Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến Pháp

 • Bởi Admin
  22/01/2013
  3 phản hồi

  Nguyễn Trọng Vĩnh

  Chiều ngày hôm nay, 22.1.2013, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành Cách mạng, 98 tuổi, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ 1974 - 1987, nguyên Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa... đã đọc và ký tên vào Bản Kiến nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên trang Bauxite VietNam hôm nay.

  Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ghi lên bên lề của Kiến nghị Sửa đổi Hiến Pháp 1992 đăng trên Bauxite VietNam như sau:

  Về điều 4: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp

  Trong thời kỳ vận động cách mạng lật đổ ách thực dân Pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Đảng Cộng sản không có chút quyền hành nào, Không điều nào quy định cho Đảng được quyền lãnh đạo, thế mà Đảng vẫn lãnh đạo được dân, dân tự giác theo sự lãnh đạo của Đảng làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thông nhất Tổ quốc cũng vậy. Chỉ cần Đảng có chính nghĩa, trong sạch, thực sự vì nước, vì dân, thực thi dân chủ trong mọi lĩnh vực làm cho nước mạnh, dân giầu, thì tự khắc dân sẽ tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp.

  Về Sở hữu đất đai: Không tước đi cái quyền "sở hữu ruộng của người cày"

  Trước đây, trong thời kỳ vận động cách mạng, Đảng đã nêu khẩu hiệu: “Người cày có ruộng” hợp với nguyện vọng tha thiết của nông dân, đã động viên được hàng triệu, hàng triệu nông dân thành sức mạnh to lớn cống hiến cho cách mạng thành công. Nay lại khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”, hóa ra Đảng đã phản bội lại khẩu hiệu đã hứa với họ hay sao?

  Về lực lượng vũ trang: Điều 70 phải ghi là "Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam"

  Đối với bất kỳ quốc gia nào, lực lượng vũ trang sinh ra là để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ấy. Bất kỳ đảng phái nào lên nắm quyền, lực lượng vũ trang vẫn là lực lượng chung của dân của nước, không thuộc tổ chức hoặc cá nhân nào. Đối với nước ta cũng vậy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, nó có nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc như lời Hồ Chủ tịch đã nói năm 1946: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Nước, hiếu với Dân…”. Chúng tôi không đồng ý với điều 70 của dự thảo, và đề nghị phải ghi là: “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam”.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Cụ NGUYỄN TRỌNG VĨNH một vị tướng tài ba, tuổi đại thọ mà vẫn hết sức minh mẫn, đúng trời cho, tuyệt vời.

  Tôi hoàn toàn đồng ý với Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do 72 công dân Việt nam ký tên đại diện cho đủ các thành phần của gần 90 triệu người Việt nam bao gồm 7 sửa đổi được đăng tải trên trang Boxite Vietnam ngày 22/1/2013. Tôi cũng rất khâm phục tấm lòng yêu nước của vị tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh đã đấu tranh không mệt mỏi vì một nước Việt nam giầu, mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

  Tôi mong Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 của 72 vị công dân Viêt nam đã ký tên và ý kiến của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh được đăng tải công khai trên nhiều trang "lề dân" và cả "lề đảng" để cho mọi người Việt nam đều biết và trao đổi để có thêm nhiều ý kiến nữa.