Kiến nghị của luật sư Nguyễn Thanh Lương trước phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Uyên

 • Bởi Admin
  14/05/2013
  2 phản hồi

  Nội dung điều 88 Bộ Luật Hình Sự không liên quan gì đến Tổ chức đảng CSVN.

  Tóm lại, đảng CSVN và chính thể Nhà nước CHXHCN Việt Nam là 2 chủ thể khác nhau. Xét cho cùng, đảng CSVN là một tổ chức chính trị, mỗi đảng viên CSVN cũng chỉ là một công dân của nước CHXHCN Việt Nam.

  Do đó khẩu hiệu phỉ báng tổ chức đảng CSVN không đồng nghĩa với phỉ báng chính quyền nên việc áp dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam là trái với tinh thần và nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo. (Nếu không muốn nói là sự suy diễn, gán ghép không phù hợp và làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo.

  Như vậy, áp dụng điều 88 BLHS nguyên do phần - khẩu hiệu phỉ báng đảng CSVN sẽ làm cho bị cáo và dư luận xã hội không thuyết phục.

  img_3175.jpg

  img_3176.jpg

  img_3178.jpg

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Hồi thời phong kiến chuyên chế nếu người dân nói động đến vua thì bị gán tội khi quân! Còn bây giờ dân sống trong một xã hội dân chủ vạn lần tư bản do đảng cs lảnh đạo mà nói động đến đảng thì cũng bị tội vậy hoá ra đảng cũng là "vua"??!!