Đỗ Thúy Hường - Mệnh đề bịp: "Đất đai là sở hữu toàn dân"

 • Bởi Admin
  19/03/2013
  21 phản hồi

  Đỗ Thúy Hường

  Luật Đất Đai: Thực chất nằm ở hai chữ Quản Lý

  Tấm áo rách bươm, vẫn cố vá

  Trong vòng 25 năm Luật Đất đai đã thay mới 3 lần, sửa 5 lần, năm nay lại “sửa”. Trung bình, chưa tới 3 năm đã phải thay đổi. Dưới đây là những lần vá víu:

  + Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1988

  + Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1993
  - Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 1998
  - Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2001

  + Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003
  - Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2008
  - Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2009
  - Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai nước CHXHCNVN 2010

  Năm nay (2013) vá víu lần thứ 9: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013

  Hãy xem vì sao một bộ luật quốc gia liên quan tới toàn dân (ai cũng sống trên một diện tích đất) trong đó tới 2/3 dân “sống nhờ đất” mà phải thay đổi dữ vậy?

  Câu hỏi đương nhiên: Nó thay đổi “vì dân” hay là để đối phó với sự chống đổi của dân?

  Thì ra, dù đã rách bươm, nhưng Luật vẫn giữ lại cái câu cốt lõi; gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề “bịp”: Đất đai là sở hữu toàn dân. Và mệnh đề “tim đen của luật”: Do nhà nước thống nhất quản lý.

  Luật đầu tiên: 1988

  Có một số yếu tố chi phối luật này.

  - Trước hết, luật thể hiện tinh thần Hiến Pháp 1980: “tiến nhanh, tiến mạnh” lên CNXH (tính từ XHCN xuất hiện 82 lần trong HP này). Coi trọng hàng đầu là tốc độ và quy mô công hữu hóa.

  - Trong HP 1980, ngay Lời Nói đầu (dài dòng 1700 từ) VN chính thức coi TQ là kẻ thù vì trước đó 1 năm (1979) 600.000 quân “tuyệt đối trung thành với ĐCS TQ” đã đạp biên giới, sang ác chiến đẫm máu với “quân đội tuyệt đối trung thành với ĐCS VN”. VN chỉ còn cách ngả hẳn về Liên Xô với hy vọng dựa vào sự hào hiệp của nước bạn mà “tiến thẳng”, “tiến nhanh” lên XHCN. Dẫu sao, Luật Đất Đai 1988 (sau Đổi Mới, 1986) đã thừa nhận “khoán hộ” và kinh tế thị trường.

  - Lần đầu tiên, VN coi “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” (ghi ngay ở Chương 1, điều 1) nhưng thòng thêm “do Nhà nước thống nhất quản lý”. Dân Việt đã quá thuộc, quá hiểu hai mệnh đề này.

  Đảng vô sản khi thành lập không có tấc đất nào, nay nhờ Điều 1 (nói trên) bỗng dưng có quyền ban phát đất đai (trong luật, gọi là “giao đất”). Và khá hào phóng. Trong luật này, từ “giao đất” xuất hiện 40 lần, từ “thu hồi” 11 lần. Dẫu sao, chưa có từ “cưỡng chế”.

  Nhưng đảng CS ban phát đất cho ai? Xin đọc tiếp Điều 1: Nhà nước giao đất cho các nông trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xí nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân… Nói khác, đồng bào nông dân chỉ được “giao” những mảnh ruộng chính mình đang sở hữu, không thêm chút nào (đã đành), nhưng hoàn toàn không thể lường trước các hiểm họa tiềm ẩn.

  Thời thế xoay vần: Thị trường tự do bị bóp nghẹt 30 năm, nay trỗi dậy mãnh liệt, đồng thời phe XHCN sụp đổ; do vậy, Luật 1988 chỉ tồn tại 5 năm, buộc thay bằng Luật 1993.

  Dưới đây, chỉ điểm qua các luật kế tiếp

  Luật 1993. Câu Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý vẫn ngự vị trí số 1 đề nói lên đặc trưng XHCN của kinh tế thị trường. Dẫu sao, cái từ “nhà nước” (ở câu trên) vẫn thể hiện cả 3 nhánh quyền lực xúm lại quản lý đất. Có tòa án, quốc hội, ít nhiều cũng khó lạm quyền hơn. Nhưng Điều 8 lại viết: Chính phủ thống nhất quản lý đất đai trong cả nước. Thế là, từ nay riêng hành pháp toàn quyền quản lý đất đai. Tai họa lộng hành bắt đầu từ đây. Sự chống đối tăng lên, luật 1993 phải sửa 2 lần, rồi vẫn phải phế bỏ nó, làm luật mới.

  Luật 2003. Câu “nguyên lý” được sửa, để hành vi tước đoạt đất thêm phần “chính danh”:

  - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý… nay được sửa thành:

  - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
  Chẳng có gì phải che đậy: Các đấng Đầy Tớ (nhà nước) từ chỗ chỉ quản lý tài sản của Ông Chủ. Nay, các đấng giành lấy quyền “đại diện sở hữu”, thì tình cảnh Ông Chủ sẽ càng thê thảm.

  Và quả nhiên: Lần đầu tiên xuất hiện cái từ “cưỡng chế” trong luật này. Nhưng sự chống đối vẫn ngày càng quyết liệt, khiến luật này phải sửa 4 lần trong vòng 10 năm, chưa kể hàng ngàn nghị định, thông tư… giải thích. Cứ như mớ bòng bong. Nay 2013, lại sửa: Càng rối rắm…

  Quản lý là gì? Mong đồng bào ghi nhớ

  Luật ngày càng rườm, dài. Nhưng “tim đen” của luật lại rất đơn giản. Nó nằm ở nội hàm của từ “quan lý”. Xin đừng tra cứu các Từ Điển. Điều này rất không hợp với chế độ ta. Mặt khác, “quản lý” (chung chung) rất khác với “quản lý đất đai” (và “quản lý nhà nước”: trong một câu “nguyên lý” khác: Đảng lãnh đạo; Nhà Nước quản lý, dân làm chủ). Kinh nghiệm cả đời người đấy ạ.

  Vậy cứ tra cứu ngay trong các bộ Luật Đất Đai sẽ rõ. Té ra, các đấng đầy tớ được giao “quản lý” đất đai chỉ gồm vẻn vẹn 4 quyền, có ghi hẳn hoi trong Luật. Nhưng có 4 quyền này, đầy tớ mới là “chủ thật”, còn “toàn dân” chỉ là chủ danh nghĩa. Thậm chí thành kẻ “ngửa tay” van xin.

  1) Quyền Giao đất. Nông dân chẳng xơ múi gì, mà còn mất đất. Số người trở thành “đại gia” nhờ được ban phát đất đai ngày càng đông đảo và phè phỡn… Họ đang hô “đảng muôn năm”…

  2) Quyền Thu hồi đất. Chủ yếu là “thu hồi” của nông dân trao cho cánh hẩu… Xin khỏi nói nhiều.

  3) Quyền Tự ý định giá bồi thường. Trường hợp may mắn nhất, người dân mất đất nhận được số tiền bằng 50% giá thị trường; nhiều khi chỉ bẳng 5% giá thật.

  4) Quyền Cưỡng chế. Áp dụng lập tức khi Ông Chủ không chấp nhận cái giá do Đầy Tớ định ra.

  Sản phẩm của Luật Đất Đai

  1- Bản thân luật này là sản phẩm đặc trưng của chế độ XHCN với hàng tỷ nạn nhân trên thế giới (công hữu hóa, tước đoạt). Do vậy, có thể nói luật này cũng là sản phẩm của lối tư duy phản động, vì nó chống lại một quyền con người rất cơ bản: Quyền Tư Hữu - tức là điều kiện tất yếu để mỗi con người có thể mưu cầu hạnh phúc.

  2- Tham nhũng: phát triển với tốc độ không chống nổi. Khối dân oan ra đời - triệu lần nhiều hơn dưới chế độ tư bản, tỷ lệ thuận với tham nhũng. Năm 1998 phải sửa luật, năm 2000 phải chỉnh đốn đảng, năm 2001 lại sửa luật. Vẫn không ổn. Và năm 2003 phải ra “luật mới”.

  3- Xuất hiện trở lại chế độ phong kiến (trá hình). Dù leo lẻo “nhà nước là đầy tớ; người dân là ông chủ” nhưng vạch trần sự lừa dối không khó. Chỉ cần thay thế 2 từ ngữ trong cái câu “nguyên lý”.

  Câu của đảng: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

  Nếu thay toàn dân bằng ông chủ; nhà nước bằng đầy tớ, câu trên sẽ thành “câu đúng nghĩa”:

  Câu đúng nghĩa: Đất đai thuộc sở hữu ông chủ, nhưng phải để đầy tớ thống nhất quản lý.

  Thậm chí sẽ thành: Từ nay, đầy tớ toàn quyền “đại diện chủ sở hữu” về đất đai.

  Phản bội, bất lương, bất nhân với nông dân

  - Nông dân nô nức theo đảng, hy sinh tài sản và tính mạng nhiều nhất. Đó là do họ tin vào khẩu hiệu Người Cày Có Ruộng. Luật Đất Đai khiến Nông Dân Mất Ruộng. Càng sửa luật, càng bị ức hiếp. Gọi là gì? Liệu có phải là phản bội lời hứa danh dự, phản bội giai cấp đồng minh?

  - Chỉ bằng một câu viết trên giấy “Đất đai (về hình thức) là sở hữu toàn dân, (nhưng thực chất) do nhà nước toàn quyền quản lý”… Thế là, lập tức 50-60 triệu nông dân đang có ruộng, phút chốc biến ngay thành tá điền của đảng. Gọi là gì cho đúng bản chất? Lừa đảo vĩ mô?

  - Thật sự không hề có đất “phát ra” mà dám đưa từ “thu hồi” vào luật. Gọi là gì? Liệu có phải là thiếu lương thiện?. Nếu lương thiện, người ta chỉ có quyền thu hồi những gì đã thật sự phát ra.

  - Tự cho mình quyền định giá, kèm theo đó là quyền cưỡng chế. Liệu có phải là bất nhân?.

  - Huy động cả một dàn “trí thức” - đủ học vị, danh vị - và cả một hệ thống truyền thông đồ sộ để át tiếng khóc than, gào thét của nạn nhân. Gọi là gì? Liệu có phải tàn bạo, táng tận lương tâm?

  Đảng ơi! Nếu còn chút lương tri nào, xin hãy tỉnh lại đi. Ít nhất, đừng vu cho tôi là thế lực thù địch. Kẻ thù nhan nhản thế thì đảng sống sao nổi?

