Thông báo của Chúng Ta - Công dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

 • Bởi Admin
  08/05/2013
  2 phản hồi
  Tải xuống cuốn "Câu chuyện về Quyền Con Người":

  Những buổi dã ngoại tại Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang vào ngày 5 tháng 5 năm 2013 vừa qua đã chỉ ra thực tế: Nhiều người vẫn "chưa hiểu" thế nào là Quyền con người và việc thể hiện Quyền Làm Người tại Việt Nam dù ở hình thức đơn giản nhất thông qua một cuộc Dã ngoại cũng đã phải đối diện với muôn ngàn khó khăn, trong đó, có cả máu và nước mắt.

  Chính vì có sự "không hiểu" thế nào là Quyền Làm Người dẫn đến tình trạng không tuân thủ những yêu cầu và quy ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết tôn trọng khi ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ). Vì thế, nhu cầu HIỂU nội dung văn bản này để từ đó BIẾT TÔN TRỌNG Quyền Làm Người cần phải được tiếp tục đáp ứng.

  Chính vì "không hiểu" và có hành vi chà đạp lên những giá trị căn bản và phổ quát được nêu ra trong bản TNQTNQ nên hiện nay những vận động để Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đang trở thành một nghịch lý khó có thể chấp nhận được bởi cộng đồng thế giới và lương tâm nhân loại.

  Vì lẽ đó, Chúng Ta - Công Dân Tự Do sẽ:

  - Cùng nhau công khai phổ biến văn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến với nhiều người tại những nơi công cộng vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013.

  - Gửi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến các cơ quan công quyền gồm có các Đại Biểu Quốc Hội, Bộ Công An và UBND các thành phố lớn.

  - Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào bằng cách lập nên mỗi nhóm 3-5 người cùng phổ biến tài liệu TNQTNQ ở những khu vực đông dân cư nơi mình sinh sống.

  Các bạn thân mến,

  Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào hay bị quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới. (Điều 19 - TNQTNQ)

  Và vì thế, tiếp nhận cũng như quảng bá tư tưởng của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền chính là một trong những quyền của Chúng Ta. Mọi hành vi ngược đãi, ngăn cấm chỉ có thể tạm thời ngăn cản hành động của Chúng Ta nhưng không đời nào có thể tước đoạt được quyền con người của Chúng Ta. Chúng Ta muốn thật sự hiện hữu thì Quyền Con Người trong ta đương nhiên phải hiện hữu.

  Có nhiều cách thức sáng tạo khác nhau để TNQTNQ đến được với nhiều người...

  TNQTNQ sẽ là những chiếc bong bóng bay trên trời cao...
  TNQTNQ sẽ là những máy bay trẻ con bằng giấy...
  sẽ là những cánh diều bay...
  hoặc bình thường một xấp tài liệu trao tay người bán hàng...

  Chúng Ta hãy đồng hành với nhau trên con đường con nhiều gian nan nhưng bắt buộc phải tiến bước này.

  Hãy sáng tạo...

  TNQTNQ được gửi đến mọi người theo vũ điệu Gang Nam...
  được chuyền tay nhau và mỗi điều của nó là một giòng chữ trên người,
  trên áo của Chúng Ta...
  hay là những chiếc thuyền con trên giòng nước...

  Chúng Ta hẹn nhau vào ngày 12 tháng 5, 2013 để đem ánh sáng của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến với nhiều người:

  ở chợ
  ở công viên
  ở khuôn viên đại học
  ở bãi biển
  ở bến xe
  ở nhà thờ, chùa chiền và ngay cả văn phòng quốc hội...

  Và dã ngoại, trao đổi, chia sẻ bất kỳ ở đâu.

  Chúng Ta - Công Dân Tự Do

  ______________________

  Free Citizens: Dissemination of the Universal Declaration of Human Rights set to continue

  The outdoor gatherings of May 5, 2013 showed that many people are still unaware of their human rights. It also demonstrated that the exercise of human rights face numerous difficulties, involving tears and bloodshed, even though in its most simple form of having a picnic.

  It is because of lack of knowledge about human rights that the Vietnamese government has failed to respect and protect the human rights of the Universal Declaration. An increased understanding about human rights, the Universal Declaration and Vietnam’s human rights obligations under international treaties, is necessary.

  This lack of knowledge and the widespread violations of the human rights and fundamental freedoms of the Universal Declaration makes Vietnam’s candidacy to the UN Human Rights Council a bit absurd in the eyes of the international community.

  Therefore, WE - the Free Citizens shall:

  - openly disseminate the Universal Declaration of Human Rights in public sites on Sunday, May 12, 2013;

  - send copies of the Universal Declaration of Human Rights to the government and the authorities, including the National Assembly, the Ministry of Public Security, and the People’s Committees in major cities;

  - call for the support of young people and their elder relatives to introduce ideas about human rights by coming together into groups of three to five people, together disseminating copies of the Universal Declaration of Human Rights in their neighborhoods.

  Dear friends,

  Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. (Article 19, the Universal Declaration of Human Rights)

  Therefore, the dissemination of the Universal Declaration of Human Rights and its contents is one of our rights. Ill treatment and acts of deterrence can only temporarily stop us, but never remove our human rights.

  There are a great many creative ways to introduce the Universal Declaration of Human Rights to people.

  The Declaration may be in the form of balloons high in the sky...
  The Declaration may be in the form of children’s paper kites...
  or flying kites...
  or simply handouts to shop-assistants...

  Let us walk together on this path, which is full of challenges yet necessary for us to move forward.

  Be creative!

  The Declaration may be sent to you via Gangnam style beats...
  or may be passed from hand to hand.
  Each of its articles may be a line of words on our T-shirt...
  or it may be a small paper boat on a stream...

  Let’s meet on May 12, 2013, to shine a light on the Universal Declaration of Human Rights

  in the market
  in the park
  in the university campus
  on the beach
  at the bus station
  at church, pagoda, and even the National Assembly...

  And have picnics, discussions, sharing wherever WE could.

  WE - the Free Citizens
  Translated by Doan Trang
  Source: Dan Lam Bao

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Tui cũng ỦNG HỘ TUYỆT ĐỐI như bác Già ... Định tìm cái bong bóng bay hình mặt Hề treo thêm dòng chữ "Góp ý HP" hay gì đó để thả ...:)!