Nguyễn Đắc Kiên - Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

 • Bởi Khách
  27/02/2013
  71 phản hồi

  Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội


  Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)

  Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:

  Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

  Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

  Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

  Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

  1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

  2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

  3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

  4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

  5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

  _________________________________

  (*) Nguồn: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2; phần âm thanh và gỡ băng của Anhbasam.

  CẬP NHẬT: Chỉ một ngày sau khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên tuyên bố ủng hộ Đa Nguyên, Đa Đảng, báo Gia Đình và Xã Hội thông báo đuổi việc anh:

  Đề nghị bà con giúp đỡ anh Nguyễn Đắc Kiên, đừng để một phóng viên dũng cảm chịu thiệt thòi vì nói ra những gì mà chúng ta đều muốn nói!

  Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội

  Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.

  Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.

  GĐ&XH
  Ngày 26/2/2013

  http://giadinh.net.vn/xa-hoi/anh-nguyen-dac-kien-khong-con-tu-cach-la-ph...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  71 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote="Ông Nguyễn Phú Trọng"]Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa![/quote]

  Theo cách nói của ông Trọng thì "người ta" ở đây có rất nhiều khả năng không chỉ giới hạn trong các đảng viên. Việc một tổng bí thư xem quần chúng là suy thoái cũng không là ngoại lệ. Người cộng sản vẫn tự hào gọi mình là ngọn cờ đầu cơ mà!

  Nếu do chấp nhận hoặc thậm chí chỉ mang ra cân nhắc một số giá trị được nhìn nhận rộng rãi trên thế giới mà một người dân hoặc đảng viên bị xem là suy thoái, thì tôi không biết trí khôn của ông Trọng để đâu. Cứ đà này không chừng Việt Nam sẽ xa dần cả thế giới trong khi ngày càng đến gần Bắc Hàn hay Pol Pot.

  Phản hồi: 

  Tôi cảm ơn ông Kiên về bài "Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng".
  Chính kiến của ông Kiên cũng là chính kiến của hầu hết những người Việt nam yêu nước, đang bị ĐCSVN tước đoạt quyền tự do, dân chủ và các quyền khác được hiến định trong Hiến pháp năm 1946 của VNDCCH.

  Ông Kiên đã đấm một quả nặng vào giữa mặt ông Trọng "lú" hay thích đi rao giảng lý thuyết nhảm nhí như năm ngoái ông đã sang tận Cu ba để chuyển giao cho mấy đồng chí ở "tiền đồn phía tây". Ông Trọng "lú" có thể ví như câu châm ngôn "Cà cuống chết đến đít còn cay"

  Phản hồi: 

  Ông Trọng nói trong nội bộ (tỉnh ủy Vĩnh Phú).
  Ông biết, có những đảng viên cũng đòi bỏ điều 4, đòi đa nguyên, tam quyền phân lập... và ký đơn tập thể...
  Đó là những điều cấm đảng viên.
  Đảng viên nào làm như vậy, bị ông coi là "suy thoái" về chính trị, tư tưởng.
  Tóm lại, VTV đưa tin là làm lộ bí mật của đảng.
  Cũng hay, nhờ sự phản thùng của VTV1 mà dân biết thêm những bí mật của đảng do chính ông TBT phun ra7

  Phản hồi: 

  Thật bồi hồi xúc động với lời thỉnh nguyện sòng phẳng của tác giả.
  Bồi hồi hơn khi nhớ đến công lao,sinh mạng của những người đi trước mở đường cho những kết án đúng dắn của ngày hôm nay.Sự chính đáng luôn hợp lý và bất diệt.

  Phản hồi: 

  Bác Kiên viết hợp lòng dân quá. Đúng là chúng ta phản ứng rất nhanh! Cảm ơn trang AnhBaSam, cảm ơn Dân Luận, cảm ơn bác Kiên

  Phản hồi: 

  >>> “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)

  Để tớ giải trình với các bác trên mạng thế này nhá: thỉnh thoảng không ít lần, tớ cũng có phát biểu không ít điều không phải là không linh tinh, mà các bác hay gọi là "lú". Một số không ít cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng mắc phải khuyết điểm này không ít thì nhiều.

  Thế nhưng phạm trù Nguyễn phú Trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu thì không thể không triển khai.

  Để khi tớ thành "nguyên" thì lúc đó tớ sẽ triển khai thêm các khái niệm đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội. Bây giờ, thì tớ đang là đương kim giáo sư, tiến sĩ, tỏng bí thư, thì phải ngậm miệng ăn tiền, đóng đủ vai trò Đảng đểu.

  Các bác thông cảm nhá.

  Phản hồi: 

  Có lẽ phe kia sẽ chơi bài mượn gío bẻ măng rất độc địa, nên Trọng bấn xúc xích, thấy nguy cơ bị chiếu bí, theo phản xạ sinh tồn phải la toáng lên.

  Đúng là ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm.
  Chẳng biết có kịp nhóm xong cái lò không đây.

  Phản hồi: 

  Trân trọng

  Có thể là TBT Trọng nói khi đang làm việc với cán bộ đảng viên Đảng bộ VP,PT như vị nào đó đã viết.Nhưng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên có nhưng lập luận thật sắc sảo.Bản thân tôi tán thành và trân trọng nhưng tuyên bố của nhà báo.

  Phản hồi: 

  [quote=Tổng Bí Thư Đời Thứ 13 - Đảng Cộng Sản Việt Nam]
  Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!
  [/quote]

  Thật kinh khủng!

  Ông giáo làng nghe đây, cơ hội cuối:

  Ở làng ông, nếu có một dòng họ khăng khăng đòi lãnh đạo dân làng toàn diện, tuyệt đối, muôn năm (vì có cụ tổ từng làm Chánh Tổng) thì các dòng họ khác sẽ "đoàn kết, thống nhất" hay sẽ ấm ức, căm hận, chia rẽ? Nếu tất cả các dòng họ khác chịu hết nổi hợp lại đánh thì có chống nổi không?

  Phản hồi: 

  Tôi nghĩ ông Trọng đang nói với các đảng viên chứ không nói với người dân, vì ông làm việc với Đảng bộ VP, PT. Cho nên ông Trọng nói vậy cũng là dễ hiểu. Đó là hoạt động nội bộ đảng, không phải hoạt động toàn dân.

  Xem lại báo chí từ trước tới nay thì những cảnh báo kiểu này luôn quy vào "một bộ phận cán bộ, đảng viên".

  Pages