  Sửa luật năm nay (2013) đảng ta muốn gì?

  Hoàn toàn không khó để thấy rõ. Nhung xin tạm dừng, vì bài đã dài quá.

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  21 phản hồi

  Ai cũng biết cái mệnh đề "Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý" là trò lừa bịp của CS rồi. Làm cỉ có chuyện tài sản thì của người này mà lại do người khác quản lý và có quyền quyết định. Chính quyền đưa ra điều luật như vậy chẳng qua chỉ là hợp pháp hóa việc cướp đát của nông dân mà thôi. Lại còn có chuyện nhà nước cấp đất cho quan chức, đây là kiểu chế độ phong kiến. Nhà nước XHCN mà lại thực hiện những điều của chế độ phong kiến thì thật kỳ quặc. Dân mình trình độ dan trí quá thấp nên cứ nghe theo và đành chấp nhận. Nay nếu dân có đi biểu tình hay khiếu nại về đất đai thì cứ trưng khẩu hiệu

  CƯỚP ĐẤT CỦA NGƯỜI NGHÈO CHIA CHO NGƯỜI GIẦU

  để lật tẩy bộ mặt giả dối của chính quyền CS ra.

  Nói chung muốn xết chế độ CS bản chất như thế nào, tốt hay xấu thì nhìn vào những việc họ làm chứ đừng nhìn trên giấy và đừng nghe những điều họ tuyêntruyefnef. Có nhiều việc họ là không hề thấy trên văn bản nào cả. Ví dụ ngay để chứng minh: Hồi còn phe XHCN, mối làn người dân mít tinh chào mừng các cán bộ cao cấp của các nước trong phe XHCN sang thăm nước ta (miền Bắc) thì trên lễ đài lãnh tụ hai nước ôm hôn nhau thắm thiết, thế nhưng ở dưới, cứ mỗi khi người dân mình gặp và tiếp xúc với người nước ngoài (nước XHCN) như trả lời khi họ hỏi thăm đường phố thì công an đến ghi số chứng minh thư của người mình. Thế thì chỉ có lãnh tụ hữu nghị với nhau, còn người dân cấm hữu nghị. Công an mình còn đa nghi hơn cả Tào tháo. Các nước tư bản không nêu khẩu hiệu "tình đoàn kết tư bản" nhưng họ giao lưu với nhau thoải mái. Còn nước CS như ta thì khẩu hiệu "tinh thần quốc tế vô sản" chỉ có trên giấy mà thôi.

  Rồi ở Hà Nội, các hàng quán vỉa hè còn phải ghi lời cam kết ngay ở ngoài cửa "Cửa hàng tôi cam kết không bán hàng cho người nước ngoài".
  Người mình chỉ nhận ra sai làm sau vào chục năm thôi. Sau vài chục năm nữa, thời thế thay đổi, ta mới thấy chính sách ruộng đất bây giờ là sai lầm. Nếu có sửa cũng khó. Chính chính sách ruộng đất đã gây ra người dan mất lòng tin với Đảng CS và còn gây ra những biến động bất an cả về chính trị lẫn kinh tế và đời sống xã hội. Nếu luạt pháp không sửa điều này thì nước loạn. Loạn thì loan, Đảng CS không cần mà họ chỉ càn vơ vét, cướp bóc để làm giầu cho bản thân thôi. Nếu dân nổi lên thì họ sẵn sàng cho quân đội và công an đàn áp đổ máu. Lịch sử lên án họ cũng kệ. Chính quyền CS ở đâu cũng bất nhân.

  Tư hữu là quyền cơ bản để một con người xứng đáng là NGƯỜI; trong đó ai cũng cần có mảnh đất "của mình" để trú chân.

  Đảng CS có mục tiêu tối cao và tối hậu là "cộng" mọi tài sản của mọi con người vào tay mình. Đó chính là đảng phản động.

  Mệnh đề bịp: "Đất đai là sở hữu toàn dân".
  Vấn đề là cái thực thể "toàn dân" này cụ thể là cái gì và được biểu hiện pháp lý ra sao để giải quyết các tranh chấp, để bàn luận, để lấy quyết định ?

  Nhà nước đại diện để quản lý đất đai nhưng nhà nước và cái thực thể "toàn dân" trao đổi quyết định pháp lý như thế nào ? Ai giám sát việc quản lý đất đai của nhà nước ?

  Một nhóm công dân không đồng ý với cách quản lý đất đai của nhà nước thì họ gặp ai để giai quyết tranh chấp ? Cái thực thể "toàn dân" có quyền thế nào trong tranh chấp và muốn bãi nhiệm nhà nước được không ?

  Ví dụ : các tướng tá quân đội, công an đước cấp nhà, cấp đất, sau đó họ bán đi làm của riêng. Đây chính là lý do Phùng Quang Thanh xin QH phê chuẩn gia tănh cấp tướng và cũng chính Thanh bỏ phiếu tán thành. Thanh, hắn vừa xin vừa tự cho phép, trò hề QH !

  Người dân, không đồng ý với việc cấp đất cho tướng tá, họ phải làm gì đối với nhà nước và cái thực thể "toàn dân" ?

  Việc nhà nước VN không dám kiện TQ ra tòa án quốc tế vụ giàn khoan xâm phạm chủ quyền biển VN, vụ đánh chiếm Gạc Ma TS, nhà nước VN có xin phép cái thực thể "toàn dân" này chưa ?

  Văn Minh viết:
  Ngoại trừ giai đoạn Pháp thuộc, phần lớn đất đai ở Việt Nam (trừ đất thổ cư) luôn là tài sản thuộc sở hữu tập thể.

  Đất canh tác của làng xã Việt Nam thường do Vua cấp. Làng xã dựa trên số lượng nhân khẩu chia đất canh tác cho các suất đinh (là những đàn ông trong độ tuổi lao động đăng ký với làng, chịu trách nhiệm chính về sản xuất và đóng thuế). Trong thời Pháp thuộc, việc cho phép sở hữu đất nông nghiệp đã làm phân hoá nông thôn khiến tạo ra những địa chủ cực giàu (nhiều người do làm tay sai cho Pháp) và những bần cố nông nghèo tới mức không có ruộng phải đi làm thuê.

  Nhờ các chính sách quốc hữu hoá đất nông nghiệp và chia đất nông nghiệp cho các hộ gia đình sau năm 1945 và sau những năm hợp tác xã (1990s) mà hầu hết các hộ gia đình nông thôn đều có đất nông nghiệp để canh tác. Không đâu xa, nhờ được cấp đất vườn (cho không) mà rất nhiều hộ gia đình ở Hoà Lạc (cạnh Hà Nội) có đất để sau này bán lại cho người từ Hà Nội xuống, thu lợi cá nhân hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

  Vấn đề là kinh tế thị trường buộc phải khiến nhà nước công nhận quyền sở hữu đất như một loại hàng hoá. Rất nhiều người nông dân được cấp đất nông nghiệp trước kia không có nhu cầu hay khả năng canh tác đều có thể cầm cố hay chuyển nhượng lại cho người khác với giá thị trường. Đất đai trở thành một tài sản thật sự, và nhiều người "quên" mất vì sao mình có được những tài sản đó.

  Khi các khu đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi theo chính sách nhà nước để khai thác theo hình thức khác hiệu quả hơn (như làm khu đô thị, khu công nghiệp), nhiều người quên đất đó họ có được do nhà nước cấp và đòi giá trị đền bù ngang với mức giá được tin tưởng là giá "thị trường" ở thời điểm đó. Trong khi dự án đầu tư có thể sẽ không còn tính hấp dẫn hay khả thi khi đất được đền bù với giá "thị trường".

  Điều sai lầm của các cơ quan quản lý nhà nước là đã không tính đến vấn đề thu hồi khi cấp đất nên không có điều khoản thoả thuận đền bù trong giấy tờ cấp đất. Không chỉ có vậy, trong một số dự án, đất thổ cư cũng bị thu hồi giống như đất cấp cho mục đích sản xuất. Quản lý đất đai kém khiến nhà nước không có đủ hồ sơ các lô đất làm các dự án phải đền bù các những lô đất đang sử dụng nhưng do lấn chiếm đất công mà có. Vấn đề lợi ích của các dự án đầu tư đối với xã hội, cơ sở để nhà nước can thiệp thu hồi đất cũng ít khi được đề cập rạch ròi. Dự án làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng không tách bạch nhiều với các dự án thương mại. Các dự án làm ra không có sự thoả thuận đồng ý với chính quyền và dân địa phương.

  Kết quả là nhiều dự án có sự mập mờ, có tư lợi và tham nhũng. Dân nhận thấy đấu tranh, chống đối là giải pháp tốt nhất để được hưởng đền bù ở mức độ cao nhất. Điều quan trọng là với hệ thống luật pháp lỏng lẻo, mập mờ với các quyết định chủ yếu dựa trên dư luận xã hội - càng khiến người dân tìm đủ mọi cách để chống các dự án nhằm thu lợi cá nhân nhiều nhất.

  Như vậy, vấn đề đất đai ở Việt Nam chủ yếu liên quan đến các cách giải quyết các vấn đề đất đai - chứ không phải khái niệm "sở hữu đất đai". Ở mọi nơi, đất đai đều chịu sự quản lý của pháp luật và không có chuyện sở hữu tuyệt đối. Ở mọi nơi, đất đai đều có thể bị trưng thu theo các quy định pháp luật. Ở khía cạnh này, người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều quyền không kém những người có sở hữu đất ở những nơi khác (có thể chuyển nhượng, cầm cố, sử dụng theo quy định pháp luật, được pháp luật bảo vệ...). Điều duy nhất bất cập đó là các quy định thu hồi quyền sử dụng đất đang tạo ra nhiều mâu thuẫn và bức xúc trong xã hội.

  Cái Việt Nam cần cải tiến chỉ là cải thiện các quy định thu hồi đất. Thế mạnh của Việt Nam khi đất đai nằm trong tay nhà nước là nhà nước có khả năng quy hoạch và sử dụng đất thống nhất theo các chính sách đất đai có hiệu quả nhất - điều mà nhiều nước khác có thể không làm được và phải chấp nhận những bất hợp lý trong sử dụng đất. Tuy vậy, giống như con dao sắc, để gọt được thành quả tốt đẹp còn cần có kỹ năng và tư duy tốt. Bộ máy nhà nước Việt Nam chưa có cả kỹ năng lẫn tư duy tốt trong vấn đề sử dụng đất. Điều đáng nói là ngoại trừ học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm với thành ý, không có cách nào có thể phát triển được những thứ này. Dĩ nhiên, cũng có thể có cách khác nhanh hơn (?), nếu tồn tại một lực lượng siêu phàm có thể thay thế được "người cầm dao" này bằng người khác "tốt hơn".

  Dân ta dã bị Đảng ta lừa nhiều rồi chẳng cứ luật đất đai mới đánh lừa mà lừa đủ mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần, tư tưởng và cả thần tượng. Có điều là trước kia thì người dân dễ tin trò lừa bịp của Đảng. Nay Đảng lừa thì dân vạch trần bộ mặt lừa đảo ra.
  Đảng không đủ tài thi đua với các nước khác làm cho dân giầu nước mạnh xã hội tiến lên mà chỉ tìm mọi thủ đoạn ăn quẩn của dân để làm giầu cho Đảng thôi. Đây vừa là thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu, vừa là cái tội với dân tộc. Trước kia thì lấy đất của người giầu chia cho người nghèo (một thời gian thôi), nay thì cướp đất của người nghèo chia cho người giầu. Dù có thay đổi một số cách dùng từ thì bộ mặt lừa đảo lưu manh cũng bộc lộ. Cướp đất thì gọi là "thu hồi" hay "cưỡng chế". Chỉ thấy cưỡng chế thu hồi của người nghèo, còn đất của các quan chức có hàng chục, hàng trăm hécta thì có thu hồi đâu? Bán đất thì thay bằng "nhượng quyền sở hữu". Lại còn huy động cả quân đội và công an đi cướp đất của dân. Ông Vươn ở Hải Phòng lấn biển làm ra đất cũng bị chính quyền cướp. Có nước nào làm như vậy không? Hay chỉ có nước CS độc tài thôi.
  CNXH thì coi đất đai là tài sản chung bị quốc hữu hóa, thế sao các doanh nghiệp nhà nước lại tư bản hóa với cách đùng từ lừa bịp là "cổ phần hóa"? Cái nhà nước này là đống rác mánh lới của những chính sách lưu manh. Nói thế cho gọn. Đảng chẳng qua chỉ là trùm mafia mà thôi.

  Vậy, theo lời đ/c VM, tại sao Đảng và Chính phủ không dẹp quách nền kinh tế thị trường ?

  Còn không, dân cần bỏ vài thứ trong tư duy đi

  1- Khái niệm "Nhà nước cấp". Làm ăn có tiền mua nhà, tiền trao cháo múc, không có nhà nước nào cấp ở đây . Nhà của mình, do công của mình tạo dựng nên, không cần nhớ "công" của ai cả, kể cả đảng hay nhà nước (sêm xít, nếu ai không rõ)

  2- Vì vậy, nhà nước không có quyền gì đ/v đất đai đã là của người khác . Nếu muốn, nhà nước cũng phải mua hoặc thỏa thuận với người chủ của miến đất đó . Ngang nhiên và bất chấp sự đồng ý của chủ nhà, chỉ có kẻ cướp mới hành xử như vậy . Oops, xin lỗi . Nhà nước này bản chất của nó đã là ăn cướp gòi.

  Thế thì nếu không (muốn -phải nói rõ-) tống cổ nó đi thì ráng chịu vậy . Đừng kêu ca gì nữa .

  Văn Minh viết:
  Như vậy, vấn đề đất đai ở Việt Nam chủ yếu liên quan đến các cách giải quyết các vấn đề đất đai - chứ không phải khái niệm "sở hữu đất đai".

  Chữ "chủ yếu" này là ý gì? Nghĩa là thừa nhận những bất cập về đất đai liên quan đến cả hai: (1) cách giải quyết giao, cấp, thu hồi và (2) quyền sở hữu đất đai.

  Nhưng chính cái (2) quyết định cái (1). Nếu việc quy định quyền sở hữu đất đai rõ ràng, rành mạch, hợp lý thì việc giao, cấp, thu hồi sẽ không còn bất cập, tạo kẽ hở cho quan tham lẫn dân tham cùng hùa nhau bóp vú ngân sách.

  Quyền sở hữu đất đai chắc chắn là vấn đề cốt lõi phải được thay đổi. Đa sở hữu bao gồm công hữu, tư hữu vĩnh viễn, tư hữu theo hạn định, tư hữu có ràng buộc, chỗ nào cần nhà nước cấp giấy phép, chỗ nào khuyến khích dân tự do khai hoang rồi đăng ký quyền sở hữu trang trại vĩnh viễn, chỗ nào là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia cấm đụng chạm... là các hình thức hầu hết các nước áp dụng chẳng cần suy nghĩ "sáng tạo" gì thêm cho mất thì giờ.

  Nên nhớ bao nhiêu công sức xương máu toàn dân đổ ra khai hoang gìn giữ mảnh đất này chứ không có ông vua hay ông nhà nước nào lấy từ trong túi ra chia cho dân cả. Nhà nước chỉ là thằng đày tớ giữ nhiệm vụ trông nom. Một quan chức nhà nước khi về nhà cởi bộ quần áo công chức ra thì cũng là một công dân bình thường, cũng "tư hữu" những mảnh đất và trang trại của mình như những công dân khác. Nếu không nhấn mạnh chữ tư hữu trong luật thì sẽ đến lúc chính công chức nhà nước cũng bị nhà nước cướp đất, phải đi kiện cáo như trường hợp phó giám đốc sở tư pháp Thừa Thiên Huế gần đây.

  Ngoại trừ giai đoạn Pháp thuộc, phần lớn đất đai ở Việt Nam (trừ đất thổ cư) luôn là tài sản thuộc sở hữu tập thể.

  Đất canh tác của làng xã Việt Nam thường do Vua cấp. Làng xã dựa trên số lượng nhân khẩu chia đất canh tác cho các suất đinh (là những đàn ông trong độ tuổi lao động đăng ký với làng, chịu trách nhiệm chính về sản xuất và đóng thuế). Trong thời Pháp thuộc, việc cho phép sở hữu đất nông nghiệp đã làm phân hoá nông thôn khiến tạo ra những địa chủ cực giàu (nhiều người do làm tay sai cho Pháp) và những bần cố nông nghèo tới mức không có ruộng phải đi làm thuê.

  Nhờ các chính sách quốc hữu hoá đất nông nghiệp và chia đất nông nghiệp cho các hộ gia đình sau năm 1945 và sau những năm hợp tác xã (1990s) mà hầu hết các hộ gia đình nông thôn đều có đất nông nghiệp để canh tác. Không đâu xa, nhờ được cấp đất vườn (cho không) mà rất nhiều hộ gia đình ở Hoà Lạc (cạnh Hà Nội) có đất để sau này bán lại cho người từ Hà Nội xuống, thu lợi cá nhân hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

  Vấn đề là kinh tế thị trường buộc phải khiến nhà nước công nhận quyền sở hữu đất như một loại hàng hoá. Rất nhiều người nông dân được cấp đất nông nghiệp trước kia không có nhu cầu hay khả năng canh tác đều có thể cầm cố hay chuyển nhượng lại cho người khác với giá thị trường. Đất đai trở thành một tài sản thật sự, và nhiều người "quên" mất vì sao mình có được những tài sản đó.

  Khi các khu đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi theo chính sách nhà nước để khai thác theo hình thức khác hiệu quả hơn (như làm khu đô thị, khu công nghiệp), nhiều người quên đất đó họ có được do nhà nước cấp và đòi giá trị đền bù ngang với mức giá được tin tưởng là giá "thị trường" ở thời điểm đó. Trong khi dự án đầu tư có thể sẽ không còn tính hấp dẫn hay khả thi khi đất được đền bù với giá "thị trường".

  Điều sai lầm của các cơ quan quản lý nhà nước là đã không tính đến vấn đề thu hồi khi cấp đất nên không có điều khoản thoả thuận đền bù trong giấy tờ cấp đất. Không chỉ có vậy, trong một số dự án, đất thổ cư cũng bị thu hồi giống như đất cấp cho mục đích sản xuất. Quản lý đất đai kém khiến nhà nước không có đủ hồ sơ các lô đất làm các dự án phải đền bù các những lô đất đang sử dụng nhưng do lấn chiếm đất công mà có. Vấn đề lợi ích của các dự án đầu tư đối với xã hội, cơ sở để nhà nước can thiệp thu hồi đất cũng ít khi được đề cập rạch ròi. Dự án làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng không tách bạch nhiều với các dự án thương mại. Các dự án làm ra không có sự thoả thuận đồng ý với chính quyền và dân địa phương.

  Kết quả là nhiều dự án có sự mập mờ, có tư lợi và tham nhũng. Dân nhận thấy đấu tranh, chống đối là giải pháp tốt nhất để được hưởng đền bù ở mức độ cao nhất. Điều quan trọng là với hệ thống luật pháp lỏng lẻo, mập mờ với các quyết định chủ yếu dựa trên dư luận xã hội - càng khiến người dân tìm đủ mọi cách để chống các dự án nhằm thu lợi cá nhân nhiều nhất.

  Như vậy, vấn đề đất đai ở Việt Nam chủ yếu liên quan đến các cách giải quyết các vấn đề đất đai - chứ không phải khái niệm "sở hữu đất đai". Ở mọi nơi, đất đai đều chịu sự quản lý của pháp luật và không có chuyện sở hữu tuyệt đối. Ở mọi nơi, đất đai đều có thể bị trưng thu theo các quy định pháp luật. Ở khía cạnh này, người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều quyền không kém những người có sở hữu đất ở những nơi khác (có thể chuyển nhượng, cầm cố, sử dụng theo quy định pháp luật, được pháp luật bảo vệ...). Điều duy nhất bất cập đó là các quy định thu hồi quyền sử dụng đất đang tạo ra nhiều mâu thuẫn và bức xúc trong xã hội.

  Cái Việt Nam cần cải tiến chỉ là cải thiện các quy định thu hồi đất. Thế mạnh của Việt Nam khi đất đai nằm trong tay nhà nước là nhà nước có khả năng quy hoạch và sử dụng đất thống nhất theo các chính sách đất đai có hiệu quả nhất - điều mà nhiều nước khác có thể không làm được và phải chấp nhận những bất hợp lý trong sử dụng đất. Tuy vậy, giống như con dao sắc, để gọt được thành quả tốt đẹp còn cần có kỹ năng và tư duy tốt. Bộ máy nhà nước Việt Nam chưa có cả kỹ năng lẫn tư duy tốt trong vấn đề sử dụng đất. Điều đáng nói là ngoại trừ học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm với thành ý, không có cách nào có thể phát triển được những thứ này. Dĩ nhiên, cũng có thể có cách khác nhanh hơn (?), nếu tồn tại một lực lượng siêu phàm có thể thay thế được "người cầm dao" này bằng người khác "tốt hơn".

  Đúng là vì cái Luật đất đai của Đảng CS nên mới gây ra nhiều chuyện đau thương cho người dân như ý kiến vừa nêu. Nếu CS có gan thì hãy thí điểm để một tỉnh nào đó không có Luật đất đai xem tình hình có ổn không. Cứ lấy lý do thu hồi đát đề làm dự án nọ, dự án kia phát triển này nọ. Chưa thấy phát triển đâu, chỉ thấy dồn người dân vào cảnh nghèo đói, khó khăn chồng chất, rồi còn gây ra bao bi kịch cho gia đình và dồn con người vào vòng tội lỗi và cả tội ác nữa. Xin nêu vài thí dụ đó là nhiều thanh niên trai tráng phải bỏ làng đi làm thuê ở các vùng xa xôi rồi đâm vào cảnh nghiện ngập, còn bao cô gái quê phải ra thành thị bổ sung vào đội quân ca ve (gái điếm). Cứ đến các khu giải trí nghỉ mát ở cả hai miền Nam Bắc thì thấy rất nhiều gái quê còn rất trẻ làm thú vui cho bọn người giàu có, kể cả quan chức CS.
  CCRĐ Đảng chia ruộng cho dân thì đã đổ máu, nay Đảng lại thu hồi đất của dân thì Đảng viết thêm trang sử mới về tội ác. Đảng còn gây tội ác đến bao giờ? Dân ta cần làm gì để chấm dứt tội ác của CS?

  Trước kia không có Luật đất đai thì làm gì có nhiều chuyện lình xình như hiện nay, nào khiếu kiện tập thể, nào biểu tình, nào "chống người thi hành công vụ" (thực chất là chống chính quyền cướp đất của dân). Đang yên đang lành tự nhiên mấy tên tham và điên đẻ ra cái luật đất đai, giống như khuân thùng thuốc súng về nhà rồi tìm mọi cách để tránh cho nó khỏi nổ. Cài gốc gây ra cái chuyện lình xình chính là cái Luật đất đai, muốn không có chuyện lình xình thì bó cái luật đất đai đi là xong. Quyền tư hữu phải coi là quyền thiêng liêng của con người như nhiều nước trên thế giới thì làm gì có chuyện người đân phải đổ máu vì cái luật đất đai.
  Thế nhưng theo bọn CS thì không có luật đất đai quy định đất đai thuộc quyền công hữu của nhà nước (vớí những kiểu nói khác nhau) thì lại không đúng con đường XHCN. Như vậy cái gỗc sâu xa lại chính là cái CNXH gây ra. Như vậy thì vứt mẹ nó cái XHCN đi là xong. Nhiều nước không công hữu hóa đất đai nhưng họ vẫn tiến như diều, còn ta thì nhờ cái Luật đất đai mà chính quyền làm giàu bàng cách cướp của dân. Trước thì lấy của người giầu chia cho người nghèo và được nông dân ủng hộ. Nay làm ngược lại là cướp của người nghèo chia cho người giầu, người mình bóc lột lẫn nhau thì cả nước chỉ có lụn bại. Khốn nỗi bọn CS (không phải tất cả mọi người đang có thẻ đảng viên đều trong diện này) ngu dốt, không thi đua với nước khác để tiến lên mà chỉ lừa bịp và cướp bóc của dân mình để làm giầu cho bản thân.
  Kết luạn cuối cùng: muốn giải quyêt tình trạng người nông dân không còn bị cướp đất và các hiện tương bất công khác thì phải lật đổ chế độ độc tài độc trị hại dân của bọn CS.

  Test của tôi viết:
  Tôi tin rằng bài này có số người đọc vào loại cao nhất.

  Tôi đã copy nguyên văn bài, trình bày (layout) cho dễ đọc, đặt tên mới là: Hiểu đúng Luật Đất Đai để khỏi thiệt thòi khi bị thu hồi rồi giả vờ để quên vài bản ở quán ăn.
  Tôi đứng từ xa quan sát.
  Quả nhiên, một bác tò mò đọc, giấu vào túi, rồi đi photocopy.
  Hôm sau, bà hàng xóm tôi đã có một bản y như vậy, đem sang thì thầm khoe tôi.
  Test của tôi cho thấy đồng bào khao khát những thông tin thiết thân đến mức nào. Chỉ tiếc rằng nông dân ta rất ít tiếp cận internet.

  Cảm ơn LS Hường nhiều lắm.

  Chắc bác lại là một "phần tử" của nhóm Con Đường Việt Nam chứ gì? Được đấy!

  Tôi tin rằng bài này có số người đọc vào loại cao nhất.

  Tôi đã copy nguyên văn bài, trình bày (layout) cho dễ đọc, đặt tên mới là: Hiểu đúng Luật Đất Đai để khỏi thiệt thòi khi bị thu hồi rồi giả vờ để quên vài bản ở quán ăn.
  Tôi đứng từ xa quan sát.
  Quả nhiên, một bác tò mò đọc, giấu vào túi, rồi đi photocopy.
  Hôm sau, bà hàng xóm tôi đã có một bản y như vậy, đem sang thì thầm khoe tôi.
  Test của tôi cho thấy đồng bào khao khát những thông tin thiết thân đến mức nào. Chỉ tiếc rằng nông dân ta rất ít tiếp cận internet.

  Cảm ơn LS Hường nhiều lắm.

  Đây là bài viết rất thẳng thắn nêu được thực chất Luật Đất Đai chống lại nông dân Việt Nam
  Đảng CS đang tuyên truyền Luật đất đai "mới" trong đó nhà nước có 4 quyền, dân có 7 quyền. Thực ra, 7 quyền của dân chung quy chỉ là quyền tạm thới được sử dụng đất trước khi bị thu hồi mà thôi.

  Tôi tin rằng bài nay đã phát huy tác dụng "vạch mặt" bản chất chế độ XHCN theo quan niệm của đảng CS

  Cộng sản là bọn chây lười lao động chuyên môn lừa bịp để chiếm đoạt tất cả những thành quả lao động của con người.

  Cám ơn Đỗ T Hường đã cho mọi người biết cái linh tinh của "luật đât đai"

  ngocthach viết:
  Mác có 02 cái phát minh vĩ đại nhất để hình thành chủ nghĩa CS:
  - đất đai thuộc về sở hữu toàn đân, có nghĩa là trên từng miếng đất không ai làm chủ cả,chỉ làm chủ trên toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt nam(điều này khó qua, có lẽ là mị dân rồi)
  - Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (có lẽ Ông Mác xem con người là những cổ máy nhỏ nên khi nào cũng tuân theo mệnh lệnh sản xuất, không có tham vọng không có tình cảm, không có tham lam, không có dục vọng và hiện nay đã phá sản rồi)

  Tôi cho rằng ông Marx đã nhầm lẫn khi ông ta cho rằng nguồn gốc chính của hiện tượng người bóc lột người nằm trong lĩnh vực tư liệu sản xuất và sở hữu đất đai, và để giải quyết nó ông ta đã phát minh ra hai thứ trên. Kết quả vận dụng phát minh của Marx chắc không cần phải bàn cãi nữa.
  Ông Marx đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, một yếu tố nền tảng của hiện tượng áp bức bóc lột đó là quyền lực. Không cần nắm tư liệu sản xuất, một khi anh có được quyền lực tuyệt đối anh có tất cả, kể cả việc đàn áp, tước đoạt tự do của người khác.
  Ở đây có bạn Kép Tư Bền nhà Marx học lỗi lạc, nếu bạn chịu khó vận dụng kiến thức học được của Marx vào điểm này biết đâu thế giới sẽ có chủ nghĩa "Kép Tư Bền"? Biết đâu việc "quốc hữu hóa quyền lực" (chế độ Dân chủ)lại là biện pháp có hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề người bóc lột người, giải phóng con người hữu hiệu hơn tất cả.

  Thưa bác Lần Từng Bữa
  Nếu thật bác đã hết sợ nhưng không biết nên làm gì để cải thiện tình hình đau khổ của đồng bào, xin bác hãy photo bài này phát tán rộng rãi cho bà con8.
  Hy vọng sẽ góp phần làm biến chuyển tình hình.

  Mong LS Thuy Huong viết tiếp "mặt thật" của Luật Đất Đai 2013

  Với tôi,bài của TH quá hay,tôi đọc như nuốt từng lời. Tôi cũng biết hết, tôi cũng như cả ...họ tôi bị lừa trong chuyện đất đai ...sở hữu toàn dân. Nhưng phân tích ra tấm ,món ,dể hiểu thì TH với tôi là số 1. CHỉ buồn là thân phận người nông dân trên đất nước VN thời XHCN chỉ là con kiến,muốn góp phần nhỏ làm nên điều kỳ diệu nào đó nhưng khó quá. phần đông chúng tôi đã vượt qua sợ hãi nhưng đường lối vẩn tăm tối lắm thay !

  1) Mong Danluan đề nghị bà Thúy Hường viết tiếp đề mục "Sửa luật năm nay (2013) đảng ta muốn gì?" mà bà nêu ở cuối bài này. Sau khi đọc bài này, đến mục trên, tác giả ngừng lại, nói là vì "bài đã quá dài", rồi kết thúc bài. Xin viết nốt đi.

  2) Tôi cũng phần nào đoán ra mục đích của việc sửa luật 2003 (nay đang lấy ý kiến mọi người). Nhưng nếu có người hiểu biết nói cho rõ hơn, đủ hơn, vẫn tốt hơn cho bạn đọc. Vậy, "Sửa luật năm nay (2013) đảng ta muốn gì?"

  Mác có 02 cái phát minh vĩ đại nhất để hình thành chủ nghĩa CS:
  - đất đai thuộc về sở hữu toàn đân, có nghĩa là trên từng miếng đất không ai làm chủ cả,chỉ làm chủ trên toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt nam(điều này khó qua, có lẽ là mị dân rồi)
  - Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (có lẽ Ông Mác xem con người là những cổ máy nhỏ nên khi nào cũng tuân theo mệnh lệnh sản xuất, không có tham vọng không có tình cảm, không có tham lam, không có dục vọng và hiện nay đã phá sản rồi)

  LS Đỗ Thúy Hường có ông nội là trí thức từ thời nước ta còn là thuộc địa của Pháp, nay đã 96 tuổi.
  LS Hường rất am hiểu tình hình đất đai và chính sách của đảng về đất đai.
  Tôi chỉ biết nói lời khâm phục