Đông A - Nhân dân lên giá?!!

 • Bởi Admin
  19/05/2013
  6 phản hồi

  Đông A

  Trong kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ có đề xuất: "Thủ tướng và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước nhân dân". Từ đề xuất như vậy có người đã vội cho rằng đó là quan điểm mang tính cấp tiến, có khuynh hướng theo hướng tam quyền phân lập, một điểm son của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trái với những quan điểm như vậy, tôi cho rằng đề xuất như vậy vừa mị dân lố bịch, vừa ngớ ngẩn, thể hiện không có một tí hàm lượng chất xám nào trong đó.

  Đề xuất như vậy mang tính mị dân bởi vì nó muốn phỉnh phờ để nhân dân cứ tưởng rằng mình làm chủ. Xem cung cách Thủ tướng hay Tổng Bí thư tiếp xúc với cử tri vừa mới đây thôi thì nhân dân là ai rất rõ ràng, và đại bộ phận dân chúng dường như không phải là nhân dân. Có bao nhiêu nhân dân từng được nghe Thủ tướng báo cáo công việc của mình? Đề xuất như vậy mang tính lố bịch vì Chính phủ báo cáo công tác của mình trước nhân dân như thế nào? Lên truyền hình đọc báo cáo là xong trách nhiệm? Nhân dân làm thế nào để bình chuẩn công tác của Chính phủ? Đề xuất như vậy mang tính ngớ ngẩn, bởi vì không một Chính phủ nào có thể báo cáo công tác của mình trước nhân dân. Họ chỉ có thể báo cáo công tác của mình trước đại diện của nhân dân, tức là trước Quốc hội. Hơn nữa, cái ngớ ngẩn còn nằm ở chỗ Chính phủ Việt Nam không phải do nhân dân bầu trực tiếp, mà là do nhân dân bầu gián tiếp thông qua các đại diện của mình tức là thông qua Quốc hội. Nhân dân không bầu trực tiếp Chính phủ thì hà cớ gì Chính phủ phải báo cáo trước nhân dân? Nhân dân bầu gián tiếp Chính phủ nên Chính phủ chỉ phải báo cáo gián tiếp trước nhân dân, tức là báo cáo trước Quốc hội.

  Dường như gần đây nhân dân Việt Nam được lên giá. Kha khá nhiều người phát biểu lấy nhân dân làm chủ thể. Có những người về hưu giờ đây kể những câu chuyện rằng thì là hồi tại chức mình chưa bao giờ làm dân đổ máu. Không lẽ làm dân không đổ máu là chính tích của một sự nghiệp chính trị, trong khi phục vụ nhân dân mới thực sự là một chính tích, và không đổ máu là lẽ đương nhiên? Chằng bù mấy năm trước báo Quân đội nhân dân còn ra rả ai mới là nhân dân, đừng có tưởng bở nghiễm nhiên là nhân dân. Ôi nhân dân, đừng có thấy mấy chữ "nhân dân" mà hoa mắt lầm tưởng những thủ đoạn lấy nhân dân làm chiêu bài chính trị là vì nhân dân. Điểm dễ thấy nhất để tách chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi là thành viên Chính phủ không được là đại biểu Quốc hội thì chẳng thấy Chính phủ đề xuất, mà cứ lôi nhân dân ra như thế thì mệt cho nhân dân lắm.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Phản hồi: 

  Mấy ông không thấy hàm ý của đề nghị này hay sao ?

  Chính phủ lâu nay phải báo cáo công tác cho đảng, nên bây giờ mới đòi phải có qui định của luật pháp để chính phủ báo cáo trước dân.

  Chính phủ làm theo luật pháp để báo cáo công tác với dân thì còn đek đâu thời giờ làm chuyện ngoài luật pháp là phải báo cáo cho đảng :)

  Phản hồi: 

  Một đề xuất rất mỵ dân và rất thô thiển của TTg Ng.T.Dũng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh TTg và chính phủ đã quy định rõ trong Luật pháp. Đây là cách thức quen thuộc của các nhà chính trị nửa mùa như ông Dũng. Chế độ độc quyền chuyên chế của đảng và nhà nước VN đã sinh ra quan chức mang trọng bệnh ngạo mạn, coi thường nhân dân " luật là , ta là luật", muốn nói gì và làm gì thằng dân phải cho đó là đúng(sai bét)và phải tuân theo. Đây chính là điểm yếu chết người của các loại và các cấp quan chức đảng và nhà nước hiện nay.

  Phản hồi: 

  Ỏ VN Nhân dân là bình phong, thậm chí ngay cả đại biểu QH cũng không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với dân mà chỉ tiếp xúc với người có chức quyền ở cấp địa phương,báo cáo đẹp thiếu và khát sự thật nên khó tìm ra quan liêu tham nhũng phá hoại và thường là đảng viên, ở đây họ chỉ thực hiện thủ tục và đánh bóng cho nhau là chính.Thường những bí thư chủ tịch tỉnh hoặc trung ương trong đoàn ĐBQH có vẻ nghe chăm chú ý kiến "cử tri" nhưng trong cuộc họp QH những vị này không bao giờ phát biểu lấy một lời sợ mất uy tín của cá nhân và của tổ chức để còn dễ thăng tiến! Kể cả một số ý kiến tâm huyết của một số đại biểu QH rất khách quan do họ ít chức quyền được phát biểu ở QH cũng chỉ là thiểu số, nghe thì hay, bức xúc nhưng QH vẫn là nghị nói và nghị nghe chứ không phải nghị làm nên giữa nói và làm còn khoảng cách rất xa! Tóm lại QH vẫn chỉ là hội nghị triển khai nghị quyết của đảng, từ đầu đến cuối vãn trích dẫn nghị quyết và đánh bóng đảng.Do đó việc tiếp cận chân lý giải quyết thực tiễn hiệu quả còn kém, làm cho dân thờ ơ nhàm chán ít hy vọng khi không có sự đóng góp chủ động của mình vào lãnh đạo quản lý đất nước XH...

  Phản hồi: 

  Mọi thiết chế chính trị (Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp) phãi được độc lập , quyền hạn và trách nhiệm phãi được qui định rõ. Ai báo cáo cho ai, bị CHẾ TÀI khi không tròn trách nhiệm ra sao. Chi tiết, minh bạch, dễ hiễu.
  Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là người dân phãi được TỰ DO trong ỨNG v̀à BẦU CỮ người đại biễu thay dân quãn trị đất nước.
  Thiếu điều kiện TỰ DO ứng và bầu này, mọi hứa hẹn chĩ là mị dân, lừa bịp

  Phản hồi: 

  Cảm ơn tác giả Đông A, tôi rất thích các bài viết củ tác giả, với một chính kiến của riêng mình, một cái nhìn trung thực và phân tích triết khúc để giúp người đọc thấy bản chất của cai Đĩ điếm của những kẻ làm chính trị. Mị dân, tham quyền tham tiền. Đó là bản chất của những kẻ làm chính trị ở những đất nước chưa phát triển.