Bắc Phong - Chuyện đại LÚ

 • Bởi Bắc Phong
  06/03/2013
  3 phản hồi

  Bắc Phong là một blogger sống ở Canada, hiện là quản thủ <a href="http://sangtao.org" target="_blank"><span class="underlined-text">Thư viện Sáng Tạo</span></a>.

  tôi nghĩ chuyện lú lẫn suy cho cùng / cái hại của người dân bình thường lú / là chuyện cá nhân hay gia đình / nhưng thành phần lãnh đạo nhà nước mà lú / thì tai họa mất nước... thật khôn lường

  nguyen_phu_trong.jpg
  Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng (Nguồn: Internet)

  mỗi khi các con làm điều gì dại dột
  mẹ tôi hay chép miệng bảo
  không có cái dại nào giống cái dại nào

  mấy hôm nay đọc tin cả nước xôn xao
  về lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
  qui chụp các luồng ý kiến chính đáng
  trong kiến nghị sửa đổi hiến pháp của 72 nhân sĩ và trí thức
  là suy thoái chính trị tư tưởng và đạo đức
  tôi cũng phải chép miệng nói trên đời thật
  không có cái lú nào giống cái lú nào

  cái lú của Tổng Trọng là ở đâu?
  một nhà bình luận uy tín [1] đã tóm tắt:
  lú không biết những quy tắc chính trị tiến bộ của thế giới
  lú không biết Đảng CS nên chọn cách nào để hạ cánh an toàn
  cái lú lớn nhất là đã khinh thường dân tộc Việt Nam

  ai trong Bộ Chính trị đọc chắc cũng phải giật mình
  thấy Tổng Trọng đúng là đại lú khi gây sự với nhân dân

  tôi nghĩ chuyện lú lẫn suy cho cùng
  cái hại của người dân bình thường lú
  là chuyện cá nhân hay gia đình
  nhưng thành phần lãnh đạo nhà nước mà lú
  từ Tổng bí thư Đảng lú
  Chủ tịch Nhà nước lú
  Thủ tướng lú
  Chủ tịch Quốc hội lú
  cả Bộ Chính trị lú
  khi dựa vào quyền lực của thực dân Trung Quốc
  để duy trì sự sinh tồn của Đảng
  mà không cần biết tham vọng bành trướng của Bắc Kinh
  thì tai họa mất nước... thật khôn lường

  tôi nghĩ trách nhiệm cuối cùng là của nhân dân
  đã đến lúc chưa quyết định lật thuyền? [2]

  Bắc Phong
  1-3-2013

  [1] Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng trong bài Lú nhỏ và lú lớn đăng trên Người Việt Online ngày 26-2-2013
  [2] "Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Thầy thuốc sai lầm giết chết 1 bệnh nhân .
  Giáo dục sai lầm giết chết nhiều thế hệ .
  Chính trị sai lầm giết chết cả dân tộc .

  LTB viết:
  Trích dẫn:
  tôi nghĩ trách nhiệm cuối cùng là của nhân dân
  đã đến lúc chưa quyết định lật thuyền?

  Thuyền đang ở trên Biển Đông và được tàu lạ bảo vê thì làm sao mà lật.

  Lật thuyền ta lẫn tàu lạ luôn.

  Trích dẫn:
  tôi nghĩ trách nhiệm cuối cùng là của nhân dân
  đã đến lúc chưa quyết định lật thuyền?

  Thuyền đang ở trên Biển Đông và được tàu lạ bảo vê thì làm sao mà lật.