Đỗ Xuân Thọ - Tết đến tôi buồn với nước non

 • Bởi Khách
  07/02/2013
  11 phản hồi

  Đỗ Xuân Thọ


  Chủ nghĩa Xã hội vẫn tô son
  Ào ạt búa liềm trên sân khấu (Biếm họa: HatKa)

  Tết đến tôi buồn với nước non
  Chủ nghĩa Xã hội vẫn tô son
  Ào ạt búa liềm trên sân khấu
  Nước Việt ngàn năm mất hay còn?

  *

  Trung Quốc đang xâm lấn Việt Nam
  Bằng tình Cộng Sản thật chứa chan
  Mác - Lê thắt chặt tình hàng xóm
  Chủ nghĩa Xã hội vững hay tan?

  *

  Như một hiệu ứng Đô-mi-nô
  Trung Hoa giúp Việt giữ cơ đồ
  Sao cho Cộng Sản không đổ vỡ
  Trên đất chữ S muôn sóng xô

  *

  Nếu ở Việt Nam Cộng Sản đổ
  Thì nước Trung Hoa Cộng Sản rồ
  Sao không lấy đó làm huyệt đạo
  Thúc dục muôn dân hãy cùng tô

  *

  Tô cho nước Việt thật rõ ràng
  Bên con sói Hán để không tan
  Vất ngay điều 4 trong hiến pháp
  Để Việt Nam giữ vững giang san

  *

  Năm mới đã về Xuân ngập tràn
  Lòng Thiền thư giãn lại lan man
  Nghĩ đến vua Hùng lòng rực cháy
  Suy tư đất Mẹ còn hay tan

  Tết Quý Tỵ 2013

  Đỗ Xuân Thọ

  Từ khóa: Đỗ Xuân Thọ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ][quote=Khách Qua Đường]

  Tôi chẳng phải cao thủ cao thiếc chi hết về thơ, nhưng tôi rất thích bài thơ này của bác Đỗ Xuân Thọ vì nó rất hay nên xin mạo muội viết tiếp lời bác THỌ như ri:

  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn

  Lịch sử đang chờ ta phía trước
  Mỗi người mau góp chút lòng son.

  *

  Một chút lòng thôi với nước non
  Cũng đủ giúp cho nước sống còn
  Khi mỗi chúng ta cùng đoàn kết
  Chín chục triệu người dạ sắt son.

  *

  Trên bốn nghìn năm nước vẫn còn
  Nỡ nào ngoảnh mặt khi nước non
  Đang lâm cảnh khó vì giặc Bắc
  Ai ơi, mau tỏ chút tình son.[/quote]

  Cảm ơn bác Khách Qua Đường. Thơ bác hay lắm nhưng chưa đúng nỗi lòng của tôi.
  Chiều 30 tết này tôi đã hoàn thành bài thơ của tôi.
  Tôi xin đăng lên đây để các bác đừng nghĩ Thọ chán đời:

  Đỗ Xuân Thọ

  XUÂN QUÝ TỴ

  Ta muốn lòng ta thật thảnh thơi
  Trong ngàn câu hỏi chĩa đến trời
  Việt Nam độc đảng hay đa đảng ?
  Lòng ta tan nát và tả tơi
  *
  Xuân đã đến rồi! Đã đến rồi!
  Dòng sông Chính Trị cuồn cuộn trôi
  Lòng Thiền muốn tạo con đập chắn
  Lòng tham vô độ chỉ biết tôi
  *
  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn
  Độc tài ? Dân chủ ? cần phải rõ !
  Trong thế ngồi Thiền giữ lòng son
  *
  Ta quyết ngồi thiền giữa lòng dân
  Mặc cho tất cả cứ xoay vần
  Muốn dân chủ thực cần ĐA ĐẢNG !
  Câu trả lời này đúng là thần
  *
  Tết đã đến rồi ! Đã đến rồi !
  Có lời giải dáp cho chính tôi
  ĐA ĐẢNG làm tôi thanh thản nghĩ
  Việt Nam sẽ tiến mãi không thôi

  Hà Nội, Chiều 30 tết Quý Tỵ 2013
  [/quote]

  Tết nhất đến rồi bác THỌ ơi
  Tôi chúc bác THỌ được lộc trời
  Sống lâu để thấy “ta” đa đảng
  Cho thỏa “tiến trình” bác muốn khơi
  Đảng “ta” là đảng của “kụ” Hồ
  Nhất định không làm chuyện điên rồ
  Đem chia quyền lực cho ai khác
  Ai chống, ngục tù phải nhốt vô
  Từ ngày CƯỚP được chính quyền ni
  Đảng “ta” nhất định dù chuyện gì
  Cũng phải giữ quyền cho bằng được
  Kể cả dâng TÀU trọn nước ni
  Đầu năm chúc bác được an khang
  Để sống nhìn xem nước Việt Nam
  Có thể đa nguyên và đa đảng
  Khi còn cái Đảng Cộng tham tàn!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường]

  Tôi chẳng phải cao thủ cao thiếc chi hết về thơ, nhưng tôi rất thích bài thơ này của bác Đỗ Xuân Thọ vì nó rất hay nên xin mạo muội viết tiếp lời bác THỌ như ri:

  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn

  Lịch sử đang chờ ta phía trước
  Mỗi người mau góp chút lòng son.

  *

  Một chút lòng thôi với nước non
  Cũng đủ giúp cho nước sống còn
  Khi mỗi chúng ta cùng đoàn kết
  Chín chục triệu người dạ sắt son.

  *

  Trên bốn nghìn năm nước vẫn còn
  Nỡ nào ngoảnh mặt khi nước non
  Đang lâm cảnh khó vì giặc Bắc
  Ai ơi, mau tỏ chút tình son.[/quote]

  Cảm ơn bác Khách Qua Đường. Thơ bác hay lắm nhưng chưa đúng nỗi lòng của tôi.
  Chiều 30 tết này tôi đã hoàn thành bài thơ của tôi.
  Tôi xin đăng lên đây để các bác đừng nghĩ Thọ chán đời:

  Đỗ Xuân Thọ

  XUÂN QUÝ TỴ

  Ta muốn lòng ta thật thảnh thơi
  Trong ngàn câu hỏi chĩa đến trời
  Việt Nam độc đảng hay đa đảng ?
  Lòng ta tan nát và tả tơi
  *
  Xuân đã đến rồi! Đã đến rồi!
  Dòng sông Chính Trị cuồn cuộn trôi
  Lòng Thiền muốn tạo con đập chắn
  Lòng tham vô độ chỉ biết tôi
  *
  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn
  Độc tài ? Dân chủ ? cần phải rõ !
  Trong thế ngồi Thiền giữ lòng son
  *
  Ta quyết ngồi thiền giữa lòng dân
  Mặc cho tất cả cứ xoay vần
  Muốn dân chủ thực cần ĐA ĐẢNG !
  Câu trả lời này đúng là thần
  *
  Tết đã đến rồi ! Đã đến rồi !
  Có lời giải dáp cho chính tôi
  ĐA ĐẢNG làm tôi thanh thản nghĩ
  Việt Nam sẽ tiến mãi không thôi

  Hà Nội, Chiều 30 tết Quý Tỵ 2013

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]Xin các cao thủ về THƠ hãy viết tiếp cho Thọ cho bài thơ viết dở

  XUÂN QUÝ TỴ

  Ta muốn lòng ta thật thảnh thơi
  Trong ngàn câu hỏi chĩa lên trời
  Việt Nam độc đảng hay đa đảng
  Lòng ta tan nát và tả tơi
  *
  Xuân đã đến rồi! Đã đến rồi!
  Dòng sông Chính Trị cuồn cuộn trôi
  Lòng Thiền muốn tạo con đập chắn
  Dòng tham vô độ chỉ biết tôi
  *
  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn
  ...................[/quote]

  Tôi chẳng phải cao thủ cao thiếc chi hết về thơ, nhưng tôi rất thích bài thơ này của bác Đỗ Xuân Thọ vì nó rất hay nên xin mạo muội viết tiếp lời bác THỌ như ri:

  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn

  Lịch sử đang chờ ta phía trước
  Mỗi người mau góp chút lòng son.

  *

  Một chút lòng thôi với nước non
  Cũng đủ giúp cho nước sống còn
  Khi mỗi chúng ta cùng đoàn kết
  Chín chục triệu người dạ sắt son.

  *

  Trên bốn nghìn năm nước vẫn còn
  Nỡ nào ngoảnh mặt khi nước non
  Đang lâm cảnh khó vì giặc Bắc
  Ai ơi, mau tỏ chút tình son.

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]Xin các cao thủ về THƠ hãy viết tiếp cho Thọ cho bài thơ viết dở

  XUÂN QUÝ TỴ

  Ta muốn lòng ta thật thảnh thơi
  Trong ngàn câu hỏi chĩa lên trời
  Việt Nam độc đảng hay đa đảng
  Lòng ta tan nát và tả tơi
  *
  Xuân đã đến rồi! Đã đến rồi!
  Dòng sông Chính Trị cuồn cuộn trôi
  Lòng Thiền muốn tạo con đập chắn
  Dòng tham vô độ chỉ biết tôi
  *
  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn
  ...................[/quote]

  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn
  Xuân nay một mình anh (Thọ) độc ẩm
  Xuân mai ngàn vạn tiếng cười giòn (có tui trong này nghen :))

  Phản hồi: 

  Xin các cao thủ về THƠ hãy viết tiếp cho Thọ cho bài thơ viết dở

  XUÂN QUÝ TỴ

  Ta muốn lòng ta thật thảnh thơi
  Trong ngàn câu hỏi chĩa lên trời
  Việt Nam độc đảng hay đa đảng
  Lòng ta tan nát và tả tơi
  *
  Xuân đã đến rồi! Đã đến rồi!
  Dòng sông Chính Trị cuồn cuộn trôi
  Lòng Thiền muốn tạo con đập chắn
  Dòng tham vô độ chỉ biết tôi
  *
  Ta sẽ nói gì với nước non
  Ở trong thời điểm mất hay còn
  ...................

  Phản hồi: 

  Tết đã về và tôi buồn mang mác trước lời nhận xét của cô bạn gái thủa học trò:
  - Bài thơ này anh viết rất lủng củng !!! Anh không phải là một chính khách !!!
  Tôi buồn vì cô ta không hiểu quá trình hình thành một bài báo khoa học hoặc hình thành một bài thơ!!!!
  Trong bài thơ này, tôi viết không nháp và phi thẳng lên Dân Luận với một cảm giác Thiền "bí tỉ". Tất cả là sự thô nháp....
  Em thân mến!!! Anh không mài giũa (cái từ "giũa" này anh phải tra từ điển tiếng Việt mất 15 phút để không viết sai chính tả nên đã mất cảm xúc rất nhiều lần !!! Khổ thế đấy!!! )bài thơ này một tí nào cả . Nó được viết như một tiếng hét khi bị một người bóp cổ không cho nói; nó đợc viết như một người bình thường bị công an tống vào nhà thương điên;
  nó được viết bởi sự buồn thương của một người con đối với mẹ...

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ][quote=HN]Bác Xuân Thọ ơi, vụ cái thẻ đảng đến đâu rồi bác? Việc bác đã hứa công khai là sẽ làm thì bác cũng nên công khai kết quả làm đến đâu rồi. Còn nếu thấy không cần thiết phải làm việc đó nữa thì cũng phải thông báo công khai chứ. Lúc đọc lời hứa của bác trước đại hội XI, tôi rất là ngưỡng mộ và cảm phục 1 người can đảm như bác. Bởi vậy mà hễ thấy tên bác là tôi lại nhớ đến lời hứa của bác. Làm đến đâu rồi bác ơi!?[/quote]
  Tôi đã công khai nhiều lần rồi bác HN ạ !!! Ý định của tôi là phải "NỞ HOA TRONG LÒNG ĐỊCH" rằng phải "LẤY VŨ KHÍ ĐỊCH ĐÁNH ĐỊCH"
  ĐỊCH - TA bây giờ là một phạm trù mà người CS muốn đẩy thành một cuộc ĐẤU TRANH GIAI CẤP MỘT MẤT MỘT CÒN. Không đâu chúng ta không phải QUÂN TỬ TẦU!!! CHÚNG TA LÀ QUÂN TỬ VIỆT NAM !!! " Quân tử nói đi là Quân tử DẠI/ Quân tử nói lại là Quân tử KHÔN"
  Bọn CS hết sức sợ hãi khi GS Tương Lai, GS Nguyễn Minh Thuyết, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh .... đang là ĐẢNG VIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]

  Đúng! Ủng hộ bác Đỗ Xuân Thọ!

  Phản hồi: 

  [quote=HN]Bác Xuân Thọ ơi, vụ cái thẻ đảng đến đâu rồi bác? Việc bác đã hứa công khai là sẽ làm thì bác cũng nên công khai kết quả làm đến đâu rồi. Còn nếu thấy không cần thiết phải làm việc đó nữa thì cũng phải thông báo công khai chứ. Lúc đọc lời hứa của bác trước đại hội XI, tôi rất là ngưỡng mộ và cảm phục 1 người can đảm như bác. Bởi vậy mà hễ thấy tên bác là tôi lại nhớ đến lời hứa của bác. Làm đến đâu rồi bác ơi!?[/quote]
  Tôi đã công khai nhiều lần rồi bác HN ạ !!! Ý định của tôi là phải "NỞ HOA TRONG LÒNG ĐỊCH" rằng phải "LẤY VŨ KHÍ ĐỊCH ĐÁNH ĐỊCH"
  ĐỊCH - TA bây giờ là một phạm trù mà người CS muốn đẩy thành một cuộc ĐẤU TRANH GIAI CẤP MỘT MẤT MỘT CÒN. Không đâu chúng ta không phải QUÂN TỬ TẦU!!! CHÚNG TA LÀ QUÂN TỬ VIỆT NAM !!! " Quân tử nói đi là Quân tử DẠI/ Quân tử nói lại là Quân tử KHÔN"
  Bọn CS hết sức sợ hãi khi GS Tương Lai, GS Nguyễn Minh Thuyết, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh .... đang là ĐẢNG VIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường]Tết đến tôi buồn với nước non (1)
  Buồn cho Tổ quốc mất hay còn
  Khi cái Đảng này theo Tàu khựa
  Bán rẻ sơn hà sạch núi non.

  Tổ tiên đổ máu dựng non sông
  Gian khổ hiểm nguy chẳng sờn lòng
  Nỡ nào quay mặt khi quân cướp
  Giật hết sơn hà, hết Biển Đông ?

  Nam Quan, Bản Giốc nay còn đâu ?
  Tục Lãm, Núi Đất đã thành Tầu
  Hoàng Sa giờ đã trong tay giặc
  Trường Sa rồi cũng sẽ về đâu ?

  Tết đến tôi buồn với nước non (1)
  Buồn trông Tổ quốc thật mỏi mòn
  Trầm luân bể khổ vì cộng sản
  Bao giờ thoát được để sống còn ?

  ----
  (1) Thơ Đỗ Xuân Thọ[/quote]
  Tôi không phải nhà Thơ nên câu chữ hơi lủng củng. Cũng may bác Trần Mạnh Hảo dạy cho cách làm thơ THẤT NGÔN TỨ TUYỆT!!! Trong đó, bác Hảo nói ngắn gọn: 4 câu, 3 vần....
  Bài thơ của bác thật tuyệt vời nhưng tôi vẫn muốn bác diễ tả ý này, cái ý mà tôi diễ tả bằng thơ rất tồi:
  Nhà nước XHCN VN bây giờ là bản sao y nguyên như nhà nước XHCN Trung Hoa. Khi CNXH ở VN đổ thì CNXH ở TQ cũng đổ và ngược lại
  Cảm ơn bác!!! Bác là nhà thơ ĐÍCH THỰC!!!

  Phản hồi: 

  Tết đến tôi buồn với nước non (1)
  Buồn cho Tổ quốc mất hay còn
  Khi cái Đảng này theo Tàu khựa
  Bán rẻ sơn hà sạch núi non.

  Tổ tiên đổ máu dựng non sông
  Gian khổ hiểm nguy chẳng sờn lòng
  Nỡ nào quay mặt khi quân cướp
  Giật hết sơn hà, hết Biển Đông ?

  Nam Quan, Bản Giốc nay còn đâu ?
  Tục Lãm, Núi Đất đã thành Tầu
  Hoàng Sa giờ đã trong tay giặc
  Trường Sa rồi cũng sẽ về đâu ?

  Tết đến tôi buồn với nước non (1)
  Buồn trông Tổ quốc thật mỏi mòn
  Trầm luân bể khổ vì cộng sản
  Bao giờ thoát được để sống còn ?

  ----
  (1) Thơ Đỗ Xuân Thọ

  Phản hồi: 

  Bác Xuân Thọ ơi, vụ cái thẻ đảng đến đâu rồi bác? Việc bác đã hứa công khai là sẽ làm thì bác cũng nên công khai kết quả làm đến đâu rồi. Còn nếu thấy không cần thiết phải làm việc đó nữa thì cũng phải thông báo công khai chứ. Lúc đọc lời hứa của bác trước đại hội XI, tôi rất là ngưỡng mộ và cảm phục 1 người can đảm như bác. Bởi vậy mà hễ thấy tên bác là tôi lại nhớ đến lời hứa của bác. Làm đến đâu rồi bác ơi!?