Thông báo của Nhóm soạn thảo và ký kiến nghị 72 về sửa đổi Hiến Pháp

 • Bởi Khách
  17/04/2013
  5 phản hồi

  Dưới đây là thư của nhóm soạn thảo và ký Kiến nghị ngày 19-1-2013 về sửa đổi Hiến pháp (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ riêng của từng đại biểu Quốc hội khóa 13 từ ngày 16 tháng 3 năm 2013. Chúng tôi xin đề nghị quý vị đã đồng tình và hưởng ứng Kiến nghị 72, với tư cách cử tri, hãy yêu cầu các đại biểu Quốc hội mà mình đã bầu quan tâm đến những vấn đề cấp thiêt được đề cập trong Kiến nghị 72 và trong thư nói trên, để góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng một Hiến pháp phù hợp với ý chí của nhân dân.

  Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013

  Kính gửi các vị Đại biểu Quốc hội khoá XIII

  Chúng tôi thay mặt những người đã ký Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xin gửi tới quý vị, các thành viên cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta, lời chào trân trọng với niềm tin rằng những ý kiến dưới đây của chúng tôi sẽ được quý vị lưu tâm.

  1. Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có chữ ký trực tiếp của 72 người (dưới đây gọi tắt là KN72, xin gửi kèm thư này như một phụ lục), được công bố ngày 19 tháng 1 năm 2013 và chính thức trao trực tiếp cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp vào ngày 4 tháng 2 năm 2013. KN 72 đã đề cập thẳng thắn một số vấn đề cốt lõi về đổi mới thể chế chính trị cần được thảo luận rộng rãi, công khai và dân chủ, để góp phần tạo đồng thuận xã hội và đoàn kết dân tộc về một bản Hiến pháp khả dĩ đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ đất nước, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại. Như vậy, KN 72 hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó nêu rõ: “Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

  Bản KN72 được nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội nhiệt tình hưởng ứng, trong đó có hơn 14 nghìn người tính đến nay đã đăng ký ghi tên tán thành. Tuy nhiên, KN72 đã không được Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp công bố sau khi tiếp nhận, cũng không được các phương tiện truyền thông của Nhà nước phổ biến để mọi người có thể tham khảo và tham gia thảo luận. Trong khi không đăng tải nội dung cụ thể của kiến nghị, một số đài báo lại đưa ra những bình luận mang tính quy chụp, không đúng với tinh thần góp ý xây dựng của KN72. Không chỉ kiến nghị của chúng tôi, mà nhiều ý kiến đóng góp khác của nhân dân không phù hợp với Dự thảo do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 công bố cũng bị cư xử tương tự. Điều đó trái với Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, trong đó quy định rõ: Các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đưa tin, đăng tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan ý kiến đóng góp của nhân dân .

  Ngoài việc đưa tin và bình luận một chiều, thiếu minh bạch, cách tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp đang được tiến hành mang nặng tính hình thức, áp đặt thiếu dân chủ và quá tốn kém khiến cho dư luận xã hội tiến bộ bất bình, hoài nghi chính quyền về thái độ tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và về sự nghiêm túc trong việc sửa đổi Hiến pháp. Vì vậy, chúng tôi đề nghị quý Đại biểu can thiệp một cách có hiệu quả và đề xuất Quốc hội triển khai những biện pháp thiết thực, kịp thời để chấn chỉnh tình trạng hình thức, mất dân chủ, thiếu trung thực… trong quá trình lấy ý kiến của nhân dân.

  Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng đối thoại công khai trên mọi diễn đàn trong cả nước, cùng nhau tìm ra phương án tối ưu cho một bản Hiến pháp mới, thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của đất nước.

  2. Quyền lập hiến nhất quyết phải là của toàn dân. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi kiến nghị Hiến pháp cần quy định: “Bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp, thông qua trưng cầu ý dân được tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ với sự giám sát của người dân và báo giới”. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân không thể thay thế cho việc trưng cầu ý dân. Trưng cầu ý dân là để nhân dân được lựa chọn và quyết định bằng phiếu kín những điều dân muốn. Còn lấy ý kiến đóng góp của dân như cách làm hiện nay thì kết quả bị phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của tổ chức đứng ra lấy ý kiến.

  Trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp lần này, những vấn đề cốt lõi còn có ý kiến khác nhau, như một số vấn đề đã được nêu trong KN72, cần được đưa ra để nhân dân lựa chọn bằng phiếu kín, tương tự như trong các cuộc bỏ phiếu phổ thông được tổ chức theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

  Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quý Đại biểu và toàn thể Quốc hội sớm quyết định việc sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp để có thời gian chuẩn bị công việc hệ trọng này lần đầu tiên được thực hiện ở nước ta. Điều đó sẽ tỏ rõ ý chí của Quốc hội trong việc thực hiện quyền làm chủ của dân, động viên được đồng bào trong và ngoài nước tham gia tích cực và thiết thực hơn vào việc xây dựng Hiến pháp của nước ta.

  Xin trân trọng cám ơn.

  DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN

  (Gồm 15 người đã đến trao KN72 trực tiếp cho

  UBDTSĐHP1992 ngày 4 tháng 2 năm 2013)

  1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

  2. Phan Hồng Giang, TSKH, nhà nghiên cứu văn hóa, Hà Nội

  3. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS HCM, TP HCM

  4. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, nguyên thành viên Viện IDS, Giám đốc NXB Tri thức, Hà Nội

  5. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

  6. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

  7. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng chính phủ, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

  8. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó chủ tịch LH các Hội KH&KT Việt Nam, Hà Nội

  9. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội

  10. Huỳnh Tấn Mẫm, BS, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 1975, TP HCM

  11. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An

  12. Hoàng Xuân Phú, GS, Viện Toán học, Hà Nội

  13. Nguyễn Minh Thuyết, GSTS, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hà Nội

  14. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

  15. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phản hồi: 

  "Xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân Việt Nam đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu hơn 60 năm qua mới có được...." (Vọng Phúc)

  Thêm một "tiến sĩ xây dựng đảng" Vọng Phúc đây bà con!

  Phản hồi: 

  Hiến pháp là văn kiện chính trị-pháp lý cao nhất của một quốc gia. Đó là nền tảng tư tưởng, chính trị và pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của một nhà nước. Nội dung của Hiến pháp, nhất là một số điều liên quan đến quyền lực chính trị thường là chủ đề đấu tranh của các lực lượng chính trị cầm quyền với lực lượng chính trị đối lập. Cuộc khủng hoảng dẫn đến bạo lực hiện nay ở Ai Cập có nguyên nhân trực tiếp từ việc Tổng thống Mohamed Morsi, ban bố Sắc lệnh “Tuyên bố Hiến pháp”, với một số điều gây ra tranh cãi…
  Sau mỗi cuộc cách mạng, dưới hình thức này hay hình thức khác, lực lượng chính trị chiến thắng tất yếu phải thiết lập một trật tự mà họ mong muốn. Đó là lý do cơ bản sự ra đời của một bản Hiến pháp. Bởi vậy có thể nói trên thế giới chẳng có Hiến pháp nào “ trung tính” cả. Tất cả các Hiến pháp cho dù nhân danh “nhân dân phúc quyết” đều mạng dấu ấn của lực lượng lãnh đạo, cầm quyền. Ở Việt Nam dấu ấn đó là vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản ghi trong Hiến pháp, 1992.
  Hiện nay trên một số trang mạng, người ta đang đòi thay đổi những điều cơ bản, quan trọng- linh hồn của Hiến pháp 1992 và đòi “nhân dân được phúc quyết” Hiến pháp! Logic thì đúng quá đi chứ. Nhưng nhân dân là ai, xin thưa các vị? Thực tế chẳng có một nhân dân cụ thể nào để “phúc quyết” cả. Có chăng, nhân dân là các vị, là chúng tôi, là chúng ta…là đảng viên của đảng Cộng sản chiếm tuyệt đại đa số trong Quốc hội và trải rộng ở các ngành, các cấp. Thực tế cho thấy, nói nhân dân là người “phúc quyết” Hiến pháp không có nghĩa, mỗi người dân đều có thể trực tiếp “phúc quyết”, mà bao giờ cũng phải thông quan một cơ chế, một hình thức, một tổ chức nào đó để bảo đảm quyền này, kể cả trong trường hợp trưng cầu dân ý. Cơ chế, hình thức, tổ chức làm việc này luôn luôn thuộc về lực lượng chính trị cầm quyền!
  Như vậy là, không một cá nhân, một tổ chức “ tự phong “ nào có quyền thay cho cơ chế nói trên. Thật đáng tiệc ở Việt Nam chưa có cơ chế khác! Những người đang hy vọng vào tổ chức mạng, xin lưu ý rằng ( Hà Nội- được người ta cho rằng là “ kẻ thù” của Internet) không có chuyện một tổ chức ảo mà các vị đang tạo dựng có được cái quyền ấy.
  Nghe nói người ta đang lobby cho văn bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 trên mạng. Trong những kiến nghị này người ta đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chế độ đa đảng; tôn trọng và bảo đảm Quyền con người, như văn kiên “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người”, 1948, đòi phải “xóa bỏ mọi hạn chế quyền”. Điều nực cười là các vị ký tên vào văn bản lại mù tịt về khái niệm “ tính tương đối văn hóa” về quyền con người. Trong đó, cộng đồng quốc tế thừa nhận tính đặc thù về lịch sử văn hóa khi áp dụng luật quốc tế về quyền con người ở mỗi quốc gia,…Nói đơn giản là các quốc gia có quyền đưa ra những hạn chế quyền nào đó bằng pháp luật, nếu quyền đó xâm hại đến an ninh quốc gia hặc quyền của người khác…
  Đưa ra một bản Hiến pháp hoàn tòan khác để mọi người “tham khảo”, “thảo luận” mới là ý tưởng chính mà các vị “ kiến nghị”. Bản Hiến pháp mà người ta gợi ý tham khảo hoàn toàn khác với Hiến pháp 1992. Nói cho chính xác đó là một bản Hiến pháp đối lập với Hiến pháp 1992. Bản Hiến pháp này là “Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
  Nếu căn cứ vào các Chương, Điều khoản… trong Bản Hiến pháp nói trên thì đó là Hiến pháp của một quốc gia theo chế độ Cộng hòa tổng thống. Nó không chỉ giống với chế độ chính trị của Hoa Kỳ mà còn “sao y bản chính” về ngôn từ. Chẳng hạn trong đó có những quy định về “ lưỡng viện”: về “ Thượng viên”, “ Hạ viện”, về “Tổng thống”, về “liên danh” trong bầu cử…
  Như vậy là nếu bản Hiển Hiến pháp theo chế độ Cộng hòa tổng thống này được chấp nhận thì các thành quả cách mạng trên 60 năm qua về Chính trị, Pháp lý của Dân tộc Việt Nam, tập trung trong Hệ thống chính trị hiện nay, từ Trung Ương đến cơ sở sẽ tự “biến mất”. Đồng thời đường lối, chính sách của đảng Cộng sản và của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cùng với những thành quả về kinh tế, xã hội, những giá trị của mỗi cá nhân, gia đình gắn với thành quả cách mạng nhiều thập kỷ qua sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
  Xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân Việt Nam đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu hơn 60 năm qua mới có được, liệu dân tộc này, Đảng này, quân đội này có thể chấp nhận? Những người nêu ra ý tưởng, viết “kịch bản” thay đổi “chế độ xã hội XHCN” ở Việt Nam bằng một cuộc đảo chính “ mềm”- thay đổi Hiến pháp hãy ngẫm nghĩ kỹ, kẻo lại rơi vào vòng lao lý.
  Không hiểu những người đã ký tên vào cái gọi là Bản kiến nghị “Net” này có nghĩ rằng nếu văn kiện được toàn dân thông qua”!” thì cái gì sẽ diễn ra ở Việt Nam? Phải chăng người ta nghĩ rằng nó sẽ diễn ra mềm mại, êm ái vì không cần vũ khí mà đơn giản chỉ là việc “nhắp chuột” trên máy vi tính?
  Thiết nghĩ các vị đã nhầm. Quyền lực (nếu như cuộc đảo chính mềm xảy ra) cũng đâu có rơi vào tay mấy vị. Không được quên rằng ở Liên Xô, sau khi sụp đổ chính những quan chức “ suy thoái” trong bộ máy cầm quyền cũ lại lên ngôi! Chẳng phải Tổng Bí thư đảng Cộng sản đã trở thành tổng thống đó sao? Ở Việt Nam thì còn có những kẻ đã từng nằm “phục” 20, 30 năm ở ngoài nước sẽ xem đây là cơ hội ngàn vàng để chia sẻ quyền lực mà họ đã tham gia tạo dựng bấy lâu! Đó là chưa kể mấy đại gia, siêu cường cũng đang toan tính.
  Trên một phương diện khác, giá trị của Bản kiến nghị này ra sao? Những ai đó nêu ra ý tưởng về một cuộc “ cách mạng mềm” cần có đầu óc thực tế hơn. Ngoài mấy vị có tên tuổi tham gia ký tên ( có thể thẩm tra được) thì số còn lại chẳng qua chỉ là những tài khoản ảo, muốn bao nhiêu mà chẳng có! Hơn nữa vì đã là tổ chức ảo thì đâu có cơ sở pháp lý để kiện cáo!
  Rút cuộc các vị lại rơi vào câu chuyện “ gậy ông đập lưng ông”./.

  Phản hồi: 

  Bác Nguyễn Đình Lộc có ký tên trong thư này. Vậy tôi nghĩ những suy đoán về việc bác "trở cờ" đã có câu trả lời rõ ràng.

  Đây cũng là bài học để chúng ta không vội vã đánh giá khi chưa có những bằng chứng chắc chắn và nhất là không nên đánh giá dựa trên thông tin từ VTV.

  Shame on you, VTV!

  Phản hồi: 

  Rồi đây chúng cũng sẽ chết đi chứ không ai sống mãi. Sống sao có ích cho Đất Nước, phục vụ hết mình cho Tổ Quốc mới đáng sống và chết đi để lại tiếng thơm ngàn đời lưu danh.
  Cảm ơn những người có trách nhiệm với Nhân dân!

  Phản hồi: 

  Sự nhắc nhở này của quí vị nhân sĩ, trí thức KN72 là cần thiết. Chúng tôi tán thành và ủng hộ tinh thần và việc làm vì nước, vì dân của quí vị. Xin gửi đến quí vị lời cảm ơn, lời chào kính trọng và chúc quí vị luôn mạnh khỏe.