NguoiKhanTrang - Những điểm tương đồng ngẫu nhiên giữa 2 nền văn hóa Nhật Bản và Do Thái.

 • Bởi NguoiKhanTrang
  17/03/2013
  0 phản hồi

  NguoiKhanTrang

  Những điểm tương đồng ngẫu nhiên giữa 2 nền văn hóa Nhật Bản và Do Thái.

  Những điểm tương đồng ngẫu nhiên giữa Nhật Bản và Do Thái.

  danluan_c0014_0.jpg

  Chiếc hòm giao ước của Israel (bên trái) và Chiếc hòm giao ước OMIKOSHI của Nhật Bản (bên phải).

  Ký hiệu trên cổng thành Herod ở Jerusalem và Đế Chế Nhật Bản Cổ Đại.

  Một Yamabushi đang thổi kèn.

  Một người Do Thái đang thổi kèn.

  danluan_c0015.jpg

  Kiểu tóc MIZURA của Võ Sĩ Đạo SAMURAI cổ đại và kiểu tóc truyền thống của người Do Thái.

  Hai người đàn ông Do Thái đang cắt tóc cho một em bé.

  Người Do Thái có cục màu đen hình vuông Tefillin thì người Nhật Bản có cục màu đen hình tròn.

  Mình vẫn chưa tìm ra được những cục màu đen đội trên trán trong các nền văn hóa khác.

  Hiện tại thì chỉ phát hiện ở văn hóa Nhật Bản và Do Thái.

  Một người Do Thái đội Tefillin đang đứng ở bức tường thành phía Tây ở Jerusalem.

  Hình ảnh của một cụ già ẩn sĩ Yamabushi

  Một người đàn ông Do Thái.

  Một người đàn ông Nhật Bản.
  ---

  Một người do thái đội Tefillin lên trán và thổi kèn Shofar

  Một Yamabushi thổi kèn

  Những đoạn phim thổi kèn của người Nhật Bản và Do Thái.

  ---

  Sự tương đồng gia phả giữa Kinh Thánh của người Do Thái và Thần Thoại của người Nhật Bản.

  [quote="Thiên Ðăng"] Nhật bản có một số ngôn ngữ phát âm như tiếng Do Thái ví dụ như

  Daber (Hebrew) và Dabenu (Nhật) nghĩa là nói
  Goi (Hebrew) và Gaijeen (Nhật) người ngoại quốc
  Kor (H) và Koru (N) nghĩa là lạnh
  Knesset (H) và Kensei (N) quốc hội

  Có hàng ngàn chữ giống tương tự như vậy.

  Ngay cả tên vua cũng vậy. Vua đầu tiên của Nhật tên là Osee vào năm 730 trước CN. Tên vua này đồng âm với vua cuối cùng của Ysơraên là Hoshea (Ô-sê) người chết cùng lúc với 10 chi phái bị bắt lưu đày. Ðền thờ thánh của Nhật Shinto khiến người ta nhớ đến đền thờ Ðức Chúa Trời của dân Do Thái. Nhóm dũng sĩ Samurai tự cho họ là một sắc dân riêng di đến Nhật từ Tây phương vào khoảng 660 trước CN. Chữ Samurai tương tự với Samari.

  Mikado, một Hoàng đế Nhật là thuộc dòng dõi chi phái Gát. Mikado có âm theo tiếng Hebrew có nghĩa là Hoàng đế (tiếng Hebrew là “Malchuto”).[/quote]

  trích từ Biên Khảo MƯỜI CHI PHÁI DO THÁI THẤT LẠC tác giả Thiên Ðăng.

  Lễ hội đốt lửa của người Nhật Bản.
  Lễ hội đốt lửa của người Do Thái.
  Hình lấy từ crownheights.info

  Các đoạn phim về lễ hội của người Nhật Bản và người Do Thái.
  Nhật Bản:

  Do Thái

  Nhật Bản

  Do Thái

  Nhật Bản

  Do Thái

  Về một số điểm tương tự giữa 2 nền văn hoá Nhật Bản và Do Thái, từ thế kỷ 19 đã có người nghĩ là dân Nhật từ thuở xa xưa đã có giao tiếp hay tiếp nhận các người Do Thái di dân đến, những hậu duệ của dòng giống được mô tả trong huyền thoại của 10 chi tộc bị trục xuất của nước Cổ Do Thái, vì thế văn hoá Do Thái được lan truyền sang Nhật. Tuy nhiên, tôi chưa thấy một bài nghiên cứu về nhân chủng học nào do những học giả có tầm vóc và uy tín của ngày nay xác nhận điều đó cả. Người Do Thái cũng chẳng màng đến chuyện ấy nhiều.

  Trang của Wikipedia có ghi nhận điều này:

  ... the Japanese-Jewish common ancestor theory was just one of the attempts by European racial scientists to explain Japan's rapid modernization, in contrast to that of the other "inferior" or "degraded" Asians, especially the Chinese.DNA evidence, however, excludes this possibility.

  From: Japanese-Jewish Common Ancestor Theory

  Một học giả Do Thái khác, khi bàn luận về các nét tương đồng văn hoá Nhật-Do Thái, có ghi nhận các điều khác biệt như sau:

  Người Do Thái di cư gọi bản thân họ là người Mỹ Do Thái.

  Người Nhật Bản gọi bản thân họ là người Nhật Bản Mỹ.

  Người Do Thái vẫn bảo trì giữ kết nối liên lạc với những cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới.

  Người Nhật Bản ở Mỹ rất ít hứng thú với các cộng đồng Nhật Bản khác.

  Người Do Thái đổi tên nghe giống tiếng Anh.

  Người Nhật Bản vẫn giữ tên Nhật Bản truyền thống.

  It is significant that the Jewish immigrants called themselves American Jews, whereas the Japanese insisted on calling themselves Japanese Americans.

  The Jews maintained connections with other Jewish communities in the world, and when the State of Israel was established, many of them became its staunch supporters. The Japanese Americans showed less interest in other Japanese communities, and when their former country attacked their adopted one, they gave their full support to the United States, and they continue to support it in its present trade dispute with Japan. It is inconceivable for Japanese Americans to establish a pro-Japan lobby in Washington on the model of the Israel lobby there.

  Yet Japanese Americans are no longer ashamed of their country of origin. Hideo Nomo, pitching for the Los Angeles Dodgers, may be providing them today with the same sense of pride that Israel used to provide for American Jews.

  ... unlike many Jews, who changed their family names into English-sounding ones, the Japanese kept their surnames and none of them became a Mr. Smith or a Ms. Taylor.

  (From: JPRI Occasional Paper No. 6 (November 1995)

  The Jews and the Japanese: Cultural Traits and Common Values
  by Ben-Ami Shillony

  http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op6.html

  Nguồn tham khảo:

  http://www5.ocn.ne.jp/~magi9/isracame.htm
  http://www.goldrust.net/isracame.htm
  http://www.japanprobe.com/2006/07/23/israelites-came-to-ancient-japan/

  Bài viết "Israelities Came To Ancient Japan" của tác giả Arimasa Kubo.

  Bài viết "JPRI Occasional Paper No. 6 (November 1995)
  The Jews and the Japanese: Cultural Traits and Common Values"
  Tạm dịch là người do thái và người Nhật Bản: Những đặc tiểm văn hóa và giá trị tương đồng " của giáo sư Ben-Ami Shillony
  http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op6.html
  Bài viết trên wiki "Japanese-Jewish common ancestry theory (日ユ同祖論(日猶同祖論) Nichiyu Dōsoron?). "
  http://baptitphuchung.com/dstt12/muoichiphai.html

  Biên Khảo MƯỜI CHI PHÁI DO THÁI THẤT LẠC tác giả Thiên Ðăng

  Những hình ảnh và những đoạn phim là do mình sưu tầm qua việc tìm kiếm trên Google và Youtube.

  Từ khóa:

  - "Hiwatari Matsuri" là lễ hội đốt lửa của người Nhật Bản.
  - "Lag BaOmer" là lễ hội đốt lửa của người Do Thái.
  - "Shofar" cái kèn của người Do Thái.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Shofar
  - "Yamabushi" người Ẩn Sĩ Nhật Bản trên núi.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Yamabushi
  - "Payot" mái tóc truyền thống của người do thái.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Payot
  - "Tefillin" cục màu đen hình vuông của người do thái.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tefillin

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi