Omkar Phatak - Mục đích của Chính phủ là gì?

 • Bởi Admin
  06/03/2013
  1 phản hồi

  Omkar Phatak<br />
  Nguyễn Quang chuyển ngữ

  Mục đích của một chính phủ là gì? Tại sao chính phủ cần phải tồn tại? Đọc để tìm ra mục đích của chính phủ và tầm quan trọng của nó...

  "Tại sao chính phủ được thiết lập? Bởi vì niềm đam mê của con người sẽ không phù hợp với mệnh lệnh của lý trí và công lý nếu không bị hạn chế." - Alexander Hamilton

  "Chúng ta coi những sự thật này là hiển nhiên, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng họ được Tạo Hóa ban cho các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền Sống, quyền Tự do, và Mưu cầu Hạnh phúc - Để bảo đảm các quyền đó, chính phủ được mọi người thiết lập nên... - Thomas Jefferson (Tuyên ngôn Độc lập)

  Hai trích dẫn ở trên giải thích rõ ràng mục đích của chính phủ là gì một cách cô đọng tới mức bài viết này của tôi xét ra không còn cần thiết nữa. Tôi đã cố gắng giải thích hai điểm được đề cập trong hai trích dẫn ở trên để định nghĩa chính phủ. Đây là một trong những câu hỏi cơ bản nhất của khoa học chính trị và suy ngẫm về câu hỏi này cũng là điều đáng tìm hiểu nếu bạn là một sinh viên ngành này. Trả lời câu hỏi này là hiểu được bản chất của cai trị và các nguyên tắc cơ bản cần có.

  Hãy tưởng tượng một chút, nếu không có chính phủ, thì thế giới xung quanh bạn sẽ như thế nào. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khá nhiều ý tưởng về lý do tại sao chúng ta cần có một chính phủ và mục đích của nó là gì. Khi bạn đi đọc tiếp bài này, bạn sẽ nhận ra rằng nhu cầu về cai/quản trị là một hệ quả tự nhiên của một thực tế rằng con người là một động vật xã hội. Để một xã hội ổn định và phát triển trong hòa bình, điều cần thiết là con người phải trở thành một động vật chính trị và chấp nhận một loại hình chính phủ cụ thể.

  Chính phủ là bất kỳ tổ chức nào nắm giữ quyền lực cao nhất trong một vùng hoặc một quốc gia và là trọng tài tối cao về các vấn đề pháp lý, chính sách và trật tự công cộng. Một quốc gia được xác định bởi sự tồn tại của một chính phủ mà có quyền kiểm soát đối với lãnh thổ của một quốc gia mình. Ba nhánh của chính phủ bao gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp là ba trụ cột mà trên đó tòa nhà chính phủ dân chủ được dựng nên.

  Có thể có các loại chính phủ khác nhau tùy thuộc vào cách chia sẻ quyền lực giữa nhân dân với nhau. Có chế độ dân chủ như của Mỹ, mà chính phủ của họ được người dân bầu ra và ở cực kia là những chế độ độc tài toàn trị nắm giữ quyền lực bằng vũ lực. Các loại hình chính phủ tôi nêu lên trong phần còn lại của bài viết này là một thẻ chế dân chủ liên bang đang tồn tại ở Mỹ. Loại hình chính phủ này được chỉ đạo bởi một tập hợp các nguyên tắc đã được lựa chọn để cùng hòa nhập vào hiến pháp. Hầu hết các quyết định được thực hiện bởi một chính phủ trung ương được tạo thành từ một tập hợp các đại diện dân cử.

  Mục đích của Chính phủ là gì?

  Tìm hiểu về mục đích của một chính phủ đã được thiết lập là cố gắng để nắm được sự cần thiết phải phân chia quyền lực trong xã hội. Liệt kê dưới đây là những mục đích chính của chính phủ.

  Phát huy quyền con người cơ bản

  Mục đích chính của chính phủ liên bang là duy trì và bảo vệ các quyền cơ bản của con người về tự do, bình đẳng, hòa bình, và công lý. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được tự do tư tưởng, tự do quyết định vận mệnh của riêng mình và trên hết là quyền mưu cầu hạnh phúc!

  Duy trì Hòa Bình Qua Thực thi Pháp luật & Trật tự Xã hội

  Để duy trì hòa bình, chính phủ cần thực thi pháp luật và duy trì trật tự. Chính phủ cần phải thiết lập một hệ thống tư pháp công bằng có thể thực thi công lý và trừng phạt tội phạm. Phải thiết lập một tổ chức nội bộ nhằm thực hiện pháp quyền (như Cục điều tra Liên bang & các Đơn vị Cảnh sát Tiểu bang tinh nhuệ). Chức năng này bao gồm bảo vệ tài sản cá nhân và cuộc sống của công dân.

  Bảo vệ chủ quyền của quốc gia

  Mỗi chính phủ phải bảo vệ đất nước và con người khỏi các yếu tố đe dọa tự do của dân tộc. Để thực hiện những nguyên tắc này, chính phủ phải xây dựng lực lượng quốc phòng để bảo vệ biên giới và lợi ích kinh tế của quốc gia. Đây là mục đích cơ bản quan trọng nhất của chính phủ.

  Thực hiện cải cách kinh tế và xã hội

  Một mục đích chính nữa của các cơ quan chính quyền địa phương, cũng như của chính phủ liên bang là làm ra các đạo luật nhằm đạt được cải cách về kinh tế cũng như xã hội. Các chính sách của chính phủ phải được sửa chữa hoặc điều chỉnh theo nhu cầu. Điều này được các đại diện dân cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu nhất trí.

  Thu thuế

  Các nguồn lực kinh tế nhằm trang trải cho tất cả các cơ sở quản lý nhà nước và việc thực hiện các chính sách không thể có được nếu không thu thuế từ dân chúng. Chính phủ cần phải có một hệ thống thuế công bằng để phụ vụ cho mục đích đó.

  Cung cấp Giáo dục, Cơ sở hạ tầng, Chăm sóc y tế

  Các nhu cầu cơ bản nhất của con người bao gồm giáo dục, thực phẩm, các cơ sở y tế phải được thỏa mãn thông qua các chính sách về quản trị. Chính phủ phải cung cấp cơ sở hạ tầng để những nhu cầu này được đáp ứng.

  Hy vọng tôi đã cho bạn một ý tưởng chung chung về mục đích của một chính phủ. Nếu chúng ta cần cùng tồn tại một cách hòa bình, chia sẻ các nguồn tài nguyên được thiên nhiên cung cấp và bảo vệ các quyền tự do của mỗi con người, chúng ta cần một chính phủ. Cơ thể xã hội sẽ không thể duy trì được nếu không có xương sống của pháp luật và trật tự vì chúng ta vốn là loài động vật có tính cá nhân rất cao. Do đó, việc áp dụng pháp quyền thường được tất cả mọi người thông qua. Nói tóm lại, mục đích của một chính phủ là bảo vệ tự do và bảo vệ chính kết cấu của xã hội.

  Nguồn: Buzzle

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi