Minh Văn - Xuân Tiên Rồng

 • Bởi Admin
  06/02/2013
  0 phản hồi

  Minh Văn

  Hỡi đất nước muôn năm rạng rỡ
  Cõi tiên rồng từ thủa khai sinh
  Dựng nền hạnh phúc thái bình
  Một phương hùng cứ quang vinh lẫy lừng

  Kể từ các vua Hùng dựng nước
  Cho cháu con hưởng phước dài lâu
  Giang sơn gấm vóc một màu
  Trống đồng giục giã bể dâu sá gì

  Quyết giữ vững âu nền độc lập
  Cõi tiên rồng xây đắp từ đây
  Bánh chưng cùng với bánh dày
  Xuân vui phong tục đó đây rỡ ràng

  Từ đây mỗi dịp xuân sang
  Đào hoa đua nở mai vàng thắm tươi
  Cháu con hồ hởi vui cười
  Dâng lên tiên tổ ngàn đời sắc xuân

  Danh thơm nô nức xa gần
  Chuông hay nền nã vang ngân mọi miền
  Đó đây nức tiếng Rồng Tiên
  Dựng nền phong hóa viết nên sử vàng

  Ngô Vương Quyền đánh tan Nam Hán
  Sông Bạch Đằng tan tác khói xương
  Cho hay ý chí tự cường
  Ấy là nước Việt lẽ thường xưa nay

  Đinh - Lê cũng nước non này
  Hoa Lư hùng cứ núi dày vách ngăn
  Lý - Trần vang tiếng xa gần
  Thăng Long lập nghiệp muôn dân hướng về

  Quân Tống bại - Nguyên Mông tiếp nối
  Vùi máu xương trong nổi xót xa
  Cuốn cờ tháo chạy bởi là
  Tham tàn dòm ngó non nhà rồng tiên

  Ông cha đã đắp xây nền
  Dựng nền độc lập vững bền nước non
  Cũng vì muôn lớp cháu con
  Xuân sang hạnh phúc hãy còn hương xưa

  Nay hậu thế noi theo gương cũ
  Chí tự cường quyết giữ núi sông
  Xứng danh con cháu lạc hồng
  Xây nền dân chủ một lòng sắt son.

  06/02/2013

  Từ khóa: Minh Văn, Tiên Rồng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi