Kiến nghị 72 - Danh sách người ký kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (từ 4001-6000)

 • Bởi Admin
  10/03/2013
  0 phản hồi

  Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ [email protected], ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ. Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.

  4001. Phạm Xuân Thế, làm ruộng, Nghệ An

  4002. Nguyễn Phúc Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  4003. Nguyễn Văn Kiên, làm ruộng, Nghệ An

  4004. Nguyễn Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  4005. Nguyễn Thị Long, làm ruộng, Nghệ An

  4006. Trần Khắc Oai, làm ruộng, Nghệ An

  4007. Nguyễn Văn Kiên, làm ruộng, Nghệ An

  4008. Trần Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  4009. Nguyễn Văn An, làm ruộng, Nghệ An

  4010. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An

  4011. Nguyễn Văn Đại, làm ruộng, Nghệ An

  4012. Võ Tá Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  4013. Nguyễn Văn Bắc, làm ruộng, Nghệ An

  4014. Nguyễn Văn Quỳnh, làm ruộng, Nghệ An

  4015. Nguyễn Văn Phước, làm ruộng, Nghệ An

  4016. Nguyễn Văn Sáu, làm ruộng, Nghệ An

  4017. Phạm Xuân Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  4018. Phạm Văn Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  4019. Nguyễn Văn Ngạn, làm ruộng, Nghệ An

  4020. Nguyễn Hữu Thành, làm ruộng, Nghệ An

  4021. Phạm Văn Nhung, làm ruộng, Nghệ An

  4022. Trần Khắc Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

  4023. Trần Khắc Cương, làm ruộng, Nghệ An

  4024. Trần Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  4025. Trần Khắc Tương, làm ruộng, Nghệ An

  4026. Nguyễn Văn Nhật, làm ruộng, Nghệ An

  4027. Trần Thị Tình, làm ruộng, Nghệ An

  4028. Lê Văn Khẩn, làm ruộng, Nghệ An

  4029. Trần Thị Trung, làm ruộng, Nghệ An

  4030. Phan Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  4031. Trần Khắc Sỹ, làm ruộng, Nghệ An

  4032. Nguyễn Thế Cương, làm ruộng, Nghệ An

  4033. Trần Khắc Trường, làm ruộng, Nghệ An

  4034. Trần Khắc Quyến, làm ruộng, Nghệ An

  4035. Nguyễn Thị Trung, làm ruộng, Nghệ An

  4036. Nguyễn Thị Liêm, làm ruộng, Nghệ An

  4037. Nguyễn Vinh, làm ruộng, Nghệ An

  4038. Đặng Ngọc Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  4039. Phan Thanh Mân, làm ruộng, Nghệ An

  4040. Nguyễn Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An

  4041. Nguyễn Văn Sáng, làm ruộng, Nghệ An

  4042. Nguyễn Văn Tư, làm ruộng, Nghệ An

  4043. Nguyễn Văn Uy, làm ruộng, Nghệ An

  4044. Phạm Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An

  4045. Phạm Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  4046. Nguyễn Phúc Tư, làm ruộng, Nghệ An

  4047. Phạm Hữu Lợi, làm ruộng, Nghệ An

  4048. Trần Khắc Minh, làm ruộng, Nghệ An

  4049. Nguyễn Phúc Lịch, làm ruộng, Nghệ An

  4050. Bà Tư, làm ruộng, Nghệ An

  4051. Trần Khắc Tuân, làm ruộng, Nghệ An

  4052. Nguyễn Phúc Lệ, làm ruộng, Nghệ An

  4053. Phạm Xuân Trắng, làm ruộng, Nghệ An

  4054. Trần Khắc Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  4055. Trần Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  4056. Phạm Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  4057. Nguyễn Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  4058. Trần Khắc Tông, làm ruộng, Nghệ An

  4059. Phạm Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

  4060. Nguyễn Thị Thiềm, làm ruộng, Nghệ An

  Đợt 14:

  4061. Nguyen Lam, computer programmer, Hoa Kỳ

  4062. Vo Anh Minh, giáo viên, Bình Phước

  4063. Nguyễn Sơn Minh, kỹ sư, Nha Trang

  4064. Nguyễn Hữu Đạo, sinh viên, Hà Nội

  4065. Phan Đức Thông, hưu trí, CHLB Đức

  4066. Trần Văn Quang, sinh viên, Thanh Hóa

  4067. Phan Phát Hoàng, cựu quân nhân Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, Bình Dương

  4068. Đặng Ngọc Hiến Chương, TP HCM

  4069. Phạm Duy Tương, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo, Cần Thơ

  4070. Nguyễn Văn Toán, kỹ sư, TP HCM

  4071. Pham Quốc Long, nhà thơ, Đà Nẵng

  4072. Nguyễn Huu Nhật, hưu trí, Hoa Kỳ

  4073. Nghiem Hong Duc, lao động tự do, TP HCM

  4074. Nguyễn Quang Đồng, sinh viên, Australia

  4075. Nguyễn Phan Anh, thạc sĩ, nghiên cứu viên tại Đại học Chonnam, Hàn Quốc

  4076. Luong Manh Chau, kỹ sư, Hoa Kỳ

  4077. Trần Anh Khoa, sinh viên, TP HCM

  4078. Nguyễn Hùng Cường, lao động tự do, Hà Nội

  4079. Lê Hoài Nam, đảng viên, TP HCM

  4080. Le Quang Tuan, nghiên cứu sinh, Hà Nội

  4081. Lê Đình Huy, cử nhân, TP HCM

  4082. Võ Thanh Ân, kỹ sư, Bến Tre

  4083. Nguyễn Hoàng Hải, công dân Việt Nam, CHLB Đức

  4084. Le Duy Thien, MBA, Australia

  4085. Đỗ Minh Tiến, nông dân, TP HCM

  4086. Huỳnh Thanh Bích Trâm, Trưởng phòng kinh doanh, TP HCM

  4087. Vũ Thị Thùy Linh, sinh viên, Hà Nội

  4088. Nguyen Minh Chau, CHLB Đức

  4089. Cao Thanh Hà, giáo dân, TP HCM

  4090. Nguyễn Tấn Thành, CEO, TP HCM

  4091. Đặng Việt Hùng, kinh doanh, Hà Nội

  4092. Phí Ngọc Thanh, kỹ sư, Australia

  4093. Vanessa Tran, sinh viên, Australia

  4094. Chau Tran, sinh viên, Australia

  4095. Nguyễn Thanh Bình, nhân viên văn phòng, Long An

  4096. Huan Dinh, kỹ sư, Hoa Kỳ

  4097. Nguyễn Ngọc Dương, cán bộ hưu trí, 40 năm tuổi đảng, Lào Cai

  4098. Vo Cong Ton, kỹ sư, Na Uy

  4099. Tran Van Huynh, da nghi huu, Australia

  4100. Nguyễn Ngọc Hoài Ân, kỹ sư, TP HCM

  4101. Phạm Quang Tiến, Điện Biên

  4102. Nguyen Minh Trung, thạc sĩ, bác sĩ, An Giang

  4103. Trần Hoài Dương. Kontum

  4104. Nguyễn Đăng Cao, Đại học Western Australia, Australia

  4105. Trần Kim Tuyến, sinh viên, TP HCM
  Nguyễn Văn Dung, cán bộ hưu trí, thương binh, Hải Dương

  4106. Nguyễn Văn Xuê, cử nhân, Hà Nội

  4107. Lê Bích Hòa, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 30 năm tuổi đảng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

  4108. Nguyễn Duy Châu, giáo viên, Đà Nẵng

  4109. Nguyễn Công Dân, hưu trí, Nghệ An

  4110. Nguyen Cong Ly, cán bộ hưu, Hải Dương

  4111. Vu Hai, CHLB Đức

  4112. Nguyễn Sỹ Đáng, kiến trúc sư, Vũng Tàu

  4113. Lê Văn Liên, công nhân, Bình Phước

  4114. Lã Quang Trung, Nam Định

  4115. Lư Thị Thu Trang, thợ may, TP HCM

  4116. Nguyễn Việt Thắng, luật sư, TP HCM

  4117. Nguyễn Tấn Huynh, kinh doanh, TP.HCM

  4118. Nguyễn Hải Minh, giáo viên, Nghệ An

  4119. Hưng Quốc Nguyễn, kiểm toán viên, Đan Mạch

  4120. Nguyễn Văn Mẫn, kỹ sư y, TP HCM

  4121. Đào Trọng Hưng, TS, Hà Nội

  4122. Dang Huu Quan, du học sinh, Đan Mạch

  4123. Nguyễn Thị Dung, buôn bán nhỏ, Đà Nẵng

  4124. Cấn Đình Việt, Hà Nội

  4125. Lê Văn Gương, kỹ sư, kinh doanh, TP HCM

  4126. Nguyễn Nam Tiến, đảng viên, Tuyên Quang

  4127. Lê Anh Dũng, lao động tự do, Hải Phòng

  4128. Phạm Quốc Tuấn, kỹ sư, giám đốc, Đà Nẵng

  4129. Nguyễn Lê Vương, cử nhân, TP HCM

  4130. Trần Văn Phúc, linh mục, Nghệ An

  4131. Trần Khắc Du, linh mục, Dòng Phanxicô, TP HCM

  4132. Nguyễn Văn Hùng, linh mục, Nghệ An

  4133. Lê Thị Mến, tu sĩ, Nghệ An

  4134. Phan Đức Trịnh, công chức, Nghệ An

  4135. Phan Văn Định, hưu trí, Nghệ An

  4136. Nguyễn Thị Chiến, dược sĩ, Nghệ An

  4137. Nguyễn Văn Dũng, kế toán, Nghệ An

  4138. Nguyễn Thị Liên, giáo viên, Nghệ An

  4139. Nguyễn Thị Hoa, giáo viên, Nghệ An

  4140. Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên, Nghệ An

  4141. Phan Thị Xinh, sinh viên, Nghệ An

  4142. Lê Đức Anh, sinh viên, Nghệ An

  4143. Nguyễn Phúc Tâm, sinh viên, Nghệ An

  4144. Võ Tá Quỳnh, sinh viên, Nghệ An

  4145. Nguyễn Thị Dung, sinh viên, Nghệ An

  4146. Nguyễn Văn Nghiêm, sinh viên, Nghệ An

  4147. Phan Thị Thiên, sinh viên, Nghệ An

  4148. Trần Thị Châu, sinh viên, Nghệ An

  4149. Nguyễn Thị Tâm, sinh viên, Nghệ An

  4150. Trần Anh Tuấn, sinh viên, Nghệ An

  4151. Nguyễn Quốc Đạt, sinh viên, Nghệ An

  4152. Phan Trọng Chánh, sinh viên, Nghệ An

  4153. Nguyễn Thị An, sinh viên, Nghệ An

  4154. Nguyễn Thị Toàn, sinh viên, Nghệ An

  4155. Lê Thị Kỷ, sinh viên, Nghệ An

  4156. Nguyễn Văn Miên, sinh viên, Nghệ An

  4157. Nguyễn Thị Thìn, sinh viên, Nghệ An

  4158. Nguyễn Khắc Phương, sinh viên, Nghệ An

  4159. Nguyễn Thị Sao Mai, học sinh, Nghệ An

  4160. Phan Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

  4161. Nguyễn Thị Hương, học sinh, Nghệ An

  4162. Nguyễn Công Tú, học sinh, Nghệ An

  4163. Nguyễn Thị Thương, học sinh, Nghệ An

  4164. Trần Khắc Phú, học sinh, Nghệ An

  4165. Trần Thị Dân, học sinh, Nghệ An

  4166. Nguyễn Văn Thắng, học sinh, Nghệ An

  4167. Lê Văn Thung, học sinh, Nghệ An

  4168. Nguyễn Thị Sao, học sinh, Nghệ An

  4169. Nguyễn Văn Sáng, học sinh, Nghệ An

  4170. Nguyễn Văn Tú, học sinh, Nghệ An

  4171. Nguyễn Văn Thế, học sinh, Nghệ An

  4172. Nguyễn Văn Triều, học sinh, Nghệ An

  4173. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  4174. Hồ Xuân Cường, học sinh, Nghệ An

  4175. Trần Khắc Tiến, học sinh, Nghệ An

  4176. Nguyễn Thị Nhàn, học sinh, Nghệ An

  4177. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  4178. Nguyễn Văn Thức, học sinh, Nghệ An

  4179. Trần Khắc Dũng, học sinh, Nghệ An

  4180. Nguyễn Thị Tâm, học sinh, Nghệ An

  4181. Nguyễn Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

  4182. Nguyễn Hữu Thắng, học sinh, Nghệ An

  4183. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  4184. Lê Thị Vi, học sinh, Nghệ An

  4185. Trần Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  4186. Nguyễn Hoàng Lai, học sinh, Nghệ An

  4187. Trần Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

  4188. Đoàn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  4189. Đoàn Thị Minh, học sinh, Nghệ An

  4190. Đoàn Thị Thành, học sinh, Nghệ An

  4191. Trần Khắc Nhẫn, học sinh, Nghệ An

  4192. Nguyễn Thị Thơm, học sinh, Nghệ An

  4193. Nguyễn Thị Hạnh, học sinh, Nghệ An

  4194. Nguyễn Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

  4195. Nguyễn Văn Phương, thợ mộc, Nghệ An

  4196. Nguyễn Văn Thế, làm ruộng, Nghệ An

  4197. Nguyễn Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

  4198. Trần Thị Đức, làm ruộng, Nghệ An

  4199. Nguyễn Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An

  4200. Nguyễn Thị Mười, làm ruộng, Nghệ An

  4201. Nguyễn Hồng Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  4202. Phạm Xuân Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  4203. Nguyễn Văn Bảy, làm ruộng, Nghệ An

  4204. Lê Công Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

  4205. Lê Công Quý, làm ruộng, Nghệ An

  4206. Nguyễn Văn Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

  4207. Nguyễn Văn Lý, làm ruộng, Nghệ An

  4208. Nguyễn Trọng Ân, làm ruộng, Nghệ An

  4209. Nguyễn Thị Thảo, làm ruộng, Nghệ An

  4210. Trần Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An

  4211. Trần Khắc Đề, làm ruộng, Nghệ An

  4212. Lê Văn Lục, làm ruộng, Nghệ An

  4213. Nguyễn Đình Phùng, làm ruộng, Nghệ An

  4214. Phan Thanh Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  4215. Trần Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  4216. Nguyễn Mỹ, làm ruộng, Nghệ An

  4217. Trần Khắc Hợi, làm ruộng, Nghệ An

  4218. Trần Khắc Lâm, làm ruộng, Nghệ An

  4219. Nguyễn Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  4220. Nguyễn Thị Láng, làm ruộng, Nghệ An

  4221. Nguyễn Văn Hưởng, làm ruộng, Nghệ An

  4222. Nguyễn Nghệ, làm ruộng, Nghệ An

  4223. Võ Văn Đình, làm ruộng, Nghệ An

  4224. Nguyễn Văn Mỹ, làm ruộng, Nghệ An

  4225. Nguyễn Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

  4226. Lê Thị Bảy, làm ruộng, Nghệ An

  4227. Lê Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An

  4228. Nguyễn Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An

  4229. Phan Thanh Sang, làm ruộng, Nghệ An

  4230. Nguyễn Thị Niệm, làm ruộng, Nghệ An

  4231. Nguyễn Văn Nhân, làm ruộng, Nghệ An

  4232. Nguyễn Thị Thương, làm ruộng, Nghệ An

  4233. Trần Thị Mỹ, làm ruộng, Nghệ An

  4234. Nguyễn Phúc Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  4235. Nguyễn Phúc Sáu, làm ruộng, Nghệ An

  4236. Võ Tá Nghị, làm ruộng, Nghệ An

  4237. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  4238. Nguyễn Văn Tin, làm ruộng, Nghệ An

  4239. Lê Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  4240. Trần Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  4241. Phạm Hữu Trúc, làm ruộng, Nghệ An

  4242. Lê Thị Toàn, làm ruộng, Nghệ An

  4243. Nguyễn Văn Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  4244. Nguyễn Doãn Dương, làm ruộng, Nghệ An

  4245. Trần Khắc Cư, làm ruộng, Nghệ An

  4246. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  4247. Nguyễn Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  4248. Nguyễn Văn Trí, làm ruộng, Nghệ An

  4249. Trần Khắc Bảy, làm ruộng, Nghệ An

  4250. Trần Khắc Hoan, làm ruộng, Nghệ An

  4251. Nguyễn Văn Duyệt, làm ruộng, Nghệ An

  4252. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  4253. Nguyễn Thị Ngọc Nhi, làm ruộng, Nghệ An

  4254. Nguyễn Văn Đạt, làm ruộng, Nghệ An

  4255. Nguyễn Thị Ý, làm ruộng, Nghệ An

  4256. Thái Thị Cậy, làm ruộng, Nghệ An

  4257. Trần Khắc Sáng, làm ruộng, Nghệ An

  4258. Trần Thị Hiến, làm ruộng, Nghệ An

  4259. Nguyễn Văn Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  4260. Trần Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  4261. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An

  4262. Trương Thị Chín, làm ruộng, Nghệ An

  4263. Nguyễn Văn Bá, làm ruộng, Nghệ An

  4264. Nguyễn Văn Châu, làm ruộng, Nghệ An

  4265. Trần Khắc Phụng, làm ruộng, Nghệ An

  4266. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  4267. Phan Thị Khuyên, làm ruộng, Nghệ An

  4268. Nguyễn Đình Công, làm ruộng, Nghệ An

  4269. Nguyễn Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An

  4270. Nguyễn Thị Tám, làm ruộng, Nghệ An

  4271. Trần Khắc Túc, làm ruộng, Nghệ An

  4272. Trần Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An

  4273. Trần Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An

  4274. Nguyễn Thị Lệ, làm ruộng, Nghệ An

  4275. Nguyễn Văn Tám, làm ruộng, Nghệ An

  4276. Nguyễn Thị Long, làm ruộng, Nghệ An

  4277. Nguyễn Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An

  4278. Nguyễn Thị Ngân, làm ruộng, Nghệ An

  4279. Nguyễn Thị Diễn, làm ruộng, Nghệ An

  4280. Trần Khắc Bộ, làm ruộng, Nghệ An

  4281. Nguyễn Văn Luyến, làm ruộng, Nghệ An

  4282. Nguyễn Trọng Sáng, làm ruộng, Nghệ An

  4283. Nguyễn Văn Danh, làm ruộng, Nghệ An

  4284. Nguyễn Thị Cẩm, làm ruộng, Nghệ An

  4285. Nguyễn Văn Sơn, làm ruộng, Nghệ An

  4286. Nguyễn Phúc Khôi, làm ruộng, Nghệ An

  4287. Nguyễn Văn Lực, làm ruộng, Nghệ An

  4288. Trần Khắc Hội, làm ruộng, Nghệ An

  4289. Nguyễn Văn Hải, làm ruộng, Nghệ An

  4290. Nguyễn Văn Hiển, làm ruộng, Nghệ An

  4291. Nguyễn Văn Thực, làm ruộng, Nghệ An

  4292. Vũ Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An

  4293. Nguyễn Văn Đại, làm ruộng, Nghệ An

  4294. Trần Khắc Hải, làm ruộng, Nghệ An

  4295. Trần Khắc Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  4296. Nguyễn Văn Hệ, làm ruộng, Nghệ An

  4297. Phan Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An

  4298. Trần Khắc Cửu, làm ruộng, Nghệ An

  4299. Trần Khắc Quang, làm ruộng, Nghệ An

  4300. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An

  4301. Nguyễn Văn Năm, làm ruộng, Nghệ An

  4302. Lê Thị Năm, làm ruộng, Nghệ An

  4303. Đoàn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

  4304. Trần Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  4305. Nguyễn Thị Trường, làm ruộng, Nghệ An

  4306. Nguyễn Văn Niên, làm ruộng, Nghệ An

  4307. Trần Khắc Ái, làm ruộng, Nghệ An

  4308. Nguyễn Thị Xuân, làm ruộng, Nghệ An

  4309. Hồ Hữu Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  4310. Đặng Đình Hồng, kinh doanh, Hà Nội

  4311. Cao Vi Hiển, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Kontum, đã nghỉ hưu

  4312. Ung Ngoc Tam, kế toán, TP HCM

  4313. Ngô S. Huyền Đồng, cử nhân, Hà Nội

  Đợt 15:

  4314. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cán bộ tiền khởi nghĩa, 66 tuổi Đảng, Hà Nội

  4315. Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng

  4316. Nguyễn Lê Thu An, nhà báo, cựu tù Côn Đảo, TP HCM

  4317. Lê Lý An, thạc sĩ, Pháp

  4318. Cao Thế Phong, kỹ sư, Hà Nội

  4319. Lê Quý Lộc, công dân Việt Nam, TP HCM

  4320. Nguyễn Thị Hải Yến, TS, CHLB Đức

  4321. Lữ Tấn Hoà, TP HCM

  4322. Lê Quang Ánh, TS, Hoa Kỳ

  4323. Nguyễn Thanh Tùng, GS TS, Hoa Kỳ

  4324. Trần Trọng Dương, Canada

  4325. Phạm Quang Bình, nhà giáo hưu trí, Hoa Kỳ

  4326. Lê Văn Tuý, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

  4327. Trần Thái Hùng, nhà giáo hưu trí, TP HCM

  4328. Nguyễn Thành Dũng, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

  4329. Tống Văn Nhàn, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

  4330. Mai Trường Thanh, kỹ sư, Hà Nội

  4331. Quang Nguyen, dược tá (pharmacy technician), Hoa Kỳ

  4332. Võ Thanh Tân, giảng viên, TP HCM

  4333. Hoàng Anh Vũ, chuyên gia kỹ thuật, Quảng Nam

  4334. Đào Thu Hà, nội trợ, Hà Nội

  4335. Nguyễn Vũ Diệu Linh, sinh viên, Hải Phòng

  4336. Trịnh Quốc Huy, kĩ sư, TP HCM

  4337. Lê Doãn Hòa, công nhân viên quốc phòng, đã nghỉ hưu, Nha Trang

  4338. Nguyễn Ngọc Hải, kỹ sư, Vũng Tàu

  4339. Nguyễn Hải Sơn, Huế

  4340. Lê Công Minh, kỹ sư hồi hưu, TP HCM

  4341. Ngô Ngọc Qoang, kinh doanh, Vũng Tàu

  4342. Đinh Vũ, kinh doanh, Hoa Kỳ

  4343. Đặng Minh Điệp, giảng viên đại học, TP HCM

  4344. Hồ Minh Khôi, lái xe, TP HCM

  4345. Phạm Thành Trung, kỹ sư, Huế

  4346. Nguyễn Anh Hùng, kỹ sư, TP HCM

  4347. Ngô Trung Dũng, sinh viên, Hưng Yên

  4348. Nguyễn Đức, cử nhân, Hà Nội

  4349. Trương Thị Thoa, kinh doanh, Hà Nội

  4350. Nguyễn Ngọc Phước, buôn bán, TP HCM

  4351. Tran Ha Phuc, chủ cửa hàng, TP HCM

  4352. Thân văn Thắng, kỹ sư, Hà Nội

  4353. Nguyễn Khắc Việt, Thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu, Hà Nội

  4354. Lưu Văn Vịnh, Giám đốc doanh nghiệp, Hải Dương

  4355. Nguyễn Viết Quốc, kỹ sư, TP HCM

  4356. Nguyen Van Cat, cựu chiến binh, TP HCM

  4357. Trần Vũ Việt Trung, kỹ sư, hưu trí, cựu chiến binh, TP HCM

  4358. Nguyen Chi Dao, Hà Nội

  4359. Bùi Văn Lập, quay phim, TP HCM

  4360. Phan Độc Lập, Phó Viện trưởng Viện Luyện kim đen, Hà Nội

  4361. Thân Thành Vũ, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Bất động sản Du Lịch Việt Nam,Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, TP HCM

  4362. Vũ Đức Đông, nguyên cán bộ giảng dạy Khoa Luật, Đại học Quốcgia Hà Nội

  4363. Nguyễn Ngọc Sơn, giáo viên, Hà Nội

  4364. Trương Đăng Dung, PGS TS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội

  4365. Nguyễn Xuân Việt, nghề nghiệp tự do, Hà Tĩnh

  4366. Phạm Australia, giáo viên nghỉ hưu, Đà Nẵng

  4367. Nguyen Quang Dung, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ba Lan

  4368. Hoàng Xuân Đôn, viên chức, Hà Giang

  4369. Linh Anh, kỹ sư, Gia Lai

  4370. Nguyễn Duy Trung, 63 tuổi đảng, giáo viên hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội

  4371. Ngô Lê Xuân, bác sĩ, Thừa Thiên - Huế

  4372. Huỳnh Tấn Vinh, kinh doanh, Đà Nẵng

  4373. Trần Huy, công chức, Canada

  4374. Thái Doãn Dũng, giáo viên, đã nghỉ hưu, Nghệ An

  4375. Đàm Quốc Khánh, kỹ sư, đã nghỉ hưu, TP HCM

  4376. Thái Doãn Sơn, TP HCM

  4377. Mai Quang, kinh doanh, TP HCM

  4378. Nguyễn Duy Độ, lao động phổ thông, Huế

  4379. Lâm Mạnh, họa sĩ, công dân nước Việt Nam, Hà Nội

  4380. Nguyễn Thế Sơn, phóng viên tự do, Nghệ An

  4381. Mai Văn Hoài, công nhân, Hải Phòng

  4382. Thân Trọng Nhân, trung tá, thạc sĩ, TP HCM

  4383. Nguyễn Thanh Tùng, cử nhân, chủ doanh nghiệp, TP HCM

  4384. Nguyễn Văn Thạnh, nhân viên văn phòng, TP HCM

  4385. Vo Xuan Bá, giáo viên, Bình Phước

  4386. Trần Văn Thanh, công nhân, Pháp

  4387. Trinh Hoi, lawyer/MC, executive director, VOICE, Hoa Kỳ

  4388. Nguyen Ngoc Cuong, Hoa Kỳ

  4389. Vương Thị Nhàn, cán bộ hưu trí, Hà Giang

  4390. Điều Thị Như Huệ, kinh doanh tự do, Hà Nội

  4391. Đỗ Thị Nguyệt, kinh doanh tự do, Hà Giang

  4392. Hanh Hedehus, thạc sĩ, Đan Mạch

  4393. Nguyễn Doãn Trường, kỹ sư, Trưởng ban Biên tập báo điện tử eicvn.eu, Cộng hòa Czech

  4394. Nguyễn Thái Tuấn Anh, du học sinh, Canada

  4395. Lê Đình Thạch, giáo viên, Quảng Trị

  4396. Lương Thị Kim Anh, kỹ sư, TP HCM

  4397. Ngô Văn Giá, PGS TS, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội

  4398. Trần Hiếu, kỹ sư, Hà Nội

  4399. Nguyễn Đình Ánh, lao động tự do, TP HCM

  4400. Lê Hiệp Đồng, nguyên thuyền trưởng, Đà Nẵng

  4401. Đặng Hồng Hạnh, Hà Nội

  4402. Vũ Đức Hoàng, thạc sĩ, Hà Nội

  4403. Phạm Hoàng Tùng, nhà báo, Campuchia

  4404. Nguyễn Văn Phượng, kinh doanh tự do, Lai Châu

  4405. Phạm Quý Vị, kế toán, Thanh hóa

  4406. Phạm Hữu Minh, thạc sĩ, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  4407. Cấn Văn Tuấn, kế toán, giám đốc, Hà Nội

  4408. Nguyễn Hải Hoài, sinh viên, TP HCM

  4409. Le Dinh Tin, MBA, TP HCM

  4410. Nguyễn Thành Hà, Hoa Kỳ

  4411. Nguyễn Ngọc Hùng, kinh doanh, Hà Nội

  4412. Châu Ngọc Võ, kỹ sư, Quảng Nam

  4413. Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên, Quảng Ngãi

  4414. FX Phan Minh, phóng viên tự do, Nghệ An

  4415. Vũ Hoàng Sơn, kỹ sư, Hà Nội

  4416. Nguyễn Tấn Dụng, nông dân, Quảng Ngãi

  4417. Nguyễn Hoàng Minh, cán bộ ngân hàng, Hà Nội

  4418. Lê Vĩnh Thọ, cán bộ Viện Cơ, đã về hưu, Hà Nội

  4419. Nguyễn Văn Thống, sinh viên, Đồng Nai

  4420. Nguyễn Văn Công, sinh viên, Đồng Nai

  4421. Nguyễn Văn Son, sinh viên, Đồng Nai

  4422. Trần Văn Hải, bộ đội, Đồng Nai

  4423. Đặng Văn Sáng, học sinh, Đồng Nai

  4424. Lê Văn Diễm, học sinh, Đồng Nai

  4425. Trần Văn Pháp, nông dân, Đồng Nai

  4426. Nguyễn Phú Tân, cử nhân, Bà Rịa - Vũng Tàu

  4427. Phạm Văn Hưng, nghề nghiệp tự do, Bắc Giang

  4428. Trần Mạnh Thắng, bác sĩ, Hà Nội

  4429. Vu Duc Minh, làm việc tự do, TP HCM

  4430. Nguyen Tien Dung, kinh doanh, giam đốc, TP HCM

  4431. Phạm Văn Duyệt, sinh viên, Hà Tĩnh

  4432. Nguyễn Công Lập, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4433. Nguyễn Văn Tạo, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4434. Hoàng Văn Thám, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4435. Phạm Văn Toàn, sinh viên, Hà Tĩnh

  4436. Nguyễn Văn Công, công nhân, Hà Tĩnh

  4437. Nguyễn Văn Thiện, học sinh, Hà Tĩnh

  4438. Nguyễn Văn Thương, sinh viên, Hà Tĩnh

  4439. Hoàng Ngọc Biên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4440. Hoàng Ngọc Lành, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4441. Nguyễn Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4442. Hoàng Ngọc Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4443. Hoàng Thị Long, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4444. Hoàng Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh

  4445. Hoàng Văn Hùng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4446. Hoàng Thị Nga, sinh viên, Hà Tĩnh

  4447. Hoàng Thị Tình, công nhân, Hà Tĩnh

  4448. Hoàng Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh

  4449. Hoàng Văn Thiết, sinh viên, Hà Tĩnh

  4450. Hoàng Văn Nhân, công nhân, Hà Tĩnh

  4451. Hoàng Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4452. Lê Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4453. Nguyễn Thị Thân, học sinh, Hà Tĩnh

  4454. Hoàng Thị Thúy, học sinh, Hà Tĩnh

  4455. Nguyễn Đình Mân, sinh viên, Hà Tĩnh

  4456. Phạm Đình Văn, sinh viên, Hà Tĩnh

  4457. Nguyễn Nâu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4458. Phạm Văn Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4459. Nguyễn Trọng Kim, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4460. Nguyễn Quốc Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4461. Phạm Văn Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4462. Nguyễn Thái Triệu, học sinh, Hà Tĩnh

  4463. Phạm Văn Bính, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4464. Nguyễn Hoài Ân, sinh viên, Hà Tĩnh

  4465. Hoàng Văn Long, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4466. Lê Thị Kiều, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4467. Phạm Văn Tuấn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4468. Phạm Văn Chính, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4469. Hoàng Trường Thiện, học sinh, Hà Tĩnh

  4470. Phạm Quốc Kỳ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4471. Nguyễn Công Huân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4472. Phạm Bá Đề, học sinh, Hà Tĩnh

  4473. Nguyễn Văn Ca, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4474. Nguyễn Văn Bính, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4475. Hoàng Văn Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4476. Hoàng Văn Nhâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4477. Hoàng Ngọc Danh, công nhân, Hà Tĩnh

  4478. Nguyễn Lý Huỳnh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4479. Phạm Đình Nghĩa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4480. Hoàng Văn Thiện, công nhân, Hà Tĩnh

  4481. Hoàng Văn Hai, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4482. Lê Đình Điền, Hà Tĩnh

  4483. Hoàng Xuân Lài, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4484. Hoàng Đình Hậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4485. Nguyễn Văn Thuận, sinh viên, Hà Tĩnh

  4486. Hoàng Hoa Thám, công nhân, Hà Tĩnh

  4487. Nguyễn Quốc Hội, học sinh, Hà Tĩnh

  4488. Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4489. Nguyễn Thị Hoài Thanh, học sinh, Hà Tĩnh

  4490. Hoàng Thị Sương, học sinh, Hà Tĩnh

  4491. Hoàng Thị Thơ, học sinh, Hà Tĩnh

  4492. Hoàng Thị Trà, học sinh, Hà Tĩnh

  4493. Hoàng Thanh Tuyền, Hà Tĩnh

  4494. Nguyễn Khắc Quý, sinh viên, Hà Tĩnh

  4495. Phạm Văn Tiến, sinh viên, Hà Tĩnh

  4496. Hoàng Văn Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4497. Hoàng Ngọc Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4498. Lê Văn Thúy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4499. Hoàng Văn Trình, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4500. Phạm Văn Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4501. Phạm Bảo Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4502. Hoàng Văn Quế, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4503. Nguyễn Thị Xoan, sinh viên, Hà Tĩnh

  4504. Hoàng Xuân Bình, Hà Tĩnh

  4505. Phạm Thị Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4506. Nguyễn Hữu Tài, Hà Tĩnh

  4507. Nguyễn Văn Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4508. Lê Đức Tùng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4509. Hoàng Hữu Tiến, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4510. Hoàng Ngọc Khoái, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4511. Hoàng Văn Đề, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4512. Hoang Văn Kiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4513. Nguyễn Ngọc Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4514. Lê Thị An, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4515. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4516. Nguyễn Thanh Thi, sinh viên, Hà Tĩnh

  4517. Hoàng Thị Mơ, sinh viên, Hà Tĩnh

  4518. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng,Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

  4519. Hoàng Ngọc Lan, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

  4520. Hoàng Văn Tuất, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

  4521. Hoàng Văn Sơn, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

  4522. Hoàng Văn Dũng, sinh viên, Hà Tĩnh

  4523. Hoàng Thị Hoa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4524. Hoàng Thị Khuyên, sinh viên, Hà Tĩnh

  4525. Hoàng Thị Thơ, sinh viên, Hà Tĩnh

  4526. Hoàng Thị Xoan, sinh viên, Hà Tĩnh

  4527. Hoàng Thị Trà, sinh viên, Hà Tĩnh

  4528. Hoàng Thị Kim Ngân, sinh viên, Hà Tĩnh

  4529. Hoàng Thị Linh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4530. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4531. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên, Hà Tĩnh

  4532. Hoàng Văn Trường, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4533. Hoàng Văn Hải, Hà Tĩnh

  4534. Hoàng Văn Minh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4535. Hoàng Văn Vĩnh, học sinh, Hà Tĩnh

  4536. Hoàng Văn Thuần, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4537. Phan Quế, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4538. Nguyễn Văn Hoàng, công nhân, Hà Tĩnh

  4539. Nguyễn Văn Trung, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4540. Phan Diện, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4541. Phan Văn Thắng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4542. Phạm Văn Hội, sinh viên, Hà Tĩnh

  4543. Phạm Cừ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4544. Phạm Khang, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4545. Phạm Văn Liễu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4546. Nguyễn Văn Thiện, kỹ sư, Hà Tĩnh

  4547. Phạm Văn Tùng, Hà Tĩnh

  4548. Nguyễn Thị Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4549. Lâm Nhật Tâm, lái xe, Hà Tĩnh

  4550. Nguyễn Thị Trí, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4551. Phạm Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4552. Phan Văn Liên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4553. Nguyễn Văn Thanh, kỹ sư, Hà Tĩnh

  4554. Dương Trình, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4555. Nguyễn Viết Huân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4556. Nguyễn Thị Xuân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4557. Hoàng Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4558. Dương Thị Duyên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4559. Nguyễn Mậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4560. Phạm Nhị, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4561. Phạm Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4562. Nguyễn Đàn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4563. Phạm Điểu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4564. Phạm Tương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4565. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh viên, Hà Tĩnh

  4566. Nguyễn Thị Thỏa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4567. Phạm Thị Thoải, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4568. Nguyễn Thị Thiệu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4569. Nguyễn Thị Gương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4570. Lê Thị Lịch, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4571. Phạm Thị Hường, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4572. Phạm Trọng Quỳnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4573. Phạm Huy Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4574. Phạm Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4575. Phạm Văn Lân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4576. Phạm Văn Quang, kỹ sư, Hà Tĩnh

  4577. Phạm Chí, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4578. Phạm Văn Truyền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4579. Nguyễn Văn Tuất, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4580. Phạm An, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4581. Nguyễn Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4582. Dương Văn Diễn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4583. Phạm Văn Phổ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4584. Dương Hương, giáo dân, Hà Tĩnh

  4585. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4586. Nguyễn Đình Long, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4587. Nguyễn Quốc Hanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4588. Phạm Chương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4589. Nguyễn Văn Hà, công nhân, Hà Tĩnh

  4590. Nguyễn Phạm Tường, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4591. Nguyễn Ngọc Thành, kỹ sư, Hà Tĩnh

  4592. Phạm Dũng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4593. Lê Linh Liên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4594. Phạm Đăng Phúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4595. Phạm Thị Tuệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4596. Nguyễn Xuân Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4597. Phạm Hậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4598. Phạm Thị Phúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4599. Phan Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4600. Nguyễn Ban, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4601. Phạm Văn Linh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4602. Phạm Văn Thuận, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4603. Phạm Thị Ngô, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4604. Phạm Thị Túy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4605. Nguyễn Thị Thúy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4606. Dương Thị Lai, sinh viên, Hà Tĩnh

  4607. Nguyễn Kiều Diễm, học sinh, Hà Tĩnh

  4608. Phạm Thị Mỹ Linh, học sinh, Hà Tĩnh

  4609. Phạm Thị Khiêm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4610. Phạm Thị V Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh

  4611. Nguyễn Ngọc Linh Chi, học sinh, Hà Tĩnh

  4612. Phạm Quỳnh Phượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4613. Nguyễn Công Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4614. Phạm Văn Đàm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4615. Phạm Đình Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4616. Nguyễn Công Ân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4617. Phạm Văn Châu, cơ khí, Hà Tĩnh

  4618. Phạm Tấn Luận, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4619. Phạm Văn Dũng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4620. Nguyễn T Thông, nhân viên, Hà Tĩnh

  4621. Phạm Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4622. Võ Thị Đường, nha khoa, Hà Tĩnh

  4623. Võ Tá Đức, buôn bán, Hà Tĩnh

  4624. Phạm Thị Phong, nhân viên, Hà Tĩnh

  4625. Phạm Thị Liên, nông dân, Hà Tĩnh

  4626. Phạm Thị Phúc, nông dân, Hà Tĩnh

  4627. Nguyễn Thị Nhuận, nông dân, Hà Tĩnh

  4628. Nguyễn Thị Khái, nông dân, Hà Tĩnh

  4629. Phạm Thị Bùi, nông dân, Hà Tĩnh

  4630. Phạm Thị Hồng, nông dân, Hà Tĩnh

  4631. Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh viên, Hà Tĩnh

  4632. Phạm Thị Trinh, học sinh, Hà Tĩnh

  4633. Phạm Thị Linh, nông dân, Hà Tĩnh

  4634. Phạm Thị Lương, kinh doanh, Hà Tĩnh

  4635. Nguyễn Thị Lành, nông dân, Hà Tĩnh

  4636. Võ Thị Lan, nông dân, Hà Tĩnh

  4637. Phạm Hồng, nông dân, Hà Tĩnh

  4638. Phạm Thị Thái, nông dân, Hà Tĩnh

  4639. Phạm Thái Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4640. Hoàng Bảo Công, học sinh, Hà Tĩnh

  4641. Phạm Hoàng Thượng, học sinh, Hà Tĩnh

  4642. Nguyễn Đình Khôi, học sinh, Hà Tĩnh

  4643. Nguyễn Viết Thành, sinh viên, Hà Tĩnh

  4644. Hoàng Hoa Mận, người cao tuổi, Hà Tĩnh

  4645. Hoàng Xuân Quyết, cơ khí, Hà Tĩnh

  4646. Phan Văn Thuết, sinh viên, Hà Tĩnh

  4647. Võ T Phước, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4648. Hoàng Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4649. Nguyễn Thị Tuyết, học sinh, Hà Tĩnh

  4650. Hoàng Thị Lý, công nhân, Hà Tĩnh

  4651. Phạm Thị Lý, công nhân, Hà Tĩnh

  4652. Hoàng Thị Hạnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4653. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4654. Hoàng Thị Khanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4655. Nguyễn Thị Vy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4656. Nguyễn Thị Điền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4657. Hoàng Thị Thương, công nhân, Hà Tĩnh

  4658. Hoàng Thị Hương, học sinh, Hà Tĩnh

  4659. Hoàng Văn Kỳ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4660. Phạm Văn Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4661. Phạm V Đăng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4662. Tạ An Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4663. Dương Minh Châu, cựu chiến binh, Hà Tĩnh

  4664. Dương Minh Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4665. Nguyễn Hữu Để, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4666. Nguyễn Văn Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4667. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4668. Phạm Khả, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4669. Nguyễn Văn Lành, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4670. Phạm Thị Tại, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4671. Phạm Thị Huyền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4672. Phạm Thị Bình, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4673. Phạm Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4674. Phạm Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4675. Phạm T Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4676. Nguyễn T Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4677. Phạm Thị Thông, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4678. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4679. Trần T Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4680. Nguyễn T Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4681. Nguyễn Xuân Ngọc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4682. Nguyễn Minh Tâm, sinh viên, Hà Tĩnh

  4683. Nguyễn Khắc Quang, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4684. Nguyễn Văn Năng, sinh viên, Hà Tĩnh

  4685. Nguyễn Hoa, Hà Tĩnh

  4686. Hoàng T Sáng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4687. Nguyễn Thị Xoan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4688. Lê Thị Hằng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4689. Hoàng Thị Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4690. Lê Thị Vân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4691. Hoàng Thị Ân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4692. Phạm Thị Khuê, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4693. Nguyễn Thị Trúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4694. Phạm Thị Xuân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4695. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4696. Phạm Thị Thế, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4697. Phạm Thị Khiêm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4698. Nguyễn Thị Lộc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4699. Võ Thị Dung, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4700. Nguyễn Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4701. Nguyễn Thị Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4702. Nguyễn Thị Bính, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4703. Phạm Thị Hiển, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4704. Hoàng Thị Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4705. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4706. Nguyễn Thị Huyền, học sinh, Hà Tĩnh

  4707. Hoàng Văn Tuệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4708. Nguyễn Đình Sang, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4709. Nguyễn Đức Phố, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4710. Hoàng Xuân Tài, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4711. Hoàng Văn Chuẩn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4712. Phạm Thanh Tịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4713. Nguyễn Đức Khanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4714. Hoàng Trung Kiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4715. Hoàng Văn Cách, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4716. Nguyễn Ninh Dung, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4717. Nguyễn Duy Lữ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4718. Nguyễn Đình Phúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4719. Hoàng Văn Hương, sinh viên, Hà Tĩnh

  4720. Lê Văn Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4721. Hoàng Văn Hùng, học sinh, Hà Tĩnh

  4722. Nguyễn Đ Thái, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4723. Nguyễn Trình, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4724. Hoàng Văn Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4725. Hoàng Thị Liễu, công nhân, Hà Tĩnh

  4726. Nguyễn Văn Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4727. Nguyễn Văn Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4728. Phạm Văn Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4729. Phạm Văn Tạo, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4730. Hoàng Thị Nhu, sinh viên, Hà Tĩnh

  4731. Hoàng Thị Lộc, sinh viên, Hà Tĩnh

  4732. Lê Đức Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4733. Hoàng Xuân Huỳnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4734. Hoàng Văn Tân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4735. Hoàng Chiết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4736. Phạm Thanh Hảo, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4737. Phạm Anh Dũng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4738. Phạm Đắc Tiến, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4739. Phạm Huy Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4740. Lê Đình Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4741. Nguyễn Đình Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4742. Nguyễn Văn Mơi, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4743. Nguyễn Q Chung, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4744. Lê Văn Thạch, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4745. Phạm Văn Tuấn, công nhân, Hà Tĩnh

  4746. Nguyễn Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh

  4747. Nguyễn Thị Trang, sinh viên, Hà Tĩnh

  4748. Nguyễn Thị Hiền, sinh viên, Hà Tĩnh

  4749. Nguyễn Thị Hân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4750. Phạm Thị Toản, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4751. Nguyễn Thị Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4752. Lê Thị Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4753. Hoàng Thị Trâm, sinh viên, Hà Tĩnh

  4754. Nguyễn Thị Huyền, học sinh, Hà Tĩnh

  4755. Hoàng Thị Lệ, học sinh, Hà Tĩnh

  4756. Hoàng Thị Ngân, học sinh, Hà Tĩnh

  4757. Hoàng Thị Mỹ, học sinh, Hà Tĩnh

  4758. Hoàng Văn Dần, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4759. Phạm Văn Tiến, công nhân, Hà Tĩnh

  4760. Hoàng Văn Sự, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4761. Hoàng Văn Hỏi, công nhân, Hà Tĩnh

  4762. Hoàng Văn Dinh, công nhân, Hà Tĩnh

  4763. Lê Đình Thất, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4764. Hoàng Nhiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4765. Lê Thuận, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4766. Hoàng Văn Công, sinh viên, Hà Tĩnh

  4767. Hoàng Hòa, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

  4768. Nguyễn Văn Hậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4769. Hoàng Văn Duẩn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4770. Hoàng Văn Luận, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4771. Nguyển Văn Công, xây dựng, Hà Tĩnh

  4772. Nguyễn Xuân Mạnh, xây dựng, Hà Tĩnh

  4773. Hoàng Văn Lâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4774. Lê Hoàng Dũng, nhân viên, Hà Tĩnh

  4775. Hoàng Thị Vân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4776. Nguyễn Quốc Hội, sinh viên, Hà Tĩnh

  4777. Nguyễn Văn Cảnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4778. Lê Thị Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4779. Nguyễn Thị Lữ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4780. Hoàng Thị Lai, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4781. Phạm Xuân Lạc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4782. Hoàng Văn Thiết, Hà Tĩnh

  4783. Hoàng Văn Lanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  Đợt 16:

  4784. Phạm Thị Lài, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4785. Nguyễn Thị Lai, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4786. Nguyễn Thị Sáng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4787. Lê Thị Hóa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4788. Quảng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4789. Nguyễn Thị Lư, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4790. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Hà Tĩnh

  4791. Nguyễn Văn Tạo, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4792. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh, Hà Tĩnh

  4793. Phạm Ngọc Minh, học sinh, Hà Tĩnh

  4794. Nguyễn Đình Phú, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4795. Phạm Thông, sinh viên, Hà Tĩnh

  4796. Hoàng Văn Sang, sinh viên, Hà Tĩnh

  4797. Hoàng Xuân Chất, học sinh, Hà Tĩnh

  4798. Hoàng Xuân Thành, bác sĩ, Hà Tĩnh

  4799. Nguyễn Bích Nhi, giáo viên, Hà Tĩnh

  4800. Hoàng Văn Hào, kỹ sư, Hà Tĩnh

  4801. Trần Thị Nhiên, công nhân, Hà Tĩnh

  4802. Nguyễn Mạnh Cường, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4803. Trần Văn Nam, sinh viên, Hà Tĩnh

  4804. Nguyễn Ngọc Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4805. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4806. Nguyễn Thị Ly, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4807. Hoàng Thị Phượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4808. Hoàng Thị Đường, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4809. Hoàng Thị Bình, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4810. Hoàng Thị Oanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4811. Nguyễn Thị Hòa, công nhân viên chức, Hà Tĩnh

  4812. Hoàng Thị Huế, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4813. Hoàng Thị Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4814. Lê Thị Hiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4815. Hoàng Thị Lành, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4816. Võ Thị Nguyệt, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4817. Nguyễn Thị Sen, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4818. Hoàng Thị Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4819. Phạm Thị Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4820. Hoàng Thị Thành, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4821. Hoàng Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4822. Phạm Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4823. Nguyễn Thị Công, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4824. Phạm Văn Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4825. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4826. Hoàng Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4827. Hoàng Ngọc Ánh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4828. Nguyễn T Bộ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4829. Hoàng Thị Vi, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4830. Hoàng Văn Oanh, công nhân, Hà Tĩnh

  4831. Hoàng Thị Giang, sinh viên, Hà Tĩnh

  4832. Hoàng Văn Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4833. Phạm Quốc Khởi, lao động, Hà Tĩnh

  4834. Hoàng Văn Hảo, sinh viên, Hà Tĩnh

  4835. Nguyễn Hoàng Thái Tuấn Nhật, sinh viên, Hà Tĩnh

  4836. Nguyễn Xuân Hoàng, học sinh, Hà Tĩnh

  4837. Nguyễn Văn Diễn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4838. Lương Văn Danh, học sinh, Hà Tĩnh

  4839. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4840. Phạm Đình Sỹ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4841. Hoàng Văn Hiếu, công nhân, Hà Tĩnh

  4842. Hoàng Văn Bảo, công nhân, Hà Tĩnh

  4843. Hoàng Văn Tuấn, học sinh, Hà Tĩnh

  4844. Hoàng Thị Thuận, công nhân, Hà Tĩnh

  4845. Hoàng Thị Phong, công nhân, Hà Tĩnh

  4846. Hoàng Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4847. Lê Thị Phận, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4848. Lê Thị Châu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4849. Lê Quang, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4850. Hoàng Thị Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4851. Nguyễn Huy Ký, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4852. Hồ Ngọc Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4853. Dương Thị Mỹ Hoa, bác sĩ, Hà Tĩnh

  4854. Hoàng Thị Như Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh

  4855. Nguyễn Xuân Bình, y sĩ, Hà Tĩnh

  4856. Hoàng Văn Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4857. Phạm Văn Vinh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4858. Phạm Văn Phương, sinh viên, Hà Tĩnh

  4859. Hoàng Văn Phúc, sinh viên, Hà Tĩnh

  4860. Nguyễn Đình Tuấn, sinh viên, Hà Tĩnh

  4861. Hoàng Văn Bình, công nhân, Hà Tĩnh

  4862. Nguyễn Đình Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4863. Phạm Văn Tiến, sinh viên, Hà Tĩnh

  4864. Hoàng Văn Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4865. Nguyễn Văn Sách, học sinh, Hà Tĩnh

  4866. Hoàng Ngọc Thuận, học sinh, Hà Tĩnh

  4867. Nguyễn Quang Lộc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4868. Nguyễn Huy Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4869. Hoàng Hữu Chất, học sinh, Hà Tĩnh

  4870. Hoàng Văn Ban, học sinh, Hà Tĩnh

  4871. Hoàng Văn Châu, học sinh, Hà Tĩnh

  4872. Phạm Xuân Hùng, học sinh, Hà Tĩnh

  4873. Hoàng Kim Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4874. Phạm Xuân Từ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4875. Nguyễn Quốc Nhật, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4876. Nguyễn Đình Thông, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4877. Lê Hồng Lợi, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4878. Hoàng Duy Tài, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4879. Võ Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4880. Nguyễn Khắc Quảng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4881. Hoàng Văn La, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4882. Hoàng Thị Thắng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4883. Nguyễn Quốc Chung, sinh viên, Hà Tĩnh

  4884. Hoàng Thị Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

  4885. Nguyễn Thị Thanh Tình, sinh viên, Hà Tĩnh

  4886. Trần Thị Thu Hà, sinh viên, Hà Tĩnh

  4887. Hoàng Thị Trang, sinh viên, Hà Tĩnh

  4888. Hoàng Thị Luân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4889. Hoàng Thị Hằng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4890. Nguyễn Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4891. Phạm Thị Liễu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4892. Hoàng Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4893. Lê Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4894. Hoàng Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4895. Nguyễn Thị Diện, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4896. Hoàng Lâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4897. Hoàng Thị Hiền, sinh viên, Hà Tĩnh

  4898. Nguyễn Thị Sương, sinh viên, Hà Tĩnh

  4899. Hoàng H Thu, sinh viên, Hà Tĩnh

  4900. Hoàng Công Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4901. Nguyễn Văn Tự, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4902. Nguyễn Địa Lâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4903. Hoàng Văn Viết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4904. Nguyễn N Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4905. Hoàng Tần, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4906. Nguyễn Xuân Chiến, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4907. Nguyễn Thị Thu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4908. Nguyễn Minh Phượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4909. Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc, Hà Tĩnh

  4910. Nguyễn Công Tuấn, giám đốc, Hà Tĩnh

  4911. Hoàng Thị Hoài, học sinh, Hà Tĩnh

  4912. Nguyễn Văn Thìn, sinh viên, Hà Tĩnh

  4913. Hoàng Thị Thức, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4914. Hoàng Văn Luân, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4915. Hoàng Thanh Thịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  4916. Nguyen Tien Phat, giám đốc, TP HCM

  4917. Dinh Van Nam, kinh doanh, Hà Tĩnh

  4918. Phan Sĩ, Bình Dương

  4919. Nguyễn Minh Mẫn. cựu thanh niên xung phong, Bình Thuận

  4920. Nguyễn Giang Nam, TP HCM

  4921. Minh Nguyễn, cựu sinh viên Luật, và Thương mại, Hà Nội

  4922. Nguyễn Hữu Duy, Tiền Giang

  4923. Nguyễn Xuân Thắng, kỹ sư, Hà Nội

  4924. Hồ Duy Ngôn, TP HCM

  4925. Huỳnh Vũ Thân Vinh, giáo viên, TP HCM

  4926. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, giáo viên, Đồng Nai

  4927. Võ Luận, nông dân, Dak Lak

  4928. Vũ Thạch Lân, Phó Giám đốc, Hà Nội

  4929. Nguyễn Trường Giang, cán bộ, Bắc Ninh

  4930. Lê Nam Khánh, kỹ sư, Hà Nội

  4931. Hoàng Thị Lệ Quyên, kỹ sư, TP HCM

  4932. Nguyễn Văn Thái, công nhân, Bắc Giang

  4933. Phạm Thu Giang, giáo viên, Hà Nội

  4934. Nguyễn Đăng Sâm, dược sĩ, Hoa Kỳ

  4935. Đinh Anh Tài, nhân viên văn phòng, TP HCM

  4936. Nguyễn Văn Trường, kỹ sư, TP HCM

  4937. Trương Văn Công Nhật, kinh doanh, Ninh Thuận

  4938. Hồ Minh Đạt, kỹ sư, TP HCM

  4939. Dinh Quang The, hưu trí, Hà Nội

  4940. Lê Tấn Nguyên, y sĩ, Đồng Nai

  4941. Nguyễn Thị Văn, thạc sĩ, Viện Xã hội học, Hà Nội

  4942. Pham Như Mai, kỹ sư, Hà Nội

  4943. Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Bình Thuận, Giáo phận Vinh

  4944. Nguyễn Minh Hải, kỹ sư, Bình Dương

  4945. Lê Phước Lộc, làm thuê, Đồng Tháp

  4946. Trần Đăng Nghi, hưu trí, Hà Nội

  4947. Cao Xuân Linh, kỹ sư, nguyên Thiếu tá Quân đội, Pleiku

  4948. Phạm Thị Ánh Tuyết, lao động tự do, Nghệ An

  4949. Lê Ngọc Cường, sinh viên, Vinh

  4950. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh viên, Vinh

  4951. Lê Danh Hải, thợ điện, Hà Tĩnh

  4952. Nguyễn Xuân Việt Nhân, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Aix Marseille, Pháp

  4953. Bùi Văn Sơn, Lào Cai

  4954. Nguyễn Đăng Hiếu, Viện Nghiên cứu Cơ khí (Bộ Công thương), Hà Nội

  4955. Hoàng Thị Bình, cán bộ hưu trí Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội

  4956. Lại Đắc Lạp, kỹ sư, Bắc Ninh

  4957. Nguyen Manh Thang, TS, CHLB Đức

  4958. Dang Quang Vinh, về hưu, Hoa Kỳ

  4959. Lê Thanh Hải, giáo viên, Quảng Bình

  4960. Tran Duc Chinh, Hoa Kỳ

  4961. Hà Văn Khánh, nhân viên văn phòng, cử nhân, TP HCM

  4962. Trần Văn Terry, công nhân, Hoa Kỳ

  4963. Trần Văn Đằng, nghỉ hưu, Hải Phòng

  4964. Vũ Quỳnh Liên, cán bộ ngân hàng, kiểm soát viên, Hà Nội

  4965. Diệp Nhựt Thanh Giao, TP HCM

  4966. Trần Toàn Thắng, kỹ sư, Hà Nội

  4967. Trần Văn Học, kỹ sư, Đà Nẵng

  4968. Lê Văn Toàn, sinh viên, Bình Định

  4969. Tăng Bá Hùng, dạy học, Hải Dương

  4970. Nguyễn Đình Tự, kỹ sư, Hà Nội

  4971. Nguyen Binh, cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa của miền Nam trước 1975, Hoa Kỳ

  4972. Trương Khắc Hùng, kỹ sư, TP HCM

  4973. Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia kinh tế cao cấp, TP HCM

  4974. Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên ngân hàng, Hà Tĩnh

  4975. Nguyễn Anh Minh, quản lý kinh tế, cử nhân, Hà Nội

  4976. Trần Sơn, kỹ sư, Nghệ An

  4977. Nguyen Me Linh, TS, TP HCM

  4978. Phạm Chi Mai, nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội

  4979. Hoàng Văn Hùng, cử nhân kinh tế, kế toán trưởng, Hà Nội

  4980. Lê Viết Hà, kỹ sư, Đà Nẵng

  4981. Lê Đức Huy, bảo vệ, Nha Trang

  4982. Nguyễn Đình Thanh, Hải Dương

  4983. Nguyễn Văn Vinh, kỹ sư, Quảng Ngãi

  4984. Lý Quốc Nam, cử nhân, TP HCM

  4985. Bui Minh Vu, Bình Dương

  4986. Nguyễn Thị Hà, công dân Việt Nam, TP HCM

  4987. Nguyễn Công Bắc, Nghệ An

  4988. Lê Văn Hơp, cử nhân, Tuyên Quang

  4989. Nguyễn Đức Thọ, kiến trúc sư, Giám đốc công ty tự nhân, TP HCM

  4990. Dương Sơn Linh, Giám đốc, doanh nghiệp xây dựng, Hà Nội

  4991. Dương Thị Thư, Hà Nội

  4992. Tran Kim Sang, thợ cơ khí, Đồng Nai

  4993. Dương Châu, Quảng Nam

  Đợt 17:

  4994. Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội

  4995. Trịnh Thanh Tùng, hoạ sĩ, TP HCM

  4996. Đinh Quang Tuy, lao động phổ thông, Nam Định

  4997. Hoàng Văn Chiến, nghề tự do, Hà Nội

  4998. Trần Văn Luyện, sĩ quan dự bị, Thái Bình

  4999. Lê Thị Thanh, lao động phổ thông, Hà Nội

  5000. Hoàng Thị Thoa, giáo viên, Hà Nội

  5001. Nguyễn Văn Phú, công nhân, Thanh Hóa

  5002. Trần Vũ Thanh Trúc, sinh viên, Thanh Hóa

  5003. Phạm Văn Thảo, lao động phổ thông, Nam Định

  5004. Hồ Thị Hường, lao động phổ thông, Nghệ An

  5005. Vũ Hiến, lao động phổ thông, Hà Nam

  5006. Phạm Vũ Hào, lao động phổ thông, Hà Nam

  5007. Hoàng Văn Đường, nghề tự do, Nam Định

  5008. Phạm Văn Thoán, nghề tự do, Nam Định

  5009. Hoàng Văn Lang, nghề tự do, Nam Định

  5010. Bùi Duy Thiện, kinh doanh, Hà Nội

  5011. Nguyễn Văn Nghĩa, công nhân, Thái Bình

  5012. Nguyễn Văn Hoàn, nhân viên, Nam Định

  5013. Lê Văn Trình, lao động phổ thông, Nam Định

  5014. Đinh Văn Phát, lao động phổ thông, Nam Định

  5015. Nguyễn Văn Đoàn, lao động phổ thông, Nam Định

  5016. Nguyễn Văn Tâm, lao động phổ thông, Nam Định

  5017. Nguyễn Văn Viên, lao động phổ thông, Nam Định

  5018. Tòng Văn Tháp, lao động phổ thông, Nam Định

  5019. Đỗ Văn Đình, lao động phổ thông, Thái Bình

  5020. Hoàng Như Quỳnh, nghề tự do, Hà Nội

  5021. Nguyễn Nam An, sinh viên, Hà Nội

  5022. Phạm Thùy Linh, sinh viên, Hà Nội

  5023. Phạm Đức Huy, công nhân, Hà Nội

  5024. Phạm Khánh Huyền, học sinh, Hà Nội

  5025. Nguyễn Thị Liên, cán bộ, Hà Nội

  5026. Nguyễn Thị Thoan, sinh viên, Nam Định

  5027. Phạm Thị Nguyệt, nhân viên văn phòng, Hưng Yên

  5028. Nguyễn Đăng Doanh, sinh viên, Thái Bình

  5029. Nguyễn Thị Thủy, nghề tự do, Thái Bình

  5030. Nguyễn Văn Báu, hưu trí, Hà Nội

  5031. Trần Thị Nhung, làm ruộng, Nam Định

  5032. Phạm Bá Thống, lái xe, Hà Nội

  5033. Nguyễn Thị Nga, kế toán, Hà Nội

  5034. Vũ Thị Thu, làm ruộng, Nam Định

  5035. Ngô Thị Tuyết, kinh doanh, Hà Nội

  5036. Vũ Thị Loan, làm ruộng, Nam Định

  5037. Nguyễn Hoài Thu, dược sĩ, Hà Nội

  5038. Đỗ Anh Tuấn, học sinh, Hà Nội

  5039. Nguyễn Văn Quyết, học sinh, Hà Nội

  5040. Nguyễn Văn Hiến, sinh viên, Nam Định

  5041. Trần Văn Tuấn, công nhân, Thái Bình

  5042. Nguyễn Hữu Đan, sinh viên, Thái Bình

  5043. Đinh Văn Toan, lao động tự do, Nam Định

  5044. Phạm Văn Toàn, lao động tự do, Hà Nội

  5045. Đặng Lan Phương, giáo viên, Hà Nội

  5046. Phạm Thị Thúy, sinh viên, Thái Bình

  5047. Nguyễn Thị Hân, lao động tự do, Hà Nội

  5048. Lê Thị Thành, hưu trí, Nam Định

  5049. Ngô Thị Báu, hưu trí, Hà Nội

  5050. Vũ Ánh Đức, nghề tự do, Hà Nội

  5051. Nguyễn Văn Nam, học sinh, Hà Nội

  5052. Nguyễn Văn Lập, hưu trí, Hà Nội

  5053. Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh, Hà Nội

  5054. Nguyễn Đức Hải, học sinh, Hà Nội

  5055. Nguyễn Thị Vinh, nghề tự do, Hà Nội

  5056. Phạm Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội

  5057. Đỗ Thị Cúc, nghề tự do, Hà Nội

  5058. Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Hà Nội

  5059. Nguyễn Tiến Khanh, sinh viên, Hà Nội

  5060. Trần Minh Quang, hưu trí, Hà Nội

  5061. Nguyễn Thị Mỹ Thanh, sinh viên, Hà Nội

  5062. Phạm Quang Tiến, nghề tự do, Thái Bình

  5063. Nguyễn Mai Trang, nghề tự do, Thái Nguyên

  5064. Trần Khánh Linh, học sinh, Hà Nội

  5065. Hoàng Đình Quý, công nhân, Nghệ An

  5066. Lương Thị Tuyết, nghề tự do, Nam Định

  5067. Nguyễn Thị Thảo, nghề tự do, Phú Thọ

  5068. Nguyễn Thị Hiền, nghề tự do, Phú Thọ

  5069. Nguyễn Thị Hoan, nghề tự do, Phú Thọ

  5070. Trần Văn Hùng, nghề tự do, Hà Nội

  5071. Trần Văn Hồng, nghề tự do, Hà Nội

  5072. Trương Thị Tâm, kinh doanh, Hà Nội

  5073. Hoàng Quỳnh, nghề tự do, Hà Nội

  5074. Phan Thị Hoa, kinh doanh, Hà Nội

  5075. Nguyễn Văn Băng, kinh doanh, Hà Nội

  5076. Nguyễn Thị Lài, nghề tự do, Nam Định

  5077. Trần Đức Phú, học sinh, Hà Nội

  5078. Nguyễn Văn Phú, sinh viên, Hà Nội

  5079. Bùi Thế Ngọc, học sinh, Hà Nội

  5080. Ngô Thục Hiền, học sinh, Hà Nội

  5081. Nguyễn Thị Bích Huệ, kinh doanh, Phú Thọ

  5082. Vũ Hải Đông, kinh doanh, Nam Định

  5083. Nguyễn Thị Duy, kinh doanh, Nam Định

  5084. Nguyễn Văn Thắng, nghề tự do, Nam Định

  5085. Nguyễn Xuân Thắng, sĩ quan về hưu, Thái Bình

  5086. Ngô Thị Nhàn, nghề tự do, Hà Nội

  5087. Lê Bích Hương, bác sĩ, Hà Nội

  5088. Nguyễn Thị Kim Oanh, nhân viên, Hà Nội

  5089. Mai Phương Thảo, công nhân, Hà Nội

  5090. Nguyễn Cao Trí, công nhân, Hà Nội

  5091. Nguyễn Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội

  5092. Ngô Đức Thành, hưu trí, Hà Nội

  5093. Vũ Mộng Lộc, kinh doanh, Hà Nội

  5094. Phan Văn Chung, lái xe, Phú Thọ

  5095. Phương Thu, nghề tự do, Hà Nội

  5096. Ngô Quốc Hưng, nghề tự do, Hà Nội

  5097. Nguyễn Công Từ, lái xe, Nam Định

  5098. Lê Thị Bình, kế toán, Nam Định

  5099. Nguyễn Thị Nhung, hưu trí, Hà Nội

  5100. Đào Hữu Mẫm, hưu trí, Hà Nội

  5101. Lưu Văn Luân, thợ điện, Nam Định

  5102. Phạm Văn Phi, kỹ sư, Nam Định

  5103. Đặng Thị Hồng, nghề tự do, Phú Thọ

  5104. Nguyễn Văn Chiến, nghề tự do, Nam Định

  5105. Nguyễn Tuấn Thắng, cơ khí xây dựng, Hà Nội

  5106. Trần Thanh Hải, lao động phổ thông, Hà Nội

  5107. Trần Thanh Hương, kinh doanh, Hà Nội

  5108. Trần Thị Thảo, giáo viên, Hà Nội

  5109. Trần Thị Tuyết, kế toán, Hà Nội

  5110. Phạm Xuân Mạnh, kinh doanh, Hà Nội

  5111. Trần Viết Nhĩ, lao động phổ thông, Hà Nội

  5112. Nguyễn Văn Nhật, lao động phổ thông, Nam Định

  5113. Nguyễn Thúy Kiều, kinh doanh, Thái Nguyên

  5114. Phạm Giang Nam, kinh doanh, Hà Nội

  5115. Trần Thị Giang, lao động phổ thông, Ninh Bình

  5116. Nguyễn Thị Hiến, lao động phổ thông, Nam Định

  5117. Thái Quang Vũ, giáo viên, Sài Gòn

  5118. Mai Xuân Cường, lao động phổ thông, Thanh Hóa

  5119. Mai Văn Tuyến, nghề tự do, Nam Định

  5120. Phạm Văn Đức, nghề tự do, Nam Định

  5121. Phạm Văn Hoàng, nghề tự do, Ninh Bình

  5122. Phan Thị Hoa, nghề tự do, Nam Định

  5123. Nguyễn Thị Thanh, nghề tự do, Nam Định

  5124. Phạm Thu Hiền, lao động phổ thông, Nam Định

  5125. Nguyễn Thị Hậu, nông dân, Hà Nội

  5126. Đặng Văn Dũng, nghề tự do, Thái Bình

  5127. Ngô Văn Diện, quản lý, Hà Nội

  5128. Hoàng Văn Tuấn, kinh doanh, Hà Nội

  5129. Phạm Thị Phương, lao động phổ thông, Hà Nội

  5130. Nguyễn Thị Hạ, lao động phổ thông, Hà Nội

  5131. Đặng Văn Chung, lao động phổ thông, Hà Nội

  5132. Nguyễn Thu Nhường, lao động phổ thông, Hà Nội

  5133. Dương Văn Thắng, lao động phổ thông, Hà Nội

  5134. Nguyễn Đức Huy, học sinh, Hà Nội

  5135. Đinh Thị Thủy, học sinh, Nam Định

  5136. Võ Thị Sánh, ngân hàng, Hà Nội

  5137. Ngô Thị Yến, sinh viên, Hà Nội

  5138. Đặng Văn Duẩn, nhân viên kinh doanh, Hà Nội

  5139. Lê Thị Thơm, nghề tự do, Nam Định

  5140. Phạm Thị Tin, lao động phổ thông, Nam Định

  5141. Nguyễn Xuân Phúc, lao động phổ thông, Phú Thọ

  5142. Trần Thị Thơm, sinh viên, Nam Định

  5143. Trần Thị Ninh, sinh viên, Hà Nội

  5144. Phạm Thị Tuyết, kinh doanh, Nam Định

  5145. Vũ Văn Tuân, sinh viên, Nam Định

  5146. Phạm Thị Oanh, kế toán, Nam Định

  5147. Lương Thị Ngân Giang, kế toán, Phú Thọ

  5148. Lương Thị Hiệp, nhân viên văn phòng, Phú Thọ

  5149. Nguyễn Thị Hoa, công nhân, Hà Nội

  5150. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh viên, Yên Bái

  5151. Nguyễn Thị Giáp, nội trợ, Hà Nội

  5152. Phạm Thị Tiến, nghề tự do, Hà Nội

  5153. Mai Thị Thương, dược sĩ, Nam Định

  5154. Nguyễn Thị Thoa, sinh viên, Thái Bình

  5155. Vũ Thanh Mỹ, sinh viên, Hà Nội

  5156. Ngô Thị Thêu, nghề tự do, Nam Định

  5157. Nguyễn Thị Sim, lao động phổ thông, Nam Định

  5158. Phạm Thị Thơm, giáo viên, Hà Nội

  5159. Đặng Văn Duẩn, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5160. Nguyễn Văn Trường, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5161. Trần Thị Nhung, nghề tự do, Hà Nam

  5162. Ngô Trọng Đại, nghề tự do, Nam Định

  5163. Bùi Thị Tuất, nghề tự do, Nam Định

  5164. Nguyễn Tiến Trường, nghề tự do, Hà Nội

  5165. Ngô Văn Thắng, nghề tự do, Thanh Hóa

  5166. Phan Thị Hoa, nghề tự do, Nam Định

  5167. Trịnh Thị Thu Hằng, nghề tự do, Phú Thọ

  5168. Nguyễn Thị Huệ, nghề tự do, Hưng Yên

  5169. Mông Thị Lý, hưu trí, Hà Nội

  5170. Vũ Thị Oanh, nghề tự do, Thanh Hóa

  5171. Ngô Thị Hạnh, nghề tự do, Thái Bình

  5172. Đào Minh Tuấn, lao động phổ thông, Hà Nội

  5173. Trần Thị Nhung, sinh viên, Nam Định

  5174. Vũ Thị Hiền, công nhân, Hải Dương

  5175. Bùi Thị Hà Trang, nghề tự do, Hưng Yên

  5176. Nguyễn Văn Tuấn, lao động phổ thông, Nam Định

  5177. Đặng Thị Ngà, nghề tự do, Hà Nam

  5178. Nguyễn Thị Thập, lao động phổ thông, Hà Nam

  5179. Nguyễn Xuân Phúc, nghề tự do, Hà Nam

  5180. Nguyễn Thị Huyên, nghề tự do, Phú Thọ

  5181. Phạm Thanh Thủy, công nhân, Hà Nội

  5182. Bùi Văn Tuyên, công nhân, Hà Nội

  5183. Trần Thị Hường, nghề tự do, Nam Định

  5184. Phan Thị Huế, nghề tự do, Nam Định

  5185. Nguyễn Văn Kiên, sinh viên, Nam Định

  5186. Trần Thanh Mai, nghề tự do, Hà Nội

  5187. Trần Thị Nhung, làm ruộng, Nam Định

  5188. Phạm Thanh Tuấn, sinh viên, Thái Bình

  5189. Vũ Văn Ngân, lao động phổ thông, Hà Nội

  5190. Trương Văn Hưng, nghề tự do, Hà Nội

  5191. Trần Văn Thắng, kỹ sư, Nam Định

  5192. Ngô Kỳ Tài, họa sĩ, Nam Định

  5193. Nguyễn Thị Chung, nội trợ, Hà Nội

  5194. Đỗ văn Phong, nghề tự do, Thái Bình

  5195. Trần Văn Thủy, kinh doanh, Thái Bình

  5196. Lê Văn Triều, nghề tự do, Nam Định

  5197. Nguyễn Thị Duyên, sinh viên, Hà Nội

  5198. Hồ Thị Phương, kinh doanh, Hà Nội

  5199. Nguyễn Thị Len, nghề tự do, Hà Nam

  5200. Phạm Quang Trung, nghề tự do, Hà Nam

  5201. Đinh Văn Thiên, nghề tự do, Hà Nam

  5202. Nguyễn Thị Mỹ, lao động phổ thông, Hà Tĩnh

  5203. Nguyễn Văn Hùng, nghề tự do, Phú Thọ

  5204. Trần Văn Xuân, lái xe, Thái Bình

  5205. Vũ Thị Hồng Duyên, sinh viên, Thái Bình

  5206. Vũ Thaành Chi, thợ kim hoàn, Thái Binh

  5207. Nguyễn Thị Nguyệt, nghề tự do, Nam Định

  5208. Nguyễn Văn Việt, sinh viên, Nam Định

  5209. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên, Lạng Sơn

  5210. Nguyễn Xuân Toàn, lái xe, Lạng Sơn

  5211. Ngô Thị Ngà, kinh doanh, Lạng Sơn

  5212. Nguyễn Xuân Cường, sinh viên, Lạng Sơn

  5213. Nguyễn Thị Vinh, kinh doanh, Lạng Sơn

  5214. Nguyễn Xuân Tùng, nghề tự do, Lạng Sơn

  5215. Nguyễn Thị Lụa, sinh viên, Nam Định

  5216. Nguyễn Xuân Bình, công nhân, Lạng Sơn

  5217. Nguyễn Thị An, kinh doanh, Lạng Sơn

  5218. Nguyễn Xuân Thắng, nghề tự do, Lạng Sơn

  5219. Nguyễn Thị Tươi, nghề tự do, Lạng Sơn

  5220. Nguyễn Thị Thảo, sinh viên, Lạng Sơn

  5221. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Lạng Sơn

  5222. Trần Văn Lượng, kỹ sư, Nam Định

  5223. Nguyễn Thị Kim Thanh, nghề tự do, Hà Nội

  5224. Phạm Thu Hà, học sinh, Hà Nội

  5225. Mai Văn Khánh, kinh doanh, Hà Nội

  5226. Phùng Thị Diệu Linh, sinh viên, Hà Nội

  5227. Đỗ Thị Vui, nghề tự do, Nam Định

  5228. Phạm Minh Đáp, sinh viên, Thanh Hóa

  5229. Phạm Thị Dung, sinh viên, Thanh Hóa

  5230. Đỗ Thị Nhung, sinh viên, Hà Nội

  5231. Nguyễn Thị Chanh, sinh viên, Nam Định

  5232. Trần Thị Nhung, sinh viên, Nam Định

  5233. Trần Thế Vinh, công nhân, Hà Nội

  5234. Phạm Đình Long, công chức, Hà Nội

  5235. Nguyễn Ngọc Tất, sinh viên, Hà Nội

  5236. Nguyễn Văn Lâm, sinh viên, Hà Nội

  5237. Nguyễn Văn Hoàng, kinh doanh, Hà Nội

  5238. Trần Văn Phố, sinh viên, Hà Nội

  5239. Tăng Thị Phương, giáo viên, Hà Nội

  5240. Lương Văn Thiện, nhân viên, Hà Nội

  5241. Dương Thu Thủy, học sinh, Hà Nội

  5242. Nguyễn Mai Anh, nghề tự do, Hà Nội

  5243. Nguyễn Thị Chiên, nghề tự do, Hà Nội

  5244. Trần Văn Anh, nghề tự do, Thái Binh

  5245. Đinh Thị Tươi, bác sĩ, Thanh Hóa

  5246. Nguyễn Văn Huân, nghề tự do, Hà Nội

  5247. Phạm Tôn Tẫn, sinh viên, Hà Nội

  5248. Phạm Thị Liên, nhân viên văn phòng, Hà Nội

  5249. Trần Văn Lượng, kỹ sư, Thái Bình

  5250. Phan Văn Đoàn, quản lý, Hà Nam

  5251. Nguyễn Văn Thu, kỹ sư, Thanh Hóa

  5252. Trương Ngoc Anh, lái xe, Hà Nội

  5253. Cao Quang Thiện, lái xe, Nam Định

  5254. Đỗ Kim Ngân, nghề tự do, Phú Thọ

  5255. Phạm Thanh Sim, nghề tự do, Phú Thọ

  5256. Lê Văn Nam, lái xe, Nam Định

  5257. Đinh Văn Thuyên, lái xe, Nam Định

  5258. Phạm Văn Huy, sinh viên, Hà Nam

  5259. Nguyễn Đức Quân, lái xe, Nam Định

  5260. Đinh Xuân Hải, nghề tự do, Hà Nội

  5261. Dương Thị Thao, công nhân, Hà Nội

  5262. Nguyễn Văn Năm, hưu trí, Hà Nội

  5263. Trần Trọng Thiềm, công nhân, Hà Nội

  5264. Trần Tuấn Hưng, sinh viên, Nam Định

  5265. Nguyễn công nhân, kỹ sư, Hải Phòng

  5266. Vũ Thị Hương, nghề tự do, Hà Nội

  5267. Nguyễn Tiến Dũng, điện lực, Ninh Bình

  5268. Nguyễn Đức Chính, sinh viên, Hà Nội

  5269. Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Phú Thọ

  5270. Nguyễn Văn Chỉ, nghề tự do, Hà Nội

  5271. Nguyễn Văn Dũng, lao động phổ thông, Hà Nam

  5272. Đặng Hữu Hùng, sinh viên, Nghệ An

  5273. Lê Thị Ly Na, sinh viên, Nghệ An

  5274. Mai Văn Trung, kỹ sư, Nam Định

  5275. Nguyễn Văn Linh, kiến trúc sư, Thái Bình

  5276. Nguyễn Minh Thu, sinh viên, Hà Nội

  5277. Phan Thúc Định, công nhân, Nam Định

  5278. Hà Hữu Hoàn, kỹ sư, Thái Binh

  5279. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, y tá, Nghệ An

  5280. Nguyễn Thị Thùy, thu ngân, Hà Nội

  5281. Vũ Thị Nhài, sinh viên, Hà Nội

  5282. Phạm Văn Toàn, lái xe, Nam Định

  5283. Nguyễn Công Sợ, nghề tự do, Phú Thọ

  5284. Phạm Thanh Tuấn, sinh viên, Thái Bình

  5285. Nguyễn Văn Viên, công nhân, Nam Định

  5286. Trần Phúc Thắng, nhân viên, Hà Nội

  5287. Nguyễn Trung Hiếu, kỹ sư, Hà Nội

  5288. Lê Văn Hội, kỹ sư, Hà Nội

  5289. Trần Thị Hằng, lao động phổ thông, Hà Nội

  5290. Nguyễn Văn Luyện, kiến trúc sư, Hà Nội

  5291. Đinh Thế Linh, kỹ sư, Hà Nội

  5292. Vũ Văn Phúc, sinh viên, Hà Nội

  5293. Trần Văn Dương, kỹ sư, Hà Nội

  5294. Đào Thị Dung, lao động phổ thông, Hà Nội

  5295. Nguyễn Thị Quý, sinh viên, Hà Nội

  5296. Vũ Văn Yên, họa sĩ, Hà Nội

  5297. Trần Văn Huy, sinh viên, Ninh Bình

  5298. Hoàng Văn Diệu, sinh viên, Nghệ An

  Đợt 18:

  5299. Lê Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5300. Dương Thị Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5301. Tòa Hòa, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5302. Ông Phúc, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5303. Bùi Ngọc Tài, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5304. Dặng Quốc Phúc, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5305. Dương Văn Tông, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5306. Bùi Ngọc Quỳnh, công nhân, Hà Tĩnh

  5307. Lê Văn Lâm, công nhân, Hà Tĩnh

  5308. Nguyễn Hồng Kỳ, công nhân, Hà Tĩnh

  5309. Nguyễn Kim Điền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5310. Hoàng Sĩ Cúc, học sinh, Hà Tĩnh

  5311. Bùi Thị Việt, học sinh, Hà Tĩnh

  5312. Lê Thị Hà, học sinh, Hà Tĩnh

  5313. Dương Thị Lam, học sinh, Hà Tĩnh

  5314. Lê Thị Xuân, học sinh, Hà Tĩnh

  5315. Trần Thị Xa Ra, học sinh, Hà Tĩnh

  5316. Bùi Thị Phương, học sinh, Hà Tĩnh

  5317. Lê Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

  5318. Lê Thị Mỹ Linh, học sinh, Hà Tĩnh

  5319. Trần Thị Lê, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5320. Lê Thị Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5321. Bùi Thị Linh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5322. Trần Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5323. Đậu Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5324. Dương Thị Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5325. Dương Thị Niên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5326. Nguyễn Thị Thúy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5327. Lê Thị Bích, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5328. Trần Thị Mai, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5329. Lê Thị Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5330. Đậu Thị Tin, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5331. Đậu Thị Tín, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5332. Dương Thị luyến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5333. Nguyễn Thị An, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5334. Bùi Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5335. Bùi Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5336. Lê Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5337. Trần Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5338. Bùi Thị Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5339. Bùi Văn Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5340. Nguyễn Văn Trong, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5341. Trọng Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5342. Nguyễn Hữu Vị, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5343. Lê Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5344. Lê Thị Mận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5345. Phan Thị Thìn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5346. Trần Thị Thu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5347. Lê Thị Nhiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5348. Võ Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5349. Nguyễn Thị Hai, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5350. Nguyễn Thị Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5351. Bùi Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh

  5352. Lê Thịn Vi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5353. Lê Thịn Vỵ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5354. Lê Thị Tuyết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5355. Trần Thị Thanh, nhân viên, Hà Tĩnh

  5356. Bùi Thị Cậy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5357. Lê Thị Hiền, học sinh, Hà Tĩnh

  5358. Đặng Thị Xoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5359. Bùi Thị Nguyệt, nhân viên, Hà Tĩnh

  5360. Nguyễn Thị Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5361. Bùi Thị Tuyết, nhân viên, Hà Tĩnh

  5362. Lê Thị Phước, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5363. Lê Thị Vâng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5364. Phan Thị Hiếu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5365. Nguyễn Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5366. Nguyễn Thị Lam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5367. Nguyễn Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5368. Lê Thị Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5369. Lê Thị Thúy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5370. Bùi Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5371. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5372. Lê Văn Thái, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5373. Nguyễn Văn Trường, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5374. Phan Văn Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5375. Bùi Văn Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5376. Nguyễn Hữu Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5377. Dương Quốc Long, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5378. Phan Ngọc Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5379. Hoàng Trọng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5380. Lê Văn Trường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5381. Lê Danh Nhàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5382. Bùi Văn Phi, học sinh, Hà Tĩnh

  5383. Bùi Ngọc Bình, học sinh, Hà Tĩnh

  5384. Nguyễn Hữu Toàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5385. Trần Bá Lượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5386. Hùng Văn Phi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5387. Lê Văn Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5388. Bùi Văn Tình, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5389. Phan Văn Linh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5390. Dương Văn Tuấn, công nhân, Hà Tĩnh

  5391. Lê Văn Long, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5392. Bùi Thị Quyên, công nhân, Hà Tĩnh

  5393. Đặng Quốc Kỳ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5394. Nguyễn Trọng Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5395. Nguyễn Văn Thiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5396. Lê Danh Duyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5397. Nguyễn Văn Đào, lái xe, Hà Tĩnh

  5398. Dặng Quốc Việt, học sinh, Hà Tĩnh

  5399. Lê Danh Hải, bác sĩ, Hà Tĩnh

  5400. Bùi Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5401. Bùi Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5402. Dương Văn Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5403. Phan Văn Chung, sinh viên, Hà Tĩnh

  5404. Bùi Văn Hùng, thợ mộc, Hà Tĩnh

  5405. Lê Danh Tĩnh, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5406. Lê Danh Cứ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5407. Lê Danh Diệp, sinh viên, Hà Tĩnh

  5408. Lê Văn Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5409. Nguyễn Văn Khiêm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5410. Lê Văn Đoàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5411. Nguyễn Văn Lượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5412. Trần Văn Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5413. Dương Quốc Bình, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5414. Lê Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5415. Lê Danh Ánh, sinh viên, Hà Tĩnh

  5416. Lê Danh Tuyển, sinh viên, Hà Tĩnh

  5417. Lê Văn Linh, cơ khí, Hà Tĩnh

  5418. Trần Xuân Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5419. Lê Danh Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5420. Lê Văn Hào, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5421. Lê Văn Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5422. Bùi Văn Linh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5423. Lê Danh Toàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5424. Lê Danh Ý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5425. Lê Văn Cường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5426. Trần Văn Khánh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5427. Bùi Văn Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5428. Trần Văn Duyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5429. Lê Văn Pháp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5430. Nguyễn Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5431. Dương Quỳnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5432. Lê Danh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5433. Trần Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5434. Lê Danh Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5435. Đặng Hèo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5436. Nguyễn Thị Mận, giáo viên, Hà Tĩnh

  5437. Hoàng Nguyễn Tiến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5438. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

  5439. Lê Thị Liên, công nhân, Hà Tĩnh

  5440. Nguyễn Thị Thủy, nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh

  5441. Hoàng Thị Dương Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5442. Lê Hữu Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5443. Lê Danh Cát, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5444. Lê Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5445. Dương Văn Mến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5446. Lê Tiến Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5447. Bùi Văn Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5448. Lê Văn Tâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5449. Lê Danh Tâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5450. Bùi Văn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5451. Nguyễn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5452. Nguyễn Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5453. Bùi Văn Thưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5454. Bùi Văn Hưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5455. Đậu Hà Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5456. Nguyễn Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5457. Dương Văn Diến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5458. Lê Văn Lâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5459. Dương Văn Lợi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5460. Trần Văn Ninh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5461. Trần Văn Tuấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5462. Bùi Văn Sâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5463. Nguyễn Trọng Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5464. Bùi Văn Khởi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5465. Dương Văn Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5466. Trần Văn Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5467. Trần Thanh Lịch, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5468. Đậu Văn Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5469. Lê Văn Hiến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5470. Dương Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5471. Lê Thị Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5472. Dương Thị thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5473. Lê Thị Niện, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5474. Lê Thị Điều, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5475. Lê Thị Lích, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5476. Bùi Thị Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5477. Đặng Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5478. Lê Thị Lam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5479. Lê Thị Việt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5480. Lê Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh

  5481. Dương Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5482. Nguyễn Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5483. Bùi Thị Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5484. Trần Thị Phượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5485. Trần Thị vân Anh, bán thuốc, Hà Tĩnh

  5486. Bùi Thị Lự, bán thuốc, Hà Tĩnh

  5487. Trần Thị Hóa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5488. Nguyễn Thị Liên, cán bộ xã, Hà Tĩnh

  5489. Lê Thị Tuyết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5490. Nguyễn Thị Thăng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5491. Lê Thị Thương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5492. Lê Thị Quyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5493. Hoàng Thị Hiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5494. Phạm Thị Lan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5495. Mai Thị Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5496. Lê Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5497. Dương Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5498. Trần Thị Kiều, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5499. Trần Thị Kim Dung, cán bộ y tế, Hà Tĩnh

  5500. Nguyễn Thị Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5501. Trần Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5502. Bùi Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5503. Trần Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5504. Bùi Thị Vịnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5505. Dương Văn Hạp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5506. Hoàng Chiến Quyết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5507. Trần Văn Công, kỹ thuật máy tính, Hà Tĩnh

  5508. Phan Văn Cường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5509. Lê Danh Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5510. Lê Danh Mỹ, dược, Hà Tĩnh

  5511. Võ Danh Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

  5512. Võ Danh Phương, sinh viên, Hà Tĩnh

  5513. Dương Văn Nhân, công nhân, Hà Tĩnh

  5514. Dương Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5515. Văn Khởi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5516. Văn Hiển, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5517. Bùi Văn Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5518. Bùi Xuân Quế, hưu trí, Hà Tĩnh

  5519. Nguyễn Trọng Thiện, công nhân, Hà Tĩnh

  5520. Nguyễn Trọng Từ, sinh viên, Hà Tĩnh

  5521. Lê Danh Lập, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5522. Bùi Ngọc Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5523. Lê Danh Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5524. Bùi Văn Luật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5525. Lê Danh Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5526. Hoàng Văn Cường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5527. Trần Đức Huân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5528. Lê Danh Công, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5529. Dương Danh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5530. Đậu Tá Điệp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5531. Trần Pháp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5532. Bùi Văn Ngà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5533. Trọng Huyền, bác sĩ, Hà Tĩnh

  5534. Bùi Văn Hậu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5535. Dương Văn Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5536. Trần Đức Huân, cán bộ, Hà Tĩnh

  5537. Nguyễn Triều Thiên, cán bộ, Hà Tĩnh

  5538. Lê Văn Tường, cán bộ, Hà Tĩnh

  5539. Nguyễn Bá Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5540. Bùi Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5541. Phan Văn Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5542. Lê Văn Nghị, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5543. Bùi Văn Thắng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5544. Đậu Tiến Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5545. Lê Văn Kỳ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5546. Đặng Thị Lan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5547. Bùi Thị Nhiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5548. Trần Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5549. Trần Thị Thanh Lệ, dược, Hà Tĩnh

  5550. Dương Thị Chước, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5551. Bùi Thị Hà, sinh viên, Hà Tĩnh

  5552. Trần Thị Tuyến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5553. Bùi Thị Từ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5554. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5555. Lê Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5556. Trần Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5557. Lê Thị Lợi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5558. Lê Thị Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5559. Bùi Thị Liêm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5560. Nguyễn Thị Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5561. Dương Thị Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5562. Dương Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5563. Dương Thị Lịnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5564. Nguyễn Thị Luận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5565. Nguyễn Thị Phong, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5566. Hồ Thị Lộc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5567. Võ Thị Hiền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5568. Bùi Thị Lịnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5569. Nguyễn Thị Ly, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5570. Trần Thị Trâm, học sinh, Hà Tĩnh

  5571. Bùi Thị Xuân, học sinh, Hà Tĩnh

  5572. Trần Thị Thảo, học sinh, Hà Tĩnh

  5573. Trần Thị Thảo, dược tá, Hà Tĩnh

  5574. Dương Thị Linh Chi, học sinh, Hà Tĩnh

  5575. Trần Lê Thị Thành, học sinh, Hà Tĩnh

  5576. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Hà Tĩnh

  5577. Bùi Thị Thúy, học sinh, Hà Tĩnh

  Đợt 19:

  5578. Trần Thị Hà, học sinh, Hà Tĩnh

  5579. Trần Thị Kim Hoàn, học sinh, Hà Tĩnh

  5580. Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh, Hà Tĩnh

  5581. Lê Thị Dung, học sinh, Hà Tĩnh

  5582. Dương Thị Bích, học sinh, Hà Tĩnh

  5583. Nguyễn Thị Trà My, học sinh, Hà Tĩnh

  5584. Nguyễn Thị Thu Dâng, học sinh, Hà Tĩnh

  5585. Dương Đình Hoàn, cán thép, Hà Tĩnh

  5586. Bùi Văn Hậu, công dân, Hà Tĩnh

  5587. Bùi Văn Lự, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5588. Nguyễn Văn Hùng, công nhân, Hà Tĩnh

  5589. Bùi Văn Thành, công nhân, Hà Tĩnh

  5590. Nguyễn Văn Anh, học sinh, Hà Tĩnh

  5591. Lê Văn Dung, học sinh, Hà Tĩnh

  5592. Lê Duy Linh, sinh viên, Hà Tĩnh

  5593. Dương Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5594. Lê Thị Ánh, sinh viên, Hà Tĩnh

  5595. Lê Thị Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5596. Bùi Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5597. Lê Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5598. Lê Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5599. Phan Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5600. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5601. Phan Quốc Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5602. Từ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5603. Lê Thị Oanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5604. Nguyễn Thị Nhận, giáo viên, Hà Tĩnh

  5605. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

  5606. Nguyễn Thị Thủy, nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh

  5607. Hoàng Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5608. Nguyễn Huệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5609. Bùi Ngọc Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5610. Lê Danh Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5611. Phan Văn Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5612. Lê Danh Pháp, kế toán, Hà Tĩnh

  5613. Trần Văn Nam, kế toán, Hà Tĩnh

  5614. Lê Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5615. Bùi Văn Chinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5616. Trương Quốc Thiết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5617. Dương Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5618. Bùi Ngọc Thọ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5619. Hoàng Văn Quốc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5620. Trần Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5621. Đặng Quốc Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5622. Lê Danh Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5623. Nguyễn Văn Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5624. Lê Văn Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5625. Trần Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5626. Đậu Đình Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5627. Bùi Văn Thơ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5628. Hoàng Văn Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5629. Dương Đình Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5630. Trần Văn An, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5631. Nguyễn Tường Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5632. Phạm Văn Chức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5633. Lê Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5634. Bùi Văn Pháp, nhân viên kinh doanh, Hà Tĩnh

  5635. Bùi Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5636. Nguyễn Thị Thúy, kế toán, Hà Tĩnh

  5637. Lê Danh Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5638. Bùi Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5639. Nguyễn Thị Hoa, giáo viên, Hà Tĩnh

  5640. Bùi Thị Thực, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5641. Dương Thị Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5642. Lê Thị Linh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5643. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5644. Bùi Thị Cần, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5645. Bùi Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5646. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5647. Trần Thị Lam, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5648. Dương Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5649. Dương Thị Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5650. Bùi Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5651. Lê Thị Thảo, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5652. Phạm Thị Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5653. Lê Thị Hiệu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5654. Dương Thị Hào, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5655. Bùi Thị Tín, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5656. Bùi Thị Phú, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5657. Võ Thị Dụng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5658. Dương Thị Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5659. Lê Thị Thơ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5660. Trần Thị Phư, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5661. Bùi Thị Sợi, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5662. Nguyễn Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5663. Nguyễn Ơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5664. Nguyễn Vượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5665. Trần Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5666. Đậu Thị Chung, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5667. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5668. Dương Thị Hạnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5669. Nguyễn Thị Mận, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5670. Lê Thị Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

  5671. Lê Thị Dâng, sinh viên, Hà Tĩnh

  5672. Nguyễn Thị Xuân, sinh viên, Hà Tĩnh

  5673. Phan Thị Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

  5674. Dương Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5675. Bùi Thị Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5676. Lê Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5677. Trần Thị Nữ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5678. Lê Thị Thiện, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5679. Bùi Thị Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5680. Phan Thị Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5681. Dương Thị An, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5682. Lê Thị Lĩnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5683. Đặng Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5684. Dương Văn Ninh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5685. Lê Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5686. Nguyễn Thị Thanh Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5687. Bùi Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5688. Trần Thị Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5689. Trần Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5690. Trần Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5691. Lê Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5692. Bùi Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5693. Bùi Thị Châu, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5694. Dương Thị Ngọc, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5695. Trần Thị Nga, giáo viên, Hà Tĩnh

  5696. Trần Thị Vân Anh, giáo viên, Hà Tĩnh

  5697. Lê Thị Hằng, giáo viên, Hà Tĩnh

  5698. Lê Thị Hoa, học sinh, Hà Tĩnh

  5699. Bùi Thị Đức, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5700. Nguyễn Thị Phước, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5701. Bùi Thị Quyên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5702. Trần Thị Vân Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5703. Lê Thị Hào, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5704. Trần Thị Hứa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5705. Đậu Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5706. Lê Thị Tịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5707. Lê Thị Năm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5708. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5709. Lê Thị Hành, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5710. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Hà Tĩnh

  5711. Nguyễn Thị Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5712. Nguyễn Thị Cầm, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5713. Dương Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5714. Nguyễn Thị Tuyên, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5715. Phan Thị Thuần, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5716. Bùi Ngọc Tính, sinh viên, Hà Tĩnh

  5717. Lê Thị Diên, sinh viên, Hà Tĩnh

  5718. Hoàng Thị Hường, sinh viên, Hà Tĩnh

  5719. Nguyễn Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh

  5720. Nguyễn Thị Mậu, giáo viên, Hà Tĩnh

  5721. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

  5722. Nguyễn Thị Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5723. Nguyễn Thị Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5724. Lê Thị Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5725. Nguyễn Thị Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5726. Dương Thị Trinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5727. Nguyễn Thị Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5728. Phan Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5729. Lê Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5730. Lê Thị Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5731. Phan Thị Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5732. Lê Thị Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5733. Bùi Ngọc Tính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5734. Lê Thị Diên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5735. Hoàng Thị Vương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5736. Nguyễn Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5737. Bùi Thị Mỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5738. Lê Thị Luận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5739. Bùi Thị Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5740. Đặng Thị Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5741. Lê Thị Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5742. Phan Thị Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5743. Lê Thị Dương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5744. Lê Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5745. Dương Thị Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5746. Trần Thị Lưu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5747. Bùi Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5748. Nguyễn Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5749. Phan Thị Hảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5750. Đậu Thị Ơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5751. Dương Thị Lài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5752. Phan Thị Giám, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5753. Trần Thị Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5754. Phan Thị Mỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5755. Bùi Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5756. Lê Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5757. Đặng Thị Tuấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5758. Bùi Thị Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5759. Bùi Hữu Cầu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5760. Bùi Văn Nội, hưu trí, Hà Tĩnh

  5761. Lê Danh Cao, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5762. Phan Văn Biên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5763. Nguyễn Hương Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5764. Nguyễn Thị Hiền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5765. Phan Thị Như Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh

  5766. Phan Thị Duyên, học sinh, Hà Tĩnh

  5767. Lê Thị Thắm, học sinh, Hà Tĩnh

  5768. Nguyễn Thị Hải, học sinh, Hà Tĩnh

  5769. Nguyễn Thị Khánh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5770. Nguyễn Thị Huấn, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5771. Bùi Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5772. Dương Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5773. Nguyễn Thị Hóa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5774. Bùi Thị Tú, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5775. Dương Thị Xứ, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5776. Phan Thị Hường, làm ruộng, Hà Tĩnh

  5777. Bùi Thị Hường, trồng trọt, Hà Tĩnh

  5778. Bùi Thị Hóa, trồng trọt, Hà Tĩnh

  5779. Nguyễn Hương Thảo, sinh viên, Hà Tĩnh

  5780. Lê Minh Thất, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5781. Phan Quốc Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5782. Hồ Thị Nhung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5783. Lê Thị Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5784. Nguyễn Thị Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5785. Bùi Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5786. Nguyễn Thị Thu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5787. Dương Thị Khánh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5788. Dương Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5789. Đinh Thị Mười, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5790. Lê Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5791. Dương Thị Hiển, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5792. Trần Thị Điệp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5793. Trần Thị Dương, dược sĩ, Hà Tĩnh

  5794. Phan Thị Hà, sinh viên, Hà Tĩnh

  5795. Phan Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5796. Bùi Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5797. Lê Thị Phượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5798. Lê Thị Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5799. Bùi Thị Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5800. Đặng Thị Lịch, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5801. Phan Thị Tuyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5802. Đậu Thị Triều, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5803. Lê Thị Huyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5804. Bùi Thị Hải Yến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5805. Lê Thị Trí, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5806. Nguyễn Thị Thoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5807. Lê Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5808. Trần Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5809. Bùi Thị Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5810. Trần Thị Lâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5811. Hoàng Thị Lộc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5812. Lê Thị Mai, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5813. Lê Thị Miên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5814. Phan Thị Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5815. Lê Thị Nguyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5816. Lê Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5817. Võ Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5818. Võ Thị Hậu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5819. Lê Thị Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5820. Lê Thị Thi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5821. Đậu Thị Vui, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5822. Võ Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5823. Trần Thị Ngân Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5824. Lê Thị Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5825. Nguyễn Thị Nga, giáo viên, Hà Tĩnh

  5826. Trần Thị Vân Anh, giáo viên, Hà Tĩnh

  5827. Lê Thị Hồng Thủy, giáo viên, Hà Tĩnh

  5828. Lê Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5829. Lê Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5830. Nguyễn Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5831. Trần Thị Vân Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5832. Trần Thị Hải Yến, sinh viên, Hà Tĩnh

  5833. Trần Đọa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5834. Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5835. Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5836. Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5837. Bùi Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5838. Đặng Quốc Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5839. Lê Văn Năng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5840. Bùi Văn Trường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5841. Nguyễn Công Hoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5842. Lê Văn Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5843. Lê Danh An, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5844. Nguyễn Phước, Lamg Gỗ, Hà Tĩnh

  5845. Nguyễn Văn Dâng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5846. Đậu Tá Duẩn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5847. Lê Minh Đường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5848. Lê Văn Tú, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5849. Nguyễn Văn Thể, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5850. Dương Văn Phấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5851. Lê Danh Ngô, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5852. Nguyễn Văn Việt, tu sinh, Hà Tĩnh

  5853. Lê Danh Đường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5854. Lê Danh Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5855. Dương Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5856. Bùi Văn Lưc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5857. Nguyễn Trọng Thắng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5858. Nguyễn Văn Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5859. Dương Văn Hinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5860. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5861. Dương Văn Bình, công nhân, Hà Tĩnh

  5862. Dương Văn Vũ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5863. Bùi Văn Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5864. Bùi Văn Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5865. Lê Văn Thìn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5866. Bùi Văn Công, sinh viên, Hà Tĩnh

  5867. Trần văn Thành, học sinh, Hà Tĩnh

  5868. Dương Công Tường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5869. Trần Chân Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5870. Dương Công Hiệu, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5871. Phan văn Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5872. Dương Khánh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5873. Trần Thoại, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5874. Trần Văn Duẩn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5875. Trần Văn Hệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5876. Bùi Văn Trọng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5877. Đặng Quốc Bảy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5878. Phan Văn Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5879. Lê Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5880. Phan Văn Hùng, sinh viên, Hà Tĩnh

  5881. Nguyễn Trọng Vương, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5882. Bùi Văn Ân, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5883. Dương Công Thiên, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5884. Lê Danh Thuấn, nghề tự do, Hà Tĩnh

  5885. Lê Đại Vi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5886. Lê Minh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5887. Lê Danh Duẩn, công nhân, Hà Tĩnh

  5888. Trần Văn Công, công nhân, Hà Tĩnh

  5889. Ông Thoại, công nhân, Hà Tĩnh

  5890. Dương Khánh Hào, công nhân, Hà Tĩnh

  5891. Nguyễn Văn Hạnh, công nhân, Hà Tĩnh

  5892. Nguyễn Văn Lâm, công nhân, Hà Tĩnh

  5893. Lê Văn Quyền, công nhân, Hà Tĩnh

  5894. Lê Văn Sâm, công nhân, Hà Tĩnh

  5895. Lê Danh Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5896. Nguyễn Văn Thế, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5897. Bùi Văn Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5898. Nguyễn Văn Giang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5899. Lê Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5900. Bùi Văn Hiện, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5901. Nguyễn Trọng Trí, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5902. Trần Văn Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5903. Lê Danh Bình, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5904. Bùi Văn Thiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5905. Vũ Danh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5906. Trần Ngọc Ánh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5907. Lê Văn Cửu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5908. Lê Quốc Văn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5909. Nguyễn Đình Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5910. Dương Văn Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5911. Phan Văn Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5912. Nguyễn Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5913. Lê Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5914. Trần Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5915. Bùi Văn Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5916. Lê Văn Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5917. Nguyễn Văn Tuyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5918. Lê Văn Bân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5919. Dương Công Quế, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5920. Nguyễn Hữu Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5921. Trần Văn Luật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5922. Lê Danh Thưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5923. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5924. Trần Văn Doãn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5925. Bùi Công Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5926. Lê Văn Doãn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5927. Lê Canh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5928. Lê Phước, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5929. Lê Văn Dân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5930. Bùi Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5931. Trần Úy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5932. Trần Dương Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5933. Dương Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5934. Dương Tùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5935. Đặng Quốc Phong, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5936. Trần Mạnh Quý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5937. Bùi Văn Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5938. Nguyễn Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5939. Trần Văn Tá, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5940. Lê Danh Thức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5941. Dương Văn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5942. Dương Văn Mạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5943. Bùi Văn Cảnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5944. Dương Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5945. Dương Văn Nhường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  5946. Lê Danh Đề, nông nghiệp, Hà Tĩnh

  Đợt 20:

  5947. Nguyễn Bá Bảo, nguyên chuyên viên Bộ Công nghiệp nặng, Hà Nội

  5948. Tran Trong Duc, tiến sĩ, TP HCM

  5949. Phan Kim Phương, bác sĩ, Viện trưởng Viện Tim TP HCM

  5950. Nguyễn Ái Chi, nguyên cán bộ tuyên huấn trường Đại học Thương Mại, đã nghỉ hưu, TP HCM

  5951. Phạm Thị Hoan, cán bộ hưu trí, TP HCM

  5952. Nguyễn Mai Hương, công dân Việt Nam, làm nghề đầu bếp ở khách sạn, Hoa Kỳ

  5953. Nguyễn Thiên Hương, học sinh, TP HCM

  5954. Tran Quoc Thuong, tiến sĩ (Pháp), trước khi nghỉ hưu công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân TP HCM (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia), TP HCM

  5955. La Khắc Hoà, PGS, TS, đã nghỉ hưu, nguyên là cán bộ Khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội

  5956. Nguyễn Thị Thỏa, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  5957. Mai Anh Tài, đảng viên ĐCS Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cp Xi măng Thăng Long, Ninh Bình

  5958. Phạm Ngọc Minh, kiến trúc sư, hành nghề tự do, Hà Nội

  5959. Vũ Hồng Nhật, cựu giảng viên, Thanh Hóa

  5960. Do Hong Khanh, postdoctoral research fellow (Joint Research Center of European Commission, Ispra, Italy), Hai Phong

  5961. Vu Hong Linh, cựu chiến binh, cựu giáo chức, Nam Định

  5962. Nguyễn Minh Thành, nhân viên kinh doanh, TP HCM

  5963. Tran Phuong Anh, du học sinh tai Toronto, Canada

  5964. Cao Xuân Hùng, bác sĩ, Phap

  5965. Cao Xuân Trân Thi Quang, thư ký, Phap

  5966. Trần Kiến Quốc, nghỉ hưu, Hà Nội

  5967. Nguyễn Văn Lý, cựu giáo viên, Hà Tĩnh

  5968. Nguyễn Thị Thảo, giáo viên, đảng viên, Bắc Ninh

  5969. Trần Văn Khoản, cựu chiến binh chống Mỹ, Trung Quốc, Khmer đỏ, Vũng Tàu

  5970. Trần Văn Nghĩa, chuyên viên nghiên cứu thị trường, TP HCM

  5971. Trịnh Hữu Thọ, kỹ sư, Hà Nội

  5972. Bùi Minh Trí, TS, giảng viên đại học, TP HCM

  5973. Trần Thành Công, công dân Việt Nam, Hà Nội

  5974. Nguyễn Văn Huy, cán bộ hưu trí, Vũng Tàu

  5975. Tạ Hoàng Cường, kế toán, Hà Nội

  5976. Vu Thi Huong, bảo mẫu, Bình Thuận

  5977. Nguyễn Thị Quế Anh, nhân viên văn phòng, TP HCM

  5978. Nguyễn Yến Trang, cử nhân, Hà Nội

  5979. Dinh Cao Tue, cử nhân, TP HCM

  5980. Lê Xuân Dũng, thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

  5981. Ngô Văn Thao, đã nghỉ hưu, nguyên là giảng viên trường Đại học Thủy sản, nay là Đại học Nha Trang

  5982. Kiều Kim Khánh, quản lý, TP HCM

  5983. Trần Anh Hào, kỹ sư, TP HCM

  5984. Bùi Phúc, kiến trúc sư, Hà Tĩnh

  5985. Nguyễn Đình Đồng, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  5986. Vũ Quang Huy, cựu chiến binh, chuyên viên cao cấp đã nghỉ hưu, Hà Nội

  5987. Nguyễn Văn An, kỹ sư, Deputy General Director, TP HCM

  5988. Phạm Văn Thìn, IT, Hà Nội

  5989. Trương Đình Núi, Hà Nội

  5990. Nguyễn Văn Hy, giáo viên hưu trí, Hà Nội

  5991. Vũ Phương Trà, sinh viên, Pháp

  5992. Nguyen Huy Quang, cán bộ công nhân viên, Buôn Ma Thuột

  5993. Nguyen Thi Phuong Hoa, cử nhân, TP HCM

  5994. Nguyễn Tường Duy, kiến trúc sư, TP HCM

  5995. Trần Quốc Lộc, kỹ sư hưu trí, TP HCM

  5996. Aaron Nguyễn, dược sĩ, Hoa Kỳ

  5997. Ha Nhu Duong, Hoa Kỳ

  5998. Andy Duong, Hoa Kỳ

  5999. Peter Duong, Hoa Kỳ

  6000. Nho Bui, Hoa Kỳ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi