Bùi Chí Vinh - Mùng 1 Tết năm Quý Tỵ nói về kẻ thù đất nước

 • Bởi Admin
  10/02/2013
  0 phản hồi

  Bùi Chí Vinh


  Bia bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
  Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước

  Năm 1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng
  24 tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu
  24 tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính
  Bọn Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao

  Hồi đó tôi đa tình và hào khí ngất cao
  Đọc thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ
  3 thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề
  3 thằng vất sau lưng chính trị

  Năm 1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy
  Năm 1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù
  Năm 1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ
  Giấc mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô

  Kể từ đó tôi sống bằng Thơ
  Thơ tình, thơ du côn, thơ bại trận
  Tôi làm thơ để trả nợ giang hồ
  Trả nợ cho những thằng bị bắn

  Tôi trả nợ cho những thằng bị bán
  Tuổi thanh xuân bị bán giữa chợ đời
  Bọn “quan chức con buôn” không một ngày cầm súng
  Ngồi phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi

  Năm 1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi
  Thiêu cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận
  Cái chết xem nhẹ hơn lông hồng
  Làm thơ thua xa siết cò súng

  Năm nay 2013 tự nhiên mê tập bắn
  Bia bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
  Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
  Thèm bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau!

  Mùng 1 Tết Qúy Tỵ
  Bùi Chí Vinh

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi