Đông A - Công dân Việt Nam không được nhập cảnh vào Việt Nam?

 • Bởi Admin
  10/05/2013
  3 phản hồi

  Đông A

  Gần đây xuất hiện một số trường hợp công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài không được nhập cảnh vào Việt Nam. Tôi thấy đây là vấn đề đáng quan tâm và có tìm hiểu một số văn bản pháp luật, cụ thể là:

  1. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  2. Thông tư 21/2011/TT-BCA ngày 25 tháng 04 năm 2011 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

  Sau khi tìm hiểu tôi thấy Nghị định số 136/2007/NĐ-CP không có một điều khoản nào quy định những trường hợp cấm công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Thông tư 21/2011/TT-BCA cũng không có một điều khoản nào quy định những trường hợp cấm công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, mặc dù thông tư này có mục giải thích từ ngữ về khái niệm chưa cho nhập cảnh: là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định không cho phép người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài và công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

  Như vậy theo hiểu biết của tôi, cơ quan nhập cảnh chưa cho công dân Việt Nam (người đang mang hộ chiếu Việt Nam và không có quyết định bị tước quốc tịch Việt Nam) bất kể đang định cư ở nước ngoài hay không, nhập cảnh vào Việt Nam là hành vi hành chính trái pháp luật. Tôi cho rằng những người bị cấm nhập cảnh này có thể ủy quyền cho luật sư ở Việt Nam khởi kiện hành vi hành chính này ở tòa án hành chính, và tôi tin sẽ thắng kiện ở một phiên tòa công minh.

  Nhân đang đọc Người và cảnh Hà Nội của Hoàng Đạo Thúy, thấy có câu này: "... bất chấp điển lệ mà chế độ của mình đặt ra thì đó là tự mình phá chế độ của mình, khó mà kìm hãm được cái đà trượt trên cái dốc suy tàn, đổ, mất". Chỉ có vi phạm điển lệ mà Hoàng Đạo Thúy đã nhận xét như vậy, nếu vi phạm chính pháp luật của chế độ mà mình đặt ra, và không xét xử sự vi phạm đó thì cái đà suy tàn, đổ, mất đã tới chân, và không thể cứu vãn được nữa rồi.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Không rõ kinh nghiệm của ông Đông A như thế nào, nhưng nếu đi kiện thì sẽ hơi vội và lạc quan tếu vì Theo trình tự mà luật VN quy đinh thì phải trải qua khiếu nại lần đầu. Khi khiếu nại lần đầu mà phía Giai quyết không thỏa đáng hoặc vi phạm thời hạn giải quyết thì lúc đó mới kiện ra tòa án hành chính. Mà tòa hành chính thì tôi đã có 1 lần yêu cầu xử Công An Phòng chống phản động Hà Nội năm 2007, nhưng bị rơi vào thế giới vô vọng .
  Do điều kiện của tôi bị cấm nhập cảnh nên tôi không thể có mặt ở Việt Nam để hầu hạ các cơ quan chức năng và tòa án nên Khả năng tôi phải nhờ luật sư để đại diện là một phát sinh bắt buộc bất khả kháng . Mọi lệ phí thuê luật sư, đi lại của luật sư sang Nga để gặp gỡ thân chủ có lẽ là những khoản chi mà tương lai sẽ quy cho phía quan chức sai phạm phải chịu. Tôi đang tìm luật sư có kinh nghiệm và hiểu rõ về vấn đề này, nhưng lại ngại họ phải bảo vệ quyền lợi cho một thân chủ "Phản động" hoặc " Chống lại nhà nước " thì có vẻ khó khăn. Chỉ có luật sư nào nuốt được gan Hùm thì mới nghĩ đến khả năng đại diện kiện vụ này .

  Phản hồi: 

  Không rõ kinh nghiệm của ông Đông A như thế nào, nhưng nếu đi kiện thì sẽ hơi vội và lạc quan tếu vì Theo trình tự mà luật VN quy đinh thì phải trải qua khiếu nại lần đầu. Khi khiếu nại lần đầu mà phía Giai quyết không thỏa đáng hoặc vi phạm thời hạn giải quyết thì lúc đó mới kiện ra tòa án hành chính. Mà tòa hành chính thì tôi đã có 1 lần yêu cầu xử Công An Phòng chống phản động Hà Nội năm 2007, nhưng bị rơi vào thế giới vô vọng .
  Do điều kiện của tôi bị cấm nhập cảnh nên tôi không thể có mặt ở Việt Nam để hầu hạ các cơ quan chức năng và tòa án nên Khả năng tôi phải nhờ luật sư để đại diện là một phát sinh bắt buộc bất khả kháng . Mọi lệ phí thuê luật sư, đi lại của luật sư sang Nga để gặp gỡ thân chủ có lẽ là những khoản chi mà tương lai sẽ quy cho phía quan chức sai phạm phải chịu. Tôi đang tìm luật sư có kinh nghiệm và hiểu rõ về vấn đề này, nhưng lại ngại họ phải bảo vệ quyền lợi cho một thân chủ "Phản động" hoặc " Chống lại nhà nước " thì có vẻ khó khăn. Chỉ có luật sư nào nuốt được gan Hùm thì mới nghĩ đến khả năng đại diện kiện vụ này .

  Phản hồi: 

  Đông A viết: "...và tôi tin sẽ thắng kiện ở một phiên tòa công minh."
  Ở Việt Nam làm gì có "phiên tòa công minh" vì nhà nước Việt Nam là nhà nước độc quyền Đảng trị, ai mà chẳng biết điều này.

  Còn lại nói đi kiện, có mà "con kiến mà kiện củ khoai." Bác Đông A nên sưu tầm những câu nói về luật của chính những người làm trong ngành pháp luật của nước ta thì rõ, tôi nêu một vài dẫn chứng:
  - Một ông quan chức cao cấp ngành tòa án thì nói đại ý tòa án của ta muốn xử thắng cũng được, muốn xử hòa cũng được.
  Lại có trường hợp không xử cũng được. "Khi dân sai thì tòa xử, khi tòa sai thì cứ ỉm đi để thời gian xóa nhòa" đây là câu nhận xét trên tờ báo lề phải có tên Nhà báo và công luận.
  - Một nữ luật sư thì nói "ta có một rừng luật nhưng toàn dùng luật rừng."
  Thực ra còn một cái luật nữa được thi hành nghiêm túc, đó là luật miệng. Luật của ta là một công cụ để bắt nạt và áp bức dân.