Trần Mạnh Hảo - Người ăn mày tự do

 • Bởi Khách
  10/05/2013
  0 phản hồi

  Trần Mạnh Hảo </br>

  Viết văn, viết báo,làm thơ, viết phê bình văn học

  "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

  Trích bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ

  ***

  Người ăn mày tự do
  Rất có thể là Đất Nước
  Có phải mẹ Âu Cơ lưng còng hình chữ S
  Chống gậy Trường Sơn
  Đeo bị rách Biển Đông
  Đi hành khất nhân quyền?


  Tranh sưu tầm trên Net

  Mẹ đòi quyền được nói lên sự thật
  Quyền được yêu nước mình
  Quyền không phải yêu nước khác
  Quyền được biểu tình
  Quyền được đả đảo bọn cướp nước
  Và bán nước

  Trên xứ thiên đường “Trại súc vật”
  Những đám mây bị cùm
  Những dòng thác bị xiềng xích
  Người ngồi trong tù có thể tự do
  Người ở ngoài tù có thể bị nhốt

  Ăn mày nhân quyền sao bị bắt?
  Đêm đêm làm hành khất tự do
  Ai dã ngoại quyền con người bị đánh đập
  Máu đòi quyền sống có trời cho?

  Hỡi người mãi mãi đi ăn mày quyền được sống
  Rất có thể anh đã bị thủ tiêu
  (Ví dụ như Lê Trí Tuệ…)
  Có phải hồn anh theo gió
  Đêm đêm hồn hú cửa từng nhà

  Hồn ăn mày gió xin được thở
  Hồn ăn mày người xin được kêu
  Hồn ăn mày nước xin được uống
  Hồn ăn mày tự do
  Hồn đòi quyền sống lại?

  Không ai có thể trả cho hồn
  Quyền được làm một người sống
  Một người không bị bịt miệng
  Một người không bị bịt mắt

  Đêm đêm những cơn gió dại
  Vẫn bị ai bóp cổ ngoài đường…

  Sài Gòn ngày 10-5-2013

  Trần Mạnh Hảo

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi