Innova - Bốn điểm vô lý của điều 4 Hiến pháp

 • Bởi Innova
  11/01/2013
  91 phản hồi

  Innova, biên tập viên Dân Luận

  Trong phong trào góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, bài viết dưới đây xin trình bày bốn điểm không hợp lý của điều 4 của Hiến pháp dưới các góc nhìn khác nhau.

  1. Trước hết, Hiến pháp, theo định nghĩa thông dụng trên thế giới là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Theo định nghĩa của Việt Nam, Hiến pháp bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước. Như vậy định nghĩa về Hiến pháp trên thế giới và ở Việt Nam đều giống nhau ở điểm điều chỉnh các mối quan hệ của các tổ chức trong một Nhà nước.

  Tuy nhiên, Theo điều 4 Hiến pháp thì đảng Cộng Sản Việt Nam mặc nhiên là tổ chức lãnh đạo Nhà nước. điều này có nghĩa đảng Cộng Sản Việt Nam có toàn quyền điều chỉnh các mối quan hệ của các tổ chức trong Nhà nước Việt Nam. Do đó, điều 4 Hiến pháp phủ định toàn bộ nội dung Hiến pháp. Nói cách khác, Hiến pháp là không cần thiết một khi Nhà nước đã được lãnh đạo toàn diện bởi đảng Cộng Sản. Điều 4 chính là Hiến pháp Việt Nam.

  2. Thứ hai, nếu giả sử Hiến pháp còn có ý nghĩa, thì bản thân điều 4 va chạm nặng nề với điều 2 ngay trong Hiến pháp. Cụ thể:

  - Điều 2: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
  - Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước.

  Theo điều 2, nhân dân có toàn quyền đối với Nhà nước, trong đó tất nhiên bao gồm cả quyền thay đổi Hiến pháp. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, có rất nhiều người bị tòa án Việt Nam kết tội “đòi bỏ điều 4 Hiến pháp”. Điều đó chứng tỏ nhân dân Việt Nam không thật sự có “tất cả” quyền lực. Sự đảm bảo điều 4 cho đảng Cộng Sản đã tước đi quyền lực tối cao của nhân dân theo điều 2.

  Xem xét ưu tiên giữa quyền lực thuộc về nhân dân và quyền lãnh đạo nhà nước của đảng Cộng Sản thì rõ ràng điều 2 phải được ưu tiên hơn. Nhân dân Việt Nam đã đổ bao nhiêu xương máu trong cuộc chiến chống Pháp để giành lại chính quyền, giành lại quyền tự quyết dân tộc. Tuy nhiên giờ đây quyền tự quyết đó đang bị hạn chế một cách rõ ràng bởi điều 4 Hiến pháp.

  3. Thứ ba, nếu giả sử điều 4 và điều 2 tồn tại được với nhau, thì điều 4 vi phạm một quyền con người tối cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bản tuyên ngôn độc lập đã mở đầu bằng câu bất hủ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Ý nguyện của Hồ Chủ tịch đã được cụ thể hóa trong tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay. Hiện nay, điều 17 trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 ghi rõ:

  Điều 17 (sửa đổi, bổ sung Điều 52)
  1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
  2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Tuy nhiên sự tồn tại điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam tạo ra sự bất bình đẳng trong người dân với nhau khi mặc nhiên đặt đảng Cộng Sản làm đảng lãnh đạo Nhà nước. điều này là phi lý vì gây ra phân biệt đối xử trong đời sống chính trị khiến những cá nhân khác, những tổ chức chính trị khác không thể làm lãnh đạo Nhà nước được. Chính sự độc quyền lãnh đạo này, đã gây ra nhiều sự tha hóa quyền lực, như đã chỉ ra bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặt khác, nó gây ra sự thờ ơ chính trị trong mọi tầng lớp nhân dân khi tất cả các chính sách đường lối Nhà nước đều đã được quyết định bởi đảng Cộng Sản.

  4. Thứ tư, điều 4 Hiến pháp trao quyền lãnh đạo cho đảng Cộng Sản. Tuy nhiên điều gì xảy ra nếu bản thân đảng Cộng Sản không thể kiểm soát được chính nội bộ và biến thái thành một tổ chức gây hại cho nhân dân. Trong hoàn cảnh đó, với sự áp đặt của điều 4 Hiến pháp, nhân dân Việt Nam sẽ phải chịu sự lãnh đạo của một đảng "đội lốt đảng Cộng Sản" và nguy cơ tàn phá đất nước, thậm chí mất nước là dễ dàng. Kẻ thù, thay vì đánh bại nhân dân Việt Nam, chỉ cần tha hóa đảng Cộng Sản là đủ để dẫn dân tộc đi theo đường khác. Sự lo ngại này là có thật và người viết thật sự chia sẻ lo ngại này với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Tóm lại, với bốn lý do trên, người viết kết luận rằng, điều 4 Hiến pháp mâu thuẫn với ý nghĩa của bản thân Hiến pháp, với quyền tự quyết của nhân dân, với quyền bình đẳng giữa mỗi người dân và với nguy cơ thao túng đất nước. Vì lẽ đó, người viết đề nghị tổ chức soạn thảo Hiến pháp xem xét sự đúng đắn của điều 4, ví ý nghĩa của Hiến pháp, vì trách nhiệm của ủy ban soạn Hiến pháp đối với tổ tiên và con cháu mai sau.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  91 phản hồi

  Xin trả lời các bác, là bác PVĐ đã vi phạm nguyên tắc Dân Luận, và tôi sẽ ngừng duyệt phản hồi của bác PVĐ trên DL trong vòng 01 tuần.

  PVĐ viết:
  Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam thoải mái tuyển chọn người bình thường theo ý Đảng thì nhóm người chống Đảng lại phải chấp nhận gom nhặt những người đã bị tổn thương què quặt về tính cách, tư tưởng . Đáng lý ra đã là thương phế binh thì phải ra tuyến sau , đàng này vẫn để ở tuyến đẫu với những lỡi mê sảng , la hét và hấp hối .Chán cho đội ngũ thất trận triệu người còn 1 này .

  Đề nghị trang BL có câu trả lời: những lời phỉ báng hạ nhục người bất đồng ý kiến của PVĐ có qui phạm nguyên tắc của trang DL hay không? Chẳng lẽ cãi lí không bằng người ta thì có thể hạ nhục người khác hay sao?

  PVĐ, nếu nói người khác là què quặc về tính cách và tư tưởng thì nên chỉ ra những người nào, nói gì khiến cho PVĐ nghĩ rằng họ đáng bị PVĐ hạ nhục. Đừng mắng chó chửi mèo vu vơ như vậy. Hành vi thiếu văn hóa đó chỉ nên có ở những người lưu manh, thất học thôi.

  PVĐ viết:
  Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam thoải mái tuyển chọn người bình thường theo ý Đảng thì nhóm người chống Đảng lại phải chấp nhận gom nhặt những người đã bị tổn thương què quặt về tính cách, tư tưởng . Đáng lý ra đã là thương phế binh thì phải ra tuyến sau , đàng này vẫn để ở tuyến đẫu với những lỡi mê sảng , la hét và hấp hối .Chán cho đội ngũ thất trận triệu người còn 1 này .

  Bác PVĐ tỉnh táo một chút đi. Động một chút là chụp mũ, nghĩ đến VNCH (đội ngũ thất trận triệu người) là bé cái nhầm. Tôi chả liên quan gì đến VNCH, hiểu chửa ?

  Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam thoải mái tuyển chọn người bình thường theo ý Đảng thì nhóm người chống Đảng lại phải chấp nhận gom nhặt những người đã bị tổn thương què quặt về tính cách, tư tưởng . Đáng lý ra đã là thương phế binh thì phải ra tuyến sau , đàng này vẫn để ở tuyến đẫu với những lỡi mê sảng , la hét và hấp hối .Chán cho đội ngũ thất trận triệu người còn 1 này .

  Xin các bác kiềm chế và tranh luận trên tin thần TÔN TRỌNG LẪN NHAU để đảm bảo chất lượng tranh luận của Dân Luận ạ.

  HyVăn viết:
  Tiên sư các bác, ý bác Điệp là "Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có một số con bình đẳng hơn những con khác"(All animals are created equal but some are more equal than others).

  Ý bác Điệp thật phản khoa học.
  Đã gọi "mọi" sinh vật "đều bình đẳng" thì làm gì còn exceptions nào nữa ? Nếu không phải sửa là "phần lớn" sinh vật "là bình đẳng" ngoại trừ một "thiểu số" nhỏ có đặc quyền đặc lợi

  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Bác Đông A, bác Cẩm và các bác khác ạ. Các bác đừng tức giận con rô-bốt PVĐ. Nó có phải là người đâu !!! Nó là con rô-bốt được lập trình bởi Nguyễn Phú Trọng !!! Nhưng ngay cả TBT ĐCSVN cũng được lập trình bởi Mác-Lênin!!!
  Tôi mãi mới ngộ ra điều đó!!! Mong các bác bàn sang chuyện khác!!! Cứ kệ con rô-bốt PVĐ sủa!!! Không ai quan tâm tới nó, nó phải khởi động với chương trình mới thôi!!!

  Tôi cũng không muốn đối đáp với bác PVĐ, nhưng nhắc nhở các bác và BBT DL là những lời lẽ trên là vi phạm nguyên tắc của DL.

  Tiên sư các bác, ý bác Điệp là "Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có một số con bình đẳng hơn những con khác"(All animals are created equal but some are more equal than others).

  Rõ dơ viết:
  Hiến pháp là công cụ của đảng chứ có phải của các ông đâu mà bàn chi dữ vậy. Các ông có phải đảng viên không?

  Hiến pháp là của mọi công dân, tại sao không bàn ?

  Hiến pháp hiện nay bị đảng CSVN cướp lấy, trở thành cương lĩnh đảng. Phải bàn để đòi lại hiến pháp cho tôi, cho chính bác đấy. Đảng viên CS có quan điểm nhà nước pháp quyền càng phải đòi lại hiến pháp cho họ.
  Hiến pháp chứ không phải cương lĩnh đảng nào cả

  Bác Phạm Văn Điệp PVĐ lý luận lung tung, trước sau đá nhau loạn xà ngầu, dường như không phải một người hoặc có thể bị vấn đề tư duy chăng ?

  Trước đây bác Phạm Văn Điệp PVĐ yêu cầu nhà nước VN bỏ điều 4.
  Câu "Cũng từ khi có điều 4 nhiều người được tự do hơn" không rõ ràng.
  Nhiều người là ai ? Có phải là các đảng viên trung ương được tự do cai trị ?

  Dang viết:
  PVĐ viết:
  Cũng từ khi có điều 4 nhiều người được tự do hơn

  Hahahahaha.....hahahahaaaaa...
  Xin lỗi bà con cô bác, tui nín cười không được khi nghe lí luận cùn của Lý luận viên này. Nói như thế này thì tui đây nói cũng được cần gì mấy tay trí thức? Để tui thử xem:

  Từ khi ở tù thì người ta sống hạnh phúc hơn.

  Hay là

  Từ khi phải trả 35 ngàn đồng/1 vỉ trứng gà thì vợ con tui no thêm ra vì ... không đủ tiền đi chợ

  Hahhahaaaa

  Bàn ở đây không phải bàn cho đảng, mà bàn cho chính bác, cho tôi, bác hiểu hiến pháp đến đâu rồi? Có gì chia sẻ cho anh em không? Tại sao lại có hiến pháp? Làm sao dân chúng có thể chọn được hiến pháp mang lại cho họ tương lai tốt đẹp nhất?....

  Hiến pháp là công cụ của đảng chứ có phải của các ông đâu mà bàn chi dữ vậy. Các ông có phải đảng viên không?

  PVĐ viết:
  Cũng từ khi có điều 4 nhiều người được tự do hơn

  Hahahahaha.....hahahahaaaaa...
  Xin lỗi bà con cô bác, tui nín cười không được khi nghe lí luận cùn của Lý luận viên này. Nói như thế này thì tui đây nói cũng được cần gì mấy tay trí thức? Để tui thử xem:

  Từ khi ở tù thì người ta sống hạnh phúc hơn.

  Hay là

  Từ khi phải trả 35 ngàn đồng/1 vỉ trứng gà thì vợ con tui no thêm ra vì ... không đủ tiền đi chợ

  Hahhahaaaa

  Bác Đông A, bác Cẩm và các bác khác ạ. Các bác đừng tức giận con rô-bốt PVĐ. Nó có phải là người đâu !!! Nó là con rô-bốt được lập trình bởi Nguyễn Phú Trọng !!! Nhưng ngay cả TBT ĐCSVN cũng được lập trình bởi Mác-Lênin!!!
  Tôi mãi mới ngộ ra điều đó!!! Mong các bác bàn sang chuyện khác!!! Cứ kệ con rô-bốt PVĐ sủa!!! Không ai quan tâm tới nó, nó phải khởi động với chương trình mới thôi!!!

  Dong A viết:
  ... những người không muốn giữ cái điều 4 HP phi lý này thì nên im đi chăng? Hay là nên lên tiếng để có thêm nhiều người dân Việt Nam nhận thức được là họ nên lên tiếng hay hành động gì đó để đòi xóa bỏ sự bất công mà điều 4 HP này đã quàng lên cổ của họ bao năm nay?

  Tôi cứ nghĩ là Dong A có nhiều minh chứng để xoay vấn đề , song lại cũng như 1 số người chỉ có biết đổ thừa "tại vì điều 4 có trong HP". Đây là hiện tượng mà ở đấu trường ở Tây Ban Nha họ hay dùng : Cứ giơ tấm vải đỏ ra là nhẹ gánh .
  Theo tôi hiểu thì phong phanh có vài chiến sĩ đã nói : Trước kia không có điều 4 thì Đảng CS ( nói rõ hơn là những người theo Hồ Chí Minh) đánh đâu thắng đó, dẹp đâu yên đấy , giải tán , bắt nhóm nào phản động là trúng phóc nhóm đó ... dân chỉ răm rắp tuân theo , ngụy quân , ngụy quyền chạy tán loạn ....
  Cũng từ khi có điều 4 nhiều người được tự do hơn , nói bàn về vai trò lãnh đạo của Đảng rộng hơn. Nước Nga có điều 6 HP 1977 giống điều 4 HP VN , thì sau 13 năm Đảng CS Nga mất tín nhiệm mặc dù Đảng viên tăng lên gần 20 triệu . Việt Nam có điều 4 đã 23 năm nay . Đảng vẫn còn uy tín thì tại dân ta chứ không phải tại Đ CS. Đó là một nửa câu trả lời của tôi , bây giỡ tôi phải chạy đi trả bài đây nhé .

  PVĐ viết:
  Tôi không dễ bị dại để trả lời và trở thành lạc đề với bài viết của Innova.

  Hai câu hỏi của tôi không lạc đề, thưa ông PVĐ. Câu thứ 1, tôi nghĩ rằng 1 người thành thật thì họ sẽ trả lời rằng "Người dân sống ở Việt Nam không được tự do ngôn luận. Họ dễ dàng bị chụp cái mũ phản động khi phản ánh những việc làm sai trái của đảng CS VN" Tại sao lại như vậy? Tại vì điều 4 HP đã cấp cho đảng cái quyền nằm trên mọi pháp luật. Chính vì sự phi lý này mà một người dân như ông Cù Huy Hà Vũ không thể đi kiện Thủ Tướng, vì không tòa án nào có thẩm quyền để xét 1 vụ kiện như vậy.
  Câu thứ 2, tôi hỏi riêng ý kiến của ông là ông có kiên quyết giữ cái đảng độc tài hiện nay hay không? Muốn bỏ cái đảng độc tài này thì phải bỏ điều 4 HP này đi.
  Vậy nên xin đính chính là hai câu hỏi của tôi không lạc đề như ông nghĩ.

  PVĐ viết:
  Tôi chỉ biết rằng những người như Dong A , Đỗ Xuân Thọ , Vũ như Cẩn ... quá ít . Nói lắm cũng bị nhiều người bỏ ngoài tai. Chưa thể bắt Đảng CS VN làm theo ý mình được.

  Vậy theo cao kiến của ông PVĐ thì những người không muốn giữ cái điều 4 HP phi lý này thì nên im đi chăng? Hay là nên lên tiếng để có thêm nhiều người dân Việt Nam nhận thức được là họ nên lên tiếng hay hành động gì đó để đòi xóa bỏ sự bất công mà điều 4 HP này đã quàng lên cổ của họ bao năm nay?

  Dong A viết:
  Xin ông PVĐ trả lời thẳng hai câu hỏi của tôi, đừng chuyển chủ đề nữa.
  ......
  Tôi rất muốn hỏi ông PVĐ trả lời thế nào về những người như ông Cù Huy Hà Vũ, và nhiều khác đang bị ở tù vì "vi phạm điều 88 Bộ luật Hình Sự". ....

  Tôi không dễ bị dại để trả lời và trở thành lạc đề với bài viết của Innova.
  Tôi chỉ biết rằng những người như Dong A , Đỗ Xuân Thọ , Vũ như Cẩn ... quá ít . Nói lắm cũng bị nhiều người bỏ ngoài tai. Chưa thể bắt Đảng CS VN làm theo ý mình được. Còn non lắm , yếu ớt và nhẹ cân lắm. Vào đây là để chia sẻ suy nghĩ chứ không phải vào đây là giải quyết luôn sự việc. Đảng Cộng Sản Việt Nam rất coi thường những ý kiến của thiểu số và siêu thiểu số. Đảng CS VN không dại gì nghe theo nhóm siêu thiểu số để thay đổi điều 4 HP VN .

  PVĐ viết:
  Dong A viết:
  ...

  Mọi người đang bàn luận về sự phi lý của điều 4 HP, không hiểu sao lại để cho những "dư luận viên" này lái chủ đề qua chủ nghĩa Mác Lê Nin 1 cách lãng nhách như vậy?

  Dong A vừa viết dài dòng, vừa ăn cắp lại vừa la làng.

  Xin ông PVĐ trả lời thẳng hai câu hỏi của tôi, đừng chuyển chủ đề nữa. Tôi có vừa ăn cắp vừa la làng không thì mọi người ở đây ai cũng rõ. Để tiện cho ông trả lời hai câu hỏi của tôi, tôi xin lập lại 2 câu hỏi ở đây:

  1. Có thật sự ông tin rằng người Việt Nam ai cũng có quyền nói những gì mình thích hoặc không thích (nhất là về những vấn đề có liên quan đến sự tồn vong của đảng CS VN) hay không?

  2. Là một người yêu nước, ông có kiên quyết bảo vệ 1 cái đảng độc tài, tự đặt mình trên mọi pháp luật; một cái đảng tham nhũng để vinh thây phì da cho cá nhân & gia đình của họ; một cái đảng thẳng tay đàn áp người dân yêu nước của mình.... như là đảng CS VN hiện nay hay không?

  PVĐ viết:
  Khi người dân Việt Nam không có hiện tượng từ chối sự lãnh đạo của Đảng CS VN , không có biểu hiện phản kháng cấu trúc Nhà nước và thể chế chính trị của Việt Nam thì tôi, ông , Biên tập viên Innova hay bất cứ ai muốn bỏ nội dung điều 4 đều bất khả thi. Không những thế mà còn bị chứng minh là mình vô lý . Hiện tại tôi xin nhắc lại ở Việt Nam: Sự vô lý được nhiều người không phản kháng thì sẽ thành điều có lý.

  Tôi rất muốn hỏi ông PVĐ trả lời thế nào về những người như ông Cù Huy Hà Vũ, và nhiều khác đang bị ở tù vì "vi phạm điều 88 Bộ luật Hình Sự". Nhưng vì để khỏi phải lạc sang chủ đề khác, để tôi nói thẳng ra: người dân đang chống đối và họ đang bị đảng CS VN trả thù cho sự chống đối đó.

  Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
  Anh đề nghị lập 1 pon thăm dò trong việc bỏ hay ko bỏ điều 4 HP.

  Hình thức pon thì tùy chi bộ và cá nhân chú Ỉn sáng suốt trình bày .

  Anh hết.

  Tôi đã xem về bỏ phiếu tín nhiệm "Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"" ở trang Anh BA SÀM là trang có nhiều triệu lượt truy cập thì có 93% lượng người đồng ý trong số 6.158 người quan tâm bỏ hay không bỏ . Về % thì cao nhưng về con số thì quá ít người trong số người truy cập ở cái nước Việt Nam 90 triệu dân này. Đôi khi tôi tưởng nhóm lưu vong VNCH ở bên Mỹ và mấy nước phát triển hàng triệu người thì phải có hàng triệu cái nhấp chuột , nhưng họ không thèm bố thí 1 milicalo để rê chuột thì có lẽ người trong nước khỏi phải hỏi. Tóm lại là con số người đòi bỏ nội dung điều 4 chỉ là siêu thiểu số. Khó đấy cha Cẩn ạ .

  Dong A viết:
  ...

  Mọi người đang bàn luận về sự phi lý của điều 4 HP, không hiểu sao lại để cho những "dư luận viên" này lái chủ đề qua chủ nghĩa Mác Lê Nin 1 cách lãng nhách như vậy?

  Dong A vừa viết dài dòng, vừa ăn cắp lại vừa la làng. Ông D A cũng lái chủ đề với những dòng lê thê phía trên. Nếu tôi chú ý vào các chữ của ông để góp ý thì lại bảo tôi lái chủ đề nên tôi gặp phải người như ông D A thì tôi có thể chia sẻ thế này:
  Khi người dân Việt Nam không có hiện tượng từ chối sự lãnh đạo của Đảng CS VN , không có biểu hiện phản kháng cấu trúc Nhà nước và thể chế chính trị của Việt Nam thì tôi, ông , Biên tập viên Innova hay bất cứ ai muốn bỏ nội dung điều 4 đều bất khả thi. Không những thế mà còn bị chứng minh là mình vô lý . Hiện tại tôi xin nhắc lại ở Việt Nam: Sự vô lý được nhiều người không phản kháng thì sẽ thành điều có lý.

  Vũ NHư Cẩn viết: "Việc có vứt hay không cái điều 4 vào thùng rác thì nó mặc nhiên hoàn toàn đéo có liên quan cái tró gì đến đồng chí Mác, hay chủ nghĩa lê nin nít, nhá!!"

  Điều 4 liên quan đến Đảng CS, đã liên quan đến Đảng thì liên quan đến hai ông Tây vì Đảng dã tuyên bố "...theo CH Mác Lên nin và tư tưởng HCM...", mà liên quan đến hai ông Tây là liên quan đến chế độ hiện hành tức chế độ CS độc quyền độc trị. Cho nên nói đến điều 4 mà người ta phê bình theo cái chủ nghiã Mác Lênin bị vứt vào sọt rác là có lý. Dù nay có "tái chế" cái chủ nghĩa đó thành chủ nghiã TÀO VI (vì tao) thì nó vẫn nguyên vẹn cái tính độc tài mà "Đảng ta" gọi là chuyên chính.

  Đảng đã hết vai trò lịch sử khi hoàn thành sứ mệnh "giải phóng dân tộc" là lúc hưng thịnh, nay đang ở gia đoạn suy vong thì nên sớm giải tán như đã từng giải tán hai Đảng Dân chủ và Xã hội trước kia đi thôi. Xác hoại tử mà không sớm chôn thì ngày càng thối rữa gay ô nhiễm môi trường. Trong nhiều biểu hiện thì Đảng còn có hành vi đảng cướp công khai, cướp có vũ trang. Cái đầu của Đảng đã ô nhiễm bởi thứ rác rưởi đọng lại từ lâu rồi, không tẩy rửa được đâu.

  PVĐ viết:
  Trong ý của tôi là không khen mà cũng không chê mà Đó là sự thật . Có những người thích vậy đó, mà không ai có quyền cấm họ cả.

  Xin hỏi ông PVĐ, có thật sự là ông tin rằng mọi người dân Việt Nam ai cũng có quyền nói những gì mình thích hoặc không thích (nhất là những vấn đề liên quan đến sự tồn vong của đảng CS VN) hay không?

  PVĐ viết:
  1.Đảng Cộng sản và những ngưỡi có cảm tình với Đ CS của các nước không muốn vứt chủ nghĩa Mác = Lê nin . Đó là việc đang có thật trên thế gian này và họ đang tồn tại chứ không có khái niệm đã bỏ vào sọt rác.

  Tôi không ở trong những nước không muốn vứt bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin nên tôi không biết rõ và cũng không dám tuyên bố chắc nịch như ông về việc ai là người không muốn vứt bỏ chủ nghĩa đó. Tôi chỉ nhìn thấy chủ nghĩa đó không đem lại sự bình đẳng cho mọi người. Và khi tôi nhìn về một nước điển hình của sự cố bám víu cái chủ nghĩa đó như là Việt Nam thì tôi chỉ thấy những kẻ không muốn vứt bỏ chủ nghĩa đó là những người trong cái đảng độc tài, tự mình đặt mình trên mọi pháp luật; một cái đảng tham nhũng để làm giàu cá nhân, mặc dân mất đất, mất việc; một cái đảng thẳng tay đàn áp những người dân yêu nước của mình theo lệnh của bọn xâm lược. Nếu ông PVĐ là một người yêu nước, ông có kiên quyết bảo vệ một cái đảng như vậy không, thưa ông?

  Mọi người đang bàn luận về sự phi lý của điều 4 HP, không hiểu sao lại để cho những "dư luận viên" này lái chủ đề qua chủ nghĩa Mác Lê Nin 1 cách lãng nhách như vậy?

  Bực cái cửa mình .

  @ Chú đồng chí PVĐ .

  Chú Điệp thân mến , anh Cẩn có đôi nhời nhắn nhủ cùng chú .

  Thứ 1 . Việc mà chi bộ đang bàn ở đây là việc có nên vứt cái điều 4 hiến pháp hiện thời mà đảng đang sài cho tộc Lừa vào thùng rác hay ko , căn cứ vào toàn văn mà chú Ỉn đã phát biểu . Thủng chưa , hiểu chưa ?

  Thứ 2 . Việc có vứt hay không cái điều 4 vào thùng rác thì nó mặc nhiên hoàn toàn đéo có liên quan cái tró gì đền đồng chí Mác , hay chủ nghĩa lê nin nít , nhá !! Đây là 2 việc hoàn toàn khác nhau . Vứt - hay ko vứt điều 4 ko đồng nghĩa với việc vứt Mác vứt dao , vứt đảng vứt phái , nhá !!! Vậy , đồng chí khỏi phải khoe ba cái chữ rối rắm chã ăn nhập mẹ giề đến chủ đề chính nhá !!

  Tất nhiên !! Việc chú Điiệp có yêu hay có ghét cái chủ nghĩa dao mác cũng là chiện của chú , và việc chú khẳng định cái tình yêu riêng tư thì cũng đek có liên quan cái tró giề đến phạm trù hiến pháp sất !!!

  Nhân đây . Để cho vấn đề được cô đọng , được rõ ràng và tránh đi tình trạng khoe chữ khoe hàng anh Cẩn có 1 kiến nghị lên chi bộ DL như sau :

  Anh đề nghị lập 1 pon thăm dò trong việc bỏ hay ko bỏ điều 4 HP.

  Hình thức pon thì tùy chi bộ và cá nhân chú Ỉn sáng suốt trình bày .

  Anh hết .

  Khách Diệu Anh viết:
  Người ta nói ""Bụt chùa nhà không thiêng" là có ý chê người sính ngoại, nay ta cũng đã phát động phong trào dùng hàng nội. Ông PVĐ lại khen cái người ta chê, đó là ý riêng của ông. Mặt khác không thể so sánh HP với những thứ hàng hóa khác. Nhiều ý kiến đã cho rẳng trên thế giới người ta đã vứt chủ nghiã Mac Lênin vào sọt rác rồi. ...

  Trong ý của tôi là không khen mà cũng không chê mà Đó là sự thật . Có những người thích vậy đó, mà không ai có quyền cấm họ cả.
  Nhân tiện sự tổng hợp các ý tôi cũng muốn nhắn tới ông Đỗ và những người cũng giống tư tưởng đó như sau :
  1.Đảng Cộng sản và những ngưỡi có cảm tình với Đ CS của các nước không muốn vứt chủ nghĩa Mác = Lê nin . Đó là việc đang có thật trên thế gian này và họ đang tồn tại chứ không có khái niệm đã bỏ vào sọt rác. Đảng CS cũng như bao đảng khác đều hoạt động bình đẳng với nhau ( Riêng ở Việt Nam thì giới lãnh đạo cấm tiệt các nhóm gọi là đảng (trong khi họ cũng là đảng ) thì không liên quan gì đến chủ nghĩa Mác - Lê nin) Chân lý thuộc về kẻ mạnh , hiện tại chưa có nhóm nào mạnh hơn nhóm cẫm quyền đang thích vậy nên Tôi yêu cầu quý vị nếu không thích chủ nghĩa Mác-Lê nin thì cứ việc không thích. Quý vị được tự do nói với bà con hàng xóm , người thân rằng Quý vị không thích chủ nghìa Mác-Lê nin . Trong khi đó tôi cũng yêu cầu nếu quý vị nói như vậy mà thấy người khác bỏ ngoài tai thì cũng không được tỏ thái độ hằn học hay căm ghét họ .
  2. Hãy coi Đảng cộng sản Việt Nam ( sau khi đăng ký lại theo Luật về thành lập Đảng ) hoặc Đảng CS khác trên thế giới ( hầu hết đảng nào cũng có Giay chứng nhận quốc gia về tư cách Đảng chính trị ) là một Đảng chính trị . Bây giờ ở VN tuy chưa có luật vễ Đảng, song có 1 nhóm trên 3 triệu người tự xưng là Đảng CS VN và họ theo chủ nghĩa Mác Lê nin là việc của họ . Tôi ở bên Nga với 1 nước có trên 140 triệu dân , gấp rưỡi Việt Nam mà cũng có gần 24 triệu người khoái thích Đảng CS . Nghe đâu ở Pháp, Mỹ, Đức cũng vài triệu người.
  3. Đảng chính trị có lúc thượng phong lên lưng voi như bà Trưng , bà Triệu , nhưng cũng có lúc theo thủ lãnh của mình trong thùng xe M113 như Đảng Cần lao nhân vị gì đó nên cứ coi là chuyện đời nó thế đi.

  Gửi RÔ-BỐT-PVĐ
  Qua cách đỡ các đòn đánh của tôi, tôi thấy ông không biết VÕ (CHỮ). Ba cú đá đầu tiên là LIÊN HOÀN CƯỚC có tên là TAM ĐOẠN LUẬN ông đã đỡ rất kém nên nếu ông là NGƯỜI ông đã bị đo ván rồi. Tiếc thay ông lại là một con RÔ-BỐT được chế tạo vội vàng kém thông minh nhưng có bộ mặt trai lỳ, không có "chim" , vô cảm của cái lò Mác-Lê

  "PVĐ:
  Khách Lê Văn Mọi viết:
  ...Ông Mác và ông Lê nin thì chính người Đức và người Nga có tôn sùng nữa đâu. ,,, Nếu tôi sai thì cứ việc phang thật lực.

  Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp cho rằng "Bụt chùa nhà không thiêng". Việc người Đức hoặc Nga không tôn sùng những người từng là dân nước họ cũng là bình thường hoặc cũng như nhiều người Việt Nam rất thích dùng đồ ngoại."

  Người ta nói ""Bụt chùa nhà không thiêng" là có ý chê người sính ngoại, nay ta cũng đã phát động phong trào dùng hàng nội. Ông PVĐ lại khen cái người ta chê, đó là ý riêng của ông. Mặt khác không thể so sánh HP với những thứ hàng hóa khác. Nhiều ý kiến đã cho rẳng trên thế giới người ta đã vứt chủ nghiã Mac Lênin vào sọt rác rồi. Xét cho cùng "Đảng ta tài tình sáng suốt" nhưng chẳng sáng tạo ra cái gì, chỉ bắt chước giáo điều, thấy Trung quốc CCRĐ thì cũng CCRĐ giết oan bao nhiêu người. Bắt chước nước ngoài như thế thì tinh thần độc lập dân tộc ở đâu. Theo ông PVĐ thì có khi ta lại bắt chước Bắc Triều Tiên cũng được hay sao? Phải lựa chọn học tập cái tốt chứ. Sao ta không bắt chước các nước dân chủ chấp nhận đa nguyên để đất nước được như Hàn quốc hay gần hơn là Thái Lan?

  Cứ xem Đức không theo ông Mác thì đất nước họ phát triển như thế nào, cong Nga giã từ ông Lê nin thì nay họ có số tỷ phú chỉ đứng sau Mỹ và đời sôngas so với Liên xô trước kia thế nào? "Thấy người ta ăn khoai cũng vavc mai đi đào" thì hỏng đấy, ta dập khuôn theo Liên xô nên nay cái bộ máy nhà nước ta mới cồng kềnh, phải nuôi hàng chục vạn đảng viên ăn bám vì họ làm công tác chuyên trách Đảng. Dĩ nhiên những người này hô hào "Chủ nghiã Mác Lênin vô địch muôn năm!"

  Tuân Cường viết:
  ...Sai thì phải bỏ, nếu không anh trở thành phản động.

  Lập luận và kết luận một học thuyết sai không hề đơn giản. Thực tế có không ít những người vô sản rất mê học thuyết Mác -lê nin. Học thuyết đó làm nễn tảng tư tưởng của họ . Họ có thể không thành công trong việc cầm quyền , nhưng không nhất thiết vì hiện tượng đó mà cho rằng học thuyết của họ là sai trái . Giong như học thuyết tiến hóa Darwin và thuyết thiên chúa giáo như một bên nói Gà với phía kia kể Vịt nhưng họ cứ tồn tại song song với nhau.

  PVĐ viết:
  Tuân Cường viết:
  ...Họ không thích vì học thuyết của những người này không được thực tiễn chấp nhận. Đơn giản là như vậy.

  Theo tôi hiểu thì để khẳng định thực tiễn không chấp nhận là một vấn đề rất rộng . Ví dụ như thời Galileo Galilei họ không chấp nhận một thuyết cho rằng trái đất quay xung quanh mặt trời . Cả cuộc đời của nhà tạo thuyết được coi là hẩm hiu và thê thảm . Nhưng sau này hàng trăm năm sau người ta mới thấy có lỗi với ông . Cũng như bây giờ , sau khi được học ở giảng đường các giảng viên tầm cỡ ở Nga cũng nói thẳng với sinh viên bọn tôi rằng mọi hiểu cách điều hành đất nước của của giới lãnh đạo đều dựa vào các thuyết học cổ điển và họ tùy theo hoàn cảnh mà nhặt mỗi thuyết một phần phù hợp với mình mà áp dụng . Việc Đ CS VN cho rằng họ hợp với Mác hay Lê nin là việc cảm nhận của họ, khó mà buộc họ từ bỏ vì theo Công ước vễ Nhân quyền họ có quyền tự do tư tưởng. Mọi người không thích học thuyết Mác-Lênin nhưng Đ CS VN thích học thuyết đó không liên quan gì đến nhau.

  Thời sinh viên khi học triết tôi có được học một câu như sau: Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern! Tạm dịch: các nhà triết học gia đã mô tả thế giới mỗi người một kiểu. Quan trọng hơn cả là phải thay đổi nó!
  ĐCSVN đã chém gió quá nhiều, nói theo tục ngữ Việt Nam thì họ nói như rồng leo, nhưng làm như mèo mửa. Sẽ không ai phản đối họ chọn Chủ nghĩa Marx -Lenin, một khi họ thành công trong sự nghiệp của họ, tức là: dân giàu, nước mạnh. Nhưng thực tế không như vậy. Tức là thực tiễn chứng minh lý thuyết đã sai. Sai thì phải bỏ, nếu không anh trở thành phản động.

  Tuân Cường viết:
  ...Họ không thích vì học thuyết của những người này không được thực tiễn chấp nhận. Đơn giản là như vậy.

  Theo tôi hiểu thì để khẳng định thực tiễn không chấp nhận là một vấn đề rất rộng . Ví dụ như thời Galileo Galilei họ không chấp nhận một thuyết cho rằng trái đất quay xung quanh mặt trời . Cả cuộc đời của nhà tạo thuyết được coi là hẩm hiu và thê thảm . Nhưng sau này hàng trăm năm sau người ta mới thấy có lỗi với ông . Cũng như bây giờ , sau khi được học ở giảng đường các giảng viên tầm cỡ ở Nga cũng nói thẳng với sinh viên bọn tôi rằng mọi hiểu cách điều hành đất nước của của giới lãnh đạo đều dựa vào các thuyết học cổ điển và họ tùy theo hoàn cảnh mà nhặt mỗi thuyết một phần phù hợp với mình mà áp dụng . Việc Đ CS VN cho rằng họ hợp với Mác hay Lê nin là việc cảm nhận của họ, khó mà buộc họ từ bỏ vì theo Công ước vễ Nhân quyền họ có quyền tự do tư tưởng. Mọi người không thích học thuyết Mác-Lênin nhưng Đ CS VN thích học thuyết đó không liên quan gì đến nhau.

  Tuân Cường viết:
  PVĐ viết:
  Khách Lê Văn Mọi viết:
  ...Ông Mác và ông Lê nin thì chính người Đức và người Nga có tôn sùng nữa đâu. ,,, Nếu tôi sai thì cứ việc phang thật lực.

  Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp cho rằng "Bụt chùa nhà không thiêng" . Việc người Đức hoặc Nga không tôn sùng những người từng là dân nước họ cũng là bình thường hoặc cũng như nhiều người Việt Nam rất thích dùng đồ ngoại ....Nếu chỉ vì lý do mấy ông kia là người nước ngoài thì không có cơ sở để buộc Đảng CS VN từ bỏ sự tôn vinh.

  Họ không thích hai ông này không phải vì bụt chùa nhà không thiêng, bác PVĐ ạ. Họ không thích vì học thuyết của những người này không được thực tiễn chấp nhận. Đơn giản là như vậy.

  Đúng như bác Tuân Cường giải thích : không được thực tiễn chấp nhận.
  Tại các nước khác như Pháp, Hòa Lan, Ý, ... vẫn có các đảng CS theo Mac, theo Mac-Le hoạt động, tranh cử, nhưng nó yếu xìu vì không ai ủng hộ bỏ phiếu.

  Người dân chủ yếu muốn biết các ông các bà, các đảng đề nghị cái gì để giải quyết vấn đề của họ, ước muốn của họ như việc làm, y tế, ... chứ có ai rỗi hơi đâu mà cần biết học thuyết của ông này, bà nọ. Họ, có lẽ cả bác PVĐ, cần giải pháp để có kết quả tương đối nhanh chứ họ có muốn học lý thuyết của ông nào đó hàng ngày đâu ? Khi nào muốn thì tự họ học và tìm nơi học

  PVĐ viết:
  Khách Lê Văn Mọi viết:
  ...Ông Mác và ông Lê nin thì chính người Đức và người Nga có tôn sùng nữa đâu. ,,, Nếu tôi sai thì cứ việc phang thật lực.

  Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp cho rằng "Bụt chùa nhà không thiêng" . Việc người Đức hoặc Nga không tôn sùng những người từng là dân nước họ cũng là bình thường hoặc cũng như nhiều người Việt Nam rất thích dùng đồ ngoại ....Nếu chỉ vì lý do mấy ông kia là người nước ngoài thì không có cơ sở để buộc Đảng CS VN từ bỏ sự tôn vinh.

  Họ không thích hai ông này không phải vì bụt chùa nhà không thiêng, bác PVĐ ạ. Họ không thích vì học thuyết của những người này không được thực tiễn chấp nhận. Đơn giản là như vậy.

  Pages