Nguyễn Trọng Vĩnh - Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc

 • Bởi Admin
  27/03/2013
  6 phản hồi

  Nguyễn Trọng Vĩnh

  Cũng như một ông gì trước đây, mới rồi, để bảo vệ cho Điều 70 trong Dự thảo Hiến pháp sử đổi, ông Tô Lâm nói: “Đảng Cộng sản lập ra và rèn luyện các lược lượng vũ trang, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản, vậy Điều 70 ghi Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng”.

  Vậy hãy thử đưa thực tế ra để xem ông Tô Lâm nói đúng hay sai:

  Sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lập ra Mặt trận “Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là “Việt Minh” và trong khu rừng Trần Hưng Đạo ở Cao Bằng, chính Người lập ra Đội Võ trang tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 người và giao cho đồng chí Văn (tức Võ Nguyên Giáp) chỉ huy, Người không nhân danh Đảng Cộng sản, Người cũng chưa lấy tên Hồ Chí Minh, nhân dân gọi Người là “ông Ké”.

  Lúc ấy ít người nói đến Đảng Cộng sản Đông Dương, nhân dân thường chỉ biết “Việt Minh”, tán thành chương trình “Việt Minh”, theo “Việt Minh”, ra nhập tổ chức “Việt Minh”…

  Sau Cách mạng Tháng 8, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, có chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trong cuộc đấu tranh với bọn “Việt Nam Cách mạng đồng minh hội” và bọn “Quốc dân đảng” theo Tàu dựa vào bọn tướng Tàu Lư Hán, Tiêu Văn định lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh thì hàng ngày hàng chục vạn dân Hà Nội và các tỉnh xung quanh rầm rập biểu tình, hô vang “Ủng hộ Việt Minh”, “Ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh”, do đó mà giữ được chính quyền.

  Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa phát triển từ 34 chiến sĩ “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” thành quân đội quốc gia để bảo vệ nước, bảo vệ chính quyền. Thời gian đầu gọi là Vệ quốc quân (chứ không gọi là Vệ Đảng quân), cho nên mới có bài hát: “Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi, chiến đấu vì nhân dân không hẹn ngày về…”. Đội quân Nam tiến giúp đồng bào miền Nam đánh Pháp vẫn mang tên “Vệ quốc quân”. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói Trung với nước, hiếu với dân nên trên báo chí và trong các văn kiện sau này ghi “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tháng Giêng năm 1946, vì sách lược, Bác Hồ đã tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản (thực tế là rút vào bí mật). Như vậy, trên công khai với dân và với quốc tế là không có Đảng Cộng sản, thế thì làm gì có chuyện Hồ Chủ tịch khi nói chuyện công khai với lớp học sĩ quan, Người lại nói Quân đội phải trung với Đảng Cộng sản? Tôi đọc Tuyển tập Hồ Chí Minh xuất bản lần thứ nhất không thấy trang nào ghi Hồ Chủ tịch nói câu ấy. Trong Tuyển tập xuất bản lần thứ 2 năm 2000 có thể người ta đã sửa thế nào đó.

  Nói Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang thì đúng. Đảng lãnh đạo toàn dân chứ không riêng gì đối với lực lượng vũ trang. Đảng lãnh đạo, nhưng lực lượng vũ trang vẫn là của nước, trong đó có Đảng, lực lượng vũ trang bảo vệ được nước thì cũng bảo vệ được cả Đảng, việc gì Đảng phải giành lấy cho riêng mình, “bắt phải trung thành tuyệt đối với Đảng”? Đảng lãnh đạo là nói chung, nhưng phải có binh sĩ là con em nhân dân hết lòng yêu nước, hăng hái chiến đấu, có những tướng lĩnh trí dũng và vị Tổng tư lệnh đức độ, tài ba kiệt xuất trực tiếp rèn luyện và chỉ huy thì mới chiến thắng.

  Ông Tô Lâm còn lý luận bừa rằng “Ở các nước có nhiều Đảng thì Đảng nào cầm quyền quân đội phải theo Đảng ấy”. Không đúng! Hãy lấy nước Mỹ và nước Pháp làm ví dụ:

  Ở Mỹ, dù người của Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ trúng cử Tổng thống, thì quân đội vẫn là quân đội của nước Mỹ, không phải của Đảng nào. Tổng thống được dân bầu ra là người của dân, Tổng thống của dân, của nước Mỹ, nắm quyền điều khiển quân đội nhân danh nước Mỹ không nhân danh Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ. Không phải khi ông Bush làm Tổng thống thì quân đội theo Đảng Cộng hòa, khi ông Obama làm Tổng thống thì quân đội theo Đảng Dân chủ, ở Mỹ còn tùy thuộc Quốc hội nữa.

  Ở Pháp cũng vậy, người của Đảng nào nắm quyền thì quân đội vẫn là quân đội của nước Pháp. Bất cứ ứng cử viên của Đảng nào được đa số cử tri bầu làm Tổng thống, có nghĩa là nhân dân Pháp giao cho thay mặt nhân dân điều hành công việc của nước Pháp cũng như điều khiển quân đội. Quân đội tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống là tuân theo người thay mặt cho nhân dân Pháp và nhà nước Pháp, trung thành với nước Pháp, chứ không phải khi ông Sarkozy làm Tổng thống thì quân đội theo Đảng UMP, hoặc ông Hollande làm Tổng thống thì quân đội Pháp theo và trung thành với Đảng Xã hội.

  Suốt từ năm 1946, mọi lời nói, mọi việc làm của Bác Hồ đều là Trung với nước, hiếu với dân, từ cái ca tráng men uống nước phát cho bộ đội cũng in chứ Trung với nước, hiếu với dân. Lá cờ nhỏ mà Bác Hồ tặng cho trường Võ bị lục quân Trần Quốc Tuấn khi Bác đến thăm cũng ghi Trung với nước, hiếu với dân. Trong bức thư Người gửi cho thanh niên ngày 2/9/1965 dòng thứ 20 Người cũng dặn: “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

  Trong Hiến pháp 1980, tại Chương IV Điều 51 ghi “Các lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân…”.

  Trong Hiến pháp 1992, tại Chương IV Điều 45 vẫn còn ghi “Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân…”.

  Nay dự thảo sử đổi Hiến pháp lại thêm điều 70 ghi “Các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản…”, gạt Tổ quốc ra một bên hay đứng trên Tổ quốc, như vậy là có động cơ gì, ý đồ gì?

  Lại nói về Đảng lãnh đạo

  Từ thành công trong cuộc Cách mạng Tháng 8, thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến cuộc chiến đẩy lùi 60 vạn quân Trung Quốc xâm lược, không ai có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản. Không những không phủ nhận mà nhân dân rất tôn trọng và tự giác tuân theo theo sự lãnh đạo của Đảng mà chả cần có “Điều 4 Điều 3 nào”. Vì sao được như vậy? Vì mục đích duy nhất của Đảng là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng không có lợi ích riêng tư nào khác. Tổ chức Đảng trong sạch, có Đảng viên hư hỏng chỉ là số rất rất ít. Đảng có phạm sai lầm thì công khai kiểm điển trước dân, xin lỗi dân, thành tâm tích cực sửa chữa, người phụ trách chính từ chức.

  Nếu bây giờ Đảng kiên quyết loại trừ hết những Đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng, khôi phục tính chất cộng sản chân chính của Đảng, kiên quyết bài trừ tham nhũng, xóa bỏ lợi ích nhóm, thực hiện dân chủ, trở lại gắn bó với dân, trọng dụng nhân tài thứ thiệt, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, hết lòng phục vụ đất nước thì nhân dân lại tôn phục, tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, chả cần đến Điều 4.

  Nếu không thay đổi, tham nhũng cứ phát triển, nhiều đảng viên thoái hóa biến chất hư hỏng về đạo đức lối sống, vẫn nắm các chức quyền, Đảng suy thoái, kinh tế quốc doanh thua lỗ, thất thoát lớn tiền của của nhà nước, kinh tế sa sút nghiên trọng dẫn đến nước nghèo, dân khổ thì dù cứ khăng khăng áp đặt “Điều 4” “Hiến hóa” quyền của Đảng, Đảng vẫn mất lòng tin của dân.

  Lại còn tình trạng chuyên quyền độc đoán, nhiều cấm, nhiều tăng, đối với những người có ý kiến quan điểm khác với lãnh đạo, phản biện những chủ trương chính sách sai, đề nghị những ý kiến thành tâm xây dựng… thì chụp cho là suy thoái, phản động, chống Đảng, chống nhà nước, bị địch kích động, mua chuộc…, dân oan đi khiếu kiện cũng coi là chống đối, gây mất trật tự, phải xử lý.

  Hành xử như trên chỉ gây bất bình, phẫn uất trong nhân dân, dồn đẩy người ta đến chân tường thì tình hình sẽ thế nào???

  Ngày 24/3/2013
  Nguyễn Trọng Vĩnh

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Phản hồi: 

  Phần cụ Vĩnh khẳng định lực kượng vũ trangg phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân thì không còn gì có thể nói thêm vì quá đầy đủ. Nhưng có ý cụ Vĩnh kể công lao của Đảng CS trong sự nghiệp cách mạng ở nước thì thì nên bàn lại, vụ viết: "Vì mục đích duy nhất của Đảng là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng không có lợi ích riêng tư nào khác." Điều này thì trong các sách giáo khoa hay trong các tài liệu tuyên truyền đã nói quá nhiều thành ra người ta cứ tưởng đó là thật. Nhưng tôi thấy dù có thật thì trong cách làm, Đảng CS lại mắc sai làm cơ bản, mà mắc sai lầm về nguyên tắc cũng như về sách lược. Muốn xây dựng đất nước tiến lên giầu mạnh hùng cường thì chủ nghiã này, chủ nghiã nọ chỉ là phương tiện. Còn Đảng đặt vấn đề xây dựng XNXH thành mục đích là sai lầm vì nó hão huyền, Đảng chỉ copy của mấy nước khác chứ chẳng có gì sáng tạo. Đảng CS không có công gì trong việc "đánh Pháp đuổi Nhật" cũng như thắng "hai đế quốc to". Khi Đảng cướp chính quyền tháng 8-1945 là cướp chính quyền của vua Bảo Đại do chính phủ Trần Trong Kim đang điều hành, còn Nhật thì đầu hàng Đồng minh, Đảng chưa đánh Nhật đã thua ...Đồng minh.
  Sau khi lên nắm chính quyền thì Đảng tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp với nhiệm vụ xây dựng nhà nước vô sản đầu tiên ở Đông Nam Á rồi sau đó sẽ bành trướng ra toàn cõi Đông Dương, tiến xa hơi nữa (với thì gian vô tận) là thực hiện thế giới đại đồng (nghe vừa hài hước vừa ngu dốt), điều này có thể đẫn chứng bằng câu thơ của Hồ Chủ tịch viết ở đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (Côn Sơn) "Tôi dắt năm châu tới đại đồng". Sau khi thắng Pháp (1954) thì nửa nước ta biến từ chế độ mẫu quốc (do Pháp cai trị trước kia) thành chế độ huynh quốc phụ thuộc Liên xô và Trung quốc. Rồi năm 1975 thỉ thắng Mỹ và biến cả nước ta thành thuộc địa kiểu mới của nhà nước CS Liên xô, và trở thành "tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á". Sau khi lên cấm quyền trên phạm vi toàn quốc thì chế độ CS cứ thể hiện dần dần, chưa dủ lực lượng thì lấy tên nước là "Dân chủ cộng hòa", thống trị độc quyền cả nước thì lộ rõ ý đồ là xây dựng nhà nước XHCN theo sự lãnh đạo của Liến xô, Đảng đã tuyên bố thẳng thừng "nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Như vậy nước ta mất vai trò độc lập qua nhiều năm chiến tranh tốn bao xương máu của đồng bào.
  Bây giờ nhà nước mới công bố hậu họa của chiến tranh chống Mỹ là còn hàng trăm tấn bom mình trên đất nước ta và phải 300 (ba trăm) năm nữa mới khắc phụ hết. Đảng chỉ say mê chiến thắng nhất thời mà không thấy tai hạo để lại cho thế hệ sau. Cái trí tuệ của CS là nếp suy nghĩ "mì ăn liền", chỉ thấy cái lợi trước mắt.
  Cái sai làm đầu tiên là không đặt tính mục đích độc lập dân chủ giầu mạnh lên hàng đầu mà đặt mục đích xây dựng chế độ thêo chủ nghiã cuả hai ông Tây ngoại bang dị tộc là Mác (người Đức) và Lênin (người Nga). Đây là sai lầm mấu chốt dẫn đến các sai lầm khác.
  Sai lầm tiếp theo (do bắt nguồn từ sai lầm mấu chốt) cũng lại do tính nguyên tắc, đó là xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản suất, áp dụng chế độ quan liêu bao cấp với tiêu đề "kế hoạch hóa", "kế hoạch" đến nỗi phân phối từng viên bi xe đạp, từng bao diêm, từng viên đá lửa...chứ chưa kể đến các nhu yếu phẩm như gạo, vải, trứng đường thịt sữa (mỗi người đẻ được mua 6 hộp sữa Ông Thọ). Trước đổi mới thỉ chỉ sợ để tự do buôn bán lặt vặt sẽ tự phát tiến lên CNTB. Nếu đặt mục đích kinh tế phát triển thì thấy biện pháp này không đạt yêu cầu thì phải thay ngay bằng biện pháp khác, nhưng Đảng CS giữ nguyên tắc kinh tế XHCN (quốc doanh) là chủ đạo nên nay đã chuyển sang nền kinh tế tư bản (gọi né tránh từ tư bản là kinh tế thị trường) thì vẫn giữ cái đuôi định hướng XHCN để rồi Vinashin, Vinaline...sập tiệm hàng loạt. Đảng phung phi bao nhiêu máu xương của đồng bào để "đánh Mỹ cứu nước" thì nay lại van nài để "mời Mỹ cứu dân". Vậy thì công lao của Đảng trong việc thống nhất nước nhà có ý nghiã gì? Thực chất vẫn là theo mục đích của Đảng là thực hiện chế độ CS GÀ MỜ trên đất nước ta. Những sai lầm này thì diễn ra hàng ngày ngay trước mắt, chẳng cần nói thì ai cũng biết. Sai lầm là chế độ ngày càng khắc nghiệt bóp chặt tự do dân chủ và nhân quyền để thực hiện chế độ độc tài phát xít đỏ, đến nỗi có ý kiến là thà rằng sống dưới ách nô lệ của thực dân còn hơn là dưới ách nô lệ của CS. Ý này thì chính nhà văn Lỗ Tấn người Trung hoa nói trước đây ngót nghét thế kỷ "Đừng tưởng làm nô lệ cho dân tộc mình sướng hơn làm nô lệ cho dan tộc khác". Qua mấy vụ đàn áp người dân đẻ cướp ruộng đất thì bộ mặt lừa gạt của Đảng đã rõ. Đảng không còn đủ tư cách để lãnh đạo đất nước.

  Nhưng đấu tranh đòi xóa bỏ Đảng trong trong lúc này là điều không tưởng, không ai làm nổi. Vậy thì nên đấu tranh bằng cách nào? Tôi thấy hiện nay những người nhận ra sai lầm của Đảng và muốn đấu tranh giành lại nền dân chủ cho nhân dân phần lớn là những trí thức, như vậy muốn dân trí được nâng cao thì cần mở mang trình độ hiểu biết của nhân dân, càng hiểu nhiều , người ta càng bớt thần thánh hóa Đảng và có tư tưởng phản kháng nhiều hơn hàng động phản kháng. Mặt khác cần đấu tranh trong khôn khổ pháp luật hiện hành, như đòi tự do dân chủ, đòi tự do báo chí, tự do ngôn luận, đòi nhà càm quyền không được bắt bớ người vô tội, hiện nay đã có nhiều trí thức dấn thân, họ là những người đáng được trân trọng, cần đấu tranh với nhà nước đòi trả tự do cho họ. Dân ta giác ngộ như dân châu Âu thì chủ nghiã CS sẽ triệt tiêu.
  Có mấy thuận lợi trong việc đấu tranh hiện nay cần tận dụng, đó là internet, đồng thời có cả một lực lượng người Việt ở nước ngoài và những tổ chức nhân quyền và dân chủ ủng hộ. Mặt khác nền kinh tế thị trường ngày càng mở rộng, con người không phải bám vào nhà nước mới có cái ăn, chính quyền CS không còn có thể dùng vũ khí hạt gạo đối với dân như thời bao cấp, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên sẵn sàng rời cơ quan nhà nước để làm người tự do.

  Cái khó nhất bây giờ là giác ngộ lực lượng vũ trang hãy tỉnh ngộ, đừng say lý tưởng hão và những lời ru của Đảng CS. Điều này thì rất cần đến những trí thức chân chính trong lực lượng vũ trang là những tướng lĩnh sĩ quan vừa có tầm vừa có tâm huyết.

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn Ngọc Già]Tàu đổ bộ Trung Quốc tiến sát Malaysia
  Lực lượng đặc nhiệm của hải quân Trung Quốc hôm qua tới phía nam Biển Đông, áp sát Malaysia và cả Brunei, trong một hoạt động tuần tra phô trương chưa từng có.

  SCMP đưa tin một hạm đội gồm 4 tàu do tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc mang tên Tỉnh Cương Sơn dẫn dầu đã đến bãi cạn James, cách Malaysia 80 km, cách Brunei chưa đầy 200 km và cách lục địa Trung Quốc 1.800 km. Đây cũng là khu vực gần với giới hạn của cái gọi là "đường 9 đoạn" hay còn gọi là "đường lưỡi bò", một định nghĩa mà Trung Quốc sử dụng để đơn phương tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

  http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/tau-do-bo-trung-quoc-tien-sat-m...

  Malaysia thường xuyên tiến hành tuần tra ở Biển Đông, nhưng Hải quân Hoàng gia Malaysia và Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia không hề có bất cứ báo cáo nào về sự hiện diện của tàu hải quân Trung Quốc như Trung Quốc đưa tin .

  No sighting of Chinese warships near waters: KL

  The Malaysian government said its navy did not notice Chinese warships near its waters last Tuesday, despite China's assertion that it had sent four ships carrying troops and helicopters to the southernmost tip of its territorial claims in the South China Sea.

  China had said its warships had gone to James Shoal, some 80km from Malaysian waters.

  Malaysia's Foreign Ministry said it has taken note of the reports from Chinese state media but declined to comment further.

  "Malaysia conducts regular patrols in the South China Sea but upon checking with the Royal Malaysian Navy and Malaysian Maritime Enforcement Agency, they did not report any sightings of the said Chinese navy ships within the vicinity of Malaysia," the spokesman for Wisma Putra, or the foreign ministry, told The Straits Times yesterday.

  http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/china/story/no-sig...

  Phản hồi: 

  Tàu đổ bộ Trung Quốc tiến sát Malaysia
  Lực lượng đặc nhiệm của hải quân Trung Quốc hôm qua tới phía nam Biển Đông, áp sát Malaysia và cả Brunei, trong một hoạt động tuần tra phô trương chưa từng có.

  SCMP đưa tin một hạm đội gồm 4 tàu do tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc mang tên Tỉnh Cương Sơn dẫn dầu đã đến bãi cạn James, cách Malaysia 80 km, cách Brunei chưa đầy 200 km và cách lục địa Trung Quốc 1.800 km. Đây cũng là khu vực gần với giới hạn của cái gọi là "đường 9 đoạn" hay còn gọi là "đường lưỡi bò", một định nghĩa mà Trung Quốc sử dụng để đơn phương tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

  http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/tau-do-bo-trung-quoc-tien-sat-m...

  Phản hồi: 

  Thôi thì Đảng đã quyết giữ quân đội làm của riêng, nhân dân sẽ không đôi co tranh chấp vụ này với Đảng nữa. Hãy trả hết con em nhân dân về nhà ngay lập tức, chỉ giữ lại con cái các Ủy viên TW và Ủy viên BCT trong quân đội.

  Trên thế giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, rất nhiều nước đã giải tán đội quân cách mạng, ai và nhà nấy (đạp quân thù xuống đất đen/súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa). Sau khi nhà nước dân chủ được thành lập, quân đội sẽ được xây dựng lại, trung lập, phi đảng phái.

  Những kẻ độc tài như Mubarak, Gaddafi biến con em nhân dân thành đàn chó bec-giê bảo vệ cho tham vọng thấp hèn của chúng cuối cùng đều chịu chung số phận thảm khốc. Đó là những kẻ đầu óc đặc sệt tàn dư phong kiến, người cách mạng không ai u tối thấp hèn như vậy. Tham thì thâm, hãy chờ xem.