X xì - Đà Nẵng đại chiến hay cú đòn mang tên: "Sai phạm đất đai 3000 tỷ đồng"

 • Bởi Admin
  20/01/2013
  3 phản hồi


  Hình của Phong Ronin

  Thực sự là bi ai cho Lừa quốc thiên đàng trong chính những ngài cùng tháng tận của niên Rồng lộn. Lần đầu tiên một đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang nhiên cãi lại Thủ tướng, phủ định sạch trơn mẹ Quyết định thanh tra tòi ra qua 3000 tỷ sai phạm về đất đai.

  Ngài hôm qua, đang mơ màng ngủ thì anh thấy bọn điểm tin sáng VTV thông bấu về việc Thủ tướng quyết định công khai hóa kết qua thanh tra sai phạm đất đai tại Đà Nẵng. Vầy là đòn chặt chân đã bắt đầu, sau việc Bê túm cổ Thanh Quảng ra Rồng Lộn mần việc. Thượng phương bao kiếm cho Ban Nội Chính chưa kịp dùng đến thì Thanh tra Chính Phủ đã tống quả đòn cảnh cáo Bá Thanh.


  Khu đất A2-A3 thuộc khu TĐC đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (ảnh), Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm - Ảnh: ĐĂNG NAM - Báo Tuổi trẻ

  Điều nài vô hình chung đưa đến một nhận định vô cùng hài hước ở Lừa. Bê oánh nhâu mù đầu tung tít, Đảng (bên mềnh), Chính Phủ (bên ấy) huyền tuyền đéo nhân nhượng cho nhâu. Múc được là múc liền, hông đồng chí anh em, giúp nhâu cùng tiến bộ gì ráo rọi.

  Đức trị noi gương sáng của Trọng giáo sư đã thất bại ít nhất là về mặt hình thức.

  Đối diện với sự vụ, hềnh như Thanh đéo hề xoắn. Một là nền tảng quyền lực của Thanh khá là bền vững tại Đà Nẵng, hai là Thanh có được sự hỗ trợ đáng kể từ nhóm Chính đốn. Đàn em của Thanh, me xứ Văn Hữu Chiến phản pháo ròn rã lại bản Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

  Dân xứ Lừa hớn hở lao vầu tụng ca Thanh, phản bác X. Lòng người chán ngán X muốn X đi luôn và ngai. Nhiều người tin vầu việc Thanh đủ bản lĩnh trục vớt lại niềm tin với Chế độ.

  Thực sự là vĩ văn đại! Sự vụ tiếp theo như thế nầu, kính mời chi bộ tham luận hí hí!!

  + “Bên Ấy” nó tuyên chiến với “Bên Mình”, chứ không nhằm riêng vào Bá Thanh đâu, này nhé:

  - “Bên ấy” đã có kết luận thanh tra từ ngày 19/11/2012 và có ý kiến chỉ đạo từ ngày 19/11/2012, đóng dấu “Mật” để đó!

  - “Bên mình” ngày 28/12/2012 có Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công Bá Thanh. Chiều 8/1/2012 Đoàn công tác của “Bên mình” do Sang chủ tịch dẫn đầu đánh giá cao, biểu dương… đặc biệt: ”Chủ tịch nước nhấn mạnh, về cơ bản Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu và dấu ấn lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống chính trị của Đà Nẵng cơ bản ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp….”

  - Tập tức 5 ngày sau “Bên ấy” nhận được ý kiến chỉ đạo công khai kết quả thanh tra, và thực hiện rầm rộ trên các phương diện thông tin đại chúng. Cách “Bên ấy”chọn thời gian và địa điểm (địa phương), với chủ đích là bóp dái “Bên mình”!, vì vậy cho phép các chú cứ chiến!

  + Tóm lại: Cả “Bên ấy”“Bên mình” sau bao năm phát động rầm rộ, tốn nhiều tiền của dân, để “học tập và làm theo”, nhưng đéo thằng nào nhớ lời căn dặn: “cần phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

  Tham luận của con Bần Nông

  ________________________________________________________________

  English Version by TM1111

  Mr. X and The Grand Battle in Đà Nẵng (or the Blow by the Name of “Three-Trillion VND Land Mismanagement”)

  From Han Times Blog


  It was rather tragic for the jackass heaven during the last days of the Year of the Dragon. For the first time, an administrative unit at province-level defied the Prime Minister, completely dismissing the Government Inspectorate’s (GI) allegation of three trillion VND wrongdoing in land management .

  Yesterday, while dozing off I was awakened mid-course by the news report on VTV announcing that the Prime Minister decided to make public the GI’s findings of wrongdoing in land management in Đà Nẵng. So, the game of dismemberment has begun, just after Bê grabbed Thanh and dragged him to Hà Nội for a new job. Even before the sacred sword for the Internal Affairs Commission was put to use, the GI lost no time in striking first to send Bá Thanh a good warning.

  The A2-A3 lot at the start of Sơn Trà - Điện Ngọc Resettlement Compound where the Government Inspectorate found wrongdoing. Photo by Đăng Nam - Tuổi Trẻ Magazine

  This evidently led to a rather comical recognition in the jackass country: that everybody is now in for a bloody fight; the Party (our side) and the government (the other side) are going to fight big time this round. Sure, everybody will strike bloody hell wherever they can. Forget brothers or comrades. Forget the beautiful slogan of mutual help for the common good of all.

  Prof Trọng’s policy of leading by shining examples has failed, at least in appearance.

  In face of adversity, it does not look like Thanh lets it bother him at all. First of all, his power base in Đà Nẵng is pretty solid. Secondly, he got mighty good support from the Internal Affairs group. His man, Mr. Văn Hữu Chiến, has resoundingly rebutted the findings of the Government Inspectorate’s report.

  The citizens of jackass country excitedly join forces in praising Thanh and denouncing Mr. X. They are tired of Mr. X and want him gone immediately and permanently. Many believe that Thanh has what it takes to restore the people’s long lost faith in the regime.


  This is a really exciting time. What will follow? Please chime in with your opinions. 

  1. “Their side” has declared war with “our side”, not just with Bá Thanh. See:
  a. “Their side” had the GI findings as early as November 19, 2012, and received instruction to classify the document as “Secret”.

  b. “Our side” received Decision 655-QĐNS/TW dated December 28, 2012 for Bá Thanh’s new appointment. On the afternoon of January 8, 2013, “our side”, led by President Sang, issued outstanding evaluation and praise for Thanh, most notably, “The President emphatically stated that Đà Nẵng has essentially achieved great success and impressive landmarks in social and economic development, and established a stable political system which ensures leadership of the Party, our government, the Fatherland Front, and other organizations…”

  c. Just five days later, “their side” received instruction to make public the GI findings on all public channels of the media. The way they chose the (local) time and place to do this proves clearly that “they” want to hit “us” below the belt. So, brothers, go ahead and strike back freely!

  2. In summary, despite the years and the tons of people’s money both “their side” and “our side” spent on learning to “live up to the teachings”, unfortunately “protecting solidarity within the Party as if we are protecting the apple of our eye” would be the last thing on our mind today.

  Submitted by a poor peasant’s son

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Lúc này chẳng hiểu ông Thanh hô "còn Đảng còn mình" hay hô "Còn Đảng ĐÉO còn mình"? Dũng cũng Đảng, thanh cũng Đảng, vậy mà choảng nhau tới số.

  Quân hồi vô phèng rồi. Chẳng anh nào chịu anh nào. Thi hành kỷ luật vì thất thoát 3.000 tỷ đồng, vậy mấy cái Vina thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng thì sao? Theo ông Tọng thì "thi hành kỷ luật thêm thù oán", thôi thì hai bên đánh đòn gió dằn mặt nhau trước đã để hạ uy tín nhau. Chờ thời gian nếu chia chác không đều thì đánh đòn sấm sét.

  Trước khi ông Thanh ra Ba Đình thì đã có người dự đoán là "lành ít dữ nhiều". Lành dữ thì chưa biết, nhưng cái lộ ra là người dân thấy chế độ quá thối nát, nên muốn bỏ phắt cái điều 4 trong Hiến pháp cho nước được yên, dân được yên, vì bên nào thắng, bên nào thua thì dân vẫn nai lưng ra làm mà đời sống ngày càng khó khăn. Lại có ông nói "Bỏ điều 4 HP là Đảng ta tự sát". Nói thế là quá ngu vì không nhìn xa trông rộng, nước Pháp, Anh, Đức, Mỹ...làm gì có điều 4 HP mà vẫn có Đ cộng sản đấy thôi. Nước Đức thông nhất vẫn còn Đảng CS, Liên xô tan rã, nhưng ở Nga hiện nay vẫn có Đảng CS đấy thôi.

  Nếu không có Đảng thì cứ lôi anh nào làm sai, anh ấy ra trước tòa theo pháp luật là xong. Dân ta đành chờ việc xử lý vụ này xem sao. Đà Nẵng làm ăn tốt, nhưng có dạo báo đã đã tin có người tự thiêu trước cửa UBND, còn cái tội tầy trời cuả ông Ba Dũng thì quá nhiều người biết. Các ông xử nhau thì những người bị oan ức ít nhiều hả dạ. "Đảng ta" đang tự lật đổ mình rồi. Đây là niềm vui nhân dịp đón xuân mới.