Phong trào CĐVN ủng hộ chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt"

 • Bởi Admin
  19/02/2013
  2 phản hồi

  Lê Quốc Tuấn

  Kính gửi tổ chức Quê Mẹ, kính gửi quý đồng bào trong ngoài nước,

  Chúng tôi, phong trào Con Đường Việt Nam đồng tình hưởng ứng chiến dịch của quý tổ chức nhằm đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải sớm trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày và 32 blogger khác đang bị cầm tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hoà.

  Tự do ngôn luận là một quyền con người được khẳng định trong điều 19 công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị văn hóa, một quyền mà chính quyền Việt Nam có nghĩa vụ phải bảo vệ từ khi chính thức gia nhập LHQ vào năm 1977 và tán thành Công Ước Quốc Tế này vào năm 1982.

  Tuy nhiên, trong thời gian qua, do những đánh giá chồng chéo và mâu thuẫn, chính quyền Việt Nam đã bắt bớ, sách nhiễu và giam cầm những người viết blog chỉ vì bày tỏ suy nghĩ của mình về các vấn đề chung của đất nước.

  Như dư luận trong và ngoài nước đã chứng kiến, đa số các bloggers đã bị cáo buộc tội "lật đổ chính quyền", “tuyên truyền chống nhà nước”, bị bắt giam trái phép, án phạt nặng nề, hậu quả từ những bài viết của mình trên các trang blog cá nhân. Rõ ràng, chính quyền đã hành động bất nhất và bất minh khi vừa kêu gọi người dân đóng góp ý kiến xây dựng đất nước lại vừa trừng phạt những ý kiến đe dọa đến quyền cai trị của mình. Hành động đàn áp này của chính quyền vừa chứng tỏ sự thiếu bản lĩnh cầm quyền, thiếu tôn trọng người dân vừa làm tổn thương hình ảnh của một chính quyền trong cộng đồng quốc tế.

  Trầm trọng hơn nữa là, chính quyền đang càng ngày càng gia tăng đàn áp những blogger Việt Nam, bản "Dự thảo Nghị định quản lý Internet của Việt Nam" mà chính quyền đang chuẩn bị là bước tiêu cực mới nhằm mở đường cho những kiểm soát người sử dụng internet tinh vi hơn và trấn áp người viết blog ở Việt Nam.

  Những hành vi quấy nhiễu, vi phạm quyền tự do ngôn luận này phải chấm dứt!

  Chính vì những lý lẽ trên, Phong Trào Con Đường Việt Nam kêu gọi:

  Toàn thể đồng bào hãy cùng lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, một quyền căn bản của con người và buộc chính quyền phải bảo đảm những quyền đó bằng cách tích cực tham gia ủng hộ chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt".

  Sự tham dự đông đảo của đồng bào mọi giới trong ngoài nước vào chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt" sẽ mạnh mẽ thức tỉnh chính quyền để phải chấm dứt các sách nhiễu, trả tự do cho các bloggers đang bị giam cầm.

  Phong Trào Con Đường Việt Nam tin tưởng rằng chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt" sẽ thành công tốt đẹp.

  TM. Phong trào CĐVN
  Lê Quốc Tuấn
  17/02/2013

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đả đảo "bản "Dự thảo Nghị định quản lý Internet của Việt Nam" mà chính quyền đang chuẩn bị.
  Đả đảo "Những hành vi quấy nhiễu, vi phạm quyền tự do ngôn luận" như "bắt bớ, sách nhiễu và giam cầm những người viết blog chỉ vì bày tỏ suy nghĩ của mình về các vấn đề chung của đất nước".

  Đó là hành vi chà đạp Quyền con Người.
  Đó là hành vi của bạo quyền, độc tài trị.

  Việc ủng hộ chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt" là một trong những quyền chính đáng của con người, chính quyền Việt Nam có nghĩa vụ phải bảo vệ từ khi chính thức gia nhập LHQ vào năm 1977 và tán thành Công Ước Quốc Tế này vào năm 1982.

  Phản hồi: 

  Chúng tôi đồng tình hưởng ứng lời kêu gọi của Phong trào Con đường VN ủng hộ chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt":

  "Toàn thể đồng bào hãy cùng lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, một quyền căn bản của con người và buộc chính quyền phải bảo đảm những quyền đó bằng cách tích cực tham gia ủng hộ chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt".

  Sự tham dự đông đảo của đồng bào mọi giới trong ngoài nước vào chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt" sẽ mạnh mẽ thức tỉnh chính quyền để phải chấm dứt các sách nhiễu, trả tự do cho các bloggers đang bị giam cầm.

  Phong Trào Con Đường Việt Nam tin tưởng rằng chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt" sẽ thành công tốt đẹp."

  TM. Phong trào CĐVN
  Lê Quốc Tuấn