Đỗ Anh Tuấn - Góp ý cho Dự thảo sửa đổi

 • Bởi Admin
  23/03/2013
  2 phản hồi

  Đỗ Anh Tuấn

  Đây là một bản góp ý rất công phu của tác giả Đỗ Anh Tuấn. Rất tiếc trình độ kỹ thuật hạn chế không cho phép chúng tôi thể hiện bản góp ý này ở định dạng html cho nên đành công bố tài liệu ở định dạng docpdf để độc giả tự tải về đọc.

  Các góp ý của tác giả Đỗ Anh Tuấn xung quanh điều 4:

  1. Đảng có phải là “đội tiên phong của dân tộc”, “trung thành với lợi ích dân tộc” hay không thì phải để lịch sử và người dân nhìn nhận, Hiến pháp không phải là nơi để tuyên dương, khẳng định như vậy!

  2. Điều 2 Hiến pháp này khẳng định “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, thế nhưng đến điều 4 lại khẳng định ĐCS Việt Nam“là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”??? Rõ ràng là với gần 3,1 triệu đảng viên, chiếm 3,73% dân số cả nước, Đảng không phải là toàn bộ nhân dân nên không có quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Quyền lực này, nếu muốn phải do nhân dân trao qua bầu cử dân chủ chứ không thể quy định cứng nhắc trong Hiến pháp được. Quy định này hoàn toàn tiêu diệt tự do chính trị.

  3. Quy định "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình" rất sáo rỗng, Đảng chịu sự giám sát kiểu gì, chịu trách nhiệm kiểu gì?? Đảng sai lầm tập thể nhưng chỉ có cá nhân chịu trách nhiệm. (Đúng ra ĐCS phải chịu trách nhiệm tập thể). Đồng thời, hình phạt cho sai lầm lại do chính ĐCS quyết định. Điều này hoàn toàn vô lý.

  gop-y-du-thao-hien-phap-do-anh-tuan_page_05.png

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Tôi thấy bài góp ý của bác Tuấn thật kỳ công, sửa từng ly từng tí, nhìn chung là sửa đúng, nhưng theo tôi có nhiều chỗ không cần sửa mà nên vứt đi cho xong, ví dụ bỏ hẳn cả phần nói đầu giống như dự thảo 72 trí thức là thượng sách. Còn một số ý trong bài của bác Tuấn thì đã có một số người nói trước trong các bài viết hoặc trong các topic Bản dự thảo của nhà nước thì có nhiều câu rườm rà, luộm thuộm, xin trích: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu
  trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc,..." Trong câu này chỉ cần nói "của dân tộc Việt Nam" hay của cả dân tộc" là đã bao hàm cả công nông, người lao động và trí thức rồi. Thế nhưng trong dân tộc còn có địa chủ và tư sản (trước quy là tội phạm) thì Đảng nghĩ sao?
  Còn đã có đảng pahis thì ắt dãn tới sự chia rẽ trong nội bộ dan tộc, Biểu hiện rõ nhất là chỉ có đảng viên mới được cất nhắc làm chức này chức nọ. Đngr với người ngoài Đảng không bao giờ là một, tôi và con tôi là đảng viên thì "được" đi họp chi bộ, còn vợ tôi và con khác ngoài Đảng thì có "được" đi họp chi bộ đâu? Đảng lý giải sao đay về việc này?

  Thôi Đảng dừng lừa dân, đừng mị đân nữa. Dân bây giờ cũng khó bị lừa. Bộ mặt của Đảng là bọn bè phái và bóc lột công nông đã rỗ rồi.

  Ai có đọc qua rồi sẽ thấy : Một công trình Quá hay ! Quá công phu, chi tiết, khoa học! Thể hiện một trình độ, một tâm huyết và một trách nhiệm rất cao! Thật đáng khâm phục!