Bauxite Việt Nam: Kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992

 • Bởi Admin
  22/01/2013
  134 phản hồi

  Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo), chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây, xin trình bày với Quốc hội và Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một số kiến nghị, đồng thời mong mỏi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước thẳng thắn nói lên ý kiến để nhân dân ta có một Hiến pháp bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

  Hiến pháp của một quốc gia do dân làm chủ bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và được hình thành từ sự thỏa thuận giữa các thành phần đa dạng trong xã hội. Dự thảo chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân với chính quyền theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực. Kiểm soát bên trong giữa các nhánh quyền lực nhà nước bằng các cơ chế đối trọng kiềm chế lẫn nhau, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp không thể vượt quá giới hạn được ấn định. Kiểm soát từ bên ngoài đối với công quyền được thực hiện bởi nhân dân với vai trò quan trọng của xã hội dân sự mà tiền đề là các quyền tự do về ngôn luận, báo chí, lập hội, hội họp, biểu tình,...

  Hiến pháp phải mang tính chính đáng được đo bằng nhiều tiêu chí. Thứ nhất, hiến pháp phải có mục tiêu bảo vệ độc lập chủ quyền, kiến tạo tự do, dân chủ, công bằng, hạnh phúc; đồng thời đoàn kết toàn dân, loại bỏ mọi sự chia rẽ hay áp bức, hướng đến sự phát triển bền vững của dân tộc. Thứ hai, hiến pháp phải thể hiện ý chí chung của nhân dân, thể hiện sự đồng thuận của nhân dân để lập ra các cơ quan nhà nước. Thứ ba, hiến pháp phải được xây dựng theo các nguyên tắc pháp luật phổ biến của thế giới văn minh, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

  Theo tinh thần đó, trước mắt chúng tôi kiến nghị 7 điểm như sau.

  Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chương I

  Lời nói đầu của Dự thảo không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. Hiến pháp cần xác định mục tiêu trước hết là để bảo đảm sự an toàn, tự do và hạnh phúc của mọi người dân. Một bản hiến pháp tốt phải hạn chế sự lạm quyền của những người cầm quyền, tạo dựng khuôn khổ cho các sinh hoạt chính trị, kinh tế và văn hoá diễn ra một cách an bình và hiệu quả. Hiến pháp cũng phải hướng đến hạnh phúc của các thế hệ tương lai.

  Quyền lập hiến (xây dựng, ban hành hay sửa đổi hiến pháp) là quyền sinh ra các quyền khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả Quốc hội. Lời nói đầu cần xác định rõ chủ thể quyết định, ban hành hiến pháp là nhân dân.

  Lời nói đầu không phải là chỗ để tuyên dương công trạng của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

  Lời nói đầu của Dự thảo không đáp ứng được các yêu cầu trên nên chúng tôi đề nghị bỏ và thay bằng:

  Kế tiếp nền văn hiến và truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ đất nước, đã đấu tranh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân,

  vì một xã hội dân chủ, công bằng và pháp quyền, vì tự do và hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và tương lai,

  chúng tôi, nhân dân Việt Nam, quyết định xây dựng và ban hành bản Hiến pháp này.

  Trong Chương I, cần nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền nhân dân đòi hỏi phải tôn trọng ý của dân tộc. Nếu hiến pháp thực sự do nhân dân quyết định thì việc định trước vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân và ngược với bản chất của một nhà nước pháp quyền.

  Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ. Một chính đảng thực sự có chính nghĩa, phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như vậy. Hiến pháp của Liên Xô năm 1977 quy định ở Điều 6 vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội đã không tránh được sự sụp đổ của chế độ Xô-viết khi không còn lòng tin của dân.

  Việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam trước bối cảnh hiện nay của đất nước.

  Ý kiến nêu trên được tiếp thu sẽ tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đã từng có trong dân để thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận.

  Kiến nghị thứ hai về quyền con người

  Một mục đích của việc thành lập Nhà nước là để bảo vệ các quyền đương nhiên của con người.

  Dự thảo đã điều chỉnh thứ tự để đề cao các quyền này so với Hiến pháp hiện hành, nhưng lại có nhiều điểm chưa phù hợp với các quy định và chuẩn mực quốc tế về quyền con người; như các quy định trong Dự thảo về giới hạn quyền (Điều 15), “không lợi dụng quyền con người, quyền công dân” (Điều 16), “quyền không tách rời nghĩa vụ (Điều 20). Dự thảo còn quy định quá nhiều nghĩa vụ một cách tùy tiện (Điều 41, Điều 42, Điều 49,…). Việc nhấn mạnh trong Dự thảo các lý do về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, việc đưa cụm từ “theo quy định của pháp luật”,... nhằm hạn chế những quyền đó sẽ mở đường cho việc nhân danh hiến pháp để vi phạm quyền con người, đàn áp các công dân thực thi quyền tự do như đã diễn ra trong thực tế những năm qua ở nước ta.

  Chúng tôi yêu cầu sửa Dự thảo theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn về Quyền Con người năm 1948 và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

  Nếu các quyền này được ghi trong Hiến pháp mà không được thực thi nghiêm túc như hiện nay, thì việc quy định các quyền ấy cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy chúng tôi yêu cầu Hiến pháp quy định thành lập một Ủy ban Quốc gia về Quyền Con người hoạt động độc lập.

  Kiến nghị thứ ba về sở hữu đất đai

  Chế độ sở hữu tư nhân về đất đai đã tồn tại từ lâu trên đất nước ta. Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp Việt Nam 1980 là sự sao chép Hiến pháp Liên Xô, một điều hoàn toàn xa lạ với nhân dân Việt Nam và đã gây ra rất nhiều bất ổn xã hội. Điều 57 Dự thảo tiếp tục khẳng định đất đai “thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” là duy trì quy định sai trái, bỏ qua những vấn đề ngày càng trầm trọng do quy định này gây ra mà hàng triệu khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trong những năm qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm hết sức nguy hiểm.

  Không thừa nhận sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng về đất đai cùng tồn tại với sở hữu nhà nước là tước đoạt một quyền tài sản quan trọng bậc nhất của người dân. Đánh đồng sở hữu nhà nước với sở hữu toàn dân về đất đai là tạo điều kiện cho quan chức các cấp chính quyền tham nhũng, lộng quyền, bắt tay với nhiều tư nhân, doanh nghiệp cùng trục lợi, gây thiệt hại cho nhân dân, đặc biệt là nông dân.

  Dự thảo còn “hợp hiến hóa” việc thu hồi đất, trong đó lại mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đây là một sự thụt lùi so với Hiến pháp 1992 và có thể gây bùng nổ bất ổn xã hội.

  Vì thế chúng tôi kiến nghị sửa đổi Điều 57 của Dự thảo, trở lại như Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. Có thể quy định như sau: “Sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng và nhà nước về đất đai được tôn trọng. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và thống nhất quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và các tài nguyên, nguồn lợi khác ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư.”

  Thay thế quy định thu hồi đất bằng trưng mua đất và không áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội như nêu trong Điều 58 của Dự thảo.

  Kiến nghị thứ tư về tổ chức Nhà nước

  Tổ chức bộ máy Nhà nước phải phân biệt rạch ròi các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các cơ quan hiến định khác. Tất cả các cơ quan nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp và luật. Các nhánh quyền lực ràng buộc, chế ước lẫn nhau nhưng không thể bị chi phối bởi bất kỳ một tổ chức hay cá nhân duy nhất nào, nghiêm cấm mọi sự độc quyền quyền lực. Đặc biệt, hệ thống tư pháp phải được bảo đảm trên thực tế quyền xét xử độc lập, chỉ dựa vào Hiến pháp và luật. Tòa án Hiến pháp phải được thành lập, có chức năng phán quyết, chứ không phải là tư vấn, kiến nghị như chức năng của Hội đồng Hiến pháp được quy định trong Dự thảo.

  Kiến nghị thứ năm về lực lượng vũ trang

  Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Mọi hoạt động của các lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại Điều 70 của Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Kiến nghị thứ sáu về trưng cầu dân ý đối với Hiến pháp

  Quyền lập hiến là quyền của toàn dân, phải phân biệt với quyền lập pháp của Quốc hội. Vì vậy phải có trưng cầu dân ý để phúc quyết Hiến pháp. Chúng tôi đề xuất quy định trong Hiến pháp: “Bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp, thông qua trưng cầu dân ý được tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ với sự giám sát của người dân và báo giới.

  Kiến nghị thứ bảy về thời hạn góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

  Việc lấy ý kiến đóng góp của toàn dân về sửa đổi Hiến pháp là một việc hệ trọng đến vận mệnh quốc gia, phải được tiến hành một cách nghiêm chỉnh, không thể tắc trách, lấy lệ. Vì vậy, thời hạn lấy ý kiến của nhân dân chỉ trong vòng ba tháng là quá ngắn, dễ dẫn đến tình trạng làm một cách hình thức cho qua chuyện. Vì vậy chúng tôi kiến nghị gia hạn thời gian lấy ý kiến của nhân dân đến hết năm 2013, đồng thời khuyến khích đề xuất các dự thảo khác để Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cùng toàn thể đồng bào tham khảo, so sánh, thảo luận nhằm xây dựng một bản hiến pháp phù hợp nhất cho quốc gia. [*]

  Sửa Hiến pháp theo tinh thần của các kiến nghị nêu trên sẽ phát huy dân chủ và hoà hợp dân tộc – những đòi hỏi hết sức bức xúc của nhân dân trong giai đoạn trước mắt, cũng như cho sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước.

  Chúng tôi tha thiết mong mỏi đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng bản Kiến nghị này bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ thư điện tử: [email protected].

  Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2013

  DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

  1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  2. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu, Hà Nội
  3. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
  4. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
  5. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
  6. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
  7. Phạm Vĩnh Cư, nhà nghiên cứu, Hà Nội
  8. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
  9. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  10. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
  11. Nguyễn Văn Dũng, nhà văn, võ sư, Huế
  12. Hồ Ngọc Đại, GS TS, nhà giáo, Hà Nội
  13. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
  14. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
  15. Lê Hiền Đức, Giải thưởng Liêm chính 2007, Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Hà Nội
  16. Phan Hồng Giang, TSKH, Hà Nội
  17. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
  18. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  19. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
  20. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
  21. Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội
  22. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  23. Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM
  24. Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên - Huế
  25. Nguyễn Văn Hồng (tức Cung Văn), nguyên Tổng Thư ký Ban chấp hành Sinh viên đoàn Đại học Văn khoa Sài Gòn 1964-1965, Đà Nẵng
  26. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
  27. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
  28. Trần Ngọc Kha, nhà báo, Hà Nội
  29. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
  30. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  31. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
  32. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
  33. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội
  34. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
  35. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
  36. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  37. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
  38. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
  39. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
  40. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
  41. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  42. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn, Hà Nội
  43. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp Đại học, Hà Nội
  44. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
  45. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu, Huế
  46. Hoàng Xuân Phú, GS Viện Toán học, Hà Nội
  47. Trần Việt Phương, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  48. Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá Công an, Hà Nội
  49. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  50. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
  51. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
  52. Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn, Hà Nội
  53. Lê Văn Tâm, TS, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản
  54. Trần Công Thạch, hưu trí, TP HCM
  55. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
  56. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội
  57. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  58. Đào Tiến Thi, thạc sĩ, Hà Nội
  59. Nguyễn Minh Thuyết, GS TS, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hà Nội
  60. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
  61. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
  62. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  63. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  64. Hoàng Tụy, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
  65. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
  66. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội
  67. Nguyễn Viện, nhà văn, TP HCM
  68. Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo, Hà Nội
  69. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
  70. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, Huế
  71. Nguyễn Đông Yên, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
  72. Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ, TP HCM

  __________________________________

  Tài liệu tham khảo:

  DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013

  LỜI NÓI ĐẦU

  Kế tiếp nền văn hiến và truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ đất nước, đã đấu tranh vì tự do và độc lập của dân tộc,

  vì một xã hội công bằng, dân chủ và tôn trọng pháp quyền, vì mục tiêu hạnh phúc và tự do của các thế hệ hiện tại và tương lai,

  chúng tôi, nhân dân Việt Nam, thông qua các đại biểu Quốc hội, xây dựng bản Hiến pháp này.

  CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Chủ quyền quốc gia

  Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

  Điều 2. Chủ quyền nhân dân

  Chủ quyền Việt Nam thuộc về nhân dân và tất cả các quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân. Quyền lập hiến là một quyền không thể bị tước đoạt của nhân dân.

  Điều 3. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

  1. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

  2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

  3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, có quyền phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.

  4. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hội nhập vào sự phát triển chung của đất nước.

  Điều 4. Công dân

  1. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam được luật quy định.

  2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam, giao nộp cho nhà nước khác.

  3. Nhà nước bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

  4. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

  5. Người gốc Việt Nam có quốc tịch nước khác hoặc chưa có quốc tịch nước nào có quyền có quốc tịch Việt Nam.

  6. Địa vị của người nước ngoài được đảm bảo theo quy định của luật pháp quốc tế và điều ước quốc tế.

  Điều 5. Các điều ước quốc tế

  1. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thừa nhận, kế thừa và tôn trọng các điều ước quốc tế đã được các chính quyền Việt Nam trước đây ký kết và ban hành không trái với các hiến pháp tương ứng và các quy tắc chung được luật pháp quốc tế công nhận vào thời điểm đó.

  2. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thừa nhận bất cứ điều ước, thỏa thuận hay tuyên bố nào mà các chính quyền Việt Nam trước đây đã ký kết hoặc đưa ra một cách bí mật, không đúng thẩm quyền hoặc không đúng theo các thủ tục pháp luật vào thời điểm đó.

  3. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thừa nhận bất cứ điều ước, thỏa thuận hay tuyên bố do bất cứ đảng phái chính trị, tổ chức phi nhà nước hay cá nhân nào đã ký kết hoặc đưa ra, một cách bí mật hay công khai, liên quan đến chủ quyền hay lãnh thổ Việt Nam.

  Điều 6. Tôn trọng hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân

  1. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nỗ lực duy trì hòa bình quốc tế và từ bỏ chiến tranh xâm lược.

  2. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn an ninh quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam.

  3. Các lực lượng vũ trang được trao sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

  4. Các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

  Điều 7. Tính chất dân sự của lực lượng cảnh sát

  Lực lượng cảnh sát có sứ mệnh thực thi luật pháp và giữ gìn trật tự. Cảnh sát thuộc lĩnh vực dân sự, không thuộc về các lực lượng vũ trang.

  Điều 8. Trách nhiệm của công chức

  1. Công chức là công bộc của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

  2. Địa vị và tính trung lập chính trị của công chức được đảm bảo theo quy định của pháp luật

  Điều 9. Đảng phái chính trị

  1. Các đảng phái chính trị được tự do thành lập và hoạt động theo các nguyên tắc dân chủ. Quyền đối lập chính trị được tôn trọng.

  2. Pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa các đảng phái chính trị.

  Điều 10. Nền kinh tế quốc dân

  1. Nền kinh tế của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dựa trên sự tôn trọng tự do và sáng kiến của các doanh nghiệp và cá nhân trong đời sống kinh tế.

  2. Nhà nước có thể quy định và điều phối các hoạt động kinh tế nhằm duy trì sự tăng trưởng cân bằng, bền vững và ổn định, nhằm phân phối thu nhập, ngăn chặn sự thống lĩnh thị trường và lạm quyền kinh tế.

  3. Nhà nước có nghĩa vụ thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế để có nền kinh tế quốc gia cân đối. Nhà nước thúc đẩy kinh tế bằng việc phát triển khoa học, công nghệ, thông tin, nguồn nhân lực và khuyến khích sáng tạo.

  Điều 11. Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, quốc khánh và thủ đô

  1. Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

  2. Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  3. Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhạc và lời của bài “Tiến quân ca.”

  4. Ngày Quốc khánh là Ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.

  5. Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Hà Nội.

  CHƯƠNG II. QUYỀN CON NGƯỜI,

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

  Điều 12. Nguyên tắc tôn trọng các quyền con người

  1. Ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các quyền con người, được ghi nhận trong Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế (1948) và các điều ước quốc tế về quyền con người khác mà Việt Nam là thành viên, được tôn trọng và bảo vệ.

  2. Các cơ quan nhà nước, công chức và viên chức có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

  Điều 13. Quyền bình đẳng

  1. Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dựa vào giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay các yếu tố khác.

  2. Các nhóm thiểu số được ưu tiên bảo vệ.

  Điều 14. Quyền sống, tự do và an toàn cá nhân

  Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân. Quyền sống trong một môi trường trong lành của mọi người phải được tôn trọng và bảo vệ.

  Điều 15. Tự do không bị làm nô lệ

  Không ai bị bắt làm nô lệ hoặc bị cưỡng bức làm việc như nô lệ. Mọi hình thức nô lệ và buôn bán người đều bị cấm.

  Điều 16. Quyền không bị tra tấn và các quyền trong lĩnh vực tư pháp hình sự

  1. Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm.

  2. Không ai bị bắt, giữ hay giam giữ một cách tuỳ tiện. Trong vòng 24 giờ kể từ khi bị bắt, người bị bắt phải được đưa ra trước một tòa án để xem xét phê chuẩn hoặc hủy bỏ việc bắt giữ.

  3. Mọi người, nếu bị cáo buộc về hình sự, đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là phạm tội theo pháp luật, tại một phiên toà xét xử công khai, nơi người đó được bảo đảm những điều kiện cần thiết để bào chữa cho mình.

  4. Không ai bị cáo buộc là phạm tội vì bất cứ hành vi nào không cấu thành một tội phạm hình sự theo pháp luật quốc gia hay pháp luật quốc tế vào thời điểm thực hiện hành vi đó. Cũng không ai bị tuyên phạt nặng hơn mức hình phạt được quy định vào thời điểm hành vi phạm tội được thực hiện.

  Điều 17. Quyền được tòa án bảo vệ và quyền được xét xử công bằng

  1. Mọi người đều có quyền được các toà án có thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm các quyền cơ bản của họ đã được hiến pháp hay luật pháp quy định.

  2. Mọi người đều bình đẳng về quyền được xét xử công bằng, công khai bởi một toà án độc lập và khách quan để xác định các quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như về bất cứ sự buộc tội nào đối với họ.

  Điều 18. Bảo vệ danh dự, uy tín và quyền riêng tư

  1. Danh dự và uy tín cá nhân của mọi người được tôn trọng.

  2. Cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở và thư tín của mọi người được tôn trọng.

  Điều 19. Quyền tự do đi lại và tự do cư trú

  1. Mọi người đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia.

  2. Mọi người đều có quyền rời khỏi và quyền trở về Việt Nam.

  Điều 20. Quyền kết hôn

  1. Mọi người khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo hay giới tính.

  2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng tương lai.

  Điều 21. Quyền sở hữu

  1. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản tư nhân hoặc sở hữu chung với người khác. Không ai bị tước đoạt tài sản một cách tuỳ tiện.

  2. Đất đai có thể thuộc sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng hoặc sở hữu nhà nước.

  Điều 22. Tư do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo

  Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo.

  Điều 23. Tự do ngôn luận, biểu tình, hội họp và lập hội

  1. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến bằng mọi hình thức. Tư nhân có quyền ra báo, xuất bản.

  2. Mọi người đều có quyền tự do biểu tình, hội họp một cách ôn hoà.

  3. Mọi người đều có quyền tự do lập hội. Không ai bị ép buộc phải tham gia vào bất cứ tổ chức nào.

  Điều 24. Quyền tham gia chính trị

  Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý đất nước, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại biểu mà họ tự do lựa chọn trong các cuộc bầu cử.

  Điều 25. Quyền hưởng an sinh xã hội

  Mọi người đều có quyền được hưởng an sinh xã hội.

  Điều 26. Quyền lao động và nghiệp đoàn

  1. Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, được hưởng những điều kiện làm việc công bằng, thuận lợi và được bảo vệ chống lại nạn thất nghiệp.

  2. Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho những công việc như nhau mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

  3. Mọi người lao động đều có quyền được hưởng chế độ thù lao công bằng và hợp lý nhằm bảo đảm sự tồn tại của bản thân và gia đình xứng đáng với nhân phẩm.

  4. Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình.

  5. Quyền đình công của người lao động được bảo đảm bằng luật.

  Điều 27. Quyền có mức sống thích đáng

  1. Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia đình, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, góa bụa, già hoặc thiếu phương tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng đối phó của họ.

  2. Các bà mẹ và trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt. Mọi trẻ em, dù sinh ra trong hay ngoài giá thú, đều phải được hưởng sự bảo trợ xã hội như nhau.

  Điều 28. Quyền học tập

  Mọi người đều có quyền học tập. Giáo dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí.

  Điều 29. Quyền về văn hóa

  1. Mọi người có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những tiến bộ khoa học cũng như những lợi ích xuất phát từ những tiến bộ khoa học.

  2. Mọi người đều có quyền được bảo vệ các quyền lợi vật chất và tinh thần phát sinh từ bất kỳ sáng tạo khoa học, văn học hay nghệ thuật nào mà người đó là tác giả.

  Điều 30. Bảo vệ người tiêu dùng

  Nhà nước phải có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

  Điều 31. Nguyên tắc chung của nghĩa vụ

  Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.

  Điều 31. Nghĩa vụ nộp thuế

  Mọi công dân có nghĩa vụ nộp thuế theo các điều kiện luật định.

  Điều 32. Bảo vệ Tổ quốc và tri ân những người có công

  1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng. Mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  2. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tôn vinh công lao của tất cả những người đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, ghi nhận và tôn vinh công lao của các thương binh, các cựu chiến binh bất luận họ đã phục vụ trong chính thể nào trong quá khứ và có chính sách hỗ trợ họ trong giáo dục, đào tạo nghề và trong mưu sinh.

  Điều 33. Nghĩa vụ quân sự

  Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng vũ trang dự bị theo luật định.

  CHƯƠNG III. LẬP PHÁP

  Điều 34. Quốc hội

  1. Quyền lập pháp được nhân dân ủy quyền cho Quốc hội. Quốc hội bao gồm Hạ viện và Thượng viện.

  2. Thành viên của Quốc hội là các nghị sĩ, gồm Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ. Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ do nhân dân bầu ra thông qua bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  3. Không ai có thể đồng thời là Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ.

  4. Quốc hội có quyền lập pháp, phê chuẩn việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan hành pháp, bổ nhiệm các thẩm phán, lãnh đạo các cơ quan hiến định độc lập theo quy định của Hiến pháp và luật.

  Điều 35. Hạ nghị sĩ

  1. Các Hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ 3 năm và có thể được bầu lại.

  2. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu 1 (một) Hạ Nghị sĩ.

  3. Đơn vị bầu cử Hạ Nghị sĩ gồm các đơn vị hành chính cơ sở (cấp xã) nằm trong một vùng sao cho các đơn vị có dân số xấp xỉ ngang nhau.

  4. Số đơn vị bầu cử của một đơn vị hành chính cấp tỉnh được tính bằng số nguyên làm tròn của con số được tính bằng dân số của đơn vị cấp tỉnh đó (theo tổng điều tra dân số gần nhất) nhân với 250 rồi chia cho dân số toàn quốc. Một đơn vị hành chính cấp tỉnh có ít nhất một đơn vị bầu cử.

  5. Mọi công dân đủ 25 tuổi trước ngày bầu cử có thể là ứng cử viên Hạ nghị sĩ tại một đơn vị bầu cử nếu: (a) có được chữ ký của 10 ngàn cử tri ủng hộ, hoặc (b) đã từng là Nghị sĩ, hoặc (c) được một đảng chính trị đề cử.

  6. Tuy các Hạ nghị sĩ được bầu theo từng đơn vị bầu cử, họ đại diện không chỉ cho người dân của đơn vị bầu cử ấy mà cho người dân cả nước.

  Điều 36. Thượng nghị sĩ

  1. Các Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và có thể được bầu lại.

  2. Mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) là một đơn vị bầu cử Thượng Nghị sĩ.

  3. Mọi công dân đủ 30 tuổi trước ngày bầu cử có thể là ứng cử viên Thượng nghị sĩ tại một đơn vị bầu cử Thượng Nghị sĩ nếu: (a) có được chữ ký của 10 ngàn cử tri ủng hộ, hoặc (b) đã từng là Nghị sĩ, hoặc (c) được một đảng chính trị đề cử.

  4. Số Thượng nghị sĩ mà mỗi đơn vị được bầu cử là 2. Đối với những tỉnh có người dân tộc thiểu số quá 20 % dân số tỉnh đó, thì bắt buộc phải có 1 Thượng nghị sĩ là người dân tộc thiểu số.

  5. Trong lần bầu Thượng nghị sĩ đầu tiên, mỗi đơn vị bầu cử, bằng bốc thăm, chọn ra 1 Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 3 năm và 1 Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm, sao cho cứ 3 năm sẽ tiến hành bầu lại một nửa số Thượng nghị sĩ của Thượng viện.

  6. Tuy các Thượng nghị sĩ được bầu theo từng đơn vị bầu cử, họ đại diện không chỉ cho người dân của đơn vị bầu cử ấy mà cho người dân cả nước.

  Điều 37. Bầu cử Thượng viện và Hạ viện

  1. Việc bầu cử toàn bộ các Hạ nghị sĩ và các Thượng nghị sĩ lần đầu tiên theo Hiến Pháp này được tiến hành trong vòng 100 ngày kể từ ngày bản Hiến pháp có hiệu lực.

  2. Nghị sĩ hết nhiệm kỳ vào ngày tính đúng 36 tháng đối với các Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ được bầu lần đầu có nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức; vào ngày tính đúng 72 tháng đối với các Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức.

  3. Trong vòng 100 ngày trước khi các Nghị sĩ hết nhiệm kỳ, phải tổ chức bầu cử các Nghị sĩ mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu đơn vị bầu cử không hội đủ số người đắc cử theo quy định thì phải tổ chức bầu lại từ các ứng viên thất cử của đợt bầu trước đó trong vòng 15 ngày sau khi cuộc bầu cử trước kết thúc. (Các) đợt bầu cử lại này được tiến hành cho đến khi chọn đủ số người đắc cử theo quy định và trong mọi trường hợp phải kết thúc trước ngày các Nghị sĩ đương nhiệm hết nhiệm kỳ 15 ngày.

  4. Nếu khuyết Nghị sĩ vì bất cứ lý do gì, thì (a) nếu thời gian nhiệm kỳ còn lại dưới 1 năm sẽ không có bầu cử bổ sung; hoặc (b) nếu thời gian nhiệm kỳ còn lại bằng hay trên 1 năm phải tổ chức bầu bổ sung tại đơn vị bầu cử đó cho đủ số bị khuyết trong vòng 60 ngày kể từ khi các Viện xác nhận sự khuyết. Nhiệm kỳ của người được bầu bổ sung sẽ chấm dứt cùng với nhiệm kỳ của các Nghị sĩ đương nhiệm.

  5. Thủ tục ứng cử, tranh cử, bầu cử được quy định chi tiết trong luật bầu cử.

  Điều 38. Sự chuyên trách, tuyên thệ và quyền miễn trừ của Nghị sĩ

  1. Trong khi đương nhiệm các Nghị sĩ không được đồng thời giữ bất kỳ chức vụ nào khác tại bất kỳ cơ quan, tổ chức công hay tư, trong các lực lượng vũ trang hay cảnh sát. Nếu đã giữ các chức vụ như vậy trước khi được bầu làm Nghị sĩ thì phải chính thức từ nhiệm các chức vụ đó trước khi thực hiện nhiệm vụ Nghị sĩ và việc từ chối từ nhiệm sẽ được coi là từ bỏ nhiệm vụ Nghị sĩ.

  2. Các Nghị sĩ được trả lương từ Ngân khố quốc gia.

  3. Các Nghị sĩ, trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, sẽ phải tuyên thệ trước mỗi Viện: “Tôi long trọng tuyên thệ thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách mẫn cán và tận tâm, để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích của nhân dân và đất nước; làm mọi việc trong thẩm quyền của mình vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc từ chối tuyên thệ sẽ được coi là từ bỏ nhiệm vụ Nghị sĩ.

  4. Nghị sĩ sẽ không phải chịu trách nhiệm bên ngoài nghị viện về ý kiến chính thức đã nêu hoặc về việc bỏ phiếu của mình tại Nghị viện.

  5. Không Nghị sĩ nào có thể bị bắt hoặc giam giữ mà không được sự đồng ý của với đa số 2/3 của các Nghị sĩ của Nghị Viện mà Nghị sĩ đó là thành viên, ngoại trừ trường hợp phạm tội quả tang.

  Điều 39. Tính liêm chính và tránh xung đột lợi ích của Nghị sĩ

  1. Nghị sĩ có nghĩa vụ duy trì chuẩn mực cao về liêm chính, phải ưu tiên lợi ích quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ của mình phù hợp với lương tâm.

  2. Nghị sĩ không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình, không được đòi hỏi các lợi ích về tài sản hay địa vị, hoặc giúp người khác thu lợi, thông qua thông đồng hay sự sắp xếp của nhà nước, các tổ chức công quyền hay các ngành công nghiệp.

  3. Nghị sĩ phải khai báo tài sản của mình theo luật định.

  4. Nghị sĩ, vợ hay chồng của Nghị sĩ, cũng như các doanh nghiệp do họ sở hữu hay chiếm quyền chi phối, không thể tham dự các cuộc đấu thầu hay ký hợp đồng với các cơ quan công quyền và các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu hay chiếm quyền chi phối.

  Điều 40. Tổ chức Hạ viện

  1. Mỗi Hạ nghị sĩ có một lá phiếu khi biểu quyết tại Hạ viện.

  2. Mọi quyết định của Hạ viện được coi là được thông qua nếu được đa số phiếu, trừ các quyết định đặc biệt nêu trong Hiến pháp này đòi hỏi đa số 2/3 số phiếu.

  3. Hạ viện bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch.

  4. Nếu vì bất cứ lý do gì mà Chủ tịch Hạ viện bị khuyết, thì Phó Chủ tịch tạm thời làm quyền Chủ tịch cho đến khi Hạ viện bầu ra Chủ tịch mới trong vòng 60 ngày.

  5. Hạ viện quyết định về tổ chức nội bộ của mình, có thể thể lập ra Văn phòng Hạ viện, các ủy ban thường trực hay lâm thời

  Điều 41. Tổ chức Thượng viện

  1. Mỗi Thượng nghị sĩ có một lá phiếu khi biểu quyết tại Thượng Nghị Viện.

  2. Mọi quyết định của Thượng viện sẽ coi là được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trừ các quyết định đặc biệt nêu trong Hiến pháp này đòi hỏi đa số 2/3 số phiếu.

  3. Thượng Nghị Viện bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch.

  4. Nếu vì bất cứ lý do gì mà Chủ tịch Thượng Nghị Viện bị khuyết, thì Phó Chủ tịch tạm thời làm quyền Chủ tịch cho đến khi Thượng Nghị Viện bầu ra Chủ tịch mới trong vòng 60 ngày.

  5. Thượng Nghị Viện quyết định về tổ chức nội bộ của mình, có thể thể lập ra Văn phòng Thượng viện, các ủy ban thường trực hay lâm thời.

  Điều 42. Họp Hạ viện, Thượng viện và Quốc hội

  1. Trừ trường hợp Hiến pháp hay luật quy định khác, cuộc họp của Hạ viện (hay Thượng viện) là hợp lệ nếu có mặt của đa số trong tổng số Hạ nghị sĩ (hay Thượng nghị sĩ), quyết định hợp lệ được thông qua với đa số phiếu hiện diện.

  2. Họp Quốc hội là phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện do Chủ tịch Hạ viện chủ tọa hay Chủ tịch Thượng viện chủ tọa khi Chủ tịch Hạ viện vắng mặt. Quốc hội ban hành quy chế về thủ tục, thể thức họp Quốc hội. Các quyết định của Quốc hội là các quyết định được đưa ra tại các phiên họp chung này.

  3. Các cuộc họp của Hạ viện, Thượng viện, Quốc hội được mở công khai cho công chúng, trừ khi đa số thành viên có mặt quyết định, hoặc khi Chủ tịch xét thấy cần thiết vì lợi ích an ninh quốc gia thì công chúng không thể tham dự.

  4. Việc công bố công khai các thủ tục của kỳ họp kín sẽ được luật quy định.

  5. Biên bản cuộc họp phải đầy đủ, chi tiết, ghi rõ ý kiến và số phiếu biểu quyết của từng Nghị sĩ. Có thể đồng thời ghi âm, ghi hình cuộc họp để lưu trữ. Mọi công dân đều có quyền tiếp cận biên bản của các cuộc họp mở công khai, theo thủ tục do luật định.

  Điều 43. Quyền trình dự án luật

  1. Các Nghị sĩ, cơ quan hành pháp có thể đệ trình dự án luật.

  2. Một nhóm ít nhất 30.000 cử tri có quyền trình dự án luật. Thủ tục về việc này do luật quy định.

  3. Dự án luật phải được nộp cho Văn phòng Hạ viện

  4. Người, hay nhóm công dân bảo trợ dự án luật, khi đệ trình dự án luật cho Hạ viện, có trách nhiệm giải trình rõ các hệ quả về tài chính của việc thực thi dự án luật.

  5. Người, nhóm người hay cơ quan trình dự án luật có thể rút lại dự án luật trong quá trình thẩm định và xem xét thông qua.

  Điều 44. Thẩm định, thảo luận, thông qua dự luật

  1. Dự án luật, dự thảo luật đã được đệ trình lên Hạ viện được gọi chung là dự luật. Dự luật phải trải qua các khâu thẩm định theo quy định của luật.

  2. Hạ viện thảo luận, xem xét dự luật và biểu quyết thông qua với đa số phiếu hiện diện hay bác bỏ. Trong mọi trường hợp nghị quyết thông qua hay bác bỏ, trong vòng 3 ngày dự luật cùng hồ sơ bác bỏ hay thông qua đều phải chuyển sang Văn phòng Thượng viện.

  3. Nếu Hạ viện đã thông qua dự luật thì dự luật được Thượng viện xem xét và dự luật được Thượng viện thông qua nếu đạt đa số phiếu hiện diện chấp thuận. Trong trường hợp đó dự luật đã được Quốc hội (cả 2 viện) thông qua.

  4. Nếu Thượng viện bác bỏ thì trong vòng 3 ngày dự luật phải được chuyển lại cho Hạ viện cùng với nghị quyết nêu rõ lý do bác bỏ. Hạ viện sẽ xem xét lại và nếu dự luật được Hạ viện thông qua lần nữa với đa số 2/3 của các Hạ nghị sĩ thì dự luật được coi là đã được Quốc hội thông qua, nếu không đạt đa số 2/3 thì vẫn phải chuyển qua Thượng viện xem xét.

  5. Trong trường hợp đặc biệt, nếu xét thấy cần, Hạ viện có thể yêu cầu Thượng viện xem xét và biểu quyết trước một dự luật, sau đó Hạ viện mới xem xét và biểu quyết. Khi đó vai trò của mỗi Viện thay thế cho nhau trong quy trình nêu trên.

  6. Thời gian xem xét và biểu quyết dự luật tại Thượng viện không được quá một nửa (1/2) thời gian xem xét và biểu quyết tại Hạ viện. Thời gian xem xét và biểu quyết dự luật tại Hạ viện không được quá hai lần thời gian xem xét và biểu quyết tại Thượng viện.

  7. Dự án luật không thể bị loại bỏ vì không được thông qua trong kỳ họp mà nó được trình ra, ngoại trừ trong trường hợp nhiệm kỳ của các Nghị sĩ đã hết.

  Điều 45. Dự luật trở thành luật

  1. Dự luật đã được Quốc hội thông qua phải được gửi đến Tổng thống trong vòng 7 ngày.

  2. Sau khi nhận được dự luật đã được Quốc hội thông qua, Tổng thống có thể chuyển dự luật cho Tòa án Hiến pháp để xét xem có phù hợp với Hiến pháp hay không. Trong trường hợp Tòa án Hiến Pháp xác minh dự luật phù hợp với Hiến pháp, nó trở thành luật. Trong trường hợp dự luật có các điều khoản cụ thể được Tòa án Hiến pháp cho là không hợp hiến và Tòa án Hiến pháp không xác định các điều khoản đó là không thể tách rời toàn bộ dự luật, thì Tổng Thống có thể loại bỏ các điều khoản được cho là vi hiến đó sau khi đã tham vấn ý kiến của Chủ tịch Hạ viện và dự luật trở thành luật với sự loại bỏ đó.

  3. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được dự luật từ Quốc hội, nếu Tổng thống chấp thuận thì dự luật trở thành luật.

  4. Nếu Tổng thống phản đối dự luật, thì trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được từ Quốc hội, Tổng thống phải gửi trả lại Quốc hội xem xét lại dự luật với giải thích bằng văn bản sự phản đối, nhưng không được yêu cầu Quốc hội xem xét lại từng phần của dự luật hay đưa ra đề xuất sửa đổi.

  5. Nếu Tổng thống phản đối dự luật, nhưng quá thời hạn 15 ngày kể trên mà Tổng thống không trả lại dự luật cho Quốc hội, thì dự luật tự động trở thành luật.

  6. Trong trường hợp Tổng thống trả dự luật lại cho Quốc hội, Quốc hội phải xem xét lại dự luật, sau đó: (a) sửa đổi theo trình tự thông thường, hoặc (b) thông qua văn bản gốc của dự luật với đa số 2/3 của các đại biểu có mặt, trường hợp này thì dự luật trở thành luật.

  Điều 46. Công bố luật

  1. Khi dự luật đã trở thành luật, Tổng thống phải công bố luật không chậm trễ.

  2. Trong trường hợp dự luật tự động trở thành luật (theo Khoản 5 Điều 45) hay trở thành luật theo (b) Khoản 6 Điều 45, thì Tổng Thống cũng phải ký công bố không chậm trễ; nếu Tổng Thống vẫn không công bố thì Chủ tịch Hạ viện ký công bố và hành vi này của Tổng Thống có thể trở thành căn cứ cho việc luận tội vi phạm Hiến pháp.

  3. Luật được công bố trên Công báo và có hiệu lực vào ngày do luật định hoặc 30 ngày sau ngày ký công bố nếu luật không định rõ ngày có hiệu lực.

  Điều 47. Ngân sách

  1. Không một khoản tiền nào từ ngân sách nhà nước được chi, cho dù Cơ quan Hành pháp có yêu cầu, nếu chưa được Quốc hội thông qua.

  2. Hành pháp sẽ soạn thảo dự luật ngân sách cho mỗi năm tài chính và đệ trình Hạ viện ít nhất 90 ngày trước ngày khởi đầu của năm tài chính mới.

  3. Quốc hội không tăng số tiền của bất kỳ khoản chi nào, không tạo ra bất kỳ mục chi mới nào trong dự luật ngân sách nếu không có sự đồng ý của Cơ quan Hành pháp.

  4. Hạ viện quyết định về dự luật ngân sách trong vòng 45 ngày kể từ ngày dự luật ngân sách được đệ trình và chuyển cho Thượng viện.

  5. Thượng viện quyết định về dự luật ngân sách đã được Hạ viện chuyển qua trong vòng 20 ngày.

  6. Nếu dự luật ngân sách không được thông qua trước khi bắt đầu năm tài chính mới, Cơ quan Hành pháp có thể giải ngân, theo cách phù hợp với ngân sách của năm tài chính trước, cho các mục đích sau đây cho đến khi dự luật ngân sách được Quốc hội thông qua: (a) cho việc duy trì hoạt động của các cơ quan được thành lập theo Hiến pháp hay luật; (b) cho việc thực hiện các khoản chi bắt buộc theo quy định của pháp luật; và (c) cho việc tiếp tục các dự án trước đó đã được phê duyệt trong ngân sách.

  7. Hạ viện và Thượng viện có thể có phiên họp chung để xem xét và quyết định về ngân sách khi thấy cần thiết.

  Điều 48. Kiểm toán thu chi ngân sách

  Báo cáo tài chính cuối cùng về thu chi ngân sách quốc gia sẽ được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hàng năm và trình cho Quốc hội.

  Điều 49. Thuế

  Các loại và mức thuế được xác định bằng luật.

  Điều 50. Nợ

  Mọi kế hoạch của Cơ quan Hành pháp về phát hành trái phiếu quốc gia và ký kết hợp đồng mà có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính ngoài ngân sách của Nhà nước đều phải được Hạ viện phê chuẩn.

  Điều 51. Chất vấn

  1. Hạ nghị sĩ có quyền chất vấn các Bộ trưởng bằng văn bản hoặc bằng các câu hỏi trực tiếp tại các phiên họp của Hạ viện.

  2. Chất vấn bằng văn bản phải được trả lời bằng văn bản trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được chất vấn.

  3. Các Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời các câu hỏi được nêu ra trong mỗi phiên họp của Hạ viện.

  Điều 52. Điều trần

  1. Để phục vụ cho hoạt động lập pháp, các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện có thể tổ chức các cuộc điều trần để nghe những người có liên quan giải thích, làm rõ những vấn đề nhất định nhằm tạo cơ sở cho các quyết định lập pháp và giám sát của Quốc hội.

  2. Những người được mời điều trần trước các ủy ban có thể là các Nghị sĩ, các quan chức chính phủ, lãnh đạo các tổ chức dân sự, công đoàn, các doanh nhân, chuyên gia, học giả, nhà khoa học...

  3. Để chọn ra các quan chức có chất lượng, tất cả các ứng viên tiềm năng vào các chức Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch hay lãnh đạo của các cơ quan hiến định đều phải điều trần trước khi được bổ nhiệm và phê chuẩn

  4. Thủ tục mời và tiến hành điều trần do luật định.

  5. Biên bản các cuộc điều trần được công bố công khai, trừ các cuộc điều trần liên quan đến an ninh quốc gia, và được lưu trữ theo luật định.

  Điều 53. Trưng cầu dân ý toàn quốc

  1. Cuộc trưng cầu dân ý cấp quốc gia có thể được tổ chức về những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với nhân dân và quốc gia.

  2. Hạ viện có thể quyết định tổ chức trưng cầu dân ý cấp quốc gia. Tổng thống với sự chấp thuận của Thượng viện có quyền quyết định tổ chức trưng cầu dân ý cấp quốc gia. Khi có yêu cầu của trên 500 ngàn cử tri thì phải tổ chức trưng cầu dân ý.

  3. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý cấp quốc gia có tính bắt buộc nếu có hơn ½ số người có quyền bầu cử tham gia cuộc trưng cầu dân ý.

  4. Các nguyên tắc và thủ tục tổ chức cuộc trưng cầu dân ý do luật định

  Điều 54. Giám sát, điều tra và bãi nhiệm

  1. Hạ viện có thể giám sát công việc của nhà nước hoặc điều tra những vấn đề cụ thể của công vụ nhà nước, có quyền yêu cầu đệ trình các tài liệu trực tiếp liên quan đến các vấn đề đó, yêu cầu nhân chứng cung cấp lời khai hoặc báo cáo.

  2. Dựa trên kết quả giám sát, điều tra, chất vấn và điều trần, Quốc hội có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Bộ trưởng.

  3. Các thủ tục và các vấn đề liên quan đến giám sát và điều tra hành chính nhà nước được luật quy định.

  Điều 55. Phế truất Tổng thống

  1. Quyết định truy tố Tổng thống về việc vi phạm Hiến pháp hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng phải được Hạ viện thông qua bằng nghị quyết với ít nhất đa số 2/3 tổng số thành viên Hạ viện, trên cơ sở đề nghị của ít nhất 60 Hạ nghị sĩ.

  2. Quyết định truy tố Tổng thống được xét xử bởi Thượng viện.

  3. Từ ngày có quyết định truy tố, Tổng thống bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện tạm thời đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng thống. Nếu Thượng viện phán quyết Tổng thống vô tội thì việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Tổng thống chấm dứt. Nếu Thượng viện phán quyết Tổng thống có tội thì Tổng thống bị phế truất.

  Điều 56. Phê chuẩn điều ước quốc tế

  1. Quốc hội có quyền đồng ý ký kết và phê chuẩn các điều ước quốc tế liên quan đến an ninh; các điều ước quốc tế liên quan đến các tổ chức quốc tế quan trọng; các điều ước hữu nghị, thương mại và hàng hải; các điều ước quốc tế liên quan đến bất kỳ hạn chế nào về chủ quyền; các điều ước hòa bình; các điều ước quốc tế phát sinh nghĩa vụ tài chính quan trọng đối với Nhà nước hoặc nhân dân; và các điều ước quốc tế liên quan đến lập pháp.

  2. Đại diện có thẩm quyền và được ủy quyền để ký các điều ước quốc tế chỉ được ký điều ước sau khi đã được sự đồng ý của Quốc hội.

  3. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Tổng thống ký công bố điều ước quốc tế và điều ước có hiệu lực.

  Điều 57. Tuyên bố tình trạng chiến tranh

  1. Quốc hội có quyền nhân danh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố tình trạng chiến tranh và ký kết hiệp ước hòa bình.

  2. Quốc hội chỉ có thể thông qua nghị quyết về tình trạng chiến tranh trong trường hợp có sự xâm lược quân sự đối với lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong thời gian Quốc hội không họp, Tổng thống có thể tuyên bố tình trạng chiến tranh.

  CHƯƠNG IV. HÀNH PHÁP

  Điều 58. Quyền hành pháp

  1. Quyền hành pháp được nhân dân ủy quyền cho Tổng thống.

  2. Tổng thống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nguyên thủ quốc gia và bảo đảm cho sự liên tục của cơ quan nhà nước.

  3. Tổng thống có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như sự bất khả xâm phạm và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

  4. Tổng thống thực hiện nhiệm vụ của mình trong phạm vi và theo các nguyên tắc do Hiến pháp và luật quy định.

  Điều 59. Bầu Tổng thống và Phó Tổng thống

  1. Tổng thống và Phó Tổng thống cùng đứng chung một liên danh, do cử tri bầu ra trong cuộc bầu cử phổ thông, bình đẳng và trực tiếp bằng phiếu kín.

  2. Công dân Việt Nam đủ 35 tuổi, tính đến ngày bầu cử, và có quyền bầu cử Quốc hội, có thể là ứng cử viên Tổng thống và ứng cử viên Phó Tổng thống. Ứng cử viên Tổng thống và ứng cử viên Phó Tổng thống, với tư cách một liên danh chung, phải có được chữ ký ủng hộ của ít nhất 100 ngàn công dân có quyền bầu cử Quốc hội.

  3. Liên danh nhận được hơn 1/2 tổng số phiếu bầu hợp lệ sẽ trúng cử chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống.

  4. Nếu không liên danh nào nhận được đa số phiếu, thì sẽ tổ chức lại việc bỏ phiếu giữa 2 liên danh đạt số phiếu cao nhất vào ngày thứ 14 sau ngày bỏ phiếu lần thứ nhất.

  5. Nếu một trong hai liên danh tham gia vòng bầu thứ hai đồng ý rút khỏi danh sách, một trong hai người trong liên danh mất quyền bầu cử hoặc chết, thì liên danh đạt phiếu cao kế tiếp trong lần bầu thứ nhất sẽ thay thế liên danh đó. Trong trường hợp này, ngày bỏ phiếu sẽ được gia hạn thêm 14 ngày.

  6. Liên danh nhận được số phiếu bầu cao hơn trong lần bỏ phiếu lần thứ hai sẽ là những người được bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống.

  7. Các nguyên tắc và thủ tục đề cử ứng cử viên Tổng thống, Phó Tổng thống cách thức tiến hành bầu cử cũng như những yêu cầu về tính hợp lệ của cuộc bầu cử Tổng thống sẽ do luật quy định.

  8. Chủ Tịch Hạ viện ra quyết định tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống không trước 120 ngày và không sau 100 ngày tính đến ngày hết nhiệm kỳ Tổng thống; trong trường hợp khuyết Tổng thống, không muộn hơn 14 ngày kể từ thời điểm bị khuyết. Quyết định tổ chức bầu cử phải quy định rõ ngày bầu cử sẽ là một ngày nghỉ trong khoảng thời gian giữa 60 đến 67 ngày kể từ ngày ra quyết định.

  Điều 60. Tuyên thệ nhậm chức và nhiệm kỳ Tổng thống

  1. Tại lễ nhậm chức trước Quốc hội, Tổng thống sẽ tuyên thệ như sau: “Tôi trịnh trọng tuyên thệ trước nhân dân rằng sẽ trung thành thực thi các nghĩa vụ của Tổng thống bằng việc tuân thủ Hiến pháp, bảo vệ quốc gia, thúc đẩy tự do và thịnh vượng của nhân dân, nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc”.

  2. Tổng thống và Phó Tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm tính từ ngày nhậm chức. Một người không thể làm Tổng thống quá hai nhiệm kỳ.

  Điều 61. Tổng thống chấm dứt nhiệm vụ trước thời hạn

  1. Nhiệm vụ của Tổng thống có thể chấm dứt trước kỳ hạn trong những trường hợp sau: (a) Tổng thống chết; (b) Tổng thống từ chức; (c) Tổng thống bị truất quyền; và (d) do bị bệnh tật trầm trọng và kéo dài, Tổng thống không còn năng lực để làm tròn nhiệm vụ. Sự mất năng lực, trong trường hợp (d), phải được Quốc hội xác nhận với đa số 3/4 tổng số Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ, sau các cuộc giám định y khoa.

  2. Trong trường hợp Tổng thống chấm dứt nhiệm vụ, Phó Tổng thống sẽ đảm nhận chức Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

  3. Trong trường hợp khuyết Phó Tổng thống, Thượng viện bầu Phó Tổng thống mới theo đề nghị của Tổng thống.

  4. Trường hợp đồng thời khuyết cả Tổng thống và Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện tạm thời làm quyền Tổng thống cho đến khi Quốc hội bầu ra Tổng thống và Phó Tổng thống mới, theo phương thức đa số, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

  Điều 62. Thẩm quyền của Tổng thống

  Tổng thống có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  1. Hoạch định chính sách quốc gia;

  2. Ký ban hành các đạo luật;

  3. Ký các điều ước quốc tế, sau khi được Quốc hội phê chuẩn ký ban hành các điều ước quốc tế;

  4. Bổ nhiệm các đại sứ với sự phê chuẩn của Thượng viện;

  5. Tiếp nhận quốc thư, đón nhận các phái đoàn ngoại giao;

  6. Tổ chức các cơ quan hành pháp theo quy định của luật;

  7. Chỉ đạo hoạt động của các cơ quan hành pháp;

  8. Bổ nhiệm các Bộ trưởng với sự chấp thuận của Quốc hội;

  9. Bãi nhiệm các Bộ Trưởng;

  10. Tổ chức các Hội đồng tư vấn;

  11. Quyết định các vấn đề được luật quy định về đặc xá, giảm án, phục hồi các quyền và đại xá;

  12. Trao các tước vị và danh hiệu theo các điều kiện luật định;

  13. Trao quốc tịch Việt Nam;

  14. Các quyền khác theo luật định.

  Điều 63. Thống lĩnh tối cao các lực lượng vũ trang

  1. Tổng thống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Thống lĩnh tối cao của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

  2. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng thống phong cấp bậc quân hàm quân đội theo quy định của luật.

  3. Thẩm quyền của Tổng thống về quyền thống lĩnh tối cao đối với các lực lượng vũ trang sẽ được quy định cụ thể trong luật.

  Điều 64. Thủ tướng và các thành viên Chính phủ

  1. Thủ tướng và các Bộ trưởng là các thành viên Chính phủ, được Tổng thống bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

  2. Thủ tướng có trách nhiệm hỗ trợ Tổng thống và điều hành các Bộ theo chỉ đạo của Tổng thống.

  3. Không ai trong quân đội có thể được bổ nhiệm làm Thủ tướng trừ khi đã giải nhiệm.

  4. Cơ quan công tố thuộc Bộ Tư pháp.

  CHƯƠNG V. TƯ PHÁP

  Điều 65. Hoạt động tư pháp

  1. Quyền lực tư pháp được trao cho các tòa án, gồm các thẩm phán có trình độ chuyên môn theo luật định.

  2. Các tòa án gồm: Tòa án Tối cao, tòa án các cấp khác và Tòa án Hiến pháp.

  Điều 66. Tổ chức Tòa án Tối cao

  1. Trong Tòa án Tối cao có Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao.

  2. Trong Tòa án Tối cao có thể thành lập các tòa chuyên trách.

  3. Việc tổ chức Tòa án Tối cao, các tòa án chuyên trách và các tòa án khác theo luật định.

  Điều 67. Thẩm phán Toà án Tối cao

  1. Chánh án Tòa án tối cao do Tổng thống bổ nhiệm với sự đồng ý của Quốc hội.

  2. Các Thẩm phán Tòa án Tối cao do Tổng thống bổ nhiệm theo đề xuất của Chánh án Tòa án Tối cao và với sự đồng ý của Quốc hội.

  3. Các thẩm phán khác do Chánh án Tòa án Tối cao bổ nhiệm với sự đồng ý của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao.

  Điều 68. Nhiệm kỳ thẩm phán Toà án Tối cao

  1. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án Tối cao là 6 năm và không thể được tái bổ nhiệm.

  2. Nhiệm kỳ của thẩm phán của Tòa án Tối cao là 6 năm và họ có thể được tái bổ nhiệm theo quy định của luật.

  3. Nhiệm kỳ của các thẩm phán ngoài Chánh án và Thẩm phán của Tòa án Tối cao là 10 năm, họ có thể được tái bổ nhiệm theo các điều kiện luật định.

  4. Tuổi về hưu của các thẩm phán được luật quy định.

  Điều 69. Tòa án Hiến pháp

  Tòa án Hiến pháp có thẩm quyền xét xử đối với các vấn đề sau đây:

  1. Sự phù hợp của luật và điều ước quốc tế với Hiến pháp;

  2. Sự phù hợp của các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành với Hiến pháp;

  3. Sự phù hợp của mục tiêu, hoạt động của các đảng chính trị với Hiến pháp;

  4. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương và giữa các chính quyền địa phương;

  5. Khiếu nại của những người cho rằng các quyền hiến định của họ đã bị xâm phạm bởi một đạo luật hay văn bản pháp luật khác trái với Hiến pháp.

  Điều 70. Tổ chức Tòa án Hiến pháp

  1. Tòa án Hiến pháp gồm 15 thẩm phán được Quốc hội bầu chọn trong số những người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Thẩm phán Tòa án Hiến pháp có nhiệm kỳ 9 năm và không thể được bầu chọn nhiều hơn một nhiệm kỳ.

  2. Chánh án và Phó Chánh án Tòa án Hiến pháp do Tổng thống bổ nhiệm trong số các ứng cử viên do Hội đồng thẩm phán Tòa án Hiến pháp giới thiệu

  3. Tổ chức và hoạt động của Tòa án Hiến pháp được quy định trong một đạo luật.

  Điều 71. Nguyên tắc độc lập

  Thẩm phán các tòa án phải xét xử độc lập theo lương tâm, chỉ tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Thẩm phán không được tham gia các đảng chính trị.

  CHƯƠNG VI. CÁC CƠ QUAN HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP

  Điều 72. Các cơ quan hiến định độc lập

  Các cơ quan hiến định độc lập, không phải là các cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp, bao gồm Ngân hàng Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Bầu cử, Ủy ban Nhân quyền và Hội đồng Hoà giải Dân tộc.

  Điều 73. Ngân hàng Trung ương

  1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ngân hàng Trung ương của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

  2. Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định bởi một đạo luật.

  Điều 74. Kiểm toán Nhà nước

  1. Kiểm toán Nhà nước hoạt động theo các nguyên tắc nghề nghiệp.

  2. Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các pháp nhân và tổ chức nhà nước về tính hợp pháp, tính kinh tế, hiệu quả và sự mẫn cán.

  3. Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Hạ viện và có trách nhiệm trình Hạ viện: các báo cáo phân tích việc thực hiện ngân sách và các mục tiêu của chính sách tiền tệ; ý kiến liên quan đến việc chấp thuận quyết toán ngân sách; thông tin về kết quả kiểm toán, kết luận kiểm toán và kiến nghị theo quy định của luật.

  4. Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước không được tham gia đảng chính trị hay bất cứ hoạt động công vụ nào khác không phù hợp với chức trách của mình.

  5. Tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước được quy định bằng một đạo luật.

  Điều 75. Ủy Ban Bầu cử

  1. Các Ủy ban Bầu cử được thiết lập với mục đích điều hành công bằng các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý toàn quốc, xử lý các vấn đề hành chính liên quan đến các chính đảng.

  2. Ủy ban Bầu cử Trung ương gồm 3 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm, 3 thành viên do Quốc hội lựa chọn và 3 thành viên do Chánh án Tòa án Tối cao lựa chọn. Các thành viên của Ủy ban thành viên bầu ra một Chủ tịch.

  3. Nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban là 6 năm.

  4. Các thành viên Ủy ban không thể tham gia các đảng chính trị hoặc các hoạt động chính trị.

  5. Các chiến dịch tranh cử được thực hiện dưới sự điều hành của Ủy ban Bầu cử mỗi cấp trong phạm vi luật định với nguyên tắc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho các ứng cử viên.

  6. Tổ chức, chức năng và các vấn đề quan trọng khác của Ủy ban Bầu cử Trung ương và Ủy ban Bầu cử các cấp sẽ do luật quy định

  Điều 76. Ủy ban Nhân quyền

  1. Ủy ban Nhân quyền là một cơ quan độc lập, có vai trò thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người được ghi nhận tại Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 1948 và trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ủy ban Nhân quyền do Hạ viện thành lập với sự đồng thuận của Thượng viện, gồm 9 thành viên, có sự tham gia của đại diện nhiều thành phần xã hội.

  2. Ủy ban Nhân quyền có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  a. Giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng, công chức và viên chức về quyền con người;

  b. Tư vấn cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến quyền con người;

  c. Nghiên cứu, đề xuất việc gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người;

  d. Nhận các khiếu nại về các vi phạm các quyền được quy định tại tại Hiến pháp này hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  3. Thành viên Ủy ban Nhân quyền không giữ bất kỳ chức vụ nào khác, trừ chức vụ giảng viên đại học, cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào khác. Các thành viên cũng không được tham gia đảng chính trị nào, không thực hiện các nhiệm vụ công không phù hợp với chức trách của mình.

  4. Phương thức tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân quyền sẽ được quy định bởi một đạo luật.

  Điều 77. Hội đồng Hoà giải Dân tộc

  1. Hội đồng Hoà giải Dân tộc thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hận, hướng đến việc khắc phục các sai lầm trong quá khứ, nhằm mang lại công bằng, đoàn kết dân tộc, phát huy các năng lực của người Việt Nam trên toàn thế giới.

  2. Hội đồng Hoà giải Dân tộc gồm 19 thành viên do Hạ viện bổ nhiệm với sự đồng thuận của Thượng viện. Năm (5) thành viên đến từ mỗi khu vực miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam và bốn (4) thành viên thuộc cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

  3. Hội đồng Hoà giải Dân tộc có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  a. Nghiên cứu, xác định lại giá trị pháp lý của các luật, điều ước quốc tế đã được các chính quyền Việt Nam trong quá khứ ban hành, ký kết trái thẩm quyền hoặc gây hại nghiêm trọng cho quốc dân. Đề xuất với Quốc hội các giải pháp khắc phục các sai lầm quá khứ.

  b. Tập hợp thông tin, đề nghị trả tự do, tổ chức việc đối thoại, xin lỗi, bồi thường cho những người đã từng bị xử phạt, điều tra, truy tố, xét xử oan, chỉ vì lý do họ đã có những hành động nhằm thúc đẩy dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội, nhằm bảo vệ các quyền con người, hoặc chỉ để thực thi các quyền tự do của mình.

  c. Nghiên cứu, trình Quốc hội các chính sách, dự án luật có thể khắc phục những sai lầm khác của các chế độ trong quá khứ nhằm hoà giải và hòa hợp dân tộc.

  4. Hội đồng Hoà giải Dân tộc sẽ được Hạ viện giải tán sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ.

  CHƯƠNG VII. TỰ QUẢN ĐỊA PHƯƠNG

  Điều 78. Chính quyền địa phương

  1. Chính quyền địa phương thực hiện các công vụ địa phương, tức là các công vụ không được quy định trong Hiến pháp và trong các đạo luật về các cơ quan khác của Nhà nước. Các công vụ địa phương do nhân dân của địa phương đó tự đề ra. Chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề hành chính liên quan đến an sinh của dân cư địa phương, quản lý tài sản và có thể đề ra các quy định liên quan đến tự chủ địa phương trong phạm vi luật định.

  2. Chính quyền địa phương ở mỗi cấp có thể có một hội đồng và bộ máy hành chính nhà nước cấp địa phương.

  3. Hội đồng địa phương do dân địa phương bầu và có quyền quy định về các công vụ địa phương.

  4. Trong địa phương mình, bộ máy hành chính thực thi các công vụ được quy định trong Hiến pháp, luật và các công vụ địa phương. Người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương do nhân dân địa phương đó trực tiếp bầu ra.

  5. Xã là đơn vị cơ sở của chính quyền địa phương, nơi dân chủ trực tiếp được thực hiện ở mức cao nhất trong các cấp chính quyền.

  6. Chính quyền đô thị được luật quy định.

  7. Các loại chính quyền địa phương do luật định

  Điều 79. Tổ chức Chính quyền địa phương

  Việc tổ chức và thẩm quyền của chính quyền địa phương, thủ tục bầu các thành viên hội đồng (nếu có) và người đứng đầu chính quyền địa phương và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương sẽ do luật định theo nguyên tắc chính quyền cấp càng thấp thì việc áp dụng dân chủ trực tiếp càng cao.

  CHƯƠNG VIII. SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

  Điều 80. Thủ tục sửa đổi Hiến pháp

  1. Một dự luật sửa đổi Hiến pháp có thể được trình bởi các chủ thể sau: ít nhất 1/5 số Hạ nghị sĩ theo luật định, Thượng nghị viện, hoặc Tổng thống.

  2. Nếu Tổng thống trình dự luật sửa đổi Hiến pháp thì dự luật không được thay đổi các điều khoản liên quan đến Tổng thống trong Hiến pháp hiện hành

  3. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được thực hiện bởi một đạo luật được Hạ viện thông qua và sau đó được Thượng viện thông qua với cùng nội dung trong thời hạn 60 ngày.

  4. Dự luật sửa đổi Hiến pháp được Hạ viện thông qua nếu được ít nhất 2/3 số phiếu có mặt của ít nhất 2/3 tổng số Hạ nghị sĩ theo luật định; Dự luật sửa đổi Hiến pháp được Thượng Nghị Viện thông qua nếu được ít nhất 2/3 số phiếu có mặt của ít nhất 2/3 tổng số Thượng nghị sĩ theo luật định.

  5. Trong vòng 60 ngày kể từ khi Dự luật sửa đổi Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua phải tổ chức trưng cầu dân ý để nhân dân phúc quyết.

  CHƯƠNG IX. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN ĐỔI

  Điều 81. Hiệu lực Hiến pháp và quy định chuyển đổi

  1. Hiến pháp này có hiệu lực sau 100 ngày kể từ ngày được nhân dân phúc quyết thông qua.

  2. Trong vòng 100 ngày sau khi Hiến pháp có hiệu lực, Quốc hội hiện hành (đã thông qua Hiến pháp) phải căn cứ vào đó ban hành các luật mới về bầu cử Quốc hội và bầu cử Tổng thống. Các cuộc bầu cử Hạ viện, Thượng viện và Tổng thống đầu tiên được tổ chức theo quy định của các luật đó trong vòng 180 ngày từ khi luật có hiệu lực.

  3. Chính phủ, trong vòng 2 năm sau khi Hiến pháp này có hiệu lực, phải rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành, đệ trình để Quốc hội sửa đổi các quy định trái với Hiến pháp và ban hành các luật mới nhằm thực thi Hiến pháp.

  4. Trong vòng 2 năm sau khi Hiến pháp này có hiệu lực, pháp luật đang có hiệu lực vào thời điểm Hiến pháp được Quốc hội thông qua vẫn còn giá trị. Sau thời hạn 2 năm này, tất cả các quy định trái với Hiến pháp này đều trở nên vô hiệu, các quy định khác vẫn còn giá trị.

  [*] Theo tinh thần đó, một số chuyên gia luật ở trong nước đã soạn một dự thảo hiến pháp được gửi kèm Kiến nghị này như một tài liệu để tham khảo và thảo luận.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  134 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đợt thứ 31 đã có. Số người ký vào kiến nghị 72 đã là 12.899. Đợt 31 toàn bà con Hưng Yên

  Đợt 31:

  12655. Nguyễn Văn Mía, Nông dân, Hưng Yên

  12656. Nguyễn Thị Quyên, Nông dân, Hưng Yên

  12657. Nguyễn Văn Thanh, Nông dân, Hưng Yên

  12658. Đỗ Thị Dơi, Nông dân, Hưng Yên

  12659. Nguyễn Văn Toán, Nông dân, Hưng Yên

  12660. Trương Văn Nhất, Nông dân, Hưng Yên

  12661. Nguyễn Xuân Phương, Nông dân, Hưng Yên

  12662. Hoàng Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên

  12663. Nguyễn Văn Bình, Nông dân, Hưng Yên

  12664. Đặng Thị Lệ, Nông dân, Hưng Yên

  12665. Nguyễn Văn Đậu, Nông dân, Hưng Yên

  12666. Đỗ Thị Hoàn, Nông dân, Hưng Yên

  12667. Nguyễn Văn Đạt, Nông dân, Hưng Yên

  12668. Ngô Văn Thực, Nông dân, Hưng Yên

  12669. Lý Thị Lục, Nông dân, Hưng Yên

  12670. Lưu Văn Bộ, Nông dân, Hưng Yên

  12671. Nguyễn Thị Bình, Nông dân, Hưng Yên

  12672. Đỗ Văn Tuấn, Nông dân, Hưng Yên

  12673. Nguyễn Thị Miền, Nông dân, Hưng Yên

  12674. Đỗ Mạnh Cường, Nông dân, Hưng Yên

  12675. Đỗ Thành Vương, Nông dân, Hưng Yên

  12676. Hoàng Văn Tuynh, Nông dân, Hưng Yên

  12677. Nguyễn Thị Hà, Nông dân, Hưng Yên

  12678. Trương Văn Cương, Nông dân, Hưng Yên

  12679. Tô Thị Hợp, Nông dân, Hưng Yên

  12680. Trương Việt Vương, Nông dân, Hưng Yên

  12681. Phạm Thị Dung, Nông dân, Hưng Yên

  12682. Trương Văn Vĩnh, Nông dân, Hưng Yên

  12683. Nguyễn Thị Huế, Nông dân, Hưng Yên

  12684. Vũ Lê Bình, Nông dân, Hưng Yên

  12685. Phạm Thị Tú, Nông dân, Hưng Yên

  12686. Vũ Lê Tiến , Nông dân, Hưng Yên

  12687. Nguyễn Hương Trà, Nông dân, Hưng Yên

  12688. Lê Văn Pha, Nông dân, Hưng Yên

  12689. Trương Thị Goong, Nông dân, Hưng Yên

  12690. Lê Đức Điệp, Nông dân, Hưng Yên

  12691. Nguyễn Thị Chiêm, Nông dân, Hưng Yên

  12692. Lê Văn Phấn Linh, Nông dân, Hưng Yên

  12693. Nguyễn Thị Mai, Nông dân, Hưng Yên

  12694. Nguyễn Thị Chi, Nông dân, Hưng Yên

  12695. Hoàng Điệp Linh, Nông dân, Hưng Yên

  12696. Đỗ Thị Huệ, Nông dân, Hưng Yên

  12697. Đỗ Văn Huy, Nông dân, Hưng Yên

  12698. Vũ Thị Minh, Nông dân, Hưng Yên

  12699. Đỗ Thế Song, Nông dân, Hưng Yên

  12700. Nguyễn Thị Vinh, Nông dân, Hưng Yên

  12701. Đỗ Trọng Tiến, Nông dân, Hưng Yên

  12702. Nguyễn Thị Thơm, Nông dân, Hưng Yên

  12703. Trần Duy Trịnh, Nông dân, Hưng Yên

  12704. Nguyễn Thị Hoa, Nông dân, Hưng Yên

  12705. Trần Tuấn Anh, Nông dân, Hưng Yên

  12706. Cao Thị Doan, Nông dân, Hưng Yên

  12707. Trần Đức Tuấn, Nông dân, Hưng Yên

  12708. Trương Thị Anh, Nông dân, Hưng Yên

  12709. Nguyễn Văn Tư, Nông dân, Hưng Yên

  12710. Vũ Thị Sáu , Nông dân, Hưng Yên

  12711. Hoàng Thị Chấn, Nông dân, Hưng Yên

  12712. Nguyễn Văn Huynh, Nông dân, Hưng Yên

  12713. Đỗ Thị Hạnh, Nông dân, Hưng Yên

  12714. Nguyễn Văn Khanh, Nông dân, Hưng Yên

  12715. Lê Thị An, Nông dân, Hưng Yên

  12716. Nguyễn Hữu Nam, Nông dân, Hưng Yên

  12717. Đỗ Thị Hường, Nông dân, Hưng Yên

  12718. Ngô Công Chinh, Nông dân, Hưng Yên

  12719. Hoàng Văn Tú, Nông dân, Hưng Yên

  12720. Trương Văn Lợi, Nông dân, Hưng Yên

  12721. Trương Ngọc Long, Nông dân, Hưng Yên

  12722. Ngô Văn Hách, Nông dân, Hưng Yên

  12723. Đỗ Văn Hùng, Nông dân, Hưng Yên

  12724. Nguyễn Văn Hoành, Nông dân, Hưng Yên

  12725. Hoàng Thị Chi, Nông dân, Hưng Yên

  12726. Hoàng Văn Khai, Nông dân, Hưng Yên

  12727. Đỗ Văn Thụy, Nông dân, Hưng Yên

  12728. Đỗ Văn Hạc, Nông dân, Hưng Yên

  12729. Chu Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên

  12730. Đỗ Thị Lan, Nông dân, Hưng Yên

  12731. Phạm Văn Tiến, Nông dân, Hưng Yên

  12732. Hoàng Thị Thoa, Nông dân, Hưng Yên

  12733. Phạm Thị Vân, Nông dân, Hưng Yên

  12734. Phạm Quốc Việt, Nông dân, Hưng Yên

  12735. Nguyên Văn Thực, Nông dân, Hưng Yên

  12736. Đỗ Thị Tâm, Nông dân, Hưng Yên

  12737. Nguyên Am Tùng, Nông dân, Hưng Yên

  12738. Nguyên Thái Sơn, Nông dân, Hưng Yên

  12739. Phạm Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên

  12740. Ngô Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên

  12741. Nguyễn Thị Duyến, Nông dân, Hưng Yên

  12742. Ngô Văn Tiến , Nông dân, Hưng Yên

  12743. Đỗ Thị Thu, Nông dân, Hưng Yên

  12744. Đỗ Văn Dũng , Nông dân, Hưng Yên

  12745. Đỗ Văn Tra, Nông dân, Hưng Yên

  12746. Đỗ Văn Hài, Nông dân, Hưng Yên

  12747. Ngô Văn Đệ, Nông dân, Hưng Yên

  12748. Cao Thị Vì, Nông dân, Hưng Yên

  12749. Ngô Thành Việt, Nông dân, Hưng Yên

  12750. Ngô Bích Thảo, Nông dân, Hưng Yên

  12751. Nguyễn Thị Thành, Nông dân, Hưng Yên

  12752. Đỗ Văn Điệp, Nông dân, Hưng Yên

  12753. Hoàng Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên

  12754. Vũ Trọng Tuệ, Nông dân, Hưng Yên

  12755. Đào Thị Hưng, Nông dân, Hưng Yên

  12756. Vũ Thị Loan, Nông dân, Hưng Yên

  12757. Vũ Văn Toán, Nông dân, Hưng Yên

  12758. Vũ Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên

  12759. Vũ Thị Trang, Nông dân, Hưng Yên

  12760. Vũ Văn Phán, Nông dân, Hưng Yên

  12761. Vũ Văn Tuân, Nông dân, Hưng Yên

  12762. Nguyễn Văn Cơ, Nông dân, Hưng Yên

  12763. Nguyễn Văn Bổn, Nông dân, Hưng Yên

  12764. Lưu Văn Hình, Nông dân, Hưng Yên

  12765. Lưu Văn Phụng, Nông dân, Hưng Yên

  12766. Ngô Văn Thắng, Nông dân, Hưng Yên

  12767. Nguyễn Văn Hạo, Nông dân, Hưng Yên

  12768. Nguyễn Văn Tiếu, Nông dân, Hưng Yên

  12769. Vũ Văn Đức, Nông dân, Hưng Yên

  12770. Ngô Thị Tuyên, Nông dân, Hưng Yên

  12771. Lưu Văn Hào, Nông dân, Hưng Yên

  12772. Lưu Thị Quyền, Nông dân, Hưng Yên

  12773. Đỗ Thị Hụng, Nông dân, Hưng Yên

  12774. Lưu Văn Hững, Nông dân, Hưng Yên

  12775. Lưu Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên

  12776. Phạm Thị Lan Anh, Nông dân, Hưng Yên

  12777. Hoàng Văn Công, Nông dân, Hưng Yên

  12778. Ngô Văn Định, Nông dân, Hưng Yên

  12779. Trữ Thị Ly, Nông dân, Hưng Yên

  12780. Đỗ Văn Tuân, Nông dân, Hưng Yên

  12781. Nguyễn Văn Nhuận, Nông dân, Hưng Yên

  12782. Nguyễn Văn Đức, Nông dân, Hưng Yên

  12783. Đỗ Hùng Lức, Nông dân, Hưng Yên

  12784. Vũ Thị Hường, Nông dân, Hưng Yên

  12785. Đỗ Thị Hoa, Nông dân, Hưng Yên

  12786. Nguyễn Văn Bế, Nông dân, Hưng Yên

  12787. Đỗ Thị Hợi, Nông dân, Hưng Yên

  12788. Nguyễn Thị Tám, Nông dân, Hưng Yên

  12789. Nguyễn Thị Thuật, Nông dân, Hưng Yên

  12790. Ngô Văn Ưng, Nông dân, Hưng Yên

  12791. Phạm Thị Qúi, Nông dân, Hưng Yên

  12792. Đỗ Thị Hữu, Nông dân, Hưng Yên

  12793. Phạm Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên

  12794. Vũ Thị Hiên, Nông dân, Hưng Yên

  12795. Lê Văn Dũng, Nông dân, Hưng Yên

  12796. Đào Thị Huấn, Nông dân, Hưng Yên

  12797. Lê Hữu Phước, Nông dân, Hưng Yên

  12798. Phạm Văn Nghiệp, Nông dân, Hưng Yên

  12799. Phạm Văn Hiệp, Nông dân, Hưng Yên

  12800. Đỗ Thị Châm, Nông dân, Hưng Yên

  12801. Dương Ngọc Danh, Nông dân, Hưng Yên

  12802. Phạm Thị Oanh, Nông dân, Hưng Yên

  12803. Ngô Thị Mịn, Nông dân, Hưng Yên

  12804. Nguyễn Thị Ngân, Nông dân, Hưng Yên

  12805. Nguyễn Văn Tấn, Nông dân, Hưng Yên

  12806. Chu Thị Bay, Nông dân, Hưng Yên

  12807. Hoàng Văn Đức, Nông dân, Hưng Yên

  12808. Cao Thị Bắc, Nông dân, Hưng Yên

  12809. Hoàng Thị Dung, Nông dân, Hưng Yên

  12810. Nguyễn Thị Hiến, Nông dân, Hưng Yên

  12811. Vũ Văn Tuệ, Nông dân, Hưng Yên

  12812. Chử Văn Tiêu, Nông dân, Hưng Yên

  12813. Phạm Ngọc Vị, Nông dân, Hưng Yên

  12814. Chử Văn Du, Nông dân, Hưng Yên

  12815. Chử Thị Giáo, Nông dân, Hưng Yên

  12816. Đỗ Hữu Nghị, Nông dân, Hưng Yên

  12817. Đỗ Thị Ngự, Nông dân, Hưng Yên

  12818. Đỗ Văn Thành, Nông dân, Hưng Yên

  12819. Nguyễn Thị Thúy Chinh, Nông dân, Hưng Yên

  12820. Phạm Ngọc Thu, Nông dân, Hưng Yên

  12821. Nguyễn Thị Phúc, Nông dân, Hưng Yên

  12822. Phạm Thị Thúy Khanh, Nông dân, Hưng Yên

  12823. Phạm Thị Thính, Nông dân, Hưng Yên

  12824. Phạm Quang Hưng, Nông dân, Hưng Yên

  12825. Lý Thị Lục, Nông dân, Hưng Yên

  12826. Trương Vương Cương, Nông dân, Hưng Yên

  12827. Lê Văn Điệp, Nông dân, Hưng Yên

  12828. Nguyễn Thị Chiên, Nông dân, Hưng Yên

  12829. Lê Văn Phần Linh, Nông dân, Hưng Yên

  12830. Hoàng Điệp Linh, Nông dân, Hưng Yên

  12831. Trần Chương Trình, Nông dân, Hưng Yên

  12832. Đỗ Thúy Hường, Nông dân, Hưng Yên

  12833. Đỗ Văn Tùng, Nông dân, Hưng Yên

  12834. Nguyễn Anh Tùng, Nông dân, Hưng Yên

  12835. Phạm Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên

  12836. Đỗ Văn Hìa, Nông dân, Hưng Yên

  12837. Lưu Văn Phụng, Nông dân, Hưng Yên

  12838. Hoàng Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên

  12839. Hoàng Văn Sáu, Nông dân, Hưng Yên

  12840. Lưu Thị Quyên, Nông dân, Hưng Yên

  12841. Phạm Thị Lan Anh, Nông dân, Hưng Yên

  12842. Nguyễn Văn Mạnh, Nông dân, Hưng Yên

  12843. Đạo Thị Tơ, Nông dân, Hưng Yên

  12844. Phạm Thị Lương, Nông dân, Hưng Yên

  12845. Đỗ Thị Hội, Nông dân, Hưng Yên

  12846. Hoàng Thế Duy, Nông dân, Hưng Yên

  12847. Đinh Thị Oanh, Nông dân, Hưng Yên

  12848. Nguyễn Thị Hoa chiên, Nông dân, Hưng Yên

  12849. Đỗ Văn Linh, Nông dân, Hưng Yên

  12850. Phan Thị Văn, Nông dân, Hưng Yên

  12851. Đỗ Mạnh Hào, Nông dân, Hưng Yên

  12852. Nguyễn Thị Lựa, Nông dân, Hưng Yên

  12853. Nguyễn Thị Tính, Nông dân, Hưng Yên

  12854. Nguyễn Thị Ngoan, Nông dân, Hưng Yên

  12855. Chử Đức Việt, Nông dân, Hưng Yên

  12856. Lê Thị Mĩ, Nông dân, Hưng Yên

  12857. Chử Quang Sáng, Nông dân, Hưng Yên

  12858. Lê Thị Hợp, Nông dân, Hưng Yên

  12859. Lê Văn Luận, Nông dân, Hưng Yên

  12860. Nguyễn Thị Thạnh, Nông dân, Hưng Yên

  12861. Lê Hồng Tươi, Nông dân, Hưng Yên

  12862. Lê Văn Toán, Nông dân, Hưng Yên

  12863. Lê Văn Tuân, Nông dân, Hưng Yên

  12864. Nguyễn Thị Hưởng, Nông dân, Hưng Yên

  12865. Lê Văn Hồng, Nông dân, Hưng Yên

  12866. Phạn Thị Hòa, Nông dân, Hưng Yên

  12867. Lê Thị Nga, Nông dân, Hưng Yên

  12868. Lê Văn Thi, Nông dân, Hưng Yên

  12869. Nguyễn Văn Thản, Nông dân, Hưng Yên

  12870. Phan Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên

  12871. Nguyễn Thị Liên, Nông dân, Hưng Yên

  12872. Nguyễn Văn Chử, Nông dân, Hưng Yên

  12873. Nguyễn Văn Sách, Nông dân, Hưng Yên

  12874. Lê Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên

  12875. Nguyễn Đức Huỳnh, Nông dân, Hưng Yên

  12876. Nguyễn Thị Ánh Ngân, Nông dân, Hưng Yên

  12877. Nguyễn Hải Tấn, Nông dân, Hưng Yên

  12878. Nguyễn Thị Xíu, Nông dân, Hưng Yên

  12879. Nguyễn Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên

  12880. Nguyễn Thị Thực, Nông dân, Hưng Yên

  12881. Nguyễn Văn Quyết, Nông dân, Hưng Yên

  12882. Nguyễn Thị Diệu, Nông dân, Hưng Yên

  12883. Nguyễn Đình Thi, Nông dân, Hưng Yên

  12884. Chử Văn Hơn, Nông dân, Hưng Yên

  12885. Phan Thị Tươi, Nông dân, Hưng Yên

  12886. Nguyễn Văn Liên, Nông dân, Hưng Yên

  12887. Đỗ Thị Tuyên, Nông dân, Hưng Yên

  12888. Nguyễn Văn Bắc, Nông dân, Hưng Yên

  12889. Nguyễn Hữu Hùng, Nông dân, Hưng Yên

  12890. Nguyễn Văn Dũng, Nông dân, Hưng Yên

  12891. Lưu Văn Mạnh, Nông dân, Hưng Yên

  12892. Trử Thị Trại, Nông dân, Hưng Yên

  12893. Lã Văn Xuyên, Nông dân, Hưng Yên

  12894. Chử Thị Loan, Nông dân, Hưng Yên

  12895. Chử Văn Cao, Nông dân, Hưng Yên

  12896. Nguyễn Thị Thức, Nông dân, Hưng Yên

  12897. Chu Thị Nhung, Nông dân, Hưng Yên

  12898. Chử Thị Quy , Nông dân, Hưng Yên

  12899. Vũ Thu Hà, Nông dân, Hưng Yên

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:27
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Đợt 30 số người ký tên vào Kiến Nghị 72 đã lên đến 12.654 người. Lần này toàn bộ là cô bác Nghệ An

  Đợt 30:

  11899. Nguyễn Thị Hoài, làm ruộng, Nghệ An

  11900. Nguyễn Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An

  11901. Phạm Thị Nho, làm ruộng, Nghệ An

  11902. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

  11903. Nguyễn Thị Ngân, làm ruộng, Nghệ An

  11904. Phạm Thị Tám, làm ruộng, Nghệ An

  11905. Phạm Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  11906. Nguyễn Thị Linh, làm ruộng, Nghệ An

  11907. Nguyễn Thị Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  11908. Nguyễn Thị Đào, làm rmuộng, Nghệ An

  11909. Nguyễn Thị Nga, làm ruộng, Nghệ An

  11910. Nguyễn Thị Đình, làm ruộng, Nghệ An

  11911. Nguyễn Thị Thơ, làm ruộng, Nghệ An

  11912. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  11913. Phạm Thị Thứ, làm ruộng, Nghệ An

  11914. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Nghệ An

  11915. Nguyễn Thị Tư Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  11916. Nguyễn Thị Trị Diện, làm ruộng, Nghệ An

  11917. Nguyễn Thị Tin, nội trợ, Nghệ An

  11918. Lê Thị Hiên, làm ruộng, Nghệ An

  11919. Phạm Thanh Hường, làm ruộng, Nghệ An

  11920. Hoàng Thị Ca, làm ruộng, Nghệ An

  11921. Bùi Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  11922. Hoàng V Quốc, làm ruộng, Nghệ An

  11923. Nguyễn V Xuyên, làm ruộng, Nghệ An

  11924. Nguyễn V Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11925. Bùi Thị Thi, làm ruộng, Nghệ An

  11926. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  11927. Hà Thị Dựng, làm ruộng, Nghệ An

  11928. Nguyễn Văn Phan, làm ruộng, Nghệ An

  11929. Phùng Thị Trầm, làm ruộng, Nghệ An

  11930. Nguyễn Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An

  11931. Nguyễn Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An

  11932. Phùng Thị Tân, làm ruộng, Nghệ An

  11933. Nguyễn Thị Chúc, làm ruộng, Nghệ An

  11934. Phạm Thị Lai, làm ruộng, Nghệ An

  11935. Hồ Sỹ Thạch, làm ruộng, Nghệ An

  11936. Nguyễn Văn Lĩnh, làm ruộng, Nghệ An

  11937. Nguyễn Xuân Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  11938. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  11939. Trần Thị Lân, làm ruộng, Nghệ An

  11940. Nguyễn Văn Nhật, làm ruộng, Nghệ An

  11941. Hoàng Thi Tươi, làm ruộng, Nghệ An

  11942. Hoàng Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An

  11943. Nguyễn Văn Chấp, làm ruộng, Nghệ An

  11944. Nguyễn Thị Hợi, làm ruộng, Nghệ An

  11945. Nguyễn Thị Lành, làm ruộng, Nghệ An

  11946. Nguyễn Thị Nguyền, làm ruộng, Nghệ An

  11947. Nguyễn Quốc Oanh, làm ruộng, Nghệ An

  11948. Nguyễn Thị Nhân, làm ruộng, Nghệ An

  11949. Nguyễn Thị Vị, nội trợ, Nghệ An

  11950. Nguyễn Văn Bằng, nông nghiệp, Nghệ An

  11951. Nguyễn Văn Hùng, nông nghiệp, Nghệ An

  11952. Phùng Bá Trần, nông nghiệp, Nghệ An

  11953. Nguyễn Văn Trường, nông nghiệp, Nghệ An

  11954. Đoàn Thị Châu, nông nghiệp, Nghệ An

  11955. Nguyễn Thị Thông, nông nghiệp, Nghệ An

  11956. Phạm Thị Tươi, nông nghiệp, Nghệ An

  11957. Bùi Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An

  11958. Nguyễn Thị Nhan, nông nghiệp, Nghệ An

  11959. Nguyễn Thị Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An

  11960. Nguyễn Thị Huệ, nông nghiệp, Nghệ An

  11961. Nguyễn Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An

  11962. Nguyễn Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An

  11963. Nguyễn Thị Nam, nông nghiệp, Nghệ An

  11964. Nguyễn Thị Thành, nông nghiệp, Nghệ An

  11965. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Nghệ An

  11966. Nguyễn Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An

  11967. Nguyễn Thị Thìn, nông nghiệp, Nghệ An

  11968. Đặng Thị Nhuần, nông nghiệp, Nghệ An

  11969. Nguyễn Thị Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An

  11970. Phạm Thị Thế, nông nghiệp, Nghệ An

  11971. Bùi Thị Vân, nông nghiệp, Nghệ An

  11972. Bùi Thị Minh, nông nghiệp, Nghệ An

  11973. Phạm Thị Cường, nông nghiệp, Nghệ An

  11974. Nguyễn Công, nông nghiệp, Nghệ An

  11975. Nguyễn Trung Hải, làm ruộng, Nghệ An

  11976. Nguyễn Thị Hải, làm ruộng, Nghệ An

  11977. Phùng Thị Cương, làm ruộng, Nghệ An

  11978. Phùng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An

  11979. Phùng Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11980. Chu Thị Hiến, làm ruộng, Nghệ An

  11981. Bùi Thị Nụ, làm ruộng, Nghệ An

  11982. Nguyễn Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

  11983. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  11984. Hồ Thị Thọ, làm ruộng, Nghệ An

  11985. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  11986. Nguyễn Thị Triều, làm ruộng, Nghệ An

  11987. Nguyễn Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  11988. Nguyễn Thị Mến, làm ruộng, Nghệ An

  11989. Phạm Thị Nhi, làm ruộng, Nghệ An

  11990. Hoàng Thị Liều, làm ruộng, Nghệ An

  11991. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  11992. Nguyễn Thị Vệ, làm ruộng, Nghệ An

  11993. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  11994. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An

  11995. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An

  11996. Phùng Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  11997. Bùi Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An

  11998. Phạm Thị Thiền, làm ruộng, Nghệ An

  11999. Trần Thị Thạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12000. Bùi Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An

  12001. Phạm Thị Vinh, làm ruộng, Nghệ An

  12002. Trần Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12003. Nguyễn Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An

  12004. Nguyễn Thị Tam, làm ruộng, Nghệ An

  12005. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12006. Nguyễn Thị Khiêm, làm ruộng, Nghệ An

  12007. Bùi Thị Danh, làm ruộng, Nghệ An

  12008. Phạm Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12009. Nguyễn Thị Phấn, làm ruộng, Nghệ An

  12010. Nguyễn Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  12011. Phạm Thị Quế, làm ruộng, Nghệ An

  12012. Phạm Thị Ngân, làm ruộng, Nghệ An

  12013. Phạm Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An

  12014. Hoàng Bá Sang, làm ruộng, Nghệ An

  12015. Hoàng Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  12016. Hoàng Văn Huyền, học sinh, Nghệ An

  12017. Hoàng Thị Ngọc Hà, học sinh, Nghệ An

  12018. Phạm Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12019. Hồ Sỹ Tràng, làm ruộng, Nghệ An

  12020. Hoàng Văn Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  12021. Nguyễn Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

  12022. Bùi Thị Cường, làm ruộng, Nghệ An

  12023. Phạm Thị Chức, làm ruộng, Nghệ An

  12024. Nguyễn Thị Huệ, làm ruộng, Nghệ An

  12025. Phạm Thị Chuyên, làm ruộng, Nghệ An

  12026. Nguyễn Thị Huệ, làm ruộng, Nghệ An

  12027. Hoàng Thị Cúc, làm ruộng, Nghệ An

  12028. Nguyễn Xuân Thạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12029. Phạm Thị Huy, làm ruộng, Nghệ An

  12030. Nguyễn Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An

  12031. Nguyễn Thị Lệ, làm ruộng, Nghệ An

  12032. Nguyễn Thị Sương, học sinh, Nghệ An

  12033. Nguyễn Văn Nam, học sinh, Nghệ An

  12034. Nguyễn Văn Bắc, học sinh, Nghệ An

  12035. Ngô Thị Phong, học sinh, Nghệ An

  12036. Nguyễn Quốc Tuấn, học sinh, Nghệ An

  12037. Nguyễn Thị Ngọc Hà, học sinh, Nghệ An

  12038. Nguyễn Thị Hóa, làm ruộng, Nghệ An

  12039. Phạm Văn Tâm, học sinh, Nghệ An

  12040. Phạm Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  12041. Phạm Văn Cường, học sinh, Nghệ An

  12042. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  12043. Phạm Văn Dũng, học sinh, Nghệ An

  12044. Phạm Thị Phương Thảo, học sinh, Nghệ An

  12045. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  12046. Phùng Bá Thiệp, nông nghiệp, Nghệ An

  12047. Nguyễn Văn Thịnh, nông nghiệp, Nghệ An

  12048. Nguyễn Xuân Tuế, nông nghiệp, Nghệ An

  12049. Phùng Bá Đức, nông nghiệp, Nghệ An

  12050. Phùng Bá Mai, nông nghiệp, Nghệ An

  12051. Trần Văn Kinh, nông nghiệp, Nghệ An

  12052. Nguyễn Văn Thơ, nông nghiệp, Nghệ An

  12053. Bùi Thị Cường, nông nghiệp, Nghệ An

  12054. Hoàng Văn Đạo, nông nghiệp, Nghệ An

  12055. Nguyễn Văn Hợi, làm ruộng, Nghệ An

  12056. Nguyễn Văn Lành, làm ruộng, Nghệ An

  12057. Phùng Bá Thuyết, làm ruộng, Nghệ An

  12058. Ông Văn Huỳnh, làm ruộng, Nghệ An

  12059. Nguyễn Văn Chung, làm ruộng, Nghệ An

  12060. Nguyễn Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12061. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  12062. Nguyễn Xuân Thơ, làm ruộng, Nghệ An

  12063. Nguyễn Hựu Trị. học sinh, Nghệ An

  12064. Nguyễn Thị Văn, làm ruộng, Nghệ An

  12065. Nguyễn Thị An, học sinh, Nghệ An

  12066. Nguyễn Hựu Cơ, làm ruộng, Nghệ An

  12067. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  12068. Nguyễn Văn Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  12069. Nguyễn Mạnh Dũng, làm ruộng, Nghệ An

  12070. Phạm Văn Thành, làm ruộng, Nghệ An

  12071. Nguyễn Xuân Ân, làm ruộng, Nghệ An

  12072. Nguyễn Văn Bá, làm ruộng, Nghệ An

  12073. Hoàng Văn Liên, làm ruộng, Nghệ An

  12074. Nguyễn Văn Thìn, làm ruộng, Nghệ An

  12075. Phạm Văn Nhân, làm ruộng, Nghệ An

  12076. Phạm Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  12077. Nguyễn Thị Sỹ, làm ruộng, Nghệ An

  12078. Phạm Văn Lưu, làm ruộng, Nghệ An

  12079. Phạm Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12080. Phạm Văn Châu, làm ruộng, Nghệ An

  12081. Phạm Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  12082. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  12083. Phạm Văn Sâm, làm ruộng, Nghệ An

  12084. Phạm Văn Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12085. Bùi Văn Châm, làm ruộng, Nghệ An

  12086. Phạm Văn Gưng, làm ruộng, Nghệ An

  12087. Phạm Văn Nhượng, làm ruộng, Nghệ An

  12088. Phùng Bá Bạch, làm ruộng, Nghệ An

  12089. Lê Xuân Quyền, làm ruộng, Nghệ An

  12090. Phạm Văn Trầm, làm ruộng, Nghệ An

  12091. Đỗ Thanh Sơn, làm ruộng, Nghệ An

  12092. Lê Trọng Tiến, làm ruộng, Nghệ An

  12093. Đặng Văn Nhuần, làm ruộng, Nghệ An

  12094. Nguyễn Xuân Huy, làm ruộng, Nghệ An

  12095. Phùng Bá Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  12096. Lê Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  12097. Nguyễn Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An

  12098. Nguyễn Văn Chiến, làm ruộng, Nghệ An

  12099. Nguyễn Văn Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  12100. Nguyễn Thị Nguyên, làm ruộng, Nghệ An

  12101. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  12102. Nguyễn Văn Thiềm, làm ruộng, Nghệ An

  12103. Nguyễn Hùng Loan, làm ruộng, Nghệ An

  12104. Nguyễn Thị Hằng, làm ruộng, Nghệ An

  12105. Nguyễn Thị Dung, làm ruộng, Nghệ An

  12106. Nguyễn Văn Tam, làm ruộng, Nghệ An

  12107. Nguyễn Văn Hành, làm ruộng, Nghệ An

  12108. Hoàng Văn Thắng, Nghệ An

  12109. Nguyễn Văn Chiến, Nghệ An

  12110. Nguyễn Văn Nhân, Nghệ An

  12111. Hoàng Văn Tạo, làm ruộng, Nghệ An

  12112. Nguyễn Tư Biên, làm ruộng, Nghệ An

  12113. Nguyễn Tư Tấn, làm ruộng, Nghệ An

  12114. Nguyễn Văn Giáp, làm ruộng, Nghệ An

  12115. Nguyễn Văn Ngại, làm ruộng, Nghệ An

  12116. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An

  12117. Đặng Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  12118. Phạm Văn Thành, làm ruộng, Nghệ An

  12119. Trần Văn Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  12120. Hoàng Văn Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  12121. Nguyễn Thị Nhan, làm ruộng, Nghệ An

  12122. Phạm Văn Hưng, Nghệ An

  12123. Nguyễn Hữu Tân, Nghệ An

  12124. Phùng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An

  12125. Đặng Hải Long, làm ruộng, Nghệ An

  12126. Phùng Bá Nhân, làm ruộng, Nghệ An

  12127. Phùng Văn Tuấn, sinh viên, Nghệ An

  12128. Phùng Bá Ruc, học sinh, Nghệ An

  12129. Nguyễn Văn Thân, sinh viên, Nghệ An

  12130. Nguyễn Văn Thông, học sinh, Nghệ An

  12131. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12132. Nguyễn Quốc Cường, làm ruộng, Nghệ An

  12133. Hồ Sỹ Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  12134. Nguyễn Trọng Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

  12135. Hồ Sỹ Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  12136. Hộ Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12137. Nguyễn Quốc Công, buôn bán, Nghệ An

  12138. Bùi Văn Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

  12139. Nguyễn Văn Giáp, làm ruộng, Nghệ An

  12140. Cao Thị Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  12141. Hồ Sỹ Dương, làm ruộng, Nghệ An

  12142. Nguyễn Thị Bình, công nhân, Nghệ An

  12143. Nguyễn Văn Bảo, làm ruộng, Nghệ An

  12144. Phạm Văn Tương, làm ruộng, Nghệ An

  12145. Nguyễn Văn Đàn, làm ruộng, Nghệ An

  12146. Ngô Thị Báu, làm ruộng, Nghệ An

  12147. Nguyễn Văn Vẹn, làm ruộng, Nghệ An

  12148. Hoàng Văn Thất, làm ruộng, Nghệ An

  12149. Hoàng Văn Đào, làm ruộng, Nghệ An

  12150. Phan Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An

  12151. Nguyễn Văn Mẫn, làm ruộng, Nghệ An

  12152. Phạm Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12153. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  12154. Hoàng Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An

  12155. Phạm Văn Đảo, làm ruộng, Nghệ An

  12156. Nguyễn Xuân Lành, làm ruộng, Nghệ An

  12157. Nguyễn Văn Vỹ, làm ruộng, Nghệ An

  12158. Nguyễn Thị Yến, làm ruộng, Nghệ An

  12159. Đặng Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12160. Nguyễn Hữu Tiến Dũng, học sinh, Nghệ An

  12161. Nguyễn Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  12162. Nguyễn Văn Khôn, làm ruộng, Nghệ An

  12163. Nguyễn Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An

  12164. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  12165. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  12166. Nguyễn Thị Yến, làm ruộng, Nghệ An

  12167. Nguyễn Thị Cảnh, làm ruộng, Nghệ An

  12168. Nguyễn Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An

  12169. Trần Quang Huy, lao động tự do, Nghệ An

  12170. Nguyễn Tiến Dũng, lao động tự do, Nghệ An

  12171. Phạm Văn Vinh, Nghệ An

  12172. Lê Xuân Phước, Nghệ An

  12173. Nguyễn Hữu Liệu, làm ruộng, Nghệ An

  12174. Nguyễn Ngọc Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12175. Dương V Phong, Nghệ An

  12176. Nguyễn Văn Nguyên, Nghệ An

  12177. Nguyễn Văn Hồng, Nghệ An

  12178. Nguyễn Văn Luyên, Nghệ An

  12179. Bùi Văn Chới, Nghệ An

  12180. Nguyễn Văn Xuân, Nghệ An

  12181. Nguyễn Văn Đồng, làm ruộng, Nghệ An

  12182. Nguyễn Văn Khẩn, làm ruộng, Nghệ An

  12183. Phùng Bá Điền, làm ruộng, Nghệ An

  12184. Nguyễn Văn Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12185. Phạm Văn Hậu, Nghệ An

  12186. Phạm Văn Luật, làm ruộng, Nghệ An

  12187. Phùng Thị Hoài, làm ruộng, Nghệ An

  12188. Nguyễn Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  12189. Phạm Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An

  12190. Nguyễn Thị Trang, Nghệ An

  12191. Nguyễn Thị Tin, Nghệ An

  12192. Nguyễn Thị Phúc, Nghệ An

  12193. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  12194. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  12195. Phạm Thị Tiêu, làm ruộng, Nghệ An

  12196. Phùng Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  12197. Nguyễn Hữu Bộ, làm ruộng, Nghệ An

  12198. Phạm Xuân Ngọc, học sinh, Nghệ An

  12199. Lê Xuân Lưu, học sinh, Nghệ An

  12200. Nguyễn Xuân Hùng, học sinh, Nghệ An

  12201. Bùi Vinh Tân, sinh viên, Nghệ An

  12202. Phạm Văn Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12203. Nguyễn Văn Nhân, làm ruộng, Nghệ An

  12204. Hoàng Văn Hưng, làm ruộng, Nghệ An

  12205. Nguyễn Văn Hà, làm ruộng, Nghệ An

  12206. Phùng Bá Yến, làm ruộng, Nghệ An

  12207. Nguyễn Xuân Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  12208. Nguyễn Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An

  12209. Nguyễn Văn Tin, làm ruộng, Nghệ An

  12210. Nguyễn Hữu Cương, làm ruộng, Nghệ An

  12211. Nguyễn Văn Hoan, sinh viên, Nghệ An

  12212. Phạm Văn Triều, sinh viên, Nghệ An

  12213. Bùi Văn Vịnh, Nghệ An

  12214. Nguyễn Văn Nhung, làm ruộng, Nghệ An

  12215. Nguyễn Thị Hào, làm ruộng, Nghệ An

  12216. Phùng Bá Hùng, sinh viên, Nghệ An

  12217. Nguyễn Thế Anh, làm ruộng, Nghệ An

  12218. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12219. Ngô Văn Thới, làm ruộng, Nghệ An

  12220. Trần Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An

  12221. Hồ Sỹ Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12222. Phạm Văn Thái, làm ruộng, Nghệ An

  12223. Hồ Sỹ Đạo, làm ruộng, Nghệ An

  12224. Phùng Bá Lập, làm ruộng, Nghệ An

  12225. Nguyễn Xuân Bấn, học sinh, Nghệ An

  12226. Nguyễn Thanh Bình, học sinh, Nghệ An

  12227. Phùng Bá Quế, sinh viên, Nghệ An

  12228. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  12229. Nguyễn Văn Việt, làm ruộng, Nghệ An

  12230. Hoàng Văn Tam, làm ruộng, Nghệ An

  12231. Hoàng Văn Tuất, làm ruộng, Nghệ An

  12232. Nguyễn Văn Tào, làm ruộng, Nghệ An

  12233. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

  12234. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An

  12235. Trần Thị Tùng, giáo viên, Nghệ An

  12236. Nguyễn Thị Thành, Nghệ An

  12237. Trần Công Chiến, làm ruộng, Nghệ An

  12238. Trần Công A, làm ruộng, Nghệ An

  12239. Phạm Thị Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  12240. Trần Công Bê, làm ruộng, Nghệ An

  12241. Trần Công Ba, làm ruộng, Nghệ An

  12242. Trần Công Bốn, làm ruộng, Nghệ An

  12243. Nguyễn Thị An, làm ruộng, Nghệ An

  12244. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An

  12245. Nguyễn Thị Trúc, làm ruộng, Nghệ An

  12246. Nguyễn Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An

  12247. Nguyễn Thị Đệ, làm ruộng, Nghệ An

  12248. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An

  12249. Nguyễn Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  12250. Bùi Thị Thống, làm ruộng, Nghệ An

  12251. Nguyễn Văn Duệ, làm ruộng, Nghệ An

  12252. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12253. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An

  12254. Phùng Bá Điềm, làm ruộng, Nghệ An

  12255. Nguyễn Xuân Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12256. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12257. Nguyễn Văn Chiến, làm ruộng, Nghệ An

  12258. Bùi Văn Tự, làm ruộng, Nghệ An

  12259. Nguyễn Văn Dương, làm ruộng, Nghệ An

  12260. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12261. Phạm công Hoan, làm ruộng, Nghệ An

  12262. Đặng Xuân Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12263. Phạm Văn Lâm, làm ruộng, Nghệ An

  12264. Phùng Bá Nhân, làm ruộng, Nghệ An

  12265. Phùng Bá Tuấn, sinh viên, Nghệ An

  12266. Hoàng Văn Hải, sinh viên, Nghệ An

  12267. Bùi Xuân Hạp, làm ruộng, Nghệ An

  12268. Nguyễn Thị Công, làm ruộng, Nghệ An

  12269. Hoàng Văn Thích, làm ruộng, Nghệ An

  12270. Hoàng Văn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An

  12271. Nguyễn Văn Tín, lái xe, Nghệ An

  12272. Hồ Sỹ Triều, làm ruộng, Nghệ An

  12273. Nguyễn Văn Hiệp, làm ruộng, Nghệ An

  12274. Nguyễn Văn Nhật, làm ruộng, Nghệ An

  12275. Bùi Văn Cung, làm ruộng, Nghệ An

  12276. Hồ Đức Sự, làm ruộng, Nghệ An

  12277. Nguyễn Xuân Thương, học sinh, Nghệ An

  12278. Nguyễn Văn Viên, sinh viên, Nghệ An

  12279. Hoàng Văn Hùng, Nghệ An

  12280. Nguyễn Xuân Khôi, sinh viên, Nghệ An

  12281. Nguyễn Xuân Khanh, làm ruộng, Nghệ An

  12282. Đinh Bật Hảo, sinh viên, Nghệ An

  12283. Trần Văn Cảnh, làm ruộng, Nghệ An

  12284. Trần Văn Lập, làm ruộng, Nghệ An

  12285. Trần Văn Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  12286. Nguyễn Xuân Lộc, làm ruộng, Nghệ An

  12287. Nguyễn Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  12288. Hoàng Văn Huân, làm ruộng, Nghệ An

  12289. Hoàng Văn Hạnh, Nghệ An

  12290. Nguyễn Văn Huynh, Nghệ An

  12291. Phùng Bá Khương, Nghệ An

  12292. Hồ Sỹ Nhân, Nghệ An

  12293. Hồ Sỹ Hảo, Nghệ An

  12294. Phạm Văn Khuông, Nghệ An

  12295. Nguyễn Văn Cường, Nghệ An

  12296. Nguyễn Thị Phái, làm ruộng, Nghệ An

  12297. Nguyễn Văn Tráng, làm ruộng, Nghệ An

  12298. Bùi Văn Quang, làm ruộng, Nghệ An

  12299. Hoàng Văn Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  12300. Nguyễn Hựu, làm ruộng, Nghệ An

  12301. Phạm Thị Thịnh, làm ruộng, Nghệ An

  12302. Phạm Mạnh Cường, làm ruộng, Nghệ An

  12303. Nguyễn Viết Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  12304. Nguyễn Hùng Loan, làm ruộng, Nghệ An

  12305. Nguyễn Thị Dung, làm ruộng, Nghệ An

  12306. Phạm Văn Bang, làm ruộng, Nghệ An

  12307. Nguyễn Văn Trường, làm ruộng, Nghệ An

  12308. Nguyễn Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  12309. Nguyễn Văn Thới, làm ruộng, Nghệ An

  12310. Phạm Văn Vinh, làm ruộng, Nghệ An

  12311. Nguyễn Xuân Cầu, làm ruộng, Nghệ An

  12312. Phạm Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12313. Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên, Nghệ An

  12314. Đặng Hải Triều, làm ruộng, Nghệ An

  12315. Phùng Bá Hương, sinh viên, Nghệ An

  12316. Nguyễn Văn Định, làm ruộng, Nghệ An

  12317. Hoàng Văn Hà, làm ruộng, Nghệ An

  12318. Hồ Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

  12319. Bùi Văn Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  12320. Nguyễn Văn Xoan, làm ruộng, Nghệ An

  12321. Bùi Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An

  12322. Nguyễn Văn Khởi, làm ruộng, Nghệ An

  12323. Phạm Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12324. Phùng Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  12325. Phạm Thị Vui, làm ruộng, Nghệ An

  12326. Nguyễn Thị Thái, làm ruộng, Nghệ An

  12327. Phạm Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12328. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  12329. Nguyễn Thị Linh, làm ruộng, Nghệ An

  12330. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12331. Nguyễn Văn Luyền, làm ruộng, Nghệ An

  12332. Nguyễn Thị Kim, làm ruộng, Nghệ An

  12333. Phùng Bá Đương, làm ruộng, Nghệ An

  12334. Hồ Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An

  12335. Nguyễn Thị Nhường, làm ruộng, Nghệ An

  12336. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12337. Hoàng Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12338. Hồ Thị Hoàng, làm ruộng, Nghệ An

  12339. Hồ Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An

  12340. Phạm Văn Thái, làm ruộng, Nghệ An

  12341. Nguyễn Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12342. Nguyễn Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  12343. Nguyễn Thị Thạch, làm ruộng, Nghệ An

  12344. Nguyễn Thị Khôn, làm ruộng, Nghệ An

  12345. Phùng Bá Côi, làm ruộng, Nghệ An

  12346. Phùng Thị Thủy, sinh viên, Nghệ An

  12347. Phùng Bá Chung, làm ruộng, Nghệ An

  12348. Phùng Thị Trường, làm ruộng, Nghệ An

  12349. Phùng Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  12350. Phùng Bá Dũng, sinh viên, Nghệ An

  12351. Phùng Bá Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12352. Nguyễn Thị Tuyết, học sinh, Nghệ An

  12353. Hồ Thị Cung, học sinh, Nghệ An

  12354. Đặng Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An

  12355. Nguyễn Thị Lĩnh, làm ruộng, Nghệ An

  12356. Phạm Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An

  12357. Nguyễn Thu Hiền, học sinh, Nghệ An

  12358. Phạm Thị Tứ, làm ruộng, Nghệ An

  12359. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An

  12360. Nguyễn Thị Đoàn, làm ruộng, Nghệ An

  12361. Nguyễn Thị Thứ, làm ruộng, Nghệ An

  12362. Nguyễn Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  12363. Nguyễn Thị Khương, làm ruộng, Nghệ An

  12364. Nguyễn Thị Tú Uyên, học sinh, Nghệ An

  12365. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, học sinh, Nghệ An

  12366. Nguyễn Xuân Quyến, học sinh, Nghệ An

  12367. Bùi Văn Tâm, học sinh, Nghệ An

  12368. Phạm Ly Ly, học sinh, Nghệ An

  12369. Phạm Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  12370. Nguyễn Hữu Tư, làm ruộng, Nghệ An

  12371. Lê Xuân Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12372. Nguyễn Xuân Tập, học sinh, Nghệ An

  12373. Nguyễn Văn Thế, làm ruộng, Nghệ An

  12374. Nguyễn Văn Trì, làm ruộng, Nghệ An

  12375. Nguyễn Văn Thiên, làm ruộng, Nghệ An

  12376. Nguyễn Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  12377. Bùi Văn Xuyến, làm ruộng, Nghệ An

  12378. Phùng Bá Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

  12379. Phạm Văn Thành, làm ruộng, Nghệ An

  12380. Nguyễn Văn Lịnh, làm ruộng, Nghệ An

  12381. Trần Văn Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

  12382. Nguyễn Văn Du, sinh viên, Nghệ An

  12383. Nguyễn Văn Trường, làm ruộng, Nghệ An

  12384. Hồ Sỹ Tám, làm ruộng, Nghệ An

  12385. Hồ Sỹ Sơn, làm ruộng, Nghệ An

  12386. Nguyễn Văn Bường, làm ruộng, Nghệ An

  12387. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12388. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12389. Nguyễn Hữu Bộ, làm ruộng, Nghệ An

  12390. Hồ Sỹ Lưu, làm ruộng, Nghệ An

  12391. Phạm Văn Đào, làm ruộng, Nghệ An

  12392. Nguyễn Hữu Cảnh, làm ruộng, Nghệ An

  12393. Nguyễn Hữu Sáng, làm ruộng, Nghệ An

  12394. Hồ Sỹ Thái, làm ruộng, Nghệ An

  12395. Nguyễn Xuân Nghị, làm ruộng, Nghệ An

  12396. Đặng Văn Thiên, làm ruộng, Nghệ An

  12397. Hoàng Văn Trung, học sinh, Nghệ An

  12398. Nguyễn Văn Bình, học sinh, Nghệ An

  12399. Hoàng Văn Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  12400. Nguyễn Văn Linh, làm ruộng, Nghệ An

  12401. Nguyễn Văn Mai, làm ruộng, Nghệ An

  12402. Hoàng Văn Hái, làm ruộng, Nghệ An

  12403. Nguyễn Văn Lam, làm ruộng, Nghệ An

  12404. Nguyễn Văn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An

  12405. Nguyễn Văn Kinh, làm ruộng, Nghệ An

  12406. Phạm Văn Ký, làm ruộng, Nghệ An

  12407. Phùng Bá Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12408. Nguyễn Văn Khanh, học sinh, Nghệ An

  12409. Phùng Bá Sơn, học sinh, Nghệ An

  12410. Phùng Bá Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12411. Phạm Xuân Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12412. Nguyễn Quang Lạc, làm ruộng, Nghệ An

  12413. Nguyễn Hùng Phi, làm ruộng, Nghệ An

  12414. Phạm Văn Hiệu, làm ruộng, Nghệ An

  12415. Nguyễn Văn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An

  12416. Phùng Bá Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12417. Nguyễn Hữu Nhan, làm ruộng, Nghệ An

  12418. Nguyễn Văn Thủy, y sỹ, Nghệ An

  12419. Phạm Tiến Dũng, làm ruộng, Nghệ An

  12420. Phạm Văn Công, Nghệ An

  12421. Phùng Bá Bình, làm ruộng, Nghệ An

  12422. Phạm Văn Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12423. Phùng Bá Nhan, làm ruộng, Nghệ An

  12424. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  12425. Nguyễn Q Xuân, làm ruộng, Nghệ An

  12426. Nguyễn Văn Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  12427. Nguyễn Văn Hải, làm ruộng, Nghệ An

  12428. Nguyễn Thị Điều, làm ruộng, Nghệ An

  12429. Nguyễn Văn Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12430. Nguyễn Đình Đành, làm ruộng, Nghệ An

  12431. Lê Văn Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

  12432. Lê Văn Huyên, làm ruộng, Nghệ An

  12433. Nguyễn Văn Triều, làm ruộng, Nghệ An

  12434. Trần Văn Nhâm, làm ruộng, Nghệ An

  12435. Trần Văn Kiều, làm ruộng, Nghệ An

  12436. Nguyễn Quang Trung, làm ruộng, Nghệ An

  12437. Nguyễn Văn Chính, làm ruộng, Nghệ An

  12438. Hoàng Văn Huấn, làm ruộng, Nghệ An

  12439. Nguyễn Văn Hoàng, làm ruộng, Nghệ An

  12440. Nguyễn Sỹ Tú, làm ruộng, Nghệ An

  12441. Nguyễn Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An

  12442. Bùi Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An

  12443. Trần Minh Châu, làm ruộng, Nghệ An

  12444. Nguyễn Văn Điểm, làm ruộng, Nghệ An

  12445. Văn Sứ Chương, làm ruộng, Nghệ An

  12446. Văn Sứ Thời, làm ruộng, Nghệ An

  12447. Nguyễn Q Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  12448. Nguyễn Văn Lâm, làm ruộng, Nghệ An

  12449. Nguyễn Thị Công, làm ruộng, Nghệ An

  12450. Nguyễn Văn Khấn, làm ruộng, Nghệ An

  12451. Nguyễn Văn Thâu, làm ruộng, Nghệ An

  12452. Văn Sử Huế, làm ruộng, Nghệ An

  12453. Nguyễn Q Dụng, giáo viên, Nghệ An

  12454. Nguyễn Q Điệp, làm ruộng, Nghệ An

  12455. Nguyễn Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An

  12456. Nguyễn Sỹ Khoa, làm ruộng, Nghệ An

  12457. Vũ Đĩnh Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12458. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12459. Hồ Thị Lam, làm ruộng, Nghệ An

  12460. Nguyễn Văn Sơn, làm ruộng, Nghệ An

  12461. Đâu Văn Thái, hưu trí, Nghệ An

  12462. Nguyễn Văn An, giáo viên, Nghệ An

  12463. Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  12464. Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12465. Khoáng, làm ruộng, Nghệ An

  12466. Diện Trí, làm ruộng, Nghệ An

  12467. Nguyễn Sĩ Hảo, làm ruộng, Nghệ An

  12468. Nguyện Thị Khoa, làm ruộng, Nghệ An

  12469. Hoàng Văn Đồng, làm ruộng, Nghệ An

  12470. Phùng Bá Tuế, làm ruộng, Nghệ An

  12471. Nguyễn Văn Đàn, làm ruộng, Nghệ An

  12472. Nguyễn Thị Sứ, làm ruộng, Nghệ An

  12473. Phạm Thị Thịnh, làm ruộng, Nghệ An

  12474. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  12475. Hồ Sỹ Giáo, làm ruộng, Nghệ An

  12476. Nguyễn Văn Huấn, làm ruộng, Nghệ An

  12477. Nguyễn Thị Thơ, làm ruộng, Nghệ An

  12478. Nguyễn Thị Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

  12479. Hồ Thị Nga, sinh viên, Nghệ An

  12480. Hoàng Thị Ty, làm ruộng, Nghệ An

  12481. Nguyễn Thị Đức, làm ruộng, Nghệ An

  12482. Bùi Văn Thiên, làm ruộng, Nghệ An

  12483. Hoàng Thị Nga, làm ruộng, Nghệ An

  12484. Nguyễn Thị Sanh, làm ruộng, Nghệ An

  12485. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12486. Hồ Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An

  12487. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12488. Phùng Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  12489. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An

  12490. Hà Văn Diên, làm ruộng, Nghệ An

  12491. Hoàng Văn Nha, làm ruộng, Nghệ An

  12492. Nguyễn Quốc Anh, lái xe, Nghệ An

  12493. Nguyễn Văn Tràng, Nghệ An

  12494. Phùng Bá Văn, Nghệ An

  12495. Nguyễn Văn Nhung, Nghệ An

  12496. Nguyễn Văn Huấn, Nghệ An

  12497. Nguyễn Văn Vinh, Nghệ An

  12498. Nguyễn Văn Nhiệm, Nghệ An

  12499. Hoàng Văn Thân, làm ruộng, Nghệ An

  12500. Nguyễn Văn Chiên, làm ruộng, Nghệ An

  12501. Nguyễn Thanh Tuyền, làm ruộng, Nghệ An

  12502. Nguyễn Ngọc Tài, làm ruộng, Nghệ An

  12503. Nguyễn Văn Biện, làm ruộng, Nghệ An

  12504. Đặng Hồng Yên, làm ruộng, Nghệ An

  12505. Đặng Hải Nho, làm ruộng, Nghệ An

  12506. Nguyễn Thị Bân, nông nghiệp, Nghệ An

  12507. Nguyễn Thị Thoa, nông nghiệp, Nghệ An

  12508. Phạm Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An

  12509. Nguyễn Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An

  12510. Nguyễn Thị Kim Oanh, nông nghiệp, Nghệ An

  12511. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  12512. Nguyễn Văn Duy, làm ruộng, Nghệ An

  12513. Phùng Bá Cảnh, làm ruộng, Nghệ An

  12514. Nguyễn Thị Tiến, làm ruộng, Nghệ An

  12515. Nguyễn Thị Linh, làm ruộng, Nghệ An

  12516. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  12517. Hoàng Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  12518. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  12519. Nguyễn Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  12520. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  12521. Hoàng Thị Bao, làm ruộng, Nghệ An

  12522. Nguyễn Thị Loan, người tàn tật, Nghệ An

  12523. Nguyễn Hữu Huỳnh, làm ruộng, Nghệ An

  12524. Nguyễn Văn Thắm, nông nghiệp, Nghệ An

  12525. Nguyễn Văn Dương, nông nghiệp, Nghệ An

  12526. Nguyễn Văn Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12527. Phạm Văn Tới, Nghệ An

  12528. Nguyễn Văn Xuyên, Nghệ An

  12529. Nguyễn Xuân Chưởng, Nghệ An

  12530. Đặng Hải Châu, làm ruộng, Nghệ An

  12531. Nguyễn Văn Mạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12532. Nguyễn Văn Hành, làm ruộng, Nghệ An

  12533. Nguyễn Xuân Điền, làm ruộng, Nghệ An

  12534. Nguyễn Văn Sỹ, Nghệ An

  12535. Nguyễn Xuân Văn, Nghệ An

  12536. Phạm Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12537. Nguyễn Văn Huyền, làm ruộng, Nghệ An

  12538. Nguyễn Xuân Phương, làm ruộng, Nghệ An

  12539. Nguyễn Văn Huấn, làm ruộng, Nghệ An

  12540. Hoàng Thị Tươi, làm ruộng, Nghệ An

  12541. Nguyễn Văn Chinh, sinh viên, Nghệ An

  12542. Phạm Văn Chương, làm ruộng, Nghệ An

  12543. Đặng Hồng Đức, làm ruộng, Nghệ An

  12544. Nguyễn Văn Cảnh, làm ruộng, Nghệ An

  12545. Nguyễn Văn Hiền, sinh viên, Nghệ An

  12546. Phùng Văn Phúc, sinh viên, Nghệ An

  12547. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  12548. Phùng Bá Đô, nông nghiệp, Nghệ An

  12549. Phạm Thị Linh, nông nghiệp, Nghệ An

  12550. Phùng Bá Vinh, nông nghiệp, Nghệ An

  12551. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Nghệ An

  12552. Hoàng Văn Lệ, nông nghiệp, Nghệ An

  12553. Phùng Bá Trần, nông nghiệp, Nghệ An

  12554. Nguyễn Văn Tài, nông nghiệp, Nghệ An

  12555. Phan Văn Long, nông nghiệp, Nghệ An

  12556. Hoàng Thị Sinh, Nghệ An

  12557. Hoàng Văn Hài, nông nghiệp, Nghệ An

  12558. Phùng Bá Trí, nông nghiệp, Nghệ An

  12559. Phạm Văn Thượng, nông nghiệp, Nghệ An

  12560. Nguyễn Văn Liêm, nông nghiệp, Nghệ An

  12561. Phạm Văn Hiếu, nông nghiệp, Nghệ An

  12562. Hồ Sỹ Ngân, nông nghiệp, Nghệ An

  12563. Nguyễn Văn Hoan, làm ruộng, Nghệ An

  12564. Nguyễn Tư Bừng, làm ruộng, Nghệ An

  12565. Nguyễn Tư Biêng, làm ruộng, Nghệ An

  12566. Phạm Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An

  12567. Nguyễn Văn Tiên, làm ruộng, Nghệ An

  12568. Nguyễn Văn Nhương, làm ruộng, Nghệ An

  12569. Nguyễn Văn Duyên, làm ruộng, Nghệ An

  12570. Nguyễn Văn Bình, nông nghiệp, Nghệ An

  12571. Nguyễn Văn Tỉnh, nông nghiệp, Nghệ An

  12572. Lê Thị Xuyến, nông nghiệp, Nghệ An

  12573. Phạm Văn Lai, nông nghiệp, Nghệ An

  12574. Phạm Văn Hơn, Nghệ An

  12575. Nguyễn Duy Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  12576. Nguyễn Văn Hợi, làm ruộng, Nghệ An

  12577. Nguyễn Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An

  12578. Phạm Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  12579. Nguyễn Hữu Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12580. Nguyễn Văn Chính, làm ruộng, Nghệ An

  12581. Phạm Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An

  12582. Nguyễn Đức Anh, học sinh, Nghệ An

  12583. Nguyễn Văn Thông, học sinh, Nghệ An

  12584. Nguyễn Văn Nam, nông nghiệp, Nghệ An

  12585. Phùng Bá Thanh, học sinh, Nghệ An

  12586. Nguyễn Thị Thúy, nông nghiệp, Nghệ An

  12587. Phạm Thị Lục, nông nghiệp, Nghệ An

  12588. Bùi Thị Lài, nông nghiệp, Nghệ An

  12589. Phạm Thị Tạo, nông nghiệp, Nghệ An

  12590. Phùng Bá Kiểng, làm ruộng, Nghệ An

  12591. Phùng Bá Bông, làm ruộng, Nghệ An

  12592. Hà Thế Khang, làm ruộng, Nghệ An

  12593. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12594. Nguyễn Thị Lĩnh, làm ruộng, Nghệ An

  12595. Nguyễn Thị Đạo, làm ruộng, Nghệ An

  12596. Nguyễn Thị Mai, làm ruộng, Nghệ An

  12597. Nguyễn Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  12598. Nguyễn Thị Đoàn, làm ruộng, Nghệ An

  12599. Hoàng Văn Đề, làm ruộng, Nghệ An

  12600. Nguyễn Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An

  12601. Bùi Văn Nguyện, làm ruộng, Nghệ An

  12602. Phùng Bá Xuân, làm ruộng, Nghệ An

  12603. Nguyễn Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An

  12604. Hoàng Thị Lục, làm ruộng, Nghệ An

  12605. Nguyễn Thị Thư, làm ruộng, Nghệ An

  12606. Nguyễn Văn Thọ, làm ruộng, Nghệ An

  12607. Nguyễn Văn Tương, nông nghiệp, Nghệ An

  12608. Nguyễn Văn Phước, nông nghiệp, Nghệ An

  12609. Bùi Văn Hiên, nông nghiệp, Nghệ An

  12610. Phạm Văn Tân, nông nghiệp, Nghệ An

  12611. Nguyễn Văn Tứ, nông nghiệp, Nghệ An

  12612. Hồ Sỹ Huấn, nông nghiệp, Nghệ An

  12613. Hoàng Văn Cửu, nông nghiệp, Nghệ An

  12614. Nguyễn Văn Thương, nông nghiệp, Nghệ An

  12615. Hồ Sỹ Bình, nông nghiệp, Nghệ An

  12616. Nguyễn Xuân Yên, nông nghiệp, Nghệ An

  12617. Phạm Văn Quải, nông nghiệp, Nghệ An

  12618. Hồ Sỹ Lành, làm ruộng, Nghệ An

  12619. Phạm Văn Đoàn, làm ruộng, Nghệ An

  12620. Nguyễn Văn Trung, Nghệ An

  12621. Phùng Bá Tuế, Nghệ An

  12622. Nguyễn Văn Noái, Nghệ An

  12623. Nguyễn Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12624. Nguyễn Hữu Tiến, nông nghiệp, Nghệ An

  12625. Bùi Thị Hòe, nông nghiệp, Nghệ An

  12626. Nguyễn Văn Trường, nông nghiệp, Nghệ An

  12627. Phùng Bá Trí, nông nghiệp, Nghệ An

  12628. Nguyễn Hữu Cảnh, nông nghiệp, Nghệ An

  12629. Phùng Bá Sửu, nông nghiệp, Nghệ An

  12630. Nguyễn Văn Vẹn, nông nghiệp, Nghệ An

  12631. Nguyễn Văn Luyến, nông nghiệp, Nghệ An

  12632. Nguyễn Văn Nhương, nông nghiệp, Nghệ An

  12633. Nguyễn Văn Phong, nông nghiệp, Nghệ An

  12634. Nguyễn Văn Mỹ, nông nghiệp, Nghệ An

  12635. Nguyễn Thị Ái, nông nghiệp, Nghệ An

  12636. Đặng Thị Tạo, nông nghiệp, Nghệ An

  12637. Nguyễn Văn Hoài, làm ruộng, Nghệ An

  12638. Nguyễn Văn Chanh, làm ruộng, Nghệ An

  12639. Nguyễn Trung Thông, làm ruộng, Nghệ An

  12640. Phùng Bá Vịnh, làm ruộng, Nghệ An

  12641. Nguyễn Văn Quảng, làm ruộng, Nghệ An

  12642. Phạm Văn Long, làm ruộng, Nghệ An

  12643. Nguyễn Thị Trúc, làm ruộng, Nghệ An

  12644. Nguyễn Hữu Cảnh, làm ruộng, Nghệ An

  12645. Phạm Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  12646. Nguyễn Thị Hoa, học sinh, Nghệ An

  12647. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An

  12648. Phạm Thị Tuệ, làm ruộng, Nghệ An

  12649. Nguyễn Thị Đĩnh, làm ruộng, Nghệ An

  12650. Phãm Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An

  12651. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An

  12652. Hoàng Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An

  12653. Phùng Bá Thiên, làm ruộng, Nghệ An

  12654. Phạm Thị Thứ, làm ruộng, Nghệ An

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:05
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  11.889 người đã ký rồi bà con ơi. Đợt thứ 29 này toàn bà con Nam Hà ký thôi

  Đợt 29:

  11689. Vũ Văn Phức, kinh doanh, Hà Nam

  11690. Trần Văn Đại, buôn bán nhỏ, Hà Nam

  11691. Vũ Văn Huấn, công dân, Hà Nam

  11692. Trần Thị Hà, viên chức, Hà Nam

  11693. Nguyễn Văn Hiển, làm ruộng, Hà Nam

  11694. Lê Thị Nhạn, làm ruộng, Hà Nam

  11695. Trần Bá Ánh, nghề tự do, Hà Nam

  11696. Nguyễn Thị Hồng Hoa, nghề tự do, Hà Nam

  11697. Trần Văn Sơn, nghề tự do, Hà Nam

  11698. Trần Thị Nga, nghề tự do, Hà Nam

  11699. Nguyễn Thị Nuôi, làm ruộng, Hà Nam

  11700. Nguyễn Văn Bỡn, làm ruộng, Hà Nam

  11701. Lê Quang Bình, làm ruộng, Hà Nam

  11702. Nguyễn Văn Thính, làm ruộng, Hà Nam

  11703. Nguyễn Văn Oánh, làm ruộng, Hà Nam

  11704. Nguyễn Văn Văn, làm ruộng, Hà Nam

  11705. Nguyễn Văn Hiếu, làm ruộng, Hà Nam

  11706. Trần Thị Nhung, làm ruộng, Hà Nam

  11707. Nguyễn Văn Lập, nghề tự do, Hà Nam

  11708. Hoàng Văn Viễn, làm ruộng, Hà Nam

  11709. Nguyễn Văn Thôn, làm ruộng, Hà Nam

  11710. Nguyễn Văn Tầm, làm ruộng, Hà Nam

  11711. Nguyễn Văn Phong, làm ruộng, Hà Nam

  11712. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Hà Nam

  11713. Đỗ Công Tuân, làm ruộng, Hà Nam

  11714. Hoàng Văn Bảo, làm ruộng, Hà Nam

  11715. Hoàng Văn Tiến, làm ruộng, Hà Nam

  11716. Nguyễn Thị Dịu, làm ruộng, Hà Nam

  11717. Nguyễn Văn Giáp, làm ruộng, Hà Nam

  11718. Hoàng Văn Thử, làm ruộng, Hà Nam

  11719. Phan Thị Nghè, làm ruộng, Hà Nam

  11720. Lê Tiến Diện, làm ruộng, Hà Nam

  11721. Hoàng Văn Thịnh, làm ruộng, Hà Nam

  11722. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Hà Nam

  11723. Nguyễn Hiếu Tư, làm ruộng, Hà Nam

  11724. Nguyễn Đăng Bình, làm ruộng, Hà Nam

  11725. Hoàng Văn Nguyên, làm ruộng, Hà Nam

  11726. Nguyễn Văn Ứng, làm ruộng, Hà Nam

  11727. Nguyễn Văn Thuận, làm ruộng, Hà Nam

  11728. Hứa Trụ Đường, làm ruộng, Hà Nam

  11729. Ngô Văn Nghệ, làm ruộng, Hà Nam

  11730. Hoàng Thị Nguyện, làm ruộng, Hà Nam

  11731. Vũ Văn Chức, làm ruộng, Hà Nam

  11732. Trần Thị Nguyệt, học sinh, Hà Nam

  11733. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Hà Nam

  11734. Trần Thị Tình, làm ruộng, Hà Nam

  11735. Ngô Thị Giang, làm ruộng, Hà Nam

  11736. Trần Văn Cổn, làm ruộng, Hà Nam

  11737. Phạm Thị Minh, làm ruộng, Hà Nam

  11738. Hoàng Văn Tạo, làm ruộng, Hà Nam

  11739. Trần Thị Hoa, làm ruộng, Hà Nam

  11740. Trần Thị Oanh, làm ruộng, Hà Nam

  11741. Nguyễn Thị Nhuần, làm ruộng, Hà Nam

  11742. Hoàng Trung Hiếu, làm ruộng, Hà Nam

  11743. Đào Thị Anh, làm ruộng, Hà Nam

  11744. Hoàng Thị Hương, làm ruộng, Hà Nam

  11745. Đỗ Thị Vở, làm ruộng, Hà Nam

  11746. Nguyễn Thị Điệp, làm ruộng, Hà Nam

  11747. Đào Đình Khải, làm ruộng, Hà Nam

  11748. Nguyễn Văn Ngọ, nghề tự do, Hà Nam

  11749. Hứa Thị Chúc, làm ruộng, Hà Nam

  11750. Bùi Thị Yến, nghề tự do, Hà Nam

  11751. Trần Thị Thu Hiền, nghề tự do, Hà Nam

  11752. Đinh Thị Hảo, làm ruộng, Hà Nam

  11753. Trần Thị Thủy, làm ruộng, Hà Nam

  11754. Trần Thị Hải, làm ruộng, Hà Nam

  11755. Cao Thị Dâng, làm ruộng, Hà Nam

  11756. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Hà Nam

  11757. Vũ Thị Thu, làm ruộng, Hà Nam

  11758. Hoàng Thị Thắm, làm ruộng, Hà Nam

  11759. Nguyễn Thị Tin, làm ruộng, Hà Nam

  11760. Nguyễn Thị Tám, làm ruộng, Hà Nam

  11761. Trần Văn Lập, làm ruộng, Hà Nam

  11762. Hoàng Văn Bưởi, làm ruộng, Hà Nam

  11763. Nguyễn Đăng Cộng, làm ruộng, Hà Nam

  11764. Hoàng Minh Khoát, làm ruộng, Hà Nam

  11765. Trần Văn Luyện, làm ruộng, Hà Nam

  11766. Hoàng Hùng, làm ruộng, Hà Nam

  11767. Đỗ Công Thi, làm ruộng, Hà Nam

  11768. Hoàng Cao Khải, làm ruộng, Hà Nam

  11769. Hoàng Văn Định, làm ruộng, Hà Nam

  11770. Nguyễn Đăng Lực, kỹ sư, Hà Nam

  11771. Nguyễn Phú Trung, làm ruộng, Hà Nam

  11772. Nguyễn Gia Vọng, làm ruộng, Hà Nam

  11773. Nguyễn Phú Quảng, làm ruộng, Hà Nam

  11774. Đỗ Công Tý, làm ruộng, Hà Nam

  11775. Hoàng Cao Nguyên, làm ruộng, Hà Nam

  11776. Hoàng Văn San, làm ruộng, Hà Nam

  11777. Nguyễn Văn Điện, làm ruộng, Hà Nam

  11778. Nguyễn Văn Khôi, làm ruộng, Hà Nam

  11779. Hoàng Ngọc Tuấn, làm ruộng, Hà Nam

  11780. Đỗ Công Minh, làm ruộng, Hà Nam

  11781. Đỗ Công Hùng, làm ruộng, Hà Nam

  11782. Hoàng Ngọc Tuấn, làm ruộng, Hà Nam

  11783. Nguyễn Phú Nghi, làm ruộng, Hà Nam

  11784. Văn Thị Khuyên, làm ruộng, Hà Nam

  11785. Hoàng Văn Hưng, thợ hàn, Hà Nam

  11786. Trịnh Văn Cuộng, làm ruộng, Hà Nam

  11787. Ngô Văn Trưởng, nghề tự do, Hà Nam

  11788. Trần Đình Thức, làm ruộng, Hà Nam

  11789. Nguyễn Văn Ngũ, làm ruộng, Hà Nam

  11790. Trần Văn Đức, làm ruộng, Hà Nam

  11791. Nguyễn Thị Tươi, học sinh, Hà Nam

  11792. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Hà Nam

  11793. Hoàng Thị Tâm, làm ruộng, Hà Nam

  11794. Trần Thị Vân, làm ruộng, Hà Nam

  11795. Nguyễn Thị Dung, làm ruộng, Hà Nam

  11796. Hoàng Đức Linh, làm ruộng, Hà Nam

  11797. Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh, Hà Nam

  11798. Vũ Thị Thanh, làm ruộng, Hà Nam

  11799. Trần Quốc Cường, làm ruộng, Hà Nam

  11800. Trần Văn Hồng, làm ruộng, Hà Nam

  11801. Nguyễn Thị Thu, giáo viên, Hà Nam

  11802. Nguyễn Thị Điều, làm ruộng, Hà Nam

  11803. Nguyễn Phú Sứ, làm ruộng, Hà Nam

  11804. Hoàng Văn Thân, làm ruộng, Hà Nam

  11805. Nguyễn Gia Tâm, công nhân, Hà Nam

  11806. Ngô Thị Chi, viên chức, Hà Nam

  11807. Trần Văn Khánh, làm ruộng, Hà Nam

  11808. Nguyễn Thị Thêu, làm ruộng, Hà Nam

  11809. Hoàng Văn Thân, làm ruộng, Hà Nam

  11810. Nguyễn Thị Thu, làm ruộng, Hà Nam

  11811. Hoàng Văn Toản, làm ruộng, Hà Nam

  11812. Hoàng Minh Đức, làm ruộng, Hà Nam

  11813. Nguyễn Đăng Ký, làm ruộng, Hà Nam

  11814. Nguyễn Thị Hường, làm ruộng, Hà Nam

  11815. Nguyễn Văn Khánh, làm ruộng, Hà Nam

  11816. Đỗ Thị Vui, làm ruộng, Hà Nam

  11817. Hoàng Văn Hoan, làm ruộng, Hà Nam

  11818. Nguyễn Đăng Giới, làm ruộng, Hà Nam

  11819. Hoàng Văn Vương, làm ruộng, Hà Nam

  11820. Hoàng Văn Toản, làm ruộng, Hà Nam

  11821. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Hà Nam

  11822. Đỗ Cây Kim, làm ruộng, Hà Nam

  11823. Trịnh Thu Thủy, làm ruộng, Hà Nam

  11824. Nguyễn Phú Túc, làm ruộng, Hà Nam

  11825. Đỗ Công Tùng, làm ruộng, Hà Nam

  11826. Nguyễn Văn Vẻ, làm ruộng, Hà Nam

  11827. Nguyễn Thị Chín, làm ruộng, Hà Nam

  11828. Đào Hồng Luân, làm ruộng, Hà Nam

  11829. Vỹ Thị Hà, làm ruộng, Hà Nam

  11830. Trần Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Nam

  11831. Nguyễn Thị Tuân, làm ruộng, Hà Nam

  11832. Nguyễn Thị Hằng, làm ruộng, Hà Nam

  11833. Vũ Thi Tuyết, nghỉ hưu, Hà Nam

  11834. Bùi Thị Tuyết, nghỉ hưu, Hà Nam

  11835. Lê Quang Dũng, làm ruộng, Hà Nam

  11836. Đỗ Thị Thu, công dân, Hà Nam

  11837. Nguyễn Thanh Hải, công dân, Hà Nam

  11838. Nguyễn Thị Duyên, công dân, Hà Nam

  11839. Nguyễn Thị Khá, công dân, Hà Nam

  11840. Nguyễn Thị Dung, công dân, Hà Nam

  11841. Phạm Thị Niên, công dân, Hà Nam

  11842. Nguyễn Thị Thái, công dân, Hà Nam

  11843. Nguyễn Thị Hằng, công dân, Hà Nam

  11844. Nguyễn Thị Kiều, công dân, Hà Nam

  11845. Trần Thị Phong, làm ruộng, Hà Nam

  11846. Đỗ Thị Phấn, công nhân, Hà Nam

  11847. Vỹ Đức Mỹ, làm ruộng, Hà Nam

  11848. Nguyễn Văn Kiên, làm ruộng, Hà Nam

  11849. Nguyễn Trung Hậu, sinh viên, Hà Nam

  11850. Phạm Thị Yên, làm ruộng, Hà Nam

  11851. Nguyễn Thanh Hoàn, sinh viên, Hà Nam

  11852. Trần Văn Khánh, nghỉ hưu, Hà Nam

  11853. Vũ Đức Vương, làm ruộng, Hà Nam

  11854. Nguyễn Đức Hán, làm ruộng, Hà Nam

  11855. Nguyễn Văn Ny, làm ruộng, Hà Nam

  11856. Nguyễn Đức Tuân, làm ruộng, Hà Nam

  11857. Nguyễn Thị Nhận, làm ruộng, Hà Nam

  11858. Nguyễn Thị Cộng, làm ruộng, Hà Nam

  11859. Phạm Thị Nghiêm, làm ruộng, Hà Nam

  11860. Nguyễn Văn Sơn, làm ruộng, Hà Nam

  11861. Hoàng Văn Hà, làm ruộng, Hà Nam

  11862. Hoàng Cao Nguyên, làm ruộng, Hà Nam

  11863. Hoàng Văn Đĩnh, làm ruộng, Hà Nam

  11864. Nguyễn Văn, nghỉ hưu, Hà Nam

  11865. Nguyễn Văn Vấn, lái xe, Hà Nam

  11866. Nguyễn Văn Dũng, lái xe, Hà Nam

  11867. Nguyễn Phú Nghi, làm ruộng, Hà Nam

  11868. Nguyễn Văn Thăng, sinh viên, Hà Nam

  11869. Nguyễn Văn Bẩy, làm ruộng, Hà Nam

  11870. Lê Văn Dũng, học sinh, Hà Nam

  11871. Trần Thị Thoa, làm ruộng, Hà Nam

  11872. Đào Thị Vỹ, làm ruộng, Hà Nam

  11873. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Hà Nam

  11874. Nguyễn Thị Thỏa, Làm ruộn

  11875. Nguyễn Thị Thắng, làm ruộng, Hà Nam

  11876. Nguyễn Thị Là, làm ruộng, Hà Nam

  11877. Nguyễn Thị Xuyên, làm ruộng, Hà Nam

  11878. Nguyễn Thị Cúc, làm ruộng, Hà Nam

  11879. Nguyễn Thị Chắc, làm ruộng, Hà Nam

  11880. Đan Thị Phú, làm ruộng, Hà Nam

  11881. Nguyễn Thị Thìn, làm ruộng, Hà Nam

  11882. Nguyễn Thị Dự, làm ruộng, Hà Nam

  11883. Nguyễn Lan Phương, học sinh, Hà Nam

  11884. Dương Đức Mai, nghề tự do, Hà Nam

  11885. Nguyễn Văn Tha, làm ruộng, Hà Nam

  11886. Nguyễn Văn Oanh, làm ruộng, Hà Nam

  11887. Nguyễn Văn Tấn, làm ruộng, Hà Nam

  11888. Nguyễn Văn Bàn, nghề tự do, Hà Nam

  11889. Nguyễn Văn Côi, làm ruộng, Hà Nam

  11890. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Hà Nam

  11891. Phạm Ngọc Thạch, làm ruộng, Hà Nam

  11892. Nguyễn Văn Bống, làm ruộng, Hà Nam

  11893. Nguyễn Văn Tôn, nghề tự do, Hà Nam

  11894. Nguyễn Văn Dư, làm ruộng, Hà Nam

  11895. Nguyễn Văn Đức, làm ruộng, Hà Nam

  11896. Nguyễn Thị Thìn, làm ruộng, Hà Nam

  11897. Nguyễn Thị Tới, làm ruộng, Hà Nam

  11898. Nguyễn Thị Thương, làm ruộng, Hà Nam

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:31
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]

  Nói về lực lượng, hãy nhìn lại Việt Nam Cộng Hòa, binh đông tướng mạnh, có cả Hoa Kỳ trợ lực, hệ thống tuyên truyền chống cộng thả phanh mà còn không đấu lại, để Đảng CSVN dành được sự ủng hộ của nhân dân và chiến thắng. Vậy thì mấy ông trí thức bô-xít làm được vậy là tôi đã phục họ lắm rồi. Còn ai thấy có thể làm hơn được họ thì xin mời bắt tay vào làm, có thành quả thì tôi mới tin, chứ nói xuông thì dễ cực kỳ :D[/quote]

  Đồng ý với bác Admin là “mấy ông trí thức bô-xít làm được vậy là tôi đã phục họ lắm rồi”. Nhưng nếu cứ tiếp tục theo “công thức” đó thì sẽ đi về đâu? Tôi chả thấy “kiến nghị” nào dẫn đến cách mạng thay thế được các chế độ độc tài toàn trị cộng sản cả.

  Thật đáng buồn là cho đến ngày nay mà bác Admin chưa hiểu rõ những nguyên nhân nào mà ĐCSVN đã chiếm được miền Nam và đặc biệt là bác vẫn còn cả tin là “Đảng CSVN giành được sự ủng hộ của nhân dân” (miền Nam???) thì tôi xin “bótay”.

  Phản hồi: 

  [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ]Chời chời , chú Ku làm anh Cẩn...thẹn thùng quá , hị hị .

  Coi như quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề trển giữa anh và đa số các chú đây có nhiều điểm rất tương đồng . Hy vọng một ngày nào đó , Dân Luận tổ chức được 1 buổi offline ngoài đời để các chiến sỹ bù khú 1 trận mà không phải sợ chính quyền gom bi cả đám vì tội phản động , nhỉ .

  ----------------------

  Chú khách qua đường ,

  Bọn anh tồn tại ở xứ thiên đường cả đời mà không biết tốt xấu , được thua , tiến thoái hơn các chú à ? Nói như chú khách lưu vong em anh thì Nói luôn để ông yên tâm, dù lấy tôn chỉ ôn hòa nhưng sắp tới chắc chắn sẽ nổ ra bạo động, không thể thoát được. Công việc của những người ôn hòa là chuẩn bị thật kỹ để sau khi nồi áp suất nổ tung thì nhanh chóng kiểm soát được nó, không để leo thang dẫn đến tình trạng thay thế một chính quyền bạo lực này bằng một chính quyền bạo lực khác (vẫn mang não trạng cộng sản vì chưa được tẩy não kỹ).
  Gây căng thẳng bạo động thì quá dễ, kiểm soát tình hình sau bạo động, đi tới thỏa hiệp xã hội và ổn định quốc gia khó hơn nhiều. Do đó phải chuẩn bị từ từ từng bước. Nhắc lại: Cái nồi áp suất sẽ tự nổ tung, không cần ông phải sốt ruột hoắng lên.

  Không cần phải hoắng lên và cũng chã cần phải khích tướng , nhá . Nói thẳng , cái mà anh Cẩn bấy lâu nay buộc phải nghĩ đến là chiện sau khi cái nồi áp suất đó nổ đì đùng thì cái gì sẽ xảy ra ... Tất nhiên , về khía cạnh của chú thì chú chã cần phải nghĩ ngợi chi cho tốn sữa . Nhưng những người trong nước như anh của các chú thì buộc phải nghĩ đến . Vì sao ? Vì đó là mái nhà lớn của anh mặc dù anh thừa khả năng té đi rồi ngồi rung đùi chém gió như chú .

  Anh nói tuy ngắn gọn nhưng anh tin chú hiểu . Còn nếu chú vẫn nhất định không chịu hiểu thì anh cũng...kệ mịe chú vậy !![/quote]

  Thôi thôi xin bác bớt ba hoa
  Sửa soạn trở về Dân Chủ Cộng Hòa!
  Trở lại những ngày đầy tham khốc
  Thời “kụ” Hồ tuân lệnh của Nga Hoa
  Cải Cách Ruộng Đất giết dân ta
  Nhân văn Giai phẩm diệt không tha
  Trí thức khắp nơi đem rịt mỏm
  Chỉ còn tiếng nói “Bác” Đảng ta.
  Tương lai sửa soạn sẽ ra sao?
  Cờ đỏ sao vàng cũng phất cao
  Lá cờ cộng sản Tàu Phúc Kiến
  “Kụ” Hồ rước vội về năm nào
  Tổ quốc nằm đâu trong ngôi sao?
  Trong cờ đỏ máu vẫn phất cao
  Trong Quốc tế ca cất giọng hát
  Đấu tranh giai cấp diệt đồng bào.
  Cũng hát cái bài Tiến Quân Ca
  Xây xác quân thù ta tiến ra
  Thế giới đại đồng đều nhịp bước
  Mặc kệ Nam Quan, Hoàng Trường Sa.
  Đấu tranh phải phân địch với ta
  Nếu xem Cộng Đảng là một nhà
  Thì còn gì nữa mà tranh đấu!
  Chi bằng hỉ hả “ta với ta”??!!

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Nếu có lực lượng tương đương thì chả việc gì phải SỢ nhau cả. Nhưng khi lực lượng mình còn mỏng thì phải biết tiến biết thoái, chứ không phải cứ lôi cái DŨNG ra là xong. Bị bắt giam như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung v.v... thì thiệt thân và thiệt cho phong trào dân chủ hóa hơn là ở bên ngoài tìm cách từ từ thúc đẩy mọi người phản kháng.[/quote]

  Phải vào trốn lao tù là điều không ai muốn. Nhưng sự hy sinh của các bác đó không hề uổng phí, giá trị không kém gì nếu ở ngoài.

  Tôi cho rằng nếu tình hình cứ tiếp tục ngột ngạt kiểu này, rất nhiều người sẽ sẵn sàng "xếp hàng vào tù" để đất nước được sang trang, thậm chí sẵn sàng chết để được "nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ" như lời bài hát Tự Nguyện mà bông hoa ngục tù Đỗ Thị Minh Hạnh đang hát ngày đêm. Nghĩ đến cảnh con cháu mình sẽ tiếp tục phải ngụp lặn trong cái xã hội bất an này thật ngao ngán.

  Phản hồi: 

  Nếu có lực lượng tương đương thì chả việc gì phải SỢ nhau cả. Nhưng khi lực lượng mình còn mỏng thì phải biết tiến biết thoái, chứ không phải cứ lôi cái DŨNG ra là xong. Bị bắt giam như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung v.v... thì thiệt thân và thiệt cho phong trào dân chủ hóa hơn là ở bên ngoài tìm cách từ từ thúc đẩy mọi người phản kháng.

  Nói về lực lượng, hãy nhìn lại Việt Nam Cộng Hòa, binh đông tướng mạnh, có cả Hoa Kỳ trợ lực, hệ thống tuyên truyền chống cộng thả phanh mà còn không đấu lại, để Đảng CSVN dành được sự ủng hộ của nhân dân và chiến thắng. Vậy thì mấy ông trí thức bô-xít làm được vậy là tôi đã phục họ lắm rồi. Còn ai thấy có thể làm hơn được họ thì xin mời bắt tay vào làm, có thành quả thì tôi mới tin, chứ nói xuông thì dễ cực kỳ :D

  [quote=Khách Qua Đường]“Bác” Hồ vĩ đại thật muôn phần
  Đuổi Pháp xong rồi bịt miệng dân
  Sáu chục năm hơn nhờ “Bác” Đảng
  Dân ta nào dám nói lần khân.

  DÂN CHỦ TỰ DO khó đến ta
  Trước khi Tổ quốc đã ra MA
  Trở thành quận huyện thằng Trung Quốc
  Đó là công đức của Đảng “ta”.

  Muốn DÂN bớt SỢ phải làm GƯƠNG
  Trí thức đứng ra chỉ dẫn đường
  Như bác LỘC ta thì quá rõ
  Mấy ngài SỢ Đảng, thật hết phương!

  Bô xít ký tên được mấy ngàn
  Thủ DŨNG nhà ta chỉ phán ngang
  “Chính sách LỚN này là của Đảng”
  Quý vị câm mồm đéo DÁM than.

  Hay chi cái chuyện chẳng dám ho
  Nếu SỢ thì thôi cứ ngủ khò
  Mặc kệ quê hương dần tan rả
  Kiến nghị làm chi, chuyện nhỏ to.
  [/quote]

  Phản hồi: 

  Chời chời , chú Ku làm anh Cẩn...thẹn thùng quá , hị hị .

  Coi như quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề trển giữa anh và đa số các chú đây có nhiều điểm rất tương đồng . Hy vọng một ngày nào đó , Dân Luận tổ chức được 1 buổi offline ngoài đời để các chiến sỹ bù khú 1 trận mà không phải sợ chính quyền gom bi cả đám vì tội phản động , nhỉ .

  ----------------------

  Chú khách qua đường ,

  Bọn anh tồn tại ở xứ thiên đường cả đời mà không biết tốt xấu , được thua , tiến thoái hơn các chú à ? Nói như chú khách lưu vong em anh thì Nói luôn để ông yên tâm, dù lấy tôn chỉ ôn hòa nhưng sắp tới chắc chắn sẽ nổ ra bạo động, không thể thoát được. Công việc của những người ôn hòa là chuẩn bị thật kỹ để sau khi nồi áp suất nổ tung thì nhanh chóng kiểm soát được nó, không để leo thang dẫn đến tình trạng thay thế một chính quyền bạo lực này bằng một chính quyền bạo lực khác (vẫn mang não trạng cộng sản vì chưa được tẩy não kỹ).
  Gây căng thẳng bạo động thì quá dễ, kiểm soát tình hình sau bạo động, đi tới thỏa hiệp xã hội và ổn định quốc gia khó hơn nhiều. Do đó phải chuẩn bị từ từ từng bước. Nhắc lại: Cái nồi áp suất sẽ tự nổ tung, không cần ông phải sốt ruột hoắng lên.

  Không cần phải hoắng lên và cũng chã cần phải khích tướng , nhá . Nói thẳng , cái mà anh Cẩn bấy lâu nay buộc phải nghĩ đến là chiện sau khi cái nồi áp suất đó nổ đì đùng thì cái gì sẽ xảy ra ... Tất nhiên , về khía cạnh của chú thì chú chã cần phải nghĩ ngợi chi cho tốn sữa . Nhưng những người trong nước như anh của các chú thì buộc phải nghĩ đến . Vì sao ? Vì đó là mái nhà lớn của anh mặc dù anh thừa khả năng té đi rồi ngồi rung đùi chém gió như chú .

  Anh nói tuy ngắn gọn nhưng anh tin chú hiểu . Còn nếu chú vẫn nhất định không chịu hiểu thì anh cũng...kệ mịe chú vậy !!

  Phản hồi: 

  [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ][quote=Khách Qua Đường][quote=Đỗ Xuân Thọ]Đợt 26 và 27 đã đưa số người ký vào bản Kiến Nghị 72 lên trên
  11000 người

  [/quote]

  Kiến nghị làm chi, kiến nghị hoài
  Đảng “ta” đéo đọc, bỏ ngoài tai
  Hoài công, tổn trí, thêm vô ích
  Giúp Đảng câu giờ sống dẻo dai.

  Muốn có DÂN CHỦ và TỰ DO
  Phải dám đứng lên HÉT thật to:
  “Mau TRẢ chúng tôi quyền LÀM CHỦ
  Chúng tôi đã CHÁN việc xin-cho”.
  [/quote]

  Chú dám bò về hét thật to ?
  Anh đây móc túi sãng sàng bo
  Chơi luôn tấm vé cho thống khoái
  Chỉ sợ chú mầy đéo dám ho !!

  Bây giờ kiến nghị để người dân
  Quên đi sợ hãi mà dấn thân
  Từ từ dũng cảm , hô 3 tiếng
  Tự do - Dân chủ - trả cho dân .[/quote]

  “Bác” Hồ vĩ đại thật muôn phần
  Đuổi Pháp xong rồi bịt miệng dân
  Sáu chục năm hơn nhờ “Bác” Đảng
  Dân ta nào dám nói lần khân.

  DÂN CHỦ TỰ DO khó đến ta
  Trước khi Tổ quốc đã ra MA
  Trở thành quận huyện thằng Trung Quốc
  Đó là công đức của Đảng “ta”.

  Muốn DÂN bớt SỢ phải làm GƯƠNG
  Trí thức đứng ra chỉ dẫn đường
  Như bác LỘC ta thì quá rõ
  Mấy ngài SỢ Đảng, thật hết phương!

  Bô xít ký tên được mấy ngàn
  Thủ DŨNG nhà ta chỉ phán ngang
  “Chính sách LỚN này là của Đảng”
  Quý vị câm mồm đéo DÁM than.

  Hay chi cái chuyện chẳng dám ho
  Nếu SỢ thì thôi cứ ngủ khò
  Mặc kệ quê hương dần tan rả
  Kiến nghị làm chi, chuyện nhỏ to.

  Phản hồi: 

  Vừa cho lời dạy của bác Cẩn lên Facebook :D

  Giờ đây chúng ta như những người bị đắm tầu trong đêm tối, mỗi người bấu víu vào một mảnh vỡ và trôi dạt theo con sóng một cách tuyệt vọng. Rồi bỗng nhiên một đốm lửa bùng lên ở đâu đó. Đống lửa đó cho chúng ta biết, quanh chúng ta còn những người khác. Niềm hy vọng bùng lên, và mỗi người chúng ta sẽ tìm cách đi về phía đốm lửa. Tập hợp nhau dưới đốm lửa. Cùng nhau tìm cách vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện thời dưới đốm lửa đó.

  Những chữ ký trong Bản Kiến nghị 72 và Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do chính là đốm lửa trong đêm đen như thế. Có thể cuối cùng chúng không được chính quyền để tâm và không thay đổi được nội dung của bản Hiến Pháp 2013. Nhưng một khi đốm lửa đã được nhóm lên, niềm tin được thắp sáng, người dân từ mọi miền, mọi tầng lớp bắt đầu tụ tập lại, thì không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được bước tiến của chúng ta!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường][quote=Đỗ Xuân Thọ]Đợt 26 và 27 đã đưa số người ký vào bản Kiến Nghị 72 lên trên
  11000 người

  [/quote]

  Kiến nghị làm chi, kiến nghị hoài
  Đảng “ta” đéo đọc, bỏ ngoài tai
  Hoài công, tổn trí, thêm vô ích
  Giúp Đảng câu giờ sống dẻo dai.

  Muốn có DÂN CHỦ và TỰ DO
  Phải dám đứng lên HÉT thật to:
  “Mau TRẢ chúng tôi quyền LÀM CHỦ
  Chúng tôi đã CHÁN việc xin-cho”.
  [/quote]

  Chú dám bò về hét thật to ?
  Anh đây móc túi sãng sàng bo
  Chơi luôn tấm vé cho thống khoái
  Chỉ sợ chú mầy đéo dám ho !!

  Bây giờ kiến nghị để người dân
  Quên đi sợ hãi mà dấn thân
  Từ từ dũng cảm , hô 3 tiếng
  Tự do - Dân chủ - trả cho dân .

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]Đợt 26 và 27 đã đưa số người ký vào bản Kiến Nghị 72 lên trên
  11000 người

  [/quote]

  Kiến nghị làm chi, kiến nghị hoài
  Đảng “ta” đéo đọc, bỏ ngoài tai
  Hoài công, tổn trí, thêm vô ích
  Giúp Đảng câu giờ sống dẻo dai.

  Muốn có DÂN CHỦ và TỰ DO
  Phải dám đứng lên HÉT thật to:
  “Mau TRẢ chúng tôi quyền LÀM CHỦ
  Chúng tôi đã CHÁN việc xin-cho”.

  Phản hồi: 

  Đợt thứ 28 đã có và số người ký tên vào KN72 đã lên đến 11688 người. Lần này các cô bác ở Hoa Kỳ ký nhiều. Bà con Nghệ An cũng rất đông đảo

  Đợt 28:
  10611. Hoàng Đào Xuân Hiền, luật sư, TP HCM
  10612. Quyen Tran, bac si y khoa, Hoa Kỳ
  10613. Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ, TP HCM
  10614. Bui Minh Phong, PGS. TS. Toán, Hungary
  10615. Tang Huu Phuoc, tho ho, TP HCM
  10616. Mạc Hải Ninh, sinh viên, UK
  10617. Xuan Nguyen, nghi huu, Hoa Kỳ
  10618. Nguyễn Thúc Đạt, kĩ sư & thi sĩ, Hoa Kỳ
  10619. Nguyễn Thị Bích Hằng, bác sỹ, Hà Nội
  10620. Nguyễn Ngọc Huy, giảng viên, Nghệ An
  10621. David Tran, ky su, Hoa Kỳ
  10622. Ông Thinh, Hoa Kỳ
  10623. Cao Xuân Lý, nhà văn, Úc
  10624. Phuong Tran, quality control, Hoa Kỳ
  10625. Trịnh Quốc Khánh, kỹ sư viễn thông, Hà Nội
  10626. Lê Đình Chỉnh, công dân tự do, Nghệ An
  10627. Trịnh Vũ Hoà Nghĩa, Hải Phòng
  10628. Vũ Minh Tuấn, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
  10629. Lê Bá Long, giáo viên tiếng Anh, TP HCM
  10630. Nguyen Van Sinh, cong dan, Ninh Thuan
  10631. Nguyen Thanh Phong, Nhật Bản
  10632. Tran Thi Kim Anh, thuong gia, Úc
  10633. Dinh Tan Luc, tho son, TP HCM
  10634. Lê Tân, kinh doanh tự do, TP HCM
  10635. Phạm Hải Đăng, cán bộ, Hà Nội
  10636. Nguyễn Quốc Tuấn, kỹ sư điện, Đồng Nai
  10637. Trần Tuấn Anh, Research assistant, Úc
  10638. Tran Minh Bach, doanh nhân, TP HCM
  10639. Do Minh Thanh, Sweden
  10640. Lương Quốc Chính, kinh doanh, CH Séc
  10641. Phạm Tuấn Kiệt, hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội
  10642. Phạm Đức Mạnh, kế toán, Hà Nội
  10643. Vũ Anh Tú, học sinh, Hà Nội
  10644. Trinh Minh Thinh, CNV, Đồng Nai
  10645. Tran Tuan Duc, kinh doanh, Bến Tre
  10646. Nguyễn Thị Lan Hương, buôn bán, Hà Nội
  10647. Lê Thu, giáo viên, TP HCM
  10648. Nguyễn Phương Thành, kỹ sư, TP HCM
  10649. Đinh Quang Hinh, kinh doanh, TP HCM
  10650. Trần Huân, kỹ sư phần mềm, TP HCM
  10651. Nguyễn Văn Mạnh, cử nhân CNTT, TP HCM
  10652. Trương Huy Vũ, nhân viên xã hội, TP HCM
  10653. Trần Phong, kỹ sư, Bình Dương
  10654. Nguyễn Phước Hải, sản xuất ngành nhựa, TP HCM
  10655. Nguyễn Kiều Thơ, công nhân, Hà Nội
  10656. Phạm Văn Tặng, nông dân, Hải Dương
  10657. Nguyễn Ngọc Tính, sinh viên, Hà Tĩnh
  10658. Hồ Văn Tâm, Immigration Services, Hoa Kỳ
  10659. Mai Văn Hải, cử nhân kinh tế, chủ doanh nghiệp, TP HCM
  10660. Nguyễn Ninh, nông dân, Khánh Hòa
  10661. Ngô Anh Dung, kỹ sư, Hà Nội
  10662. Trần Dương Dũng, nhân viên văn phòng, TP HCM
  10663. Đinh Văn Thái, TP HCM
  10664. Hồ Ngọc Hoài, sinh viên, Đà Nẵng
  10665. Phạm Văn Chương, kỹ sư, Hoa Kỳ
  10666. Lê Hồng Việt, nguyên cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin, TP HCM
  10667. Nguyễn Xuân Quy, chạy xe ôm, Tiền Giang
  10668. Trần Văn Quí, hưu trí, Hoa Kỳ
  10669. Trần Thắng, kỹ sư cơ khí, CHLB Đức
  10670. Nguyen Huu Mai, doanh nhan, Ha Noi
  10671. Vo Van Chi, doanh nhan, Ha Noi
  10672. Phan Chi Quoc, doanh nhan, Ha Noi
  10673. Tran Phi Yen, doanh nhan, Sai Gon
  10674. Tran The Minh, doanh nhan, Sai Gon
  10675. Tran Tuan Thanh, doanh nhan, Sai Gon
  10676. Vuong Quoc Nghia, doanh nhan, Sai Gon
  10677. Le Hong Ngoc, doanh nhan, Sai Gon
  10678. Ho Trong Nhan, doanh nhan, Sai Gon
  10679. Nguyen Khanh Trung, doanh nhan, TP Ha Long
  10680. Pham Thu Thuy, doanh nhan, Vinh Phuc
  10681. Nguyen Phi Long, doanh nhan, Vinh Phuc
  10682. Pham Anh Nguyet, doanh nhan, Hung Yen
  10683. Tran Thai Hang, doanh nhan, Thai Nguyen
  10684. Nguyen Van Xa, Principal Engineer, Hoa Kỳ
  10685. Thanh Quang Nguyen, kỹ sư, Hoa Kỳ
  10686. Ho Van Phat, Hoa Kỳ
  10687. Nguyen Kim Hung, Bỉ
  10688. Steven Tri Ha Le, ky su & cu nhan kinh doanh, Hoa Kỳ
  10689. Đinh Tiến, sinh viên, TP HCM
  10690. Nguyễn Thi Thanh Hương, công nhân, TP HCM
  10691. Trần Đình Luật, doanh nhân, TP HCM
  10692. Đinh Việt Thinh, TP HCM
  10693. Nguyễn Khuê, Kiên Giang
  10694. Binh Nguyen, tho may, Hoa Kỳ
  10695. Nguyen Dung, nguyen giang vien dai hoc, Nghệ An
  10696. Dương Vọng Hoài Nga, Hoa Kỳ
  10697. Lương Nga, Hoa Kỳ
  10698. Nguyễn Loan, Hoa Kỳ
  10699. Nguyễn Sim, Hoa Kỳ
  10700. Nguyễn Kim, Hoa Kỳ
  10701. Nguyen Song, Hoa Kỳ
  10702. Ngo Tuấn, Hoa Kỳ
  10703. Tạ Thao, Hoa Kỳ
  10704. Tran Alice, Hoa Kỳ
  10705. Nguyen Bông, Hoa Kỳ
  10706. Ho Long, Hoa Kỳ
  10707. Tran Ngoc Yen, Hoa Kỳ
  10708. Phan Cao, Hoa Kỳ
  10709. Phan thi Ro, Hoa Kỳ
  10710. Nguyễn Văn Hải, Hoa Kỳ
  10711. Trân Thị Út, Hoa Kỳ
  10712. Nguyễn Thanh Tùng, Hoa Kỳ
  10713. Nguyễn Quyên, Hoa Kỳ
  10714. Nguyễn Julie, Hoa Kỳ
  10715. Đào Thị Chung, Hoa Kỳ
  10716. Nguyễn Thị Nguyệt, Hoa Kỳ
  10717. Nguyễn Thị Hằng, Hoa Kỳ
  10718. Trang Thị Van, Hoa Kỳ
  10719. Nguyễn Mỹ, Hoa Kỳ
  10720. Nguyễn Văn Hưởng, Hoa Kỳ
  10721. Nguyễn P Ngọc, Hoa Kỳ
  10722. Tieu Thu Hà, Hoa Kỳ
  10723. Nguyễn Thảo, Hoa Kỳ
  10724. Nguyễn Cúc, Hoa Kỳ
  10725. Đặng Muôi, Hoa Kỳ
  10726. Ngô Thị Ngà, Hoa Kỳ
  10727. Võ Thị Mạnh, Hoa Kỳ
  10728. Vũ Văn Chiến, Hoa Kỳ
  10729. Nguyễn Mầu, Hoa Kỳ
  10730. Bùi Kim Cường, Hoa Kỳ
  10731. Bùi Vũ, Hoa Kỳ
  10732. Bùi Trí, Hoa Kỳ
  10733. Bùi Liên, Hoa Kỳ
  10734. Phạm Thị Chanh, Hoa Kỳ
  10735. Nguyễn Văn Hùng, Hoa Kỳ
  10736. Nguyễn Văn Dũng, Hoa Kỳ
  10737. Nguyễn Thị Nga, Hoa Kỳ
  10738. Nguyễn Cư, Hoa Kỳ
  10739. Nguyễn Diễm Phương, Hoa Kỳ
  10740. Trần Bình, Hoa Kỳ
  10741. Trần Lee, Hoa Kỳ
  10742. Trần Kim, Hoa Kỳ
  10743. Phạm Văn Thình, Hoa Kỳ
  10744. Nguyễn Tommy, Hoa Kỳ
  10745. Nguyễn Toàn, Hoa Kỳ
  10746. Nguyen Thi Quyen, nông dân, Nghệ An
  10747. Nguyễn Thái Thới, chăn nuôi bò, làm vườn, Đồng Tháp
  10748. Trương Hoàng Quân, cử nhân kinh tế, TP HCM
  10749. Nguyễn Thi Trang, Hoa Kỳ
  10750. Trần Hồng Quế, Hoa Kỳ
  10751. Nguyễn Phong Khải, Hoa Kỳ
  10752. Nguyễn Phương Paulina, Hoa Kỳ
  10753. Nguyễn Van Tạ, Hoa Kỳ
  10754. Trần Andy, Hoa Kỳ
  10755. Nguyễn Anthony, Hoa Kỳ
  10756. Tram Trương, Hoa Kỳ
  10757. Trần Bảo Quốc, Hoa Kỳ
  10758. Mai Bích, Hoa Kỳ
  10759. Nguyễn Hùng Bích, Hoa Kỳ
  10760. Cao Bruce, Hoa Kỳ
  10761. Trần Thu Cam, Hoa Kỳ
  10762. Nguyễn Chi, Hoa Kỳ
  10763. Đinh Chọn, Hoa Kỳ
  10764. Nguyễn Chrís, Hoa Kỳ
  10765. Nguyễn Kim Corey, Hoa Kỳ
  10766. Đỗ Dan, Hoa Kỳ
  10767. Lê Văn Đáng, Hoa Kỳ
  10768. Bùi Daniel, Hoa Kỳ
  10769. Trần Dau, Hoa Kỳ
  10770. Nguyễn Diana, Hoa Kỳ
  10771. Trần Thị Diệp, Hoa Kỳ
  10772. Đinh Julie, Hoa Kỳ
  10773. Nguyễn Duyen, Hoa Kỳ
  10774. Murdoch Đức, Hoa Kỳ
  10775. Đinh Duyen, Hoa Kỳ
  10776. Trần Duy, Hoa Kỳ
  10777. Nguyễn Hằng, Hoa Kỳ
  10778. Nguyễn Hải, Hoa Kỳ
  10779. Lê Hằng, Hoa Kỳ
  10780. Nguyễn Hạnh, Hoa Kỳ
  10781. Nguyễn Hiển, Hoa Kỳ
  10782. Đỗ Hoàng Đức, Hoa Kỳ
  10783. Nguyễn Huỳnh Hoàng, Hoa Kỳ
  10784. Rhodes Larry, Hoa Kỳ
  10785. Rhodes Chard, Hoa Kỳ
  10786. Pham Rose, Hoa Kỳ
  10787. Trương Samntha, Hoa Kỳ
  10788. Nguyến Sang, Hoa Kỳ
  10789. Phạm Thị Sáng, Hoa Kỳ
  10790. Hoang Sương, Hoa Kỳ
  10791. Nguyễn Tài, Hoa Kỳ
  10792. Nguyễn thanh Thai, Hoa Kỳ
  10793. Phạm Thanh, Hoa Kỳ
  10794. Ngô Thành, Hoa Kỳ
  10795. Nguyễn thanh, Hoa Kỳ
  10796. Đinh Thanh Tâm, Hoa Kỳ
  10797. Trần Thanh Trang, Hoa Kỳ
  10798. Trần Thanh Trí, Hoa Kỳ
  10799. Trương Thanh, Hoa Kỳ
  10800. Trần Thiện Thế, Hoa Kỳ
  10801. Đinh Quang Thoại, Hoa Kỳ
  10802. Võ Thuận, Hoa Kỳ
  10803. Đinh Thu, Hoa Kỳ
  10804. Lý Thu Hương, Hoa Kỳ
  10805. Nguyễn Thu, Hoa Kỳ
  10806. Trần Thu Thảo, Hoa Kỳ
  10807. Bùi Thuy Hiền, Hoa Kỳ
  10808. Vũ công Khanh, hưu trí, TP HCM
  10809. Ngo Tan Hung, BS, TP HCM
  10810. Nguyen Quoc Bao, BS, Đồng Nai
  10811. Nguyễn Gia khương, sinh viên, Nghệ An
  10812. Phạm Vũ Dũng, công chức, Tiền Giang
  10813. Trần Như Khuê, lao động tự do, Quảng Bình
  10814. Nguyen Binh An, Úc
  10815. Quang Thuan Du, ky su da ve huu, Úc
  10816. Nguyễn Gia Long, kỹ sư xây dựng, Cà Mau
  10817. Đỗ Nghị, TP HCM
  10818. Trần Hoàng Nhị, tiến sĩ kinh tế, Úc
  10819. Nguyễn Thanh Sơn, Hàn Quốc
  10820. Lê Ngọc Son, buôn bán, An Giang
  10821. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Đồng, Đà Lạt
  10822. Trần Ngọc Thạch, CB Lâm nghiệp, Bình Định
  10823. Nguyễn Tuyên Hồng Ngọc, đạo diễn, TP HCM
  10824. Đinh Văn Đoàn, thạc sĩ, giáo viên tự do, Hà Nội
  10825. Trần Ngọc Dụng, giảng viên đại học, Hoa Kỳ
  10826. Nguyễn Mạnh Tuấn, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
  10827. Lai Ngoc Cảnh, kỹ sư tự động hóa (đã về hưu), Canada
  10828. Đỗ Thành Liêm, kỹ sư cơ khí, Khánh Hoà
  10829. Nguyễn Văn Ngọc, hưu trí, Khánh Hoà
  10830. Nguyễn Hữu Chánh, hưu trí, Khánh Hoà
  10831. Đỗ Hữu Trí, lái xe, Khánh Hoà
  10832. Trương Minh, nghề nghiệp tự do, TP HCM
  10833. Trần Hùng Minh, Hoa Kỳ
  10834. Nguyễn Tiến Dũng, công nhân, Hoa Kỳ
  10835. Trần Trọng, công nhân, Canada
  10836. Hoàng Thăng Long, kỹ sư, TP HCM
  10837. Nguyễn Trường Sơn, sinh viên, Hà Nội
  10838. Nguyễn Xuân Hòa, chuyên viên kỹ thuật, TP HCM
  10839. Lê Viết Hùng, kinh doanh, CH Sec
  10840. Phan Văn Sâm, kinh doanh, CH Sec
  10841. Lê Quang Đạt, SV, CH Sec
  10842. Nguyễn Phương Linh, SV, CH Sec
  10843. Trần Văn Phương, nhân viên nhà hàng, CH Sec
  10844. Nguyễn Minh Đệ, kinh doanh, CH Sec
  10845. Nguyễn Thị Cẩm Tú, kinh doanh, CH Sec
  10846. Trần Văn Hoạt, kinh doanh, CH Sec
  10847. Nguyễn Thi Ha, SV, CH Sec
  10848. Lê Minh Cầu, kinh doanh, CH Sec
  10849. Pham Ta, thợ làm bánh mỳ, TP HCM
  10850. Pham Ty, thợ làm bánh mỳ, TP HCM
  10851. Thai Quang Vinh, Nghe An
  10852. Phạm Ngưng Hương, chuyên ngành CNTT, hồi hưu, Thụy Sĩ
  10853. Chi Lam, tiểu thương, Hoa Kỳ
  10854. Nguyễn Thái Thới, xe ôm, Vĩnh Long
  10855. Bùi Minh Vũ, nhân viên VP, Bình Dương
  10856. Nguyễn Bình Quốc, kỹ sư, Đà Nẵng
  10857. Trần Thế Hưng, KSXD, Hà Nội
  10858. Cao Việt Cường, kỹ sư điện, TP HCM
  10859. Le Van Than, ky su, TP HCM
  10860. Từ Công Việt, kỹ sư, Khánh Hòa
  10861. Nguyen Thi Kim Tuyet, buon ban, TP HCM
  10862. Phùng Gia Thắng, cử nhân hành chính học, TP HCM
  10863. Nguyễn Trọng Khoa, kỹ sư CNTT, Hà Nội
  10864. Nguyễn Thu Trâm, Bình Dương
  10865. Bui Duc Hiep, cong nhan, TP HCM
  10866. Nguyễn Văn Sơn, Khánh Hòa
  10867. Khúc Xuân Thịnh, kỹ sư cơ khí, Hưng Yên
  10868. Hoàng Đức Hiền, Nghệ An
  10869. Trần Lê Kiểm, nhà giáo, Ninh Bình
  10870. Thanh Tri duong, Engineer, Hoa Kỳ
  10871. Nguyen Khac Chuong, can su tam ly xa hoi, Hoa Kỳ
  10872. Nguyen Thai Ninh, Hoa Kỳ
  10873. Cecilia Pham Thi My Phung, Histotechnologist, Hoa Kỳ
  10874. Lê Q Việt, Vũng Tàu
  10875. Ngô Quốc Cương, giáo viên, Quảng Nam
  10876. Lương Quốc Đạt, kiến trúc sư, TP HCM
  10877. Phan Hồng Phương, công nhân, Hoa Kỳ
  10878. Nguyễn Quang Phú, thương gia, Hoa Kỳ
  10879. Phan Mạnh Cường, kỹ sư điện, TP HCM
  10880. Le Quang Hien, cuu Dan bieu VNCH 1967-1971, Úc
  10881. Mac Thuy Bich Thuy, Úc
  10882. Đỗ Văn Tốn, TS, nghỉ hưu, Hà Nội
  10883. Nguyen Quoc Tien, Cần Thơ
  10884. Bùi Nguyễn Diệu An, sinh viên, TP HCM
  10885. Tom Truong, ky su, Hoa Kỳ
  10886. Nguyen Chien Thang, ky su, doanh nhan, TP HCM
  10887. Truong Thi Sinh, noi tro, TP HCM
  10888. Phùng Quốc Bình, kỹ sư, Hoa Kỳ
  10889. Nguyen Hue, ky su, Hoa Kỳ
  10890. Nguyễn Xuân Hướng, giảng viên, Hải Phòng
  10891. Lê Đăng Dung, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
  10892. Hoàng Phú Đức, kỹ sư công trình, Nghệ An
  10893. Luu Thi Nguyet Thanh, huu tri, Úc
  10894. Lại Ngọc Cảnh, Phú Thọ
  10895. Huynh T Quang, Hoa Kỳ
  10896. Lê Văn Khoa, Clinical Pharmacist, Chapman Medical Hospital, Hoa Kỳ
  10897. Tran Minh, ve huu, Pháp
  10898. Mindy Hoàng, Hoa Kỳ
  10899. Calvin Tran, công nhân, Hoa Kỳ
  10900. Kevin Tran, Hoa Kỳ
  10901. Nguyễn Xuân Tiến, kỹ sư, Thụy Sĩ
  10902. Nguyễn Chí Hiếu, công nhân, TP HCM
  10903. Nguyễn Thế Viện, nghỉ hưu, Hà Nam
  10904. Nguyễn Đỗ Hữu Hải, nghề nghiệp tự do, Hà Nội
  10905. Edward Tran, kỹ sư, Hoa Kỳ
  10906. Phan Quynh Giao, luat su, Úc
  10907. Lê Văn Chinh Sinh, kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng
  10908. Truong Dinh Trong, công nhân, Hoa Kỳ
  10909. Lê Quang Huy, Quảng Ninh
  10910. Phong Nguyen, Hoa Kỳ
  10911. Vu K Doanh, cong nhan, Hoa Kỳ
  10912. Pham T Hong, day hoc, Hoa Kỳ
  10913. Pham V Tieu, nghi huu, Hoa Kỳ
  10914. Trinh T Buoi, nghi huu, Hoa Kỳ
  10915. Dang Xieu, nhan vien bao ve tu nhan, Hoa Kỳ
  10916. Nguyen Hai Anh, giao vien trung hoc pho thong, Hà Nội
  10917. Trân Thị Anh, công nhân, Hà Nội
  10918. Nguyễn Đức Tâm, kỹ sư, Gia Lai
  10919. Trần Hoàng Đạo, kỹ sư, Quảng Ngãi
  10920. Lê Bảy, cựu giáo viên, Úc
  10921. Nguyễn Thanh Hiệp, nghề tự do, TP HCM
  10922. Chuong Dao, kinh doanh, Úc
  10923. Nguyễn Lê Tuấn, TS, Hà Nội
  10924. Lê Trần Cảnh, giáo viên, Vũng Tàu
  10925. Trần Anh Phương, sinh viên, Quảng Ngãi
  10926. Lâm Phú Xuân, nghề tự do, Bình Dương
  10927. Phạm Quốc Quân, kinh doanh, TP HCM
  10928. Nguyễn Thái Ngọc, tài chính, Hà Nội
  10929. Nguyễn Quốc Dũng, kỹ sư, TP HCM
  10930. Nguyễn Trường Giang, kỹ sư tin học, TP HCM
  10931. Cao Thị Ánh Hồng, kế toán, TP HCM
  10932. Tô Linh Giang, nhân viên, Hà Nội
  10933. Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư máy tàu thủy, Hải Phòng
  10934. Dinh Ngoc, doanh nhân, CH Sec
  10935. Nguyen Xuan Huong, Medical biller, Hoa Kỳ
  10936. Nguyễn Quang Thanh, cessna aircraft company, Hoa Kỳ
  10937. Jim My Luu, Hoa Kỳ
  10938. Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư XD, TP HCM
  10939. Trần Văn Hơn, Hải Dương
  10940. Lê Văn Tên, công nhân, Hải Dương
  10941. Nguyễn Thu Huệ, Hải Dương
  10942. Trần Thị Chi, Hải Dương
  10943. Phan Văn Là, công nhân, Hải Dương
  10944. Đào Văn Kẻ, giáo viên, Hải Dương
  10945. Hoàng Văn Chiêu, giáo viên, Hải Dương
  10946. Lê Thị Hồi, kĩ sư, Hải Dương
  10947. Lê Thị Đáng, công nhân, Hải Dương
  10948. Hoàng Thị Trừng, giáo viên, Hải Dương
  10949. Phan Văn Trị, về hưu, Hải Dương
  10950. Mạc Văn Viên, kỹ sư cơ khí, TP HCM
  10951. Nguyễn Văn Bình, nghề nghiệp tự do, TP HCM
  10952. Phùng Thanh Hoài, kỹ sư XD, Hà Nội
  10953. Ngô Duy Sạ, giảng viên, Hà Nội
  10954. Lê Đình Lân, TP HCM
  10955. Le Chi Cang, chu tiem an, Denmark
  10956. Lê Tự Dân, cử nhân, TP HCM
  10957. Nguyễn Văn, giáo viên, Bình Dương
  10958. Trần Lý Phước Lợi, Bà Rịa – Vũng Tàu
  10959. Hoang Le Quyen, thợ uốn tóc, TP HCM
  10960. Huynh Thu Thuy, thợ uốn tóc, TP HCM
  10961. Nguyen Hong Phu, kien truc su, Hà Nội
  10962. Nguyễn Đức Toàn, sales engineer, Bình Dương
  10963. Nguyễn Lương Thành, nghề nghiệp tự do, Quảng Ngãi
  10964. Nguyễn Văn Hiền, Hà Nội
  10965. Dung Halvarez, kinh doanh, CH Séc
  10966. Phạm Văn Điệp, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở tỉnh Karelia, Liên bang Nga
  10967. Đỗ Thành Trung, Hoa Kỳ
  10968. Phạm Đoàn Kết, kỹ thuật viên, Hoa Kỳ
  10969. Phan Xuan Ho, Hoa Kỳ
  10970. Nguyen Thi Cam Hang, Hoa Kỳ
  10971. Phan Thi Bich Hop, Hoa Kỳ
  10972. Phan Thi Bich Lien, Hoa Kỳ
  10973. Phan Xuan Hoa, Hoa Kỳ
  10974. Phan Xuan Binh, Hoa Kỳ
  10975. Phan Thi Bich Thuan, Hoa Kỳ
  10976. Phan Thi Bich Thao, Hoa Kỳ
  10977. Phan Thi Bich Trung, Hoa Kỳ
  10978. Phan Xuan Tin, Hoa Kỳ
  10979. Phan Thi Bich Dung, Hoa Kỳ
  10980. Phan Thi Bich Ngoc, Hoa Kỳ
  10981. Phan Thi Bich Nga, Hoa Kỳ
  10982. Phan Xuan Nghia, Hoa Kỳ
  10983. Phan Thi Bich Hong, Hoa Kỳ
  10984. John Payne, Hoa Kỳ
  10985. Nguyen Thi Hong, Hoa Kỳ
  10986. Tran Thu Van, Hoa Kỳ
  10987. Vu Hong Minh, Hoa Kỳ
  10988. Dao Danh Tho, Hoa Kỳ
  10989. Cesar Johnsons, Hoa Kỳ
  10990. Huynh Thi Phuong Loan, Hoa Kỳ
  10991. Paul Tu Nguyen, Hoa Kỳ
  10992. Vu Ngoc Tien, Hoa Kỳ
  10993. Dr. Hoang Ngoc Phuoc, Hoa Kỳ
  10994. Nguyen Thi Y Anh, Hoa Kỳ
  10995. Pham Anh Thi, Hoa Kỳ
  10996. Johnny Payne Jr., Hoa Kỳ
  10997. Phan Xuan Matthews, Hoa Kỳ
  10998. Phan Xuan Huy, Hoa Kỳ
  10999. Phan Xuan Dzung, Hoa Kỳ
  11000. Phan Xuan Tuan, Hoa Kỳ
  11001. Vu Tien Duc, Hoa Kỳ
  11002. Vu Thi Hong Phuoc, Hoa Kỳ
  11003. Dao Thi Anh Duong, Hoa Kỳ
  11004. Dao Danh Tieng, Hoa Kỳ
  11005. David Johnsons, Hoa Kỳ
  11006. Christine Johnsons, Hoa Kỳ
  11007. Phan Huynh Tien Phuong, Hoa Kỳ
  11008. Phan Huynh Nam Phuong, Hoa Kỳ
  11009. Johnny Thanh Nguyen, Hoa Kỳ
  11010. Kayla Phuong Nguyen, Hoa Kỳ
  11011. Christine Phuong Nguyen, Hoa Kỳ
  11012. Vu Ngoc Son, Hoa Kỳ
  11013. Vu Ngoc Tai, Hoa Kỳ
  11014. Vu Thi Ngoc Suong, Hoa Kỳ
  11015. Hoang Phuoc Loc, Hoa Kỳ
  11016. Hoang Thi Phuoc Sang, Hoa Kỳ
  11017. Hoang Phuoc Quy, Hoa Kỳ
  11018. Hoang Thi Ngoc Giau, Hoa Kỳ
  11019. Phan Tu Anh Angelina, Hoa Kỳ
  11020. Pham Thi Anh Thu, Hoa Kỳ
  11021. Pham Anh Lucas, Hoa Kỳ
  11022. Pham Anh Marco, Hoa Kỳ
  11023. Pham Anh Emma, Hoa Kỳ
  11024. Pham Anh The My, Hoa Kỳ
  11025. Phan Xuan Lan Anh, Hoa Kỳ
  11026. Phan Xuan Trieu Anh, Hoa Kỳ
  11027. Dao Phuoc Loc, Hoa Kỳ
  11028. Dao Phuoc Giau, Hoa Kỳ
  11029. Đoàn Võ, kỹ sư, TP HCM
  11030. Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư thủy lợi, TP HCM
  11031. Nguyễn Tuấn Huy, ke toan, TP HCM
  11032. Le Trung, ky su/ disease Investigator, Hoa Kỳ
  11033. Phan Cao Chính, công nhân, TP HCM
  11034. Ha Huu Nguyen, hưu trí, Hoa Kỳ
  11035. Trần Thắng, kỹ sư, CHLB Đức
  11036. Nguyễn Khánh, hưu trí, Úc
  11037. Nguyễn Thị Phương Lan, hưu trí, Úc
  11038. Vinh Binh, US Postal Service, Hoa Kỳ
  11039. Huỳnh Xuân Thiệp, nhà giáo hưu trí, Bình Định
  11040. Ôn Uyển Trinh, Giám đốc cty tư nhân, TP HCM
  11041. Huỳnh Phú Quốc, doanh nhân, Bình Định
  11042. Nguyễn Thị Tuyết, TP HCM
  11043. Nguyễn Thị Mai, hải quan, TP HCM
  11044. Bùi Đợi, Quảng Ngãi
  11045. Bùi Minh Thắng, Quảng Ngãi
  11046. Bùi Thanh Mãn, công nhân, Quảng Ngãi
  11047. Nguyễn Văn Long, kiểm lâm, Lâm Đồng
  11048. Tôn Quốc Dũng, kinh doanh, Vũng Tàu
  11049. Đỗ Ức Trí, kỹ sư, TP HCM
  11050. Đinh Văn Cận, kỹ sư, TP HCM
  11051. Vũ Tuấn Cường, kỹ sư điện, Hà Nội
  11052. Duong Le, Engineer, Aviation System Specialist, Hoa Kỳ
  11053. Lê Anh Trung, Hà Nội
  11054. Luong Khanh, cong nhan, Hoa Kỳ
  11055. Do T Kim, cong nhan, Hoa Kỳ
  11056. Luong Hoang Nhi, sinh vien, Hoa Kỳ
  11057. Son Nguyen, bussinessman, Hoa Kỳ
  11058. Do T Phung, tho nail, Hoa Kỳ
  11059. Vo Minh Nghiem, chuyen vien ky thuat cua hang Intel Corporation, Hoa Kỳ
  11060. Hoa Le, Hoa Kỳ
  11061. Mai Quang Huy, cử nhân luật, Hà Nội
  11062. Lê Thị Phương, bác sỹ, Hà Nội
  11063. Lê Văn Chiến, kỹ sư, Hà Nội
  11064. Đặng Văn Sinh, nhà văn, giáo viên, Hải Dương
  11065. Nguyễn Như Minh, buôn bán tự do, TP HCM
  11066. Huỳnh Quốc Vương, kiến trúc sư, TP HCM
  11067. Duc Nguyen, kỹ sư, Hoa Kỳ
  11068. Đặng Văn Sơn, nghề nghiệp tự do, Hà Nội
  11069. Dinh Cong Khanh, nhan vien xa hoi, Úc
  11070. Huu Cong Ho, electrical engineering, Hoa Kỳ
  11071. Hà Ty, thợ xây, TP HCM
  11072. Bùi Lý, thợ xây, TP HCM
  11073. Lê Viêm, thợ xây, TP HCM
  11074. Tony Tran, huu tri, Hoa Kỳ
  11075. Vũ Tuấn Anh, kinh doanh tự do, Hà Nội
  11076. Đào Thị Kiều Anh, TP HCM
  11077. Pham Quang Chieu, Hoa Kỳ
  11078. Nguyễn Thị Thanh Phong, nội trợ, Úc
  11079. Nguyễn Mỹ Thắng, thường dân, Vũng Tàu
  11080. Pham Chan James, buôn bán, Phần Lan
  11081. Son Pham, Hoa Kỳ
  11082. Phạm Xuân Phụng, Hà Nam
  11083. Nguyen Van Thinh, nong dan, TP HCM
  11084. Trần Hữu Tuân, thợ, Vũng Tàu
  11085. Phan Thuỵ Minh Tú, sinh viên, TP HCM
  11086. Duong Quoc Son, TP HCM
  11087. Nguyễn Duy Thuyên, kinh doanh, CHLB Đức
  11088. Phan Thụy Minh Hằng, sinh viên, TP HCM
  11089. Đặng Chu Sơn, kỹ sư, TP HCM
  11090. Đặng Biên, cán bộ hưu trí, TP HCM
  11091. Chu Thị Lý, cán bộ hưu trí, TP HCM
  11092. Nguyễn Quang Đan, Hoa Kỳ
  11093. G.B Nguyễn Duy An, linh mục, giáo phận Vinh
  11094. Nguyễn Công Vũ, giảng viên phần mềm, tiến sĩ, TP HCM
  11095. Lê Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Viện, Tổng cục Biển-Hải đảo, Hà Nội
  11096. Tran Thi Tuyen, nghi huu, Ha Noi
  11097. Lê Hồng Thắng, nông dân, Nghệ An
  11098. Lê Xuân Hương, nông dân, Nghệ An
  11099. Trần Văn Thái, nông dân, Nghệ An
  11100. Nguyễn Sỹ Tình, nông dân, Nghệ An
  11101. Lê Văn Năng, nông dân, Nghệ An
  11102. Trần Thị Thoan, nông dân, Nghệ An
  11103. Lê Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
  11104. Trần Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
  11105. Lê Hữu Hiền, nông dân, Nghệ An
  11106. Lê Văn Tường, nông dân, Nghệ An
  11107. Lê Văn Thông, nông dân, Nghệ An
  11108. Nguyễn Thị Hậu, nông dân, Nghệ An
  11109. Nguyễn Thị Lý, nông dân, Nghệ An
  11110. Lê Thị Hiền, nông dân, Nghệ An
  11111. Nguyễn Văn Vinh (1), nông dân, Nghệ An
  11112. Nguyễn Xuân Thiết, nông dân, Nghệ An
  11113. Nguyễn Văn Tin, nông dân, Nghệ An
  11114. Nguyễn Ngọc Xuân, nông dân, Nghệ An
  11115. Bùi Văn Lành, nông dân, Nghệ An
  11116. Bùi Văn Vương, nông dân, Nghệ An
  11117. Nguyễn Trung Hòa, nông dân, Nghệ An
  11118. Nguyễn Xuân Hợp, nông dân, Nghệ An
  11119. Lê Xuân Bình, nông dân, Nghệ An
  11120. Lê Hồng Thanh, nông dân, Nghệ An
  11121. Nguyễn Thị Kính, nông dân, Nghệ An
  11122. Nguyễn Thị Linh, nông dân, Nghệ An
  11123. Nguyễn Văn Hợi, nông dân, Nghệ An
  11124. Nguyễn Văn Thỏa, nông dân, Nghệ An
  11125. Lê Văn Trường, nông dân, Nghệ An
  11126. Lê Văn Lộc, nông dân, Nghệ An
  11127. Chu Thị Phương, nông dân, Nghệ An
  11128. Nguyễn Thị Lài, nông dân, Nghệ An
  11129. Nguyễn Văn Huệ, nông dân, Nghệ An
  11130. Nguyễn Thị Chính, nông dân, Nghệ An
  11131. Lê Thị Đường, nông dân, Nghệ An
  11132. Nguyễn Thị Đính, nông dân, Nghệ An
  11133. Trần Thị Trọng, nông dân, Nghệ An
  11134. Nguyễn Văn Thuận, nông dân, Nghệ An
  11135. Lê Văn Nghĩa, nông dân, Nghệ An
  11136. Lê Văn Thiện, nông dân, Nghệ An
  11137. Trần Mạnh Hoàn, nông dân, Nghệ An
  11138. Nguyễn Đình Hải, nông dân, Nghệ An
  11139. Lê Hùng Vương, nông dân, Nghệ An
  11140. Nguyễn Hữu Cường, nông dân, Nghệ An
  11141. Nguyễn Xuân Sâm, nông dân, Nghệ An
  11142. Phạm Văn Sỹ, nông dân, Nghệ An
  11143. Lê Văn Minh, nông dân, Nghệ An
  11144. Lê Ngọc Phượng, nông dân, Nghệ An
  11145. Nguyễn Văn Thân (2), nông dân, Nghệ An
  11146. Chu Văn Thiện, nông dân, Nghệ An
  11147. Phạm Hữu Tâm, nông dân, Nghệ An
  11148. Trần Văn Hùng, nông dân, Nghệ An
  11149. Phạm Hữu Thành, nông dân, Nghệ An
  11150. Nguyễn Xuân Lý, nông dân, Nghệ An
  11151. Nguyễn Văn Sáng (2), nông dân, Nghệ An
  11152. Nguyễn Đình Hiển, nông dân, Nghệ An
  11153. Chu Trọng Sơn, nông dân, Nghệ An
  11154. Nguyễn Văn Ngọc (1), nông dân, Nghệ An
  11155. Phạm Văn Tùng, nông dân, Nghệ An
  11156. Lưu Xuân Thu, nông dân, Nghệ An
  11157. Nguyễn Hữu Cảnh, nông dân, Nghệ An
  11158. Nguyễn Ngọc Đông, nông dân, Nghệ An
  11159. Trần Văn Định, nông dân, Nghệ An
  11160. Trần Văn Tình, nông dân, Nghệ An
  11161. Nguyễn Trung Hòa, nông dân, Nghệ An
  11162. Trần Văn Thông, nông dân, Nghệ An
  11163. Vũ Văn Sáu, nông dân, Nghệ An
  11164. Lê Văn Hiểu, nông dân, Nghệ An
  11165. Chu Văn Đông, nông dân, Nghệ An
  11166. Chu Trọng Khuê, nông dân, Nghệ An
  11167. Nguyễn Đức Dung, nông dân, Nghệ An
  11168. Nguyễn Văn Hồng, nông dân, Nghệ An
  11169. Lê Văn Hiếu, nông dân, Nghệ An
  11170. Lê Đức Anh, nông dân, Nghệ An
  11171. Nguyễn Hữu Cai, nông dân, Nghệ An
  11172. Chu Xuân Trị, nông dân, Nghệ An
  11173. Lê Văn Lai, công nhân, Nghệ An
  11174. Chu Khắc Phán, nông dân, Nghệ An
  11175. Chu Trọng Thông, nông dân, Nghệ An
  11176. Trần Trọng Quỳnh, nông dân, Nghệ An
  11177. Trần Xuân Hùng, nông dân, Nghệ An
  11178. Nguyễn Thị Lộc, nông dân, Nghệ An
  11179. Trần Xuân Khánh, nông dân, Nghệ An
  11180. Vũ Văn Hữu, nông dân, Nghệ An
  11181. Nguyễn Hữu Tin, nông dân, Nghệ An
  11182. Trần Văn Nhất, nông dân, Nghệ An
  11183. Nguyễn Thị Vui, Công nhân, Nghệ An
  11184. Chu Văn Lương, nông dân, Nghệ An
  11185. Nguyễn Thị Vân, nông dân, Nghệ An
  11186. Nguyễn Hữu Thế, nông dân, Nghệ An
  11187. Trần Xuân Dung, nông dân, Nghệ An
  11188. Chu Văn Quyền, nông dân, Nghệ An
  11189. Trần Văn Thiên, nông dân, Nghệ An
  11190. Trần Văn Kính, nông dân, Nghệ An
  11191. Trần Văn Hoan, nông dân, Nghệ An
  11192. Nguyễn Văn Ngọc (2), nông dân, Nghệ An
  11193. Trần Văn Diện, nông dân, Nghệ An
  11194. Đậu Bá Thạch, nông dân, Nghệ An
  11195. Đậu Bá Bình, nông dân, Nghệ An
  11196. Chu Trọng Kỳ, nông dân, Nghệ An
  11197. Nguyễn Thị Tình, nông dân, Nghệ An
  11198. Chi Thị Mai, học sinh, Nghệ An
  11199. Lê Đình Nhiên, nông dân, Nghệ An
  11200. Đàm Thị Thuận, nông dân, Nghệ An
  11201. Nguyễn Trọng Định, nông dân, Nghệ An
  11202. Nguyễn Thị Nghi, nông dân, Nghệ An
  11203. Nguyễn Thị Hương, nông dân, Nghệ An
  11204. Lê Thị Hiển, nông dân, Nghệ An
  11205. Hồ Thị Bản, nông dân, Nghệ An
  11206. Lê Công Loan, nông dân, Nghệ An
  11207. Trần Đình Vân, nông dân, Nghệ An
  11208. Nguyễn Trọng Lạc, nông dân, Nghệ An
  11209. Nguyễn Thị Quý, nông dân, Nghệ An
  11210. Trần Thị Ân, nông dân, Nghệ An
  11211. Trần Đình Vương, nông dân, Nghệ An
  11212. Nguyễn Thị Hảo, nông dân, Nghệ An
  11213. Nguyễn Văn Huệ, nông dân, Nghệ An
  11214. Nguyễn Thị Đóa, nông dân, Nghệ An
  11215. Chu Thị Thanh, nông dân, Nghệ An
  11216. Trần Thị Liên, nông dân, Nghệ An
  11217. Nguyễn Thị Giáo, nông dân, Nghệ An
  11218. Lê Thị Nhung, nông dân, Nghệ An
  11219. Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên, Nghệ An
  11220. Nguyễn Văn Lâm, học sinh, Nghệ An
  11221. Nguyễn Văn Sáng (1), nông dân, Nghệ An
  11222. Phan Thị Trọng, nông dân, Nghệ An
  11223. Nguyễn Văn Vinh (2), nông dân, Nghệ An
  11224. Nguyễn Văn Quang, nông dân, Nghệ An
  11225. Nguyễn Văn Minh, nông dân, Nghệ An
  11226. Nguyễn Thị Lộc, nông dân, Nghệ An
  11227. Nguyễn Văn Trinh, nông dân, Nghệ An
  11228. Chu Văn Chính, nông dân, Nghệ An
  11229. Chu Trọng Ngân, nông dân, Nghệ An
  11230. Chu Trọng Vinh, nông dân, Nghệ An
  11231. Lê Công Hoan, nông dân, Nghệ An
  11232. Bùi Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
  11233. Nguyễn Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
  11234. Nguyễn Văn Trị, nông dân, Nghệ An
  11235. Nguyễn Văn Đại, nông dân, Nghệ An
  11236. Vũ Thị Nhung, nông dân, Nghệ An
  11237. Nguyễn Văn Đường, nông dân, Nghệ An
  11238. Nguyễn Thị Vinh, nông dân, Nghệ An
  11239. Đặng Thị Hiền, nông dân, Nghệ An
  11240. Chu Thị Lý, nông dân, Nghệ An
  11241. Nguyễn Trọng Lộc, nông dân, Nghệ An
  11242. Phạm Thị Minh, nông dân, Nghệ An
  11243. Chu Văn Thảo, nông dân, Nghệ An
  11244. Chu Thị Nghĩa, nông dân, Nghệ An
  11245. Trần Thị Trinh, nông dân, Nghệ An
  11246. Nguyễn Thị Châu, nông dân, Nghệ An
  11247. Trần Đình Yên, nông dân, Nghệ An
  11248. Lê Thị Liệu, nông dân, Nghệ An
  11249. Bùi Đức Duệ (2), nông dân, Nghệ An
  11250. Bùi Đức Duệ (3), nông dân, Nghệ An
  11251. Bùi Đức Duệ (4), nông dân, Nghệ An
  11252. Bùi Đức Phúc (2), học sinh, Nghệ An
  11253. Bùi Đức Quyền (2), nông dân, Nghệ An
  11254. Bùi Đức Quyền (3), nông dân, Nghệ An
  11255. Bùi Đức Sáng (2), nông dân, Nghệ An
  11256. Bùi Đức Tâm (2), nông dân, Nghệ An
  11257. Bùi Hương (2), nông dân, Nghệ An
  11258. Bùi Minh Châu (2), nông dân, Nghệ An
  11259. Bùi Minh (2), nông dân, Nghệ An
  11260. Bùi Thị Hạnh (2), nông dân, Nghệ An
  11261. Bùi Thị Hiền (2), học sinh, Nghệ An
  11262. Bùi Thị Hiền (3), học sinh, Nghệ An
  11263. Bùi Thị Hồng (2), nông dân, Nghệ An
  11264. Bùi Thị Hồng (3), nông dân, Nghệ An
  11265. Bùi Thị Hường (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11266. Bùi Thị Lan (2), học sinh, Nghệ An
  11267. Bùi Thị Oanh (2), học sinh, Nghệ An
  11268. Bùi Thị Oanh (3), học sinh, Nghệ An
  11269. Bùi Thị Phượng (2), nông dân, Nghệ An
  11270. Bùi Thị Thanh (2), nông dân, Nghệ An
  11271. Bùi Thị Trang (2), học sinh, Nghệ An
  11272. Bùi Thị Vân (2), học sinh, Nghệ An
  11273. Bùi Trọng Thuyên (2), nông dân, Nghệ An
  11274. Bùi Văn Chế (2), nông dân, Nghệ An
  11275. Bùi Văn Cường (2), nông dân, Nghệ An
  11276. Bùi Văn Cường (3), nông dân, Nghệ An
  11277. Bùi Văn Cường (4), nông dân, Nghệ An
  11278. Bùi Văn Đoàn (2), học sinh, Nghệ An
  11279. Bùi Văn Đức (2), học sinh, Nghệ An
  11280. Bùi Văn Dương (2), nông dân, Nghệ An
  11281. Bùi Văn Giang (2), học sinh, Nghệ An
  11282. Bùi Văn Linh (2), nông dân, Nghệ An
  11283. Bùi Văn Linh (3), nông dân, Nghệ An
  11284. Bùi Văn Long (2), nông dân, Nghệ An
  11285. Bùi Văn Minh (2), nông dân, Nghệ An
  11286. Bùi Văn Nhân (2), nông dân, Nghệ An
  11287. Bùi Văn Tâm (2), nông dân, Nghệ An
  11288. Bùi Văn Tâm (3), nông dân, Nghệ An
  11289. Bùi Văn Thanh (2), nông dân, Nghệ An
  11290. Bùi Văn Thanh (3), nông dân, Nghệ An
  11291. Bùi Văn Thanh (4), nông dân, Nghệ An
  11292. Bùi Văn Thanh (5), nông dân, Nghệ An
  11293. Bùi Văn Thanh (6), nông dân, Nghệ An
  11294. Bùi Văn Thanh (7), nông dân, Nghệ An
  11295. Bùi Văn Thiện (2), học sinh, Nghệ An
  11296. Bùi Xuân Hoàng (2), học sinh, Nghệ An
  11297. Cao Thị Hà (2), làm ruộng, Nghệ An
  11298. Chu Thị Lan (2), công dân, Hưng Yên
  11299. Đàm Đức Hạnh (2), nông dân, Văn Giang
  11300. Đàm Huy Tường (2), công dân, Hưng Yên
  11301. Đàm Huy Tưởng (2), công dân, Hưng Yên
  11302. Đàm Thị Cúc (2), công dân, Hưng Yên
  11303. Đàm Thị Đào (2), công dân, Hưng Yên
  11304. Đàm Thị Hiên (2), nông dân, Văn Giang
  11305. Đàm Thị Huệ (2), công dân, Hưng Yên
  11306. Đàm Thị Lý (2), công dân, Hưng Yên
  11307. Đàm Thị Mừng (2), công dân, Hưng Yên
  11308. Đàm Thị Ngâm (2), công dân, Hưng Yên
  11309. Đàm Thị Soát (2), công dân, Hưng Yên
  11310. Đàm Thị Thắm (2), công dân, Hưng Yên
  11311. Đàm Thị Thơm (2), công dân, Hưng Yên
  11312. Đàm Thị Tuyên (2), công dân, Hưng Yên
  11313. Đàm Văn Ấm (2), công dân, Hưng Yên
  11314. Đàm Văn Hoa (2), công dân, Hưng Yên
  11315. Đàm Văn Ngọc (2), công dân, Hưng Yên
  11316. Đặng Thị Nga (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
  11317. Đinh Thị Hiếu (2), nông dân, Nghệ An
  11318. Đinh Thị Thi (2), nông dân, Nghệ An
  11319. Đinh Văn Linh (2), nông dân, Nghệ An
  11320. Đinh Văn Toan (2), nghề tự do, Nam Định
  11321. Đỗ Anh Tuấn (2), học sinh, Hà Nội
  11322. Đỗ Phương Thảo (2), học sinh, Hà Nội
  11323. Đỗ Thị Hương (2), công dân, Hưng Yên
  11324. Đỗ Thị Kim Oanh (2), công dân, Hưng Yên
  11325. Đỗ Thị Quỳnh (2), công dân, Hưng Yên
  11326. Đỗ Thị Thắm (2), công dân, Hưng Yên
  11327. Dương Thị Chỉnh (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11328. Dương Thị Thủy (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11329. Dương Văn Dương (2), nông dân, Văn Giang
  11330. Dương Văn Kính (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11331. Hồ Thị Hồng (2), nông dân, Nghệ An
  11332. Hồ Thị Liên (2), nông dân, Nghệ An
  11333. Hồ Thị Minh (2), nông dân, Nghệ An
  11334. Hồ Thị Nhung (2), nông dân, Nghệ An
  11335. Hồ Thị Thoa (2), nông dân, Nghệ An
  11336. Hồ Thị Thủy (2), học sinh, Nghệ An
  11337. Hồ Thị Thủy (2), học sinh, Nghệ An
  11338. Hồ Trọng Hữu (2), nông dân, Nghệ An
  11339. Hồ Văn Phúc (2), nông dân, Nghệ An
  11340. Hồ Văn Phước (2), nông dân, Nghệ An
  11341. Hồ Văn Quýt (2), nông dân, Nghệ An
  11342. Hồ Văn Quýt (2), nông dân, Nghệ An
  11343. Hồ Văn Sơn (2), nông dân, Nghệ An
  11344. Hồ Văn Vị (2), nông dân, Nghệ An
  11345. Hoàng Minh Lâm (2), nông dân, Nghệ An
  11346. Hoàng Thị Hương (2), cày ruộng, Nghệ An
  11347. Hoàng Thị Lương (2), làm ruộng, Nghệ An
  11348. Hoàng Thị Mai Phương (2), học sinh, Nghệ An
  11349. Hoàng Văn Hậu (2), nông dân, Nghệ An
  11350. Hoàng Văn Quyết (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
  11351. Lê Thị Đang (2), nông dân, Văn Giang
  11352. Lê Thị Hằng (2), nông dân, Nghệ An
  11353. Lê Thị Hạnh (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11354. Lê Thị Hương (2), sinh viên, Nghệ An
  11355. Lê Thị Kiên (2), công dân, Hưng Yên
  11356. Lê Thị Sơn (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11357. Lê Thị Tuyết (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11358. Lê Văn Hiệu (2), nông dân, Văn Giang
  11359. Lê Văn Sanh (2), nông dân, Văn Giang
  11360. Lê Văn Tiến (2), công dân, Hưng Yên
  11361. Nguyễn Anh Tuấn (2), học sinh, Nghệ An
  11362. Nguyễn Cần (2), nông dân, Nghệ An
  11363. Nguyễn Công Danh (2), nông dân, Nghệ An
  11364. Nguyễn Công Hạnh (2), Ninh Thuận
  11365. Nguyễn Công (2), làm ruộng, Nghệ An
  11366. Nguyễn Đăng Khoa (2), học sinh, Nghệ An
  11367. Nguyễn Đăng Khoa (3), học sinh, Nghệ An
  11368. Nguyen Duy Anh (2), sinh viên, TP HCM
  11369. Nguyễn Hóa (2), nông dân, Nghệ An
  11370. Nguyễn Khánh Trung (2), học sinh, Nghệ An
  11371. Nguyễn Minh Vương (2), nông dân, Văn Giang
  11372. Nguyễn Phú (2), nông dân, Nghệ An
  11373. Nguyễn Phước (2), nông dân, Nghệ An
  11374. Nguyễn Thế (2), nông dân, Nghệ An
  11375. Nguyễn Thị Ân (2), làm ruộng, Nghệ An
  11376. Nguyễn Thị Bảy (2), nông dân, Nghệ An
  11377. Nguyễn Thị Bích (2), làm ruộng, Nghệ An
  11378. Nguyễn Thị Bình (2), làm ruộng, Nghệ An
  11379. Nguyễn Thị Bình (3), nông dân, Nghệ An
  11380. Nguyễn Thị Châu (2), nông dân, Nghệ An
  11381. Nguyễn Thị Châu (3), nông dân, Nghệ An
  11382. Nguyễn Thị Chính (2), nông dân, Nghệ An
  11383. Nguyễn Thị Chính (3), nông dân, Nghệ An
  11384. Nguyễn Thị Chốc (2), công dân, Hưng Yên
  11385. Nguyễn Thị Chốc (3), nông dân, Văn Giang
  11386. Nguyễn Thị Danh (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11387. Nguyễn Thị Đào (2), làm ruộng, Nghệ An
  11388. Nguyễn Thị Đào (3), làm ruộng, Nghệ An
  11389. Nguyễn Thị Đào (4), làm ruộng, Nghệ An
  11390. Nguyễn Thị Dung (2), học sinh, Nghệ An
  11391. Nguyễn Thị Dung (3), học sinh, Nghệ An
  11392. Nguyễn Thị Dung (4), học sinh, Nghệ An
  11393. Nguyễn Thị Dung (5), học sinh, Nghệ An
  11394. Nguyễn Thị Dung (6), học sinh, Nghệ An
  11395. Nguyễn Thị Dung (7), học sinh, Nghệ An
  11396. Nguyển Thị Dung (8), học sinh, Nghệ An
  11397. Nguyễn Thị Dung (2), nông dân, Nghệ An
  11398. Nguyễn Thị Dương (2), học sinh, Nghệ An
  11399. Nguyễn Thị Duyên (2), nông dân, Nghệ An
  11400. Nguyễn Thị Gương (2), nông dân, Nghệ An
  11401. Nguyễn Thị Hà (2), học sinh, Nghệ An
  11402. Nguyễn Thị Hà (3), học sinh, Nghệ An
  11403. Nguyễn Thị Hà (4), học sinh, Nghệ An
  11404. Nguyễn Thị Hà (5), học sinh, Nghệ An
  11405. Nguyễn Thị Hà (6), học sinh, Nghệ An
  11406. Nguyễn Thị Hạ (2), nông dân, Nghệ An
  11407. Nguyễn Thị Hải (2), học sinh, Nghệ An
  11408. Nguyễn Thị Hải (2), nội trợ, Hà Nội
  11409. Nguyễn Thị Hải (2), nông dân, Nghệ An
  11410. Nguyễn Thị Hải (3), nông dân, Nghệ An
  11411. Nguyễn Thị Hạnh (2), học sinh, Nghệ An
  11412. Nguyễn Thị Hạnh (2), nông dân, Nghệ An
  11413. Nguyễn Thị Hiền (2), làm ruộng, Nghệ An
  11414. Nguyễn Thị Hiền (3), nông dân, Nghệ An
  11415. Nguyễn Thị Hoa (2), học sinh, Nghệ An
  11416. Nguyễn Thị Hoa (3), học sinh, Nghệ An
  11417. Nguyễn Thị Hoa (2), làm ruộng, Nghệ An
  11418. Nguyễn Thị Hoan (2), học sinh, Nghệ An
  11419. Nguyễn Thị Hoan (3), học sinh, Nghệ An
  11420. Nguyễn Thị Hồng (2), học sinh, Nghệ An
  11421. Nguyễn Thị Hồng (3), học sinh, Nghệ An
  11422. Nguyễn Thị Hồng (4), học sinh, Nghệ An
  11423. Nguyễn Thị Hồng (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
  11424. Nguyễn Thị Hồng (3), nông dân, Nghệ An
  11425. Nguyễn Thị Hồng (4), nông dân, Nghệ An
  11426. Nguyễn Thị Hồng (5), nông dân, Nghệ An
  11427. Nguyễn Thị Huệ (2), học sinh, Nghệ An
  11428. Nguyễn Thị Huệ (3), học sinh, Nghệ An
  11429. Nguyễn Thị Huệ (4), học sinh, Nghệ An
  11430. Nguyễn Thị Hưng (2), nông dân, Nghệ An
  11431. Nguyễn Thị Hương (2), học sinh, Nghệ An
  11432. Nguyễn Thị Hường (2), học sinh, Nghệ An
  11433. Nguyễn Thị Hường (3), học sinh, Nghệ An
  11434. Nguyễn Thị Hương (2), làm ruộng, Nghệ An
  11435. Nguyễn Thị Hương (3), nông dân, Nghệ An
  11436. Nguyễn Thị Huyền (2), kinh doanh, Hà Nội
  11437. Nguyễn Thị Kim Oanh (2), học sinh, Nghệ An
  11438. Nguyễn Thị Lan (2), học sinh, Nghệ An
  11439. Nguyễn Thị Lan (3), học sinh, Nghệ An
  11440. Nguyễn Thị Lan (4), học sinh, Nghệ An
  11441. Nguyễn Thị Lan (5), học sinh, Nghệ An
  11442. Nguyễn Thị Lan (6), học sinh, Nghệ An
  11443. Nguyễn Thị Lan (7), học sinh, Nghệ An
  11444. Nguyễn Thị Lan (2), làm ruộng, Nghệ An
  11445. Nguyễn Thị Lan (3), nông dân, Nghệ An
  11446. Nguyễn Thị Lan (4), nông dân, Nghệ An
  11447. Nguyễn Thị Lan (5), nông dân, Nghệ An
  11448. Nguyễn Thị Lan (6), nông dân, Nghệ An
  11449. Nguyễn Thị Lan (7), nông dân, Nghệ An
  11450. Nguyễn Thị Lan (8), nông dân, Nghệ An
  11451. Nguyễn Thị Lan (9), nông dân, Nghệ An
  11452. Nguyễn Thị Lập (2), nông dân, Nghệ An
  11453. Nguyễn Thị Lê (2), nông dân, Nghệ An
  11454. Nguyễn Thị Liêm (2), làm ruộng, Nghệ An
  11455. Nguyễn Thị Liên (2), làm ruộng, Nghệ An
  11456. Nguyễn Thị Linh (2), nông dân, Nghệ An
  11457. Nguyễn Thị Loan (2), nông dân, Nghệ An
  11458. Nguyễn Thị Loan (3), nông dân, Nghệ An
  11459. Nguyễn Thị Loan (4), nông dân, Nghệ An
  11460. Nguyễn Thị Loan (5), nông dân, Nghệ An
  11461. Nguyễn Thị Lợi (2), học sinh, Nghệ An
  11462. Nguyễn Thị Long (2), làm ruộng, Nghệ An
  11463. Nguyễn Thị Lý (2), nông dân, Nghệ An
  11464. Nguyễn Thị Mai (2), học sinh, Nghệ An
  11465. Nguyễn Thị Mai (2), làm ruộng, Nghệ An
  11466. Nguyễn Thị Mận (2), học sinh, Nghệ An
  11467. Nguyễn Thị Minh (2), nông dân, Nghệ An
  11468. Nguyễn Thị Minh (3), nông dân, Nghệ An
  11469. Nguyễn Thị Nga (2), học sinh, Nghệ An
  11470. Nguyễn Thị Nga (3), học sinh, Nghệ An
  11471. Nguyễn Thị Nga (4), học sinh, Nghệ An
  11472. Nguyễn Thị Ngọc (2), nông dân, Nghệ An
  11473. Nguyễn Thị Nhan (2), học sinh, Nghệ An
  11474. Nguyễn Thị Nhàn (2), làm ruộng, Nghệ An
  11475. Nguyễn Thị Nhung (2), học sinh, Nghệ An
  11476. Nguyễn Thị Nhung (3), học sinh, Nghệ An
  11477. Nguyễn Thị Nhung (4), học sinh, Nghệ An
  11478. Nguyễn Thị Nhung (2), nghề tự do, Hà Nội
  11479. Nguyễn Thị Nhường (2), nông dân, Nghệ An
  11480. Nguyễn Thị Oanh (2), học sinh, Nghệ An
  11481. Nguyễn Thị Oanh (3), học sinh, Nghệ An
  11482. Nguyễn Thị Oanh (4), học sinh, Nghệ An
  11483. Nguyễn Thị Oanh (5), học sinh, Nghệ An
  11484. Nguyễn Thị Oanh (6), học sinh, Nghệ An
  11485. Nguyễn Thị Oanh (7), học sinh, Nghệ An
  11486. Nguyễn Thị Oanh (2), nông dân, Nghệ An
  11487. Nguyễn Thị Oanh (3), nông dân, Nghệ An
  11488. Nguyễn Thị Phong (2), làm ruộng, Nghệ An
  11489. Nguyễn Thị Phong (3), nông dân, Nghệ An
  11490. Nguyễn Thị Phú (2), nông dân, Nghệ An
  11491. Nguyễn Thị Phúc (2), nông dân, Nghệ An
  11492. Nguyễn Thị Phúc (3), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11493. Nguyễn Thị Phúc (4), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11494. Nguyễn Thị Phương (2), học sinh, Nghệ An
  11495. Nguyễn Thị Phương (3), học sinh, Nghệ An
  11496. Nguyễn Thị Phương (2), làm ruộng, Nghệ An
  11497. Nguyễn Thị Phượng (2), làm ruộng, Nghệ An
  11498. Nguyễn Thị Phượng (3), làm ruộng, Nghệ An
  11499. Nguyễn Thị Phương (3), nông dân, Nghệ An
  11500. Nguyễn Thị Sáng (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11501. Nguyễn Thị Tâm (2), nông dân, Nghệ An
  11502. Nguyễn Thị Tâm (3), nông dân, Nghệ An
  11503. Nguyễn Thị Tâm (2), sinh viên, Hà Nội
  11504. Nguyễn Thị Tâm (3), sinh viên, Nghệ An
  11505. Nguyễn Thị Tâm (4), sinh viên, Nghệ An
  11506. Nguyễn Thị Tạo (2), nông dân, Nghệ An
  11507. Nguyễn Thị Tạo (3), nông dân, Nghệ An
  11508. Nguyễn Thị Thái (2), nông dân, Nghệ An
  11509. Nguyễn Thị Thắm (2), học sinh, Nghệ An
  11510. Nguyễn Thị Thanh (2), hưu trí, Hà Nội
  11511. Nguyễn Thị Thiên (2), làm ruộng, Nghệ An
  11512. Nguyễn Thị Thiện (2), làm ruộng, Nghệ An
  11513. Nguyễn Thị Thiện (3), làm ruộng, Nghệ An
  11514. Nguyễn Thị Thiên (3), nông dân, Nghệ An
  11515. Nguyễn Thị Thu (2), học sinh, Nghệ An
  11516. Nguyễn Thị Thu (2), nông dân, Nghệ An
  11517. Nguyễn Thị Thuận (2), sinh viên, Nghệ An
  11518. Nguyễn Thị Thương (2), học sinh, Nghệ An
  11519. Nguyễn Thị Thùy Dung (2), học sinh, Nghệ An
  11520. Nguyễn Thị Thúy (2), học sinh, Nghệ An
  11521. Nguyễn Thị Thúy (3), học sinh, Nghệ An
  11522. Nguyễn Thị Thủy (2), học sinh, Nghệ An
  11523. Nguyễn Thị Thủy (3), học sinh, Nghệ An
  11524. Nguyễn Thị Thủy (4), học sinh, Nghệ An
  11525. Nguyễn Thị Thủy (2), nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh
  11526. Nguyễn Thị Tín (2), nông dân, Nghệ An
  11527. Nguyễn Thị Tín (3), nông dân, Nghệ An
  11528. Nguyễn Thị Tín (4), nông dân, Nghệ An
  11529. Nguyễn Thị Tình (2), làm ruộng, Nghệ An
  11530. Nguyễn Thị Trang (2), học sinh, Nghệ An
  11531. Nguyễn Thị Trang (3), học sinh, Nghệ An
  11532. Nguyễn Thị Truyền (2), làm ruộng, Nghệ An
  11533. Nguyễn Thị Truyền (3), nông dân, Nghệ An
  11534. Nguyễn Thị Vân (2), học sinh, Nghệ An
  11535. Nguyễn Thị Vân (2), học sinh, Nghệ An
  11536. Nguyễn Thị Vân (2), nông dân, Nghệ An
  11537. Nguyễn Thị Vinh (2), nông dân, Nghệ An
  11538. Nguyễn Tuấn Anh (2), học sinh, Nghệ An
  11539. Nguyễn Văn Báu (2), tự do, Ninh Bình
  11540. Nguyễn Văn Bình (2), học sinh, Nghệ An
  11541. Nguyễn Văn Bình (3), học sinh, Nghệ An
  11542. Nguyễn Văn Bình (2), nông dân, Nghệ An
  11543. Nguyễn Văn Cần (2), nông dân, Nghệ An
  11544. Nguyễn Văn Cần (3), nông dân, Nghệ An
  11545. Nguyễn Văn Cần (4), nông dân, Nghệ An
  11546. Nguyễn Văn Châu (2), nông dân, Nghệ An
  11547. Nguyễn Văn Chí (2), kỹ sư cơ khí, Bắc Ninh
  11548. Nguyễn Văn Chỉ (2), nghề tự do, Hà Nội
  11549. Nguyễn Văn Chính (2), nông dân, Nghệ An
  11550. Nguyễn Văn Cường (2), học sinh, Nghệ An
  11551. Nguyễn Văn Cường (3), nông dân, Nghệ An
  11552. Nguyễn Văn Cường (4), nông dân, Nghệ An
  11553. Nguyễn Văn Cường (5), nông dân, Nghệ An
  11554. Nguyễn Văn Cường (6), nông dân, Nghệ An
  11555. Nguyễn Văn Danh (2), làm ruộng, Nghệ An
  11556. Nguyễn Văn Danh (3), làm ruộng, Nghệ An
  11557. Nguyễn Văn Danh (4), nông dân, Nghệ An
  11558. Nguyễn Văn Danh (5), nông dân, Nghệ An
  11559. Nguyễn Văn Danh (6), nông dân, Nghệ An
  11560. Nguyễn Văn Diện (2), nông dân, Nghệ An
  11561. Nguyễn Văn Đình (2), nông dân, Nghệ An
  11562. Nguyễn Văn Đức (2), học sinh, Nghệ An
  11563. Nguyễn Văn Đức (3), học sinh, Nghệ An
  11564. Nguyễn Văn Đức (4), học sinh, Nghệ An
  11565. Nguyễn Văn Đức (5), học sinh, Nghệ An
  11566. Nguyễn Văn Đức (2), nông dân, Nghệ An
  11567. Nguyễn Văn Đức (3), nông dân, Nghệ An
  11568. Nguyễn Văn Đức (4), nông dân, Nghệ An
  11569. Nguyễn Văn Duyệt (2), nông dân, Nghệ An
  11570. Nguyễn Văn Hải (2), học sinh, Nghệ An
  11571. Nguyễn Văn Hải (3), học sinh, Nghệ An
  11572. Nguyễn Văn Hải (4), học sinh, Nghệ An
  11573. Nguyễn Văn Hải (2), làm ruộng, Nghệ An
  11574. Nguyễn Văn Hiếu (2), nông dân, Nghệ An
  11575. Nguyễn Văn Hoàng (2), học sinh, Nghệ An
  11576. Nguyễn Văn Hoàng (3), học sinh, Nghệ An
  11577. Nguyễn Văn Hoàng (4), học sinh, Nghệ An
  11578. Nguyễn Văn Hồng (2), nông dân, Nghệ An
  11579. Nguyễn Văn Hùng (2), học sinh, Nghệ An
  11580. Nguyễn Văn Hùng (3), học sinh, Nghệ An
  11581. Nguyễn Văn Hùng (4), học sinh, Nghệ An
  11582. Nguyễn Văn Hùng (2), làm ruộng, Nghệ An
  11583. Nguyễn Văn Hùng (3), làm ruộng, Nghệ An
  11584. Nguyễn Văn Hương (2), nông dân, Nghệ An
  11585. Nguyễn Văn Khương (2), nông dân, Nghệ An
  11586. Nguyễn Văn Kiên (2), làm ruộng, Nghệ An
  11587. Nguyễn Văn Lâm (2), nông dân, Nghệ An
  11588. Nguyễn Văn Linh (2), học sinh, Nghệ An
  11589. Nguyễn Văn Linh (3), học sinh, Nghệ An
  11590. Nguyễn Văn Linh (4), học sinh, Nghệ An
  11591. Nguyễn Văn Linh (2), nông dân, Nghệ An
  11592. Nguyễn Văn Lưu (2), nông dân, Nghệ An
  11593. Nguyễn Văn Minh (2), làm ruộng, Nghệ An
  11594. Nguyễn Văn Nghĩa (2), công nhân, Thái Bình
  11595. Nguyễn Văn Nghĩa (2), làm ruộng, Nghệ An
  11596. Nguyễn Văn Nhân (2), nông dân, Nghệ An
  11597. Nguyễn Văn Nhân (3), nông dân, Nghệ An
  11598. Nguyễn Văn Pháp (2), làm ruộng, Nghệ An
  11599. Nguyễn Văn Phúc (2), làm ruộng, Nghệ An
  11600. Nguyễn Văn Phúc (3), nông dân, Nghệ An
  11601. Nguyễn Văn Phước (2), làm ruộng, Nghệ An
  11602. Nguyễn Văn Phước (3), nông dân, Nghệ An
  11603. Nguyễn Văn Phương (2), nông dân, Nghệ An
  11604. Nguyễn Văn Phượng (2), nông dân, Nghệ An
  11605. Nguyễn Văn Phượng (3), nông dân, Nghệ An
  11606. Nguyễn Văn Phượng (4), nông dân, Nghệ An
  11607. Nguyễn Văn Phượng (5), nông dân, Nghệ An
  11608. Nguyễn Văn Phương (3), nông dân, Nghệ An
  11609. Nguyễn Văn Quỳnh (2), sinh viên, Phú Thọ
  11610. Nguyễn Văn Sáng (3), nông dân, Nghệ An
  11611. Nguyễn Văn Tám (2), làm ruộng, Nghệ An
  11612. Nguyễn Văn Tạo (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
  11613. Nguyễn Văn Thân (3), nông dân, Nghệ An
  11614. Nguyễn Văn Thắng (2), làm ruộng, Nghệ An
  11615. Nguyễn Văn Thắng (3), làm ruộng, Nghệ An
  11616. Nguyễn Văn Thắng (4), làm ruộng, Nghệ An
  11617. Nguyễn Văn Thanh (2), học sinh, Nghệ An
  11618. Nguyễn Văn Thiệu (2), nông dân, Nghệ An
  11619. Nguyễn Văn Thực (2), làm ruộng, Nghệ An
  11620. Nguyễn Văn Thực (3), làm ruộng, Nghệ An
  11621. Nguyễn Văn Thương (2), làm ruộng, Nghệ An
  11622. Nguyễn Văn Thương (3), nông dân, Nghệ An
  11623. Nguyễn Văn Thủy (2), làm ruộng, Nghệ An
  11624. Nguyễn Văn Thủy (3), nông dân, Nghệ An
  11625. Nguyễn Văn Tính (2), nông dân, Hà Nội
  11626. Nguyễn Văn Toàn (2), nông dân, Nghệ An
  11627. Nguyễn Văn Trí (2), nông dân, Nghệ An
  11628. Nguyễn Văn Trọng (2), nông dân, Nghệ An
  11629. Nguyễn Văn Trường (2), nghề tự do, Hà Tĩnh
  11630. Nguyễn Văn Trường (2), nông dân, Nghệ An
  11631. Nguyễn Văn Tư (2), làm ruộng, Nghệ An
  11632. Nguyễn Văn Tuấn (2), học sinh, Nghệ An
  11633. Nguyễn Văn Tùng (2), học sinh, Nghệ An
  11634. Nguyễn Văn Tường (2), nông dân, Nghệ An
  11635. Phạm Thanh Tuấn (2), sinh viên, Thái Bình
  11636. Phạm Thị Hương (2), nông dân, Nghệ An
  11637. Phạm Thị Huyên (2) công dân, Hưng Yên
  11638. Phạm Thị Lan (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11639. Phạm Thị Phúc (2), nông dân, Hà Tĩnh
  11640. Phạm Thị Thanh (2), công dân, Hưng Yên
  11641. Phạm Thị Thúy Ngọc (2), học sinh, Nghệ An
  11642. Phạm Thị Thúy (2), sinh viên, Thái Bình
  11643. Phạm Thị Thúy (3), sinh viên, Thái Bình
  11644. Phạm Văn Hải (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
  11645. Phạm Văn Thìn (2), IT, Hà Nội
  11646. Phan Thị Bình (2), học sinh, Nghệ An
  11647. Phan Thị Hoa (2), nghề tự do, Nam Định
  11648. Phan Thị Hồng (2), học sinh, Hà Tĩnh
  11649. Phan Thị Hồng (3), học sinh, Hà Tĩnh
  11650. Phan Thị Minh (2), học sinh, Nghệ An
  11651. Phan Thị Nhân (2), nông dân, Nghệ An
  11652. Phan Thị Nụ (2), công dân, Hưng Yên
  11653. Phan Thị Thách (2), nông dân, Văn Giang
  11654. Phan Thị Thiện (2), làm ruộng, Nghệ An
  11655. Phan Thị Toán (2), công dân, Hưng Yên
  11656. Phan Văn Bình (2), nông dân, Nghệ An
  11657. Phan Văn Hùng (2), học sinh, Nghệ An
  11658. Phan Văn Liên (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11659. Phan Văn Nam (2), học sinh, Nghệ An
  11660. Phan Văn Phúc (2), học sinh, Nghệ An
  11661. Phêrô Nguyễn Văn Kiên (2), nông dân, Nghệ An
  11662. Phêrô Nguyễn Văn Quyết (2), nông dân, Nghệ An
  11663. Thái Văn Hạnh (2), nông dân, Nghệ An
  11664. Trần Khắc Bảy (2), làm ruộng, Nghệ An
  11665. Trần Khắc Hiếu (2), làm ruộng, Nghệ An
  11666. Trần Thị Đức (2), nông dân, Nghệ An
  11667. Trần Thị Dung (2), nông dân, Nghệ An
  11668. Trần Thị Dương (2), làm ruộng, Nghệ An
  11669. Trần Thị Hiền (2), làm ruộng, Nghệ An
  11670. Trần Thị Hương (2), nông dân, Nghệ An
  11671. Trần Thị Loan (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11672. Trần Thị Nguyệt (2), nông dân, Nghệ An
  11673. Trần Thị Nhung (2), sinh viên, Nam Định
  11674. Trần Thị Sinh (2), làm ruộng, Nghệ An
  11675. Trần Thị Sinh (3), làm ruộng, Nghệ An
  11676. Trần Thị Thanh (2), nông dân, Nghệ An
  11677. Trần Thị Thuận (2), nông dân, Nghệ An
  11678. Trần Thị Tín (2), nông dân, Nghệ An
  11679. Trần Thị Vân Anh (2), giáo viên, Hà Tĩnh
  11680. Tran Van Chinh (2), kỹ sư, Hà Nội
  11681. Trần Văn Chính (2), nông dân, Nghệ An
  11682. Trần Văn Chính (3), nông dân, Nghệ An
  11683. Trần Văn Quyền (2), học sinh, Nghệ An
  11684. Trần Văn Thành (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
  11685. Trần Văn Tuấn (2), công nhân, Thái Bình
  11686. Trần Văn Tuấn (3), công nhân, Thái Bình
  11687. Trần Văn Tuấn (2), công nhân, Thái Bình
  11688. Võ Thị Thu Hương (2), sinh viên, Nghệ An
  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:45
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Đợt 26 và 27 đã đưa số người ký vào bản Kiến Nghị 72 lên trên
  11000 người

  Đợt 26:

  10391. Lê Văn Tuyển, công dân, Hưng Yên

  10392. Nguyễn Thị Tính, công dân, Hưng Yên

  10393. Lê Văn Hiếu, công dân, Hưng Yên

  10394. Phan Thị Hiện, công dân, Hưng Yên

  10395. Lê Văn Hoàn, công dân, Hưng Yên

  10396. Lê Văn Hào, công dân, Hưng Yên

  10397. Nguyễn Thị Lụa, công dân, Hưng Yên

  10398. Đàm Thị Kẹo, công dân, Hưng Yên

  10399. Trịnh Văn Lý, công dân, Hưng Yên

  10400. Trịnh Văn Liêm, công dân, Hưng Yên

  10401. Trịnh Thị Uyển, công dân, Hưng Yên

  10402. Trịnh Thị Thúy, công dân, Hưng Yên

  10403. Đàm Hữu Thạnh, công dân, Hưng Yên

  10404. Tô Thị Mây, công dân, Hưng Yên

  10405. Lê Văn Thọ, công dân, Hưng Yên

  10406. Đàm Thị Nhuận, công dân, Hưng Yên

  10407. Lê Văn Nguyện, công dân, Hưng Yên

  10408. Lê Thị Nguyệt, công dân, Hưng Yên

  10409. Lê Thị Ngọc, công dân, Hưng Yên

  10410. Lê Thị Ngà, công dân, Hưng Yên

  10411. Đỗ Thị Kim Oanh, công dân, Hưng Yên

  10412. Đỗ Văn Nhiều, công dân, Hưng Yên

  10413. Chu Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10414. Hoàng Minh Tuấn, công dân, Hưng Yên

  10415. Đỗ Thị Kim Oanh, công dân, Hưng Yên

  10416. Đỗ Văn Nhiều, công dân, Hưng Yên

  10417. Chu Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10418. Cao Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10419. Ngô Văn Khoát, công dân, Hưng Yên

  10420. Hoàng Văn Đoài, công dân, Hưng Yên

  10421. Trịnh Thị Hiên, công dân, Hưng Yên

  10422. Hoàng Anh Hiền, công dân, Hưng Yên

  10423. Hoàng Lan Hương, công dân, Hưng Yên

  10424. Nguyễn Thị Nhật, công dân, Hưng Yên

  10425. Ngô Thị Dinh, công dân, Hưng Yên

  10426. Lê Đức Nam, công dân, Hưng Yên

  10427. Đàm Thị Thúy, công dân, Hưng Yên

  10428. Đỗ Minh Hoạt, công dân, Hưng Yên

  10429. Ngô Văn Giống, công dân, Hưng Yên

  10430. Ngô Văn Doanh, công dân, Hưng Yên

  10431. Ngô Thị Điều, công dân, Hưng Yên

  10432. Đỗ Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10433. Đỗ Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10434. Đỗ Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10435. Nguyễn Thị Huế, công dân, Hưng Yên

  10436. Ngô Thị Trại, công dân, Hưng Yên

  10437. Nguyễn Huy Chức, công dân, Hưng Yên

  10438. Lê Thị Uyến, công dân, Hưng Yên

  10439. Trương Thị Toan, công dân, Hưng Yên

  10440. Ngô Thị Lộc, công dân, Hưng Yên

  10441. Nguyễn Hữu Nam, công dân, Hưng Yên

  10442. Nguyễn Thu Hương, công dân, Hưng Yên

  10443. Ngô Thị Hiên, công dân, Hưng Yên

  10444. Đỗ Thị Minh, công dân, Hưng Yên

  10445. Ngô Hồng Điệp, công dân, Hưng Yên

  10446. Ngô Tất Thắng, công dân, Hưng Yên

  10447. Ngô Thị Hồng Duyên, công dân, Hưng Yên

  10448. Đỗ Thị Thanh Hà, công dân, Hưng Yên

  10449. Nguyễn Mạnh Dũng, công dân, Hưng Yên

  10450. Ngô Thị Nhiệm, công dân, Hưng Yên

  10451. Nguyễn Tiện Lượng, công dân, Hưng Yên

  10452. Nguyễn Mạnh Tiệp, công dân, Hưng Yên

  10453. Nguyễn Ngọc Ánh, công dân, Hưng Yên

  10454. Lê Thị Hu, công dân, Hưng Yên

  10455. Lê Văn Hiệu, công dân, Hưng Yên

  10456. Phan Văn Hà, công dân, Hưng Yên

  10457. Lê Thị Thảo, công dân, Hưng Yên

  10458. Phan Văn Trường, công dân, Hưng Yên

  10459. Nguyễn Văn Khao, công dân, Hưng Yên

  10460. Phạm Thị Oanh, công dân, Hưng Yên

  10461. Nguyễn Văn Khiêm, công dân, Hưng Yên

  10462. Lê Văn Sanh, công dân, Hưng Yên

  10463. Đàm Thị Thơm, công dân, Hưng Yên

  10464. Lê Thị Thu Thủy, công dân, Hưng Yên

  10465. Nguyễn Ngọc Nghiêm, công dân, Hưng Yên

  10466. Đàm Văn Phương, công dân, Hưng Yên

  10467. Phan Thị Hải, công dân, Hưng Yên

  10468. Đàm Thị Ánh, công dân, Hưng Yên

  10469. Đàm Thị Nguyệt, công dân, Hưng Yên

  10470. Đàm Văn Đảng, công dân, Hưng Yên

  10471. Phan Thị Xuân, công dân, Hưng Yên

  10472. Đàm Văn Đương, công dân, Hưng Yên

  10473. Đàm văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10474. Đàm Văn Oánh, công dân, Hưng Yên

  10475. Lê Văn Toan, công dân, Hưng Yên

  10476. Phan Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10477. Lê Văn Luyện, công dân, Hưng Yên

  10478. Lê Thị Lụa, công dân, Hưng Yên

  10479. Đàm Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10480. Đinh Thị Hằng, công dân, Hưng Yên

  10481. Đàm Văn Cường, công dân, Hưng Yên

  10482. Lý Thị Mỹ Phượng, công dân, Hưng Yên

  10483. Nguyễn Thị Ngoan, công dân, Hưng Yên

  10484. Đàm Văn Lợi, công dân, Hưng Yên

  10485. Đàm Văn Dậu, công dân, Hưng Yên

  10486. Phan Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10487. Lê Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10488. Đàm Văn Tường, công dân, Hưng Yên

  10489. Đàm Quang Duy, công dân, Hưng Yên

  10490. Phan Văn Hoan, công dân, Hưng Yên

  10491. Trịnh Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10492. Lê Văn Tiến, công dân, Hưng Yên

  10493. Nguyễn Thị Thậm, công dân, Hưng Yên

  10494. Phan Ngọc Uyển, công dân, Hưng Yên

  10495. Phan Văn Nghiêm, công dân, Hưng Yên

  10496. Ngô Thị Ánh, công dân, Hưng Yên

  10497. Phan Văn Át, công dân, Hưng Yên

  10498. Lê Thị Kiên, công dân, Hưng Yên

  10499. Phan Thị Nhung, công dân, Hưng Yên

  10500. Phan Thị Định, công dân, Hưng Yên

  10501. Phan Văn Doãn, công dân, Hưng Yên

  10502. Phan Huy Khôi, công dân, Hưng Yên

  10503. Phan Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10504. Phan Văn Chiến, công dân, Hưng Yên

  10505. Đàm Văn Khang, công dân, Hưng Yên

  10506. Đỗ Thị Cúc, công dân, Hưng Yên

  10507. Vũ Văn Ân, công dân, Hưng Yên

  10508. Vũ Văn Phú, công dân, Hưng Yên

  10509. Vũ Thị Quý, công dân, Hưng Yên

  10510. Vũ Thị Toán, công dân, Hưng Yên

  10511. Vũ Văn Phóng, công dân, Hưng Yên

  10512. Vũ Văn Tính, công dân, Hưng Yên

  10513. Nguyễn Thị Tho, công dân, Hưng Yên

  10514. Đàm Thị Tuyết, công dân, Hưng Yên

  10515. Nguyễn Thị Phương, công dân, Hưng Yên

  10516. Phan Nhật Huy, công dân, Hưng Yên

  10517. Đào Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10518. Lê Thị Sốt, công dân, Hưng Yên

  10519. Phan Thanh Tâm, công dân, Hưng Yên

  10520. Phan Ngọc Liên, công dân, Hưng Yên

  10521. Phan Văn Nhuận, công dân, Hưng Yên

  10522. Lê Văn Đoàn, công dân, Hưng Yên

  10523. Nguyễn Văn Luận, công dân, Hưng Yên

  10524. Nguyễn Văn Vụ, công dân, Hưng Yên

  10525. Nguyễn Văn Bào, công dân, Hưng Yên

  10526. Đàm Thị Giang, công dân, Hưng Yên

  10527. Phan Văn Thắng, công dân, Hưng Yên

  10528. Phan Thị Sâm, công dân, Hưng Yên

  10529. Phan Văn Thanh, công dân, Hưng Yên

  10530. Phan Xuân Thi, công dân, Hưng Yên

  10531. Lê Thị Chanh, công dân, Hưng Yên

  10532. Phan Thị Nụ, công dân, Hưng Yên

  10533. Lê Văn Điền, công dân, Hưng Yên

  10534. Lê Văn Tân, công dân, Hưng Yên

  10535. Nguyễn Thị Gái, công dân, Hưng Yên

  10536. Phan Ngọc Huynh, công dân, Hưng Yên

  10537. Đỗ Thị Hoài, công dân, Hưng Yên

  10538. Phan Ngọc Hưng, công dân, Hưng Yên

  10539. Tạ Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10540. Phan Thị Thu Hiền, công dân, Hưng Yên

  10541. Phan Thị Khánh Ly, công dân, Hưng Yên

  10542. Phan Ngọc Hân, công dân, Hưng Yên

  10543. Lê Văn Nghiệp, công dân, Hưng Yên

  10544. Lê Thị Mười, công dân, Hưng Yên

  10545. Lê Thị Lương, công dân, Hưng Yên

  10546. Đăng Văn Phú, công dân, Hưng Yên

  10547. Lê Thị Phương, công dân, Hưng Yên

  10548. Đặng Văn Định, công dân, Hưng Yên

  10549. Phan Thị Nữ, công dân, Hưng Yên

  10550. Đặng Văn Tiến, công dân, Hưng Yên

  10551. Đào Thị Chương, công dân, Hưng Yên

  10552. Nguyễn Hải Tấn, công dân, Hưng Yên

  10553. Nguyễn Thị Xíu, công dân, Hưng Yên

  10554. Nguyễn Văn Chiến, công dân, Hưng Yên

  10555. Nguyễn Thị Thực, công dân, Hưng Yên

  10556. Lê Thị Thân, công dân, Hưng Yên

  10557. Lê Văn Thắng, công dân, Hưng Yên

  10558. Lê Văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10559. Đặng Văn Thân, công dân, Hưng Yên

  10560. Đặng Văn Khương, công dân, Hưng Yên

  10561. Lê Xuân Trường, công dân, Hưng Yên

  10562. Đàm Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10563. Liêm Út, công dân, Hưng Yên

  10564. Đăn Văn Ngôn, công dân, Hưng Yên

  10565. Đặng Thị Nhàn, công dân, Hưng Yên

  10566. Đặng Minh Mạng, công dân, Hưng Yên

  10567. Phan Thị Hồng Tuýt, công dân, Hưng Yên

  10568. Trịnh Thị Hân, công dân, Hưng Yên

  10569. Đặng Thị, công dân, Hưng Yên

  10570. Lô Tuấn Linh, công dân, Hưng Yên

  10571. Đặng Văn Khỏe, công dân, Hưng Yên

  10572. Nguyễn Thị Thơm, công dân, Hưng Yên

  10573. Đàm Thị Chung, công dân, Hưng Yên

  10574. Lê Thị Duyên, công dân, Hưng Yên

  10575. Phan Văn Mười, công dân, Hưng Yên

  10576. Nguyễn Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10577. Lê Văn Triều, công dân, Hưng Yên

  10578. Lê Thị Quyên, công dân, Hưng Yên

  10579. Lê Hào, công dân, Hưng Yên

  10580. Lê Anh, công dân, Hưng Yên

  10581. Lê Quang, công dân, Hưng Yên

  10582. Lê Văn Lực, công dân, Hưng Yên

  10583. Nguyễn Thị Vượng, công dân, Hưng Yên

  10584. Lê Thành Đô, công dân, Hưng Yên

  10585. Lê Thị Thúy, công dân, Hưng Yên

  10586. Đàm Văn Tương, công dân, Hưng Yên

  10587. Lê Tiểu Thụ, công dân, Hưng Yên

  10588. Phan Thị Nụ, công dân, Hưng Yên

  10589. Đam Thị Thuyết, công dân, Hưng Yên

  10590. Lê Văn Ngòi, công dân, Hưng Yên

  10591. Lê Văn Thành, công dân, Hưng Yên

  10592. Lê Văn Đằng, công dân, Hưng Yên

  10593. Phan Văn Nguyễn, công dân, Hưng Yên

  10594. Lê Văn Tuệ, công dân, Hưng Yên

  10595. Nguyễn T Dũng, công dân, Hưng Yên

  10596. Lê X Trắc, công dân, Hưng Yên

  10597. Phan T Sỹ, công dân, Hưng Yên

  10598. Phan T Nam, công dân, Hưng Yên

  10599. Lê Văn Linh, công dân, Hưng Yên

  10600. Phan Thị Hà, công dân, Hưng Yên

  10601. Phan Văn Sơn, công dân, Hưng Yên

  10602. Đàm Thị Bính, công dân, Hưng Yên

  10603. Phan Văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10604. Phan Văn Lễ, công dân, Hưng Yên

  10605. Phan Văn Tường, công dân, Hưng Yên

  10606. Văn Văn Bình, công dân, Hưng Yên

  10607. Phan Thị Vân, công dân, Hưng Yên

  10608. Vũ Văn Hiền, công dân, Hưng Yên

  10609. Vũ Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10610. Vũ Văn Han, công dân, Hưng Yên

  10611. Phan Văn Dũng, công dân, Hưng Yên

  10612. Lê Thị Qúy , công dân, Hưng Yên

  10613. Phan Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10614. Phan Văn Sỹ, công dân, Hưng Yên

  10615. Nguyễn Thị Húy, công dân, Hưng Yên

  10616. Phan Văn Tài, công dân, Hưng Yên

  10617. Phan Văn Đông, công dân, Hưng Yên

  10618. Phan Văn Năm, công dân, Hưng Yên

  10619. Pham Phúc Chứ, công dân, Hưng Yên

  10620. Phạm Thị Thúy Nga, công dân, Hưng Yên

  10621. Lê Văn Dũng, công dân, Hưng Yên

  10622. Nguyễn Duy Thính, công dân, Hưng Yên

  10623. Đàm Huy Tưởng, công dân, Hưng Yên

  10624. Nguyễn Thị Hữu, công dân, Hưng Yên

  10625. Đàm Huy Tường, công dân, Hưng Yên

  10626. Nguyễn Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10627. Nguyễn Thị Chốc, công dân, Hưng Yên

  10628. Đàm Huy Thuật, công dân, Hưng Yên

  10629. Đàm Thị Ngâm, công dân, Hưng Yên

  10630. Nguyễn Thị Ngài, công dân, Hưng Yên

  10631. Đằng Văn Dư, công dân, Hưng Yên

  10632. Phan Thị Cúc, công dân, Hưng Yên

  10633. Trịnh Chí Quân, công dân, Hưng Yên

  10634. Đàm Thị Ưng, công dân, Hưng Yên

  10635. Lê Văn Đào, công dân, Hưng Yên

  10636. Lê Văn Hồng, công dân, Hưng Yên

  10637. Phan Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10638. Lê Văn Vinh, công dân, Hưng Yên

  10639. Nguyễn Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10640. Đàm Thị Hiền, công dân, Hưng Yên

  10641. Lê Văn Hạnh, công dân, Hưng Yên

  10642. Nguyễn Thị Thảo, công dân, Hưng Yên

  10643. Trịnh Quốc Thượng, công dân, Hưng Yên

  10644. Phạm Thị Huyên, công dân, Hưng Yên

  10645. Phan Văn Trịnh, công dân, Hưng Yên

  10646. Lê Văn Hải, công dân, Hưng Yên

  10647. Phan Thị Thắng, công dân, Hưng Yên

  10648. Lê Thanh Chuyên, công dân, Hưng Yên

  10649. Lê Thị Lừng, công dân, Hưng Yên

  10650. Nguyễn Văn Luyện, công dân, Hưng Yên

  10651. Lê Thị Kiên, công dân, Hưng Yên

  10652. Lê Văn Hoa, công dân, Hưng Yên

  10653. Lê Văn Hướng, công dân, Hưng Yên

  10654. Lê Văn Tảo, công dân, Hưng Yên

  10655. Lê Thị Lựu, công dân, Hưng Yên

  10656. Nguyễn Văn Trường, công dân, Hưng Yên

  10657. Phan Thị Ninh, công dân, Hưng Yên

  10658. Đàm Thị Thược, công dân, Hưng Yên

  10659. Nguyễn Văn Tá, công dân, Hưng Yên

  10660. Lê Văn Mẫn, công dân, Hưng Yên

  10661. Lê Thị Thi, công dân, Hưng Yên

  10662. Lê Thị Sáu , công dân, Hưng Yên

  10663. Trần Thị Thanh Niêm, công dân, Hưng Yên

  10664. Trịnh Truy Tiến, công dân, Hưng Yên

  10665. Trịnh Văn Thưởng, công dân, Hưng Yên

  10666. Nguyễn Thế Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10667. Lê Thị Lăng, công dân, Hưng Yên

  10668. Nguyễn Quốc Dân, công dân, Hưng Yên

  10669. Nguyễn Đức Nam, công dân, Hưng Yên

  10670. Phan Văn Bình, công dân, Hưng Yên

  10671. Đàm Đức Hạnh, công dân, Hưng Yên

  10672. Nguyễn Thị Cần, công dân, Hưng Yên

  10673. Đàm Thị Cúc, công dân, Hưng Yên

  10674. Đàm Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10675. Đàm Văn Quyết, công dân, Hưng Yên

  10676. Đàm Văn Ấm, công dân, Hưng Yên

  10677. Trần Thị Nhị, công dân, Hưng Yên

  10678. Đàm Thị Nhẫn, công dân, Hưng Yên

  10679. Đàm Văn Hoa, công dân, Hưng Yên

  10680. Đàm Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10681. Đàm Thị Đào, công dân, Hưng Yên

  10682. Nguyễn Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10683. Đàm Thị Tuyên, công dân, Hưng Yên

  10684. Nguyễn Minh Vương, công dân, Hưng Yên

  10685. Đàm Văn Tuấn, công dân, Hưng Yên

  10686. Nguyễn Thị Nga, công dân, Hưng Yên

  10687. Dương Văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10688. Lê Văn Sinh, công dân, Hưng Yên

  10689. Lê Thị Đang, công dân, Hưng Yên

  10690. Lê Thị Kỷ, công dân, Hưng Yên

  10691. Phạm Văn Đạo, công dân, Hưng Yên

  10692. Phan Thị Tỉnh, công dân, Hưng Yên

  10693. Phạm Thị Huyên, công dân, Hưng Yên

  10694. Phan Thị Toán, công dân, Hưng Yên

  10695. Phạm Văn Tĩnh, công dân, Hưng Yên

  10696. Nguyễn Thị Nam, công dân, Hưng Yên

  10697. Nguyễn Văn Cường, công dân, Hưng Yên

  10698. Nguyễn Văn Trình, công dân, Hưng Yên

  10699. Nguyễn Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10700. Lê Đăng Lương, công dân, Hưng Yên

  10701. Phan Thị Thách, công dân, Hưng Yên

  10702. Lê Thị Thực, công dân, Hưng Yên

  10703. Lê Thị Hướng, công dân, Hưng Yên

  10704. Lê Thị Oanh, công dân, Hưng Yên

  10705. Lê Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10706. Đàm Thị Soát, công dân, Hưng Yên

  10707. Đàm Thị Mừng, công dân, Hưng Yên

  10708. Đàm Văn Ngọc, công dân, Hưng Yên

  10709. Lê Thị Kỳ, công dân, Hưng Yên

  10710. Đàm Xuân Hưởng, công dân, Hưng Yên

  10711. Lê Thị Phê, công dân, Hưng Yên

  10712. Phan Thị Quyên, công dân, Hưng Yên

  10713. Phan Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10714. Phan Thị Hằng, công dân, Hưng Yên

  10715. Nguyễn Văn Đông, công dân, Hưng Yên

  10716. Phan Thị Mỵ, công dân, Hưng Yên

  10717. Nguyễn Văn Tuệ, công dân, Hưng Yên

  10718. Nguyễn Văn Linh, công dân, Hưng Yên

  10719. Phan Thị Vui, công dân, Hưng Yên

  10720. Đàm Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10721. Phan Văn Thọ, công dân, Hưng Yên

  10722. Nguyễn Thị Dung, công dân, Hưng Yên

  10723. Phan Thị Chinh, công dân, Hưng Yên

  10724. Lê Văn Bắc, công dân, Hưng Yên

  10725. Nguyễn Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10726. Lê Văn Anh, công dân, Hưng Yên

  10727. Nguyễn Văn Nhiếp, công dân, Hưng Yên

  10728. Phan Thị Thuận, công dân, Hưng Yên

  10729. Nguyễn Tuấn Anh, công dân, Hưng Yên

  10730. Nguyễn Tiến Vị, công dân, Hưng Yên

  10731. Nguyễn Thị Tú, công dân, Hưng Yên

  10732. Nguyễn Thị Tươi, công dân, Hưng Yên

  10733. Đàm Văn Tuân, công dân, Hưng Yên

  10734. Phan Thị Qúy, công dân, Hưng Yên

  10735. Đàm Thị Hiên, công dân, Hưng Yên

  10736. Đàm Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10737. Phan Văn Nhật, công dân, Hưng Yên

  10738. Nguyễn Thị Toán, công dân, Hưng Yên

  10739. Phan Thị Lựu, công dân, Hưng Yên

  10740. Phan Văn Lai, công dân, Hưng Yên

  10741. Trương Thị Thỉnh, công dân, Hưng Yên

  10742. Cao Xuân Ánh, công dân, Hưng Yên

  10743. Cao Văn Chiểu, công dân, Hưng Yên

  10744. Nguyễn Thị Cảnh, công dân, Hưng Yên

  10745. Cao Văn Lảng, công dân, Hưng Yên

  10746. Cao Văn Tuân, công dân, Hưng Yên

  10747. Cao Văn Tiệp, công dân, Hưng Yên

  10748. Ngô Quang Thu, công dân, Hưng Yên

  10749. Ngô Quang Thức, công dân, Hưng Yên

  10750. Ngô Văn Anh, công dân, Hưng Yên

  10751. Lê Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10752. Cao Thị Thất, công dân, Hưng Yên

  10753. Cao Thị Lục, công dân, Hưng Yên

  10754. Phan Ngọc Sáng, công dân, Hưng Yên

  10755. Hoan Thị Tuyết, công dân, Hưng Yên

  10756. Lý Thị Lưu, công dân, Hưng Yên

  10757. Lê Hữu Quát, công dân, Hưng Yên

  10758. Nguyễn Thị Vòng, công dân, Hưng Yên

  10759. Lê Văn Tiến, công dân, Hưng Yên

  10760. Trần Thị Trang, công dân, Hưng Yên

  10761. Phạm Thị Thanh, công dân, Hưng Yên

  10762. Cao Thị Duyên, công dân, Hưng Yên

  10763. Phạm Thị Xuân, công dân, Hưng Yên

  10764. Đỗ Văn Mông, công dân, Hưng Yên

  10765. Đỗ Thị Mát, công dân, Hưng Yên

  10766. Đỗ Mạnh Cường, công dân, Hưng Yên

  10767. Cao Văn Ngà, công dân, Hưng Yên

  10768. Đỗ Thị Thuận, công dân, Hưng Yên

  10769. Cao Văn Chiến, công dân, Hưng Yên

  10770. Trần Thị Thanh Huyền, công dân, Hưng Yên

  10771. Cao Thị Nga, công dân, Hưng Yên

  10772. Lê Thị Yên, công dân, Hưng Yên

  10773. Đỗ Văn Thang, công dân, Hưng Yên

  10774. Đỗ Văng Thành, công dân, Hưng Yên

  10775. Phạm Thị Vốn, công dân, Hưng Yên

  10776. Đỗ Văn Trình, công dân, Hưng Yên

  10777. Tô Văn Tái, công dân, Hưng Yên

  10778. Đỗ Thị Co, công dân, Hưng Yên

  10779. Tô Xuân Kiều, công dân, Hưng Yên

  10780. Lý Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10781. Tô Xuân Hánh, công dân, Hưng Yên

  10782. Đào Thị Loan, công dân, Hưng Yên

  10783. Tô Quế Song, công dân, Hưng Yên

  10784. Bùi Thị Hòa, công dân, Hưng Yên

  10785. Đỗ Thị Quỳnh, công dân, Hưng Yên

  10786. Đỗ Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10787. Tô Văn Rồng, công dân, Hưng Yên

  10788. Chử Thị Hồi, công dân, Hưng Yên

  10789. Tô Văn Mười, công dân, Hưng Yên

  10790. Tô Thị Màu, công dân, Hưng Yên

  10791. Đỗ Thị Phấn, công dân, Hưng Yên

  10792. Đỗ Thị Tấn, công dân, Hưng Yên

  10793. Ngô Văn Thực, công dân, Hưng Yên

  10794. Trương Thị Phương, công dân, Hưng Yên

  10795. Ngô Thị Huyền, công dân, Hưng Yên

  10796. Ngô Văn Hiếu, công dân, Hưng Yên

  10797. Trương Thị Nhâm, công dân, Hưng Yên

  10798. Đỗ Văn Sự, công dân, Hưng Yên

  10799. Đỗ Thị Miên, công dân, Hưng Yên

  10800. Trần Thị Soạn, công dân, Hưng Yên

  10801. Đỗ Trần Anh, công dân, Hưng Yên

  10802. Đỗ Ngọc Ánh, công dân, Hưng Yên

  10803. Đỗ Đức Bạo, công dân, Hưng Yên

  10804. Chử Thị Nguyện, công dân, Hưng Yên

  10805. Đỗ Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10806. Đỗ Đức Bình, công dân, Hưng Yên

  10807. Lê Thị Hóa, công dân, Hưng Yên

  10808. Đỗ Thị Mênh, công dân, Hưng Yên

  10809. Đỗ Văn Nhiệm, công dân, Hưng Yên

  10810. Đỗ Thị Tống, công dân, Hưng Yên

  10811. Lê Văn Chiêu, công dân, Hưng Yên

  10812. Đõ Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10813. Lê Văn Chiểu, công dân, Hưng Yên

  10814. Nguyễn Thị Can, công dân, Hưng Yên

  10815. Lê Văn Thụ, công dân, Hưng Yên

  10816. Đỗ Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10817. Trử Văn Sửu, công dân, Hưng Yên

  10818. Trử Văn Lượng, công dân, Hưng Yên

  10819. Trử Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10820. Cao Thị Xim, công dân, Hưng Yên

  10821. Đỗ Mạnh Táo, công dân, Hưng Yên

  10822. Đỗ Văn Thức, công dân, Hưng Yên

  10823. Đỗ Văn Quyến, công dân, Hưng Yên

  10824. Đỗ Thị Quyến, công dân, Hưng Yên

  10825. Lê Thị Thơm, công dân, Hưng Yên

  10826. Lê Thị Quay, công dân, Hưng Yên

  10827. Đỗ Thị Vinh, công dân, Hưng Yên

  10828. Đỗ Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10829. Đỗ Văn Tùng, công dân, Hưng Yên

  10830. Lê Văn Măng, công dân, Hưng Yên

  10831. Lê Văng Nhanh, công dân, Hưng Yên

  10832. Lê Văn Xô, công dân, Hưng Yên

  10833. Lê Thành Trung, công dân, Hưng Yên

  10834. Lê Thị Phúc, công dân, Hưng Yên

  10835. Lê Tiến Phước, công dân, Hưng Yên

  10836. Lê Văn Độ, công dân, Hưng Yên

  10837. Phạm Thị Vị, công dân, Hưng Yên

  10838. Phạm Thị Oánh, công dân, Hưng Yên

  10839. Lê Thị Tươi, công dân, Hưng Yên

  10840. Lê Văn Cự, công dân, Hưng Yên

  10841. Lê Văn Cừ, công dân, Hưng Yên

  10842. Nguyễn Thị Chuyên, công dân, Hưng Yên

  10843. Vũ Thị Nữ, công dân, Hưng Yên

  10844. Nguyễn V Ưng, công dân, Hưng Yên

  10845. Lê Thị Canh, công dân, Hưng Yên

  10846. Vũ Thị Thoa, công dân, Hưng Yên

  10847. Đỗ Văn Dân, công dân, Hưng Yên

  10848. Trần Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10849. Đỗ thị Trạnh, công dân, Hưng Yên

  10850. Cao Thị Ánh, công dân, Hưng Yên

  10851. Lê Thành Đạt, công dân, Hưng Yên

  10852. Đỗ Thị Chinh, công dân, Hưng Yên

  10853. Lê Tiến Quyết, công dân, Hưng Yên

  10854. Bùi Thị Hậu, công dân, Hưng Yên

  10855. Chu Thị Ngôn, công dân, Hưng Yên

  10856. Cao Thị Huyền, công dân, Hưng Yên

  10857. Cao Thị Quyên, công dân, Hưng Yên

  10858. Đỗ Văn Kha, công dân, Hưng Yên

  10859. Chử Thị Hưng, công dân, Hưng Yên

  10860. Lê Văn Thêm, công dân, Hưng Yên

  10861. Phạm Thị Thanh, công dân, Hưng Yên

  10862. Lê Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10863. Lê Văn Quang, công dân, Hưng Yên

  10864. Phạm Thị Hải, công dân, Hưng Yên

  10865. Nguyễn Thị Hiển, công dân, Hưng Yên

  10866. Đỗ Phương Anh, công dân, Hưng Yên

  10867. Cao Văn Hát, công dân, Hưng Yên

  10868. Lê Thị Chiên, công dân, Hưng Yên

  10869. Cao Văn Học, công dân, Hưng Yên

  10870. Cao Văn Ngừng, công dân, Hưng Yên

  10871. Phạm Thị Ngân, công dân, Hưng Yên

  10872. Lê Văn Cung, công dân, Hưng Yên

  10873. Đỗ Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10874. Lê Văn Tuân, công dân, Hưng Yên

  10875. Lê Văn Tư, công dân, Hưng Yên

  10876. Đỗ Văn Thính, công dân, Hưng Yên

  10877. Phạm Thị Sớm, công dân, Hưng Yên

  10878. Đỗ Văn Tú, công dân, Hưng Yên

  10879. Đỗ Văn Tuấn, công dân, Hưng Yên

  10880. Đỗ Thị Quỳnh, công dân, Hưng Yên

  10881. Trần Minh Quốc, giáo viên, TP Hồ Chí Minh

  Đợt 27:

  10882. Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10883. Đặng Thị Du, làm ruộng, Nghệ An

  10884. Trần Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An

  10885. Nguyễn Thị Đại, làm ruộng, Nghệ An

  10886. Nguyễn Thị Nhận, làm ruộng, Nghệ An

  10887. Hoạch Hiện, làm ruộng, Nghệ An

  10888. Nguyễn Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An

  10889. Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10890. Nguyễn Thị Năm làm ruộng, Nghệ An

  10891. Nguyễn Thị Hưng, làm ruộng, Nghệ An

  10892. Đặng Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An

  10893. Cao Thị Mận, làm ruộng, Nghệ An

  10894. Lê Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An

  10895. Trần Thị Điểm, làm ruộng, Nghệ An

  10896. Trần Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  10897. Hồng Thị Châu, cày ruộng, Nghệ An

  10898. Hoàng Thị Hương, cày ruộng, Nghệ An

  10899. Ngô Kiên, cày ruộng, Nghệ An

  10900. Phan Thị Ân, cày ruộng, Nghệ An

  10901. Trần Nam, cày ruộng, Nghệ An

  10902. Cao Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An

  10903. Nguyễn Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  10904. Nguyễn Thị Hương, cày ruộng, Nghệ An

  10905. Lê Thị Tuyết Nhung, buôn bán, Nghệ An

  10906. Nguyễn Văn Hanh, cày ruộng, Nghệ An

  10907. Cao Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

  10908. Nguyễn Thị Thái, làm ruộng, Nghệ An

  10909. Nguyễn Thị Phượng, cày ruộng, Nghệ An

  10910. Phan Thị Triều, làm ruộng, Nghệ An

  10911. Hà Thị Luân, làm ruộng, Nghệ An

  10912. Phan Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10913. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  10914. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Nghệ An

  10915. Ngô Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An

  10916. Nguyễn Thị Ân, làm ruộng, Nghệ An

  10917. Trần Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An

  10918. Nguyễn Thị Tình, làm ruộng, Nghệ An

  10919. Cao Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

  10920. Nguyễn Văn Sơn, nông nghiệp, Nghệ An

  10921. Trần Thị Tứ, cày ruộng, Nghệ An

  10922. Trần Văn Sỹ, cày ruộng, Nghệ An

  10923. Trần Đình Toàn, nông nghiệp, Nghệ An

  10924. Đặng Xuân, cày ruộng, Nghệ An

  10925. Nguyễn Thanh Lễ, làm ruộng, Nghệ An

  10926. Cao Quang, làm ruộng, Nghệ An

  10927. Cao Xuân Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

  10928. Nguyễn Thị Đào, cày ruộng, Nghệ An

  10929. Nguyễn Thị Nhi, cày ruộng, Nghệ An

  10930. Đoàn Thị Bảo, làm ruộng, Nghệ An

  10931. Cao Thị Sáng, làm ruộng, Nghệ An

  10932. Đặng Khắc Hòe, làm ruộng, Nghệ An

  10933. Lê Trịnh, làm ruộng, Nghệ An

  10934. Đặng Thị Sự, làm ruộng, Nghệ An

  10935. Đặng Công Loan, làm ruộng, Nghệ An

  10936. Phạm Thị Đóa, làm ruộng, Nghệ An

  10937. Trần Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An

  10938. Phạm Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  10939. Phạm Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An

  10940. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  10941. Cao Minh Đức, cày ruộng, Nghệ An

  10942. Nguyễn Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  10943. Lê Văn Trọng, làm ruộng, Nghệ An

  10944. Nguyễn Châu, làm ruộng, Nghệ An

  10945. Ngô Việt, làm ruộng, Nghệ An

  10946. Đặng Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An

  10947. Lê Lục, làm ruộng, Nghệ An

  10948. Ngô Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  10949. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An

  10950. Nguyễn Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An

  10951. Đào Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10952. Đặng Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  10953. Phan Thị Giáo, làm ruộng, Nghệ An

  10954. Nguyễn Thanh Trung, học sinh, Nghệ An

  10955. Nguyễn Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An

  10956. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  10957. Hoàng Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  10958. Trần Thị Lê, làm ruộng, Nghệ An

  10959. Hồ hữu Thông, linh mục, Nghệ An

  10960. Hoàng Xuân Dung, kinh doanh, Nghệ An

  10961. JB. Hoàng Chu, làm ruộng, Nghệ An

  10962. Cao Thị Nga, kinh doanh, Nghệ An

  10963. Nguyễn Thị Kính, sinh viên, Nghệ An,

  10964. Nguyễn Thị Nho, làm ruộng, Nghệ An

  10965. Lê Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An

  10966. Trần Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

  10967. Phan Thị Lập, làm ruộng, Nghệ An

  10968. Nguyễn Thị Ngợi, làm ruộng, Nghệ An

  10969. Nguyễn Thị Bích, làm ruộng, Nghệ An

  10970. Hoàng Thị Thoa, làm ruộng, Nghệ An

  10971. Nguyễn Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  10972. Trần Thị Xuyến, làm ruộng, Nghệ An

  10973. Trần Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  10974. Nguyễn Thị Lành, làm ruộng, Nghệ An

  10975. Phan Thị Phước, làm ruộng, Nghệ An

  10976. Trần Thị Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  10977. Trần Thị Chung, làm ruộng, Nghệ An

  10978. Lê Thị Hồng Nho, làm ruộng, Nghệ An

  10979. Cao Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  10980. Cao Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

  10981. Nguyễn Thị Đào làm ruộng, Nghệ An

  10982. Hoàng Thị Nhiệm, làm ruộng, Nghệ An

  10983. Trần Thị Tính, làm ruộng, Nghệ An

  10984. Đặng Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An

  10985. Đặng Xuân Đào, làm ruộng, Nghệ An

  10986. Cao Xuân Cử, làm ruộng, Nghệ An

  10987. Cao Xuân Quang, làm ruộng, Nghệ An

  10988. Cao Thị Ánh, học sinh, Nghệ An

  10989. Nguyễn Cương, làm ruộng, Nghệ An

  10990. Cao Song, làm ruộng, Nghệ An

  10991. Cao Văn Đoàn, sinh viên, Nghệ An

  10992. Đoàn Thị Mến, làm ruộng, Nghệ An

  10993. Cao Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  10994. Đoàn Thị Điều, làm ruộng, Nghệ An

  10995. Cao văn Chửu, làm ruộng, Nghệ An

  10996. Cao Thanh Trà, đại học, Nghệ An

  10997. Nguyễn Thị Phong, làm ruộng, Nghệ An

  10998. Trần Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  10999. Nguyễn Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An

  11000. Lê Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An

  11001. Trần Thị Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  11002. Nguyễn Thị Mậu, làm ruộng, Nghệ An

  11003. Cao Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An

  11004. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An

  11005. Nguyễn Thị Cúc, cày ruộng, Nghệ An

  11006. Nguyễn Thị Cuông, làm ruộng, Nghệ An

  11007. Đoàn Thông, làm ruộng, Nghệ An

  11008. Cao Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An

  11009. Lê Thị Hưng, làm ruộng, Nghệ An

  11010. Nguyễn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An

  11011. Ngô Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An

  11012. Hoàng Dung, làm ruộng, Nghệ An

  11013. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Nghệ An

  11014. Phạm Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  11015. Ngô Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  11016. Nguyễn Thị Thư, làm ruộng, Nghệ An

  11017. Ngô Thị Duyệt, cầy ruộng, Nghệ An

  11018. Đặng Thị Thiên, cầy ruộng, Nghệ An

  11019. Đặng Thị Nhiên, cầy ruộng, Nghệ An

  11020. Phan Thị Hãn, cầy ruộng, Nghệ An

  11021. Trần Thị Thế, cầy ruộng, Nghệ An

  11022. Cao Thị Vinh, cầy ruộng, Nghệ An

  11023. Hoàng Thị Tài, cầy ruộng, Nghệ An

  11024. Nguyễn Thị Sự, cầy ruộng, Nghệ An

  11025. Đặng Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  11026. Phan Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  11027. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Nghệ An

  11028. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Nghệ An

  11029. Ngô Thị Nguyệt, làm ruộng, Nghệ An

  11030. Hoàng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An

  11031. PhanVân, làm ruộng, Nghệ An

  11032. Nguyễn Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An

  11033. Nguyễn Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An

  11034. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  11035. Đặng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  11036. Hoàng Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  11037. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Nghệ An

  11038. Cao Xuân Ngọc, kinh doanh, Nghệ An

  11039. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  11040. Cao Đức Hân, làm ruộng, Nghệ An

  11041. Cao Thị Thùy, sinh viên, Nghệ An

  11042. Cao Minh Báu, làm ruộng, Nghệ An

  11043. Cao Thị Thanh Tâm, sinh viên, Nghệ An

  11044. Cao Thị Lan, kế toán, Nghệ An

  11045. Ngô Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An

  11046. Cao Thị Lam, làm ruộng, Nghệ An

  11047. Nguyễn Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An

  11048. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An

  11049. Cao Minh Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  11050. Hoàng Quân Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  11051. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  11052. Nguyễn Anh Tuấn, học sinh, Nghệ An

  11053. Nguyễn Thị Thái, buôn bán, Nghệ An

  11054. Nguyễn Thị Thiên, làm ruộng, Nghệ An

  11055. Phan Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  11056. Hoàng Thị Hảo, làm ruộng, Nghệ An

  11057. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11058. Ngô Thị Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An

  11059. Nguyễn Thị Định, làm ruộng, Nghệ An

  11060. Hồ Thị Kính, làm ruộng, Nghệ An

  11061. Hoàng Xuân Tiếp, làm ruộng, Nghệ An

  11062. Nguyễn Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An

  11063. Trần Xuân Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  11064. Nguyễn Xuân Đán, làm ruộng, Nghệ An

  11065. Phạm Thị Khương, làm ruộng, Nghệ An

  11066. Nguyễn Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An

  11067. Hồ Văn Vĩnh, làm ruộng, Nghệ An

  11068. Nguyễn Đức Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  11069. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  11070. Nguyễn Văn Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11071. Nguyễn Văn Cầm, làm ruộng, Nghệ An

  11072. Đặng Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11073. Trần Đình Khoản, làm ruộng, Nghệ An

  11074. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An

  11075. Hoàng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  11076. Hoàng Thị Nhuận, làm ruộng, Nghệ An

  11077. Nguyễn Thị Bốn, làm ruộng, Nghệ An

  11078. Nguyễn Thị Trí, làm ruộng, Nghệ An

  11079. Cao Thị lan, làm ruộng, Nghệ An

  11080. Trần Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  11081. Phan Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  11082. Phạm Thị Hợp, làm ruộng, Nghệ An

  11083. Phạm Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An

  11084. Phan Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  11085. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An

  11086. Đoàn Thị Luyện, làm ruộng, Nghệ An

  11087. Cao Thị Chiến, làm ruộng, Nghệ An

  11088. Cù Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  11089. Cao Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  11090. Cao Thị Thị, làm ruộng, Nghệ An

  11091. Phan Thị Hằng, làm ruộng, Nghệ An

  11092. Ngô Văn Khoái, làm ruộng, Nghệ An

  11093. Cao Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An

  11094. Lê Hoàng Huynh, tu sĩ, Nghệ An

  11095. Cao Như Lợi, làm ruộng, Nghệ An

  11096. Đàm Thị Sáu, làm ruộng, Nghệ An

  11097. Cao Biên, làm ruộng, Nghệ An

  11098. Cao Thị Diễn, làm ruộng, Nghệ An

  11099. Cao Dương, làm ruộng, Nghệ An

  11100. Cao Thị Hào, làm ruộng, Nghệ An

  11101. Cao Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  11102. Cao Uy, làm ruộng, Nghệ An

  11103. Đậu Trúc, làm ruộng, Nghệ An

  11104. Cao Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  11105. Đậu Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  11106. Đậu Đạt, làm ruộng, Nghệ An

  11107. Đậu Văn Phát, học sinh, Nghệ An

  11108. Đậu Văn Hiền, học sinh, Nghệ An

  11109. Đậu Thị Thùy Linh, học sinh, Nghệ An

  11110. Nguyễn Thị Vy, học sinh, Nghệ An

  11111. Cao Thị Quyết, làm ruộng, Nghệ An

  11112. Cao Triển, làm ruộng, Nghệ An

  11113. Cao Thị Khai, làm ruộng, Nghệ An

  11114. Cao Thảo, làm ruộng, Nghệ An

  11115. Cao Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An

  11116. Phan Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An

  11117. Hoàng Thị Qúy, làm ruộng, Nghệ An

  11118. Phan Tri, làm ruộng, Nghệ An

  11119. Phan Thủy Triều, làm ruộng, Nghệ An

  11120. Đặng Phương, cày ruộng, Nghệ An

  11121. Đặng Xuân Huy, cày ruộng, Nghệ An

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:16
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Đợt 26 và 27 đã đưa số người ký vào bản Kiến Nghị 72 lên trên
  11000 người

  Đợt 26:

  10391. Lê Văn Tuyển, công dân, Hưng Yên

  10392. Nguyễn Thị Tính, công dân, Hưng Yên

  10393. Lê Văn Hiếu, công dân, Hưng Yên

  10394. Phan Thị Hiện, công dân, Hưng Yên

  10395. Lê Văn Hoàn, công dân, Hưng Yên

  10396. Lê Văn Hào, công dân, Hưng Yên

  10397. Nguyễn Thị Lụa, công dân, Hưng Yên

  10398. Đàm Thị Kẹo, công dân, Hưng Yên

  10399. Trịnh Văn Lý, công dân, Hưng Yên

  10400. Trịnh Văn Liêm, công dân, Hưng Yên

  10401. Trịnh Thị Uyển, công dân, Hưng Yên

  10402. Trịnh Thị Thúy, công dân, Hưng Yên

  10403. Đàm Hữu Thạnh, công dân, Hưng Yên

  10404. Tô Thị Mây, công dân, Hưng Yên

  10405. Lê Văn Thọ, công dân, Hưng Yên

  10406. Đàm Thị Nhuận, công dân, Hưng Yên

  10407. Lê Văn Nguyện, công dân, Hưng Yên

  10408. Lê Thị Nguyệt, công dân, Hưng Yên

  10409. Lê Thị Ngọc, công dân, Hưng Yên

  10410. Lê Thị Ngà, công dân, Hưng Yên

  10411. Đỗ Thị Kim Oanh, công dân, Hưng Yên

  10412. Đỗ Văn Nhiều, công dân, Hưng Yên

  10413. Chu Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10414. Hoàng Minh Tuấn, công dân, Hưng Yên

  10415. Đỗ Thị Kim Oanh, công dân, Hưng Yên

  10416. Đỗ Văn Nhiều, công dân, Hưng Yên

  10417. Chu Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10418. Cao Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10419. Ngô Văn Khoát, công dân, Hưng Yên

  10420. Hoàng Văn Đoài, công dân, Hưng Yên

  10421. Trịnh Thị Hiên, công dân, Hưng Yên

  10422. Hoàng Anh Hiền, công dân, Hưng Yên

  10423. Hoàng Lan Hương, công dân, Hưng Yên

  10424. Nguyễn Thị Nhật, công dân, Hưng Yên

  10425. Ngô Thị Dinh, công dân, Hưng Yên

  10426. Lê Đức Nam, công dân, Hưng Yên

  10427. Đàm Thị Thúy, công dân, Hưng Yên

  10428. Đỗ Minh Hoạt, công dân, Hưng Yên

  10429. Ngô Văn Giống, công dân, Hưng Yên

  10430. Ngô Văn Doanh, công dân, Hưng Yên

  10431. Ngô Thị Điều, công dân, Hưng Yên

  10432. Đỗ Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10433. Đỗ Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10434. Đỗ Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10435. Nguyễn Thị Huế, công dân, Hưng Yên

  10436. Ngô Thị Trại, công dân, Hưng Yên

  10437. Nguyễn Huy Chức, công dân, Hưng Yên

  10438. Lê Thị Uyến, công dân, Hưng Yên

  10439. Trương Thị Toan, công dân, Hưng Yên

  10440. Ngô Thị Lộc, công dân, Hưng Yên

  10441. Nguyễn Hữu Nam, công dân, Hưng Yên

  10442. Nguyễn Thu Hương, công dân, Hưng Yên

  10443. Ngô Thị Hiên, công dân, Hưng Yên

  10444. Đỗ Thị Minh, công dân, Hưng Yên

  10445. Ngô Hồng Điệp, công dân, Hưng Yên

  10446. Ngô Tất Thắng, công dân, Hưng Yên

  10447. Ngô Thị Hồng Duyên, công dân, Hưng Yên

  10448. Đỗ Thị Thanh Hà, công dân, Hưng Yên

  10449. Nguyễn Mạnh Dũng, công dân, Hưng Yên

  10450. Ngô Thị Nhiệm, công dân, Hưng Yên

  10451. Nguyễn Tiện Lượng, công dân, Hưng Yên

  10452. Nguyễn Mạnh Tiệp, công dân, Hưng Yên

  10453. Nguyễn Ngọc Ánh, công dân, Hưng Yên

  10454. Lê Thị Hu, công dân, Hưng Yên

  10455. Lê Văn Hiệu, công dân, Hưng Yên

  10456. Phan Văn Hà, công dân, Hưng Yên

  10457. Lê Thị Thảo, công dân, Hưng Yên

  10458. Phan Văn Trường, công dân, Hưng Yên

  10459. Nguyễn Văn Khao, công dân, Hưng Yên

  10460. Phạm Thị Oanh, công dân, Hưng Yên

  10461. Nguyễn Văn Khiêm, công dân, Hưng Yên

  10462. Lê Văn Sanh, công dân, Hưng Yên

  10463. Đàm Thị Thơm, công dân, Hưng Yên

  10464. Lê Thị Thu Thủy, công dân, Hưng Yên

  10465. Nguyễn Ngọc Nghiêm, công dân, Hưng Yên

  10466. Đàm Văn Phương, công dân, Hưng Yên

  10467. Phan Thị Hải, công dân, Hưng Yên

  10468. Đàm Thị Ánh, công dân, Hưng Yên

  10469. Đàm Thị Nguyệt, công dân, Hưng Yên

  10470. Đàm Văn Đảng, công dân, Hưng Yên

  10471. Phan Thị Xuân, công dân, Hưng Yên

  10472. Đàm Văn Đương, công dân, Hưng Yên

  10473. Đàm văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10474. Đàm Văn Oánh, công dân, Hưng Yên

  10475. Lê Văn Toan, công dân, Hưng Yên

  10476. Phan Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10477. Lê Văn Luyện, công dân, Hưng Yên

  10478. Lê Thị Lụa, công dân, Hưng Yên

  10479. Đàm Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10480. Đinh Thị Hằng, công dân, Hưng Yên

  10481. Đàm Văn Cường, công dân, Hưng Yên

  10482. Lý Thị Mỹ Phượng, công dân, Hưng Yên

  10483. Nguyễn Thị Ngoan, công dân, Hưng Yên

  10484. Đàm Văn Lợi, công dân, Hưng Yên

  10485. Đàm Văn Dậu, công dân, Hưng Yên

  10486. Phan Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10487. Lê Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10488. Đàm Văn Tường, công dân, Hưng Yên

  10489. Đàm Quang Duy, công dân, Hưng Yên

  10490. Phan Văn Hoan, công dân, Hưng Yên

  10491. Trịnh Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10492. Lê Văn Tiến, công dân, Hưng Yên

  10493. Nguyễn Thị Thậm, công dân, Hưng Yên

  10494. Phan Ngọc Uyển, công dân, Hưng Yên

  10495. Phan Văn Nghiêm, công dân, Hưng Yên

  10496. Ngô Thị Ánh, công dân, Hưng Yên

  10497. Phan Văn Át, công dân, Hưng Yên

  10498. Lê Thị Kiên, công dân, Hưng Yên

  10499. Phan Thị Nhung, công dân, Hưng Yên

  10500. Phan Thị Định, công dân, Hưng Yên

  10501. Phan Văn Doãn, công dân, Hưng Yên

  10502. Phan Huy Khôi, công dân, Hưng Yên

  10503. Phan Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10504. Phan Văn Chiến, công dân, Hưng Yên

  10505. Đàm Văn Khang, công dân, Hưng Yên

  10506. Đỗ Thị Cúc, công dân, Hưng Yên

  10507. Vũ Văn Ân, công dân, Hưng Yên

  10508. Vũ Văn Phú, công dân, Hưng Yên

  10509. Vũ Thị Quý, công dân, Hưng Yên

  10510. Vũ Thị Toán, công dân, Hưng Yên

  10511. Vũ Văn Phóng, công dân, Hưng Yên

  10512. Vũ Văn Tính, công dân, Hưng Yên

  10513. Nguyễn Thị Tho, công dân, Hưng Yên

  10514. Đàm Thị Tuyết, công dân, Hưng Yên

  10515. Nguyễn Thị Phương, công dân, Hưng Yên

  10516. Phan Nhật Huy, công dân, Hưng Yên

  10517. Đào Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10518. Lê Thị Sốt, công dân, Hưng Yên

  10519. Phan Thanh Tâm, công dân, Hưng Yên

  10520. Phan Ngọc Liên, công dân, Hưng Yên

  10521. Phan Văn Nhuận, công dân, Hưng Yên

  10522. Lê Văn Đoàn, công dân, Hưng Yên

  10523. Nguyễn Văn Luận, công dân, Hưng Yên

  10524. Nguyễn Văn Vụ, công dân, Hưng Yên

  10525. Nguyễn Văn Bào, công dân, Hưng Yên

  10526. Đàm Thị Giang, công dân, Hưng Yên

  10527. Phan Văn Thắng, công dân, Hưng Yên

  10528. Phan Thị Sâm, công dân, Hưng Yên

  10529. Phan Văn Thanh, công dân, Hưng Yên

  10530. Phan Xuân Thi, công dân, Hưng Yên

  10531. Lê Thị Chanh, công dân, Hưng Yên

  10532. Phan Thị Nụ, công dân, Hưng Yên

  10533. Lê Văn Điền, công dân, Hưng Yên

  10534. Lê Văn Tân, công dân, Hưng Yên

  10535. Nguyễn Thị Gái, công dân, Hưng Yên

  10536. Phan Ngọc Huynh, công dân, Hưng Yên

  10537. Đỗ Thị Hoài, công dân, Hưng Yên

  10538. Phan Ngọc Hưng, công dân, Hưng Yên

  10539. Tạ Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10540. Phan Thị Thu Hiền, công dân, Hưng Yên

  10541. Phan Thị Khánh Ly, công dân, Hưng Yên

  10542. Phan Ngọc Hân, công dân, Hưng Yên

  10543. Lê Văn Nghiệp, công dân, Hưng Yên

  10544. Lê Thị Mười, công dân, Hưng Yên

  10545. Lê Thị Lương, công dân, Hưng Yên

  10546. Đăng Văn Phú, công dân, Hưng Yên

  10547. Lê Thị Phương, công dân, Hưng Yên

  10548. Đặng Văn Định, công dân, Hưng Yên

  10549. Phan Thị Nữ, công dân, Hưng Yên

  10550. Đặng Văn Tiến, công dân, Hưng Yên

  10551. Đào Thị Chương, công dân, Hưng Yên

  10552. Nguyễn Hải Tấn, công dân, Hưng Yên

  10553. Nguyễn Thị Xíu, công dân, Hưng Yên

  10554. Nguyễn Văn Chiến, công dân, Hưng Yên

  10555. Nguyễn Thị Thực, công dân, Hưng Yên

  10556. Lê Thị Thân, công dân, Hưng Yên

  10557. Lê Văn Thắng, công dân, Hưng Yên

  10558. Lê Văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10559. Đặng Văn Thân, công dân, Hưng Yên

  10560. Đặng Văn Khương, công dân, Hưng Yên

  10561. Lê Xuân Trường, công dân, Hưng Yên

  10562. Đàm Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10563. Liêm Út, công dân, Hưng Yên

  10564. Đăn Văn Ngôn, công dân, Hưng Yên

  10565. Đặng Thị Nhàn, công dân, Hưng Yên

  10566. Đặng Minh Mạng, công dân, Hưng Yên

  10567. Phan Thị Hồng Tuýt, công dân, Hưng Yên

  10568. Trịnh Thị Hân, công dân, Hưng Yên

  10569. Đặng Thị, công dân, Hưng Yên

  10570. Lô Tuấn Linh, công dân, Hưng Yên

  10571. Đặng Văn Khỏe, công dân, Hưng Yên

  10572. Nguyễn Thị Thơm, công dân, Hưng Yên

  10573. Đàm Thị Chung, công dân, Hưng Yên

  10574. Lê Thị Duyên, công dân, Hưng Yên

  10575. Phan Văn Mười, công dân, Hưng Yên

  10576. Nguyễn Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10577. Lê Văn Triều, công dân, Hưng Yên

  10578. Lê Thị Quyên, công dân, Hưng Yên

  10579. Lê Hào, công dân, Hưng Yên

  10580. Lê Anh, công dân, Hưng Yên

  10581. Lê Quang, công dân, Hưng Yên

  10582. Lê Văn Lực, công dân, Hưng Yên

  10583. Nguyễn Thị Vượng, công dân, Hưng Yên

  10584. Lê Thành Đô, công dân, Hưng Yên

  10585. Lê Thị Thúy, công dân, Hưng Yên

  10586. Đàm Văn Tương, công dân, Hưng Yên

  10587. Lê Tiểu Thụ, công dân, Hưng Yên

  10588. Phan Thị Nụ, công dân, Hưng Yên

  10589. Đam Thị Thuyết, công dân, Hưng Yên

  10590. Lê Văn Ngòi, công dân, Hưng Yên

  10591. Lê Văn Thành, công dân, Hưng Yên

  10592. Lê Văn Đằng, công dân, Hưng Yên

  10593. Phan Văn Nguyễn, công dân, Hưng Yên

  10594. Lê Văn Tuệ, công dân, Hưng Yên

  10595. Nguyễn T Dũng, công dân, Hưng Yên

  10596. Lê X Trắc, công dân, Hưng Yên

  10597. Phan T Sỹ, công dân, Hưng Yên

  10598. Phan T Nam, công dân, Hưng Yên

  10599. Lê Văn Linh, công dân, Hưng Yên

  10600. Phan Thị Hà, công dân, Hưng Yên

  10601. Phan Văn Sơn, công dân, Hưng Yên

  10602. Đàm Thị Bính, công dân, Hưng Yên

  10603. Phan Văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10604. Phan Văn Lễ, công dân, Hưng Yên

  10605. Phan Văn Tường, công dân, Hưng Yên

  10606. Văn Văn Bình, công dân, Hưng Yên

  10607. Phan Thị Vân, công dân, Hưng Yên

  10608. Vũ Văn Hiền, công dân, Hưng Yên

  10609. Vũ Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10610. Vũ Văn Han, công dân, Hưng Yên

  10611. Phan Văn Dũng, công dân, Hưng Yên

  10612. Lê Thị Qúy , công dân, Hưng Yên

  10613. Phan Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10614. Phan Văn Sỹ, công dân, Hưng Yên

  10615. Nguyễn Thị Húy, công dân, Hưng Yên

  10616. Phan Văn Tài, công dân, Hưng Yên

  10617. Phan Văn Đông, công dân, Hưng Yên

  10618. Phan Văn Năm, công dân, Hưng Yên

  10619. Pham Phúc Chứ, công dân, Hưng Yên

  10620. Phạm Thị Thúy Nga, công dân, Hưng Yên

  10621. Lê Văn Dũng, công dân, Hưng Yên

  10622. Nguyễn Duy Thính, công dân, Hưng Yên

  10623. Đàm Huy Tưởng, công dân, Hưng Yên

  10624. Nguyễn Thị Hữu, công dân, Hưng Yên

  10625. Đàm Huy Tường, công dân, Hưng Yên

  10626. Nguyễn Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10627. Nguyễn Thị Chốc, công dân, Hưng Yên

  10628. Đàm Huy Thuật, công dân, Hưng Yên

  10629. Đàm Thị Ngâm, công dân, Hưng Yên

  10630. Nguyễn Thị Ngài, công dân, Hưng Yên

  10631. Đằng Văn Dư, công dân, Hưng Yên

  10632. Phan Thị Cúc, công dân, Hưng Yên

  10633. Trịnh Chí Quân, công dân, Hưng Yên

  10634. Đàm Thị Ưng, công dân, Hưng Yên

  10635. Lê Văn Đào, công dân, Hưng Yên

  10636. Lê Văn Hồng, công dân, Hưng Yên

  10637. Phan Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10638. Lê Văn Vinh, công dân, Hưng Yên

  10639. Nguyễn Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10640. Đàm Thị Hiền, công dân, Hưng Yên

  10641. Lê Văn Hạnh, công dân, Hưng Yên

  10642. Nguyễn Thị Thảo, công dân, Hưng Yên

  10643. Trịnh Quốc Thượng, công dân, Hưng Yên

  10644. Phạm Thị Huyên, công dân, Hưng Yên

  10645. Phan Văn Trịnh, công dân, Hưng Yên

  10646. Lê Văn Hải, công dân, Hưng Yên

  10647. Phan Thị Thắng, công dân, Hưng Yên

  10648. Lê Thanh Chuyên, công dân, Hưng Yên

  10649. Lê Thị Lừng, công dân, Hưng Yên

  10650. Nguyễn Văn Luyện, công dân, Hưng Yên

  10651. Lê Thị Kiên, công dân, Hưng Yên

  10652. Lê Văn Hoa, công dân, Hưng Yên

  10653. Lê Văn Hướng, công dân, Hưng Yên

  10654. Lê Văn Tảo, công dân, Hưng Yên

  10655. Lê Thị Lựu, công dân, Hưng Yên

  10656. Nguyễn Văn Trường, công dân, Hưng Yên

  10657. Phan Thị Ninh, công dân, Hưng Yên

  10658. Đàm Thị Thược, công dân, Hưng Yên

  10659. Nguyễn Văn Tá, công dân, Hưng Yên

  10660. Lê Văn Mẫn, công dân, Hưng Yên

  10661. Lê Thị Thi, công dân, Hưng Yên

  10662. Lê Thị Sáu , công dân, Hưng Yên

  10663. Trần Thị Thanh Niêm, công dân, Hưng Yên

  10664. Trịnh Truy Tiến, công dân, Hưng Yên

  10665. Trịnh Văn Thưởng, công dân, Hưng Yên

  10666. Nguyễn Thế Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10667. Lê Thị Lăng, công dân, Hưng Yên

  10668. Nguyễn Quốc Dân, công dân, Hưng Yên

  10669. Nguyễn Đức Nam, công dân, Hưng Yên

  10670. Phan Văn Bình, công dân, Hưng Yên

  10671. Đàm Đức Hạnh, công dân, Hưng Yên

  10672. Nguyễn Thị Cần, công dân, Hưng Yên

  10673. Đàm Thị Cúc, công dân, Hưng Yên

  10674. Đàm Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10675. Đàm Văn Quyết, công dân, Hưng Yên

  10676. Đàm Văn Ấm, công dân, Hưng Yên

  10677. Trần Thị Nhị, công dân, Hưng Yên

  10678. Đàm Thị Nhẫn, công dân, Hưng Yên

  10679. Đàm Văn Hoa, công dân, Hưng Yên

  10680. Đàm Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10681. Đàm Thị Đào, công dân, Hưng Yên

  10682. Nguyễn Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10683. Đàm Thị Tuyên, công dân, Hưng Yên

  10684. Nguyễn Minh Vương, công dân, Hưng Yên

  10685. Đàm Văn Tuấn, công dân, Hưng Yên

  10686. Nguyễn Thị Nga, công dân, Hưng Yên

  10687. Dương Văn Dương, công dân, Hưng Yên

  10688. Lê Văn Sinh, công dân, Hưng Yên

  10689. Lê Thị Đang, công dân, Hưng Yên

  10690. Lê Thị Kỷ, công dân, Hưng Yên

  10691. Phạm Văn Đạo, công dân, Hưng Yên

  10692. Phan Thị Tỉnh, công dân, Hưng Yên

  10693. Phạm Thị Huyên, công dân, Hưng Yên

  10694. Phan Thị Toán, công dân, Hưng Yên

  10695. Phạm Văn Tĩnh, công dân, Hưng Yên

  10696. Nguyễn Thị Nam, công dân, Hưng Yên

  10697. Nguyễn Văn Cường, công dân, Hưng Yên

  10698. Nguyễn Văn Trình, công dân, Hưng Yên

  10699. Nguyễn Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10700. Lê Đăng Lương, công dân, Hưng Yên

  10701. Phan Thị Thách, công dân, Hưng Yên

  10702. Lê Thị Thực, công dân, Hưng Yên

  10703. Lê Thị Hướng, công dân, Hưng Yên

  10704. Lê Thị Oanh, công dân, Hưng Yên

  10705. Lê Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10706. Đàm Thị Soát, công dân, Hưng Yên

  10707. Đàm Thị Mừng, công dân, Hưng Yên

  10708. Đàm Văn Ngọc, công dân, Hưng Yên

  10709. Lê Thị Kỳ, công dân, Hưng Yên

  10710. Đàm Xuân Hưởng, công dân, Hưng Yên

  10711. Lê Thị Phê, công dân, Hưng Yên

  10712. Phan Thị Quyên, công dân, Hưng Yên

  10713. Phan Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10714. Phan Thị Hằng, công dân, Hưng Yên

  10715. Nguyễn Văn Đông, công dân, Hưng Yên

  10716. Phan Thị Mỵ, công dân, Hưng Yên

  10717. Nguyễn Văn Tuệ, công dân, Hưng Yên

  10718. Nguyễn Văn Linh, công dân, Hưng Yên

  10719. Phan Thị Vui, công dân, Hưng Yên

  10720. Đàm Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10721. Phan Văn Thọ, công dân, Hưng Yên

  10722. Nguyễn Thị Dung, công dân, Hưng Yên

  10723. Phan Thị Chinh, công dân, Hưng Yên

  10724. Lê Văn Bắc, công dân, Hưng Yên

  10725. Nguyễn Thị Lan, công dân, Hưng Yên

  10726. Lê Văn Anh, công dân, Hưng Yên

  10727. Nguyễn Văn Nhiếp, công dân, Hưng Yên

  10728. Phan Thị Thuận, công dân, Hưng Yên

  10729. Nguyễn Tuấn Anh, công dân, Hưng Yên

  10730. Nguyễn Tiến Vị, công dân, Hưng Yên

  10731. Nguyễn Thị Tú, công dân, Hưng Yên

  10732. Nguyễn Thị Tươi, công dân, Hưng Yên

  10733. Đàm Văn Tuân, công dân, Hưng Yên

  10734. Phan Thị Qúy, công dân, Hưng Yên

  10735. Đàm Thị Hiên, công dân, Hưng Yên

  10736. Đàm Thị Huệ, công dân, Hưng Yên

  10737. Phan Văn Nhật, công dân, Hưng Yên

  10738. Nguyễn Thị Toán, công dân, Hưng Yên

  10739. Phan Thị Lựu, công dân, Hưng Yên

  10740. Phan Văn Lai, công dân, Hưng Yên

  10741. Trương Thị Thỉnh, công dân, Hưng Yên

  10742. Cao Xuân Ánh, công dân, Hưng Yên

  10743. Cao Văn Chiểu, công dân, Hưng Yên

  10744. Nguyễn Thị Cảnh, công dân, Hưng Yên

  10745. Cao Văn Lảng, công dân, Hưng Yên

  10746. Cao Văn Tuân, công dân, Hưng Yên

  10747. Cao Văn Tiệp, công dân, Hưng Yên

  10748. Ngô Quang Thu, công dân, Hưng Yên

  10749. Ngô Quang Thức, công dân, Hưng Yên

  10750. Ngô Văn Anh, công dân, Hưng Yên

  10751. Lê Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10752. Cao Thị Thất, công dân, Hưng Yên

  10753. Cao Thị Lục, công dân, Hưng Yên

  10754. Phan Ngọc Sáng, công dân, Hưng Yên

  10755. Hoan Thị Tuyết, công dân, Hưng Yên

  10756. Lý Thị Lưu, công dân, Hưng Yên

  10757. Lê Hữu Quát, công dân, Hưng Yên

  10758. Nguyễn Thị Vòng, công dân, Hưng Yên

  10759. Lê Văn Tiến, công dân, Hưng Yên

  10760. Trần Thị Trang, công dân, Hưng Yên

  10761. Phạm Thị Thanh, công dân, Hưng Yên

  10762. Cao Thị Duyên, công dân, Hưng Yên

  10763. Phạm Thị Xuân, công dân, Hưng Yên

  10764. Đỗ Văn Mông, công dân, Hưng Yên

  10765. Đỗ Thị Mát, công dân, Hưng Yên

  10766. Đỗ Mạnh Cường, công dân, Hưng Yên

  10767. Cao Văn Ngà, công dân, Hưng Yên

  10768. Đỗ Thị Thuận, công dân, Hưng Yên

  10769. Cao Văn Chiến, công dân, Hưng Yên

  10770. Trần Thị Thanh Huyền, công dân, Hưng Yên

  10771. Cao Thị Nga, công dân, Hưng Yên

  10772. Lê Thị Yên, công dân, Hưng Yên

  10773. Đỗ Văn Thang, công dân, Hưng Yên

  10774. Đỗ Văng Thành, công dân, Hưng Yên

  10775. Phạm Thị Vốn, công dân, Hưng Yên

  10776. Đỗ Văn Trình, công dân, Hưng Yên

  10777. Tô Văn Tái, công dân, Hưng Yên

  10778. Đỗ Thị Co, công dân, Hưng Yên

  10779. Tô Xuân Kiều, công dân, Hưng Yên

  10780. Lý Thị Hường, công dân, Hưng Yên

  10781. Tô Xuân Hánh, công dân, Hưng Yên

  10782. Đào Thị Loan, công dân, Hưng Yên

  10783. Tô Quế Song, công dân, Hưng Yên

  10784. Bùi Thị Hòa, công dân, Hưng Yên

  10785. Đỗ Thị Quỳnh, công dân, Hưng Yên

  10786. Đỗ Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10787. Tô Văn Rồng, công dân, Hưng Yên

  10788. Chử Thị Hồi, công dân, Hưng Yên

  10789. Tô Văn Mười, công dân, Hưng Yên

  10790. Tô Thị Màu, công dân, Hưng Yên

  10791. Đỗ Thị Phấn, công dân, Hưng Yên

  10792. Đỗ Thị Tấn, công dân, Hưng Yên

  10793. Ngô Văn Thực, công dân, Hưng Yên

  10794. Trương Thị Phương, công dân, Hưng Yên

  10795. Ngô Thị Huyền, công dân, Hưng Yên

  10796. Ngô Văn Hiếu, công dân, Hưng Yên

  10797. Trương Thị Nhâm, công dân, Hưng Yên

  10798. Đỗ Văn Sự, công dân, Hưng Yên

  10799. Đỗ Thị Miên, công dân, Hưng Yên

  10800. Trần Thị Soạn, công dân, Hưng Yên

  10801. Đỗ Trần Anh, công dân, Hưng Yên

  10802. Đỗ Ngọc Ánh, công dân, Hưng Yên

  10803. Đỗ Đức Bạo, công dân, Hưng Yên

  10804. Chử Thị Nguyện, công dân, Hưng Yên

  10805. Đỗ Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên

  10806. Đỗ Đức Bình, công dân, Hưng Yên

  10807. Lê Thị Hóa, công dân, Hưng Yên

  10808. Đỗ Thị Mênh, công dân, Hưng Yên

  10809. Đỗ Văn Nhiệm, công dân, Hưng Yên

  10810. Đỗ Thị Tống, công dân, Hưng Yên

  10811. Lê Văn Chiêu, công dân, Hưng Yên

  10812. Đõ Thị Hương, công dân, Hưng Yên

  10813. Lê Văn Chiểu, công dân, Hưng Yên

  10814. Nguyễn Thị Can, công dân, Hưng Yên

  10815. Lê Văn Thụ, công dân, Hưng Yên

  10816. Đỗ Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10817. Trử Văn Sửu, công dân, Hưng Yên

  10818. Trử Văn Lượng, công dân, Hưng Yên

  10819. Trử Thị Lý, công dân, Hưng Yên

  10820. Cao Thị Xim, công dân, Hưng Yên

  10821. Đỗ Mạnh Táo, công dân, Hưng Yên

  10822. Đỗ Văn Thức, công dân, Hưng Yên

  10823. Đỗ Văn Quyến, công dân, Hưng Yên

  10824. Đỗ Thị Quyến, công dân, Hưng Yên

  10825. Lê Thị Thơm, công dân, Hưng Yên

  10826. Lê Thị Quay, công dân, Hưng Yên

  10827. Đỗ Thị Vinh, công dân, Hưng Yên

  10828. Đỗ Thị Hoa, công dân, Hưng Yên

  10829. Đỗ Văn Tùng, công dân, Hưng Yên

  10830. Lê Văn Măng, công dân, Hưng Yên

  10831. Lê Văng Nhanh, công dân, Hưng Yên

  10832. Lê Văn Xô, công dân, Hưng Yên

  10833. Lê Thành Trung, công dân, Hưng Yên

  10834. Lê Thị Phúc, công dân, Hưng Yên

  10835. Lê Tiến Phước, công dân, Hưng Yên

  10836. Lê Văn Độ, công dân, Hưng Yên

  10837. Phạm Thị Vị, công dân, Hưng Yên

  10838. Phạm Thị Oánh, công dân, Hưng Yên

  10839. Lê Thị Tươi, công dân, Hưng Yên

  10840. Lê Văn Cự, công dân, Hưng Yên

  10841. Lê Văn Cừ, công dân, Hưng Yên

  10842. Nguyễn Thị Chuyên, công dân, Hưng Yên

  10843. Vũ Thị Nữ, công dân, Hưng Yên

  10844. Nguyễn V Ưng, công dân, Hưng Yên

  10845. Lê Thị Canh, công dân, Hưng Yên

  10846. Vũ Thị Thoa, công dân, Hưng Yên

  10847. Đỗ Văn Dân, công dân, Hưng Yên

  10848. Trần Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10849. Đỗ thị Trạnh, công dân, Hưng Yên

  10850. Cao Thị Ánh, công dân, Hưng Yên

  10851. Lê Thành Đạt, công dân, Hưng Yên

  10852. Đỗ Thị Chinh, công dân, Hưng Yên

  10853. Lê Tiến Quyết, công dân, Hưng Yên

  10854. Bùi Thị Hậu, công dân, Hưng Yên

  10855. Chu Thị Ngôn, công dân, Hưng Yên

  10856. Cao Thị Huyền, công dân, Hưng Yên

  10857. Cao Thị Quyên, công dân, Hưng Yên

  10858. Đỗ Văn Kha, công dân, Hưng Yên

  10859. Chử Thị Hưng, công dân, Hưng Yên

  10860. Lê Văn Thêm, công dân, Hưng Yên

  10861. Phạm Thị Thanh, công dân, Hưng Yên

  10862. Lê Thị Thu, công dân, Hưng Yên

  10863. Lê Văn Quang, công dân, Hưng Yên

  10864. Phạm Thị Hải, công dân, Hưng Yên

  10865. Nguyễn Thị Hiển, công dân, Hưng Yên

  10866. Đỗ Phương Anh, công dân, Hưng Yên

  10867. Cao Văn Hát, công dân, Hưng Yên

  10868. Lê Thị Chiên, công dân, Hưng Yên

  10869. Cao Văn Học, công dân, Hưng Yên

  10870. Cao Văn Ngừng, công dân, Hưng Yên

  10871. Phạm Thị Ngân, công dân, Hưng Yên

  10872. Lê Văn Cung, công dân, Hưng Yên

  10873. Đỗ Thị Thắm, công dân, Hưng Yên

  10874. Lê Văn Tuân, công dân, Hưng Yên

  10875. Lê Văn Tư, công dân, Hưng Yên

  10876. Đỗ Văn Thính, công dân, Hưng Yên

  10877. Phạm Thị Sớm, công dân, Hưng Yên

  10878. Đỗ Văn Tú, công dân, Hưng Yên

  10879. Đỗ Văn Tuấn, công dân, Hưng Yên

  10880. Đỗ Thị Quỳnh, công dân, Hưng Yên

  10881. Trần Minh Quốc, giáo viên, TP Hồ Chí Minh

  Đợt 27:

  10882. Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10883. Đặng Thị Du, làm ruộng, Nghệ An

  10884. Trần Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An

  10885. Nguyễn Thị Đại, làm ruộng, Nghệ An

  10886. Nguyễn Thị Nhận, làm ruộng, Nghệ An

  10887. Hoạch Hiện, làm ruộng, Nghệ An

  10888. Nguyễn Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An

  10889. Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10890. Nguyễn Thị Năm làm ruộng, Nghệ An

  10891. Nguyễn Thị Hưng, làm ruộng, Nghệ An

  10892. Đặng Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An

  10893. Cao Thị Mận, làm ruộng, Nghệ An

  10894. Lê Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An

  10895. Trần Thị Điểm, làm ruộng, Nghệ An

  10896. Trần Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  10897. Hồng Thị Châu, cày ruộng, Nghệ An

  10898. Hoàng Thị Hương, cày ruộng, Nghệ An

  10899. Ngô Kiên, cày ruộng, Nghệ An

  10900. Phan Thị Ân, cày ruộng, Nghệ An

  10901. Trần Nam, cày ruộng, Nghệ An

  10902. Cao Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An

  10903. Nguyễn Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  10904. Nguyễn Thị Hương, cày ruộng, Nghệ An

  10905. Lê Thị Tuyết Nhung, buôn bán, Nghệ An

  10906. Nguyễn Văn Hanh, cày ruộng, Nghệ An

  10907. Cao Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

  10908. Nguyễn Thị Thái, làm ruộng, Nghệ An

  10909. Nguyễn Thị Phượng, cày ruộng, Nghệ An

  10910. Phan Thị Triều, làm ruộng, Nghệ An

  10911. Hà Thị Luân, làm ruộng, Nghệ An

  10912. Phan Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10913. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  10914. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Nghệ An

  10915. Ngô Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An

  10916. Nguyễn Thị Ân, làm ruộng, Nghệ An

  10917. Trần Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An

  10918. Nguyễn Thị Tình, làm ruộng, Nghệ An

  10919. Cao Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

  10920. Nguyễn Văn Sơn, nông nghiệp, Nghệ An

  10921. Trần Thị Tứ, cày ruộng, Nghệ An

  10922. Trần Văn Sỹ, cày ruộng, Nghệ An

  10923. Trần Đình Toàn, nông nghiệp, Nghệ An

  10924. Đặng Xuân, cày ruộng, Nghệ An

  10925. Nguyễn Thanh Lễ, làm ruộng, Nghệ An

  10926. Cao Quang, làm ruộng, Nghệ An

  10927. Cao Xuân Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

  10928. Nguyễn Thị Đào, cày ruộng, Nghệ An

  10929. Nguyễn Thị Nhi, cày ruộng, Nghệ An

  10930. Đoàn Thị Bảo, làm ruộng, Nghệ An

  10931. Cao Thị Sáng, làm ruộng, Nghệ An

  10932. Đặng Khắc Hòe, làm ruộng, Nghệ An

  10933. Lê Trịnh, làm ruộng, Nghệ An

  10934. Đặng Thị Sự, làm ruộng, Nghệ An

  10935. Đặng Công Loan, làm ruộng, Nghệ An

  10936. Phạm Thị Đóa, làm ruộng, Nghệ An

  10937. Trần Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An

  10938. Phạm Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An

  10939. Phạm Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An

  10940. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  10941. Cao Minh Đức, cày ruộng, Nghệ An

  10942. Nguyễn Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  10943. Lê Văn Trọng, làm ruộng, Nghệ An

  10944. Nguyễn Châu, làm ruộng, Nghệ An

  10945. Ngô Việt, làm ruộng, Nghệ An

  10946. Đặng Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An

  10947. Lê Lục, làm ruộng, Nghệ An

  10948. Ngô Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  10949. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An

  10950. Nguyễn Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An

  10951. Đào Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An

  10952. Đặng Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  10953. Phan Thị Giáo, làm ruộng, Nghệ An

  10954. Nguyễn Thanh Trung, học sinh, Nghệ An

  10955. Nguyễn Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An

  10956. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  10957. Hoàng Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  10958. Trần Thị Lê, làm ruộng, Nghệ An

  10959. Hồ hữu Thông, linh mục, Nghệ An

  10960. Hoàng Xuân Dung, kinh doanh, Nghệ An

  10961. JB. Hoàng Chu, làm ruộng, Nghệ An

  10962. Cao Thị Nga, kinh doanh, Nghệ An

  10963. Nguyễn Thị Kính, sinh viên, Nghệ An,

  10964. Nguyễn Thị Nho, làm ruộng, Nghệ An

  10965. Lê Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An

  10966. Trần Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

  10967. Phan Thị Lập, làm ruộng, Nghệ An

  10968. Nguyễn Thị Ngợi, làm ruộng, Nghệ An

  10969. Nguyễn Thị Bích, làm ruộng, Nghệ An

  10970. Hoàng Thị Thoa, làm ruộng, Nghệ An

  10971. Nguyễn Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  10972. Trần Thị Xuyến, làm ruộng, Nghệ An

  10973. Trần Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  10974. Nguyễn Thị Lành, làm ruộng, Nghệ An

  10975. Phan Thị Phước, làm ruộng, Nghệ An

  10976. Trần Thị Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  10977. Trần Thị Chung, làm ruộng, Nghệ An

  10978. Lê Thị Hồng Nho, làm ruộng, Nghệ An

  10979. Cao Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  10980. Cao Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

  10981. Nguyễn Thị Đào làm ruộng, Nghệ An

  10982. Hoàng Thị Nhiệm, làm ruộng, Nghệ An

  10983. Trần Thị Tính, làm ruộng, Nghệ An

  10984. Đặng Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An

  10985. Đặng Xuân Đào, làm ruộng, Nghệ An

  10986. Cao Xuân Cử, làm ruộng, Nghệ An

  10987. Cao Xuân Quang, làm ruộng, Nghệ An

  10988. Cao Thị Ánh, học sinh, Nghệ An

  10989. Nguyễn Cương, làm ruộng, Nghệ An

  10990. Cao Song, làm ruộng, Nghệ An

  10991. Cao Văn Đoàn, sinh viên, Nghệ An

  10992. Đoàn Thị Mến, làm ruộng, Nghệ An

  10993. Cao Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

  10994. Đoàn Thị Điều, làm ruộng, Nghệ An

  10995. Cao văn Chửu, làm ruộng, Nghệ An

  10996. Cao Thanh Trà, đại học, Nghệ An

  10997. Nguyễn Thị Phong, làm ruộng, Nghệ An

  10998. Trần Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  10999. Nguyễn Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An

  11000. Lê Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An

  11001. Trần Thị Sinh, làm ruộng, Nghệ An

  11002. Nguyễn Thị Mậu, làm ruộng, Nghệ An

  11003. Cao Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An

  11004. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An

  11005. Nguyễn Thị Cúc, cày ruộng, Nghệ An

  11006. Nguyễn Thị Cuông, làm ruộng, Nghệ An

  11007. Đoàn Thông, làm ruộng, Nghệ An

  11008. Cao Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An

  11009. Lê Thị Hưng, làm ruộng, Nghệ An

  11010. Nguyễn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An

  11011. Ngô Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An

  11012. Hoàng Dung, làm ruộng, Nghệ An

  11013. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Nghệ An

  11014. Phạm Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  11015. Ngô Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  11016. Nguyễn Thị Thư, làm ruộng, Nghệ An

  11017. Ngô Thị Duyệt, cầy ruộng, Nghệ An

  11018. Đặng Thị Thiên, cầy ruộng, Nghệ An

  11019. Đặng Thị Nhiên, cầy ruộng, Nghệ An

  11020. Phan Thị Hãn, cầy ruộng, Nghệ An

  11021. Trần Thị Thế, cầy ruộng, Nghệ An

  11022. Cao Thị Vinh, cầy ruộng, Nghệ An

  11023. Hoàng Thị Tài, cầy ruộng, Nghệ An

  11024. Nguyễn Thị Sự, cầy ruộng, Nghệ An

  11025. Đặng Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  11026. Phan Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  11027. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Nghệ An

  11028. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Nghệ An

  11029. Ngô Thị Nguyệt, làm ruộng, Nghệ An

  11030. Hoàng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An

  11031. PhanVân, làm ruộng, Nghệ An

  11032. Nguyễn Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An

  11033. Nguyễn Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An

  11034. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  11035. Đặng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  11036. Hoàng Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

  11037. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Nghệ An

  11038. Cao Xuân Ngọc, kinh doanh, Nghệ An

  11039. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An

  11040. Cao Đức Hân, làm ruộng, Nghệ An

  11041. Cao Thị Thùy, sinh viên, Nghệ An

  11042. Cao Minh Báu, làm ruộng, Nghệ An

  11043. Cao Thị Thanh Tâm, sinh viên, Nghệ An

  11044. Cao Thị Lan, kế toán, Nghệ An

  11045. Ngô Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An

  11046. Cao Thị Lam, làm ruộng, Nghệ An

  11047. Nguyễn Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An

  11048. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An

  11049. Cao Minh Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  11050. Hoàng Quân Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  11051. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An

  11052. Nguyễn Anh Tuấn, học sinh, Nghệ An

  11053. Nguyễn Thị Thái, buôn bán, Nghệ An

  11054. Nguyễn Thị Thiên, làm ruộng, Nghệ An

  11055. Phan Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  11056. Hoàng Thị Hảo, làm ruộng, Nghệ An

  11057. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11058. Ngô Thị Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An

  11059. Nguyễn Thị Định, làm ruộng, Nghệ An

  11060. Hồ Thị Kính, làm ruộng, Nghệ An

  11061. Hoàng Xuân Tiếp, làm ruộng, Nghệ An

  11062. Nguyễn Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An

  11063. Trần Xuân Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  11064. Nguyễn Xuân Đán, làm ruộng, Nghệ An

  11065. Phạm Thị Khương, làm ruộng, Nghệ An

  11066. Nguyễn Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An

  11067. Hồ Văn Vĩnh, làm ruộng, Nghệ An

  11068. Nguyễn Đức Tâm, làm ruộng, Nghệ An

  11069. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An

  11070. Nguyễn Văn Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11071. Nguyễn Văn Cầm, làm ruộng, Nghệ An

  11072. Đặng Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An

  11073. Trần Đình Khoản, làm ruộng, Nghệ An

  11074. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An

  11075. Hoàng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An

  11076. Hoàng Thị Nhuận, làm ruộng, Nghệ An

  11077. Nguyễn Thị Bốn, làm ruộng, Nghệ An

  11078. Nguyễn Thị Trí, làm ruộng, Nghệ An

  11079. Cao Thị lan, làm ruộng, Nghệ An

  11080. Trần Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  11081. Phan Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  11082. Phạm Thị Hợp, làm ruộng, Nghệ An

  11083. Phạm Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An

  11084. Phan Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  11085. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An

  11086. Đoàn Thị Luyện, làm ruộng, Nghệ An

  11087. Cao Thị Chiến, làm ruộng, Nghệ An

  11088. Cù Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  11089. Cao Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  11090. Cao Thị Thị, làm ruộng, Nghệ An

  11091. Phan Thị Hằng, làm ruộng, Nghệ An

  11092. Ngô Văn Khoái, làm ruộng, Nghệ An

  11093. Cao Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An

  11094. Lê Hoàng Huynh, tu sĩ, Nghệ An

  11095. Cao Như Lợi, làm ruộng, Nghệ An

  11096. Đàm Thị Sáu, làm ruộng, Nghệ An

  11097. Cao Biên, làm ruộng, Nghệ An

  11098. Cao Thị Diễn, làm ruộng, Nghệ An

  11099. Cao Dương, làm ruộng, Nghệ An

  11100. Cao Thị Hào, làm ruộng, Nghệ An

  11101. Cao Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  11102. Cao Uy, làm ruộng, Nghệ An

  11103. Đậu Trúc, làm ruộng, Nghệ An

  11104. Cao Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  11105. Đậu Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

  11106. Đậu Đạt, làm ruộng, Nghệ An

  11107. Đậu Văn Phát, học sinh, Nghệ An

  11108. Đậu Văn Hiền, học sinh, Nghệ An

  11109. Đậu Thị Thùy Linh, học sinh, Nghệ An

  11110. Nguyễn Thị Vy, học sinh, Nghệ An

  11111. Cao Thị Quyết, làm ruộng, Nghệ An

  11112. Cao Triển, làm ruộng, Nghệ An

  11113. Cao Thị Khai, làm ruộng, Nghệ An

  11114. Cao Thảo, làm ruộng, Nghệ An

  11115. Cao Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An

  11116. Phan Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An

  11117. Hoàng Thị Qúy, làm ruộng, Nghệ An

  11118. Phan Tri, làm ruộng, Nghệ An

  11119. Phan Thủy Triều, làm ruộng, Nghệ An

  11120. Đặng Phương, cày ruộng, Nghệ An

  11121. Đặng Xuân Huy, cày ruộng, Nghệ An

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:16
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]

  Thế là chúng ta đã có 10413 người ký vào kiến nghị 72. Đây là đợt 25
  [/quote]

  Chúc mừng bác Đỗ Xuân Thọ và xin mến tặng bác THỌ mấy câu sau:

  Vạn người đã ký kiến nghị rồi
  Triệu người rồi cũng ký theo thôi
  Bao giờ lượng đổi sang thành chất
  Dân chủ sẽ về với nước tôi.

  Phản hồi: 

  Thế là chúng ta đã có 10413 người ký vào kiến nghị 72. Đây là đợt 25

  Đợt 25:

  9211. Ivee Bongosia, research/technical assistant, Philippines

  9212. Võ Văn Hiếu, nguyên cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam

  9213. Lê Văn Lung, chủ doanh nghiệp tư nhân, TP HCM

  9214. Nguyễn Văn Khương, cựu sinh viên trường Luật, nay doanh nghiệp tư nhân, TP HCM

  9215. Trần Thị Quý, công nhân, TP HCM

  9216. Nguyễn Thị Liên, buôn bán (con liệt sĩ), TP HCM

  9217. Phùng Thị Cúc, buôn bán, TP HCM

  9218. Nguyễn Tấn Cứu, giáo viên về hưu, TP HCM

  9219. Bùi Quốc Toản, giáo viên về hưu, TP HCM

  9220. Lê Liên Dân, cựu chiến binh, TP HCM

  9221. Đặng Thị Tâm, buôn bán, TP HCM

  9222. Đặng Quốc An, tài xế, TP HCM

  9223. Vũ Thị Đàu, vợ liệt sĩ, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện Bình Giang, Hải Dương, TP HCM

  9224. Huỳnh Thị Kim Loan, thợ may, TP HCM

  9225. Nguyễn Thị Ca, công nhân, TP HCM

  9226. Nguyễn Văn Hòa, công nhân, TP HCM

  9227. Nguyễn Văn Vũ, công nhân, TP HCM

  9228. Lê Thị Thu Hương, buôn bán, TP HCM

  9229. Nguyễn Thị Xuân Ngọc, thợ may, TP HCM

  9230. Huỳnh Thị Hồng Loan, buôn bán, TP HCM

  9231. Huỳnh Văn Minh Công, công nhân, TP HCM

  9232. Nguyễn Thị Hương Ngân, nhân viên ngân hàng, TP HCM

  9233. Nguyễn Văn Tuấn, bộ đội xuất ngũ, TP HCM

  9234. Nguyễn Thị Kim Phượng, cựu thanh niên xung phong, TP HCM

  9235. Huỳnh Thị Kim Oanh, buôn bán, TP HCM

  9236. Phan Thanh Liêm, công nhân viên nhà nước, TP HCM

  9237. Lê Liểu Dân, nhân viên thuế vụ, TPHCM

  9238. PGS TS Phạm Thị Phương, TP HCM

  9239. Bùi Thị Kính, nông dân, Nghệ An

  9240. Nguyễn Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  9241. Bùi Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  9242. Bùi Thị Hoa, nông dân, Nghệ An

  9243. Bùi Đức Trí, nông dân, Nghệ An

  9244. Hồ Thị Hoa, nông dân, Nghệ An

  9245. Bùi Đức Pháp, nông dân, Nghệ An

  9246. Nguyễn Thị Thiên, nông dân, Nghệ An

  9247. Đinh Thị Hằng, nông dân, Nghệ An

  9248. Đinh Thị Hiếu, nông dân, Nghệ An

  9249. Bùi Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  9250. Bùi Đức Tân, Học sinh, Nghệ An

  9251. Bùi Đức Tiến, Học sinh, Nghệ An

  9252. Bùi Hải Yến, học sinh, Nghệ An

  9253. Nguyễn Thị Thiên, học sinh, Nghệ An

  9254. Bùi Đức Trinh, học sinh, Nghệ An

  9255. Bùi Đức Truyên, học sinh, Nghệ An

  9256. Bùi Văn Linh, nông dân, Nghệ An

  9257. Bùi Toàn, nông dân, Nghệ An

  9258. Bùi Văn Long, nông dân, Nghệ An

  9259. Bà Hiếu, nông dân, Nghệ An

  9260. Bùi Thanh, nông dân, Nghệ An

  9261. Đinh Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  9262. Bà Liên, nông dân, Nghệ An

  9263. Bùi Đức Duệ, nông dân, Nghệ An

  9264. Nguyễn Văn Hương, nông dân, Nghệ An

  9265. Bùi Văn Phúc, nông dân, Quỳnh Hưng,

  9266. Hồ Thị Lam, nông dân, Nghệ An

  9267. Bùi Đức, nông dân, Nghệ An

  9268. Phêrô Nguyễn Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  9269. Nguyễn Văn Minh, nông dân, Nghệ An

  9270. Bùi Đức Thủy, nông dân, Nghệ An

  9271. Bùi Đức Duệ, nông dân, Nghệ An

  9272. Bùi Thị Nga, nông dân, Nghệ An

  9273. Bùi Thị Đào, nông dân, Nghệ An

  9274. Trần Thị Nhân,nông dân, Nghệ An

  9275. Nguyễn Văn Hưu, nông dân, Nghệ An

  9276. Bùi Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  9277. Nguyễn Phú, nông dân, Nghệ An

  9278. Nguyễn Văn Thiên, nông dân, Nghệ An

  9279. Bùi Văn Lợi, nông dân, Nghệ An

  9280. Bùi Đức Chỉnh, nông dân, Nghệ An

  9281. Nguyễn Đình Hiến, nông dân, Nghệ An

  9282. Bùi Minh Châu, nông dân, Nghệ An

  9283. Bùi Thị Hợp, nông dân, Nghệ An

  9284. Mai Thị Nghĩa, nông dân, Nghệ An

  9285. Bùi Vũ Châu, nông dân, Nghệ An

  9286. Nguyễn Văn Toàn, nông dân, Nghệ An

  9287. Nguyễn Văn Linh, nông dân, Nghệ An

  9288. Nguyễn Văn Hảo, nông dân, Nghệ An

  9289. Nguyễn Văn Vạn, nông dân, Nghệ An

  9290. Nguyễn Văn Trinh, nông dân, Nghệ An

  9291. Nguyễn Văn Nhàn, nông dân, Nghệ An

  9292. Bùi Văn Trị, nông dân, Nghệ An

  9293. Bùi Thăng Long, nông dân, Nghệ An

  9294. Bùi Thị Linh, nông dân, Nghệ An

  9295. Trần Thị Hợp, nông dân, Nghệ An

  9296. Bùi Đức Huệ, nông dân, Nghệ An

  9297. Bùi Đức Anh, nông dân, Nghệ An

  9298. Bùi Đức Quyền, nông dân, Nghệ An

  9299. Nguyễn Đăng Khoa, học sinh, Nghệ An

  9300. Hà Huy Thông, học sinh, Nghệ An

  9301. Bùi Văn Tuân, học sinh, Nghệ An

  9302. Nguyễn Văn Hạnh, học sinh, Nghệ An

  9303. Bùi Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  9304. Nguyễn Quốc Du, học sinh, Nghệ An

  9305. Bùi Văn Khởi, học sinh, Nghệ An

  9306. Bùi Đức Nam, học sinh, Nghệ An

  9307. Bùi Văn Hoàn, học sinh, Nghệ An

  9308. Hồ Thị Lâm, giáo viên, Nghệ An

  9309. Bùi Văn Thuận, học sinh, Nghệ An

  9310. Bùi Văn Hoài, học sinh, Nghệ An

  9311. Bùi Thị Vịnh, học sinh, Nghệ An

  9312. Nguyễn Thị Kim Oanh, học sinh, Nghệ An

  9313. Bùi Thị Uyên, học sinh, Nghệ An

  9314. Hồ Thị Thanh Hảo, học sinh, Nghệ An

  9315. Nguyễn Thị Yến, học sinh, Nghệ An

  9316. Bùi Thị Vân, học sinh, Nghệ An

  9317. Bùi Văn Giang, học sinh, Nghệ An

  9318. Bùi Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

  9319. Bùi Thị Lĩnh, học sinh, Nghệ An

  9320. Hồ Thị Thảo, học sinh, Nghệ An

  9321. Hồ Thị Hằng, học sinh, Nghệ An

  9322. Hồ Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  9323. Hồ Văn Khang, học sinh, Nghệ An

  9324. Hồ Tùng Mậu, học sinh, Nghệ An

  9325. Bùi Văn Đoàn, học sinh, Nghệ An

  9326. Bùi Thị Điểm, học sinh, Nghệ An

  9327. Nguyễn Thị Linh, nông dân, Nghệ An

  9328. Nguyễn Văn Phương, nông dân, Nghệ An

  9329. Nguyễn Ngọc Bích, nông dân, Nghệ An

  9330. Nguyễn Thị Thông, nông dân, Nghệ An

  9331. Bùi Văn Long, nông dân, Nghệ An

  9332. Bùi Đức Toàn, nông dân, Nghệ An

  9333. Bùi Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  9334. Bùi Văn Tâm, nông dân, Nghệ An

  9335. Bùi Đức Ngọc, nông dân, Nghệ An

  9336. Giuse Bùi Công Tường, nông dân, Nghệ An

  9337. Nguyễn Thị Giáo, nông dân, Nghệ An

  9338. Têrêxa Đinh Thị Sỹ, nông dân, Nghệ An

  9339. Giuse Bùi Khang, nông dân, Nghệ An

  9340. Têrêxa Bùi Thị Hoa, nông dân, Nghệ An

  9341. Giuse Bùi Hữu, nông dân, Nghệ An

  9342. Giuse Bùi Thành, nông dân, Nghệ An

  9343. Têrêxa Nguyễn Trinh Nhường, nông dân, Nghệ An

  9344. Têrêxa Nguyệt Thị Danh, nông dân, Nghệ An

  9345. Bùi Đức Sáng, nông dân, Nghệ An

  9346. Bùi Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  9347. Phêrô Nguyễn Linh, nông dân, Nghệ An

  9348. Nguyễn Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9349. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9350. Nguyễn Đăng Khoa, học sinh, Nghệ An

  9351. Nguyễn Văn Bình, học sinh, Nghệ An

  9352. Giuse Bùi Đức Nhàn, nông dân, Nghệ An

  9353. Phêrô Nguyễn Tuyết, nông dân, Nghệ An

  9354. Bùi Hoàn, nông dân, Nghệ An

  9355. Bùi Trị, nông dân, Nghệ An

  9356. Têrêxa Bùi Thị Thảo Nhi, học sinh, Nghệ An

  9357. Pete Bùi Đức Tiến, thợ mộc, Nghệ An

  9358. Nguyễn Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9359. Têrêxa Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9360. Nguyễn Đăng Khoa, học sinh, Nghệ An

  9361. Nguyễn Văn Bình, học sinh, Nghệ An

  9362. Phạm Thị Thúy Ngọc, học sinh, Nghệ An

  9363. Phạm Thị Huyền Trang, học sinh, Nghệ An

  9364. Trần Thị Châu, học sinh, Nghệ An

  9365. Phạm Thị Cúc, học sinh, Nghệ An

  9366. Nguyễn Tan, thợ nề, Nghệ An

  9367. Nguyễn Văn Mông, nông dân, Nghệ An

  9368. Hồ Văn Hiền, học sinh, Nghệ An

  9369. Nguyễn Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9370. Lê Huyền Trang, học sinh, Nghệ An

  9371. Bùi Việt Dũng, học sinh, Nghệ An

  9372. Bùi Văn Báu, nông dân, Nghệ An

  9373. Bùi Văn An, công nhân, Nghệ An

  9374. Bùi Đức Bình, công nhân, Nghệ An

  9375. Nguyễn Văn Tâm, nông dân, Nghệ An

  9376. Nguyễn Văn Lộc, nông dân, Nghệ An

  9377. Nguyễn Thị Hạnh, nông dân, Nghệ An

  9378. Phan Thị Khiêm, nông dân, Nghệ An

  9379. Bùi Thị Phượng, nông dân, Nghệ An

  9380. Đàm Thị Vinh, nông dân, Nghệ An

  9381. Hồ Quang Đạt, nông dân, Nghệ An

  9382. Hà Minh Đức, nông dân, Nghệ An

  9383. Hồ Đức Trung, nông dân, Nghệ An

  9384. Bùi Đức Hậu, nông dân, Nghệ An

  9385. Hồ Thị Bình, nông dân, Nghệ An

  9386. Hồ Thị Nguyệt, học sinh, Nghệ An

  9387. Hồ Thị Trà My, học sinh, Nghệ An

  9388. Hồ Thị Liên, học sinh, Nghệ An

  9389. Bùi Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  9390. Hồ Quang Định, nông dân, Nghệ An

  9391. Hồ Thị Tuyết, nông dân, Nghệ An

  9392. Hồ Trọng Hữu, nông dân, Nghệ An

  9393. Bùi Văn Hường, nông dân, Nghệ An

  9394. Bùi Văn Đường, nông dân, Nghệ An

  9395. Hồ Văn Phước, nông dân, Nghệ An

  9396. Hồ Văn Lộc, nông dân, Nghệ An

  9397. Hồ Xuân Thủy, nông dân, Nghệ An

  9398. Bùi Đức Lành, nông dân, Nghệ An

  9399. Hồ Ngọc Cảnh, nông dân, Nghệ An

  9400. Hà Văn Quang, nông dân, Nghệ An

  9401. Hồ Thị Lâm, nông dân, Nghệ An

  9402. Phan Thị Khiêm, nông dân, Nghệ An

  9403. Bùi Văn Hưởng, nông dân, Nghệ An

  9404. Bùi Thị Hạ, nông dân, Nghệ An

  9405. Giuse Bùi Đức Hòa, nông dân, Nghệ An

  9406. Anna Nguyễn Thị Đương, nông dân, Nghệ An

  9407. Anna Hồ Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9408. Phêrô Bùi Văn Chung, nông dân, Nghệ An

  9409. Giuse Bùi Tường, nông dân, Nghệ An

  9410. Giuse Bùi Văn Đại, nông dân, Nghệ An

  9411. Têrêxa Hồ Thị Mỹ, nông dân, Nghệ An

  9412. Giuse Bùi Đức Hữu, nông dân, Nghệ An

  9413. Giuse Bùi Văn Kính, nông dân, Nghệ An

  9414. Phêrô Nguyễn Công Bình, nông dân, Nghệ An

  9415. Têrêxa Nguyễn Thị Như, nông dân, Nghệ An

  9416. Phanxicô Bùi Đức Thạch, nông dân, Nghệ An

  9417. Phêrô Bùi Văn Hạnh, nông dân, Nghệ An

  9418. Hồ Thị Tình, giữ trẻ, Nghệ An

  9419. Hồ Thị Thu, nông dân, Nghệ An

  9420. Trần Hùng, học sinh, Nghệ An

  9421. Bùi Văn, nông dân, Nghệ An

  9422. Bùi Thị Hiệu, nông dân, Nghệ An

  9423. Bùi Văn Hải, nông dân, Nghệ An

  9424. Lê Thị Phượng, nông dân, Nghệ An

  9425. Hồ Văn Phú, nông dân, Nghệ An

  9426. Nguyễn Thị Chính, nông dân, Nghệ An

  9427. Hồ Văn Nam, nông dân, Nghệ An

  9428. Trần Văn Hùng, nông dân, Nghệ An

  9429. Nguyễn Văn Năng, nông dân, Nghệ An

  9430. Hồ Văn Trọng, nông dân, Nghệ An

  9431. Nguyễn Danh, nông dân, Nghệ An

  9432. Đinh Bạt Hướng, học sinh, Nghệ An

  9433. Đinh Xuân Bắc, học sinh, Nghệ An

  9434. Nguyễn Phú, nông dân, Nghệ An

  9435. Nguyễn Tuân, nông dân, Nghệ An

  9436. Hồ Quang Tiến, học sinh, Nghệ An

  9437. Lê Văn Thành, nông dân, Nghệ An

  9438. Trần Văn Nhiên, nông dân, Nghệ An

  9439. Hồ Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  9440. Lê Văn Quang, nông dân, Nghệ An

  9441. Ngô Quyền, nông dân, Nghệ An

  9442. Bùi Văn Khánh, nông dân, Nghệ An

  9443. Hồ Văn Thăng, nông dân, Nghệ An

  9444. Bùi Văn Quân, học sinh, Nghệ An

  9445. Bùi Văn Tiên, học sinh, Nghệ An

  9446. Trần Thị Liên, học sinh, Nghệ An

  9447. Trần Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  9448. Hồ Văn An, học sinh, Nghệ An

  9449. Hồ Thị Quy, nông dân, Nghệ An

  9450. Bùi Văn Thường, nông dân, Nghệ An

  9451. Hồ Xuân Hinh, nông dân, Nghệ An

  9452. Trần Văn Điện, học sinh, Nghệ An

  9453. Trần Văn Đáng, nông dân, Nghệ An

  9454. Bùi Thị Lài, nông dân, Nghệ An

  9455. Bùi Văn Phi, nông dân, Nghệ An

  9456. Hồ Thị Châu, nông dân, Nghệ An

  9457. Bùi Văn Truyên, nông dân, Nghệ An

  9458. Bùi Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  9459. Hồ Văn Lâm, học sinh, Nghệ An

  9460. Hồ Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9461. Hồ Văn Lương, tự do, Nghệ An

  9462. Hồ Thị Thương, nông dân, Nghệ An

  9463. Phêrô Nguyễn Văn Kiên, nông dân, Nghệ An

  9464. Phêrô Nguyễn Văn Liệu, nông dân, Nghệ An

  9465. Phêrô Nguyễn Văn Trung, nông dân, Nghệ An

  9466. An Hà Chi Đoàn, nông dân, Nghệ An

  9467. Phêrô Phạm Đ Tri, nông dân, Nghệ An

  9468. Anna Phan Thị Hường, nông dân, Nghệ An

  9469. Anna Ngô Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9470. Giuse Nguyễn Văn Trình, nông dân, Nghệ An

  9471. Phêrô Nguyễn Văn Danh, nông dân, Nghệ An

  9472. Phêrô Nguyễn Văn Hợp, nông dân, Nghệ An

  9473. Phêrô Nguyễn Văn Hoạt, nông dân, Nghệ An

  9474. Phêrô Phạm Đình Vững, nông dân, Nghệ An

  9475. Giuse Nguyễn Văn Chính, nông dân, Nghệ An

  9476. Bùi Văn Nhi, nông dân, Nghệ An

  9477. Nguyễn Thị Tăng, nông dân, Nghệ An

  9478. Nguyễn Văn Châu, nông dân, Nghệ An

  9479. Phêrô Phạm Đình Mạnh, nông dân, Nghệ An

  9480. Phêrô Nguyễn Văn Đăng, nông dân, Nghệ An

  9481. Phêrô Nguyễn Văn Quyết, nông dân, Nghệ An

  9482. Phêrô Nguyễn Văn Hải, nông dân, Nghệ An

  9483. Maria Nguyễn Thị Huệ, nông dân, Nghệ An

  9484. Antôn Nguyễn Văn Hiên, nông dân, Nghệ An

  9485. Phêrô Nguyễn Văn Ân, công nhân, Nghệ An

  9486. Phêrô Nguyễn Văn Hải, công nhân, Nghệ An

  9487. Antôn Nguyễn Văn Hiền, công nhân, Nghệ An

  9488. Anna Nguyễn Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9489. Antôn Nguyễn Văn Bình, nông dân, Nghệ An

  9490. Phêrô Phạm Văn Điềm, nông dân, Nghệ An

  9491. Maria Hoàng Thị Hảo, nông dân, Nghệ An

  9492. Têrêxa Trương Thị Thơm, nông dân, Nghệ An

  9493. Antôn Bùi Văn Diện, nông dân, Nghệ An

  9494. Phêrô Nguyễn Văn Cương, nông dân, Nghệ An

  9495. Phêrô Phan Văn Thanh, công nhân, Nghệ An

  9496. Phêrô Nguyễn Văn Cức, nông dân, Nghệ An

  9497. Maria Trần Thị Lệ, nông dân, Nghệ An

  9498. Antôn Nguyễn Văn Tài, nông dân, Nghệ An

  9499. Phêrô Phạm Ngọc Thế, nông dân, Nghệ An

  9500. Phạm Thị Vượng, nông dân, Nghệ An

  9501. Anna Nguyễn Thị Vinh, nông dân, Nghệ An

  9502. Maria Nguyễn Thị Mai, nông dân, Nghệ An

  9503. Têrêxa Ngô Thị Thành, nông dân, Nghệ An

  9504. Anna Phạm Thị Phượng, nông dân, Nghệ An

  9505. Anna Phạm Thị Thịnh, nông dân, Nghệ An

  9506. Bùi Văn Lợi, học sinh, Nghệ An

  9507. Phêrô Nguyễn Văn Kiên, nông dân, Nghệ An

  9508. Anna Nguyễn Thị Tuyết, nông dân, Nghệ An

  9509. Anna Nguyễn Thị Yên, nông dân, Nghệ An

  9510. Maria Nguyễn Thị Hoa, nông dân, Nghệ An

  9511. Giuse Nguyễn Văn Giáo, nông dân, Nghệ An

  9512. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, nông dân, Nghệ An

  9513. Phêrô Nguyễn Văn Duẩn, nông dân, Nghệ An

  9514. Antôn Dũng, nông dân, Nghệ An

  9515. Anna Nguyễn Thị Nguyên, kinh doanh, Nghệ An

  9516. Antôn Nguyễn Nam Cao, học sinh, Nghệ An

  9517. Anna Trần Thị Lý, nông dân, Nghệ An

  9518. Phêrô Nguyễn Văn Quyết, nông dân, Nghệ An

  9519. Phêrô Phạm Đình Liêm, nông dân, Nghệ An

  9520. Phêrô Nguyễn Văn Sĩ, nông dân, Nghệ An

  9521. Giuse Nguyễn Văn Huỳnh, nông dân, Nghệ An

  9522. Phêrô Nguyễn Văn Tăng, nông dân, Nghệ An

  9523. Anna Nguyễn Thị Dương, nông dân, Nghệ An

  9524. Nguyễn Thị Sâm, Nghệ An

  9525. Nguyễn Văn Thành, công nhân, Nghệ An

  9526. Nguyễn Thị Hương, công nhân, Nghệ An

  9527. Hồ Thị Thanh, Nghệ An

  9528. Phan Thị Hương, Nghệ An

  9529. Nguyễn Trọng Đại, Nghệ An

  9530. Vũ Văn Quyền, Nghệ An

  9531. Phan Thị Tâm, công nhân, Nghệ An

  9532. Nguyễn Minh Quân, công nhân, Nghệ An

  9533. Nguyễn Thị Nga, học sinh, Nghệ An

  9534. Nguyễn Thị Mỹ Hoa, học sinh, Nghệ An

  9535. Nguyễn Văn Linh, học sinh, Nghệ An

  9536. Ngô Thị lan, học sinh, Nghệ An

  9537. Hoàng Công Tuấn, học sinh, Nghệ An

  9538. Hồ Bảo An, học sinh, Nghệ An

  9539. Nguyễn Kim Huệ, học sinh, Nghệ An

  9540. Hồ Văn Việt, học sinh, Nghệ An

  9541. Ngô Văn Cường, lái xe, Nghệ An

  9542. Ngô Đức Anh, sửa xe, Nghệ An

  9543. Nguyễn Quang Bảo, tự do, Nghệ An

  9544. Nguyễn Văn Cậy, lái xe, Nghệ An

  9545. Nguyễn Văn Đại, tự do, Nghệ An

  9546. Nguyễn Văn Tú, tự do,Nghệ An

  9547. Phạm Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  9548. Nguyễn Hoài Thương, sinh viên, TP HCM

  9549. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An

  9550. Nguyễn Văn Linh, học sinh, Nghệ An

  9551. Nguyễn Thái Bá, làm ruộng, Nghệ An

  9552. Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên, Nghệ An

  9553. Nguyễn Việt Đức, kinh doanh, Nghệ An

  9554. Nguyễn Minh Trí, học sinh, Nghệ An

  9555. Hồ Văn Thiện, học sinh, Nghệ An

  9556. Trần Văn Hiền, học sinh, Nghệ An

  9557. Nguyễn Văn Châu, học sinh, Nghệ An

  9558. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

  9559. Nguyễn Văn Cường, sinh viên, Nghệ An

  9560. Nguyễn Văn Toàn, làm ruộng, Nghệ An

  9561. Nguyễn Văn Hải, làm ruộng, Nghệ An

  9562. Hồ Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  9563. Nguyễn Thị Xinh, nông dân, Nghệ An

  9564. Nguyễn Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9565. Đậu Thị Ngân, nông dân, Nghệ An

  9566. Nguyễn Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  9567. Hoàng Văn Ba, học sinh, Nghệ An

  9568. Nguyễn Thị Vân, học sinh, Nghệ An

  9569. Phan Thị Mai, học sinh, Nghệ An

  9570. Phan Thị Huyền, học sinh, Nghệ An

  9571. Hoàng Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  9572. Nguyễn Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9573. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9574. Vũ Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9575. Phan Thị Ân, học sinh, Nghệ An

  9576. Trần Minh Cương, học sinh, Nghệ An

  9577. Phan Văn Nam, học sinh, Nghệ An

  9578. Ngô Đình Hưng, học sinh, Nghệ An

  9579. Phan Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9580. Trần Văn Tài, học sinh, Nghệ An

  9581. Nguyễn Tấn Tài, sinh viên, Nghệ An

  9582. Ngô Văn Hạnh, học sinh, Nghệ An

  9583. Nguyễn Văn Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

  9584. Trần Văn Đại, học sinh, Nghệ An

  9585. Trịnh Văn Khánh, học sinh, Nghệ An

  9586. Trần Đức Hải, học sinh, Nghệ An

  9587. Phan Thị Thu, sinh viên, Nghệ An

  9588. Nguyễn Thị Hoa, học sinh, Nghệ An

  9589. Nguyễn Thị Thảo, học sinh, Nghệ An

  9590. Nguyễn Thị Trang, học sinh, Nghệ An

  9591. Hoàng Thị Hường, sinh viên, Nghệ An

  9592. Nguyễn Thị Lợi, học sinh, Nghệ An

  9593. Nguyễn Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  9594. Nguyễn Tuấn Anh, học sinh, Nghệ An

  9595. Trần Văn Cảnh, sinh viên, Nghệ An

  9596. Phan Văn Phúc, học sinh, Nghệ An

  9597. Trần Văn Quyền, học sinh, Nghệ An

  9598. Nguyễn Thụy Sĩ, học sinh, Nghệ An

  9599. Nguyễn Văn Chính, học sinh, Nghệ An

  9600. Nguyễn Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

  9601. Hoàng Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An

  9602. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

  9603. Phan Văn Duyệt, làm ruộng, Nghệ An

  9604. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

  9605. Phạn Thị Tín, làm ruộng, Nghệ An

  9606. Phan Văn Hoàng, làm ruộng, Nghệ An

  9607. Phan Văn Sơn, làm ruộng, Nghệ An

  9608. Phan Thị Đông, làm ruộng, Nghệ An

  9609. Phan Q Anh, làm ruộng, Nghệ An

  9610. Thái Thị Hường, nông dân, Nghệ An

  9611. Thái Thị Hiền, nông dân, Nghệ An

  9612. Nguyễn Thị Hòa, Nghệ An

  9613. Chu Thị Tuyết, nông dân, Nghệ An

  9614. Chu Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  9615. Chu Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  9616. Hoàng Thị Thường, học sinh, Nghệ An

  9617. Trần Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  9618. Nguyễn Thị Đông, học sinh, Nghệ An

  9619. Nguyễn Thị Lý, học sinh, Nghệ An

  9620. Nguyễn Thị Vân, nông dân, Nghệ An

  9621. Nguyễn Thị Xuân, lao dộng tự do, Nghệ An

  9622. Phan Thị Hải, học sinh, Nghệ An

  9623. Đinh Thị Thi, nông dân, Nghệ An

  9624. Bùi Đức Duệ, nông dân, Nghệ An

  9625. Đinh Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9626. Nguyễn Đức Duy, làm ruộng, Nghệ An

  9627. Hoàng Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  9628. Ngô Văn Thế, làm ruộng, Nghệ An

  9629. Trần Văn Lượng, làm ruộng, Nghệ An

  9630. Ngô Đình Thi, làm ruộng, Nghệ An

  9631. Trần Văn Quyền, học sinh, Nghệ An

  9632. Phạm Thị Hải, học sinh, Nghệ An

  9633. Nguyên Pháp, nông dân, Nghệ An

  9634. Phan Văn Lành, nông dân, Nghệ An

  9635. Ngô V Thế, nông dân, Nghệ An

  9636. Ngô Hùng Vương, nông dân, Nghệ An

  9637. Nguyễn Văn Bác, nông dân, Nghệ An

  9638. Nguyễn Thị Nhường, nông dân, Nghệ An

  9639. Nguyễn Thị Hương, học sinh, Nghệ An

  9640. Nguyễn Thị Xuyên, nông dân, Nghệ An

  9641. Ngô Văn Phước, học sinh, Nghệ An

  9642. Nguyễn Minh Chiến, học sinh, Nghệ An

  9643. Nguyễn Thị Kim Cúc, giáo viên, Nghệ An

  9644. Phan Thị Trung, làm ruộng, Nghệ An

  9645. Phan Thị Thiết, làm ruộng, Nghệ An

  9646. Nguyễn Thị Huyền, kế toán, Nghệ An

  9647. Nguyễn Văn Ý, nông dân, Nghệ An

  9648. Ngô Thị Trí, nông dân, Nghệ An

  9649. Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh, Nghệ An

  9650. Nguyễn Thị Kim Úc, học sinh, Nghệ An

  9651. Nguyễn Thị Bích Nhật, học sinh, Nghệ An

  9652. Nguyễn Văn Pháp, học sinh, Nghệ An

  9653. Nguyễn Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9654. Nguyễn Thị Hải, học sinh, Nghệ An

  9655. Nguyễn Văn Thanh, học sinh, Nghệ An

  9656. Hoàng Thanh Hồng, học sinh, Nghệ An

  9657. Nguyễn Văn Thương, nông dân, Nghệ An

  9658. Nguyễn Trọng Đại, nông dân, Nghệ An

  9659. Phan Văn Chính, sinh viên, Nghệ An

  9660. Nguyễn Văn Hùng, sinh viên, Nghệ An

  9661. Nguyễn Văn Linh, sinh viên, Nghệ An

  9662. Nguyễn Văn Hoàn, nông dân, Nghệ An

  9663. Ngô Hữu Phước, sinh viên, Nghệ An

  9664. Nguyễn Thụy Sĩ, sinh viên, Nghệ An

  9665. Trần Thị Hải, học sinh, Nghệ An

  9666. Thái Văn Kiệm, học sinh, Nghệ An

  9667. Phan Văn Dũng, học sinh, Nghệ An

  9668. Nguyễn Hồng Sơn, học sinh, Nghệ An

  9669. Nguyễn Văn Tình, học sinh, Nghệ An

  9670. Bùi Văn Thiện, học sinh, Nghệ An

  9671. Hoàng Văn Tư, làm ruộng, Nghệ An

  9672. Nguyễn Văn Thủy, làm ruộng, Nghệ An

  9673. Nguyễn Văn Vịnh, lao dộng tự do, Nghệ An

  9674. Nguyễn Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  9675. Nguyễn Thị Liêm, làm ruộng, Nghệ An

  9676. Nguyễn Thị Thanh Tuyết, học sinh, Nghệ An

  9677. Nguyễn Hải Đường, làm ruộng, Nghệ An

  9678. Nguyễn Thị Huyền, làm ruộng, Nghệ An

  9679. Nguyễn Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An

  9680. Nguyễn Văn Danh, làm ruộng, Nghệ An

  9681. Nguyễn Văn Hoàng, học sinh, Nghệ An

  9682. Nguyễn Thị Mai, học sinh, Nghệ An

  9683. Phan Đức Cậy, làm ruộng, Nghệ An

  9684. Phan Mến, làm ruộng, Nghệ An

  9685. Nguyễn Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

  9686. Phan Thị Tuyết, học sinh, Nghệ An

  9687. Phan Văn Quyết, học sinh, Nghệ An

  9688. Hồ Văn Châu, làm ruộng, Nghệ An

  9689. Ngô Thị Phi, làm ruộng, Nghệ An

  9690. Ngô Văn Dương, làm ruộng, Nghệ An

  9691. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

  9692. Nguyễn Đình Thục, Nghệ An

  9693. Nguyễn Minh Chính, Nghệ An

  9694. Nguyễn Đình Kiểm, Nghệ An

  9695. Nguyễn Đình Thảo, Nghệ An

  9696. Hoàng Thị Tình, Nghệ An

  9697. Nguyễn Thị Lợi, làm ruộng, Nghệ An

  9698. Nguyễn Văn Thực, làm ruộng, Nghệ An

  9699. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

  9700. Nguyễn Thị Hoan, học sinh, Nghệ An

  9701. Hồ Thị Hương, học sinh, Nghệ An

  9702. Nguyễn Thị Tôn, học sinh, Nghệ An

  9703. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  9704. Lê Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9705. Nguyễn Thị Danh, học sinh, Nghệ An

  9706. Nguyễn Thị Châu, học sinh, Nghệ An

  9707. Nguyễn Thị Đồng, học sinh, Nghệ An

  9708. Hồ Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9709. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9710. Hoàng Thị Ngọc Pháp, học sinh, Nghệ An

  9711. Nguyễn Thị Nam, học sinh, Nghệ An

  9712. Phan Thị Phượng, học sinh, Nghệ An

  9713. Nguyễn Thị Nhan, học sinh, Nghệ An

  9714. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  9715. Nguyễn Thị Minh Ánh, Nghệ An

  9716. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  9717. Nguyễn Thị Hoa, học sinh, Nghệ An

  9718. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  9719. Nguyễn Văn Vĩnh, Nghệ An

  9720. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  9721. Hồ Thị Lý, Nghệ An

  9722. Nguyễn Văn Dũng, hcọ sinh, Nghệ An

  9723. Nguyễn Thị Mai, học sinh, Nghệ An

  9724. Nguyễn Thị Ngọc Yến, học sinh, Nghệ An

  9725. Nguyễn Thị Thắm, học sinh, Nghệ An

  9726. Hoàng Thị Nhiên, học sinh, Nghệ An

  9727. Phạm Thị Hằng, lao động tự do, Nghệ An

  9728. Nguyễn Thị Nhung, sinh viên, Nghệ An

  9729. Nguyễn Thị Tâm, học sinh, Nghệ An

  9730. Nguyễn Văn Quang, công nhân, Nghệ An

  9731. Nguyễn Thị Linh, công nhân, Nghệ An

  9732. Phan Văn Nhuận, công nhân, Nghệ An

  9733. Phan Thị Vân Ny, học sinh, Nghệ An

  9734. Nguyễn Anh Tuấn, học sinh, Nghệ An

  9735. Phan Thị Minh Phương, học sinh, Nghệ An

  9736. Phan Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  9737. Phan Văn Tình, học sinh, Nghệ An

  9738. Phan Văn Tiến, học sinh, Nghệ An

  9739. Phan Văn Thành, may mặc, Nghệ An

  9740. Hoàng Văn Quang, nông dân, Nghệ An

  9741. Nguyễn Văn Công, Nghệ An

  9742. Phan Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  9743. Phan Vinh Lịch, nông dân, Nghệ An

  9744. Nguyễn Văn Hùng, Nghệ An

  9745. Hoàng Văn Thiện, học sinh, Nghệ An

  9746. Nguyễn Tuấn, học sinh, Nghệ An

  9747. Thái Văn Phương, học sinh, Nghệ An

  9748. Phan Văn Trị, học sinh, Nghệ An

  9749. Nguyễn Văn Thiện, học sinh, Nghệ An

  9750. Hoàng Thị Huyền Trang, học sinh, Nghệ An

  9751. Nguyễn Phương Nam, học sinh, Nghệ An

  9752. Hoàng Văn Tuấn, học sinh, Nghệ An

  9753. Nguyễn Văn Dũng, nông dân, Nghệ An

  9754. Nguyễn Văn Phương, học sinh, Nghệ An

  9755. Đậu Văn Nhật, học sinh, Nghệ An

  9756. Nguyễn Văn Nhã, học sinh, Nghệ An

  9757. Phan Công Sơn, học sinh, Nghệ An

  9758. Nguyễn Cao Thiên, học sinh, Nghệ An

  9759. Nguyễn Sĩ Hải, học sinh, Nghệ An

  9760. Phan Văn Linh, công dân, Nghệ An

  9761. Nguyễn Hải Phong, học sinh, Nghệ An

  9762. Vũ Văn Danh, học sinh, Nghệ An

  9763. Trần Văn Đại, học sinh, Nghệ An

  9764. Nguyễn Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9765. Nguyễn Văn Chung, nông dân, Nghệ An

  9766. Nguyễn Thị Xuyên, học sinh, Nghệ An

  9767. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9768. Nguyễn Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

  9769. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  9770. Nguyễn Văn Thông, nông dân, Nghệ An

  9771. Nguyễn Văn Thái, nông dân, Nghệ An

  9772. Nguyễn Văn Lâm, nông dân, Nghệ An

  9773. Lê Văn Kiểm, nông dân, Nghệ An

  9774. Nguyễn Văn Quang, học sinh, Nghệ An

  9775. Nguyễn Hanh, nông dân, Nghệ An

  9776. Phan Thị Kim Thoa, nông dân, Nghệ An

  9777. Hoàng Thị Tích, nông dân, Nghệ An

  9778. Nguyễn Thị Nhường, làm ruộng, Nghệ An

  9779. Nguyễn Thị Trinh, nông dân, Nghệ An

  9780. Nguyễn Công Danh, nông dân, Nghệ An

  9781. Nguyễn Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9782. Nguyễn Thị Hiển, học sinh, Nghệ An

  9783. Nguyễn Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  9784. Nguyễn Xuân Bách, học sinh, Nghệ An

  9785. Trần Hữu Đức, học sinh, Nghệ An

  9786. Nguyễn Văn Hương, học sinh, Nghệ An

  9787. Ngô Đình Khôi, công nhân, Nghệ An

  9788. Hoàng Công Tiến, học sinh, Nghệ An

  9789. Nguyễn Văn Tuấn, học sinh, Nghệ An

  9790. Nguyễn Văn Giang, học sinh, Nghệ An

  9791. Hoàng Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  9792. Nguyễn Văn Hàn, lao động tự do, Nghệ An

  9793. Nguyễn Văn Tình, công nhân, Nghệ An

  9794. Trần Văn Chuyên, học sinh, Nghệ An

  9795. Trần Thị Tuyết, học sinh, Nghệ An

  9796. Trần Thị Minh, học sinh, Nghệ An

  9797. Phan Thị Vương, học sinh, Nghệ An

  9798. Phan Thị Minh, học sinh, Nghệ An

  9799. Phan Thị Bình, học sinh, Nghệ An

  9800. Chu Thu Phương, học sinh, Nghệ An

  9801. Nguyễn Văn Bình, học sinh, Nghệ An

  9802. Chu Mai Anh, học sinh, Nghệ An

  9803. Nguyễn Hoàng Khanh, học sinh, Nghệ An

  9804. Nguyễn Minh Chân, học sinh, Nghệ An

  9805. Hồ Anh Bách, học sinh, Nghệ An

  9806. Nguyễn Công Hiệp, học sinh, Nghệ An

  9807. Đào Văn Tiến, học sinh, Nghệ An

  9808. Đậu Thị Hoa, nông dân, Nghệ An

  9809. Ngô Thị Chung, làm ruộng, Nghệ An

  9810. Nguyễn Thị Hoan, học sinh, Nghệ An

  9811. Phan Thị Thành, sinh viên, Nghệ An

  9812. Phan Thị Hân, sinh viên, Nghệ An

  9813. Trần Văn Đồng, học sinh, Nghệ An

  9814. Lê Thị Vân, học sinh, Nghệ An

  9815. Chu Thị Huyền Trang, học sinh, Nghệ An

  9816. Nguyễn Thị Loan, nông dân, Nghệ An

  9817. Nguyễn Thị Hạnh, nông dân, Nghệ An

  9818. Nguyễn Thị Mai, nông dân, Nghệ An

  9819. Nguyễn An, nông dân, Nghệ An

  9820. Nguyễn Văn Kiệm, nông dân, Nghệ An

  9821. Nguyễn Cần, nông dân, Nghệ An

  9822. Phạm Thị Hưng, nông dân, Nghệ An

  9823. Nguyễn Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  9824. Nguyễn Văn Linh, học sinh, Nghệ An

  9825. Nguyễn Thị Hường, học sinh, Nghệ An

  9826. Nguyễn Văn Hoàng, học sinh, Nghệ An

  9827. Nguyễn Văn Thực, học sinh, Nghệ An

  9828. Phạn Văn Đường, học sinh, Nghệ An

  9829. Phan Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  9830. Phan Văn Phúc, học sinh, Nghệ An

  9831. Phan Văn Cường, học sinh, Nghệ An

  9832. Phan Đạo, học sinh, Nghệ An

  9833. Nguyễn Văn Thành, sinh viên, Nghệ An

  9834. Trần Văn Đức, làm ruộng, Nghệ An

  9835. Nguyễn Kim Hậu, lái xe, Nghệ An

  9836. Nguyễn Kim Thoa, học sinh, Nghệ An

  9837. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  9838. Nguyễn Văn Hoàng, học sinh, Nghệ An

  9839. Hàn Phi Quang, học sinh, Nghệ An

  9840. Hoàng Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9841. Nguyễn Thị Thương, học sinh, Nghệ An

  9842. Nguyễn Thị Thắm, học sinh, Nghệ An

  9843. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  9844. Nguyễn Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  9845. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  9846. Nguyễn Thị Hoa, học sinh, Nghệ An

  9847. Phan Thị Nhân, nông dân, Nghệ An

  9848. Nguyễn Tuấn Anh, học sinh, Nghệ An

  9849. Ngô Trung Hiếu, học sinh, Nghệ An

  9850. Nguyễn Văn Ba, học sinh, Nghệ An

  9851. Nguyễn Thị Hảo, học sinh, Nghệ An

  9852. Trần Văn Bảo, học sinh, Nghệ An

  9853. Nguyễn Văn Chính, đầu bếp, Nghệ An

  9854. Nguyễn Văn Chương, sinh viên, Nghệ An

  9855. Nguyễn Văn Dũng, nông dân, Nghệ An

  9856. Hoàng Văn Tịnh, nông dân, Nghệ An

  9857. Nguyễn Văn Đường, lao động tự do, Nghệ An

  9858. Phan Thế Minh, kinh doanh, Nghệ An

  9859. Phạm Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

  9860. Hồ Văn Trường, học sinh, Nghệ An

  9861. Trần Quốc Tuấn, học sinh, Nghệ An

  9862. Nguyễn Thị Lê, học sinh, Nghệ An

  9863. Trần Khánh Huyền, học sinh, Nghệ An

  9864. Nguyễn Văn Mạnh, học sinh, Nghệ An

  9865. Trần Minh Công, học sinh, Nghệ An

  9866. Nguyễn Thị Thúy, học sinh, Nghệ An

  9867. Phan Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  9868. Nguyễn Thị Nga, học sinh, Nghệ An

  9869. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  9870. Nguyễn Thị Lành, học sinh, Nghệ An

  9871. Phan Thị Thể, học sinh, Nghệ An

  9872. Hồ Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9873. Thái ThịThể,, học sinh, Nghệ An

  9874. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  9875. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  9876. Hồ Thị Phượng, học sinh, Nghệ An

  9877. Nguyễn Thị Minh, học sinh, Nghệ An

  9878. Thái Văn Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

  9879. Phan Thị Hoa, học sinh, Nghệ An

  9880. Nguyễn Thị Hoan, học sinh, Nghệ An

  9881. Nguyễn Thị Tín, học sinh, Nghệ An

  9882. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  9883. Nguyễn Thị Nga, học sinh, Nghệ An

  9884. Phan Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9885. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  9886. Hoàng Thị Thanh Dung, học sinh, Nghệ An

  9887. Nguyễn Thị Lộc, học sinh, Nghệ An

  9888. Phan Thị Bình, học sinh, Nghệ An

  9889. Phan Thị Thanh, học sinh, Nghệ An

  9890. Nguyễn Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  9891. Nguyễn Thị Bình, học sinh, Nghệ An

  9892. Nguyễn Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  9893. Nguyễn Văn Hoàng, học sinh, Nghệ An

  9894. Hoàng Duy Huấn, học sinh, Nghệ An

  9895. Phan Văn Lĩnh, nông dân, Nghệ An

  9896. Nguyễn Văn Cường, học sinh, Nghệ An

  9897. Nguyễn Văn Liệu, nông dân, Nghệ An

  9898. Phan Văn Nam, học sinh, Nghệ An

  9899. Nguyễn Đức Cường, học sinh, Nghệ An

  9900. Nguyễn Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

  9901. Nguyễn Văn Diệm, công nhân, Nghệ An

  9902. Nguyễn Thị Phượng, giáo viên, Nghệ An

  9903. Nguyễn Thị Lợi, học sinh, Nghệ An

  9904. Phạm Thị Đức, học sinh, Nghệ An

  9905. Nguyễn Thị Vân, sinh viên, Nghệ An

  9906. Nguyễn Thị Nhiều, lao động tự do, Nghệ An

  9907. Nguyễn Thị Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

  9908. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  9909. Hồ Văn Vị, làm ruộng, Nghệ An

  9910. Nguyễn Thị Sử, làm ruộng, Nghệ An

  9911. Hồ Thị Thường, làm ruộng, Nghệ An

  9912. Phạm Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9913. Hoàng Thị Hoa, lao động tự do, Nghệ An

  9914. Nguyễn Thị Hằng, lao động tự do, Nghệ An

  9915. Nguyễn Thị Hồng Nhung, lao động tự do, Nghệ An

  9916. Nguyễn Thị Lộc, lao động tự do, Nghệ An

  9917. Nguyễn Thị Luyền, lao động tự do, Nghệ An

  9918. Nguyễn Thị Hương, lao động tự do, Nghệ An

  9919. Nguyễn Kim Hiền, lao động tự do, Nghệ An

  9920. Nguyễn Kim Hòa, lao động tự do, Nghệ An

  9921. Nguyễn Kim Hoàng, lao động tự do, Nghệ An

  9922. Hồ Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  9923. Vũ Minh Điệp, nông dân, Nghệ An

  9924. Hồ Văn Cương, nông dân, Nghệ An

  9925. Trần Dũng, nông dân, Nghệ An

  9926. Nguyễn Văn Đường, nông dân, Nghệ An

  9927. Hồ Văn Phúc, nông dân, Nghệ An

  9928. Nguyễn Văn Huynh, sinh viên, Nghệ An

  9929. Trần Văn Chính, nông dân, Nghệ An

  9930. Phan Trung Thu, nông dân, Nghệ An

  9931. Nguyễn Xuân Cương, nông dân, Nghệ An

  9932. Hoàng Xuân Kiều, học sinh, Nghệ An

  9933. Hoàng Xuân Ninh, sinh viên, Nghệ An

  9934. Phạm Văn Phương, học sinh, Nghệ An

  9935. Nguyễn Xuân Đức, học sinh, Nghệ An

  9936. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  9937. Hoàng Thị Huệ, buôn bán, Nghệ An

  9938. Phan Thị Vân, thời trang, Nghệ An

  9939. Nguyển Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  9940. Hoàng Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

  9941. Hoàng Thị Hải, học sinh, Nghệ An

  9942. Nguyễn Văn Xuyên, làm ruộng, Nghệ An

  9943. Nguyễn Văn Bính, Nghệ An

  9944. Trần Văn Trương, làm ruộng, Nghệ An

  9945. Nguyễn Văn Thương, làm ruộng, Nghệ An

  9946. Ngô Văn Giao, làm ruộng, Nghệ An

  9947. Nguyễn Văn Mai, làm ruộng, Nghệ An

  9948. Nguyễn H Đức, làm ruộng, Nghệ An

  9949. Đậu Phan, làm ruộng, Nghệ An

  9950. Hoàng Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

  9951. Nguyễn Văn Trường, làm ruộng, Nghệ An

  9952. Nguyễn Đức, Nghệ An

  9953. Ngô Thị Trương, Nghệ An

  9954. Hoàng Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  9955. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Nghệ An

  9956. Phạm Thị Bình, học sinh, Nghệ An

  9957. Hoàng Thị Hồng Lê, học sinh, Nghệ An

  9958. Nguyễn Thị Liên, học sinh, Nghệ An

  9959. Nguyễn Thị Thảo, học sinh, Nghệ An

  9960. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  9961. Nguyễn Thị Mai Sương, học sinh, Nghệ An

  9962. Nguyễn Thị Hiệp, học sinh, Nghệ An

  9963. Hoàng Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  9964. Nguyễn Thị Tuyết, học sinh, Nghệ An

  9965. Nguyễn Thi Hồng, học sinh, Nghệ An

  9966. Nguyễn Thị Tín, học sinh, Nghệ An

  9967. Nguyễn Thị Hải, học sinh, Nghệ An

  9968. Bùi Đức Cầu, học sinh, Nghệ An

  9969. Bùi Đức Phúc, nông dân, Nghệ An

  9970. Bùi Đức Duệ, nông dân, Nghệ An

  9971. Bùi Thị Tình, học sinh, Nghệ An

  9972. Vũ Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  9973. Đinh Thị Hiếu, nông dân, Nghệ An

  9974. Bùi Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  9975. Huỳnh Hùng, công nhân, Hoa Kỳ

  9976. Huynh An Loc, CHLB Đức

  9977. Vũ Văn Ngọc, nông dân, Đồng Nai

  9978. Huynh Thai Hoa, CHLB Đức

  9979. Nguyễn Gio An, sinh viên, Ninh Thuận

  9980. Pham Khanh, CHLB Đức

  9981. Tạ Đăng Phương, công nhân, Bắc Giang

  9982. Huỳnh Mai Chương, nhân viên văn phòng, TP HCM

  9983. Lê Minh Đường, cử nhân kinh tế, kĩ sư cơ khí, TP HCM

  9984. Kinh Nguyễn, Hoa Kỳ

  9985. Vo Xuan Ba, giáo viên, Bình Dương

  9986. Vo Hoang Ba, Bình Dương

  9987. Đinh Xuân Huy, nhân viên văn phòng, TP HCM

  9988. Tống Thị Hồng Ngọc, sinh viên, Đà Nẵng

  9989. Lê Văn Cường, cơ khí, Nghệ An

  9990. Trần Văn Hùng, lái xe, Hà Nội

  9991. Lê Đăng Vũ, TP HCM

  9992. Nguyễn Anh Đức, thương nhân, TP HCM

  9993. Hồng Ngọc Phạm, thợ, Nghệ An

  9994. Nguyễn Mạnh Hà, Hải Phòng

  9995. Cao Gia Linh, nhân viên, Hoa Kỳ

  9996. Lưu Thị Dần, TP HCM

  9997. Nguyễn Văn Tấn, kinh doanh, Canada

  9998. Pham Cuong, Machinist, Hoa Kỳ

  9999. La Ryan, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10000. Dat Luu, nghỉ hưu, Canada

  10001. John Tran, Machinist, Hoa Kỳ

  10002. Loc Nguyen, kinh doanh nghề nail, Hoa Kỳ

  10003. Nguyễn Hữu Nhân, sinh viên, Quảng Ngãi

  10004. Lê Bá Khoa, Canada

  10005. Lê Văn Dũng, công nhân, TP HCM

  10006. Jordan Hồ, chuyên viên điện toán, Hoa Kỳ

  10007. Phạm Văn Phú, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10008. Francis Doan, nghiên cứu khoa học, TSKH, Pháp

  10009. Huynh Đại, thợ máy, Hoa Kỳ

  10010. Lisa Doan, sản xuất dược phẩm, kỹ sư, Pháp

  10011. Nguyen Thanh Son, kinh doanh, Bắc Ninh

  10012. Mai Hương Thơm, thạc sĩ, giáo viên trường, TP HCM

  10013. Phạm Thu Hương, học sinh, Hà Nội

  10014. Vũ Hoàng Tùng, học sinh, Hoa Kỳ

  10015. Trần Lâm Hoàng, học sinh, Hà Nội

  10016. Vo Tan Thanh, kỹ thuật viên, Hoa Kỳ

  10017. Nghiêm Hồng Sơn, cán bộ nghiên cứu, Đại học Queensland, Australia

  10018. Henry Ta, buôn bán, Hoa Kỳ

  10019. Hà Công Hồng, nha sĩ, Australia

  10020. Mai Anh Tuấn, kiến trúc sư, Australia

  10021. Quy Thanh Nguyen, Control R&D Specialist, Hoa Kỳ

  10022. Dinh Canh Chu, Electronic technician, Australia

  10023. Lê Xuân Hùng, sinh viên, Thanh Hóa

  10024. Nguyen Thi Hiep, nghien cuu sinh, Australia

  10025. Nguyễn Xuân Hiển, TS, Hà Nội

  10026. Nguyễn Hồng Lân, TS, Giám đốc Trung tâm, Hà Nội

  10027. Phạm Tuấn Huy, thạc sĩ, Phó Viện trưởng, Hà Nội

  10028. Lê Hồng Giang, giám đốc đầu tư, Công ty đầu tư TGM, Australia

  10029. Liet Ky Huynh, Hoa Kỳ

  10030. Nguyễn Hữu Trãi, cử nhân, TP HCM

  10031. Trần Quốc Việt, kĩ sư, TP HCM

  10032. Cổ Minh Tâm, kiến trúc sư, TP HCM

  10033. Tien Lưu, công nhân, Canada

  10034. My Ta, công nhân, Canada

  10035. Tri Lưu, sinh viên, Canada

  10036. Minh Lưu, sinh viên, Canada

  10037. Thuat Nguyen, hưu trí, Canada

  10038. Vũ Trọng Hải, sinh viên, Hà Nội

  10039. Nguyễn Tuân, CEO/CIO, Hà Nội

  10040. Lê Minh Tuấn, kỹ sư, Đà Nẵng

  10041. Nguyễn Thị Hảo, Hàn Quốc

  10042. Trần Hồ Quốc Bảo, lập trình viên, kỹ sư, TP HCM

  10043. Cao Minh Truc, sinh viên, TP HCM

  10044. Tran Dinh Phuong, bác sĩ giám định viên tư pháp, TP HCM

  10045. Cao Thi Viet Khánh, nhân viên văn phòng, TP HCM

  10046. Hoàng Thắng, nghề nghiệp kế toán cấp chuyên viên, Hà Nội

  10047. Vũ Minh, Medical Technologist (ASCP, B.S), Hoa Kỳ

  10048. Nguyễn Thị Thảo An, Engineering Quality Assurance, nhà văn, Hoa Kỳ

  10049. Ivee Bongosia, Research/Technical Assistant, Philippines

  10050. Đỗ Văn Sen, thạc sĩ, Cục phó, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội

  10051. Vũ Trường Sơn, giám đốc, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội

  10052. Nguyễn Vũ Hoàng, sinh viên, Đồng Nai

  10053. Nguyễn Xuân Thư, nhân viên văn phòng, Đồng Nai

  10054. Nguyen Viet Cuong, bác sĩ y khoa, chuyên khoa nội thương, Hoa Kỳ

  10055. Hồ Quang Tây, kỹ sư thiết kế, TP HCM

  10056. Nguyễn Phúc Thọ, Pháp

  10057. Khổng Hữu Cường, học sinh, Hải Phòng

  10058. Le Dung, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

  10059. Phạm Tuấn, quản trị dữ liệu, Hoa Kỳ

  10060. Nguyễn V Cần, Hoa Kỳ

  10061. Đường Trần, nhân viên khách sạn, Hoa Kỳ

  10062. Trương Tuyết Hoa, nhân viên nhà hàng, Hoa Kỳ

  10063. Trịnh Việt, kỹ sư, Hà Nội

  10064. Nguyen Huong, Hoa Kỳ

  10065. Nguyen Webster, Hoa Kỳ

  10066. Nguyen Winton, Hoa Kỳ

  10067. Pham Dung, Hoa Kỳ

  10068. Dinh Trieu, Hoa Kỳ

  10069. Nguyen Thom, Hoa Kỳ

  10070. Phạm Ngọc Sơn, TC Biển-Hải đảo, Hà Nội

  10071. Trần Văn Đồng, sinh viên, Hà Nội

  10072. Ngyen Thi Hoa, I.C.Designer, Hoa Kỳ

  10073. Anne Nghi Trang, thường dân, Phan Thiết

  10074. Lê Tân, kinh doanh, TP HCM

  10075. Phan Kim Liên, buôn bán, Cà Mau

  10076. Nguyễn Văn Nhân, kiến trúc sư, Hà Nội

  10077. Ngyễn Ái Việt, sinh viên đại học, Hà Nội

  10078. Chu Trí Thức, nghỉ hưu, Hà Nội

  10079. Trần Thanh Tiền, chuyên viên, Hà Nội

  10080. Sùng Hữu Anh Túc, HRM, Lào Cai

  10081. Bùi Văn Sơn, cử nhân kinh tế, kế toán, Thái Bình

  10082. Ha The Minh, Australia

  10083. Đỗ Chiến Thắng, kinh doanh tự do, Hà Nội

  10084. Nguyễn Minh Quang, sinh viên cao học, Tiền Giang

  10085. Hieu Phan, Civil Engineer, Hoa Kỳ

  10086. Ngô Văn Thép, nghề nghiệp tự do, Hải Dương

  10087. Phan Thành C, chuyên viên Tin học & Tích hợp Hệ thống viễn thông, chủ doanh nghiệp, TP HCM

  10088. Nguyễn Văn Hữu, kỹ sư, Pháp

  10089. Le Viet Ha, kinh doanh, CH Czech

  10090. Jamie Kieu, thạc sĩ, giám đốc doanh nghiệp, Hoa Kỳ

  10091. Phan Quang Sự, công nhân, Cần Thơ

  10092. Hoàng Thi Hoài, công nhân, Quảng Bình

  10093. Nguyễn Ngọc Phượng Hoàng, kỹ sư, TP HCM

  10094. Nguyễn Minh Đức, sinh viên, Hà Nội

  10095. Lê Tấn Hùng, dược sĩ, TP HCM

  10096. Tran Thi Mai Hoa, cán bộ hưu trí Nhà xuấn bản Thế giới, Hà Nội

  10097. Nguyen Thi Hanh, doanh nhân, CHLB Đức

  10098. Dương Hữu Phương, TP HCM

  10099. Tony Long Bui, Photographer, Hoa Kỳ

  10100. Nguyen Tien Hung, doanh nhân, CHLB Đức

  10101. Nguyễn Anh Tú, chuyên viên tư vấn tài chính, Hà Nội

  10102. Long Lê, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10103. Nguyen Thanh Lam, cựu sinh viên Đại học Sydney, Hà Nội

  10104. Đức Long, TS, bác sĩ, TP HCM

  10105. Nguyễn Thế Duy, nhân viên ngân hàng, TP HCM

  10106. Tống Trần Ái, công nhân, Khánh Hòa

  10107. Phan Trần Quang Huy, nhà báo, TP HCM

  10108. Ngoc Nguyen, public servant, Australia

  10109. Kim D. Nguyen, employee, Australia

  10110. James Nguyen, pharmacist/artist, Australia

  10111. Joey Nguyen, MD, Australia

  10112. Thu Dương, nội trợ, Hoa Kỳ

  10113. Nguyễn Việt Hưng, kiến trúc sư, Hà Nội

  10114. Phạm Thị Lân, nội trợ, Hà Nội

  10115. Nguyễn Văn Thinh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Đức Việt Magdeburg, bang Sachen-Anhalt, CHLB Đức

  10116. Kiem C. Nguyen, Structural Engineer – Aerospace, Hoa Kỳ

  10117. Nguyễn V. Lộc, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10118. Lê Mạnh Cường, England

  10119. Nguyễn Thị Ngọc Tâm, cử nhân, TP HCM

  10120. Trần Gia Luật, kỹ sư, TP HCM

  10121. Đỗ Thị Trà My, thiết kế đồ họa/ giảng viên Đại học, TP HCM

  10122. Đào Minh Khánh, lao động tự do, Hà Nội

  10123. Trần Văn Châu, C.E.O, Đà Nẵng

  10124. Nguyen Phuc Vinh, truyền thông, báo chí, TP HCM

  10125. Christopher Duc Hoang, Aeronautical Engineer, Hoa Kỳ

  10126. Nguyễn Phước Sáng, kỹ sư, TP HCM

  10127. Trần Phương, nhân viên, Hoa Kỳ

  10128. Trần Helen, kinh doanh, Hoa Kỳ

  10129. Trần Cindy, sinh viên y khoa, Hoa Kỳ

  10130. Trần Christine, học sinh, Hoa Kỳ

  10131. Thai Hoa, An Giang

  10132. Phạm Văn Hoan, kỹ sư, Hà Nội

  10133. Nguyễn Hồng Thanh Trúc, du học sinh, Nhật Bản

  10134. Hoàng Thanh Tùng, công chức nhà nước, Thái Nguyên

  10135. Dan Tran, kỹ Sư, Hoa Kỳ

  10136. Nguyen Huu Canh, CHLB Đức

  10137. Nguyen Thị Mỹ, Hoa Kỳ

  10138. Trần Diễm Huyền, Hoa Kỳ

  10139. Lâm Lưỡng Thăng, Hoa Kỳ

  10140. Trân Diễm Quỳnh, Hoa Kỳ

  10141. Jeff Trần, Hoa Kỳ

  10142. Trần Phú Thiên, Hoa Kỳ

  10143. Nguyễn Thụy Thảo, Hoa Kỳ

  10144. Vu Dao, Software engineer, Hoa Kỳ

  10145. Vũ Hữu Dư, Vũng Tàu

  10146. Tô Lan Phương, giảng viên, Thái Nguyên

  10147. Trần Thị Đáng, Hoa Kỳ

  10148. Đỗ Văn Định, sinh viên, Hoa Kỳ

  10149. Nguyễn Phước Hí, cựu cán sự ngành Sinh học, CHLB Đức

  10150. Lý Thị Bạch Tuyết, cựu y tá, CHLB Đức

  10151. Nguyễn Bạch Thùy Dung, Laborantin bei UKE (Universität Hamburg-Eppendorf ), CHLB Đức

  10152. Ngo Son, công nhân, Hoa Kỳ

  10153. Nguyễn Thanh Hồ, Hoa Kỳ

  10154. Man Ho, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10155. Trần Thị Kim Mai, kinh doanh, Hoa Kỳ

  10156. Chu Cao Phuc, Hoa Kỳ

  10157. Hồ Phát Gia Triết, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10158. Nguyễn Huy Phương, Hoa Kỳ

  10159. Paul Phan Minh Trực, sinh viên, Canada

  10160. Anna Phan Thụy Trinh, sinh viên, Canada

  10161. Peter Phan Nguyên Trí, sinh viên, Canada

  10162. Nguyễn Bích Hiền, Accountant, Canada

  10163. Phan Anh Quang Trường, Programmer Analyst, Canada

  10164. Trần Văn Chừng, Hoa Kỳ

  10165. La Thanh Lee, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10166. Nguyễn Việt Nam, nghề nghiệp tự do, Hà Nội

  10167. Nguyễn P Lâm, Anh Quốc

  10168. La Stephanie, cử nhân, Hoa Kỳ

  10169. Tuan Pham, Hoa Kỳ

  10170. Võ Bá Hùng, TP HCM

  10171. Nguyễn An Hải, nghề nghiệp tự do, Thái Bình

  10172. Nguyen Them, Hoa Kỳ

  10173. Nguyễn Văn Đức, bác sĩ y khoa, Hoa Kỳ

  10174. Trần Văn Bé, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

  10175. Nguyen Van Lien, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10176. Andrew Nguyen, kỹ sư, Canada

  10177. Nguyễn Xuân Quyền, cựu giáo chức, Quảng Nam

  10178. Đào Văn Hưởng, cán bộ ngân hàng, Hà Nội

  10179. Dam Hung Quang, sinh viên, Nghệ An

  10180. Nguyễn Văn Hạnh, TS, giám đốc Trung tâm, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội

  10181. Đoàn Xuân Sinh, TS, giám đốc Trung tâm, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội

  10182. Hoàng Văn Phấn, giám đốc Trung tâm, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội

  10183. Anh Dang, Professor, Hoa Kỳ

  10184. Nguyễn Hoàng Bảo Sơn, cán bộ y tế, TP HCM

  10185. Lê Văn Hội, kỹ thuật viên tin học, Phú Yên

  10186. Nguyễn Văn Thạch, kỹ sư cơ khí, Hoa Kỳ

  10187. Nguyễn Thị Hạnh, nội trợ, Hoa Kỳ

  10188. Nguyễn Việt Long, học sinh, Hoa Kỳ

  10189. Nguyễn Việt Linh, học sinh, Hoa Kỳ

  10190. Vo Thuan, công nhân, Australia

  10191. Thai Nguyen, chuyên viên điện toán, Hoa Kỳ

  10192. Huỳnh Thanh Xuyên, nghề nghiệp tự do, Kiên Giang

  10193. Nguyễn Văn Thành, thợ lắp ráp (Assembling), Canada

  10194. Đặng Việt Hưng, thiết kế xây dựng, TP HCM

  10195. Nguyễn Bảo Huy, TP HCM

  10196. Pham Thien Can, cựu tù nhân chính trị, Hoa Kỳ

  10197. Phan Trọng Trang, kỹ thuật viên điện tử, Nghệ An

  10198. Lê Duy Minh, kỹ sư, TP HCM

  10199. Phung Van My, giám đốc, TP HCM

  10200. Nguyen Huu Thai, kế toán, TP HCM

  10201. Pham Ngoc Quang, linh mục, Nghệ An

  10202. Tuan Nguyen, chủ nhà hàng, Hoa Kỳ

  10203. Hoàng Văn Cương, sinh viên, Hà Nội

  10204. Nguyễn Hữu Hoàn, giáo viên, TP HCM

  10205. Chau Le, Hoa Kỳ

  10206. Hong Thai, Hoa Kỳ

  10207. Timothy Le, Hoa Kỳ

  10208. Hieu Le, Hoa Kỳ

  10209. Nhan Le, Hoa Kỳ

  10210. Kyra Hoang, Hoa Kỳ

  10211. Trinh Le, Hoa Kỳ

  10212. Han Le, Hoa Kỳ

  10213. Thi Le, Hoa Kỳ

  10214. Hang Tran, Hoa Kỳ

  10215. Chin Phan, Hoa Kỳ

  10216. Thy Tran, Hoa Kỳ

  10217. Nguyễn Thanh Thủy, lao động tự do, Nghệ An

  10218. Nguyen van Hien, CHLB Đức

  10219. Từ Cát Thắng, lao động phổ thông, Vĩnh Long

  10220. Nguyễn Duy Bình, luật sư, TP HCM

  10221. Chien Do Hung, doanh nhân, CHLB Đức

  10222. Trịnh Xuân Thuỷ, quản trị viên cao cấp, TP HCM

  10223. Nguyễn Văn Dương, Nghệ An

  10224. Võ Thị Liên, Nghệ An

  10225. Luu Van Truong, chuyên viên vật lý trị liệu, giáo viên, TP HCM

  10226. Lê Quang Hoành, giảng viên đại học, nghỉ hưu, TP HCM

  10227. Phạm Đình Thuần, phóng viên tự do, TP HCM

  10228. Tran Van An, buôn bán, TP HCM

  10229. Ly Van Ba, buôn bán, TP HCM

  10230. Le Thi Ly, buôn bán, TP HCM

  10231. Truong Quoc Viet, kỹ sư, TP HCM

  10232. Trương Minh Chiến, sinh viên, Lâm Đồng

  10233. Lê Ngọc Phước, kỹ sư, Quảng Nam

  10234. Lãm Ngọc, VN Sydney Radio, Australia

  10235. Hoàng Châu Vũ, kinh doanh tự do, Hà Nội

  10236. Nguyễn Văn Công, kỹ sư xây dựng, Long An

  10237. Nguyễn Thanh, Đà Lạt

  10238. Lê Văn Lìn, sinh viên, Hoa Kỳ

  10239. Lý Đông Hoàng, dịch giả, Hà Nội

  10240. Nguyễn Xuân Hiển, nhà giáo, Hà Nội

  10241. Hồ Đại Hiệp, công dân, TP HCM

  10242. Bùi Phan Anh Tú, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  10243. Le Thi Loc, nội trợ, TP HCM

  10244. Tran Luu, cán bộ hưu trí, Hải Phòng

  10245. Le Phat, kỹ sư hưu trí, Hoa Kỳ

  10246. Thuy Ha, hưu trí, Hoa Kỳ

  10247. Hoàng Vũ, kỹ sư, Thanh Hóa

  10248. Le Dinh Phat, kỹ sư hưu trí, Hoa Kỳ

  10249. Nguyễn Ánh Tuyết, cử nhân, Anh Quốc

  10250. Phan Anh Tuấn, nghiên cứu, TS, Hà Nội

  10251. Ha Thanh Thuy, Hoa Kỳ

  10252. Trương Bá Thụy, dược sĩ, cựu quân nhân, TP HCM

  10253. Phạm Vinh, nhà nghiên cứu, Na Uy

  10254. Huynh Minh Ngoc, kỹ sư Sở cấp thoát nước thành phố Montreal, Canada

  10255. Trần Văn Thuấn, kỹ sư xây dựng, TP HCM

  10256. Nguyen Lien, Accountant, Canada

  10257. Tran Thai, Engineer, Canada

  10258. Huynh Viet Quoc, nghề tự do, Hoa Kỳ

  10259. Vo Hoang Son, kỹ sư, CHLB Đức

  10260. Trí Le, thông dịch viên, Hoa Kỳ

  10261. Ngo Ngoc Ánh, hưu trí, Hoa Kỳ

  10262. Thich Chan Phap Duyen, Hà Lan

  10263. Phạm Thanh Bình, chuyên viên Đồ họa, Hoa Kỳ

  10264. Nguyen Dinh Dung, kinh doanh, Cộng hòa Czech

  10265. La Trung Mike, kỹ sư, Hoa Kỳ

  10266. Xena Huynh, Hoa Kỳ

  10267. Van Huynh, Hoa Kỳ

  10268. Rosa Nguyen, Hoa Kỳ

  10269. Le Thoai Quyen, bác sĩ, TP HCM

  10270. Nguyễn Huy Anh, TP HCM

  10271. Ton Nguyen, Hoa Kỳ

  10272. Lâm Giang, lao động tự do, TP HCM

  10273. Nguyen Bach Yen, hưu trí, Canada

  10274. Huynh Mai Anh, y tá, Canada

  10275. Tang Hong Tuong, Hoa Kỳ

  10276. Ho Quang Duke, Hoa Kỳ

  10277. Ho Quang Liem, Hoa Kỳ

  10278. Ho Ngoc Landai, Hoa Kỳ

  10279. Hoang Manth, Hoa Kỳ

  10280. Ho Mong Thu, Hoa Kỳ

  10281. Nguyen Tri, Hoa Kỳ

  10282. Kenneth P.Ngo, Hoa Kỳ

  10283. Phạm Ngọc Khuê, Hoa Kỳ

  10284. Phan Văn Quyền, kỹ sư, Nghệ An

  10285. Nguyen Ngoc Minh, Hà Nội

  10286. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, biên phiên dịch, Hà Nội

  10287. Nguyễn Hữu Phát, chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietmoney Holding Pty, Singapore

  10288. Phi Thị Kim Chung, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Hàn Quốc

  10289. Trần Thanh, kỹ sư điện, Hoa Kỳ

  10290. Phạm Thanh Hoàng, kiến trúc sư, TP HCM

  10291. Nguyễn Van Cần, hưu trí, Hoa Kỳ

  10292. Nguyễn Đức Minh, thợ xây dựng, TP HCM

  10293. Nguyễn Thi Mỹ, kế toán, Hoa Kỳ

  10294. Nguyên Xuan Ninh, thợ điện, Quảng Bình

  10295. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội

  10296. Nguyễn Duy Ngô, kỹ sư cơ khí, Quảng Ninh

  10297. Trịnh Sơn Lương, Engineer, Hoa Kỳ

  10298. Bui Nhu Mai, Software Engineer, Hoa Kỳ

  10299. Nguyễn Thanh Thuỷ, nhân viên marketing, Hà Nội

  10300. Nguyen Vu Hai, kỹ sư, CHLB Đức

  10301. Vũ Mạnh Cường, sinh viên, Thanh Hóa

  10302. Bùi Việt Trung, Australia

  10303. Pham Hoai Nam, kỹ sư, Nghệ An

  10304. Liên Huỳnh, nội trợ, Anh Quốc

  10305. Tran Minh, kỹ sư, TP HCM

  10306. Phạm Thanh Đức, thạc sĩ, nguyên cán bộ nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Australia

  10307. Tri Truong, sinh viên, Hoa Kỳ

  10308. Nguyễn Ngọc Bằng, nghề tự do, Hà Nội

  10309. Đinh Long Hưng, TP HCM

  10310. Hoàng Sơn, kinh doanh, CHLB Đức

  10311. Nguyen Van Thao, X-quang, Hoa Kỳ

  10312. Phan Mai, markets, Hoa Kỳ

  10313. Nguyen Thi Son, TS, bác sĩ, Phó khoa Y học cổ truyền Đại học Y duoc, TP HCM

  10314. Trần Tử Vân Anh, giáo viên, TP HCM

  10315. Phan Văn Quân, TP HCM

  10316. Đinh xuân Quân, TS, Hoa Kỳ

  10317. Nguyên Khởi Thông, Ninh Thuận

  10318. Alex Nguyen, Business, Hoa Kỳ

  10319. Steffany Nguyen, MBA, Accounting Manager, Hoa Kỳ

  10320. Khang Le, Quality Control Daily Foods Inc, Hoa Kỳ

  10321. Trịnh Lan, Giám đốc, Hà Nội

  10322. Duơng Thanh Phong, sĩ quan chế độ cũ, nhà thơ, Hoa Kỳ

  10323. Phạm Thị Nho, Hoa Kỳ

  10324. Nguyễn Quốc Bảo, businessman, Hoa Kỳ

  10325. Nguyễn Ngọc Để, sĩ quan chế độ cũ, Hoa Kỳ

  10326. Tân Hồng Điệp, giáo sư, Hoa Kỳ

  10327. Nguyễn Duy Điển, sĩ quan chế độ cũ, Hoa Kỳ

  10328. Nguyển Văn Trí, Hoa Kỳ

  10329. Ngô Đắc Lũy, sinh viên, Hà Nội

  10330. Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng kỹ thuật, TP HCM

  10331. Tong Van Phung, Mechanic, Hoa Kỳ

  10332. Lê Duy Thanh, kỹ sư, Tây Ninh

  10333. Đặng Văn Hoan, kỹ sư, Đắk Lắk

  10334. Trần Văn Bê, nông dân mất đất, Tiền Giang

  10335. Trần Văn Kiểng, nông dân, Tiền Giang

  10336. Lê Thị Lụa, nông dân, Tiền Giang

  10337. Trần Văn Tính, học sinh, Tiền Giang

  10338. Bùi Thị Lại, làm ruộng, Tiền Giang

  10339. Phan Thành Công, làm ruộng, Tiền Giang

  10340. Nguyễn Thị Thu, làm ruộng, Tiền Giang

  10341. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Tiền Giang

  10342. Trần Văn Bần, làm ruộng, Tiền Giang

  10343. Lê Thị Sẽ, làm ruộng, Tiền Giang

  10344. Phan Văn Cho, làm ruộng, Tiền Giang

  10345. Nguyễn Văn Nhân, làm ruộng, Tiền Giang

  10346. Trần Văn Sĩ, làm ruộng, Tiền Giang

  10347. Lại Thị Vố, làm ruộng, Tiền Giang

  10348. Nguyễn Văn Bé Đau, làm ruộng, Tiền Giang

  10349. Nguyễn Văn Bé Ba, làm ruộng, Tiền Giang

  10350. Phan Thị Cái, làm ruộng, Tiền Giang

  10351. Phan Thị Trò, làm ruộng, Tiền Giang

  10352. Lê Thị Mị, làm ruộng, Tiền Giang

  10353. Nguyễn Đình Tương, làm thuê, Tiền Giang

  10354. Nguyễn Văn Trung, làm thuê, Tiền Giang

  10355. Nguyễn Quang Anh, làm thuê, Tiền Giang

  10356. Pham Minh Tung, IT, Australia

  10357. Nguyễn Đức Bình, kỹ sư, Hải Dương

  10358. Lê Bửu Hiệp, cử nhân, Huế

  10359. Nguyen Thanh Phong, Tiền Giang

  10360. Nguyễn Hung, công dân, Huế

  10361. Nguyễn Văn Long, kỹ sư, Hải Phòng

  10362. Vũ Đức Huy, công nhân, TP HCM

  10363. Hoang Thanh, buôn bán, TP HCM

  10364. Hoang Thu, buôn bán, TP HCM

  10365. Nguyễn Hoàng, công nhân, Australia

  10366. Phạm Duy Bình, kiến trúc sư, Hà Nội

  10367. Nguyễn Đình Khoa, du học sinh, Hoa Kỳ

  10368. Nguyễn Hữu Tâm, doanh nghiệp, Tiền Giang

  10369. Nghiêm Trần Văn, kỹ sư, Hà Nội

  10370. Nguyễn Văn Bốn, công dân Việt Nam, TP HCM

  10371. Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức

  10372. Nguyễn Văn Quốc, kỹ sư, TP HCM

  10373. Ngô Đăng Lâm, nhân viên, CHLB Đức

  10374. Vo Thanh Nguyen, kỹ sư, TP HCM

  10375. Nguyễn Thị Thuý Lan, lao động hợp đồng, Ninh Bình

  10376. Nguyễn Hải Hòa, tu nghiệp, Nhật Bản

  10377. Nguyễn Chí Phương, Hà Nội

  10378. Cao Ngọc Vinh, kỹ sư, Pleiku, Gia Lai

  10379. Nguyễn Đức Xuân, kinh doanh, Hà Nội

  10380. Phát Hồ, Hoa Kỳ

  10381. Francis Tan Nguyen, Nuclear Reactor Project Manager, Hoa Kỳ

  10382. James Luu Nguyen, Nuclear Reactor Designer Engineer, Hoa Kỳ

  10383. Hung Le Tan, Industrial Electrical Engineer, Hoa Kỳ

  10384. Danny Quoc Viet Nguyen, Power Distributor Engineer, Hoa Kỳ

  10385. My Quyen Ho, Reactor Control Specialist, Hoa Kỳ

  10386. Michael Van Nguyen, Jea Engineer, Hoa Kỳ

  10387. Nguyen Toan Kevin, TP HCM

  10388. Ngô Anh Dũng, kỹ sư, Hà Nội

  10389. Nguyễn Thiện Vũ, thợ bánh mì, Australia

  10390. Lê Thị Thu, thợ nấu nhà hàng Việt Nam, Australia

  10391. Trần Văn Khảm, nhân viên vệ sinh thành phố Sydney, Australia

  10392. Jane Nguyen, dược sĩ, Australia

  10393. Nguyễn Trung Trực, công nhân, Bình Thuận

  10394. Huỳnh Kim Hóa, quản trị công sản Cty Honeywel, Australia

  10395. Trần Thi Thu Vân, nội trợ, Australia

  10396. Huỳnh Trân An, sinh viên, Australia

  10397. Nguyễn Thái Thụy, công dân, Hà Nội

  10398. Khanh Doan, Electrician, Hoa Kỳ

  10399. Lan Dinh, Hoa Kỳ

  10400. Tha Nhan Tran, Hoa Kỳ

  10401. Dung Nguyễn, Hoa Kỳ

  10402. Lê Thị Phương Thúy, Vũng Tàu

  10403. Nguyen Kevin, bác sĩ, Pháp

  10404. Nguyen Nhi Nguyen, nha sĩ, Pháp

  10405. Nguyen Kim Dung, Pháp

  10406. Đào Ngọc Trung, kỹ sư, TP HCM

  10407. NguyenThu, nội trợ, TP HCM

  10408. Le Thi Tuyet, bán bún bò, TP HCM

  10409. Nguyễn Thế Nghiệp, CHLB Đức

  10410. Hồ Đắc Tâm, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, TP HCM

  10411. Lê Linh, kỹ sư, Khánh Hòa

  10412. Pham Cong Danh, mua bán, Tây Ninh

  10413. Hoàng Thị Anh, chuyên viên, Canada

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 04:42
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Tôi và rất nhiều người ký tên mong trang Bauxite Việt Nam có một bảng sơ kết sau khi có 1 vạn chữ ký của nhân dân

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường][quote=Đỗ Xuân Thọ]Đây là đợt ký tên thứ 23. Chỉ còn 42 người nữa là tròn 9000 người. Vui quá!!! Bà con Nghệ An, quê hương CM ký tên nhiều nhất trong đợt này
  [/quote]

  Kiến nghị nay gần chín ngàn rồi
  Chín ngàn chữ ký, một lòng thôi
  Đấu tranh giành lại quyền được sống
  Sao cho xứng đáng phận con người.

  Đã gần thế kỷ sắp trôi qua
  Nhìn lại quê hương thật xót xa
  Xương máu toàn dân phơi ngập đất
  Hai chữ TỰ DO vẫn cách xa.

  “Kụ” Hồ tước đoạt từ dân tôi
  Ước nguyện đuổi xong giặc Pháp rồi
  Độc lập Tự do chắc phải đến
  Toàn dân sẽ sống ấm no thôi.

  “Bác Đảng” lừa dân đã quá lâu
  Hãy mau ngừng lại hỡi lũ sâu!
  Nếu bây còn muốn dân tha thứ
  Tội ác bây làm đã bấy lâu.
  [/quote]

  Bác làm thơ thất ngôn tứ tuyệt thật tuyệt vời !!
  Trên diễn đàn này Thọ công bố 2 điều tuyệt mật:

  1) Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang là em họ GS TSKH Trần Văn Nhung, thầy dạy Phương trình Vi phân cho Thọ. Ông ta có tư tưởng ĐA NGUYÊN rất rõ . Do vậy chúng ta có quyền nghĩ Đại Tướng Tần Đại Quang có hệ số IQ khá cao theo gien di truyền
  2) Từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, các tướng lĩnh Quân Đội và Công An muốn tách khỏi sự lãnh đạo của ĐCSVN (bây giờ). Họ không muốn giây với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng
  Sự đứng độc lập của quân đội sẽ tạo điều kiện vô cùng quan trọng cho việc ĐỔI MẦU CHẾ ĐỘ MÀ KHÔNG PHẢI ĐỔ MÁU

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]Đây là đợt ký tên thứ 23. Chỉ còn 42 người nữa là tròn 9000 người. Vui quá!!! Bà con Nghệ An, quê hương CM ký tên nhiều nhất trong đợt này
  [/quote]

  Kiến nghị nay gần chín ngàn rồi
  Chín ngàn chữ ký, một lòng thôi
  Đấu tranh giành lại quyền được sống
  Sao cho xứng đáng phận con người.

  Đã gần thế kỷ sắp trôi qua
  Nhìn lại quê hương thật xót xa
  Xương máu toàn dân phơi ngập đất
  Hai chữ TỰ DO vẫn cách xa.

  “Kụ” Hồ tước đoạt từ dân tôi
  Ước nguyện đuổi xong giặc Pháp rồi
  Độc lập Tự do chắc phải đến
  Toàn dân sẽ sống ấm no thôi.

  “Bác Đảng” lừa dân đã quá lâu
  Hãy mau ngừng lại hỡi lũ sâu!
  Nếu bây còn muốn dân tha thứ
  Tội ác bây làm đã bấy lâu.

  Phản hồi: 

  Đây là đợt ký tên thứ 23. Chỉ còn 42 người nữa là tròn 9000 người. Vui quá!!! Bà con Nghệ An, quê hương CM ký tên nhiều nhất trong đợt này

  Đợt 23:

  7928. Tăng Thị Nga, phong trào học sinh sinh viên miền Nam trước 1975, TP HCM

  7929. Huỳnh Kim Thanh Thảo, MBA, Washington University, Hoa Kỳ

  7930. Văn Thanh Tuấn, giáo viên, Đồng Nai

  7931. Phan Thị Thu Phương, công nhân viên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, TP HCM

  7932. Cao Thanh Bình, TP HCM

  7933. Lê Đình Đại, nông dân, Bình Dương

  7934. Nguyễn Kiến Việt, luật sư, TP HCM

  7935. Dương Thành Đạt, kinh doanh, TP HCM

  7936. Nguyễn Tuấn Linh, kỹ sư, Ninh Bình

  7937. Nguyễn Văn Thơm, kỹ sư, Vũng Tàu

  7938. Nguyễn Hữu Phú, kỹ sư, Đà Nẵng

  7939. Phạm Kim Lương, TP HCM

  7940. Nguyen Thi Dieu Thuy, giáo viên, Hà Nội

  7941. Nguyễn Minh Quang, Canada

  7942. Hoàng Thế Tuấn, nghiên cứu viên, Hưng Yên

  7943. Nguyễn Đức Thanh, kỹ sư, TP HCM

  7944. Huynh Van Khoa, công nhân, Hoa Kỳ

  7945. Nguyen Duy Đoan, công nhân viên, TP HCM

  7946. Huynh Le Chau, giáo viên, Hoa Kỳ

  7947. Vo Hung, kiểm soát viên Bộ Hàng hải, Hoa Kỳ

  7948. Lê Kim Tú, Hoa Kỳ

  7949. Nguyễn Hiền Trí, nhạc công, Hoa Kỳ

  7950. Lê Văn Thu, TP HCM

  7951. Đào Tuấn Anh, kỹ sư, Hải Phòng

  7952. Phạm Tuần Huy, xây dựng, TP HCM

  7953. Trần Ngọc Khương, thạc sĩ, Australia

  7954. Khâu Thị Quốc Hoa, nội trợ, Phần Lan

  7955. Ngô Văn Mạnh Tiến, sản xuất bao bì, TP HCM

  7956. Trương Công Quốc Túy, TP HCM

  7957. Lê Quang, học sinh, TP HCM

  7958. Chu Ngoc Diep, lái xe, Hà Nội

  7959. Nghĩa Nguyễn, kỹ sư CNTT, Hoa Kỳ

  7960. Lê Minh Hưng, kỹ sư, Hà Nội

  7961. Nguyễn Hồng Minh, giám đốc doanh nghiệp, Bình Phước

  7962. Võ Hùng Oanh, Hoa Kỳ

  7963. Nguyen Thanh Son, thạc sĩ, Hà Nội

  7964. Le Thang, Cộng hòa Czech

  7965. Mai Văn Bình, kỹ sư, TP HCM

  7966. Phan Thanh Ha, TS, Hà Nội

  7967. Hồ Hữu Nghị, kỹ sư, TP HCM

  7968. Hồ Mỹ Linh, du học sinh, Hoa Kỳ

  7969. Nguyễn Chì Lô, Hoa Kỳ

  7970. Nguyễn Kỳ Hiếu, Hoa Kỳ

  7971. Hà Hồng, nông dân, Đà Nẵng

  7972. Nguyen Xuan Khai, đã nghỉ hưu, Hoa Kỳ

  7973. Nguyen Thanh Nga, bác sĩ, Vũng Tàu

  7974. Le Ngoc Minh, cán bộ, Bắc Giang

  7975. Ngyễn Văn Kỳ, kinh doanh, Đà Nẵng

  7976. Hồ Sĩ Phu, nông dân, Bình Định

  7977. Hồ Sĩ Tạo, TS, Hà Nội

  7978. Lê Công Nam, nhân viên, Nghệ An

  7979. Đỗ Điển Hải, kỹ sư, Vũng Tàu

  7980. Lý Huy Thông, lao động tự do, Nha Trang

  7981. Nguyễn Thành Danh, công nhân, Hoa Kỳ

  7982. Nguyễn Văn Thăng, hưu trí, An Giang

  7983. Tạ B Long, chuyên gia tư vấn truyền thông, Hà Nội

  7984. Nguyễn Vũ Hoài Minh, nghiên cứu viên, Hàn Quốc

  7985. Nguyễn Quang Thanh, linh mục Giáo phận Vinh

  7986. Nguyen Thị Quý, nông dân, Hà Tĩnh

  7987. Nguyễn Thanh Bình, nông dân, Hà Tĩnh

  7988. Nguyễn Đức Khang, nông dân, Hà Tĩnh

  7989. Nguyễn Quang Ninh, nông dân, Hà Tĩnh

  7990. Nguyễn Đức An, nông dân, Hà Tĩnh

  7991. Nguyễn Thị Tịnh, nông dân, Hà Tĩnh

  7992. Nguyễn Thị Phương, nông dân, Hà Tĩnh

  7993. Nguyễn Thị Duyên, nông dân, Hà Tĩnh

  7994. Trần Thị Yến, nông dân, Hà Tĩnh

  7995. Trần Thu Hằng, giáo viên, Thanh Hóa

  7996. Lê Trung Toản, kỹ sư, Ninh Thuận

  7997. Nguyễn Thanh Phụng, nhân viên văn phòng, Gia Lai

  7998. Nguyễn Hữu Trung, cán bộ ngân hàng, Hà Nội

  7999. Phan Minh Tuệ, kiến trúc sư, Phú Thọ

  8000. Đặng Châu Tú, kinh doanh tự do, Hà Nội

  8001. Le Van Lam, giáo viên, Đồng Nai

  8002. Trần Hiếu, kỹ sư, TP HCM

  8003. Trần Minh Khải, cử nhân, Hà Nội

  8004. Trần Hồng Thái, nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng, Hà Nội

  8005. Đoàn Kim Huệ, kế toán, TP HCM

  8006. La Thanh Nguyen, Hoa Kỳ

  8007. Binh Nguyen, kỹ sư, Hoa Kỳ

  8008. Nguyễn Văn Cư, PGS, nghiên cứu viên cao cấp, Hà Nội

  8009. Dương Hồng Sơn, PGS, Viện Khí tượng Thủy văn, Hà Nội

  8010. Trần Nghi, GS, Đại học Quốc gia Hà Nội

  8011. Nguyễn Văn Báu, kinh doanh, Nghệ An

  8012. Nguyễn Thị Hường, kinh doanh, Nghệ An

  8013. Nguyễn Thị Hồng, sinh viên, Nghệ An

  8014. Nguyễn Thị Thuận, sinh viên, Nghệ An

  8015. Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên, Nghệ An

  8016. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  8017. Nguyễn Thị Yến, nội trợ, Nghệ An

  8018. Nguyễn Thị Lài, nội trợ, Nghệ An

  8019. Nguyễn Trương Khanh, nông dân, Nghệ An

  8020. Nguyễn Thị An, thợ may, Nghệ An

  8021. Nguyễn Thái Tuấn, thợ hàn, Nghệ An

  8022. Nguyễn Quang Tú, học sinh, Nghệ An

  8023. Nguyễn Phương Thảo, học sinh, Nghệ An

  8024. Nguyễn Đức Tây, học sinh, Nghệ An

  8025. Lê Thị Kim Oanh, học sinh, Nghệ An

  8026. Nguyễn Thị Duyên, học sinh, Nghệ An

  8027. Nguyễn Thị Diệu, học sinh, Nghệ An

  8028. Trần Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  8029. Trần Ngọc Trâm, học sinh, Nghệ An

  8030. Trần Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  8031. Tram Nguyen, Hoa Kỳ

  8032. Trần Văn Tý, tiểu thương, Khánh Hòa

  8033. Vũ Văn Minh, bác sĩ, Thái Nguyên

  8034. Hồ Văn Thân, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  8035. Nguyễn Đức Phúc, kỹ sư, Nhật Bản

  8036. Tin Nguyen, công nhân, Thụy Sĩ

  8037. Nguyễn Văn Cảnh, Hoa Kỳ

  8038. Trần Quế Phước, TP HCM

  8039. Tạ Bá Tòng, IT Manager, Hà Nội

  8040. Le Van Minh, CHLB Đức

  8041. Tô Văn Hai, kế toán, Đồng Nai

  8042. Hồ Hương Diệu, chuyên viên pháp chế, TP HCM

  8043. Nguyễn Hồng Điệp, quàn lý dự án, TP HCM

  8044. Cai Phương Lan, hỗ trợ viên kỹ thuật, Philippines

  8045. Pham Quang Trung, nhân viên văn phòng, Hà Nội

  8046. Nguyen Quoc Thang, cử nhân, Hà Nội

  8047. Nguyễn Công Hạnh, Ninh Thuận

  8048. Nguyen Van Nam, chuyên gia đồ họa, Vũng Tàu

  8049. Bùi Thị Hoa Lan, nhân viên ngân hàng, Hải Phòng

  8050. Lâm Xuân Thiện, kỹ thuật viên tin học, TP HCM

  8051. Nguyễn Đức Minh, sau đại học về kinh tế và chính sách công Fulbright, Vũng Tàu

  8052. Phùng Nguyên Khiêm, công nghệ thông tin, cử nhân, Đồng Nai

  8053. Phan Văn Thảo, giáo viên, An Giang

  8054. Trần Khánh Du, nhân viên văn phòng, Đắk Lắk

  8055. Trần Thị Bích Liên, giáo viên, TP HCM

  8056. Nguyễn Thị Tuyết Anh, học sinh, TP HCM

  8057. Sang Tran, kỹ sư, Australia

  8058. Hong Nguyen, kỹ sư, Australia

  8059. Phuc Nguyen, buôn bán, Australia

  8060. Hieu Tran, kỹ sư, Australia

  8061. Dung Tran, sinh viên, Australia

  8062. Bùi Nguyên Long, kỹ sư, Hà Nội

  8063. Nguyễn Tiến Đạt, học sinh, Đồng Nai

  8064. Đinh Phong Hồng, kỹ sư, Khánh Hòa

  8065. Trần Hùng Mạnh, Trà Vinh

  8066. Nguyễn Quang Nhàn, công nhân lái xe, Hoa Kỳ

  8067. Nguyen Hong Phuong, bán hàng, Bình Dương

  8068. Lê Thanh Huy, Khánh Hòa

  8069. Tường Nguyễn, hưu, Hoa Kỳ

  8070. Nguyễn Văn Thái, kỹ sư, TP HCM

  8071. Huỳnh Văn An, võ sư, Quảng Ngãi

  8072. Nguyễn Khắc Hiếu, thầy thuốc Đông y, Quảng Ngãi

  8073. Trần Thị Phấn, kinh doanh, Đăk Lăk

  8074. Nguyễn Khắc Thông, kinh doanh, Quảng Ngãi

  8075. Nguyễn Thị Thu Thuận, kinh doanh, Tp HCM

  8076. Nguyễn Thị Thùy Dương, kinh doanh, Quảng Ngãi

  8077. Nguyễn Thị Thủy Tiên, kinh doanh, Quảng Ngãi

  8078. Lâm Chấn Huy, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  8079. Phan Bá Phi, chuyên viên cấp cao về Tin học, Hoa Kỳ

  8080. Thái Hoàng Xiêm, giáo viên, Hà Nội

  8081. Nguyễn Bắc, Tuyên Quang

  8082. Thái Công Danh, bộ đội xuất ngũ, cử nhân kinh tế, kinh doanh tự do, TP HCM

  8083. Nguyen Xuan Lin, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  8084. Khúc Thế Độ, cán bộ Ngân hàng, đã nghỉ hưu, Quảng Ninh

  8085. Bùi Joseph, Hoa Kỳ

  8086. Phạm Anh Hào, Nha Trang

  8087. Nguyễn Thanh Hải, công nhân, Canada

  8088. Nguyễn Quang Đức, sinh viên, Hà Nội

  8089. Đỗ Văn Thường, kỹ sư, Thanh Hóa

  8090. Phạm Anh Hào, nhân viên văn phòng, TP HCM

  8091. Nhữ Ngọc Hà, kỹ sư, Hà Nội

  8092. Nguyễn Khánh, TP HCM

  8093. Le Quang Vinh, học trò của thầy Nguyễn Quý Khoáng ở Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP HCM (nay là trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch), Canada

  8094. Henry Voson, Oil Rig Inspector, Hoa Kỳ

  8095. Bùi Duc Hoat, Hà Lan

  8096. Nguyễn Thành Truyền, buôn bán, TP HCM

  8097. Khang Nguyễn, Tire Technician, Hoa Kỳ

  8098. Trần Xuân Tài, lao động, Hoa Kỳ

  8099. Lê Minh Đường, kỹ sư, TP HCM

  8100. Le Van Danh, thầu khoán, Australia

  8101. Nguyễn Ngọc Sơn, kỹ thuật viên, Hoa Kỳ

  8102. Ngoc Nguyen, public servant, Australia

  8103. Kim D. Nguyen, employee, Australia

  8104. Joey Nguyen, MD, Australia

  8105. James Nguyen, Pharmacist/Artist, Australia

  8106. Nguyễn Nhật Hoan, Hoa Kỳ

  8107. Tony Vũ, giáo viên, Hoa Kỳ

  8108. Hoa Vô Khuyết, nông dân, Nghệ An

  8109. Le Quang Ton, hưu trí, Hoa Kỳ

  8110. Hang Nhu Y, công nhân, Hoa Kỳ

  8111. Le Quang Thong, công nhân, Hoa Kỳ

  8112. Le Hang Chi, kỹ sư, Hoa Kỳ

  8113. Le Huyen Chi, cán sự y tế, Hoa Kỳ

  8114. Le Lien Chi, cán sự y tế, Hoa Kỳ

  8115. Le Quy Chi, bác sĩ, Hoa Kỳ

  8116. Le My Chi, bác sĩ, Hoa Kỳ

  8117. Nguyen Cong Phat, hưu trí, Hoa Kỳ

  8118. Le Thi Bach Tuyet, hưu trí, Hoa Kỳ

  8119. Nguyen Thi Phuong, nail, Hoa Kỳ

  8120. Nguyen Cong Hien, công nhân, Hoa Kỳ

  8121. Le Thi Kieu Yen Loan, công nhân, Hoa Kỳ

  8122. Tran Thi, công nhân, Hoa Kỳ

  8123. Nguyen Hai, công nhân, Hoa Kỳ

  8124. Tran Khanh, công nhân, Hoa Kỳ

  8125. Tran Huy, công nhân, Hoa Kỳ

  8126. Tran Linh, công nhân, Hoa Kỳ

  8127. Le Hoang, công nhân, Hoa Kỳ

  8128. Nguyen Quang Loi, hưu trí, Hoa Kỳ

  8129. Phan Te, Hoa Kỳ

  8130. Ho Dinh Hiep, công nhân, Hoa Kỳ

  8131. Lang Thi Kim Le, nail, Hoa Kỳ

  8132. Trần văn Thuật, Hoa Kỳ

  8133. Nguyễn Thị Mỹ, Hoa Kỳ

  8134. Kiều Minh, TS, Hoa Kỳ

  8135. Do T Hung, Hoa Kỳ

  8136. Đỗ Hữu Chung, TP HCM

  8137. Nguyễn Công Ngữ, cử nhân, Bà Rịa Vũng Tàu

  8138. Nguyen Phu, Canada

  8139. Trương Minh Hưởng, Hà Nam

  8140. Bùi Chí Đăng, công chức, Cần Thơ

  8141. Ngô Anh Thư, kỹ sư, Bà Rịa - Vũng Tàu

  8142. Đặng Văn Đạt, bác sĩ, Gia Lai

  8143. Đỗ Đặng Trí, kỹ sư, TP HCM

  8144. Võ Văn Toại, TP HCM

  8145. Nguyễn Vũ Quang, giảng viên đại học, TP HCM

  8146. Trần Văn Long, Bình Phước

  8147. Duc Nguyen, Hoa Kỳ

  8148. Nguyễn Như Khôi, Hoa Kỳ

  8149. Nguyễn Tấn Nguyễn, TP HCM

  8150. Truong Ngoc Tuan, Hoa Kỳ

  8151. Le Duc Lap, CHLB Đức

  8152. Nguyễn Hồng Sâm, kỹ sư, Vĩnh Phúc

  8153. Mai Văn Quân, sinh viên, Huế

  8154. Mai Văn Kha, Quảng Bình

  8155. Duong Hai, Canada

  8156. Đặng Thiên Bảo, nhân viên kĩ thuật, TP HCM

  8157. Nguyễn Đức Thanh, hưu trí, Đà Nẵng

  8158. Jos Đỗ Xuân Long, Nam Định

  8159. Mic Đinh Trung Kiên, Nam Định

  8160. Nguyễn Du Thich, kiến trúc sư, TP HCM

  8161. Phan Trọng Thảo, kinh doanh, Long An

  8162. Nguyễn Thị Chẩn, kinh doanh, Long An

  8163. Nguyen The Nghia, kỹ sư, hưu trí, Nga

  8164. Nguyễn Thị Kim, sinh viên, TP HCM

  8165. Trần Chí Khang, sinh viên, TP HCM

  8166. Huy Tong, Associate Director, New Zealand

  8167. Đoàn Trần Trung, kiến trúc sư, Hà Nội

  8168. Nguyễn Văn Hưng, nhà giáo ưu tú, Cử nhân, chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

  8169. Đinh Văn Thạnh, Nghệ An

  8170. Phan Văn Hà, Nghệ An

  8171. Nguyễn Văn Thông, Nghệ An

  8172. Nguyễn Thị Hương, Nghệ An

  8173. Võ Thị Nga, Nghệ An

  8174. Nguyễn Trường Phi, Nghệ An

  8175. Trần Đoàn, cựu chiến binh, TP HCM

  8176. Trịnh Huy Luân, hưu trí, Phó chủ nhiệm CLB Hàm Rồng, Thanh Hóa

  8177. Thanhan Nguyen, Mechanical Enginee, Hoa Kỳ

  8178. Thich Vien Phap, nhà sư chùa Hồng Ân, Hoa Kỳ

  8179. Trần Thị Thập Ngân, giáo viên, Vĩnh Phúc

  8180. Nguyễn Hồng Lĩnh, thợ cơ khí, Hà Nội

  8181. Nguyễn Đình Khoan, nông dân, Nghệ An

  8182. Hồ Chí Tiến, học sinh, Nghệ An

  8183. Nguyễn Tiến Hiệp, học sinh, Nghệ An

  8184. Phan Tâm Thọ, học sinh, Nghệ An

  8185. Trần Đình Mạnh, nông dân, Nghệ An

  8186. Nguyễn Đình Khởi, nông dân, Nghệ An

  8187. Nguyễn Văn Thiệu, nông dân, Nghệ An

  8188. Trần Đăng Thạch, nông dân, Nghệ An

  8189. Nguyễn Mạnh Hổ, thợ mộc, Nghệ An

  8190. Phan Duy Thuần, nông dân, Nghệ An

  8191. Hồ Chí Cường, thợ xây, Nghệ An

  8192. Phạm Văn Mỹ, nông dân, Nghệ An

  8193. Nguyễn Thế HIệu, lao động tự do, Nghệ An

  8194. Nguyễn Văn Nam, lao động tự do, Nghệ An

  8195. Nguyễn Văn Tường, nông dân, Nghệ An

  8196. Nguyễn Quang Hoài, nông dân, Nghệ An

  8197. Đoàn Văn Thước, nông dân, Nghệ An

  8198. Phạm Quốc Thanh, nông dân, Nghệ An

  8199. Phạm Văn Cường, lao động tự do, Nghệ An

  8200. Nguyễn Văn Thuận, nông dân, Nghệ An

  8201. Đặng Minh Tính, nông dân, Nghệ An

  8202. Nguyễn Văn Dần, nông dân, Nghệ An

  8203. Trần Đăng Lục, nông dân, Nghệ An

  8204. Nguyễn Văn Hoàng, nông dân, Nghệ An

  8205. Trần Thị Dung, nông dân, Nghệ An

  8206. Nguyễn Thị Ngọc, nông dân, Nghệ An

  8207. Lê Thị Hằng, nông dân, Nghệ An

  8208. Hoàng Văn Liên, giáo viên, Nghệ An

  8209. Nguyễn Minh Khai, Nghệ An

  8210. Hoàng Thị Minh, học sinh, Nghệ An

  8211. Hoàng Minh Lâm, nông dân, Nghệ An

  8212. Nguyễn Thị Thu, nông dân, Nghệ An

  8213. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  8214. Hoàng Thị Yến, nông dân, Nghệ An

  8215. Nguyễn Thị Oanh, nông dân, Nghệ An

  8216. Hoàng Minh Tiến, công nhân, Nghệ An

  8217. Hoàng Văn Sự, nông dân, Nghệ An

  8218. Hoàng Văn Tâm, nông dân, Nghệ An

  8219. Ngô Thị Điểm, nông dân, Nghệ An

  8220. Đậu Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  8221. Hoàng Thị Phương Anh, học sinh, Nghệ An

  8222. Hoàng Thị Thương, học sinh, Nghệ An

  8223. Đỗ Thị Trang, học sinh, Nghệ An

  8224. Võ Thị Hằng, nông dân, Nghệ An

  8225. Nguyễn Thị Hiền, nông dân, Nghệ An

  8226. Nguyễn X Trung, nông dân, Nghệ An

  8227. Nguyễn V Hải, nông dân, Nghệ An

  8228. Nguyễn Thị Liên, nông dân, Nghệ An

  8229. Hoàng Văn Ngọc, nông dân, Nghệ An

  8230. Nguyễn Văn Yên, nông dân, Nghệ An

  8231. Nguyễn Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  8232. Hoàng Văn Hậu, nông dân, Nghệ An

  8233. Nguyễn Văn Trọng, nông dân, Nghệ An

  8234. Trần T Nga, Đại chủng viện tòa Giám mục Vinh, Nghệ An

  8235. Hoàng Văn Dũng, nông dân, Nghệ An

  8236. Hoàng Văn Mai, nông dân, Nghệ An

  8237. Nguyễn Văn Bình, nông dân, Nghệ An

  8238. Trần Thị Dung, nông dân, Nghệ An

  8239. Nguyễn Thị Ngọc, nông dân, Nghệ An

  8240. Lê Thị Hằng, nông dân, Nghệ An

  8241. Hồ Văn Liên, giáo viên, Nghệ An

  8242. Nguyễn Minh Khai, Nghệ An

  8243. Hoàng Thị Hạnh, học sinh, Nghệ An

  8244. Hoàng Minh Lâm, nông dân, Nghệ An

  8245. Nguyễn Thị Thu, nông dân, Nghệ An

  8246. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  8247. Hoàng Thị Yến, nông dân, Nghệ An

  8248. Nguyễn Thị Oanh, nông dân, Nghệ An

  8249. Hoàng Minh Tuấn, công nhân, Nghệ An

  8250. Lê Văn Ngọc, giáo viên, Nghệ An

  8251. Đặng Văn Thúy, nông dân, Nghệ An

  8252. Hoàng Thị Thảo, nông dân, Nghệ An

  8253. Trần Thị Lý, nông dân, Nghệ An

  8254. Trần Thị Nhướng, nông dân, Nghệ An

  8255. Nguyễn Thị Lương, nông dân, Nghệ An

  8256. Đậu Khắc Tin, nông dân, Nghệ An

  8257. Trần Thị Đức, nông dân, Nghệ An

  8258. Nguyễn Văn Phượng, nông dân, Nghệ An

  8259. Hồ Văn Quý, nông dân, Nghệ An

  8260. Hồ Hữu Trí, nông dân, Nghệ An

  8261. Lê Văn Long, sinh viên, Nghệ An

  8262. Võ Xuân Hùng, nông dân, Nghệ An

  8263. Hoàng Thị Thân, nông dân, Nghệ An

  8264. Trần Xuân Khánh, nông dân, Nghệ An

  8265. Nguyễ n Thị Mai, học sinh, Nghệ An

  8266. Hồ Thị Lan Anh, học sinh, Nghệ An

  8267. Nguyễn Văn Hiền, Nghệ An

  8268. Nguyễn Văn Lưu, nông dân, Nghệ An

  8269. Phạm Hữu Thái, nông dân, Nghệ An

  8270. Bùi Công Kiều, nông dân, Nghệ An

  8271. Nguyễn Kim Thân, nông dân, Nghệ An

  8272. Võ Văn Nghĩa, nông dân, Nghệ An

  8273. Nguyễn Minh Xuân, nông dân, Nghệ An

  8274. Nguyễn Minh Thu, nông dân, Nghệ An

  8275. Nguyễn Hồng Vân, nông dân, Nghệ An

  8276. Trần Quang Đông, nông dân, Nghệ An

  8277. Phan Hữu Tuyên, nông dân, Nghệ An

  8278. Trần Văn Chính, nông dân, Nghệ An

  8279. Nguyễn Văn Khương, nông dân, Nghệ An

  8280. Hoàng Văn Song, tài xế, Nghệ An

  8281. Hoàng Văn Trung, nông dân, Nghệ An

  8282. Hoàng Văn Huyền, nông dân, Nghệ An

  8283. Phan Văn Bái, nông dân, Nghệ An

  8284. Nguyễn Hải Hùng, nông dân, Nghệ An

  8285. Nguyễn Anh Sơn, nông dân, Nghệ An

  8286. Nguyễn Văn Tùng, nông dân, Nghệ An

  8287. Hoàng Văn Hùng, thợ xây, Nghệ An

  8288. Đặng Văn Thương, xây dựng, Nghệ An

  8289. Lê Thị Nhung, nông dân, Nghệ An

  8290. Nguyễn Thị Quế, nông dân, Nghệ An

  8291. Nguyễn Thị Công, nông dân, Nghệ An

  8292. Nguyễn V Phương, nông dân, Nghệ An

  8293. Bùi Vông Phong, nông dân, Nghệ An

  8294. Nguyễn Văn Hồng, nông dân, Nghệ An

  8295. Nguyễn Văn Nhân, nông dân, Nghệ An

  8296. Nguyễn Ngọc Ánh, nông dân, Nghệ An

  8297. Nguyễn N Phương, nông dân, Nghệ An

  8298. Trần Minh Đức, sinh viên, Nghệ An

  8299. Nguyễn Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  8300. Trần Thị Thảo, nông dân, Nghệ An

  8301. Nguyễn Huy Chiến, học sinh, Nghệ An

  8302. Nguyễn Văn Viền, nông dân, Nghệ An

  8303. Nguyễn Thị Loan, nông dân, Nghệ An

  8304. Nguyễn Thị Lê, nông dân, Nghệ An

  8305. Nguyễn Văn Duyệt, nông dân, Nghệ An

  8306. Nguyễn Thị Kim, nông dân, Nghệ An

  8307. Nguyễn Văn Ân, nông dân, Nghệ An

  8308. Nguyễn Thị Bình, nông dân, Nghệ An

  8309. Nguyễn Văn Lai, nông dân, Nghệ An

  8310. Nguyễn Thị Liệu, nông dân, Nghệ An

  8311. Trần Văn Xoan, buôn bán, Nghệ An

  8312. Nguyễn Văn Hào, nông dân, Nghệ An

  8313. Ngô Thị Loan, nông dân, Nghệ An

  8314. Nguyễn Văn Phước, nông dân, Nghệ An

  8315. Nguyễn Thị Thùy Linh, học sinh, Nghệ An

  8316. Trương Thị Linh, học sinh, Nghệ An

  8317. Hoàng Thị Mai Phương, học sinh, Nghệ An

  8318. Giuse Nguyển Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  8319. Giuse Nguyễn V Điệp, nông dân, Nghệ An

  8320. Nguyễn Gia Huy, giám đốc, Nghệ An

  8321. Nguyễn Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  8322. Nguyễn Thị Dương, học sinh, Nghệ An

  8323. Nguyễn Thị Thảo, học sinh, Nghệ An

  8324. Nguyễn Đan Nhi, học sinh, Nghệ An

  8325. Trần Thị Hiền, nông dân, Nghệ An

  8326. Nguyễn Thị Văn, nông dân, Nghệ An

  8327. Nguyễn Văn Thân, nông dân, Nghệ An

  8328. Nguyễn Thị Thi, học sinh, Nghệ An

  8329. Phan Ngọc Thế, nông dân, Nghệ An

  8330. Hồ Đức Hợp, nông dân, Nghệ An

  8331. Nguyễn V Phước, nông dân, Nghệ An

  8332. Nguyễn Khắc Quang, học sinh, Nghệ An

  8333. Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh, Nghệ An

  8334. Nguyễn Bình Dương, học sinh, Nghệ An

  8335. Nguyễn Văn Thân, nông dân, Nghệ An

  8336. Võ Văn Đồng, nông dân, Nghệ An

  8337. Lê Thị Tâm, nông dân, Nghệ An

  8338. Trần Thị Thuận, nông dân, Nghệ An

  8339. Ngô Trí Hồng, công nhân, Nghệ An

  8340. Trần Thị Sang, nông dân, Nghệ An

  8341. Nguyễn Văn Dương, nông dân, Nghệ An

  8342. Nguyễn Huy Chiến, học sinh, Nghệ An

  8343. Nguyễn Khắc Huyến, làm ruộng, Nghệ An

  8344. Nguyễn Văn Linh, Nghệ An

  8345. Võ Thị An, nông dân, Nghệ An

  8346. Văn A Hào, nông dân, Nghệ An

  8347. Võ Văn Tâm, nông dân, Nghệ An

  8348. Trần Thị Thuận, nông dân, Nghệ An

  8349. Nguyễn Văn Toán, nông dân, Nghệ An

  8350. Nguyễn Thị Yến, nông dân, Nghệ An

  8351. Võ Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  8352. Nguyễn Văn Lai, nông dân, Nghệ An

  8353. Võ Thị Can, nông dân, Nghệ An

  8354. Maria Hoàng Thị Lý, học sinh, Nghệ An

  8355. Teresa Nguyễn Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  8356. Maria Nguyễn Thị Khánh Linh, học sinh, Nghệ An

  8357. Maria Nguyễn Thị Hoài Phương, học sinh, Nghệ An

  8358. Nguyễn Thị Quỳnh, học sinh, Nghệ An

  8359. Nguyễn Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  8360. Nguyễn Văn Trường, nông dân, Nghệ An

  8361. Võ Văn Bảy, Nghệ An

  8362. Nguyễn Công Hựu, nông dân, Nghệ An

  8363. Nguyễn Văn Hiếu, nông dân, Nghệ An

  8364. Nguyễn Thị Quế, nông dân, Nghệ An

  8365. Nguyễn Văn Kinh, nông dân, Nghệ An

  8366. Nguyễn Thị Liên, nông dân, Nghệ An

  8367. Nguyễn Thị Hoài Phương, học sinh, Nghệ An

  8368. Nguyễn Thị Nguyên, học sinh, Nghệ An

  8369. Nguyễn Thị Thiện, sinh viên, Nghệ An

  8370. Nguyễn Thị Nhung, Nghệ An

  8371. Nguyễn Khánh Trung, học sinh, Nghệ An

  8372. Trần Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  8373. Đầu Sỹ Thắng, học sinh, Nghệ An

  8374. Nguyễn Đình Hà, học sinh, Nghệ An

  8375. Chu Huy Hoàng, học sinh, Nghệ An

  8376. Trần Văn Dũng, học sinh, Nghệ An

  8377. Vũ Thị Hải Yến, học sinh, Nghệ An

  8378. Nguyễn Thị Thảo Vân, học sinh, Nghệ An

  8379. Nguyễn Thị Kim Oanh, học sinh, Nghệ An

  8380. Nguyễn Thị Hồng Đào, học sinh, Nghệ An

  8381. Nguyễn Văn Phúc, lái xe, Nghệ An

  8382. Nguyễn Văn Chính, nông dân, Nghệ An

  8383. Hoàng Đức Tiên, nông dân, Nghệ An

  8384. Nguyễn Thị Hữu, nông dân, Nghệ An

  8385. Nguyễn Thị Lệ, nông dân, Nghệ An

  8386. Nguyễn Thị Hòa, nông dân, Nghệ An

  8387. Nguyễn Thị Kiều Miên, học sinh, Nghệ An

  8388. Hoàng Thị Lý, học sinh, Nghệ An

  8389. Nguyễn Văn Ân, sinh viên, Nghệ An

  8390. Maria Nguyễn Thị Dung, nông dân, Nghệ An

  8391. Nguyễn Thị Xuân, học sinh, Nghệ An

  8392. Nguyễn Thị Uyển, học sinh, Nghệ An

  8393. Nguyễn Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  8394. Nguyễn Khánh Trung, học sinh, Nghệ An

  8395. Nguyễn Thị Đệ, học sinh, Nghệ An

  8396. Đặng Thọ Phi, giáo dân, Nghệ An

  8397. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  8398. Nguyễn Thị Khánh Linh, học sinh, Nghệ An

  8399. Hoàng Thị Mai Phương, học sinh, Nghệ An

  8400. Đặng Thị Loan, Nghệ An

  8401. Trần Thị Hải Ly, học sinh, Nghệ An

  8402. Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh, Nghệ An

  8403. Nguyễn Thi Giang, học sinh, Nghệ An

  8404. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  8405. Nguyễn Thị Quỳnh Thơm, học sinh, Nghệ An

  8406. Nguyễn Thị Ly, học sinh, Nghệ An

  8407. Trần Đình Văn, linh mục, Nghệ An

  8408. Đặng Thị Lan Uy, học sinh, Nghệ An

  8409. Nguyễn Văn Phi, học sinh, Nghệ An

  8410. Trần Quang An, học sinh, Nghệ An

  8411. Nguyễn Văn Thanh, học sinh, Nghệ An

  8412. Nguyễn Văn Huy, công nhân, Nghệ An

  8413. Trần Văn Dương, sinh viên, Nghệ An

  8414. Nguyễn Đình Kiên, công nhân, Nghệ An

  8415. Trần Văn Tuấn, học sinh, Nghệ An

  8416. Vũ Đình Dũng, học sinh, Nghệ An

  8417. Hoàng Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

  8418. Phạm Đình Toàn, tu sĩ, Nghệ An

  8419. Nguyễn Sỹ Khoa, nông dân, Nghệ An

  8420. Nguyễn Văn Thưởng, nông dân, Nghệ An

  8421. Nguyễn Văn Ân, sinh viên, Nghệ An

  8422. Nguyễn Văn Minh, học sinh, Nghệ An

  8423. Nguyễn Hùng Đạt, sinh viên, Nghệ An

  8424. Đậu Văn Sơn, công nhân, Nghệ An

  8425. Nguyễn Văn Biện, học sinh, Nghệ An

  8426. Trần Văn An, học sinh, Nghệ An

  8427. Nguyễn Thị Mai, sinh viên, Nghệ An

  8428. Trần Thị Tuyết, Nghệ An

  8429. Trần Thị Giang, học sinh, Nghệ An

  8430. Nguyễn Văn Linh, học sinh, Nghệ An

  8431. Nguyễn Thị Thu Hòa, học sinh, Nghệ An

  8432. Nguyễn Thị Thùy Dung, học sinh, Nghệ An

  8433. Trần Thị Hà Mây, học sinh, Nghệ An

  8434. Nguyễn Thị Việt Hà, học sinh, Nghệ An

  8435. Tã Thị Huyền Trang, học sinh, Nghệ An

  8436. Nguyễn Thị Kim Chi, học sinh, Nghệ An

  8437. Nguyễn Thị Tâm, sinh viên, Nghệ An

  8438. Hoàng Thị Mến, sinh viên, Nghệ An

  8439. Nguyễn Thị Ngữ, sinh viên, Nghệ An

  8440. Phạm Thị Hương, sinh viên, Nghệ An

  8441. Nguyễn Thị Quyên, sinh viên, Nghệ An

  8442. Trần Thị Thương Lý, sinh viên, Nghệ An

  8443. Nguyễn Thị Hường, sinh viên, Nghệ An

  8444. Nguyễn Văn Thông, công nhân, Nghệ An

  8445. Hán Thị Huệ, sinh viên, Nghệ An

  8446. Mai Thị Hợi, sinh viên, Nghệ An

  8447. Trần Thị Thuyên, sinh viên, Nghệ An

  8448. Nguyễn Thị Thủy, sinh viên, Nghệ An

  8449. Nguyễn Công Quang, sinh viên, Nghệ An

  8450. Trần Văn Lượng, sinh viên, Nghệ An

  8451. Nguyễn Thị Duyên, sinh viên, Nghệ An

  8452. Nguyễn Chánh Tín, sinh viên, Nghệ An

  8453. Nguyễn Thị Nguyện, sinh viên, Nghệ An

  8454. Trần Thị Lộc, sinh viên, Nghệ An

  8455. Phan Thu Thảo, giảng viên, Nghệ An

  8456. Nguyễn Trung Đức, nông dân, Nghệ An

  8457. Hà Thị Nhung, nông dân, Nghệ An

  8458. Nguyễn Văn Mến, nông dân, Nghệ An

  8459. Bùi Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  8460. Lê Thị Tiến, nông dân, Nghệ An

  8461. Bùi Diện, nông dân, Nghệ An

  8462. Nguyễn Thị Truyền, nông dân, Nghệ An

  8463. Bùi Hân, nông dân, Nghệ An

  8464. Bùi Đức Nhung, nông dân, Nghệ An

  8465. Nguyễn Thị Lệ, nông dân, Nghệ An

  8466. Hồ Thị Hằng, nông dân, Nghệ An

  8467. Ngô Thị Bình, nông dân, Nghệ An

  8468. Nguyễn Hiển, nông dân, Nghệ An

  8469. Vũ Thị Quy, nông dân, Nghệ An

  8470. Bùi Đức Sáng, nông dân, Nghệ An

  8471. Nguyễn Thị Quy, nông dân, Nghệ An

  8472. Nguyễn Thị Hương, nông dân, Nghệ An

  8473. Bùi Huy, nông dân, Nghệ An

  8474. Nguyễn Đức Ninh, nông dân, Nghệ An

  8475. Bùi Minh, nông dân, Nghệ An

  8476. Hồ Văn Lương, nông dân, Nghệ An

  8477. Bùi Trọng Thuyên, nông dân, Nghệ An

  8478. Bùi Xuân Quang, nông dân, Nghệ An

  8479. Bùi Văn Bằng, nông dân, Nghệ An

  8480. Nguyễn Thị Linh, nông dân, Nghệ An

  8481. Bùi Văn Trường, nông dân, Nghệ An

  8482. Bùi Đức Tâm, nông dân, Nghệ An

  8483. Bùi Văn Đức, nông dân, Nghệ An

  8484. Nguyễn Văn Trí, nông dân, Nghệ An

  8485. Bùi Thị Hiền, nông dân, Nghệ An

  8486. Nguyễn Văn Hoa, nông dân, Nghệ An

  8487. Bùi Văn Trí, nông dân, Nghệ An

  8488. Bùi Thị Thân, nông dân, Nghệ An

  8489. Bùi Đức Quyền, nông dân, Nghệ An

  8490. Bùi Văn Thanh, nông dân, Nghệ An

  8491. Nguyễn Văn Lưu, nông dân, Nghệ An

  8492. Hồ Văn Tỉnh, nông dân, Nghệ An

  8493. Phêrô Nguyễn Văn Tuệ, nông dân, Nghệ An

  8494. Anna Trần Thị Đào, nông dân, Nghệ An

  8495. Anna Nguyễn Thị Định, nông dân, Nghệ An

  8496. Giuse Hồ Minh Toàn, nông dân, Nghệ An

  8497. Phêrô Nguyễn Công Chính, nông dân, Nghệ An

  8498. Giuse Nguyễn Thiện, nông dân, Nghệ An

  8499. Phêrô Hồ Minh Ngự, nông dân, Nghệ An

  8500. Giuse Bùi Đức Danh, nông dân, Nghệ An

  8501. Phêrô Bùi Đức Lợi, nông dân, Nghệ An

  8502. Phêrô Bùi Đức Quyên, nông dân, Nghệ An

  8503. Phêrô Nguyễn Đức Thọ, nông dân, Nghệ An

  8504. Pet Hà Văn Châu, nông dân, Nghệ An

  8505. Pet Nguyễn Khánh, nông dân, Nghệ An

  8506. Pet Bùi Liệu, nông dân, Nghệ An

  8507. Terexa Hà Thị Thành, nông dân, Nghệ An

  8508. Pet Hà Văn Tân, nông dân, Nghệ An

  8509. Anna Phạm Thị Dương, nông dân, Nghệ An

  8510. Phêrô Hồ Thiện, nông dân, Nghệ An

  8511. Phêrô Bùi Đức Hạnh, nông dân, Nghệ An

  8512. Phêrô Hà Minh Hậu, nông dân, Nghệ An

  8513. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  8514. Nguyễn Thị Nhan, học sinh, Nghệ An

  8515. Nguyễn Thị Hạnh, học sinh, Nghệ An

  8516. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  8517. Nguyễn Thị Trang, học sinh, Nghệ An

  8518. Nguyễn Thị Vân, học sinh, Nghệ An

  8519. Phạm Thị Hương, nông dân, Nghệ An

  8520. Nguyễn Văn Nghĩa, nông dân, Nghệ An

  8521. Lê Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  8522. Phan Văn Tuấn, học sinh, Nghệ An

  8523. Phan Văn Tú, học sinh, Nghệ An

  8524. Phan Thị Liên, học sinh, Nghệ An

  8525. Thái Thị Nhung, nông dân, Nghệ An

  8526. Phan Văn Hùng, nông dân, Nghệ An

  8527. Phan Thị Hậu, nông dân, Nghệ An

  8528. Nguyễn Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  8529. Đinh Văn Linh, nông dân, Nghệ An

  8530. Nguyễn Văn Đức, nông dân, Nghệ An

  8531. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An

  8532. Trần Thanh Kim, nông dân, Nghệ An

  8533. Đinh Thị Thúy, học sinh, Nghệ An

  8534. Hoàng Thị Liên, nông dân, Nghệ An

  8535. Nguyễn Thị Cậy, nông dân, Nghệ An

  8536. Nguyễn Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  8537. Nguyễn Thị Hường, nông dân, Nghệ An

  8538. Trần Thị Kim Tiến, học sinh, Nghệ An

  8539. Nguyễn Văn Phương, nông dân, Nghệ An

  8540. Nguyễn Thị Thanh, học sinh, Nghệ An

  8541. Chu Đình Thụ, sinh viên, Nghệ An

  8542. Trần Minh Duyệt, học sinh, Nghệ An

  8543. Phạm Đình Chiết, học sinh, Nghệ An

  8544. Lê Quang Huy, học sinh, Nghệ An

  8545. Nguyễn Thùy Dương, học sinh, Nghệ An

  8546. Nguyễn Sĩ Hiếu, học sinh, Nghệ An

  8547. Phêrô Nguyễn V Hà, nông dân, Nghệ An

  8548. Nguyễn Thị Kha, nông dân, Nghệ An

  8549. Nguyễn Thị Thuế, nông dân, Nghệ An

  8550. Nguyễn Thị Oanh, nông dân, Nghệ An

  8551. Nguyễn Thị Phương, nông dân, Nghệ An

  8552. Nguyễn Thành Tôn, học sinh, Nghệ An

  8553. Nguyễn Văn Hiếu, học sinh, Nghệ An

  8554. Đậu Thị Hà Thương, học sinh, Nghệ An

  8555. Nguyễn Văn Hiếu, nông dân, Nghệ An

  8556. Trần Thị Hương, nông dân, Nghệ An

  8557. Nguyễn Văn Tương, nông dân, Nghệ An

  8558. Nguyễn Thị Thái, nông dân, Nghệ An

  8559. Nguyễn Văn Khoa, nông dân, Nghệ An

  8560. Phạm Thị Liên, nông dân, Nghệ An

  8561. Đậu Thị Lộc, nông dân, Nghệ An

  8562. Nguyễn Văn Quý, nông dân, Nghệ An

  8563. Nguyễn Thị Hưng, nông dân, Nghệ An

  8564. Phạm Thị Lân, nông dân, Nghệ An

  8565. Nguyễn Văn Hương, nông dân, Nghệ An

  8566. Nguyễn Quốc Oai, nông dân, Nghệ An

  8567. Phạm Thị Thi, nông dân, Nghệ An

  8568. Nguyễn Thị Loan, nông dân, Nghệ An

  8569. Nguyễn Văn Diện, nông dân, Nghệ An

  8570. Nguyễn Văn Trường, học sinh, Nghệ An

  8571. Nguyễn Huy Công, học sinh, Nghệ An

  8572. Nguyễn Đình Nguyên, nông dân, Nghệ An

  8573. Trần Văn Chính, nông dân, Nghệ An

  8574. Trần Văn Tiến, nông dân, Nghệ An

  8575. Nguyễn Văn Sáng, nông dân, Nghệ An

  8576. Trần Văn Lân, nông dân, Nghệ An

  8577. Nguyễn Văn Phượng, nông dân, Nghệ An

  8578. Nguyễn Thị Hoàng, nông dân, Nghệ An

  8579. Trần Văn Thành, nông dân, Nghệ An

  8580. Nguyễn Đình Lân, nông dân, Nghệ An

  8581. Nguyễn Đình Triều, nông dân, Nghệ An

  8582. Trần Văn Sắm, nông dân, Nghệ An

  8583. Nguyễn Văn Mạnh, nông dân, Nghệ An

  8584. Trần Văn Đạt, nông dân, Nghệ An

  8585. Trần Văn Luyến, nông dân, Nghệ An

  8586. Phêrô Trần Văn Định, nông dân, Nghệ An

  8587. Trần Văn Thủy, nông dân, Nghệ An

  8588. Anton Nguyễn Đình Trung, nông dân, Nghệ An

  8589. Nguyễn Thị Bảy, nông dân, Nghệ An

  8590. Pet Nguyễn Văn Quân, Nghệ An

  8591. Nguyễn Văn Ngọc, Nghệ An

  8592. Nguyễn Thị Hải Vân, Nghệ An

  8593. Phạm Thị Vình, học sinh, Nghệ An

  8594. Nguyễn Thị Trà Giang, học sinh, Nghệ An

  8595. Trần Đình Thành, Nghệ An

  8596. Hoàng Văn Thanh, Nghệ An

  8597. Vũ Thị Loan, học sinh, Nghệ An

  8598. Nguyễn Thị Huyền, học sinh, Nghệ An

  8599. Nguyễn Thị Thảo, học sinh, Nghệ An

  8600. Nguyễn Thị Thủy, Nghệ An

  8601. Tạ Bá Thành, học sinh, Nghệ An

  8602. Nguyễn Đình Việt, Nghệ An

  8603. Nguyễn Tất Trường, học sinh, Nghệ An

  8604. Nguyễn Đỗ Nam, học sinh, Nghệ An

  8605. Trần Thị Liên, nông dân, Nghệ An

  8606. Trần Thị Thu Hằng, nông dân, Nghệ An

  8607. Anton Nguyễn Văn Tuấn, nông dân, Nghệ An

  8608. Nguyễn Thị Khương, nông dân, Nghệ An

  8609. Trần Thị Nhường, nông dân, Nghệ An

  8610. Hoàng Văn Đức, sinh viên, Nghệ An

  8611. Nguyễn Đức Anh, học sinh, Nghệ An

  8612. Nguyễn Thị Tùng, học sinh, Nghệ An

  8613. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  8614. Hà Văn Dương, học sinh, Nghệ An

  8615. Nguyễn Thị Huệ Chi, học sinh, Nghệ An

  8616. Bùi Văn Trung, Nghệ An

  8617. Nguyễn Thị Tin, Nghệ An

  8618. Nguyễn Thị Vinh, Nghệ An

  8619. Phan Thị Minh, học sinh, Nghệ An

  8620. Đậu Sỹ Chiến, học sinh, Nghệ An

  8621. Nguyễn Sinh Huy, học sinh, Nghệ An

  8622. Nguyễn Văn Quảng, nông dân, Nghệ An

  8623. Nguyễn Văn Phương, nông dân, Nghệ An

  8624. Nguyễn Văn Phượng, nông dân, Nghệ An

  8625. Nguyễn Văn Đông, nông dân, Nghệ An

  8626. Nguyễn Văn Tuyến, nông dân, Nghệ An

  8627. Nguyễn Đức Thuận, nông dân, Nghệ An

  8628. Nguyễn Thái Thung, nông dân, Nghệ An

  8629. Dương Văn Luật, nông dân, Nghệ An

  8630. Nguyễn Thư, nông dân, Nghệ An

  8631. Nguyễn Mẫn, nông dân, Nghệ An

  8632. Nguyến Sơn, nông dân, Nghệ An

  8633. Nguyễn Sứ, nông dân, Nghệ An

  8634. Phan Thắng, nông dân, Nghệ An

  8635. Nguyễn Văn Kính, nông dân, Nghệ An

  8636. Nguyễn Thị Khoan, nông dân, Hà Tĩnh

  8637. Nguyễn Văn Phượng, nông dân, Nghệ An

  8638. Nguyễn Thị Hiện, nông dân, Nghệ An

  8639. Nguyễn Thị Phương, nông dân, Nghệ An

  8640. Nguyễn Văn Tân, nông dân, Nghệ An

  8641. Nguyễn Văn Chức, nông dân, Nghệ An

  8642. Nguyễn Văn Lợi, nông dân, Hà Tĩnh

  8643. Phạm Thị Hòa, nông dân, Hà Tĩnh

  8644. Nguyễn Thị Dung, nông dân, Nghệ An

  8645. Trịnh Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  8646. Nguyễn Văn Lâm, nông dân, Nghệ An

  8647. Lê Thị Vy, nông dân, Nghệ An

  8648. Nguyễn Thị Phươn, nông dân, Nghệ An

  8649. Hồ Văn Dũng, học sinh, Nghệ An

  8650. Hồ Văn Hùng, nông dân, Nghệ An

  8651. Hồ Quốc Toản, học sinh, Nghệ An

  8652. Hồ Văn Phúc, nông dân, Nghệ An

  8653. Hồ Thị Lành, nông dân, Nghệ An

  8654. Hồ Thị Dương, nông dân, Nghệ An

  8655. Bùi Thị Ánh, nông dân, Nghệ An

  8656. Hồ Thị Hiệp, nông dân, Nghệ An

  8657. Bùi Văn Truyền, nông dân, Nghệ An

  8658. Bùi Văn Thiên, học sinh, Nghệ An

  8659. Trịnh Văn Thông, nông dân, Nghệ An

  8660. Lê Thị Quý, nông dân, Nghệ An

  8661. Nguyễn Thị Liên, học sinh, Nghệ An

  8662. Bùi Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  8663. Nguyễn Thị Thu, học sinh, Nghệ An

  8664. Bùi Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  8665. Nguyễn Thị Xinh, học sinh, Nghệ An

  8666. Hồ Thu Thảo, học sinh, Nghệ An

  8667. Nguyễn Thị Trâm, học sinh, Nghệ An

  8668. Bùi Thị Nhung, học sinh, Nghệ An

  8669. Bùi Thị Tuyết Nga, học sinh, Nghệ An

  8670. Bùi Thị Nhật Lệ, học sinh, Nghệ An

  8671. Bùi Thị Hạnh, học sinh, Nghệ An

  8672. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  8673. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  8674. Bùi Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  8675. Bùi Văn Chế, nông dân, Nghệ An

  8676. Hồ Thị Minh, nông dân, Nghệ An

  8677. Bùi Sáng, nông dân, Nghệ An

  8678. Nguyễn Thị Thùy Dung, học sinh, Nghệ An

  8679. Hoàng Thị Sáng, nông dân, Nghệ An

  8680. Nguyễn Thị Chắt, nông dân, Nghệ An

  8681. Hồ Thị Hương, nông dân, Nghệ An

  8682. Nguyễn Văn Quang, nông dân, Nghệ An

  8683. Hồ Thị Kim Phượng, học sinh, Nghệ An

  8684. Bùi Thị Huyền, nông dân, Nghệ An

  8685. Hồ Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  8686. Hồ Văn, nông dân, Nghệ An

  8687. Hồ Thị Tin, nông dân, Nghệ An

  8688. Nguyễn Thị Luật, nông dân, Nghệ An

  8689. Nguyễn Thị Lễ, nông dân, Nghệ An

  8690. Đinh Thị Phượng, nông dân, Nghệ An

  8691. Đinh Văn Hồng, nông dân, Nghệ An

  8692. Nguyễn Thị Chính, nông dân, Nghệ An

  8693. Hồ Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  8694. Hồ Văn Lập, học sinh, Nghệ An

  8695. Bùi Đức Lợi, học sinh, Nghệ An

  8696. Nguyễn Quốc Đạt, học sinh, Nghệ An

  8697. Bùi Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  8698. Bùi Đức Minh, học sinh, Nghệ An

  8699. Bùi Văn Thống, học sinh, Nghệ An

  8700. Bùi Văn Tiến, học sinh, Nghệ An

  8701. Nguyễn Trung Kiên, học sinh, Nghệ An

  8702. Bùi Văn Đoàn, học sinh, Nghệ An

  8703. Bùi Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  8704. Nguyễn Minh Công, học sinh, Nghệ An

  8705. Bùi Văn Nam, học sinh, Nghệ An

  8706. Bùi Văn Từ, học sinh, Nghệ An

  8707. Nguyễn Văn Tụng, học sinh, Nghệ An

  8708. Vũ Văn Nguyên, học sinh, Nghệ An

  8709. Bùi Đức Trung, học sinh, Nghệ An

  8710. Nguyễn Văn Thao, học sinh, Nghệ An

  8711. Bùi Đức Phượng, học sinh, Nghệ An

  8712. Hồ Thị Lý, học sinh, Nghệ An

  8713. Bùi Thị Linh, học sinh, Nghệ An

  8714. Bùi Thị Thúy, học sinh, Nghệ An

  8715. Nguyễn Thị Thúy, học sinh, Nghệ An

  8716. Bùi Xuân Hoàng, học sinh, Nghệ An

  8717. Bùi Văn Định, học sinh, Nghệ An

  8718. Nguyễn Văn Đoàn, học sinh, Nghệ An

  8719. Nguyễn Văn Huệ, học sinh, Nghệ An

  8720. Bùi Văn Thiện, học sinh, Nghệ An

  8721. Bùi Văn Tin, học sinh, Nghệ An

  8722. Bùi Đức Thắng, học sinh, Nghệ An

  8723. Bùi Văn Pháp, học sinh, Nghệ An

  8724. Hồ Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

  8725. Hà Văn Hòa, học sinh, Nghệ An

  8726. Bùi Văn Giang, học sinh, Nghệ An

  8727. Nguyễn Văn Tâm, học sinh, Nghệ An

  8728. Bùi Văn Hoàn, nông dân, Nghệ An

  8729. Vũ Thị Phương, nông dân, Nghệ An

  8730. Bùi Thị Hòe, nông dân, Nghệ An

  8731. Bùi Văn Đức, học sinh, Nghệ An

  8732. Bùi Văn Toàn, sinh viên, Nghệ An

  8733. Bùi Thị Thế, sinh viên, Nghệ An

  8734. Bùi Công Linh, sinh viên, Nghệ An

  8735. Hồ Thị Loan, nông dân, Nghệ An

  8736. Bùi Công Văn, nông dân, Nghệ An

  8737. Phạm Thị Hòa, nông dân, Nghệ An

  8738. Nguyễn Thị Sâm, nông dân, Nghệ An

  8739. Bùi Bình, nông dân, Nghệ An

  8740. Bùi Đức Trọng, nông dân, Nghệ An

  8741. Đinh Thị Đào, nông dân, Nghệ An

  8742. Bùi Văn Cảnh, nông dân, Nghệ An

  8743. Hà Huy Thanh, nông dân, Nghệ An

  8744. Bùi Đức Lượng, nông dân, Nghệ An

  8745. Bùi Văn Nhân, nông dân, Nghệ An

  8746. Bùi Văn Minh, nông dân, Nghệ An

  8747. Nguyễn Thị Phong, nông dân, Nghệ An

  8748. Bùi Lành, nông dân, Nghệ An

  8749. Bùi Thị Dung, học sinh, Nghệ An

  8750. Bùi Đức Hương, nông dân, Nghệ An

  8751. Nguyễn Công Bình, học sinh, Nghệ An

  8752. Vũ Ngọc Công, học sinh, Nghệ An

  8753. Bùi Văn Tài, học sinh, Nghệ An

  8754. Bùi Đức Phúc, học sinh, Nghệ An

  8755. Bùi Văn Minh, học sinh, Nghệ An

  8756. Hà Văn Phúc, học sinh, Nghệ An

  8757. Bùi Đức Hòa, học sinh, Nghệ An

  8758. Hồ An Nguyên, học sinh, Nghệ An

  8759. Bùi Văn Hậu, học sinh, Nghệ An

  8760. Bùi Đức Bình, học sinh, Nghệ An

  8761. Hồ Thị Thùy, học sinh, Nghệ An

  8762. Bùi Văn Linh, nông dân, Nghệ An

  8763. Nguyễn Văn Đức, nông dân, Nghệ An

  8764. Đinh Bật Trí, nông dân, Nghệ An

  8765. Bùi Văn Pháp, nông dân, Nghệ An

  8766. Hồ Trọng Hữu, nông dân, Nghệ An

  8767. Hồ Cảnh, nông dân, Nghệ An

  8768. Bùi Văn Dương, nông dân, Nghệ An

  8769. Bùi Tuệ, nông dân, Nghệ An

  8770. Bùi Thiện, nông dân, Nghệ An

  8771. Nguyễn Văn Hiển, nông dân, Nghệ An

  8772. Nguyễn Thị Nga, học sinh, Nghệ An

  8773. Bùi Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

  8774. Nguyễn Thị Thúy, học sinh, Nghệ An

  8775. Bùi Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

  8776. Bùi Thị Huyền, học sinh, Nghệ An

  8777. Nguyễn Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  8778. Vũ Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  8779. Hồ Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

  8780. Bùi Thị Hồng, học sinh, Nghệ An

  8781. Nguyễn Thị Tân, học sinh, Nghệ An

  8782. Bùi Thị Giang, học sinh, Nghệ An

  8783. Nguyễn Thị Trang, học sinh, Nghệ An

  8784. Bùi Thị Châu, học sinh, Nghệ An

  8785. Bùi Thị Lan, học sinh, Nghệ An

  8786. Bùi Thị Phương, học sinh, Nghệ An

  8787. Hồ Thị Thúy, học sinh, Nghệ An

  8788. Hồ Thị Vui, nông dân, Nghệ An

  8789. Nguyễn Thị Mận, học sinh, Nghệ An

  8790. Trịnh Văn Thế, học sinh, Nghệ An

  8791. Bùi Văn Ngọc, nông dân, Nghệ An

  8792. Nguyễn Thị Dung, nông dân, Nghệ An

  8793. Bùi Thị Vui, thợ may, Nghệ An

  8794. Bùi Văn Mừng, thợ mộc, Nghệ An

  8795. Bùi Thị Thuận, nông dân, Nghệ An

  8796. Lê Văn Thượng, chăn nuôi, Nghệ An

  8797. Hồ Thị Tình, nông dân, Nghệ An

  8798. Lê Văn Sơn, nông dân, Nghệ An

  8799. Hồ Văn Quế, nông dân, Nghệ An

  8800. Lê Thị Hà, nông dân, Nghệ An

  8801. Bùi Thị Lan Anh, học sinh, Nghệ An

  8802. Võ Thị Minh, nông dân, Nghệ An

  8803. Võ Văn Việt, sinh viên, Nghệ An

  8804. Hồ Thị Thoa, nông dân, Nghệ An

  8805. Hồ Thị Chắt, nông dân, Nghệ An

  8806. Bùi Văn Thăng, nông dân, Nghệ An

  8807. Bùi Văn Năng, nông dân, Nghệ An

  8808. Hồ Văn Quýt, nông dân, Nghệ An

  8809. Hồ Thị Thao, học sinh, Nghệ An

  8810. Hồ Văn Trường, nông dân, Nghệ An

  8811. Nguyễn Thị Hòa, học sinh, Nghệ An

  8812. Nguyễn Thị Ngọc, học sinh, Nghệ An

  8813. Nguyễn Thị Mận, học sinh, Nghệ An

  8814. Bùi Thị Anh Thơ, học sinh, Nghệ An

  8815. Hồ Thị Nhung, nông dân, Nghệ An

  8816. Hồ Văn Việt, nông dân, Nghệ An

  8817. Hồ Văn Hoan, nông dân, Nghệ An

  8818. Nguyễn Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  8819. Hồ Thị Duyên, học sinh, Nghệ An

  8820. Đinh Văn Cường, nông dân, Nghệ An

  8821. Đinh Thị Nhi, học sinh, Nghệ An

  8822. Hồ Văn Luận, nông dân, Nghệ An

  8823. Bùi Văn Tâm, nông dân, Nghệ An

  8824. Lê Thị Thúy, nông dân, Nghệ An

  8825. Võ Thị Thanh, nông dân, Nghệ An

  8826. Lê Thị Ngân, học sinh, Nghệ An

  8827. Lê Thị Hạnh, học sinh, Nghệ An

  8828. Hồ Thị Liên, nông dân, Nghệ An

  8829. Nguyễn Thị Kỳ, nông dân, Nghệ An

  8830. Hồ Văn Lâm, nông dân, Nghệ An

  8831. Hồ Văn Âu, nông dân, Nghệ An

  8832. Hồ Thị Thủy, nông dân, Nghệ An

  8833. Lê Thị Sinh, học sinh, Nghệ An

  8834. Phạm Thị Thảo, nông dân, Nghệ An

  8835. Hồ Thị Nhất, học sinh, Nghệ An

  8836. Hồ Thị Vinh, nông dân, Nghệ An

  8837. Hồ Văn Hạnh, nông dân, Nghệ An

  8838. Hồ Thị Long, nông dân, Nghệ An

  8839. Hồ Thị Thoa, nông dân, Nghệ An

  8840. Bùi Thị Thảo, nông dân, Nghệ An

  8841. Hồ Thị Tươi, học sinh, Nghệ An

  8842. Hồ Văn Sâm, lao động tự do, Nghệ An

  8843. Hồ Văn Hảo, nông dân, Nghệ An

  8844. Hồ Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  8845. Hồ Thị Tiên, học sinh, Nghệ An

  8846. Hồ Văn Toàn, học sinh, Nghệ An

  8847. Hồ Văn Hải, học sinh, Nghệ An

  8848. Hồ Văn Chung, học sinh, Nghệ An

  8849. Nguyễn Thị Vân An, học sinh, Nghệ An

  8850. Lê Thị Thanh Hiên, học sinh, Nghệ An

  8851. Lê Thị Linh, học sinh, Nghệ An

  8852. Hồ Thị Thủy, học sinh, Nghệ An

  8853. Lê Thị Trang, học sinh, Nghệ An

  8854. Lê Thị Hoan, học sinh, Nghệ An

  8855. Bùi Thị Thúy Thúy, học sinh, Nghệ An

  8856. Trần Thị Nguyệt, nông dân, Nghệ An

  8857. Đinh Thị Hường, nông dân, Nghệ An

  8858. Hồ Thể, nông dân, Nghệ An

  8859. Hồ Văn Quyền, nông dân, Nghệ An

  8860. Hồ Văn Thế, nông dân, Nghệ An

  8861. Bùi Thị Hòa, nông dân, Nghệ An

  8862. Trần Văn Hệ, nông dân, Nghệ An

  8863. Đinh Thị Thi, nông dân, Nghệ An

  8864. Trần Văn Thư, nông dân, Nghệ An

  8865. Trần Văn Chung, nông dân, Nghệ An

  8866. Trần Thị Thắm, nông dân, Nghệ An

  8867. Trần Văn Thiết, nông dân, Nghệ An

  8868. Trần Văn Hải, nông dân, Nghệ An

  8869. Trần Thị Dương, học sinh, Nghệ An

  8870. Trần Xuân Hạp, học sinh, Nghệ An

  8871. Trần Thị Mỹ Linh, học sinh, Nghệ An

  8872. Hồ Trung, nông dân, Nghệ An

  8873. Hồ Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  8874. Lê Thị Mận, nông dân, Nghệ An

  8875. Nguyễn Thị Thành, học sinh, Nghệ An

  8876. Bùi Thị Trang, học sinh, Nghệ An

  8877. Hồ Văn Thiện, nông dân, Nghệ An

  8878. Hồ Văn Hiền, nông dân, Nghệ An

  8879. Hồ Văn Phong, học sinh, Nghệ An

  8880. Hồ Văn Thỏa, sinh viên, Nghệ An

  8881. Hồ Sỹ Hợp, nông dân, Nghệ An

  8882. Bùi Thị Hồng, nông dân, Nghệ An

  8883. Hồ Văn Phước, nông dân, Nghệ An

  8884. Hồ Văn Quân, học sinh, Nghệ An

  8885. Hồ Thị Phương Thanh, học sinh, Nghệ An

  8886. Bùi Thị Chính, học sinh, Nghệ An

  8887. Hồ Huyền Trang, sinh viên, Nghệ An

  8888. Nguyễn Thị Nam, nông dân, Nghệ An

  8889. Hồ Văn Ý, học sinh, Nghệ An

  8890. Ngô Đình Lương, nông dân, Nghệ An

  8891. Nguyễn Thị Thục, nông dân, Nghệ An

  8892. Nguyễn Văn Danh, nông dân, Nghệ An

  8893. Phan Thị Tri, nông dân, Nghệ An

  8894. Phan Văn Tuyên, nông dân, Nghệ An

  8895. Trần Xuân Thương, nông dân, Nghệ An

  8896. Phan Văn Trí, nông dân, Nghệ An

  8897. Phan Văn Vinh, nông dân, Nghệ An

  8898. Nguyễn Văn Cung, nông dân, Nghệ An

  8899. Nguyễn Thị Tạo, nông dân, Nghệ An

  8900. Hồ Văn Vị, nông dân, Nghệ An

  8901. Nguyễn Thị Loan, nông dân, Nghệ An

  8902. Ngô Đình Năng, học sinh, Nghệ An

  8903. Nguyễn Văn Thuyên, nông dân, Nghệ An

  8904. Nguyễn Thị Nhan, nông dân, Nghệ An

  8905. Nguyễn Thị Năm, học sinh, Nghệ An

  8906. Nguyễn Thị Vân, học sinh, Nghệ An

  8907. Phan Văn Hạnh, nông dân, Nghệ An

  8908. Ngô Hiền, nông dân, Nghệ An

  8909. Nguyễn Kính, nông dân, Nghệ An

  8910. Nguyễn Kim Thường, nông dân, Nghệ An

  8911. Phan Văn Hương, nông dân, Nghệ An

  8912. Nguyễn Văn Dũng, nông dân, Nghệ An

  8913. Nguyễn Văn Đương, nông dân, Nghệ An

  8914. Nguyễn Hòa, nông dân, Nghệ An

  8915. Nguyễn Văn Quyền, nông dân, Nghệ An

  8916. Nguyễn Kim Hoàng, nông dân, Nghệ An

  8917. Nguyễn Văn Hồng, nông dân, Nghệ An

  8918. Phan Văn Chi, nông dân, Nghệ An

  8919. Nguyễn Thị Thái, nông dân, Nghệ An

  8920. Phan Văn Hợp, nông dân, Nghệ An

  8921. Phan Văn Thanh, học nghề, Nghệ An

  8922. Phan Văn Tâm, học nghề, Nghệ An

  8923. Lê Hạnh, nông dân, Nghệ An

  8924. Phan Liệu, nông dân, Nghệ An

  8925. Nguyễn Văn Trung, nông dân, Nghệ An

  8926. Nguyễn Dung, nông dân, Nghệ An

  8927. Hoàng Văn Sơn, nông dân, Nghệ An

  8928. Nguyễn Văn Cộng, nông dân, Nghệ An

  8929. Phan Văn Nhiên, nông dân, Nghệ An

  8930. Nguyễn Văn Lan, nông dân, Nghệ An

  8931. Nguyễn Văn Ngữ, giáo viên về hưu, Nghệ An

  8932. Ngô Thị Lộc, nông dân, Nghệ An

  8933. Ngô Văn Lượng, học sinh, Nghệ An

  8934. Bùi Đức Tiến, thợ mộc, Nghệ An

  8935. Nguyễn Văn Diện, nông dân, Nghệ An

  8936. Nguyễn Văn Phúc, nông dân, Nghệ An

  8937. Vũ Duy Hưng, nông dân, Nghệ An

  8938. Phan Thị Ngà, giáo viên, Nghệ An

  8939. Phan Văn Tôn, nông dân, Nghệ An

  8940. Phạm Thiết, nông dân, Nghệ An

  8941. Nguyễn Thị Lan, nông dân, Nghệ An

  8942. Nguyễn Thị Khẩu, nông dân, Nghệ An

  8943. Nguyễn Trúc, nông dân, Nghệ An

  8944. Lê Thị An, nông dân, Nghệ An

  8945. Lê Thị Vì, nông dân, Nghệ An

  8946. Phan Thị Khay, nông dân, Nghệ An

  8947. Đinh Văn Linh, nông dân, Nghệ An

  8948. Nguyễn văn Hanh, nông dân, Nghệ An

  8949. Nguyễn Văn Hạnh, nông dân, Nghệ An

  8950. Hoàng Thị Truyền, học sinh, Nghệ An

  8951. Nguyễn Văn Hoan, nông dân, Nghệ An

  8952. Nguyễn Văn Đình, nông dân, Nghệ An

  8953. Nguyễn Chức, nông dân, Nghệ An

  8954. Phan Ninh, nông dân, Nghệ An

  8955. Phạm Tự, nông dân, Nghệ An

  8956. Nguyễn Thị Châu, nông dân, Nghệ An

  8957. Nguyễn Thị Hạ, nông dân, Nghệ An

  8958. Nguyễn Thị Minh, nông dân, Nghệ An

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 06:02
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Thời Điểm Lịch Sử

  (03/06/2013) (Xem: 653)

  Tác giả : Trần Khải

  (Nguồn: http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-204938_15-2/ )

  Nhiều ngàn người đã ký tên để yêu cầu nhà nước xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, để thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng. Nhiều bản kiến nghị, bản góp ý và bản tuyên bố đã xuất hiện từ nhiều thành phần với lời kêu gọi quyết liệt như thế.

  Nhiều ngàn chữ ký có thể biến đổi đất nước sang hướng đi dân chủ như Miến Điện hay không? Có cách nào thúc đẩy đất nước tới một lộ trình dân chủ được không? Và khi những người hoạt động dân chủ có hành động quyết liệt hơn, câu hỏi nghiêm túc cần nêu lên: Quân đội Việt Nam có xả súng bắn thẳng vào những người yêu nước xuống đừơng hay không?

  Bởi vì, chúng ta có thể đoán rằng, Đảng CSVN sẽ không dễ dàng nhượng bộ quyền lực.

  Đối với nhà thơ Bùi Minh Quốc, đó là chuyện bình thường. Với ông, ký tên đòi nhân quyền, đòi dân chủ là bình thường như hít thở, và cũng như ông viết :

  “Tôi đã ký là tôi thở
  Vâng, đúng thế.

  Tôi cầm bút ký, một việc hết sức bình thường, như là tôi thở, để bầy tỏ chính kiến của mình về thế sự, quốc sự.

  Tôi đã ký vào “Lời kêu gọi thực thi nhân quyền tại Việt Nam”, vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (kèm “Dự thảo Hiến pháp 2013”), vào “Tuyên bố của các công dân tự do”.

  Tôi là một trong hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người đã ký, đã quyết thực hiện cái quyền sinh tử hiển nhiên của mỗi con người là hít thở bình thường.”(hết trích)

  Những tấm lòng khát khao dân chủ như thế đã lôi kéo nhiều ngàn người vào một cuộc biểu tình mới, để bày tỏ ước mơ quyết liệt muốn dứt khoát với thời của độc tài độc đảng.

  Nhà bình luận Nguyễn Minh Cần trên mạng Dân Làm Báo gọi đó là “Một cuộc biểu tình độc đáo.” Ông viết:

  “Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và Lời tuyên bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000 chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi thay đổi HP, thay đổi chế độ.

  Thật thế! Khi các Công dân Tự do với ý thức trách nhiệm công dân cao tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một HP mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của ĐCS như HP hiện hành”, thì chính họ đang hô khẩu hiệu: “Kiên quyết đòi ĐCS phải trả lại quyền làm chủ cho người dân!”, “Kiên quyết chống lại việc ĐCS tiếm quyền của toàn dân trong 68 năm qua!”.

  Khi tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước”, thì chính họ hô: “Kiên quyết đòi xóa bỏ độc quyền thống trị của ĐCS!”. ..”(hết trích)

  Có phảỉ thời điểm lịch sử đã tới để đưa đất nước ly khai với chủ nghĩa cộng sản không tưởng, và để hội nhập với nền chính trị dân chủ đa đảng của hầu hết thế giới?

  Chúng ta hiển nhiên không thể đoán trước những mưu tính gì trong đầu của Bộ Chính Trị CSVN.

  Nhưng đối với nhà thơ Nguyễn Đắc Kiên, người vừa mất việc vì đã chất vấn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để đòi hỏi dân chủ đa đảng, mọi chuyện chỉ đơn giản vì, như anh nói trong bài thơ Vì Người Ta Cần Ánh Mặt Trời:

  “...bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
  lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
  còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
  sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
  tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
  cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
  vì người ta cần ánh mặt trời,
  tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!”
  (hết trích)

  Nhưng làm thế nào, sau khi tỉnh dậy qua một đêm dài như thế?

  Giáo sư Lê Xuân Khoa trong bài viết trên mạng Bauxite VN, tưạ đề “Thư gửi bạn bè trong nước qua diễn đàn sci-edu,” đã thiết tha đề nghị giới trí thức hãy từng bước đòi hỏi chính phủ CSVN phải chấp nhận một lộ trình dân chủ.

  Giáo sư Lê Xuân Khoa viết, trích:

  “...Hãy bắt đầu bằng một nhóm nhỏ không chính thức, gồm những công dân yêu nước và cấp tiến, đại diện cho những thành phần cách mạng lão thành, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, sinh viên, nông dân, công nhân, quân đội nhân dân... Đây là bước đầu của sự hình thành một mạng lưới công dân cùng chung một mục đích mặc dù vẩn có thể có những suy nghĩ và cách tiếp cận khác nhau, mầm mống của một xã hội dân chủ đa nguyên, đa đảng. Nhóm đại diện này sẽ khởi xướng phong trào dân chủ của toàn dân. huy động và phối hợp các tiềm lực trong đa số thầm lặng để có một tư thế mạnh đối thoại với nhà cầm quyền về lộ trình dân chủ hoá. Những trí thức chủ động “Kiến nghị 72” cần đảm nhận trách nhiệm thành lập nhóm đại diện các thành phần kể trên. Nhóm đại diện này có thể sẽ bầu ra những chức vụ điều hành. Sinh hoạt theo lề lối dân chủ phải tuyệt đối tôn trọng. Đây chỉ là những gợi ý sơ khởi cần được những người chủ động xem xét và hoạch định sát với thực tế.

  Đây là cơ hội và thời điểm thích hợp nhất cho trí thức thi hành sứ mệnh lịch sử. Những khuyến cáo, kiến nghị hay thư ngỏ cần thiết lúc ban đầu nay cẩn được chuyển sang hành động. Cho đến nay, đa số chuyên gia và trí thức hàn lâm vẫn chỉ có những cuộc hội thảo thiên về nghiên cứu những vấn đề của đất nước, hay chỉ nói cho nhau nghe những lời phê phán, công kích những sai lầm của chế độ. Nhưng trước những chính sách độc đoán, bất chính và bất nhân của chế độ, trước tư cách bất xứng của những người lãnh đạo cao nhất nước, lòng bất mãn và tức giận của trí thức, ngay cả những người hiền lành nhất, đã tăng lên rất cao. Đã đến lúc trí thức sẽ đứng lên tham gia vào phong trào dân chủ của toàn dân, đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực thi quyền con người, hoà giải với những công dân yêu nước, cải cách chính trị triệt để và toàn diện để có thể huy động được sức mạnh của dân tộc trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

  Kết quả mong đợi nhất là chính quyền bỗng thức tỉnh, chấp thuận đối thoại với nhóm đại diện của nhân dân và sẽ mời họ tham gia vào việc thiết lập một lộ trình dân chủ hoá trong hoà bình, ổn định. Nếu chẳng may, lãnh đạo Đảng nhất định quay lưng lại nhân dân thì hãy tưởng tượng cuộc chiến giữa một số lãnh tụ độc tài, tham nhũng và 90 triệu nhân dân yêu nước, yêu tự do sẽ đem lại kết quả thế nào.

  Là một người đang có cuộc sống tự do và hạnh phúc ở nước ngoài, tôi cảm thấy không đủ tư cách nhận định về vai trò của nhân sĩ, trí thức ở trong nước, nhất là lại có những lời lẽ khích động. Nhưng vì đã có nhiều dịp trao đổi thân tình, trực tiếp hay gián tiếp, với nhiều thân hữu thuộc mọi lớp tuổi, còn ở Việt Nam hay đã ra nước ngoài, tôi không thể không viết ra những cảm nghĩ của mình trước hiện tình đất nước, nhất là sau những góp ý xây dựng của nhân dân và phản ứng thiếu tỉnh táo của mấy nhà lãnh đạo.

  Xin quý anh chị vui lòng thông cảm. Tôi tạm dừng bút nhưng không quên xác nhận một quan điểm đã được đa số bạn bè chia sẻ là việc thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam là việc làm của người trong nước, còn người ở bên ngoài chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ.”(hết trích)

  Nếu giới trí thức hình thành được một lộ trình dân chủ như thế, thời điểm lịch sử hẳn đã tới rồi vậy. Bất kể những gian nan và chông gai còn giăng khắp nơi, cả trong gọng kìm của chế độ và cả trong lòng người vậy.

  Trần Khải

  Phản hồi: 

  Thời Điểm Lịch Sử

  (03/06/2013) (Xem: 653)

  Tác giả : Trần Khải

  (Nguồn: http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-204938_15-2/ )

  Nhiều ngàn người đã ký tên để yêu cầu nhà nước xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, để thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng. Nhiều bản kiến nghị, bản góp ý và bản tuyên bố đã xuất hiện từ nhiều thành phần với lời kêu gọi quyết liệt như thế.

  Nhiều ngàn chữ ký có thể biến đổi đất nước sang hướng đi dân chủ như Miến Điện hay không? Có cách nào thúc đẩy đất nước tới một lộ trình dân chủ được không? Và khi những người hoạt động dân chủ có hành động quyết liệt hơn, câu hỏi nghiêm túc cần nêu lên: Quân đội Việt Nam có xả súng bắn thẳng vào những người yêu nước xuống đừơng hay không?

  Bởi vì, chúng ta có thể đoán rằng, Đảng CSVN sẽ không dễ dàng nhượng bộ quyền lực.

  Đối với nhà thơ Bùi Minh Quốc, đó là chuyện bình thường. Với ông, ký tên đòi nhân quyền, đòi dân chủ là bình thường như hít thở, và cũng như ông viết :

  “Tôi đã ký là tôi thở
  Vâng, đúng thế.

  Tôi cầm bút ký, một việc hết sức bình thường, như là tôi thở, để bầy tỏ chính kiến của mình về thế sự, quốc sự.

  Tôi đã ký vào “Lời kêu gọi thực thi nhân quyền tại Việt Nam”, vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (kèm “Dự thảo Hiến pháp 2013”), vào “Tuyên bố của các công dân tự do”.

  Tôi là một trong hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người đã ký, đã quyết thực hiện cái quyền sinh tử hiển nhiên của mỗi con người là hít thở bình thường.”(hết trích)

  Những tấm lòng khát khao dân chủ như thế đã lôi kéo nhiều ngàn người vào một cuộc biểu tình mới, để bày tỏ ước mơ quyết liệt muốn dứt khoát với thời của độc tài độc đảng.

  Nhà bình luận Nguyễn Minh Cần trên mạng Dân Làm Báo gọi đó là “Một cuộc biểu tình độc đáo.” Ông viết:

  “Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và Lời tuyên bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000 chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi thay đổi HP, thay đổi chế độ.

  Thật thế! Khi các Công dân Tự do với ý thức trách nhiệm công dân cao tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một HP mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của ĐCS như HP hiện hành”, thì chính họ đang hô khẩu hiệu: “Kiên quyết đòi ĐCS phải trả lại quyền làm chủ cho người dân!”, “Kiên quyết chống lại việc ĐCS tiếm quyền của toàn dân trong 68 năm qua!”.

  Khi tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước”, thì chính họ hô: “Kiên quyết đòi xóa bỏ độc quyền thống trị của ĐCS!”. ..”(hết trích)

  Có phảỉ thời điểm lịch sử đã tới để đưa đất nước ly khai với chủ nghĩa cộng sản không tưởng, và để hội nhập với nền chính trị dân chủ đa đảng của hầu hết thế giới?

  Chúng ta hiển nhiên không thể đoán trước những mưu tính gì trong đầu của Bộ Chính Trị CSVN.

  Nhưng đối với nhà thơ Nguyễn Đắc Kiên, người vừa mất việc vì đã chất vấn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để đòi hỏi dân chủ đa đảng, mọi chuyện chỉ đơn giản vì, như anh nói trong bài thơ Vì Người Ta Cần Ánh Mặt Trời:

  “...bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
  lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
  còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
  sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
  tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
  cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
  vì người ta cần ánh mặt trời,
  tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!”
  (hết trích)

  Nhưng làm thế nào, sau khi tỉnh dậy qua một đêm dài như thế?

  Giáo sư Lê Xuân Khoa trong bài viết trên mạng Bauxite VN, tưạ đề “Thư gửi bạn bè trong nước qua diễn đàn sci-edu,” đã thiết tha đề nghị giới trí thức hãy từng bước đòi hỏi chính phủ CSVN phải chấp nhận một lộ trình dân chủ.

  Giáo sư Lê Xuân Khoa viết, trích:

  “...Hãy bắt đầu bằng một nhóm nhỏ không chính thức, gồm những công dân yêu nước và cấp tiến, đại diện cho những thành phần cách mạng lão thành, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, sinh viên, nông dân, công nhân, quân đội nhân dân... Đây là bước đầu của sự hình thành một mạng lưới công dân cùng chung một mục đích mặc dù vẩn có thể có những suy nghĩ và cách tiếp cận khác nhau, mầm mống của một xã hội dân chủ đa nguyên, đa đảng. Nhóm đại diện này sẽ khởi xướng phong trào dân chủ của toàn dân. huy động và phối hợp các tiềm lực trong đa số thầm lặng để có một tư thế mạnh đối thoại với nhà cầm quyền về lộ trình dân chủ hoá. Những trí thức chủ động “Kiến nghị 72” cần đảm nhận trách nhiệm thành lập nhóm đại diện các thành phần kể trên. Nhóm đại diện này có thể sẽ bầu ra những chức vụ điều hành. Sinh hoạt theo lề lối dân chủ phải tuyệt đối tôn trọng. Đây chỉ là những gợi ý sơ khởi cần được những người chủ động xem xét và hoạch định sát với thực tế.

  Đây là cơ hội và thời điểm thích hợp nhất cho trí thức thi hành sứ mệnh lịch sử. Những khuyến cáo, kiến nghị hay thư ngỏ cần thiết lúc ban đầu nay cẩn được chuyển sang hành động. Cho đến nay, đa số chuyên gia và trí thức hàn lâm vẫn chỉ có những cuộc hội thảo thiên về nghiên cứu những vấn đề của đất nước, hay chỉ nói cho nhau nghe những lời phê phán, công kích những sai lầm của chế độ. Nhưng trước những chính sách độc đoán, bất chính và bất nhân của chế độ, trước tư cách bất xứng của những người lãnh đạo cao nhất nước, lòng bất mãn và tức giận của trí thức, ngay cả những người hiền lành nhất, đã tăng lên rất cao. Đã đến lúc trí thức sẽ đứng lên tham gia vào phong trào dân chủ của toàn dân, đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực thi quyền con người, hoà giải với những công dân yêu nước, cải cách chính trị triệt để và toàn diện để có thể huy động được sức mạnh của dân tộc trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

  Kết quả mong đợi nhất là chính quyền bỗng thức tỉnh, chấp thuận đối thoại với nhóm đại diện của nhân dân và sẽ mời họ tham gia vào việc thiết lập một lộ trình dân chủ hoá trong hoà bình, ổn định. Nếu chẳng may, lãnh đạo Đảng nhất định quay lưng lại nhân dân thì hãy tưởng tượng cuộc chiến giữa một số lãnh tụ độc tài, tham nhũng và 90 triệu nhân dân yêu nước, yêu tự do sẽ đem lại kết quả thế nào.

  Là một người đang có cuộc sống tự do và hạnh phúc ở nước ngoài, tôi cảm thấy không đủ tư cách nhận định về vai trò của nhân sĩ, trí thức ở trong nước, nhất là lại có những lời lẽ khích động. Nhưng vì đã có nhiều dịp trao đổi thân tình, trực tiếp hay gián tiếp, với nhiều thân hữu thuộc mọi lớp tuổi, còn ở Việt Nam hay đã ra nước ngoài, tôi không thể không viết ra những cảm nghĩ của mình trước hiện tình đất nước, nhất là sau những góp ý xây dựng của nhân dân và phản ứng thiếu tỉnh táo của mấy nhà lãnh đạo.

  Xin quý anh chị vui lòng thông cảm. Tôi tạm dừng bút nhưng không quên xác nhận một quan điểm đã được đa số bạn bè chia sẻ là việc thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam là việc làm của người trong nước, còn người ở bên ngoài chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ.”(hết trích)

  Nếu giới trí thức hình thành được một lộ trình dân chủ như thế, thời điểm lịch sử hẳn đã tới rồi vậy. Bất kể những gian nan và chông gai còn giăng khắp nơi, cả trong gọng kìm của chế độ và cả trong lòng người vậy.

  Trần Khải

  Phản hồi: 

  Sắp được 8000 người ký vào bản Kiến Nghị 72 rồi bà con ơi ! Đây là cái tát đích đáng vào mồm bọn bồi bút của TƯ ĐCSVN. Đây là đợt 22

  Đợt 22:

  7035. Nguyễn Quý Khoáng, nguyên Phó chủ tịch Hội Điện quang và Y học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Chẩn đoàn hình ảnh (CĐHẢ) TP HCM, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn CĐHẢ ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, nguyên giảng sư (Maitre de Conférences) ĐHYK Nancy, Pháp, nguyên Trưởng khoa CĐHẢ BV An Bình, TP HCM, Thầy thuốc ưu tú, TP HCM

  7036. Nguyễn Thị Quý, sinh viên, Hà Nội

  7037. Nguyễn Huy Hà, hưu trí, Thanh Hóa

  7038. Nguyễn Thị Mai, tự do, Thái Bình

  7039. Phạm Thị Nhài, tự do, Hà Nội

  7040. Lưu Thị Bích, sinh viên, Hà Nội

  7041. Nguyễn Văn Hưởng, công nhân, Nam Định

  7042. Trần Thị Thiêng, tự do, Hà Nam

  7043. Nguyễn Văn Quế, kinh doanh, Thanh Hóa

  7044. Hoàng Hồng Hạnh, kinh doanh, Thanh Hóa

  7045. Vũ Hoàng Hiệp, tự do, Thanh Hóa

  7046. Nguyễn Văn Huynh, tự do, Hà Nội

  7047. Lê Văn Tình, lái xe, Nam Định

  7048. Nguyễn Văn Thanh, Xây dựng, Nam Định

  7049. Nguyễn Văn Công, tự do, Hà Nội

  7050. Hoàng Văn Diệp, sinh viên, Nghệ An

  7051. Nguyễn Quang Hà, lao động phổ thông, Thanh Hóa

  7052. Nguyễn Văn Mười, lao động phổ thông, Thanh Hóa

  7053. Nguyễn Văn Báu, tự do, Ninh Bình

  7054. Đỗ Hữu Nghĩa, tự do, Hà Nội

  7055. Phạm Văn Luật, sinh viên, Ninh Bình

  7056. Trần Văn Hải, tự do, Ninh Bình

  7057. Trần Phương Thúy, tự do, Thanh Hóa

  7058. Hoàng Anh Phương, công nhân, Nghệ An

  7059. Đinh Nước Nga, sinh viên, Nghệ An

  7060. Hồ Phi Sự, sinh viên, Nghệ An

  7061. Nguyễn Hữu Đam, sinh viên, Thái Bình

  7062. Trần Ngọc Chiến, lao động phổ thông, Hà Tĩnh

  7063. Trần Thị Ngọc, sinh viên, Thái Bình

  7064. Lê Đức Thành, tự do, Nam Định

  7065. Phạm Văn Thanh, công nhân, Hà Nội

  7066. Đặng Thị Hồng, tự do, Phú Thọ

  7067. Nguyễn Huy Hà, bác sĩ, Hà Nội

  7068. Đinh Văn Đại, sinh viên, Nam Định

  7069. Vũ Thị Huế, hưu trí, Hà Nội

  7070. Nguyễn Huy Quang, tự do, Phú Thọ

  7071. Nguyễn Văn Cương, quay phim, Hà Nội

  7072. Đinh Văn Căn, quản lý, Hà Nội

  7073. Nguyễn Thị Thơm, kế toán, Hà Nội

  7074. Nguyễn Thị Hạnh, giúp việc, Thái Bình

  7075. Hồ Thị Kim Thành, biên dịch viên, Nghệ An

  7076. Phạm Thị Dịu, kinh doanh, Thái Bình

  7077. Mai Duy Thành, kinh doanh, Nam Định

  7078. Trần Thị Ơn, tự do, Hà Nội

  7079. Nguyễn Thị Hà, kinh doanh, Nam Định

  7080. Lê Quang Trung, tự do, Hà Nội

  7081. Nguyễn Hoàng Hải, nhân viên, TP HCM

  7082. Hằng, nông dân, Hà Nội

  7083. Trần Công Hoạch, kỹ sư, Nam Định

  7084. Bùi Thị Hà, tự do, Hà Nội

  7085. Nguyễn Thị Lan Hoa, nhân viên, Phú Thọ

  7086. Hoàng Thế Anh, tự do, Hà Nội

  7087. Vũ Văn Hà, tự do, Hà Nội

  7088. Nguyễn Văn Tình, sinh viên, Nghệ An

  7089. Phạm Văn Tân, kinh doanh, Nam Định

  7090. Mai Thị Huyền, sinh viên, Nam Định

  7091. Hoàng Văn Hoàn, kinh doanh, Hà Nội

  7092. Nguyễn Văn Quân, tự do, Hà Nội

  7093. Vũ Đại Cương, tự do, Hà Nội

  7094. Ngô Thị Nhung, nhân viên, Hà Nội

  7095. Đặng Huyền Thanh, nhân viên, Hà Nội

  7096. Nguyễn Thị Hoa, tự do, Nghệ An

  7097. Tạ Văn Tuyền, kinh doanh, Hà Nội

  7098. Trương Quốc Thọ, văn thư lưu trữ, Hà Nội

  7099. Hà Thị Huế, nhân viên, Hà Nội

  7100. Hà Thị Phương, kế toán, Hà Nội

  7101. Trương Văn Độ, thiết kế nội thất, Hà Nội

  7102. Kiều Quang Hải, tự do, Hà Nội

  7103. Võ Minh Trường, thiết kế đồ họa, Nghệ An

  7104. Nguyễn Thị Hiểu, kế toán tài chính, Thanh Hóa

  7105. Nguyễn Thị Hằng, sinh viên, Thái Bình

  7106. Đào Xuân Hưởng, quản lý nhà hàng, Hà Nam

  7107. Trần Thị Vân, sinh viên, Thái Bình

  7108. Nguyễn Tuấn Anh, tài nguyên môi trường, Nghệ An

  7109. Trần Văn Toán, nhân viên điều hành, Hà Nội

  7110. Nguyễn Thị Thúy, nhân viên, Hà Nội

  7111. Trần Văn Toàn, nội thất, Nam Định

  7112. Nguyễn Văn Nghĩa, công nhân, Thái Bình

  7113. Trần Văn Tuyến, thiết kế đồ họa, Thanh Hóa

  7114. Nguyễn Văn Băng, kỹ sư, Thái Bình

  7115. Đào Minh Tuấn, kinh doanh, Hà Nội

  7116. Nguyễn Hữu Hưng, kinh doanh, Hà Nội

  7117. Nguyễn Khắc Thạch, giáo viên, Hà Nội

  7118. Nguyễn Văn Hùng, sinh viên, Hà Nội

  7119. Trần Thị Thanh, sinh viên, Hà Nội

  7120. Trần Thị Thảo, công nhân, Hà Nội

  7121. Mai Thu Hòa, học sinh, Hà Nội

  7122. Lưu Đình Chuyên, học sinh, Hà Nội

  7123. Hoàng Văn Long, công nhân, Bắc Giang

  7124. Lê Đình Long, sinh viên, Thanh Hóa

  7125. Trần Văn Duy, sinh viên, Hà Nam

  7126. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên, Ninh Bình

  7127. Trần Thị Thường, nhân viên, Nghệ An

  7128. Trần Đức Vinh, cán bộ, Hà Nội

  7129. Nguyễn Thị Minh Hằng, cán bộ, Hà Nội

  7130. Nguyễn Thị Thảo, dược sĩ, Thanh Hóa

  7131. Hoàng Tâm Minh, chuyên viên, Phú Thọ

  7132. Trần Quốc Mạnh, tài xế, Yên Bái

  7133. Nguyễn Văn Tuấn, tự do, Hà Nội

  7134. Nguyễn Thị Mai, thợ may, Hà Nội

  7135. Hoàng Xuân Công, kinh doanh, Nghệ An

  7136. Lê Đình Liên, công nhân, Thanh Hóa

  7137. Nguyễn Huy Hà, sinh viên, Hà Nội

  7138. Nguyễn Thị Hiên, giúp việc, Phú Thọ

  7139. Vũ Thị Nên, công nhân, Hà Nội

  7140. Nguyễn Thị Hương, công nhân, Hà Nội

  7141. Hoàng Thị Minh Huệ, nội trợ, Hà Nội

  7142. Lại Thị Hồng Nhung, học sinh, Hà Nội

  7143. Chu Thị Phượng, sinh viên, Hà Nội

  7144. Phạm Văn Việt, bảo vệ, Hà Nội

  7145. Phùng Văn Diễn, công nhân, Thanh Hóa

  7146. Nguyễn Thu Hà, kế toán, Hà Nội

  7147. Vũ Thị Hà, kế toán, Nam Định

  7148. Vũ Văn Cường, IT, Hà Nội

  7149. Nguyễn Văn Sơn, kinh doanh, Hà Nội

  7150. Hoàng Trung Lập, tự do, Nam Định

  7151. Đỗ Thị Hạnh, sinh viên, Nam Định

  7152. Đặng Thanh Nhàn, công nhân, Hà Nội

  7153. Phan Văn Dương, IT, Ninh Bình

  7154. Cao Thọ Lâm, tự do, Hà Nội

  7155. Vũ Văn Quân, sinh viên, Hà Nội

  7156. Trần Văn Sỹ, kinh doanh, Hà Nội

  7157. Phan Trí Tuệ, nhân viên, Hà Nội

  7158. Nguyễn Văn Điệp, kinh doanh, Hà Nội

  7159. Trương Thị Chinh, kinh doanh, Nam Định

  7160. Trịnh Thị Huệ, tự do, Nam Định

  7161. Nguyễn Thị Chính, kinh doanh, Nam Định

  7162. Vũ Thị Hà, kinh doanh, Nam Định

  7163. Nguyễn Hữu Thuật, sinh viên, Tuyên Quang

  7164. Đỗ Đức Cương, kinh doanh, Hà Nội

  7165. Nguyễn Thanh Hà, bác sĩ, Hà Nội

  7166. Nguyễn Quang Quân, cán bộ hành chính, Nam Định

  7167. Lê Thị Thúy, tự do, Ninh Bình

  7168. Nguyễn Đức Lưa, bảo vệ, Hà Nội

  7169. Bùi Thu Hoài, nhân viên, Hà Nội

  7170. Nguyễn Văn Dũng, nhân viên, Hà Nội

  7171. Trần Văn Hiếu, nhân viên, Hà Nội

  7172. Nguyễn Trung Hiếu, kế toán, Hà Nội

  7173. Lưu Bá Chương, sinh viên, Thái Bình

  7174. Trần Thị Ngân, kinh doanh, Hà Nam

  7175. Nguyễn Quốc Khánh, kỹ sư, Phú Thọ

  7176. Lâm Văn Thức, lái xe, Nam Định

  7177. Lại Thị Tươi, công nhân, Nam Định

  7178. Nguyễn Văn Hoa, sinh viên, Hải Dương

  7179. Phạm Văn Chuyển, công nhân, Ninh Bình

  7180. Phùng Văn Dương, công nhân, Nam Định

  7181. Phan Văn Đính, kỹ sư, Nam Định

  7182. Nguyễn Thị Ngát, sinh viên, Nam Định

  7183. Lương Thị Yên, sinh viên, Nam Định

  7184. Phạm Viết Hùng, lái xe, Nam Định

  7185. Nguyễn Văn Lợi, kinh doanh, Thái Bình

  7186. Lê Thị Loan, tự do, Nam Định

  7187. Nguyễn Thị Thu, tự do, Nam Định

  7188. Đinh Thị Lý, tự do, Nam Định

  7189. Lê Văn Đoán, nông dân, Hà Nội

  7190. Nguyễn Hành Văn, kỹ sư, Phú Thọ

  7191. Nguyêễn Thị Thơm, tự do, Nam Định

  7192. Trần Văn Lợi, tự do, Nam Định

  7193. Vũ Thị Hằng, thiết kế thời trang, Nam Định

  7194. Lê Thị Thảo, tư vấn, Ninh Bình

  7195. Nguyễn Minh Kiên, sinh viên, Hà Nội

  7196. Nguyễn Văn Sinh, sinh viên, Thái Bình

  7197. Trần Đắc Thơ, nông dân, Hà Nội

  7198. Trần Ngọc Toàn, xây dựng, Hà Nội

  7199. Trần Ngọc Hà, học sinh, Hà Nội

  7200. Nguyễn Thành Biên, kỹ sư, Hà Nội

  7201. Ngô Thị Bích, sinh viên, Hà Nội

  7202. Lại Văn Thắng, kinh doanh, Hà Nội

  7203. Ngô Văn Doang, nhân viên kinh doanh, Nam Định

  7204. Định Ngọc Khánh, kỹ sư, Hà Nội

  7205. Trần Văn Thanh, kinh doanh, Thái Bình

  7206. Nguyễn Thị Thủy, tự do, Vĩnh Phúc

  7207. Nguyễn Văn Thể, tự do, Nam Định

  7208. Nguyễn Thị Thùy Linh, kế toán, Hà Nội

  7209. Nguyễn Ngọc An, kinh doanh, Nam Định

  7210. Thu Huyền, kinh doanh, Hà Nội

  7211. Trần Hoàng Long, kinh doanh, Bắc Giang

  7212. Nguyễn Thị Hạnh, tự do, Hà Nội

  7213. Nguyễn Đức Lĩnh, tự do, Hà Nội

  7214. Trần Hùng Phương, kinh doanh, Nam Định

  7215. Ngô Quang Huy, kinh doanh, Nam Định

  7216. Mai Trần Ngự, tự do, Thaí Bình

  7217. Nguyễn Thị Long, sinh viên, Bắc Giang

  7218. Trần Dương, kinh doanh, Ninh Bình

  7219. Nguyễn Anh Xuân, nhân viên kinh doanh, Hà Nội

  7220. Nguyễn Thị Hoồng Vân, bác sĩ, Nghệ An

  7221. Bùi Quốc Trung, quay phim, Hà Nội

  7222. Trần Văn Chuẩn, kế toán, Hà Nội

  7223. Đỗ Kim Thành, nhân viên, Hà Nội

  7224. Đinh Văn Hưởng, nhân viên kinh doanh, Hà Nội

  7225. Phạm Thị Ngoan, sinh viên, Nam Định

  7226. Trần Thị Ngà, nhân viên, Hà Nam

  7227. Trần Văn Dương, giáo viên, Hà Nội

  7228. Nguyêễn Thị Na, sinh viên, Hà Nội

  7229. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thợ xây, Hà Nội

  7230. Nguyễn Văn Ninh, thợ xây, Hà Nội

  7231. Nguyên Thị Hiền, lao động phổ thông, Hà Nội

  7232. Trịnh Văn Thức, tự do, Nam Định

  7233. Trần Văn Dũng, tự do, Nam Định

  7234. Đinh Văn Chiến, tự do, Nam Định

  7235. Đặng Văn Từ, tự do, Thái Bình

  7236. Đỗ Văn Thái, nhân viên, Nam Định

  7237. Nguyễn Ngọc Nhậm, sinh viên, Nghệ An

  7238. Trịnh Xuân Hiếu, tự do, Nam Định

  7239. Trần Văn Hoàn, tự do, Nam Định

  7240. Nguyễn Văn Hùng, tự do, Hà Nội

  7241. Lưu Minh Khẩn, kỹ sư cầu đường, Thái Bình

  7242. Lê Thu Trang, nhân viên bán hàng, Hà Nội

  7243. Nguyễn Thị Thúy, tự do, Hà Nội

  7244. Trần Tại Nga, nhân viên, Hà Nam

  7245. Nguyễn Thị Hải, hưu trí, Hà Nội

  7246. Đỗ Thị Hồng Nhật, sinh viên, Hà Nội

  7247. Đặng Thị Nhung, sinh viên, Hà Nội

  7248. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên, Hà Nội

  7249. Trần Xuân Thủy, công nhân, Hà Nội

  7250. Đinh Thị Trang, nhân viên, Hà Nội

  7251. Phạm Vũ Duy, sinh viên, Hà Nội

  7252. Mai Văn Cần, nhân viên, Hà Nội

  7253. Nguyễn Thị Huệ, giáo viên, Hà Nội

  7254. Đỗ Hạnh, giáo viên, Hà Nội

  7255. Lê Văn Thạch, nhân viên, Nam Định

  7256. Hoàng Thanh, giáo viên, Hà Tĩnh

  7257. Phan Thị Nguyệt, tự do, Hà Nội

  7258. Trịnh Thanh Mai, sinh viên, Nam Định

  7259. Mai Công Nhật, kinh doanh, Hà Tĩnh

  7260. Nguyễn Thị Gái, sinh viên, Hà Tĩnh

  7261. Nguyễn Huy Hà, bác sỹ Đông y, Thanh Hóa

  7262. Trần Thị Toan, nông dân, Thái Bình

  7263. Giang Thị Thơm, giáo viên, Phú Thọ

  7264. Nguyễn Thị Nguyệt, nông dân, Hà Nội

  7265. Nguyễn Ngọc Nam, nhân viên, Nam Định

  7266. Đặng Thị Oanh, nội trợ, Nam Định

  7267. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Hà Nam

  7268. Nguyễn Thị Dự, nông dân, Hà Nam

  7269. Nguyễn Văn Mài, nông dân, Hà Nội

  7270. Phạm Thị Thêu, nông dân, Hà Nam

  7271. Nguyễn Thị Huệ, nông dân, Hà Nội

  7272. Nguyễn Thị Trang, thợ cắt tóc, Nam Định

  7273. Nguyễn Thị Vui, nông dân, Hà Nội

  7274. Nguyễn Thiên Hà, sinh viên, Hà Nội

  7275. Nguyễn Khắc Phúc, tự do, Hà Nội

  7276. Nguyễn Đức Hùng, hưu trí, Hà Nội

  7277. Nguyễn Văn Cường, sinh viên, Hà Nội

  7278. Nguyễn Thị Hải, nội trợ, Hà Nội

  7279. Bùi Ngân Hằng, tự do, Hà Nội

  7280. Đặng Thị Thành, tự do, Hà Nội

  7281. Từ Bạch Lê, công chức, Hà Nội

  7282. Nguyễn Ngọc Bính, tự do, Nam Định

  7283. Nguyễn Ngọc Tý, tự do, Nam Định

  7284. Nguyễn Văn Dũng, kinh doanh, Hà Nội

  7285. Nguyễn Văn Đức, học sinh, Hà Nội

  7286. Đỗ Duy Cảnh, kinh doanh, Nam Định

  7287. Nguyễn Văn Quý, kỹ sư, Nam Định

  7288. Nguyễn Thị Kim Hương, công nhân, Hà Nội

  7289. Phạm Minh Chiến, bảo vệ, Hà Nội

  7290. Nguyễn Thị Kẻ, nông dân, Hà Nội

  7291. Nguyễn Thị Thân, nông dân, Hà Nội

  7292. Ngô Thị Hạnh, công nhân, Hà Nội

  7293. Ngô Thị Nữ, nông dân, Hà Nội

  7294. Trần Thị Nhụ, nông dân, Hà Nội

  7295. Vũ Thị Thanh Huyền, nông dân, Hà Nội

  7296. Nguyễn Văn Triển, thủ quỹ, Hà Nội

  7297. Nguyễn Văn Hiếu, sinh viên, Bắc Giang

  7298. Nguyễn Thị Diên, tự do, Hà Nội

  7299. Nguyễn Văn Luận, tự do, Hà Nội

  7300. Nguyễn Thị Thanh, hưu trí, Hà Nội

  7301. Phạm Mạnh Thìn, cán bộ Ngân Hàng, Hà Nội

  7302. Đinh Quốc Toản, nhân viên Đại sứ quán Mỹ, Hà Nội

  7303. Nguyễn Ngọc Bích, nội trợ, Hà Nội

  7304. Dương Thùy Trang, sinh viên, Hà Nội

  7305. Nguyễn Thị Tiến, nông dân, Hà Nội

  7306. Nguyễn Thị Mai, sinh viên, Hà Nội

  7307. Nguyễn Văn Thế, giáo viên, Hà Nội

  7308. Phạm Thị Thu, buôn bán, Hà Nội

  7309. Phan Thị Hằng, tự do, Hà Nội

  7310. Vương Thị Nghĩa, hưu trí, Hà Nội

  7311. Nguyễn Văn Hải, hưu trí, Hà Nội

  7312. Ninh Thị Hồng, hưu trí, Hà Nội

  7313. Vũ Quốc Tỉnh, nhân viên, Hà Nội

  7314. Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên, Hà Nội

  7315. Phạm Bích Phương, nhân viên, Hà Nội

  7316. Nguyễn Thị Linh Chi, sinh viên, Hà Nội

  7317. Vũ Ngọc Ánh, nhân viên, Hà Nội

  7318. Nguyễn Thị Thu Hà, tự do, Hà Nội

  7319. Nguyễn Đình Thịnh, kỹ sư, Hà Nội

  7320. Đinh Thị Thu Trang, sinh viên, Hà Nội

  7321. Nguyễn Thi Kim Dung, nhân viên, Phú Thọ

  7322. Trần Thu Hương, tự do, Phú Thọ

  7323. Nguyễn Văn Vinh, hưu trí, Hà Nội

  7324. Nguyễn Văn Ninh, tự do, Vĩnh Phúc

  7325. Nguyễn Thị Quyên, kinh doanh, Hà Nội

  7326. Nguyễn Thu Yến, kinh doanh, Hà Nội

  7327. Nguyễn Thị Tâm, tự do, Hà Nội

  7328. Nguyễn Văn Tiến, nông dân, Hà Nội

  7329. Đinh Hoàng Minh, học sinh, Nam Định

  7330. Đoàn Thị Thảo, thợ may, Nam Định

  7331. Lê Thị Sim, sinh viên, Nam Định

  7332. Nguyễn Bá Mạnh, hưu trí, Nam Định

  7333. Phạm Thu Trang, học sinh, Hà Nội

  7334. Nguyễn Thị Hồi, hưu trí, Hà Nội

  7335. Phạm Văn Vinh, hưu trí, Hà Nội

  7336. Lê Thị Thanh Nhàn, hưu trí, Hà Nội

  7337. Nguyễn Văn Thanh, hưu trí, Hà Nội

  7338. Trần Thị Hương, dược sĩ, Nam Định

  7339. Vũ Thị Xiêm, thợ may, Nam Định

  7340. Vũ Thị Tâm, kinh doanh, Hà Nội

  7341. Ngô Thị Thu, tự do, Lạng sơn

  7342. Nguyễn Thị Hòa, hưu trí, Hà Nội

  7343. Nguyễn Thị Hợp, tự do, Hà Nội

  7344. Lê Xuân Đồng, hưu trí, Hà Nội

  7345. Nguyễn Thị Hồng Hải, kế toán, Hà Nội

  7346. Hoàng Hữu Trung, hưu trí, Hà Nội

  7347. Trần Thị Tươi, hưu trí, Hà Nội

  7348. Nguyễn Thị Thắng, hưu trí, Hà Nội

  7349. Nguyễn Thị Ty, hưu trí, Hà Nội

  7350. Nguyễn Thị Hoa, hưu trí, Hà Nội

  7351. Nguyễn Thị Vượng, nông dân, Hà Nội

  7352. Vũ Thị Tân, nội trợ, Hà Nội

  7353. Phạm Thanh Hoa, tự do, Hà Nội

  7354. Nguyễn Song Hào, IT, Hà Nội

  7355. Nguyễn Thị Thảo, nội trợ, Hà Nội

  7356. Nguyễn Thị Bích, về hưu, Hà Nội

  7357. Bùi Thanh Tiến, kinh doanh, Hà Nội

  7358. Nguyễn Thị Hồng, hưu trí, Hà Nội

  7359. Nguyễn Văn Hoan, công chúc, Hà Nội

  7360. Nguyễn Xuân Thiều, công nhân, Hà Nội

  7361. Nguyễn Thanh Huyền, nhân viên, Hà Nội

  7362. Trần Hữu Ngọc, IT, Hà Nội

  7363. Nguyễn Văn Quang, IT, Hà Nội

  7364. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh viên, Hà Nội

  7365. Phạm Tùng, hưu trí, Hà Nội

  7366. Nguyễn Thị Lan, hưu trí, Hà Nội

  7367. Nguyễn Thị Ngọc Mai, kế toán, Nam Định

  7368. Nguyễn Thị Liên, sinh viên, Ninh Bình

  7369. Nguyễn Thanh Bình, sinh viên, Hà Nội

  7370. Nguyễn Thu Hà, sinh viên, Hà Nam

  7371. Hoàng Thị Châm, công chức, Hà Nội

  7372. Trần Thị Thanh Tịnh, sinh viên, Nghệ An

  7373. Nguyễn Văn Kết, sinh viên, Hà Nội

  7374. Nguyễn Quý Khang, hưu trí, Hà Nội

  7375. Nguyễn Tất Thắng, kỹ sư, Hà Nội

  7376. Trịnh Ngọc Quy, sinh viên, Hà Nội

  7377. Trương Minh Văn, tự do, Thanh Hóa

  7378. Trần Trung Hiếu, học sinh, Hà Nội

  7379. Bùi Thị Hoài Phượng, tiến sỹ, Hà Nội

  7380. Lê Thị Oanh, học sinh, Hà Nội

  7381. Lê Văn Trình, đầu bếp, Hà Nội

  7382. Nguyễn Hồng Phi, nông dân, Hà Nam

  7383. Nguyễn Thị Thân, nông dân, Hà Nam

  7384. Lê Thị Hương, sinh viên, Nghệ An

  7385. Dđào Thị Hương, thợ may, Nam Định

  7386. Nguyễn Thị mây, học sinh, Hà Nội

  7387. Nguyễn Thị Tính, nông dân, Hà Nội

  7388. Trịnh Thị Lý, nông dân, Hà Nội

  7389. Trịnh Tuyết Nhi, học sinh, Hà Nội

  7390. Vũ Thị Hạnh, tự do, Hà Nội

  7391. Vũ Thị Thúy Hằng, giáo viên, Hà Nội

  7392. Nguyễn Văn Lý, linh mục, Hà Nam

  7393. Nguyễn Thị Thêm, tự do, Hà Nội

  7394. Nguyễn Tuấn Anh, học sinh, Nam Định

  7395. Phạm Văn Đáng, tự do, Hà Nội

  7396. Phan Thị Huyền, sinh viên, Bắc Giang

  7397. Đoỗ Bích Vân, nội trợ, Hà Nội

  7398. Đinh Văn Hiền, giảng viên, Hà Nội

  7399. Nguyễn Thị Xuân Thu, nội trợ, Hà Nội

  7400. Nguyễn Thị Minh, tự do, Hà Nội

  7401. Nguyễn Thị Châu, hưu trí, Hà Nội

  7402. Nguyễn Văn Chung, công nhân, Hà Nội

  7403. Nguyễn Thị An, hưu trí, Hà Nội

  7404. Nguyễn Hồng Hạnh, giáo viên, Hà Nội

  7405. Nguyễn Thị Nguyệt, tự do, Hà Nội

  7406. Lê Thị Xuân, công nhân, Hà Nội

  7407. Nguyễn Văn Hòa, công nhân, Hà Nội

  7408. Phạm Ngọc Tâm, lập trình viên, Hà Nội

  7409. Nguyễn Thị Hải, nội trợ, Hà Nội

  7410. Nguyễn Tiến Tùng, tự do, Hà Nội

  7411. Phạm Văn Hải, tự do, Thái Bình

  7412. Hoàng Thị Thùy Dương, kế toán, Hà Nội

  7413. Nguyễn Hữu Trọng, hưu trí, Hà Nội

  7414. Phạm Văn Cường, tự do, Hà Nội

  7415. Đinh Thị Huệ, tự do, Nam Định

  7416. Đặng Thị Kim Dung, hưu trí, Hà Nội

  7417. Vũ Đình Bang, hưu trí, Hà Nội

  7418. Lương Thị Thu Hà, tự do, Hà Nội

  7419. Nguyễn Chí Luân, hưu trí, Hà Nội

  7420. Vũ Thị Thịnh, hưu trí, Hà Nội

  7421. Đinh Thị Huê, tự do, Nam Định

  7422. Lê Thị Quang, tự do, Nam Định

  7423. Nguyễn Văn Hiệu, sinh viên, Hà Nội

  7424. Nguyễn Văn Báu, tự do, Ninh Bình

  7425. Nguyễn Minh Hải, tự do, Hà Nội

  7426. Nguyễn Đức Huấn, tự do, Hà Nội

  7427. Đinh Văn Thành, sinh viên, Nam Định

  7428. Đinh Thị Hường, sinh viên, Hà Nội

  7429. Nguyễn Thị Bình, kế toán, Hà Nội

  7430. Vũ Hồng Doan, Văn phòng, Hà Nội

  7431. Trần Văn Tuấn, công nhân, Thái Bình

  7432. Đinh Quốc Bổng, kỹ sư, Nam Định

  7433. Nguyễn Văn Chiến, kỹ sư cơ khí, Nam Định

  7434. Trần Thị Thơm, kế toán, Nam Định

  7435. Nguyễn Trí Hiếu, nhân viên, Nam Định

  7436. Vương Thanh Bình, công nhân, Hà Nội

  7437. Chu Thị Khuyên, kinh doanh, Hà Nội

  7438. Nguyễn Thị Bảy, lao động phổ thông, Hà Nội

  7439. Nguyễn Ngọc Tâm, tự do, Hà Nội

  7440. Lương Kim Liên, tự do, Hà Nội

  7441. Nguyễn Thị Hoàn, hưu trí, Hà Nội

  7442. Trần Thị Xuân, tự do, Hà Nội

  7443. Trần Quang Hiếu, học sinh, Hà Nội

  7444. Đỗ Xuân Trường, học sinh, Hà Nội

  7445. Đỗ Phương Thảo, học sinh, Hà Nội

  7446. Phạm Thị Thu, tự do, Hà Nội

  7447. Tạ Thị Phượng, tự do, Thái Bình

  7448. Phan Quang Toàn, tự do, Hà Tĩnh

  7449. Vũ Văn Diên, lao động phổ thông, Hà Nam

  7450. Nguyễn Sỹ Nhật, thợ xây, Nghệ An

  7451. Lê Thị Nhĩ, kế toán, Thái Bình

  7452. Trần Thị Hương, sinh viên, Phú Thọ

  7453. Nguyễn Văn Hân, lái xe, Nam Định

  7454. Lê Thùy Dương, học sinh, Hà Nội

  7455. Nguyễn Văn Viên, kỹ thuật viên, Nam Định

  7456. Nguyễn Văn Thắng, tự do, Hà Nội

  7457. Nguyễn Thị Thu, tự do, Hà Nội

  7458. Phạm Hà, kinh doanh, Hà Nội

  7459. Nguyễn Thị Thế, tự do, Hưng Yên

  7460. Ngô Đức Thành, hưu trí, Hà Nội

  7461. Nguyễn Văn Sơn, truyền thông, Thái Bình

  7462. Trương Văn Phương, tự do, Thái Bình

  7463. Trần Thị Lệ Hải, tự do, Hà Nội

  7464. Dương Thị Xuân, tự do, Hà Nội

  7465. Nguyễn Quang Hà, tự do, Thanh Hóa

  7466. Nguyễn Thị Khoa, giáo viên, Thanh Hóa

  7467. Nguyễn Thị Tâm, tự do, Nghệ An

  7468. Nguyễn Văn Vinh, tự do, Nam Định

  7469. Đinh Thị Hạt, tự do, Nam Định

  7470. Trương Quang Long, nhân viên, Hà Nội

  7471. Trần Thị Hiền, sinh viên, Hà Nội

  7472. Vũ Trọng Khang, kinh doanh, Hà Nội

  7473. Đỗ Thị Huyền, công chức, Hà Nội

  7474. Phạm Văn Phóng, kinh doanh, Hà Nội

  7475. Trương Thị Huế, nhân viên, Hà Nội

  7476. Lê Văn Tầm, cựu chiến binh, hưu trí, tốt nghiệp ĐH khóa 1977-1983 Trường ĐHTH Khắc-cốp (Ucraina -LX cũ), Vũng Tàu

  7477. Hà Văn Tiến, cử nhân, Hà Nội

  7478. Vũ Văn Cương, kỹ sư, Hà Nội

  7479. Nguyễn Đình Tường, kế toán, Đồng Nai

  7480. Tôn Thất Mai, ngư dân, Khánh Hòa

  7481. Nguyễn Văn Dũng, sinh viên, TP HCM

  7482. Quách Hoàng Thiên Hy, sinh viên, TP HCM

  7483. Lại Vân Hòa, kỹ sư, TP HCM

  7484. Nguyễn Xuân Văn, làm ruộng, Tuyên Quang

  7485. Đinh Hoàng Thắng, tiến sĩ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan

  7486. Chau Qui Thien, kỹ sư, Bỉ

  7487. Trần Mạnh Hảo, giám đốc công ty tư nhân, Quảng Bình

  7488. Đỗ Cao Hiền, nghề nghiệp tự do, Tây Ninh

  7489. Nguyen Manh Duong, cựu giáo viên, Bình Định

  7490. Nguyễn Thúy Phượng, chuyên viên pháp lý, TP HCM

  7491. Nguyễn Văn Thanh, kỹ sư, Nam Định

  7492. Võ Lâm Viễn, sinh viên, Đà Nẵng

  7493. Vũ Hoàng An, Canada

  7494. Tran Hoang Thu, TS, Hoa Kỳ

  7495. Trần Minh Quoc, giáo viên, TP HCM

  7496. Tôn Văn Niên, Hoa Kỳ

  7497. Lê Manh Hung, thac si, Hoa Kỳ

  7498. Đinh Hồng Sơn, đảng viên, nguyên cán bộ Sở Y tế Hà Giang đã nghỉ hưu, Hà Nội

  7499. Lê Viết An, sinh viên, TP HCM

  7500. Hoàng Thu Hiền, sinh viên, CHLB Đức

  7501. Chi Nguyễn, Network Analyst, Hoa Kỳ

  7502. Nguyễn Đức Thành, cựu đảng viên CSVN, Hoa Kỳ

  7503. Lê Tấn Cường, kỹ sư cao học điện, CHLB Đức

  7504. Nguyễn Bảo Hạnh, thương nghiệp gia, CHLB Đức

  7505. Lê Thiên Hương, sinh viên, CHLB Đức

  7506. Lê Minh Tiến, sinh viên, CHLB Đức

  7507. Lê Minh Thắng, học sinh trung học, CHLB Đức

  7508. Tran Bien, CHLB Đức

  7509. Nguyễn Dân Trí, kinh doanh, Anh Quốc

  7510. Đinh Công Lịch, linh mục Giáo phận Phát Diệm

  7511. Nguyễn Nha Trang, Hoa Kỳ

  7512. Phan Van Hao, tho lam dong, Hoa Kỳ

  7513. Lê Hải Trung, PhD student, Đại học Công nghệ Delft, Vương quốc Hà Lan

  7514. Tony Nguyễn, công dân Việt Nam, Hoa Kỳ

  7515. Le Thi Thanh Dan, nội trợ, TP HCM

  7516. Huynh Van Ti, tho may, Long An

  7517. Hồ Viết Hùng, cử nhân, Phó giám đốc công ty tư nhân, Nghệ An

  7518. Huỳnh Văn Sơn, nhân viên chuyển phát thư, Australia

  7519. Đỗ Quyền, kỹ sư, Hà Nội

  7520. Vũ Quang Hậu, du học sinh tại Syney, Australia

  7521. Phạm Thông, nghề tự do, Hà Nội

  7522. Huỳnh Út Phi Châu, TP HCM

  7523. Nguyễn Văn Thọ, hành nghề tự do, Hà Tĩnh

  7524. Trần Xuân Tự, cán bộ xã, Hà Tĩnh

  7525. Mai Xuân Toản, đảng viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Hà Tĩnh

  7526. Giuse Hoang Minh Giam, linh mục, Nam Định

  7527. Anh Phan, sinh viên, Hoa Kỳ

  7528. Ly Nguyen, công nhân, Hoa Kỳ

  7529. Tran Ngoc Long, Hà Nội

  7530. Vuong Van Nga, du học sinh, Hoa Kỳ

  7531. Nguyễn Hữu Sơn, Cần Thơ

  7532. Nguyễn Manh Hưng, kỹ sư, công dân Việt Nam, Nhật Bản

  7533. Vo Thanh, kỹ sư, công dân Việt Nam, Nhật Bản

  7534. Tang Nhon Phen, kỹ sư, công dân Việt Nam, Nhật Bản

  7535. Nguyen Dai Thanh, kỹ sư, công dân Việt Nam, Nhật Bản

  7536. Vũ Mạnh Tiền, kỹ sư, Đồng Nai

  7537. Trần Hà Tuấn, nghiên cứu sinh, Hoa Kỳ

  7538. Trần Trọng Nghĩa, cán bộ, Hà Nội

  7539. Tung Duong, Hoa Kỳ

  7540. Phạm Trọng Mỹ, kế toán, TP HCM

  7541. Nguyen Phong Bang, quản lý, TP HCM

  7542. Đinh Đình Phước, nhân viên văn phòng, Đà Nẵng

  7543. Trần Ngọc Tú, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  7544. Nguyễn Xuân Thu, cựu chiến binh, Hà Nội

  7545. Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên, Hà Nội

  7546. Phạm Văn Minh, Hà Nội

  7547. Lâm Văn Chinh, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

  7548. Phê-rô Nguyễn Văn Phương, linh mục Dòng Đa Minh, Đăk Lắk

  7549. Nguyễn Đăng Hoàng Lân, kiến trúc sư, Hà Nội

  7550. Nguyễn Trung Kiên, kĩ sư, Hà Nội

  7551. Đinh Dũng Chinh, machinist, Hoa Kỳ

  7552. Phan Thanh Hồng, cử nhân luật, TP HCM

  7553. Nguyễn Đình Quang, kỹ sư, TP HCM

  7554. Thanh Lan Lê, Retired Teacher, Hoa Kỳ

  7555. Lê Châu, kỹ sư Điện toán, Hoa Kỳ

  7556. Nguyễn Văn Dung, cựu chiến binh, Hải Dương

  7557. Lê Thanh Hiệp, công dân Việt Nam, TP HCM

  7558. Hà Quốc Vũ, kinh doanh, TP HCM

  7559. Nguyễn Công Lý, cựu chiến binh, Hải Dương

  7560. Vinh D Nguyen, Hoa Kỳ

  7561. Trần Anh Nam, kỹ sư, TP HCM

  7562. Trần Văn, dược sĩ, Hoa Kỳ

  7563. Nguyễn Văn Cần, làm nông, Nghệ An

  7564. Nguyễn Duy Nhân, giảng viên đại học, TP HCM

  7565. Vũ Phong, công nhân, TP HCM

  7566. Lê Tuấn Kiệt, cử nhân, Vũng Tàu

  7567. Lê Đức Thông, kỹ sư, TP HCM

  7568. Phạm Minh Tuấn, công nhân, Kiên Giang

  7569. Hồ Thị Thanh Nga, giáo viên, nghiên cứu sinh, Australia

  7570. Phạm Hải Đăng, Hà Nội

  7571. Phan Văn Quốc, Quảng Bình

  7572. Nguyễn Văn Hùng, kinh doanh, Ba Lan

  7573. Nguyễn Bá Hiền, lao động tự do, Bình Thuận

  7574. Vũ Văn Bằng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ nước và Môi trường, VUSTA

  7575. Dong Thi Kim Chi, giáo viên, TP HCM

  7576. Nguyễn Tuấn Phong, thạc sĩ, Hà Nội

  7577. Nguyễn Văn Huệ, cửu vạn, Nghệ An

  7578. Nguyễn Văn Đức, lái xe, Nghệ An

  7579. Nguyễn Văn Tuấn, học sinh, Nghệ An

  7580. Nguyễn Văn Toàn, học sinh, Nghệ An

  7581. Vũ Thị Tiết Hạnh, giảng viên Đại học Hàng hải, Hải Phòng

  7582. Chu Giang Sơn, kỹ sư điện, Hà Nội

  7583. Nguyễn Trung Kiên, kinh doanh, Hà Nội

  7584. Phùng Thị Phên, kế toán, TP HCM

  7585. Nguyễn Hoàng Nguyên, TP HCM

  7586. Nguyen Van Son, tài xế, Australia

  7587. Nguyễn Trọng Kiên, thạc sĩ, doanh nhân, Hà Nội

  7588. Võ Trần Phương, Quảng Trị

  7589. Cao Tuyết Trinh, học sinh, Nghệ An

  7590. Nguyễn Thị Thanh Ngân, học sinh, Đồng Nai

  7591. Lai The Ninh, Bỉ

  7592. Võ Văn Chánh, Tiền Giang

  7593. Nguyễn Thanh Giang, TS, Hà Nội

  7594. Nguyễn Minh Tuấn, kỹ sư, TP HCM

  7595. Nguyễn Thanh Bình, kỹ sư điện, CHLB Đức

  7596. Nguyễn Vinh Khoa, sinh viên, CHLB Đức

  7597. Tạ Đình Hiến, nghề nghiệp tự do, Hưng Yên

  7598. Đỗ Vũ, nghề nghiệp tự do, Hà Nội

  7599. Minh Quân, sinh viên, Huế

  7600. Phan Trần Minh, kinh doanh, TP HCM

  7601. Đỗ Lê Thị Trinh, viên chức, TP HCM

  7602. Lê Hoàng, học sinh, TP HCM

  7603. Lê Thụy, học sinh, TP HCM

  7604. Phạm Bá Hải, TP HCM

  7605. Hồ Tài, giáo viên, TP HCM

  7606. Nguyễn Đình Văn, Giám đốc công ty GIVA plus, Cộng hòa Czech

  7607. Hà Bình Minh, hưu trí, Lâm Đồng

  7608. Lê Minh Sơn, cựu quân nhân, giám đốc, Tây Ninh

  7609. Lâm Bình Bắc, Civil Engineer, ÚC

  7610. Đặng Thị Hương, hưu trí, Hà Nam

  7611. Phan Văn Tấn, công nhân, Thái Bình

  7612. Nguyen Duy, làm nông, Đồng Nai

  7613. Biện Quang Thanh, giáo viên, Nghệ An

  7614. Nguyễn Thị Diệu Huyền, thạc sĩ, Anh Quốc

  7615. Vũ Thanh Ca, PGS TS, cán bộ Bộ Tài nguyên – Môi trường, Hà Nội

  7616. Nguyễn Kim Liên, Australia

  7617. Nguyễn Bạch, cựu giáo viên, Australia

  7618. Hoàng Ngọc Tú, kỹ sư, CHLB Đức

  7619. Hoàng Văn Thảnh, cựu quân nhân, Hà Nội

  7620. Trần Hồng Vân, nghỉ hưu, Hà Nội

  7621. Nguyen Van Tuyen, thạc sĩ, bác sĩ, Bắc Giang

  7622. Nguyễn Trọng Hoài, kiến trúc sư, Hà Nội

  7623. Đặng Tiến Quân, sinh viên, Bà Rịa-Vũng Tàu

  7624. Tran Minh Quang, kỹ sư, Hà Nội

  7625. Bùi Đức Viên, làm ruộng và môi giới bất động sản, Thái Bình

  7626. Hồ Văn Trước, TP HCM

  7627. Đỗ Đình Thái, công nhân, TP HCM

  7628. Cao Bá Cảnh, doanh nhân, Hà Nội

  7629. Nguyen Thi Bich Dung, giám đốc công ty tư nhân, TP HCM

  7630. Phan Thu Hải, cán bộ hưu trí, trước đây là cán bộ Viện Dầu Khí Việt Nam, Hà Nội

  7631. Son Quy, Canada

  7632. Tran Ngoc Anh, thạc sĩ, Hoa Kỳ

  7633. Nguyễn Phạm Hoàng Chánh, sinh viên, Đồng Nai

  7634. Lê Mạnh Cần, Hà Nội

  7635. Nguyễn Việt Lâm, kế toán, Hà Tĩnh

  7636. Vu Van Tuan, Cộng hòa Czech

  7637. Thuấn Trần, Serigrafer, Đan Mạch

  7638. Nguyễn Văn Huân, giáo viên, TP HCM

  7639. Phạm Quốc Bảo, kỹ sư, Bình Phước

  7640. Lê Cẩm Tú, kỹ sư, TP HCM

  7641. Hoàng Anh Vũ, kỹ sư, Team Leader, Quảng Nam

  7642. Bùi Thế Hưng, kỹ sư, Na Uy

  7643. Phạm Tấn Phước, lao động tự do, Tây Ninh

  7644. Trương Minh Đức, kỹ sư, Ba Lan

  7645. Nguyen Thai Truc, kế toán, Hoa Kỳ

  7646. Nguyen Tai Thuong, CHLB Đức

  7647. Phạm Minh Long, kĩ sư, Na Uy

  7648. Tran T Huong, công chức về hưu, Canada

  7649. Hoa Tran, Hoa Kỳ

  7650. Phạm Việt Hùng, kỹ sư, Hà Nội

  7651. Nguyễn Khánh Toàn, kỹ sư, Đài truyền hình WRD, Cologne, CHLB Đức

  7652. Hien Hoang, Hoa Kỳ

  7653. Vũ Ngọc Ánh, nhà văn, Hoa Kỳ

  7654. Tôn Thất Thành, biên tập viên, TP HCM

  7655. Tri Ngo, hưu trí, Vancouver, Canada

  7656. Trần Hiện, nông dân, Đồng Nai

  7657. Bùi Thị Thúy Hồng, giảng viên đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ, TP HCM

  7658. Trần Hải Bằng, nghiên cứu sinh, khoa Nông nghiệp Đại học Kyushu, Nhật Bản

  7659. Ngo Thi Dieu, thư ký, Hoa Kỳ

  7660. Le Tu Phuong Chi, thạc sĩ, bác sĩ, Khoa Ung bướu Phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM

  7661. Lê Hồng Phong, Hà Nội

  7662. Be Minh Duc, Canada

  7663. Bàng Thế Quân, TP HCM

  7664. Tô Xuân Thành, nguyên là cựu quân nhân Hải quân, Nghệ An

  7665. Nguyen Thi Thu Thuy, kỹ sư, TP HCM

  7666. Huynh Van Tuan, Cần Thơ

  7667. Huỳnh Thị Hồng, hưu trí, Quảng Nam

  7668. Phan Trung Ha, nông dân, Kiên Giang

  7669. Nguyễn Anh Khoa, sinh viên, TP HCM

  7670. Kiều Quốc Thư, giáo viên, Hà Nội

  7671. Nguyễn Thăng Long, Hà Nội

  7672. Nguyen Tuan Anh, Hà Nội

  7673. Nguyễn Thành Đô, sinh viên tại trường Coastline College, Hoa Kỳ

  7674. Mai Thanh Tùng, công nhân, Long An

  7675. Trương Hồng Hiếu, nghiên cứu sinh tại LB Nga

  7676. Trần Thị Vương, bưu chính viễn thông, TP HCM

  7677. Hoa Thai Le, thợ làm móng, Hoa Kỳ

  7678. Phạm Quốc Tuấn, Bà Rịa – Vũng Tàu

  7679. Nguyễn Gia Long, giám đốc doanh nghiệp, Cần Thơ

  7680. Nguyễn Hồng Huy, học sinh, Cần Thơ

  7681. Ngô Ngọc Lan, kỹ sư, Cần Thơ

  7682. Nguyễn Văn Cần, nông dân, Nghệ An

  7683. Phan Thị Khai, nông dân, Nghệ An

  7684. Nguyễn Thái Sơn, kinh doanh, Nghệ An

  7685. Nguyễn Thị Vân, bán thuốc, Nghệ An

  7686. Nguyễn Thị Ngọc, kinh doanh, Nghệ An

  7687. Cao Minh Huyền, quay phim, Nghệ An

  7688. Nguyễn Thị Oanh, nhiếp ảnh, Nghệ An

  7689. Cao Tiến Dũng, học sinh, Nghệ An

  7690. Cao Linh Thiên, học sinh, Nghệ An

  7691. Nguyễn Văn Hưng, học sinh, Nghệ An

  7692. Nguyễn Thị Loan, kinh doanh, Nghệ An

  7693. Lâm Kim Dung, bác sĩ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV An Bình, TPHCM

  7694. Vũ Văn Hợp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch kiêm Giám đốc NXB Thời Đại, Hà Nội

  7695. Nguyễn Quốc Khánh, giáo viên, Hà Nội

  7696. Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư tin học, Hungary

  7697. Đỗ Diền, TP HCM

  7698. Nguyễn Văn Toản, sinh viên, Hà Nam

  7699. Đỗ Minh Quân, công nhân, CHLB Đức

  7700. Hoàng Diệu, Australia

  7701. Nguyễn Văn Nhất, kỹ sư, Bắc Ninh

  7702. Đặng Hoàng Hùng, nhân viên, TP HCM

  7703. Phan Ái Quốc, sinh viên, TP HCM

  7704. Đặng Thế Tài, nghề nghiệp tự do, Nam Định

  7705. Tran Van Phuc, Hoa Kỳ

  7706. Võ An Tuyên, giáo viên, Ninh Thuận

  7707. Nguyễn Thành Luân, kỹ sư, Hà Nội

  7708. Trần Thị Kim Lan, CHLB Đức

  7709. Trần Minh Tuấn, kiến trúc - trang trí nội thất, TP HCM

  7710. Do Duc Vien, GS đại học, Canada

  7711. Peter Phan, Computer Engineer, Hoa Kỳ

  7712. Nguyen Luong, bác sĩ, Hoa Kỳ

  7713. Phạm Tiền Phong, TP HCM

  7714. Huỳnh Vĩnh Tiến, doanh nhân, Sóc Trăng

  7715. Lâm Công Võ, Cà Mau

  7716. Nguyen Dinh Dung, viên chức, Hà Nội

  7717. Ngô Đình Long, Đà Nẵng

  7718. Đỗ Quốc Khanh, Toronto, Canada

  7719. Võ Thế Huy, doanh nhân, Cộng hòa Czech

  7720. Chu Hoàng Phong, sinh viên, Australia

  7721. Trần Văn Muôn, nguyên là sỹ quan QĐNND Việt nam, CHLB Đức

  7722. Trần Đình Thiên, Giám đốc công ty tư nhân, TP HCM

  7723. Nguyễn Chí Hiếu, kiến trúc sư, TP HCM

  7724. Nguyen Thien Phuc, Automotive Performance Specialist, Hoa Kỳ

  7725. Nguyễn Việt Anh, sinh viên cao học, Ecole Polytechnique, Pháp

  7726. Hoàng Trần Trung, sinh viên, Hà Nội

  7727. Nguyễn Hoàng Giang, sinh viên, TP HCM

  7728. Đỗ Nam Hải, doanh nhân, Hải Phòng

  7729. Đinh Vũ Hoàng Dân, sinh viên, TP HCM

  7730. Võ Trương Đức Nhân, sinh viên, Đà Nẵng

  7731. Bùi Quang Học, kiến trúc sư, TP HCM

  7732. Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư, Quảng Trị

  7733. Nguyen Tan Tuoc, kinh doanh, Hoa Kỳ

  7734. Châu Vĩnh Hài, công chức, Hoa Kỳ

  7735. Văn Thành, cử nhân, Huế

  7736. Nguyễn Thế Dũng, cựu chiến binh, Hưng Yên

  7737. Nguyen Van Tri, Australia

  7738. Pham Tuan Khoi, bác sĩ, TP HCM

  7739. Nguyễn Vũ Thân, Phó bí thư thường trực đảng bộ, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, TP HCM

  7740. Hoàng Đình Thành, kiến trức sư, Hà Nội

  7741. Phan Minh Nhẫn, Canada

  7742. Nguyễn Thị Đào, Canada

  7743. Phan Minh Tâm, Canada

  7744. Phan Minh Trí, Canada

  7745. Phan Minh Đức, Canada

  7746. Phan Minh Duy, Canada

  7747. Phan Thị Hạnh, Canada

  7748. Phan Minh Tiến, Canada

  7749. Nguyễn Tuấn Thành, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Hà Nội

  7750. Pham Vinh Huy, TP HCM

  7751. Lê Văn Quang, sinh viên, Cần Thơ

  7752. Đoàn Hữu Phố, công nhân, Bình Dương

  7753. Lê Quốc Thịnh, kỹ sư, Thanh Hóa

  7754. Trần Thị Thu Trang, luật sư, Hà Nội

  7755. Angela Nguyen Le, nha sỹ, Hoa Kỳ

  7756. Nguyễn Trọng Hòa, cử nhân, Kon Tum

  7757. Nguyễn Nhựt Dân, công dân Việt Nam, TP HCM

  7758. Phạm Thu Hà, công dân, TP HCM

  7759. Trần Trọng Tiến, thương gia, TP HCM

  7760. Nguyen Van Phuong, Hà Nam

  7761. Lê Hiền Minh, Vūng Tàu

  7762. Xinh Bui, Hoa Kỳ

  7763. Nguyễn Công Hạnh, hưu trí, nguyên bộ đội Việt Minh, TP HCM

  7764. Nguyen Van Hung, bác sĩ, Hoa Kỳ

  7765. Nguyễn Đức Hoàng, kỹ sư, Nghệ An

  7766. Nguyen Hai Long, CHLB Đức

  7767. Bùi Chưởng, tiến sĩ, Pháp

  7768. Lê Minh Ngọc, lao động tự do, Hà Nội

  7769. Hà Duy Trung Nguyên, TP HCM

  7770. Trúc Lâm, Canada

  7771. Mạc Đức Minh, doanh nhân, Hải Phòng

  7772. Trần Sỹ Tin, Hà Tĩnh

  7773. Trịnh Thu Hà, kinh doanh, Hà Nội

  7774. Nguyễn Văn Cường, Hải Phòng

  7775. Đinh Trung Thành, bác sĩ, đang tu nghiệp tại Pháp

  7776. Phạm Thị Thu Phương, kĩ sư, Hàn Quốc

  7777. Phạm Ngọc Hoàng, sinh viên, Hà Tĩnh

  7778. Anthony Hoang, Electrical Engineer, Hoa Kỳ

  7779. Nguyễn Hồng Dương, kỹ sư, Giám đốc Công ty TNHH, Vũng Tàu

  7780. Đặng Minh Kháng, hưu trí, Vũng Tàu

  7781. Trịnh Xuân Hài, cựu cán bộ giảng dạy khoa Toán Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, đảng viên, cựu chiến binh nhập ngũ 3-79, Thanh Hóa

  7782. Bùi Đăng Thuấn, kỹ sư, TP HCM

  7783. Nguyễn Tuấn Anh, MBA, CPA, Hà Nội

  7784. Khong Quoc An, sinh viên, TP HCM

  7785. Phạm Xuân Anh, lao động tự do, Hà Nội

  7786. Ngô Xuân Hải, cán bộ, Hà Nội

  7787. Trịnh Xuân Thủy, kinh doanh, TP HCM

  7788. Le Ngoc Minh Chau, Hoa Kỳ

  7789. Nguyến Văn Khánh, Bắc Giang

  7790. Nguyen Van Liễn, kỹ sư, Hoa Kỳ

  7791. Nguyễn Xuân Thủy, kỹ sư, Đồng Nai

  7792. Nguyễn Đỗ Phong, kinh doanh, TP HCM

  7793. Lại Hải Hà, Hà Nội

  7794. Trần Văn Trường, thợ mộc, Hà Nam

  7795. Tran Thi Thu Huong, nhân viên nhà nước, TP HCM

  7796. Vu Do, nghề tự do, Hà Nội

  7797. Ngô Quang Minh, học sinh, TP HCM

  7798. Nguyễn Phúc Hưng, nhân viên, kinh doanh, TP HCM

  7799. Võ Phú, kỹ sư, Hoa Kỳ

  7800. Trần Thị Thanh Mai, Hà Nội

  7801. Lê Thành Luân, sinh viên, TP HCM

  7802. Đào Phương, kỹ sư, TP HCM

  7803. Nguyễn Ngọc Oanh, bút danh Hoàng Yến, nguyên trưởng Ban Biên tập của một tờ tạp chí, Hà Nội

  7804. Trần Lợi, kỹ sư, TP HCM

  7805. Phạm Đình Tuấn, thương phế binh, Cần Thơ

  7806. Lê Hoàng Tùng, kỹ sư, Hà Nội

  7807. Nguyen Hiep, kỹ sư, giám đốc doanh nghiệp, Nam Định

  7808. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ

  7809. Nguyễn Thái Sơn, công dân, TP HCM

  7810. Phan Rick, kỹ sư, Canada

  7811. Võ Bá Linh, lao động tư do, TP HCM

  7812. Vũ Thị Thúy, cử nhân, Hà Nội

  7813. Nguyễn Anh Hào, cử nhân, nhân viên kinh doanh vàng bạc, Nghệ An

  7814. Nguyễn Thái Sơn, giáo viên, TP HCM

  7815. Trần Khánh Dương, kinh doanh, TP HCM

  7816. Nguyễn Hữu Phi, sinh viên, Cà Mau

  7817. Phùng Hữu Thanh, cử nhân kinh tế, Hà Nội

  7818. Lê Thúy Hiền, công nhân, Ba Lan

  7819. Dương Tấn Lượng, cử nhân, TP HCM

  7820. Tran Van Tan, CHLB Đức

  7821. Nguyễn Đức Minh, kỹ sư, TP HCM

  7822. Nguyễn Thanh Long, TP HCM

  7823. Phùng Mai Hưng, buôn bán, Hà Nội

  7824. Hoàng Thị Bích, kinh doanh, TP HCM

  7825. Cao Hoàng Long, sinh viên, TP HCM

  7826. Nguyễn Quốc Khánh, buôn bán, TP HCM

  7827. Mai Xuan Ngon, thạc sĩ, TP HCM

  7828. Trương Thị Mỹ Trinh, cử nhân, TP HCM

  7829. Đoàn Lưu Hùng Minh, TP HCM

  7830. Đặng Ngọc Lan, giảng viên, nghiên cứu viên, Hà Nội

  7831. Vũ Quang Huy, kĩ sư, TP HCM

  7832. Tăng Trọng Thức, TP HCM

  7833. Nguyen Anh Minh, kỹ sư, Hà Nội

  7834. Nguyễn Thị Thúy Hà, cử nhân, TP HCM

  7835. Vũ Đình Công, hưu trí, Hải Phòng

  7836. Nguyễn Quốc Ân, cựu chiến binh, đã nghỉ hưu, Hà Nội

  7837. Nguyễn Khắc Hiệp, hưu trí, Hoa Kỳ

  7838. Phạm Minh Thế, kinh doanh, TP HCM

  7839. Huan Phung, electrician, Hoa Kỳ

  7840. Duong Thi Trinh, kinh doanh, Bình Phước

  7841. Hiep Vu, technician polishing, Hoa Kỳ

  7842. Nguyễn Thành, nhân viên hành chính - đối ngoại, Hà Nội

  7843. Tran Nguyen, sinh viên, Canada

  7844. Nguyễn Trát, Cựu chiến binh E25 Công Binh QK7, TP HCM

  7845. Lê Minh Nhân, kỹ sư, TP HCM

  7846. Phạm Đ Thắng, kỹ sư, Đan Mạch

  7847. Ho Thi Tuyet Hong, Manicurist, Hoa Kỳ

  7848. Đoàn Trần Đức, Pháp

  7849. Tôn Thị Kim Chi, hưu trí, CHLB Đức

  7850. Ca Dao, Pháp

  7851. Hoàng Ngọc Công, linh mục giáo phận Sài Gòn

  7852. Nguyen Tuan Anh, doanh nhân, Cộng hòa Czech

  7853. Vo Van Thanh, doanh nhân, Cộng hòa Czech

  7854. Le Thi Nga, doanh nhân, Cộng hòa Czech

  7855. Pham Van Hai, doanh nhân, Cộng hòa Czech

  7856. Le Tan Duong, doanh nhân, Cộng hòa Czech

  7857. Đỗ Thái Sơn, kỹ sư, Hoa Kỳ

  7858. Quang Nguyen, hưu trí, Hoa Kỳ

  7859. Dang Minh Son, công nhân, TP HCM

  7860. Đinh Ngọc Quyết, nghề tự do, TP HCM

  7861. Pham Minh Tung, programmer, Australia

  7862. Nguyễn Ái Liên, nhân viên văn phòng, TP HCM

  7863. Hoàng Kim Sơn, doanh nghiệp tư nhân xăng dầu, Daklak

  7864. Hoàng Ngọc Anh Thư, học sinh, TP HCM

  7865. Nguyễn Hoàng Anh, học sinh, TP HCM

  7866. Lê Hòa, Huế

  7867. Lương Văn Phước, Hoa Kỳ

  7868. Nguyễn Nữ Như Nghĩa, Hoa Kỳ

  7869. Nguyen Thi Ngoc Anh, Document Controller, Canada

  7870. Dinh Van Thanh, TP HCM

  7871. Nguyen Van Thuan, công nhân tự do, Hà Nội

  7872. Nguyễn Công Hạnh, Ninh Thuận

  7873. Chu Trọng Thi, kỹ sư, Vũng Tàu

  7874. Trần Văn Vinh, kỹ sư, Vũng Tàu

  7875. Nguyễn Văn Mạnh, kỹ sư, Vũng Tàu

  7876. Trần Văn Thắng, kỹ sư, Vũng Tàu

  7877. Nguyễn Tri Phương, kỹ sư, Vũng Tàu

  7878. Phạm Tuấn, lập trình viên, Hoa Kỳ

  7879. Pham Quốc Việt, cựu quân nhân, Hà Nội

  7880. Nguyễn Hưng, công nhân, Hà Nội

  7881. Le Ngoc Thanh, giáo viên, TP HCM

  7882. Nguyễn Ngọc Sơn, giáo viên, Ninh Thuận

  7883. Trần Yên Trường, Ninh Bình

  7884. Trân Minh Nhât, Bình Định

  7885. Phạm Hoàn Cầu, kinh doanh, TP HCM

  7886. Tăng Phan Thanh Hiệp, kỹ sư, TP HCM

  7887. Tăng Châu Huy, sinh viên, TP HCM

  7888. Lê Minh Châu, nông dân, Tiền Giang

  7889. Nguyen Tin Nang, Hà Nội

  7890. Nguyễn Thị Nhâm, giáo viên, Hải Dương

  7891. Giản Tư Thành, kỹ sư, TP HCM

  7892. Lê Tiến Quang, công nhân viên chức, Tây Ninh

  7893. Hồ Thái Hùng, sinh viên, Huế

  7894. Le Ngoc Thanh, kiến trúc sư, TP HCM

  7895. Tin Năng, Hà Nội

  7896. Trần Đình Thịnh, kinh doanh tự do, TP HCM

  7897. Quốc Truơng, bác sĩ, Australia

  7898. Nguyễn Kim Thái, nhà báo, Quảng Ninh

  7899. Lê Văn Hưng, kỹ sư, Đắk Lắk

  7900. Nguyễn Phương Bắc, kỹ sư, TPHCM

  7901. Nguyễn Xuân Ngọc, kỹ sư, Vũng Tàu

  7902. Cao Thị Dung, nhân viên, Hà Nội

  7903. Phạm Công Khanh, kỹ sư, Vũng Tàu

  7904. Lê Trung Cường, kỹ sư, Vũng Tàu

  7905. Le Van Xuan, cán bộ hưu trí, Dak Lak

  7906. Le Thanh Hai, kỹ sư, Hà Nội

  7907. Nguyễn Văn Lâm, công dân, Nghệ An

  7908. Nguyễn Ngọc Nữ, công nhân, Cà Mau

  7909. Nguyễn Văn Sĩ, công nhân, Cà Mau

  7910. Quách Văn Mừng, công nhân, Bạc Liêu

  7911. Nguyễn Chí Nguyện, công nhân, Cà Mau

  7912. Tô Văn Hây, công nhân, Cà Mau

  7913. Lê Thanh Tí, công nhân, Bạc Liêu

  7914. Huỳnh Quốc Văn, công nhân, Cà Mau

  7915. Trương Thu Hai, công nhân, Bạc Liêu

  7916. Ngô Thúy Mơn, công nhân, Cà Mau

  7917. Trương Diễm My, công nhân, Bạc Liêu

  7918. Cao Hải Minh, công nhân, Bạc Liêu

  7919. Phạm Thị Tiền, công nhân, Đồng Tháp

  7920. Nguyễn Ngọc Dũng, nhân viên văn phòng, Hải Phòng

  7921. Trần Đăng Tân, thợ điện, Bà Rịa - Vũng Tàu

  7922. Trần Định Tuyến, doanh nhân, TP HCM

  7923. Nguyễn Việt Cường, lao động tự do, Hà Nội

  7924. Đặng Văn Minh, nghề tự do, Đồng Tháp

  7925. Luong Van Dung, TP HCM

  7926. Kim Văn Vũ, nông dân, Bình Dương

  7927. Phạm Khánh Toàn, sinh viên, Hải Dương

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:35
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Đợt ký tên lần thứ 21 với sự tham gia đông đảo của bà con Quỳnh Lưu, Nghệ An. Số người ký tên vào bản Kiến Nghị 72 đã lên tới 7034 người

  Đợt 21

  6494. Nguyễn Thị Tân, Công nhân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6495. Hoàng Thị Hoa, Nghề mộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6496. Bùi Văn Vĩnh, Nghề mộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6497. Bùi Văn Định, Công nhân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6498. Bùi Thị Đức, Công nhân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6499. Bùi Văn Quy, Công nhân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6500. Phan Thị Lan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6501. Nguyễn Ngọc Định, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6502. Đinh Thị Hiệu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6503. Nguyễn Kim Điền, Sinh viên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6504. Bùi Văn Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6505. Bùi Đức Thắng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6506. Bùi Đức Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6507. Nguyễn Văn Vương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6508. Trần Đình Anh, Học sinh, Can Lộc, Hà Tĩnh

  6509. Nguyễn Thanh Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6510. Bùi Đức Thanh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6511. Bùi Xuân Hoàng, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6512. Nguyễn Thị Tịnh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6513. Phạm Vũ Ánh Tuyết, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6514. Trần Đình Giang, Học sinh, Can Lộc, Hà Tĩnh

  6515. Trần Thị Khánh Ly, Học sinh, Can Lộc, Hà Tĩnh

  6516. Đinh Thị Thảo, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6517. Nguyễn Thùy Linh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6518. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6519. Chu Thị Phương Thúy, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6520. Phạm Thị Thúy Ngọc, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6521. Trần Hữu Chung, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6522. Trần Phương Thúy, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6523. Bùi Trọng Thuyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6524. Nguyễn Công , Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6525. Nguyễn Toan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6526. Bùi Văn Cường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6527. Nguyễn Thị Hòa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6528. Bùi Văn Hùng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6529. Nguyễn Văn Hoàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6530. Hà Văn Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6531. Nguyễn Thọ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6532. Bùi Văn Thưởng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6533. Nguyễn Văn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6534. Đinh Thị Hướng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6535. Đinh Hiếu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6536. Đinh Phương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6537. Đinh Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6538. Nguyễn Nhường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6539. Nguyễn Văn Hiền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6540. Bùi Thị Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6541. Nguyễn Tấn Thành, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6542. Hồ Minh Thông, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6543. Bùi Thị Trang, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6544. Nguyễn Thị Thương, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6545. Bùi Thị Hoa, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6546. Bùi Thị Hoài, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6547. Nguyễn Thị Vân, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6548. Bùi Thị Hương, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6549. Bùi Thị Nga, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6550. Bùi Thị Hoan, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6551. Bùi Thị Nguyệt, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6552. Bùi Thị Oanh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6553. Bùi Thị Xuân, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6554. Nguyễn Phước, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6555. Nguyễn Văn Cường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6556. Đinh Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6557. Lò Văn Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6558. Lê Nhâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6559. Bùi Tri, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6560. Lê Văn Thưởng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6561. Bùi Khang, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6562. Bùi Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6563. Hà Văn Hiển, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6564. Nguyễn Văn Trứ , Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6565. Bùi Văn Nhân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6566. Nguyễn Hóa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6567. Nguyễn Văn Công, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6568. Nguyễn Thị Thanh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6569. Bùi Thị Hòa, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6570. Nguyễn Thị Loan, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6571. Bùi Thị Hiên, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6572. Bùi Thị Mai, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6573. Nguyễn Thị Vinh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6574. Hồ Thị Ánh Nguyệt, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6575. Vũ Thị Phú, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6576. Bùi Thị Vân, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6577. Nguyễn Thị Nhung, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6578. Bùi Thị Hậu, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6579. Ngô Thị Nhung , Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6580. Phan Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6581. Nguyễn Văn Lân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6582. Phan Tân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6583. Nguyễn Thị Liên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6584. Phan Thị Phương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6585. Bùi Thị Tân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6586. Nguyễn Thị Kính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6587. Nguyễn Thị Toàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6588. Nguyễn Thị Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6589. Nguyễn Thị Tôn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6590. Phan Thị Nhiên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6591. Ngô Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6592. Nguyễn Thị Triều, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6593. Nguyễn Văn Phượng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6594. Lê Thị Nguyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6595. Phan Thị Dung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6596. Hoàng Văn Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6597. Lê Văn Chính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6598. Hồ Văn Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6599. Trần Văn Truyền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6600. Trần Thị Liên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6601. Ngô Đình Lưu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6602. Nguyễn Thị Lan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6603. Nguyễn Thị Thi, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6604. Trần Thị Hiển, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6605. Hoàng Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6606. Nguyễn Cần, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6607. Nguyễn Thị Hiền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6608. Đậu Thị Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6609. Nguyễn Phan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6610. Hoàng Thị Thất, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6611. Phan Thị Hùng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6612. Nguyễn Văn Khoan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6613. Phan Văn Ân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6614. Nguyễn Thị Trung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6615. Trần Văn Đô, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6616. Nguyễn Thị Phú, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6617. Nguyễn Thi, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6618. Nguyễn Văn Hùng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6619. Nguyễn Văn Nam, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6620. Nguyễn Văn Nhân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6621. Trần Ngọc Cung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6622. Nguyễn Văn Thủy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6623. Nguyễn Văn Phương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6624. Nguyễn Văn Lưu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6625. Nguyễn Thái Vượng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6626. Nguyễn Hoàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6627. Phạm Thi, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6628. Phạm Dương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6629. Phan Lân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6630. Nguyễn Quế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6631. Nguyễn Văn Ước, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6632. Hoàng Văn Căn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6633. Nguyễn Văn Sáng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6634. Phan Văn Mai, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6635. Phan Đức Lành, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6636. Ngô Thị Tuyết, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6637. Hồ Ất, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6638. Nguyễn Thị Trí, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6639. Nguyễn Văn Vui, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6640. Nguyễn Văn Diệu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6641. Trần Hiệp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6642. Nguyễn Văn Kinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6643. Phan Thị Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6644. Phan Văn Thanh , Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6645. Nguyễn Thị Lành, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6646. Nguyễn Quang Tuyến, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6647. Nguyễn Đình Thức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6648. Ngô Tương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6649. Nguyễn Văn Thủy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6650. Nguyễn Hưởng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6651. Trần Thủy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6652. Trần Xuân Huệ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6653. Phan Linh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6654. Trần Thị Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6655. Nguyễn Văn Hóa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6656. Nguyễn Văn Dương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6657. Nguyễn Thị Lập, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6658. Nguyễn Văn Ngọc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6659. Nguyễn Văn Thanh , Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6660. Nguyễn Văn Danh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6661. Nguyễn Văn Thiện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6662. Nguyễn Tùng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6663. Hoàng Văn Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6664. Nguyễn Thị Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6665. Hoàng Văn Trang, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6666. Hoàng Văn Nghiên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6667. Trần Văn Thiệu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6668. Bùi Văn Công, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6669. Bùi Văn Thủy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6670. Bùi Văn Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6671. Đinh Hồng Lực, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6672. Bùi Minh Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6673. Hồ Văn Sơn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6674. Bùi Đình Thuận, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6675. Hồ Văn Quýt, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6676. Hồ Văn Sơn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6677. Hồ Văn Tính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6678. Phan Thị Thái, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6679. Hồ Thị Nhung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6680. Hồ Thị Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6681. Lê Văn Hợp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6682. Lê Thị Hoa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6683. Lê Văn Sâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6684. Lê Thị Thu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6685. Lê Văn Khuy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6686. Bùi Thị Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6687. Bùi Đức Viện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6688. Bùi Văn Bộ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6689. Bùi Đức Nhàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6690. Đinh Thị Quỵ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6691. Bùi Văn Linh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6692. Hồ Văn Thuận, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6693. Đặng Thị Quyền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6694. Bùi Văn Hòa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6695. Bùi Đức Phi, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6696. Bùi Văn Đồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6697. Bùi Thị Mai, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6698. Bùi Văn Dương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6699. Đinh Ngọc Thạnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6700. Hà Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6701. Bùi Văn Chế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6702. Hồ Minh Toàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6703. Nguyễn Văn Chính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6704. Nguyễn Đình Pháp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6705. Nguyễn Trình, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6706. Nguyễn Đoan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6707. Bùi Dung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6708. Hồ Xuân Diên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6709. Nguyễn Văn Trí, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6710. Bùi Dũng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6711. Hồ Thuận, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6712. Phê rô Hiệp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6713. Tê rê xa Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6714. Bùi Thị Hạnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6715. Phê rô Hoàng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6716. Phê rô Hoàng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6717. Phê rô Trường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6718. Nguyễn Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6719. Bùi Thị Phượng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6720. Trần Thị Đào, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6721. Bùi Thị Hạnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6722. Nguyễn Văn Đại, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6723. Giu se Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6724. Phê rô Quyền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6725. Vũ Văn Hậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6726. Phê rô Thành, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6727. Hà Viện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6728. Bùi Trí, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6729. Nguyễn Đại, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6730. Bùi Thị Loan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6731. Bùi Văn Tin, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6732. Nguyễn Văn Phương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6733. Nguyễn Văn Đám, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6734. Nguyễn Văn Cử, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6735. Nguyễn Văn Trọng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6736. Nguyễn Trọng Khánh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6737. Nguyễn Tĩnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6738. Lê Văn Liêm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6739. Ngô Văn Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6740. Nguyễn Trọng Quế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6741. Nguyễn Tuân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6742. Nguyễn Văn Phú, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6743. Nguyễn Văn Tú, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6744. Nguyễn Thị Hưng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6745. Nguyễn Thị Tạo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6746. Phan Văn Vinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6747. Phan Văn Sáng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6748. Phan Văn Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6749. Trần Thị Dũng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6750. Nguyễn Văn Pháp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6751. Nguyễn Văn Sự, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6752. Nguyễn Văn Nghiên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6753. Nguyễn Thị Nga, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6754. Nguyễn Thị Lan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6755. Ngô Thị Trọng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6756. Nguyễn Văn Hiếu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6757. Bùi Văn Minh

  6758. Hồ Thị Huyền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6759. Bùi Văn Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6760. Nguyễn Hóa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6761. Nguyễn Thị Lý, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6762. Nguyễn Phước, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6763. Bùi Thị Huyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6764. Nguyễn Văn Cần, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6765. Nguyễn Thị Duyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6766. Bùi Thụy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6767. Nguyễn Chính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6768. Bùi Hảo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6769. Bùi Mỹ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6770. Nguyễn Văn Kính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6771. Thái Văn Hạnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6772. Nguyễn Thị Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6773. Phan Thị Huyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6774. Nguyễn Thị Hoan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6775. Nguyễn Thị Quý, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6776. Nguyễn Thị Vinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6777. Nguyễn Thị Trang, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6778. Nguyễn Thị Vương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6779. Nguyễn Huyền Nhung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6780. Nguyễn Văn Nguyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6781. Trần Thị Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6782. Trần Văn Ngọc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6783. Đậu Văn Dũng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6784. Triệu Thị Dung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6785. Đậu Văn Viễn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6786. Nguyễn Văn Phượng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6787. Nguyễn Văn Hải, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6788. Nguyễn Văn Tình, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6789. Nguyễn Thị Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6790. Nguyễn Thị Bích, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6791. Nguyễn Thị Hằng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6792. Nguyễn Văn Trọng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6793. Nguyễn Văn Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6794. Nguyễn Thị Trinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6795. Nguyễn Thị Huệ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6796. Nguyễn Thị Tứ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6797. Nguyễn Thị Vinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6798. Nguyễn Thị Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6799. Nguyễn Thị Tình, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6800. Nguyễn Thị Năng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6801. Nguyễn Thị Hạ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6802. Nguyễn Thị Ca, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6803. Nguyễn Văn Cậy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6804. Nguyễn Văn Diễm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6805. Chu Thị Thảo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6806. Nguyễn Văn Tuy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6807. Nguyễn Thị Loan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6808. Nguyễn Văn Trọng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6809. Nguyễn Thị Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6810. Nguyễn Hiếu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6811. Nguyễn Thị An, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6812. Nguyễn Thị Lan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6813. Đậu Thị Nhung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6814. Hồ Thị Lý, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6815. Hồ Thị Hoa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6816. Nguyễn Thị Lý, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6817. Phan Thị Thế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6818. Nguyễn Thị Hân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6819. Nguyễn Thị Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6820. Bùi Văn Hảo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6821. Nguyễn Thị Dung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6822. Trần Thị Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6823. Trần Thị Quỳnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6824. Nguyễn Thị Đoài, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6825. Phan Thị Xinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6826. Nguyễn Thị Đông, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6827. Bùi Thị Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6828. Trần Thị Hoan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6829. Nguyễn Thị Cầu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6830. Nguyễn Văn Kế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6831. Phan Thị Khuê, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6832. Đậu Phán, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6833. Phan Thị Sáu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6834. Phan Văn Thuận, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6835. Trần Thị Hường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6836. Trần Văn An, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6837. Phan Xuân Hạnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6838. Ngô Thị Thiện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6839. Phan Thị Hân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6840. Phan Thị Hoa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6841. Phan Thị Thành, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6842. Phan Văn Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6843. Phan Văn Linh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6844. Phan Văn Bình, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6845. Phan Thị Phương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6846. Phan Đình Nam, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6847. Phan Đình Bắc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6848. Bùi Thúy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6849. Bùi Thị Năm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6850. Bùi Thị Tăm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6851. Bùi Thị Lâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6852. Nguyễn Đức Phượng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6853. Bùi Thị Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6854. Nguyễn Duệ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6855. Nguyễn Thị Hạ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6856. Bùi Hậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6857. Bùi Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6858. Nguyễn Văn Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6859. Đinh Thị Luật, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6860. Nguyễn Văn Đoài, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6861. Thái Văn Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6862. Phan Văn Hường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6863. Trần Xuân Thạch, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6864. Phan Thị Dung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6865. Nguyễn Văn Trung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6866. Thái Văn Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6867. Nguyễn Thị Hoa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6868. Thái Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6869. Thái Văn Sơn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6870. Thái Văn Linh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6871. Thái Thị Thịnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6872. Nguyễn Văn Tiên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6873. Trần Văn Tuyết, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6874. Hoàng Thanh Đương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6875. Nguyễn Văn Long, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6876. Ngô Đình Lý, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6877. Trần Văn Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6878. Hoàng Thị Thông, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6879. Nguyễn Thị Hội, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6880. Nguyễn Thị Lập, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6881. Nguyễn Kim Cẩn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6882. Nguyễn Văn Ý, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6883. Phan Văn Nhan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6884. Hoàng Văn Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6885. Bùi Thị Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6886. Phan Thị Thinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6887. Bùi Văn Hậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6888. Bùi Công Hoan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6889. Nguyễn Văn Giáp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6890. Phan Thị Sáng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6891. Bùi Văn Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6892. Bùi Đức Tình, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6893. Bùi Đức Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6894. Bùi Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6895. Vũ Hải, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6896. Bùi Hùng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6897. Bùi Tuyết, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6898. Nguyễn Hạnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6899. Bùi Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6900. Bùi Cảnh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6901. Bùi Hiền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6902. Bùi Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6903. Bùi Hiện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6904. Đinh Văn Châu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6905. Bùi Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6906. Bùi Văn Khánh, Sinh viên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6907. Nguyễn Minh Lân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6908. Trần Thị Quy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6909. Hồ Văn Nguyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6910. Nguyễn Thị Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6911. Nguyễn Thế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6912. Nguyễn Văn Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6913. Nguyễn Thị Bích, Công nhân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6914. Phan Thị Vân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6915. Nguyễn Thị Hiệp, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6916. Nguyễn Thị Phú, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6917. Ngô Thị Cậy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6918. Nguyễn Thị Tín, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6919. Nguyễn Thị Nhung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6920. Nguyễn Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6921. Nguyễn Thị Hà, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6922. Phan Văn Học, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6923. Nguyễn Văn Đoàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6924. Nguyễn Thị Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6925. Nguyễn Văn Cường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6926. Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6927. Nguyễn Thị Thúy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6928. Nguyễn Văn Cận, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6929. Nguyễn Thị Hà, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6930. Vũ Xuân Kỳ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6931. Trần Văn Khương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6932. Trần Văn Dũng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6933. Phạm Văn Nhung, Thợ xây, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6934. Nguyễn Thị Nguyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6935. Phan Thị Hồng , Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6936. Bùi Thị Thơm, Giáo viên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6937. Phan Văn Xuân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6938. Nguyễn Văn Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6939. Ngô Đình Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6940. Nguyễn Văn Hòa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6941. Nguyễn Hữu Phúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6942. Nguyễn Văn Vinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6943. Nguyễn Mạnh Hằng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6944. Đinh Loan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6945. Nguyễn Ngọc Thái, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6946. Nguyễn Thế, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6947. Nguyễn Thị Thìn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6948. Phan Tương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6949. Nguyễn Chương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6950. Hoàng Văn Hậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6951. Hoàng Triều, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6952. Nguyễn Thị Hải, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6953. Phạm Văn Ân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6954. Phạm Văn Nhân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6955. Phạm Văn Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6956. Phạm Văn Tin, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6957. Phạm Thanh Thúy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6958. Nguyễn Thị Chính, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6959. Hoàng Thị Hiển, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6960. Trịnh Thị Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6961. Phan Thị Vinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6962. Nguyễn Văn Toàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6963. Nguyễn Thị Tiết, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6964. Nguyễn Thị Trinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6965. Nguyễn Mạnh Trường, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6966. Phan Thị Nhân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6967. Nguyễn Văn San, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6968. Phan Văn Tiến, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6969. Hoàng Thị Thiện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6970. Phan Văn Bình, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6971. Nguyễn Thị Hảo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6972. Nguyễn Thị Minh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6973. Ngô Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6974. Nguyễn Văn Trúc, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6975. Nguyễn Văn Duyên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6976. Ngô Thị Trí, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6977. Nguyễn Thị Hóa, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6978. Nguyễn Thị Lan, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6979. Phan Thị Từ, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6980. Nguyễn Văn Linh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6981. Phan Thị Trung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6982. Nguyễn Thị Bảy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6983. Nguyễn Văn Cần, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6984. Nguyễn Thị Tâm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6985. Nguyễn Thị Hiền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6986. Phan Văn Danh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6987. Nguyễn Thị Sáng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6988. Phan Văn Thiện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6989. Nguyễn Văn Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6990. Nguyễn Thị Tuyết, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6991. Nguyễn Duy Thanh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6992. Nguyễn Thành Tâm, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6993. Nguyễn Xuân Tâp, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6994. Hoàng Văn Hảo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6995. Nguyễn Thị Hải, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6996. Hoàng Thanh, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6997. Nguyễn Văn Thảo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6998. Hoàng Minh Huyền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  6999. Nguyễn Văn Nhu, Học sinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7000. Ngô Thị Hiền, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7001. Trần Văn Hậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7002. Lê Hồng Văn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7003. Nguyễn Văn Danh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7004. Nguyễn Văn Nhân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7005. Nguyễn Văn Hoãn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7006. Nguyễn Trung Thực, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7007. Nguyễn Văn Giáo, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7008. Nguyễn Văn Phương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7009. Nguyễn Văn Hướng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7010. Phan Thị Quang, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7011. Đậu Thị Vân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7012. Nguyễn Thị Trinh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7013. Bùi Thị Nhung, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7014. Nguyễn Thị Gương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7015. Trần Thị Nhiệm, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7016. Trần Văn Mậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7017. Nguyễn Thị Hưng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7018. Trần Văn Thiện, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7019. Nguyễn Thị Hồng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7020. Trần Thị Thanh, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7021. Trần Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7022. Trần Văn Tân, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7023. Trần Văn Năng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7024. Hồ Thị Liên, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7025. Trần Văn Thắng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7026. Trần Thị Hương, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7027. Trần Văn Hướng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7028. Trần Thị Mai, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7029. Trần Văn Thủy, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7030. Nguyễn Tin, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7031. Trần Dũng, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7032. Trần Đức, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7033. Trần Hậu, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7034. Trần Toàn, Nông dân, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 05:59
  Nhãn: Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Đợt 20 những người ký tên vào Kiến Nghị HP72 đã lên đến 6612.

  Đợt 20:

  6065. Nguyễn Bá Bảo, chuyên viên Bộ CN nặng, Hà Nội

  6066. Tran Trong Duc, tien si xa hoi hoc, TP HCM

  6067. Văn Tạo, GS nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam

  6068. Phan Kim Phương, bác sĩ, Viện trưởng Viện Tim TP HCM

  6069. Nguyễn Ái Chi, nguyên cán bộ tuyên huấn trường Đại học Thương Mại, đã nghỉ hưu, TP HCM

  6070. Phạm Thị Hoan, cán bộ hưu trí, TP HCM

  6071. Nguyễn Mai Hương, công dân Việt Nam, làm nghề đầu bếp ở khách sạn, Hoa Kỳ

  6072. Nguyễn Thiên Hương, học sinh, TP HCM

  6073. Tran Quoc Thuong, tien si Vat ly Hat nhan (Phap), truoc khi nghi huu cong tac tai Trung Tam Ky thuat Hat nhan TP HCM (thuoc Vien Nang luong nguyen tu Quoc gia), TP HCM

  6074. La Khắc Hoà, PGS, TS, đã nghỉ hưu, nguyên là cán bộ Khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội

  6075. Nguyễn Thị Thỏa, cán bộ nhà XBNN, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  6076. Mai Anh Tài, đảng viên ĐCS Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cp Xi măng Thăng Long, Ninh Bình

  6077. Phạm Ngọc Minh, kiến trúc sư, hành nghề tự do, Hà Nội

  6078. Vũ Hồng Nhật, cựu giảng viên, Thanh Hóa

  6079. Do Hong Khanh, postdoctoral research fellow (Joint Research Center of European Commission, Ispra, Italy), Hai Phong

  6080. Vu Hong Linh, cuu chien binh, cuu giao chuc, Nam Định

  6081. Nguyễn Minh Thành, nhân viên kinh doanh, TP HCM

  6082. Tran Phuong Anh, du hoc sinh tai Toronto, Canada

  6083. Cao Xuân Hùng, bac si, Phap

  6084. Cao Xuân Trân Thi Quang, thu ky, Phap

  6085. Trần Kiến Quốc, nghỉ hưu, Hà Nội

  6086. Nguyễn Văn Lý, cựu giáo viên, Hà Tĩnh

  6087. Nguyễn Thị Thảo, giáo viên, đảng viên, Bắc Ninh

  6088. Trần Văn Khoản, cựu chiến binh chống Mỹ, Trung Quốc, Khơ me đỏ, Vũng Tàu

  6089. Trần Văn Nghĩa, chuyên viên nghiên cứu thị trường, TP HCM

  6090. Trịnh Hữu Thọ, kỹ sư, Hà Nội

  6091. Bùi Minh Trí, TS, giảng viên đại học, TP HCM

  6092. Trần Thành Công, công dân Việt Nam, Hà Nội

  6093. Nguyễn Văn Huy, cán bộ hưu trí, Vũng Tàu

  6094. Tạ Hoàng Cường, kế toán, Hà Nội

  6095. Vu Thi Huong, bảo mẫu, Bình Thuận

  6096. Nguyễn Thị Quế Anh, nhân viên văn phòng, TP HCM

  6097. Nguyễn Yến Trang, cử nhân, Hà Nội

  6098. Dinh Cao Tue, cu nhan Kinh te, TP HCM

  6099. Lê Xuân Dũng, Ths Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

  6100. Ngô Văn Thao, đã nghỉ hưu, nguyên là giảng viên trường Đại học Thủy sản, nay là Đại học Nha Trang

  6101. Kiều Kim Khánh, quản lý, TP HCM

  6102. Trần Anh Hào, kỹ sư điện, TP HCM

  6103. Bùi Phúc, KTS, Hà Tĩnh

  6104. Nguyễn Đình Đồng, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  6105. Vũ Quang Huy, cựu chiến binh, chuyên viên cao cấp đã nghỉ hưu, Hà Nội

  6106. Nguyễn Văn An, kỹ sư, Deputy General Director, TP HCM

  6107. Phạm Văn Thìn, IT, Hà Nội

  6108. Trương Đình Núi, Hà Nội

  6109. Nguyễn Văn Hy, giáo viên hưu trí, Hà Nội

  6110. Vũ Phương Trà, sinh viên, Pháp

  6111. Nguyen Huy Quang, CBCNV, Buon Ma Thuot

  6112. Nguyen Thi Phuong Hoa, cu nhan Vat ly, TP HCM

  6113. Nguyễn Tường Duy, kiến trúc sư, TP HCM

  6114. Trần Quốc Lộc, kỹ sư hưu trí, TP HCM

  6115. Aaron Nguyễn, dược sĩ, Hoa Kỳ

  6116. Ha Nhu Duong, Hoa Kỳ

  6117. Andy Duong, Hoa Kỳ

  6118. Peter Duong, Hoa Kỳ

  6119. Nho Bui, Hoa Kỳ

  6120. Thu Ha Thy Duong, Hoa Kỳ

  6121. Ha Dong Duong, Hoa Kỳ

  6122. Ha Thuy Duong, Hoa Kỳ

  6123. Phạm Quang Tiến, KBNN Mường Nhé, Điện Biên

  6124. Đào Văn Ánh, cán bộ hưu trí, nguyên Giám đốc công ty vàng bạc đá quý tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, nguyên Hội thẩm Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  6125. Phan Van Tuoc, GS TS Dai hoc Tennessee, Hoa Ky

  6126. Bùi Kế Nhãn, cựu chiến binh, cựu TNXP (thời kỳ xây dựng kinh tế) đang công tác tại Công ty TNHH Đại Dương, Vũng Tàu

  6127. Tran Kim Long, Engineer, Hoa Kỳ

  6128. Nguyễn Tiến Quang, sinh viên, CHLB Đức

  6129. Nguyễn Ngọc Hiến, kỹ sư Công Nghệ Thông tin, TP HCM

  6130. Hoàng Văn Thái, nông dân, Hà Nội

  6131. Hoàng Anh Tiệp, nông dân, Hà Nội

  6132. Lê Văn Nguyên, nông dân, Hà Nội

  6133. Đinh Xuân Quý, nông dân, Hà Nội

  6134. Quách văn Lợi, nông dân, Hà Nội

  6135. Nguyễn Thành Đô, nhân viên văn phòng, Đồng Nai

  6136. Phạm Văn Kiển, kỹ sư điện, TP HCM

  6137. Hoàng Tư, cử nhân kinh tế, kinh doanh, Hải Phòng

  6138. Dương Quang Duy, Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, TP HCM

  6139. Nguyễn Đình Hiệp, kỹ sư, Huế

  6140. Xuân Tùng, KSXD đã về hưu, Hà Nội

  6141. Văn Hoàng Dũng, kỹ sư điện, Trưởng ban kinh doanh khu vực phía nam ABB Việt Nam, TP HCM

  6142. Dao Trung Viet, kinh doanh, TP HCM

  6143. Nguyễn Hoàng Nam, quản lý kinh doanh, TP HCM

  6144. Đinh Như Vinh, kế toán, Hà Nội

  6145. Phí Văn Hoan, kinh doanh, Hà Nội

  6146. Đoàn Xuân Hiền, giáo viên, Nam Định

  6147. Đoàn Xuân Hùng, giáo viên, Nam Định

  6148. Đào Xuân Thúc, giáo viên, Nam Định

  6149. Đỗ Công Hưng, giáo viên, Nam Định

  6150. Đặng Văn Toán, giáo viên, Nam Định

  6151. Đặng Quốc Thư, giáo viên, Nam Định

  6152. Đặng Văn Yên, giáo viên, Nam Định

  6153. Đặng Thị Phượng, giáo viên, Nam Định

  6154. Dương Văn Quyên, giáo viên, Nam Định

  6155. Nguyễn Thị Nụ, giáo viên, Nam Định

  6156. Đào Thị Tường, giáo viên, Nam Định

  6157. Vũ Văn Anh, giáo viên, Nam Định

  6158. Đỗ Thị Nga, giáo viên, Nam Định

  6159. Đoàn Đình Nhân, giáo viên về hưu, Nam Định

  6160. Đỗ Thị Nhâm, giáo viên về hưu, Nam Định

  6161. Nguyễn Đình Thiện, giáo viên về hưu, Nam Định

  6162. Đỗ Thành Long, giáo viên về hưu, Nam Định

  6163. Đoàn Xuân Cuông, giáo viên về hưu, Nam Định

  6164. Đoàn Xuân Hợp, giáo viên về hưu, Nam Định

  6165. Đặng Quốc Kế, giáo viên về hưu, Nam Định

  6166. Phạm Quốc Huy, công chức, Nam Định

  6167. Bùi Viết Thấm, công chức, Nam Định

  6168. Vũ Ngọc Bảo, công chức, Nam Định

  6169. Đào Tiến Định, công chức, Nam Định

  6170. Đào Huy Giáp, công chức, Nam Định

  6171. Lê Danh Phi, cựu chiến binh, Nam Định

  6172. Ninh Công Chiến, cựu chiến binh, Nam Định

  6173. Nguyễn Văn Cang, cựu chiến binh, Nam Định

  6174. Lê Danh Tòng, nông dân Nam Định

  6175. Đỗ Gia Phi, cán bộ, Nam Định

  6176. Phan Van Hieu, tien si, Hoa Ky

  6177. Diệp Bảo Thức, kỹ sư đóng tàu, TP HCM

  6178. Trần Như Ngọc, Hội trưởng hội Hoàng Thiên (hội nhóm những anh chi em theo đạo Mẫu Việt Nam), Hải Dương

  6179. Tran Dinh Ngoc, hưu trí, Đà Nẵng

  6180. Nguyễn Đình Trung, TP HCM

  6181. Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn, TP HCM

  6182. Trần Mỹ Dung, Th. S Khoa học môi trường, TP HCM

  6183. Dang Minh Tuan, kinh doanh, Can Tho

  6184. Hoàng Ngọc Trường, kỹ sư hàng hải, Hà Nội

  6185. Phạm Văn Bằng, bác sĩ, Quảng Trị

  6186. Nguyễn Đình Cường, kinh doanh, Đà Nẵng

  6187. Phan Thu Hải, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  6188. Nguyễn Văn Ngân, quản lý, lập trình viên, TP HCM

  6189. Phạm Đình Kiên, KS Xây dựng, Vũng Tàu

  6190. Vũ Mạnh, lao động phổ thông, Hà Nội

  6191. Đoàn Văn Trung, KS Cơ khí, Đồng Nai

  6192. Nguyễn Văn Bình, Hà Nội

  6193. Trần Văn Khoa, sinh viên, The Netherlands

  6194. Tran Minh Hoa, xe ôm, Quảng Ninh

  6195. Đỗ Hữu Cảnh, kỹ sư, TP HCM

  6196. Đỗ Hữu Nam, KTS, Đồng Nai

  6197. Đỗ Thiện Tâm, KTS, Đồng Nai

  6198. Tống Văn Nhàn, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

  6199. Nguyễn Văn Đồng, giảng viên ĐH, Đồng Nai

  6200. Lê Văn Thân, GV Đại Học, Đồng Nai

  6201. Đỗ Văn Cư, nhà giáo, Đồng Nai

  6202. Nguyễn Quới Tiết, Đồng Nai

  6203. Nguyễn Văn Rèn, kỹ sư, Đồng Nai

  6204. Nguyễn Tiến Dũng, luật sư, Đồng Nai

  6205. Tô Thị Trâm Anh, kế toán Tài chính, TP HCM

  6206. Hoàng Đức Lệ, sinh viên, Vinh

  6207. Nguyễn Thế Tuy, Hà Nội

  6208. Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên, Huế

  6209. Đào Đức Anh, nghệ sỹ công dân của Thủ đô Hà Nội

  6210. Vũ Hữu Phương, lập trình viên, Hà Nội

  6211. Huỳnh Quang Minh, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Bình Thuận

  6212. Nguyen Van Luu, cong dan Viet Nam, doanh nhan tai Cong hoa Sec

  6213. Hoang Tuan Dung, ThS, ky su nghien cuu, Ha Noi

  6214. Phạm Kỳ Thuỵ, kỹ sư cầu đường, Hà Nội

  6215. Andrea Pham, PGS TS, Hoa Ky

  6216. Lê Văn Lợi, thạc sĩ, giảng viên, Quy Nhơn

  6217. Nguyen Van Thang, Hoa Kỳ

  6218. Nguyen Van Nga, linh mục, Nghệ An

  6219. Luu Hoang Chung, công nhân, Bắc Giang

  6220. Nguyễn Quốc Chương, nhân viên văn phòng, Bình Thuận

  6221. Nguyễn Anh Tuấn, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

  6222. Trần Anh Tuân, kỹ sư, Khánh Hòa

  6223. Nguyễn Vũ Tùng Sơn, kinh doanh, TP HCM

  6224. Nguyễn Khắc Nghĩa, kinh doanh, Quảng Ngãi

  6225. Bùi Anh Tuân, nghề tự do, Thanh Hóa

  6226. Vũ Duy Thành, sinh viên, Hà Nội

  6227. Lê Thanh Luyến, sinh viên, Huế

  6228. Lê Văn Chương, kỹ sư, Huế

  6229. Phạm Quang Hương, sinh viên ngành Xây dựng, TP HCM

  6230. Nguyễn Thị Linh, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

  6231. Đoàn Văn Tư, du học sinh, Nhật Bản

  6232. Lê Quốc Tiến, sinh viên, Hà Nội

  6233. Nguyễn Thanh Cường, cử nhân CNTT, Bến Tre

  6234. Lê Phước Vương, NV công sở, Đà Nẵng

  6235. Hoàng Thị Ngát, Hà Nội

  6236. Nguyễn Trí Đăng, sinh viên, Quảng Ngãi

  6237. Nguyễn Tâm Anh, Ninh Thuận

  6238. Nguyễn Phương Khuê, PTS Hóa học, đã công tác tại Viện Khoa Học VN, nghỉ hưu, TP HCM

  6239. Nguyễn Kim Hồng, Hà Nội

  6240. Hải Bằng, kinh doanh, Bình Phước

  6241. Nguyễn Thành Nga, thương binh hạng 1/4, tham gia giai phóng miền Nam, và chiến trường Tây Nam tổ quốc, Vũng Tàu

  6242. Mạc Vương Tôn, kỹ sư, Bà rịa -Vũng Tàu

  6243. Phạm Đình Kiên, kỹ sư, Vũng Tàu

  6244. Phạm Đình Hùng, công nhân, Vũng Tàu

  6245. Phạm Kim Vĩnh, cử nhân, Vũng Tàu

  6246. Ngô Thị Hoa, cử nhân, Vũng Tàu

  6247. Phạm Đình Dũng, công nhân, Vũng Tàu

  6248. Trần Văn Tính, designer, TP HCM

  6249. Hà Thị Lệ Hà, giáo viên, TP HCM

  6250. Võ Chi Thành, nhà giáo đã nghỉ hưu, Hà Nội

  6251. Louis Nguyễn Văn Nga, linh mục giáo phận Vinh

  6252. Lê Hoàn, Can Loc, Ha Tinh

  6253. Nguyen Yen Thuan, Ha Tinh

  6254. Nguyễn Minh Tăng, giáo xứ Kim Lâm

  6255. Phạm Thị Bích Hằng, hưu trí, Hà Nội

  6256. Henry Nguyễn, kiến trúc sư, Hoa Kỳ

  6257. Phạm Văn Bái, kinh doanh ăn uống, CHLB Đức

  6258. Phan Việt Trí, công nhân cơ khí, TP HCM

  6259. Hoàng Chiến, công dân Việt Nam, CHLB Đức

  6260. Thái Kim Thơ, kế toán, Tiền Giang

  6261. Phan Q.Bảo, công dân Việt Nam, Đà Nẵng

  6262. Tran Anh Tu, Anh Quoc

  6263. Nguyen Bach Viet, sinh vien Luat, Hoa Kỳ

  6264. Nguyen Thi Thu, Canada

  6265. Trần Văn Quân, An Giang

  6266. Trịnh Hùng Sơn, lao động tự do, Thanh Hóa

  6267. Phạm Phước Tấn, kỹ sư CNTT, TP HCM

  6268. Hoàng Văn Hội, kỹ sư cơ khí đóng tàu, Hải Phòng

  6269. Lê Quốc Tuấn, Blogger, Canada

  6270. Đoàn Ngọc Hạ, Bình Định

  6271. Nguyễn Văn Ngọc, luật gia, cán bộ hưu trí, Thụy Điển

  6272. Nguyễn Thành Công, giảng viên, Hà Tĩnh

  6273. Nguyễn Thế Hằng, giáo viên, Hà Nội

  6274. Đặng Trần Tùng, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

  6275. Nguyễn Văn San, giáo viên, Nghệ An

  6276. Lê Thanh Lịch, nghề tự do, TP HCM

  6277. Huỳnh Trọng Lương, kỹ sư CNTT, Bình Định

  6278. Nguyễn Đắc Diệu Thủy, kiến trúc sư, Hà Nội

  6279. Nguyễn Văn Trường, kỹ thuật máy tính, Hà Nội

  6280. Giáp Thị Lý, kỹ thuật máy tính, Hà Nội

  6281. Lê Tấn Toàn, kỹ sư nhiệt lạnh, giám đốc, TP HCM

  6282. Lâm Hữu Lộc, công nhân, Hà Nội

  6283. Nguyễn Hoàng Minh Trí, học sinh, TP HCM

  6284. Trần Xuân Nghiệp, cán bộ hưu trí, Hòa Bình

  6285. Đinh Thị Uyên, nội trợ, Hòa Bình

  6286. Trần Hoàng Bách, sinh viên, Hòa Bình

  6287. Viền Hữu Châng, tài xế taxi, Hòa Bình

  6288. Trần Nhân Hưng, doanh nhân, Ninh Bình

  6289. Pham Minh Tuan, cu nhan, TP HCM

  6290. Dương Hồng Việt, Trưởng phòng Kinh doanh Cty TNHH Một Thành viên Saigon Tourist, TP HCM

  6291. Nguyễn Văn Khôi, sinh viên, Vĩnh Long

  6292. Lương Xuân Kiểm, kỹ sư CNTT, Bắc Giang

  6293. Bùi Thanh Thám, cử nhân kinh tế, TP HCM

  6294. Nguyễn Hồng Tiến, kỹ sư máy tính, TP HCM

  6295. Nguyễn Văn Trung, kỹ sư cơ khí, Bình Định

  6296. Nguyễn Đức Minh, sinh viên, Hà Nội

  6297. Hồ Trường Giang, kỹ sư điện, Bến Tre

  6298. Đoàn Thị Ngọc Lan, sinh viên, Quảng Bình

  6299. Trần Trung Kiệt, kỹ sư công nghệ thông tin, giám đốc kỹ thuật, TP HCM

  6300. Nguyễn Thành Truyền, buôn bán, TP HCM

  6301. Trần Ngọc Tú, kỹ sư, TP HCM

  6302. Vo Van Toan, doanh nhan, Cong hoa Sec

  6303. Le Trong Hung, doanh nhan, Cong hoa Sec

  6304. Tran Duc Bach, doanh nhan, Cong hoa Sec

  6305. Lương Đình Dzụ, TS, công nhân viên nhà nước, Hoa Kỳ

  6306. Nguyễn Hoàng Qui, DJ, Hải Dương

  6307. Trần Đức Anh, NCS Đại học Bách khoa Hà Nội

  6308. Cao Duy Thảo, nhà văn, Khánh Hòa

  6309. Lê Ngọc Sơn, cong nhan vien, Vung Tau

  6310. Nguyễn Đệ Huynh, Hà Nội

  6311. Nguyễn Thị Thanh Vân, cán bộ tài chính, hợp đồng, Ban Tài chính, Hợp đồng và Kiểm toán, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Hà Nội

  6312. Nguyen Thanh Nam, lao dong pho thong, Hoa Kỳ

  6313. Adam Tong, Associat, Building Services, New Zealand

  6314. Quang Hoàng Nghĩa, kế toán, TP HCM

  6315. Nguyễn Thị Thu Minh, Phú Yên

  6316. Phạm Quốc Việt, Phú Yên

  6317. Phùng Chiến, cựu quân nhân VNCH, hưu trí, Hoa kỳ

  6318. Phạm Thị Kim Oanh, giáo viên, Lâm Đồng

  6319. Hoàng Hải Nam, kỹ sư, TP HCM

  6320. Phạm Xuân Hưng, giáo viên, Lâm Đồng

  6321. Phạm Thị Hoa Lê, kỹ sư, TP HCM

  6322. Phạm Hải Yến, cử nhân, Lâm Đồng

  6323. Nguyễn Thị Tuyết, hưu trí, TP HCM

  6324. Chu Quảng Bình, cựu chiến binh, Hà Nội

  6325. Lê Hông Phóng, giáo viên, Lạng Sơn

  6326. Phạm Đức Quế, doanh nghiêp, Lạng Sơn

  6327. Kiều Việt Hùng, kiến trúc sư, Ninh Bình

  6328. Hồ Anh, viễn thông, Đồng Nai

  6329. Cao Hoàng Vũ, kỹ sư phần mềm, Khánh Hòa

  6330. Phạm Trung Dũng, giáo viên, Hà Nội

  6331. Chu Van Khang, can bo huu tri, TP HCM

  6332. Do Van Da, huu tri, Ha Tinh

  6333. Tran Van Chinh, ky su, Ha Noi

  6334. Trần Xuân Vinh, Kỹ sư, TP HCM

  6335. Đỗ Quang Thắng, kỹ sư, Thái Bình

  6336. Trần Đắc Khoa, Hà Nội

  6337. Phí Anh Tuấn, kinh doanh, tiến sĩ, UCRAINA

  6338. Lê Thiệu Hùng, bác sĩ, Bình Thuận

  6339. Trần Văn Nghĩa, kỹ sư công nghệ thông tin, Hà Nội

  6340. Hồ Lê Tuấn Anh, nghiên cứu sinh ngành Hóa học tại Đại học KU Leuven, Leuven, Bỉ

  6341. Nguyen Van An, ky su, cuu chien binh, Ha Noi

  6342. Lê Hải Dương, thạc sĩ, Đài Loan

  6343. Nguyễn Thanh Long, chủ cơ sở da giày, TP HCM

  6344. Trần Hoàng Lương, kỹ sư, Đồng Nai

  6345. Chu Quoc Trung, kinh doanh, Vung Tau

  6346. Le Tien, Accountant (ke toan), Úc

  6347. Đỗ Thị Mẫn, nguyên là cán bộ CT Du lịch Bến Thành, TP HCM

  6348. Trần Minh Hòa, xe ôm, Quảng Ninh

  6349. Nguyễn Phước Vĩnh Hoàng, kế toán viên, TP HCM

  6350. Cao Văn Quảng, nghề nghiêp tự do, Quảng Ninh

  6351. Mạc Minh Quân, kỹ sư, SV VB2 Đại học Luật TP HCM

  6352. Phan Thị Lan Phương, biên kịch tự do, TP HCM

  6353. Nguyễn Mộng Toàn, nghề nghiệp tự do, Bình Dương

  6354. Nguyễn Mạnh Phong, Quang Ninh

  6355. Mạc Duy Tuân, tự do, Hà Nội

  6356. Vũ Minh Phong, công dân, Nghệ An

  6357. Lê Trung Hiếu, kỹ sư, đội trưởng đội XD, Hà Nội

  6358. Nguyễn Thị Ánh Phương, chuyên viên kiểm định môi trường, Canada

  6359. Nguyễn Thị Kim Hường, đầu bếp (cook), Norway

  6360. Nguyen Son, nhân viên, CHLB Đức

  6361. Canh Nguyen, hưu trí, Hoa Kỳ

  6362. Tuan Vu, hưu trí, Hoa Kỳ

  6363. Nguyen Van Hung, technician, Hoa Kỳ

  6364. Ta Thi Van, kinh doanh, CHLB Duc

  6365. Vo Duc Ban, công dân TP HCM

  6366. Bùi Đông Hải, kỹ sư, Bà Rịa – Vũng Tàu

  6367. Nguyễn Minh Quý, sinh viên ĐHQG TP HCM

  6368. Nguyễn Văn Lành, kỹ sư, TP HCM

  6369. Vũ Quang Thiện, TS, Trưởng phòng Nghiên cứu Thái Lan - Myanmar, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội VN, đã về hưu, Hà Nội

  6370. Nguyễn Hữu Trí, làm nghề dạy học, Biên Hòa

  6371. Lê Quốc Huân, kỹ sư, Hưng Yên

  6372. Trần Thị Tươi, đang là phóng viên của một Công ty truyền thông, TP HCM

  6373. Phạm Xuân Thông, kỹ sư Điện, Nghệ An

  6374. Bùi Thị Quyên, Bình Phước

  6375. Bùi Mai Hạnh, viết tự, Úc

  6376. Nguyễn Thế Năng, nghề nghiệp tự do, Hà Nội

  6377. Nguyễn Hồng Lĩnh, kỹ sư xây dựng, Cần Thơ

  6378. Khương Việt Hà, Thạc sĩ, nghiên cứu viên văn học Nhật Bản, Hà Nội

  6379. Nguyễn Vũ Vỹ, nhân viên văn phòng, Hà Nội

  6380. Trần Minh Công, sinh viên, Hải Phòng

  6381. Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Cty Truyền thông M&C, TP HCM

  6382. Lê Tân Cương, cử nhân hóa, Chi cục trưởng Chi cuc Bảo vệ Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  6383. Phạm Thị Huệ, giáo dục, công dân Việt Nam, TP HCM

  6384. Bùi Thanh Hiếu, Hà Nội

  6385. Huỳnh Công Thuận, Blogger, TP HCM

  6386. Phạm Xuân Dương, phiên dịch tiếng Anh, Hà Nội

  6387. Đặng Hồng Nhật, Hà Nội

  6388. Đặng Cao Hoàng, kỹ sư, hưu trí, Hoa Kỳ

  6389. Phạm Văn Hà, Hà Nội

  6390. Hoàng Thanh Huy, sinh vien, TP HCM

  6391. Nguyễn Trang Chinh, kỹ sư cơ khí, Đồng Nai

  6392. Viet Tran, Hoa Kỳ

  6393. Trương Quang Vinh, đại tá quân đội, đảng viên ĐCSVN, tham gia chiến dịch phòng thủ Phước Long, canh giữ máy bay phản chiến của Nguyễn Thành Trung, tham gia chiến dịch HCM, Giám đốc một doanh nghiệp nhỏ, TP HCM

  6394. Nguyễn Việt Hùng, giảng viên đại học, Thái Bình

  6395. Trần Nguyệt Nga, nhân viên văn phòng, Cà Mau

  6396. Nguyễn Quốc Dũng, kỹ sư, Huế

  6397. Đặng Mạnh Hùng, kỹ sư công nghệ thông tin, TP HCM

  6398. Pham Duc Tai, ky thuat vien Dien lanh (Air conditioning technician), Hoa Kỳ

  6399. Lò Đình Vũ, Lâm Đồng

  6400. Vũ Anh Tuấn, sinh viên, TP HCM

  6401. Trần Lê Nam, sinh viên, Đại học Bách khoa TP HCM

  6402. Trần Đức Tùng, kỹ sư máy tính, TP HCM

  6403. Lê Hùng An, kỹ sư, Nghệ An

  6404. Nguyễn Hồng Nhật, sinh viên, Lâm Đồng

  6405. Lưu Trọng Đức, kỹ sư, Hà Nội

  6406. Thu Nguyễn, công nhân, CHLB Đức

  6407. Đỗ Lê Thanh, sinh viên cao học, Pháp

  6408. Lê Phước Đạt, KS Xây dựng, Trà Vinh

  6409. Nguyễn Đăng Thanh, kế toán, Thái Nguyên

  6410. Đặng Thanh Long, kỹ sư viễn thông, TP HCM

  6411. Nguyễn Hùng, y sinh học, Hàn Quốc

  6412. Nguyễn Tuấn Hải, nhân viên văn phòng, Hà Nội

  6413. Hoàng Ngọc Long, kỹ sư, Hà Nội

  6414. Đỗ Ngọc Oanh, TP HCM

  6415. Trần Văn Lương, Hà Nội

  6416. Đinh Viết Thụ, quản lý doanh nghiệp, Hải Phòng

  6417. Ha Van Thuc, Hà Nội

  6418. Ngô Quốc Việt, kỹ sư xây dựng cầu đường, Hà Nội

  6419. Võ Nguyên Hồng, kỹ sư, Vũng Tàu

  6420. Phạm Hoàng Tiến, kỹ sư phần mềm, TP HCM

  6421. Trần Cao Sơn, cử nhân ngoại ngữ, Nghệ An

  6422. Phạm Đình Tuấn, kỹ sư xây dựng, TP HCM

  6423. Lê Huy Hoàng, nhân viên văn phòng, TP HCM

  6424. Nguyễn Thị Thanh Loan, phóng viên, Hà Nội

  6425. Doãn Thanh Bình, kỹ sư xây dựng, Hưng Yên

  6426. Tô Đức Hải, thạc sĩ QTKD, Hà Nội

  6427. Huỳnh Ngọc Đăng Trình, tiến sĩ Công nghệ Thông tin, Canada

  6428. Trần Đức Quang, cử nhân kinh tế, TP HCM

  6429. Nguyễn Manh Khoa, kỹ sư điện tử, Đồng Nai

  6430. Hoàng Ngọc Nam Phương, sinh viên, TP HCM

  6431. Võ Nguyễn, an ninh mạng, hacker VIETNAM, ĐÀLẠT - LÂM ĐỒNG

  6432. Hoàng Thế Đức, kỹ sư xây dựng cầu đường, Hà Nội

  6433. Phạm Thị Thu Hiền, MBA, TP HCM

  6434. Nguyễn Chi Lợi, TP HCM

  6435. Nguyễn Văn Tiến, nghề nghiệp tự do, Hà Nội

  6436. Nguyen Duy Anh, TP HCM

  6437. Tuấn Nguyễn, kỹ sư, Úc

  6438. Phạm Thị Rinh, hưu trí, TP HCM

  6439. Mã Hoàng Hải, kỹ sư CNTT, Hà Nội

  6440. Phí Văn Thịnh, cử nhân, Hà Nội

  6441. Nguyễn Văn Thi, Đà Nẵng

  6442. Phạm Tuấn Anh, thạc sĩ khoa học môi trường, Hà Nội

  6443. Trần Diệu Linh, làm tự do, Hà Nội

  6444. Đoàn Hồng Thanh, Ba Lan

  6445. Đặng Ngọc Sao, công nhân, Hà Tĩnh

  6446. Hoàng Thanh Hải, kỹ sư cầu đường, Quảng Bình

  6447. Hà Duy Cường, cử nhân kinh tế, Nghệ An

  6448. Hoàng Thị Hằng, nông nghiệp, Thanh Hóa

  6449. Lê Văn Hưng, nông nghiệp, Thanh Hóa

  6450. Trịnh Thị Hoãn, nông nghiệp Thanh Hóa

  6451. Hoàng Chí Phượng, nông nghiệp, Thanh Hóa

  6452. Lê Văn Hải, sinh viên, Hà Nội

  6453. Lê Thị Giang, sinh viên, Hà nội

  6454. Hoàng Văn Khải, hưu trí, Thanh Hóa

  6455. Natasha Le, CHLB Nga

  6456. Hoàng Trung Tín, cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Nha Trang

  6457. Nguyễn Đức Duy, làm nghề tự do, Gia Lai

  6458. Nguyễn Xuân Dương, Phó giám đốc kinh doanh, Hà Nội

  6459. Nguyễn Trung Hiếu, kiến trúc sư, TP HCM

  6460. Phạm Phương Nam, kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng

  6461. Nguyễn Ngọc Hải, nhân viên công ty cổ phần đầu tư Vipro, Hà Nội

  6462. Trương Hữu Nghị, giáo viên ngoại ngữ tự do, TP HCM

  6463. Lê Hữu Phúc, kiểm toán viên, Trưởng phòng Kiểm toán Đầu tư Xây dựng, TP HCM

  6464. Hà Ngọc Huy Khoa, kỹ sư cơ khí, TP HCM

  6465. Đỗ Huy Nghĩa, Nam Định

  6466. Bùi Quang Lộc, công nhân viên, TP HCM

  6467. Trần Mạnh Cường, kỹ sư cầu đường, Hà Nội

  6468. Trần Hoài Hạnh, kế toán, Đồng Tháp

  6469. Tran Huu Bien, Dong Nai

  6470. Trần Lê Huy, kỹ sư Điện, TP HCM

  6471. Trần Ban, ThS, TP HCM

  6472. Tống Ngọc Phan An, dược sĩ, Hoa Kỳ

  6473. Nguyễn Thị Hòa, giáo viên mầm non, Nha Trang

  6474. Lê Đăng Dung, kỹ sư thủy lợi, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

  6475. Nguyễn Hoàng Mỹ Hằng, nhân viên kiểm toán tư vấn, TP HCM

  6476. Nguyễn Đại Đồng, kỹ sư khai thác Hàng hải, cử nhân tiếng Anh, Đại lý Hàng hải, Nha Trang

  6477. Nguyễn Hà Minh, cử nhân Thương mại, Úc

  6478. Nguyen Thi Cam Tu, Úc

  6479. Võ Nguyên Thạch Anh, kỹ sư, Nha Trang

  6480. Tạ Trọng Trí, họa sĩ, Hà Nội

  6481. Nguyễn Song Hào, kỹ sư XD, Sơn La

  6482. Đinh Thúy Hằng, TS, nghiên cứu viên ngành Công nghệ sinh học, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐH Quốc gia Hà Nội

  6483. Phạm Công Thuận, nông dân, Ninh Thuận

  6484. Châu Ngọc Trung, sinh viên, Quảng Nam

  6485. Võ Văn Mạnh, kỹ sư xây dựng, Đăk Lăk

  6486. Đỗ Minh Quân, công nhân, CHLB Đức

  6487. Nguyễn Văn Tuần, nghề nghiệp tự do, Cần Thơ

  6488. Lê Bảo, nhân viên kinh doanh, Đà Nẵng

  6489. Jenny Vu, kỹ sư công nghệ thông tin, CHLB Đức

  6490. Lý Tiên Phong, Bến Tre

  6491. Tạ Mạnh Hưng, tư vấn viên Mobiphone, Tuyên Quang

  6492. Bùi Tiến Hưng, Hà Nội

  6493. Nguyễn Đình Tâm, IT, quản lý dự án, Hà Nội

  6494. Dinh Thuy Hang, nguyen can bo Ban Quan ly va Tiep nhan Vien tro Quoc te, nguyen can bo Tong cuc Dau tu, Bo Tai chinh, thac si Kinh te tai chinh va Quan ly tai chinh, Pháp

  6495. Trần Công Trung, giáo viên, TP HCM

  6496. Nguyễn Công Kiểm, BS Khoa Tiêu hoá BV An Bình, TP HCM

  6497. Trần Phúc Lâm, bác sĩ Đông y, TP HCM

  6498. Phan Thanh Hà, kinh doanh, TP HCM

  6499. Trần Anh Dũng, thạc sỹ ban QLDA Giao thông Cửu Long, TP HCM

  6500. Phạm Thanh Hiền, nghề nghiệp lái xe, Đồng Nai

  6501. Nguyen Duong Thanh, Hà Nội

  6502. Nguyễn Thanh Hồng, nghỉ hưu, Úc

  6503. Đào Ngọc Lâm, doanh nhân, TP HCM

  6504. Nguyễn Huân, viết báo, TP HCM

  6505. Hồ Trung Tính, thạc sĩ, TP HCM

  6506. Phạm Đức Tiến, giáo viên, Quảng Ninh

  6507. Nguyễn Việt Hùng, tiến sỹ, nguyên đại diện của Việt Nam tại khối SEB, Hà Nội

  6508. Le Nam, tai xe, TP HCM

  6509. Trần Văn Phong, lái xe, TP HCM

  6510. Triệu Khắc Long, sinh viên trường Đại học Thăng Long, Hà Nội

  6511. Tran Quang Nghia, giao vien huu tri, Binh Duong

  6512. Nguyễn Hữu Vỹ, kiến trúc sư, Quảng Trị

  6513. Võ Đức Hoàng, giám đốc doanh nghiệp, TP HCM

  6514. Nguyễn Quang Hiển, kỹ sư phần mềm tại IBM - Software Engineer, Hoa Kỳ

  6515. Dũng Đặng, Na Uy

  6516. Dawid Nguyễn, Ba Lan

  6517. Nguyen Dung Khanh, Hoa Kỳ

  6518. Biên Quốc Anh, PGĐ kinh doanh - 7 năm Đảng viên đảng CSVN, TP HCM

  6519. Trần Quỳnh Giao, sinh viên du học, Pháp

  6520. Nguyễn Quang Vũ, thiết kế quảng cáo, Quảng Nam

  6521. Võ Thị Kim Liên, công chức, nghỉ hưu, TP HCM

  6522. Trần Quang Tuyến, sinh viên du học, vương quốc Bỉ

  6523. Lê Nam, kỹ sư, Pháp

  6524. Lê Nam Cảnh, công nhân, Nghệ An

  6525. Lê Xuân Quý, sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP HCM

  6526. Nguyen Tien, thiet ke, Canada

  6527. Đinh Hương Thịnh, kỹ sư xây dựng, TP HCM

  6528. Võ Hồng Tuấn, 50 tuổi Đảng, cán bộ hưu trí, Đồng Nai.

  6529. Nguyễn Thị Dương, 45 tuổi Đảng, cán bộ hưu trí, Đồng Nai

  6530. Võ thị Thanh, giáo viên, Đồng Nai

  6531. Võ Thị Thanh Tâm, giáo viên, Đồng Nai

  6532. Nguyễn Văn Dũng, công nhân, Đồng Nai

  6533. Lê Trọng Đảm, công nhân, Đồng Nai

  6534. Đỗ Văn Nam, công nhân, Đồng Nai

  6535. Nguyễn Viết Vân, công nhân, Đồng Nai

  6536. Nguyễn Gia Bích, bộ đội, Đồng Nai

  6537. Trần Viết Lý, công chức, Đồng Nai

  6538. Nguyễn Gia Hoàng Quốc, học sinh, Đồng Nai

  6539. Phùng Thế Ngọc, nhân viên văn phòng, Hà Nội

  6540. Trần Đại Sơn, kỹ sư CNTT, Nghệ An

  6541. Phan Vũ Hồng Chi, TP HCM

  6542. Phan Khai, IT Project Manager, Hoa Kỳ

  6543. Nguyen Van Lap, hưu trí, Hà Nội

  6544. Lê Văn Minh, công an, Hà Nội

  6545. Nguyễn Văn Học, kiểm toán viên, Hà Nội

  6546. Nguyễn Gia Bình, công chức, Nghệ An

  6547. Nguyễn Gia Tuấn, nông dân, Nghệ An

  6548. Nguyễn Gia Tiến, công nhân, Nghệ An

  6549. Nguyễn Gia Thành, hưu trí, Đồng Nai

  6550. Hoàng Thị Oanh, công nhân, Đồng Nai

  6551. Nguyễn Chẩm, hưu trí, Đồng Nai

  6552. Nguyễn Triệu Long, bác sĩ, Đồng Nai.

  6553. Võ Văn Phượng, buôn bán tự do, Nghệ An

  6554. Nguyễn Canh Khoa, thợ may, Nghệ An

  6555. Võ Thi Loan, giao viên, TP HCM

  6556. Lại Thị Ánh Hồng, cán bộ hưu trí, TP HCM

  6557. Hoàng Thị Ngát, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  6558. Ben Phan, Ontario, Canada

  6559. Nguyễn Văn Tâm, nghề nghiệp tự do, Lâm Đồng

  6560. Trần Mạnh Cương, kinh doanh, Thái Nguyên

  6561. Bùi Chí Tâm, nghề tự do, Quảng Ngãi

  6562. Vũ Tuấn Anh, TP HCM

  6563. Hoàng Anh Tuấn, kỹ sư Vật lý, Hà Nội

  6564. Nguyễn Xuân Bình, nhân viên Kỹ thuật, TP HCM

  6565. Nguyễn Thị Diệu Anh, giáo viên, Hà Nội

  6566. Nguyễn Thế Quang, lái xe, Hà Nội

  6567. Nguyễn Văn Đinh, công nhân, Hà Nội

  6568. Trịnh Minh Trí, tu sĩ Dòng Phanxicô, TP HCM

  6569. Nguyễn Ngọc Lịch, bác sĩ quân y, đảng viên ĐCSVN, TP HCM

  6570. Vũ Văn Cao, làm ruộng, Thái Bình

  6571. Lê Văn Khánh, giáo viên, Khánh Hòa

  6572. Hoàng Quốc Bảo, điện công nghiệp, TP HCM

  6573. Đinh Văn Mạch, hưu trí, Hà Tĩnh

  6574. Đinh Văn Nông, làm ruộng, Hà Tĩnh

  6575. Đinh Thị Lụa, làm ruộng, Hà Tĩnh

  6576. Phan Văn Thanh, hưu trí, Hà Tĩnh

  6577. Đinh Văn Tần, hưu trí, Hà Tĩnh

  6578. Vũ Văn Đoan, Hải Phòng

  6579. Henry Hoang, Hoa Kỳ

  6580. Trịnh Ngọc Tùng, lập trình viên, Hà Nội

  6581. Trần Đình Thọ, công nhân, Đắc Nông

  6582. Nguyễn Quôc Chương, cử nhân quản trị kinh doanh, Bình Thuận

  6583. Duong Quy Hung, ky su, Hoa Ky

  6584. Hai Hoang Nguyen, chuyen vien Xay dung, General Constuctor, Hoa Kỳ

  6585. Ngô Phương Trạch, cán bộ nghỉ hưu, Vũng Tàu

  6586. Đỗ Đăng Thao, kỹ sư Công nghệ thông tin, Hà Nội

  6587. Nguyễn Minh Tuấn, cựu giáo viên cấp 3 từ 1976 – 1996, Đồng Nai

  6588. Nguyen Ly Huynh, ky su, Ha Tinh

  6589. Phạm Tất Đồng, kỹ sư, TP HCM

  6590. Trần Tuấn Tú, tiến sĩ, giảng viên khoa Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên, TP HCM

  6591. Phạm Ngọc Vinh, doanh nghiệp tư nhân, Hà Nội

  6592. Đào Tăng Lực, kiến trúc sư, TP HCM

  6593. Nguyễn Minh Khôi, kỹ sư công nghệ thông tin, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, TP HCM

  6594. Nguyễn Duy Thái, kỹ sư chế tạo máy, Trưởng phòng Kỹ thuật sSản xuất, Thanh Hóa

  6595. Phan Văn Hiếu, kỹ sư xây dựng, Bắc Giang

  6596. Nguyễn Thanh Long, IT, TP HCM

  6597. Hồ Bạch Lang, nội trợ, TP HCM

  6598. Trần Đức Thắng, kỹ sư điện toán, giám đốc kỹ thuật, Hà Nội

  6599. Bùi Quang Thanh, nông nghiệp, Nghệ An

  6600. Trần Quang Nghĩa, giáo viên hưu trí, TP HCM

  6601. Lâm Văn Vương, nghề nghiệp tự do, TP HCM

  6602. Phạm Ngọc Thúy, kỹ sư, cựu chiến binh, TP HCM

  6603. Mai Thiên Trung, lao động tư do, Khanh Hòa

  6604. Nguyễn Văn Sang, Bắc Giang

  6605. Nghiêm Thị Huệ, Đài Loan

  6606. Nguyễn Văn Minh, du học sinh tại Đài Loan

  6607. Nguyễn Trung Hiếu, cử nhân Xã hội học, Bắc Giang

  6608. Nguyễn Văm Quỳnh, làm ruộng, Bắc Giang

  6609. Phạm Châu Huỳnh, giảng viên, du học sinh tại Úc

  6610. Hồ Trung Nguyễn, quản lý khách sạn, Úc

  6611. Nguyễn Huỳnh Mai, nhà xã hội học, Bỉ

  6612. Hà Hồng Sơn, công nhân, TP HCM

  Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 00:10
  Nhãn: Hiến pháp

  Pages