Khu Vườn Việt & Loài Hoa Hiến Pháp

 • Bởi Khách
  25/02/2013
  0 phản hồi

  Tran, Vanson [*]

  Các Bạn ơi, hãy tham quan Vườn Hiến-Pháp,
  Của Nước mình Ai quản trị Vườn đây?
  Tìm Văn Khố, Ai đứng Chủ Quyền đây?
  Dân Chúng bảo, chỉ có Anh Cộng-Sản Đảng?
  Bạn có thể vào Khu Vườn này đề-nghị?
  Vẽ Mô-Hình & những Luống được chăng?
  Hay chỉ có khi nào Đảng sẻ Cổ-Phần,
  Mỗi Công-Dân mới có một Phần trong đó?
  Bạn có hi-vọng Khu Vườn mang tên Hiến-Pháp..
  Được trồng theo Ý Nguyện của Toàn Dân?
  Nhưng hiện nay, Ai nắm giữ Cổ Phần?
  Làm sao để Toàn Dân cùng chia sẻ?
  Còn các Công Dân bên ngoài Quốc-Gia nữa?
  Phải làm sao để đóng góp đồng đều?
  Bạn nhớ không Ngài Thượng Đế hôm nào?
  Vứt Miếng Bánh nhỏ quá xuống Trần, Loài Người ganh tị?
  Do đó mà Chúng-Ta dù tinh-hoa đi nữa..
  Cũng khó khăn mà Đề-Nghị đủ hôm nay?
  Vì Khu Vườn Quê, Hiến-Pháp đã hình thành..
  Các Luống cũ, vẫn nằm trong Im Lặng?
  Rồi loài Hoa Đỏ, vẫn độc-tôn, gieo hạt..
  Trăm sắc mầu Hoa đẹp sẽ phôi pha?
  Thế hệ Bạn, hay thế hệ hôm qua..
  Ngày tháng buồn vẫn trôi theo Dòng Nước cũ?
  Một Bến Mơ của Giống Dòng ưu việt..
  Cũng trôi theo và vô vọng ghé Bờ?
  Ước mong loài Hoa Hiến Pháp ước mơ,
  Sẽ uơm được trong Vườn Hoa Đất Việt!

  Tran, Vanson
  Tháng 2/2013

  [*] Tác giả là Việt Kiều cư ngụ tại Illinois, Hoa Kỳ. Luôn quan tâm đến Văn Hóa Việt Nam. Thường viết các Tùy Bút & Thơ Phiếm Luận Xã Hội, VN & Thế Giới.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi