Nguyễn Đắc Kiên - Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

 • Bởi Khách
  27/02/2013
  71 phản hồi

  Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội


  Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)

  Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:

  Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

  Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

  Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

  Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

  1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

  2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

  3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

  4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

  5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

  _________________________________

  (*) Nguồn: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2; phần âm thanh và gỡ băng của Anhbasam.

  CẬP NHẬT: Chỉ một ngày sau khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên tuyên bố ủng hộ Đa Nguyên, Đa Đảng, báo Gia Đình và Xã Hội thông báo đuổi việc anh:

  Đề nghị bà con giúp đỡ anh Nguyễn Đắc Kiên, đừng để một phóng viên dũng cảm chịu thiệt thòi vì nói ra những gì mà chúng ta đều muốn nói!

  Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội

  Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.

  Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.

  GĐ&XH
  Ngày 26/2/2013

  http://giadinh.net.vn/xa-hoi/anh-nguyen-dac-kien-khong-con-tu-cach-la-ph...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  71 phản hồi

  Phản hồi: 

  Do chỉ đạo quyết liệt mà vẫn giữ được điều 4 HP,nên TBT NPT đã thở phào(tự bộc bạch)! Nhưng thực tế đây là cái thở hắt ra vì đuôi điều 4 quy định đảng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những quyết định của mình! Điều này thực tế đảng đã, đang và sẽ không làm làm nổi, do đó HP cũng rất khó đi vào đời sống của dân...Phải chăng chủ nghĩa duy ý chí luôn dẫn đến thất bại thảm hại? Nhiệt tình+Dốt nát đã phá hoại HP!

  Phản hồi: 

  toi thực sự rất cảm phục anh nguyễn đắc kiên anh đã thay mặt đồng bào ta vẫn có câu nói tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử đcs lúc nào cũng nói hay nhung thực sự là bọn ngụy quân tử

  Phản hồi: 

  Tôn Quỳnh
  Dạo này thời thế thế thời đảo điên quá. Vừa qua là Nghị Phước - một ông nghị "lạ" trong Quốc hội. Nay lại đến một "hiện tượng lạ" trong "Đảng ta". Kể cũng lạ khi mà người cầm đầu của Đảng đưa ra những lời "giáo huấn lạ" nghe rất lạ tai. Tất tần tật là suy thoái tư tưởng, đạo đực, lối sống... lạ quá! Nghe là lạ. Ừ quả là lạ. "Quả lạ" trong vườn cây "Đảng lạ". Quả là "quả lạ" rất to. Quả "Tổng lạ" được phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích lạ (chắc là từ TQ) nên cho ra cái "lạ quả" như vầy. Ngày trước có cụ Bùi Giáng, ông cũng là hiện tượng lạ để ra đời những vần thơ, câu từ không có ai lạ hơn nhưng ông chỉ "Vui thôi mà". Nay lại có một dấu ấn lạ để đời gọi là "Trọng Lú" mà lú đến lạ đời. Ừ thì "Lạ quá đi mà" đáng để chiêm nghiệm, nghiên cứu và đem ra mổ xẻ (y học) vì cái bệnh "lạ quá đi mà" xưa nay hiếm. Là lạ, lạ lắm, lạ chưa? Không, quá lạ, xa lạ, lạ đời đến điên lạ! Thế thì nên gọi là "Lú" hay "lạ"? Ôi hỡi ôi, Thượng đế có thấu cho người dân Việt!

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]Tôi sáng nay, giật mình tỉnh giấc lúc 4h sáng khi nghĩ đến một điều kinh khủng:
  Bây giờ chúng ta giả sử TBT Nguyễn Phú Trọng bị giết và người dân bắt được thủ phạm thì lấy cái luật nào để xử tên sát nhân kia vì TBT không được đề cập trong Hiến Pháp và do đó không có luật nào bảo vệ ông ta.Ông ta đứng ngoài luật mà.
  Do đó sát thủ có thể được nhân dân tha bổng!!!
  Tương tự với các quan to khác của ĐCSVN[/quote]
  Tôi nói thêm thế này:
  -Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho tất cả các đảng viên đặc biệt là các quan to của Đảng thì ngoài điều 4 đang bị chửi bới tôi đề nghị Hiến Pháp cần bổ xung n chương nữa
  Chương 1: Điều Lệ ĐCSVN
  Chương 2 : Nghị quyết 1…
  …..
  Chương n: Nghị quyết n

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]Tôi sáng nay, giật mình tỉnh giấc lúc 4h sáng khi nghĩ đến một điều kinh khủng:
  Bây giờ chúng ta giả sử TBT Nguyễn Phú Trọng bị giết và người dân bắt được thủ phạm thì lấy cái luật nào để xử tên sát nhân kia vì TBT không được đề cập trong Hiến Pháp và do đó không có luật nào bảo vệ ông ta.Ông ta đứng ngoài luật mà.
  Do đó sát thủ có thể được nhân dân tha bổng!!!
  Tương tự với các quan to khác của ĐCSVN[/quote]

  Ha ha ha! Bác Thọ nghĩ tàng là những điều gớm quá! Tôi thì đang lo em Kiên nhà mình làm một vố quá mạng, hổng biết cái bao tử của lão Lú mấy hôm nay ra mầng sao?! Bác Thọ coi điều tra cái này hay hơn đó!

  Phản hồi: 

  Tôi sáng nay, giật mình tỉnh giấc lúc 4h sáng khi nghĩ đến một điều kinh khủng:
  Bây giờ chúng ta giả sử TBT Nguyễn Phú Trọng bị giết và người dân bắt được thủ phạm thì lấy cái luật nào để xử tên sát nhân kia vì TBT không được đề cập trong Hiến Pháp và do đó không có luật nào bảo vệ ông ta.Ông ta đứng ngoài luật mà.
  Do đó sát thủ có thể được nhân dân tha bổng!!!
  Tương tự với các quan to khác của ĐCSVN

  Phản hồi: 

  Khen thay Tổng Trọng.
  "Trăm năm bia đá thì mòn,
  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"
  Trọng ngu, Trọng lú, Trọng mù
  Bao giờ xóa hết miệng ngu Trọng làm.

  Phản hồi: 

  Có bác nào biết thì trả lời giúp 2 câu hỏi này nhé:

  Đông A - Người "tự diễn biến" là ai?

  Trong thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho TS chuyên ngành Xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết: "một đồng chí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"". Tôi muốn biết danh tính của người này. Có bạn nào biết không?

  Vĩnh Phúc là nơi mà cha đẻ khoán hộ Kim Ngọc từng làm bí thư Tỉnh ủy.

  Đông A

  ___________________

  Một số độc giả đề nghị cho biết sô điện thoại, địa chỉ, tài khoản của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên để liên hệ và hỗ trợ.

  Đề nghị các quý báo công bố giúp những thông tin mà độc giả cần biết.

  Xin cảm ơn.

  Nguyễn Thanh Giang

  Phản hồi: 

  "Mặc dù đây chỉ là lựa chọn giữa "Pest und Cholera"(Thương hàn và dịch tả?). Nhưng các đ/c không có lựa chọn thứ 3."
  Pest=dịch hạch?

  Phản hồi: 

  [quote=VN2006A]Trước đây lúc đang còn đấu đá sôi nổi thì các đ/c đua nhau chê bai đ/c X. Bây giờ lại nhào vô Trọng!!!

  Cho chọn giữa đ/c X và đ/c Trọng theo các đ/c nên chọn ai???

  Mặc dù đây chỉ là lựa chọn giữa "Pest und Cholera"(Thương hàn và dịch tả?). Nhưng các đ/c không có lựa chọn thứ 3.

  Quyết định đi!!![/quote]
  Ném cả hai vào thùng rác của lịch sử.
  Loại này đem băm cho vịt ăn vịt còn chê tanh!!!
  Xin lỗi ban biên tập nhưng tôi không còn lời nào khác dành cho họ.

  Phản hồi: 

  Trước đây lúc đang còn đấu đá sôi nổi thì các đ/c đua nhau chê bai đ/c X. Bây giờ lại nhào vô Trọng!!!

  Cho chọn giữa đ/c X và đ/c Trọng theo các đ/c nên chọn ai???

  Mặc dù đây chỉ là lựa chọn giữa "Pest und Cholera"(Thương hàn và dịch tả?). Nhưng các đ/c không có lựa chọn thứ 3.

  Quyết định đi!!!

  Phản hồi: 

  Trân trọng cảm ơn anh Nguyễn đắc Kiên đã có những phát biểu đúng việc và đúng lúc.
  Sự lên tiếng can đảm của anh là một khích lệ cần thiết cho nhiều người trẻ đang trăn trở, thao thức vì hiện trạng xã hội.
  Anh đã nhập cuộc không do dự thì rất mong là anh sẽ giữ tinh thần đó một cách kiên cường để niềm tin của mọi người vào tầng lớp trẻ yêu nước mỗi ngày một dâng cao hơn.
  Hy vọng sao VN sẽ có thêm triệu triệu người trẻ dám nói và sống thực với những gì mình tin là đúng; để một ngày không xa ở đất nước chúng ta: Cơm no Áo ấm sẽ được bảo đảm, Công bằng Xã hội sẽ được nêu cao, và Nhân phẩm Con người sẽ được tôn trọng.
  Chân thành chúc anh luôn an mạnh và vững niềm tin cho công cuộc đấu tranh giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở nước ta.
  Nguyễn Công Bằng

  Phản hồi: 

  Báo Gia đình phản ứng quá thận trọng một cách ngu xuẩn.

  Theo tâm tư của bác Trọng thì ngay trong BCT cũng có ngay những đồng chí có thể gọi là suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức như tham nhũng, truyền ngôi, đấu đá. Thế nhưng vẫn để làm việc đó thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=nhớ rừng]Chê bác lú những những người hè vào cái lú của bác mà chửi đổng vung vít lôi cả đảng của người ta ra mà gầm gào thì chẳng phải là lú hay lẫn mà là làm loạn.
  Úi cha ôi! các cha cứ loạn hết cả đi. loạn thật mạnh vào rồi gọi thêm dăm bảy "đồng minh" từ những nơi khác về mà nhảy mà gào mà hằn học cho bõ...
  Sau khi đại náo rồi thì cúi đầu mà làm nô lệ cho những kẻ đã xúi các người làm loạn. Đang tự mình khoác ách vào mình chứ tự do, nhân quyền, dân chủ cái nỗi gì![/quote]

  1. Thế nào là làm loạn? Nhửng kẻ rước ngoại bang vào đầy dãy từ Lạng Sơn đến Cà Mau có đang làm loạn? Những kẻ phá nát nền kinh tế VN có đang làm loạn? Những tên tướng công an hè nhau bảo kê cho Dương Chí Dũng đào tẩu có đang làm loạn? Những kẻ như Nguyễn Phú Trọng cun cút đầu lụy ngoại bang, chửi cả dân tộc, "tiền đồng chí" của hắn thì Trọng có đang làm loạn? Những bầy sâu mà Trương Tấn Sang nói có đang làm loạn?

  2. "tự do nhân quyền dân chủ cái nỗi gì" là cái gì? định nghĩa thử?

  "nhớ rừng" - quân phản bội dân tộc, đầu lụy ngoại bang mà không biết hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của chính ông cố bà tổ trong gia tộc!!! Để lại di hại, báo ứng cho ngay chính con cháu từ gia đình riêng đến gia tộc là trước mắt đó. Hãy nhìn những gia đình tan nát như Nguyễn Đức Nhanh, Hữu Ước mà ngẫm! Tiền muôn bạc nén mà vợ chết, con hư thì ngồi trên đống vàng đó, hỏi có ích gì???

  Phản hồi: 

  Chê bác lú những những người hè vào cái lú của bác mà chửi đổng vung vít lôi cả đảng của người ta ra mà gầm gào thì chẳng phải là lú hay lẫn mà là làm loạn.
  Úi cha ôi! các cha cứ loạn hết cả đi. loạn thật mạnh vào rồi gọi thêm dăm bảy "đồng minh" từ những nơi khác về mà nhảy mà gào mà hằn học cho bõ...
  Sau khi đại náo rồi thì cúi đầu mà làm nô lệ cho những kẻ đã xúi các người làm loạn. Đang tự mình khoác ách vào mình chứ tự do, nhân quyền, dân chủ cái nỗi gì!

  Phản hồi: 

  Cả nước xuống đường bao gồm 63 tình thành hưởng ứng
  Tất cả các bạn hãy vận động bà con nhân dân xuống đường biểu tình bỏ điều 4 hiến pháp năm 1992 vào ngày 02 tháng 03 năm 2013 trên tất cả phương tiện truyền thông. Nhanh lên các bạn, nhưng người con của dân tộc Việt Nam. Vì sự tồn vong của đất nước Việt nam. Tất cả cùng nhau lên đàng.

  - cqv

  Phản hồi: 

  Nguoi Buon Gio: Tối nay chính thức tuyên bố là những bản dự thảo hiến pháp bên ngoài không phải do quốc hội soạn là của những thế lực chống phá đảng và nhà nước, cần kiên quyết đấu tranh xử lý.

  Chiều nay mình đi làm lễ giải hạn sao, thầy phán năm nay tránh vạ miệng.

  5 ngàn tráng sĩ trước ngày này ký bản sửa đổi hiến pháp của trang Bau Xít đã là anh hùng. Nhưng những người sau ngày này mà còn ký tên chắc anh hùng không kém.

  Nhà báo Đắc Kiên biết mà vẫn lên tiếng. Anh cũng có một gia đình nhỏ, có con thơ, nhưng anh đã không hề e sợ, nói lên tương nói lương tâm mình.

  Hôm nay tôi xin ký vào bản kiến nghị của trang bau xít.

  Bùi Thanh Hiếu.

  Sinh năm 1972

  Địa chỉ ; 22 ngõ Phất Lộc- Phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

  Phản hồi: 

  Lâu nay người Hà Nội vẫn bảo Trọng lú, mình không tin nhưng bây giờ phải tin. lú thật, giáo điều và vớ vẩn thật. Tai họa cho dân tộc VN. Nếu bỏ phiếu cho Trọng lú này, trí thức VN chắc không ai có lá phiếu nào cho Trọng.
  Não trạng của lãnh đạo VN chỉ đến thế thôi sao?

  Phản hồi: 

  ÔNG NGHĨ GÌ LÚC ĐỨC GIÁO HOÀNG XIN THOÁI VỊ?

  (Viết tặng một người bạn học cùng trường, cùng tuổi)

  Ông nghĩ gì lúc nghe tin Đức Giáo Hoàng xin thoái vị?
  Khi Ngài vừa mới tiếp ông cách đó hai mươi ngày[1]
  Trải sáu trăm năm rồi mới có một lần như thế
  Một vị Giáo Hoàng xin từ chức hôm nay!

  Khi tiếp kiến ông, Đức Giáo Hoàng đã đề cập những gì?
  Ngài đã hỏi ông về cuộc đàn áp giáo dân Con Cuông năm ngoái?[2]
  Về việc chiếm dụng đất của Nhà Thờ Thái Hà làm Ngài lo ngại?[3]
  Hay về vụ dân Xứ Đạo Cồn Dầu bị cưỡng bức chuyển đi?[4]

  Ông chỉ cần đánh bóng tuổi tên nên Ngài hỏi gì chẳng được
  Giáo dân Việt Nam là công việc nội bộ của Việt Nam
  Lần này về ông sẽ xiết chặt xiềng gông hơn trước
  Để không ai còn dám ngồi chờ cầu cứu Vatican!

  Phải tiếp một nhà lãnh đạo ít yêu dân chắc Ngài buồn lắm
  Biết nói gì với một chính khách luôn căm hận giáo dân?
  “Xây thêm một Nhà Thờ là bớt được trăm nhà ngục!”
  Mà tại Việt Nam có thời nhà ngục gấp trăm lần!

  Sự kiện Giáo Hoàng từ chức cũng làm ông không thể hiểu
  Vì ở Việt Nam khái niệm từ chức đâu thấy viết ở sách nào?
  Có tội thì đổ lỗi cho khách quan chứ ai dại gì từ chức
  Vừa mất bổng lộc trời cho thêm dư luận xôn xao!

  Ngài thờ Đức Chúa nên khi thấy sức yếu tuổi già thì thoái vị
  Còn ông không thờ thánh thần mà chỉ thờ cụ mình thôi
  Những năm cuối đời cụ yếu đau nhưng đâu xin từ chức
  “Bảy mươi tuổi vẫn còn xuân” sao ông dám nghỉ ngơi?

  Phải chi Đức Giáo Hoàng sống độc thân nên từ chức cũng dễ?
  Nhưng ông còn có vợ con, biết ai sẽ thương chúng mai này?
  Ông lại còn trách nhiệm giữ gìn tình anh em hữu nghị
  Giữa Việt Nam, Trung Hoa xưa cụ đã đắp xây!

  Ông còn phải giáo dục thế hệ trẻ biết vâng theo lời cụ
  Phải luôn khắc ghi công ơn của người đồng chí láng giềng
  Xưa cụ đã dâng Hoàng Sa thì nay ông cũng muốn ghi dấu ấn
  Giúp “bạn” hợp thức “Đường Lưỡi Bò” trên biển đảo linh thiêng!

  Ngày 17 tháng 2 vừa rồi ông đã thành công khi chặn được
  Những người dân đi thăm Nghĩa Trang anh bộ đội năm nào
  Đã hi sinh vì Tổ Quốc trong cuộc Chiến Tranh Biên Giới[5]
  Nhạy cảm thế khơi lại làm gì nhỡ “bạn” giận thì sao?

  Ông phải quán triệt toàn đảng, toàn dân tư tưởng của cụ mình vĩ đại
  Làm cho kẻ thù bên trong bên ngoài không chia rẽ được chúng ta!
  Nếu người lãnh đạo có lỡ cưỡng chế, giết chết người thì góp ý
  Không nên đưa vụ việc lên báo đài làm phương hại quốc gia!

  Cuối Năm Rồng, ông đã làm cho một bầy sâu bị lòi hết đuôi ra
  Năm Rắn này sẽ ra tay, đuôi sâu nào đã bị lộ ra ông chặt hết!
  Ông không đánh vào đầu sâu bởi muốn giữ gìn đoàn kết
  Giữa anh em cùng giai cấp, tình đồng chí xót xa!

  Ông sẽ khuyên đồng chí Ếch biết noi theo gương cụ
  Sống một đời thanh cao minh bạch chẳng vợ con
  Cụ là “già làng” của dân tộc Việt Nam đau khổ
  Là “vừng trời đông” soi biển đảo, núi non!

  Vậy nay xin thưa với đồng bào,
  Ông không thể bắt chước Đức Giáo Hoàng xin từ chức
  Cũng như Điều 4 Hiến Pháp 1992 sẽ “còn mãi” với nhân quần
  Đảng lãnh đạo đất nước đã quen nên bỏ làm sao được?
  Ai đòi bỏ Điều 4 Hiến Pháp VN năm 92 là
  “Chống Đảng, chống Nhân Dân”!

  Hà Nội, 22/2/2013
  Ts. Đặng Huy Văn

  (Nguồn: danlambao.blogspot.com)

  Phản hồi: 

  Theo tôi, chúng ta nên bình tĩnh để ngâm cứu lời dạy của ông TBT. Ông này sau vụ thất bại thê thảm ở Hội Nghị TW 6 thì trong nội bộ Bộ Chính Trị rất coi khinh vì cờ đến tay mà không phất được do bất lực. Cũng giống như cưới vợ về mà không làm được gì, vợ nó đạp xuống nằm gậm giường vậy. Trước đây chỉ lú thôi, nhưng nay đã sang lẫn rồi, nói bậy nói bạ để bàn dân thiên hạ họ chửi cho như chửi ch...!

  Nay, tôi xin phép quí độc giả được phiên dịch lại toàn văn bài nói của ông TBT ở tỉnh Vĩnh Phúc hôm 25/2/2013 như sau để bà con hiểu ông hơn:

  "Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bảo vệ đồng chí "X" và bè cánh của nhóm mafia này không?, có ai ủng hộ bầy sâu tham nhũng và phủ nhận vai trò lãnh đạo của "ban tham nhũng trung ương mới được thành lập" không? Muốn làm tay sai cho Đảng Cộng Sản TQ không? Có nhượng Biển Đảo không? Có phi chính trị các cuộc đàn áp tôn giáo không? Vừa rồi tôi gặp Đức Giáo Hoàng ở Vatican, Ngài đã chỉ vào mặt tôi mắng nhiếc vì Việt Nam đàn áp tôn giáo nhất thế giới! Một số tướng lĩnh của quân đội đã bị chính phủ Bắc kinh mua chuộc bằng tiền bạc phải không? Các tướng lĩnh công an, cán bộ Viện Kiểm Sát có quy chụp và bắt bớ những người đòi tự do dân chủ không? Người ta đang có những hành động và quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng như Báo Nhân Dân, VTV1, báo Công An Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân...đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!"

  Ông Nguyễn Phú Trọng, TBT của đảng CS VN chỉ định nói như thế thôi, nhưng do ông ấy đã bị thua bọn Lê Chiêu Thống một cách thảm hại nên bị ức chế thành ra phát ngôn bừa bãi để giải tỏa xì-tréc, thiết nghĩ chúng ta còn trẻ tuổi, còn minh mẫn cũng nên hiểu cho nỗi lòng của ông TBT mà lượng thứ cho người già. Trẻ đã lú thì già thành lẫn, ăn rồi bảo chưa ăn, nói sai tưởng nói đúng, đời người ai cũng phải trải qua hai lần làm con trẻ, đúng không? Vậy tôi xin quí vị độc giả đừng nặng lời với ông TBT nữa!

  Còn về bài viết của anh Nguyễn Đắc Kiên thì tôi hoàn toàn ủng hộ và nhiệt liệt hoan nghênh! Tôi và các bạn tôi không đủ can đảm và cũng không đủ trình độ để nói được như anh, ý nguyện của anh là ý nguyện của tuổi trẻ Việt Nam. Chúng tôi biết ơn anh và sẽ tiến theo tiếng gọi của hồn thiêng sông núi mà anh là phát ngôn viên! Mong anh đừng buồn, thà làm một người thợ chân chính còn hơn làm một kẻ bồi bút, sống trong ô nhục và phản bội lại ý nguyện của dân tộc mình.

  Kính chúc anh bình an trong tâm hồn!

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Anh Kiên đã bước ra rồi. Ai bước tiếp nào?

  Bình luận của bạn Hien bên blog của bác Ngô Bảo Châu cũng là cảm giác của tôi lúc này: Tự nhiên em cảm thấy như mình đang sống trong đêm trừ tịch năm nao (thời chưa cấm pháo). Cả đất nước nín chờ hồi hộp. Đầu tiên lác đác những tiếng bùm bùm của pháo sáng. Về sau những tiếng bùm bùm ngày càng dày hơn. Chó sủa inh xóm. Rồi rộ lên từng tràng pháo. Trời đất vỡ oà!

  http://thichhoctoan.net/2013/02/26/vi-nguoi-ta-can-anh-mat-troi/

  Đây là lúc thích hợp để các trí thức có tâm và có tầm lên tiếng ủng hộ dân chủ hóa, rút sự ủng hộ của mình đối với Đảng CSVN.[/quote]

  Các bạn không nên 'giã' man với Đảng như vậy. Đảng vẫn cần các bạn, yêu các bạn, muốn gắn bó chăn gối mật thiết với các bạn, chịu trách nhiệm trước các bạn, chịu sự giám sát của các bạn. Thế được chưa :(

  Phản hồi: 

  Anh Kiên đã bước ra rồi. Ai bước tiếp nào?

  Bình luận của bạn Hien bên blog của bác Ngô Bảo Châu cũng là cảm giác của tôi lúc này: Tự nhiên em cảm thấy như mình đang sống trong đêm trừ tịch năm nao (thời chưa cấm pháo). Cả đất nước nín chờ hồi hộp. Đầu tiên lác đác những tiếng bùm bùm của pháo sáng. Về sau những tiếng bùm bùm ngày càng dày hơn. Chó sủa inh xóm. Rồi rộ lên từng tràng pháo. Trời đất vỡ oà!

  http://thichhoctoan.net/2013/02/26/vi-nguoi-ta-can-anh-mat-troi/

  Đây là lúc thích hợp để các trí thức có tâm và có tầm lên tiếng ủng hộ dân chủ hóa, rút sự ủng hộ của mình đối với Đảng CSVN.

  Phản hồi: 

  Anh Nguyễn Đắc Kiên thực sự dũng cản và anh hùng. Những kẻ đang làm báo lề phải mà không lên tiếng bảo vệ anh Nguyễn Đắc Kiên thì chứng tỏ đó những kẻ thực sự suy thoái về đạo đức. TỪ đó có thể suy ra rằng tất cả các báo chí lề phải không có đạo đức nghề nghiệp, không có bất cứ một tư cách gì để nhân dân đọc tin tức của họ nữa. Tôi nghĩ ngày anh Nguyễn Đắc Kiên bị cho thôi việc là ngày Báo chí (lề phải) VN ĐÃ THỪA NHẬN và TUYÊN BỐ với TOÀN THẾ GIỚI rằng: Báo chí(lề phải) VN không đáng tin và VÔ ĐẠO ĐỨC.

  Phản hồi: 

  NGUYỄN ĐẮC KIÊN KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH LÀ NHÀ BÁO CỦA BÁO gđ&xh NHƯNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH LÀ NHÀ BÁO CỦA NHÂN DÂN!

  Phản hồi: 

  Bản chất chế độ độc tài muôn đời là thế. Bưng bít. Bịt miệng.

  Thế cho nên trong chuyện "Hội Nghị Những Nhà Phẫu Thuật" của Những Người Thích Đùa mới có chuyện thế này. Trong hội nghị gồm toàn những nhà phẫu thuật khoe những kỹ thuật mổ xẻ nhiệm màu, tỷ như chém người thành nghìn mảnh rồi ghép lại như cũ, bỗng có một bác sỹ ở xứ sở độc tài rụt rè nói:

  [quote="Bác sỹ từ xứ độc tài"]- Tôi xin trình bày kỹ thuật cắt amydan.[/quote]

  Lập tức các giáo sư bác sỹ khác bĩu môi. Khinh. Có ông còn nói:
  [quote="Bác sỹ đồng nghiệp"]- Cắt amydan á? Loại đó tôi chỉ để cho học trò tôi làm, tôi không bao giờ đụng vào mấy cái đơn giản đó.[/quote]

  [quote="Bác sỹ từ xứ độc tài"]- Nhưng mà là cắt amydan qua đường hậu môn, thưa các đồng nghiệp. (Vị bác sỹ từ xứ độc tài nói khẽ).[/quote]

  Cả hội trường ồ lên nhốn nháo. Vị giáo sư trưởng lão đứng dậy mặt đỏ gay vì giận dữ quát lớn:
  [quote="Giáo sư trưởng lão"]- Từ cổ chí kim đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói cắt amydan qua hậu môn cả. Anh đừng nói láo![/quote]

  [quote="Bác sỹ từ xứ độc tài"]- Dạ thưa không ạ. Chẳng là bệnh nhân của tôi là một nhà báo. Tôi bảo anh ta há miệng để tôi cắt amydan, nhưng ở đất nước tôi không nhà báo nào dám há miệng ra cả, tất cả đều chỉ biết ngậm miệng. Vì vậy tôi không có cách nào khác đành phải luồn dụng cụ phẫu thuật từ hậu môn ngược lên miệng để cắt amydan cho anh nhà báo đó.[/quote]

  100% đại biểu hội nghị năm đó bầu kỹ thuật cắt amydan qua đường hậu môn đó để trao giải thưởng năm đó.

  Phản hồi: 

  Pet (Club) Boy Can Talk

  Ông Đồng Văn Khiêm, nguyên Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thành phố nhận định, không có dân tộc nào dũng cảm bằng dân tộc Việt Nam, nhưng nếu không có sự dẫn dắt của Đảng, dân tộc ta sẽ không đạt được những thành quả trong kháng chiến chống ngoại xâm cũng như xây dựng đất nước, vì vậy một số người phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng là không phù hợp với lòng dân.

  Ông Đồng Văn Khiêm cũng tuyên bố thêm: "Tôi không những là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh, mà tôi cũng chính là một sinh vật cảnh".

  Pages