Lê Hồng Hà - Ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp

 • Bởi Admin
  07/04/2013
  2 phản hồi

  Lê Hồng Hà

  1- Qua nghiên cứu lại 4 bản Hiến Pháp trước đây của nước ta, trừ bản Hiến Pháp năm 1946 là đúng đắn, tốt đẹp, còn 3 bản Hiến Pháp sau tuy cũng có nhiều điểm tốt, nhưng cả 3 bản (năm 1959, 1980, 1992) đều mang nặng đường lối cách mạng XHCN thể hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của của Đại hội Đảng III, IV, V, VI, VII) tức là rất nhiều sai lầm.

  2- Nội dung đặc trưng của đường lối xây dựng CNXH ở Việt Nam có thể tóm lại:

  Về kinh tế: kế hoạch tập trung, phủ nhận kinh tế thị trường, quốc doanh là chủ đạo, xóa bỏ kinh tế tư nhân.

  Về chính trị: Là thực hiện chuyên chính vô sản, Đảng lãnh đạo độc tôn về tư tưởng và Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lê Nin là thống soái, cán bộ , đảng viên và thanh niên đều phải học tập CN Mác Lê Nin.

  Đến Đại hội VI, có đổi mới chút ít, nhưng chỉ là nửa vời và vẫn một mực kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê.

  Qua thực tế của các nước trên thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN cuối thế kỷ 20, đã chứng minh CN Mác Lê Nin là sai lầm, mô hình CNXH Xô Viết là sai lầm thế nhưng Đảng ta vẫn một mực giữ quan điểm phải đề cao Chủ nghĩa Mác Lê Nin kiên trì đường lối xây dựng CNXH ở Việt Nam.

  3- Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức vv…) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của ĐCSVN và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của ĐCSVN.

  Nguyên nhân gốc rễ của tình hình ấy, chính là do chế độ toàn trị của một đảng trên thực tế đang chi phối toàn bộ quyền lực Nhà nước và hệ thống chính trị đứng trên nhà nước và pháp luật, đứng trên nhân dân, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ đã được quy định trong Hiến pháp.

  4– Để cứu đất nước ra khỏi tình hình nghiêm trọng nói trên, thì phải đổi mới căn bản thể chế chính trị, chuyển từ độc tài đảng trị sang dân chủ mà sửa đổi Hiến Pháp là cơ hội tốt, là bước đi đầu tiên mở đường cho đất nước đổi mới toàn diện, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

  5– Đối với bản “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” tôi thất vọng vì nó không góp phần đổi mới căn bản thể chế chính trị, mà lại giữ lại toàn bộ những sai lầm của các bản Hiến pháp trước đây, nó không thể là cơ sở để xây dựng một bản Hiến pháp mới thực sự là của nhân dân.

  6 – Trong thư này, tôi đề nghị cụ thể một số vấn đề về nội dung:

  a/ Không nên dùng từ Nước CHXHCNVN…, mà nên dùng từ ông Hồ đã dùng: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa…, vì mô hình XHCN là một mô hình sai lầm.

  b/ Không nên đề cao chủ nghĩa Mác Lê Nin, vì đó là một học thuyết sai lầm, không nên nói dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin.

  c/ Bỏ điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vì Đảng chưa xứng đáng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển đất nước (chưa kể những chính sách sai lầm như cải cách ruộng đất, cải tạo Xã Hội Chủ Nghĩa, đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm)…

  d/ Quân đội phải trung thành với Tổ Quốc, với Nhân Dân, không được nêu quân đội trung thành với Đảng.

  e/ Không nên đặt vấn đề Hiến Pháp nước ta phải thể chế hóa cương lĩnh xây dựng CNXH của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Người góp ý
  Lê Hồng Hà
  02/4/2013

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Với tinh thần người đảng viên cộng sản chân chính, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tác giả L.H.Hà. Con đường và mô hình XHCN của VN đang xây dựng là bản sao của Liên xô và các nước XHCN đông Âu. Chúng ta vẫn thường nói " Thực tiễn là thước đo chân lý", sự sụp đổ của LX và các nước XHCn ở đông Âu là thực tiễn sinh động, mới xẩy ra. Tại sao VN vẫn đi theo vết xe đổ đó? Chỉ có người mù hoặc mất trí mới chui vào chỗ chết . Tình cảnh của VN hiện tại đã đủ để ĐCSVN và nhân dân thấy kết cục bi đát của đất nước trong ngày không xa nữa. Đó là kinh tế suy sụp tận đáy, tụt hậu, nghèo đói, loạn lạc và lệ thuộc vào T.Q.

  Đã đến lúc con người cộng sản thấy được những sai lầm trong quá khứ cũng như hiện tại; và điều đáng mừng là ngày càng nhiều cán bộ đảng viên dám lên tiếng kêu gọi thay đổi từ bỏ những sai lầm đó.

  Bài viết này chứng tỏ ông Lê Hồng Hà vẫn còn con tim và lý trí.
  Và chúng ta hy vọng không chỉ là một ông Lê Hồng Hà, mà sẽ còn nhiều Lê Hồng Hà khác, sẽ nhìn thấy những sai lầm của chủ nghĩa cộng sản mà dứt khoát, can đảm đứng dậy lên tiếng nói chung kêu gọi lãnh đạo đảng cộng sản quay về với dân tộc.

  kbc