Lỗ Trí Thâm - Cần chấn chỉnh một vài tư tưởng trong tình hình mới

 • Bởi Lỗ Trí Thâm
  02/01/2013
  2 phản hồi

  Lỗ Trí Thâm

  Khác với các nước trong vùng có tranh chấp Biển đảo với Trung Quốc, ví dụ như Philippin hay Malaisia thì Việt Nam có đặc thù riêng của nó.

  Các nước khác trong vùng thì quyền lợi quốc gia, trong đó có quyền lợi biển đảo, là điều hiển nhiên. Chính quyền chỉ là người thừa hành đại diện quyền lợi của quốc gia đối với thế giới bên ngoài.

  Còn Việt Nam ta thì quyền lợi quốc gia, nhiều khi còn gắn liền với thể chế, chế độ chính trị.

  Chế độ ta, được có ngày nay dưới sự lãnh đạo quang vinh của đảng cộng sản Việt Nam ngay từ thời trứng nước đã được người đồng chí Trung Quốc bao bọc giúp đỡ tận tình.

  Cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim bằng tay không rồi lại cuộc chiến chống Pháp ngay sau đó nếu không có người anh em Trung Quốc thì không có chuyện bắt Đờ Catri ở Điện Biên Phủ khi mà Pháp có Mỹ trợ giúp.

  Từ cơ cấu hành chính tổ chức cán bộ đến hệ thống ngân hàng in tiền chính sách cách vận hành ngay từ đầu đều do các đồng chí Trung Quốc giúp đỡ tận tình.

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mặc dù Trung Quốc đói kém do chính sách sai lầm của Mao Chủ Tịch nhưng vẫn ủng hộ giành hết cho Việt Nam những thứ tốt nhất từ bao lương khô đến quân trang quân dụng. Nhân dân nước bạn lúc đó rất đói nhưng vẫn gửi gạo sang cho nhân dân Việt Nam đánh Mỹ.

  Không có Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc đứng về phía Việt Nam thì chỉ một ngày quân viễn chinh Mỹ qua Hà nội kéo tới Lạng Sơn.

  Công hàm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Tổng Lý Chu Ân Lai công nhận lãnh hải 12 hải lí của nước bạn đến bây giờ mà nhiều đồng chí còn mơ hồ, bị ảnh hưởng tâm lí xuyên tạc của báo chí phản động.

  Đố là trước sự ngiệp giải phóng miền Nam của Đảng ta, Mỹ phải ra tay can thiệp và chiến tranh có nguy cơ lan rộng ra sát tới Trung Quốc. Và nước bạn đã vạch ra một đường giới hạn bằng cách tuyên bố chủ quyền trên biển rộng 12 hải lí, người muốn làm gì thì làm, không được đụng đến ta. Xét về quyền lợi quốc gia thì nó đụng chạm đến lãnh hải Việt Nam nhưng xét về chế độ hệ thống chính trị thì là cái lá chắn tuyệt vời. Thủ tướng Phạm Văn Đồng chớp lấy thời cơ liền công nhận ngay vì nó là cái lá chắn tuyệt vời cho miền Bắc trước hạm đội Bẩy của Mỹ ở Biển Đông, mặc dù thủ tướng biết rõ nó sẽ rắc rối về sau cho tranh chấp quyền lợi quốc gia nhưng lúc đó bảo vệ được chế độ miền Bắc là nhiệm vụ cấp bách nhất.

  Việc tranh chấp ngoài biển Đông là điều đáng tiếc, nhưng đó là do lịch sử để lại, cần phải giải quyết lâu dài. Đó chính là điều đồng chí thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh luôn nhắc trong các tuyên bố của mình. Như đồng chí đã nói, những tranh chấp cần phải giải quyết trên sự thoả thuận của hai tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào, không được làm tổn hại đến tình đoàn kết quí báu giữa hai đảng và nhà nước chúng ta, để cho các thế lực thù địch lợi dụng chia rẽ tình cảm giữa hai dân tộc.

  Điều đáng tiếc là thời gian gần đây, một số ít nhân sĩ tiến sĩ trí thức dưới chiêu bài bảo vệ chủ quyền biển đảo lôi kéo tụ tập biểu tình gây mất trật tự xã hội. Việc biểu tình có tạo được sức mạnh chủ quyền hay không thì còn phải bàn nhưng trước hết gây bất ổn cho xã hội, tạo mâu thuẫn giữa Đảng chính quyền với nhân dân, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch đánh phá chế độ, phá hoại mối tình đoàn kết Việt Trung mà Bác Hồ đã giày công vun đắp từ bao năm qua.

  Hơn ai hết những người trí thức phải biết rằng, họ thành tài thành đạt được là do Đảng và Nhà nước ta đã không tiếc công sức đầu tư tạo điều kiện cho họ. Ngay trong cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, mặc dù hoàn cảnh đất nước khó khăn thiếu thốn nhưng chúng ta đã dành cho họ những điều kiện tốt nhất. Trong khi bao nhiêu thanh niên đồng lứa phải gác nghiên bút ra ngoài mặt trận, nhiều người trong số đó đã không trở về, thì họ được gửi ra nước ngoài học tập. Chính nhờ chế độ ta mà họ có bao nhiêu danh hiệu: Tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân v.v... Với chế độ khác, với trình độ như vậy, họ khó có thể có những danh hiệu như vậy.

  Cho nên bảo vệ vững chắc chế độ, chống diễn biến từ bên ngoài và đặc biệt tự diễn biến từ bên trong không những là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi tinh thần và vật chất, trong đó có chế độ đãi ngộ trong và sau nhiệm kì công tác, cho tất cả chúng ta.

  Không để việc lợi dụng tranh chấp quyền lợi quốc gia ngoài biển Đông mà gây tổn hại đến chế độ, gây bất ổn xã hội, phụ công sức của hàng triệu đồng bào ta đã ngã xuống vì chế độ Xã hội chủ Nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đúng là XHCN (Xạo Hết Chổ Nói).
  Chống Tự Do theo kiểu Tây Phương nhưng muốn xuất cảng qua phương tây, cho con du học cũng phương tây, nhận viện trợ nhân đạo nhiều nhất cũng từ phương tây. Ôi XHCN.

  Phản hồi: 

  Còn Việt Nam ta thì quyền lợi quốc gia, nhiều khi còn gắn liền với thể chế, chế độ chính trị.

  Chế độ ta, được có ngày nay dưới sự lãnh đạo quang vinh của đảng cộng sản Việt Nam ngay từ thời trứng nước đã được người đồng chí Trung Quốc bao bọc giúp đỡ tận tình.

  --------------------

  Ngoài sự giúp không và phải hoàn lại của CSTQ về quân sự và kinh tế, CSVN đang bị lệ thuộc nặng nề về chính trị (độc đảng), kinh tế, thương mại và bị uy hiếp cả về quân sự, an ninh.
  Đảng CSVN ngày càng bị sa lầy đối với TQ, tự họ khó thoát ra được. Hợp tác toàn diện khi đang có tranh chấp chủ quyền, là lựa chọn sai lầm của CSVN.