Tầm Xuân - "Đỉnh cao nghệ thuật" lập hiến!

 • Bởi Khách
  13/01/2013
  0 phản hồi

  Tầm Xuân

  Sau khi vận hết 12 thành công lực "ní nuận" vô căn cứ và nực cười, la hét inh ỏi để bảo vệ Điều 4 Hiến pháp, PGS-TS Hà Nguyên Cát tiếp tục dã tràng xe cát khi đăng đàn quảng cáo cho Dự thảo Hiến pháp 2013.

  http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/412/414/414/224148/Default.aspx

  Xét về câu chữ thì bài quảng cáo rất dài, nhưng nội dung chẳng đáng kể, đặc biệt là không liên hệ một chút nào với hiện trạng đất nước - cái hiện trạng đặt ra yêu cầu sửa đổi Hiến pháp và yêu cầu xét lại Điều 4. Đảng đã phải nhượng bộ, song ông Cát cố tình giấu nhẹm điều đó. Liên tục khẳng định Dự thảo là trung thành với Cương lĩnh, ông Cát cảnh báo Quốc hội chớ quên cống hiến, hy sinh cho Đảng.

  Chẳng khác gì nhiều đồng chí, đồng đội cùng chiến tuyến "diễn biến hòa bình", ông Cát có kiểu đọc hiểu thể hiện thói chộp giật và sự dốt nát. Đầu tiên ông trích một đoạn trong Cương lĩnh, sau đó ông lấy Điều 2 trong Dự thảo làm "cơ sở" để khẳng định Dự thảo chỉ khái quát chứ không sao chép đoạn Cương lĩnh ấy. Thế nhưng Điều 2 kết hợp với nhiều điều khoản khác trong Dự thảo lại không những sao chép, mà còn chi tiết hóa đoạn Cương lĩnh này. Tác phong "làm việc" kịp "tiến độ" Đảng giao đã cho ra một sản phẩm như thế đấy: lừa bịp những kẻ khù khờ, lố bịch trong mắt những người tỉnh táo.

  PGS-TS Hà Nguyên Cát miêu tả logic của Dự thảo như sau: "Với tính cách là đối tượng đặc thù, nên các quy định trong dự thảo sửa đổi, được cấu trúc chủ yếu gồm 2 phần là giả định và quy định, rất ít có phần chế tài như các quy phạm pháp luật cụ thể. Mặt khác, hệ thống quy định trong dự thảo đã thể hiện rõ nét yêu cầu đối với quy định Hiến pháp thuộc loại quy phạm pháp luật đặc biệt. Đó là loại quy phạm chỉ chứa đựng những nguyên tắc, nguyên lý, định nghĩa dùng làm cơ sở xuất phát và tư tưởng chỉ đạo cho việc đặt ra và thi hành những quy phạm, quy tắc pháp luật khác. Đối chiếu với từng điều quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chúng ta dễ dàng nhận thấy, toàn bộ 124 điều đều được trình bày tổng quát dưới dạng những nguyên tắc, những định nghĩa khái quát khoa học, có tính pháp lý cao."

  Vừa "giả định" hay "định nghĩa" (coi như đã có) vừa "quy định", "nguyên tắc" hay "nguyên lý" (bắt buộc phải hiện thực hóa một điều chưa có, phải chứng minh, phải tuân theo), vì thế:

  Điều 1: "Nước CH-XHCN Việt Nam là một nước dân chủ" - nếu người khác hiểu đây là "quy định", "nguyên tắc" hay "nguyên lý" phải được hiện thực hóa, phải được tuân theo, phải được chứng minh; thì Đảng hiểu đây là "giả định" hay "định nghĩa" sự vật, sự việc đã có rồi.

  Điều 2: "Nhà nước CH-XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" - tương tự Điều 1.

  Điều 3: "Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện." - vẫn vậy, mặc cho người khác hiểu đây là "quy định" Nhà nước phải thực hiện, là "nguyên tắc" hay "nguyên lý" Nhà nước phải tuân theo, là yêu cầu Nhà nước phải chứng minh; thì Đảng lại hiểu rằng đây là "giả định" hay "định nghĩa" một phẩm chất sẵn có của Nhà nước, rằng mọi yếu kém của Nhà nước chỉ là thiểu số, tạm thời.
  v.v...

  Trải dài Dự thảo Hiến pháp 2013 là lối chơi chữ hai mặt, vừa là bẫy quỷ quyệt và vừa là lối thoát hiểm bí mật đó: một mặt để buộc tội những ai Đảng ghét, một mặt để chạy tội cho những ai Đảng quý. Ở hầu hết các điều khoản về vị thế, trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng, Nhà nước thì Dự thảo không sử dụng những câu chữ rõ ràng như "có nghĩa vụ", "có trách nhiệm", "phải",...

  Cho nên:

  Muốn xóa bỏ vị thế độc tôn lãnh đạo của Đảng ư? Vi phạm Điều 4 (hiểu theo nghĩa "giả định" hay "định nghĩa")!

  Muốn đả kích chính quyền căn cứ vào Điều 3 ư? Đả kích gì chứ, Nhà nước ta bản chất là tốt đẹp rồi mà (hiểu theo nghĩa "giả định" hay "định nghĩa")!

  Ông Cát ca ngợi cái lối chơi chữ cực kỳ tinh vi, độc nhất vô nhị ấy "đánh dấu sự phát triển mới về tư duy lý luận và trình độ lập hiến của Đảng và Nhà nước ta". Qủa vậy, hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành cơ mà! Qủa vậy, đúng là "đỉnh cao nghệ thuật" lập hiến!

  Tầm Xuân
  Hà Nội, ngày 12/01/2013

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi