Bắc Phong - Chuyện quan Tiên Lãng hại người

 • Bởi Bắc Phong
  03/04/2013
  1 phản hồi

  Bắc Phong là một blogger sống ở Canada, hiện là quản thủ <a href="http://sangtao.org" target="_blank"> <span class="underlined-text">Thư viện Sáng Tạo</span></a>

  Các quan huyện Tiên Lãng biết việc cưỡng chế / và thu hồi đất của nông dân Đoàn Văn Vươn / là không đúng luật pháp nhà nước / trái đạo lý… mà vẫn làm / thế là sao?

  cong_an_cuong_che_dat_tien_lang.jpg
  (Nguồn hình: Internet)

  xế trưa khách quen ghé vào chuyện vãn
  chủ quán rót trà mời khách
  xong băn khoăn hỏi
  các quan huyện Tiên Lãng biết việc cưỡng chế
  và thu hồi đất của nông dân Đoàn Văn Vươn
  là không đúng luật pháp nhà nước
  trái đạo lý… mà vẫn làm
  thế là sao?

  khách cười nhếch miệng đáp
  ấy là do cái tham che mờ lý trí
  làm u ám lương tâm
  họ mới âm mưu cưỡng chiếm đất nông dân
  theo ý gian bọn cường hào mới
  sau đó chia chác nhau kiếm bạc

  nhưng các quan còn tàn nhẫn ra lệnh
  cho công sai phá sập nhà nạn nhân
  thế là sao?

  ấy là do cái ác
  cái ác đáng lo hơn cái tham

  còn đám sai nha huyện xã
  biết lệnh quan bất nhân mà vẫn thi hành
  thế là sao?

  chúng biết điều quấy mà vẫn làm
  vì không dám cưỡng lệnh quan trên
  sẽ bị mất việc áp bức dân
  phải về nhà đuổi gà cho vợ
  ấy là do cái sợ
  chúng chỉ là thân khuyển mã

  giờ tòa án nhân dân
  đem anh em nhà Đoàn Văn Vươn ra xử
  có công lý gì chăng?

  anh em Đoàn Văn Vươn là dân oan
  ở thế cùng phải liều sống mái
  sai quấy là bộ luật đất đai
  là quan chức tham nhũng lạm quyền
  chẳng ai trông chờ gì công lý
  nơi tòa án ngụy trang!

  khách nhấp ngụm trà nói tiếp
  cũng đáng trách là nhiều trí thức
  có địa vị ưu thế trong xã hội
  thấy chuyện trái tai gai mắt
  cũng sợ vạ vào thân
  không dám phê bình luật đất đai nhà nước
  không dám vạch mặt chỉ tên
  lũ quan quyền hống hách
  cướp đất nông dân
  không dám công khai lên tiếng
  bênh vực nạn nhân
  có bàn thì cũng chỉ bàn suông
  vẫn tiếp tục trùm chăn
  nghĩ thật đáng buồn!

  khách nói xong cảm ơn chủ quán chén trà
  đội nón lá bước đi

  Bắc Phong
  03/04/2013

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Tôi đề nghị Dân luận mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ anh Vươn. Vui lòng treo thông tin ở trang chủ hoặc vị trí dễ nhìn để mọi người đóng góp. Xin cảm ơn