Lỗ Trí Thâm - Thay Hiến Pháp 1992

 • Bởi Lỗ Trí Thâm
  01/01/2013
  5 phản hồi

  Lỗ Trí Thâm

  Tôi nhất trí quan điểm của luật sư Trần Lâm và luật sư Nguyễn Thanh Giang về thay đổi hay làm mới Hiến Pháp thì Quốc hội không có đủ thẩm quyền vì quốc hội chỉ là cơ quan lập pháp chứ không phải Hiến pháp.

  Quốc hội là nơi tập chung các đại biểu các đảng phải được bầu cử tới. Do đảng nào có số đông thì chính sách được thông qua do đó các chính sách do quốc hội thông qua thường có xu hướng chính trị, mà Hiến pháp là cái cao hơn mục tiêu chính trị, nó là cái rường cột của tổ chức của một quốc gia.

  Điều gì sẽ xảy ra khi một đảng nào đó có số đông trong quốc hội sẽ thông qua một Hiến Pháp có lợi cho đảng đó? Quốc hội Việt Nam hiện nay thì số đông là đảng viên đảng cộng sản hay ít ra cũng là đại biểu do Mặt trận Tổ quốc ứng cử, là tổ chức sân sau của đảng thì việc thông qua lại điều 4 Hiến pháp là chuyện đương nhiên. Do đó thông qua hay sửa đổi Hiến pháp ở quốc hội hiện nay chỉ là một trò hề tốn kém tiềncủa của dân mà thôi.

  Muốn khách quan trung thực, thực sự vì dân vì nước thì phải tổ chức hội nghị toàn quốc, có tất cả các thành phần và chỉ thông qua qua việc trưng cầu dân ý.

  Đọc qua Hiến pháp hiện hành, tức Hiến pháp 1992 của Việt Nam thì thấy nó chỉ giống một tài liệu về chính trị hơn là một văn bản về pháp lí. Có lẽ các nhà làm luật ở VN không được đào tạo một cách chính qui về luật nên không có kiến thức cơ bản về luật.

  Trước hết họ không biết được định nghĩa HIẾN PHÁP là gì. Về luật học, Hiến Pháp là văn bản qui định cách thức tổ chức nhà nước, các luật cơ bản của công dân và điều quan trọng của Hiến Pháp nó là công cụ của công dân chống lại những luật lệ của chính quyền ra sau này đi ngược lại quyền của công dân. Hiến pháp của VN không có công cụ đó cho nên gọi là hiến pháp là lạm dụng từ ngữ luật học để mị dân, lừa cộng đồng quốc tế.

  Ngay trong bản “Hiến Pháp 1992" cũng có nhiều sai lầm ngây ngô về luật cho dù hiểu theo luật của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ví dụ:

  Điều 1: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

  Đáng lẽ ra phải là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bao gồm toàn bộ đất nước Việt nam , có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

  Còn viết như họ thì có thể Tây Nguyên sẽ tách ra thành một nước riêng, tên là Việt Tây mà không vi phạm hiến pháp nước CHXHCNVN

  Điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Rất may là xã hội VN không sống và làm việc theo pháp luật , nếu không đảng CSVN bị truy tố từ lâu vì vi phạm hiến pháp.Đáng lẽ ra chỉ là
  Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Còn viết thêm vào đảng như thế này thế nọ ràng buộc bằng văn bản thì khi đảng thay đổi đường lối chính sách toàn cầu hoá tư bản hoá đi ngược lại chủ nghĩa Mác Lê thì có bị vi phạm pháp luật hay không. Một sai sót ABC về luật.

  Còn vô số lỗi kĩ thuật về văn bản nhưng không có thời gian để lôi ra đây nhưng có lẽ bản hiến pháp này nó vô giá trị về luật học nhưng lại có giá trị rất lớn đối với những kẻ có quyền thế lợi dụng sơ hở của bản hiến pháp để đè nén quyền tự do dân chủ của công dân như:

  Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Nhưng các Quyền của công dân trong Hiến Pháp lại ghi theo quy định của pháp luật. Như vậy Hiến Pháp là cao nhất hay Pháp luật cao hơn Hiến pháp, ai theo ai?

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phản hồi: 

  Câu dưới đây sai:

  Rất may là xã hội VN không sống và làm việc theo pháp luật , nếu không đảng CSVN bị truy tố từ lâu vì vi phạm hiến pháp

  Đã nói "Rất may là xã hội VN không sống và làm việc theo pháp luật" sao còn nói "nếu không đảng CSVN bị truy tố từ lâu vì vi phạm hiến pháp"? Hơn nữa, "truy tố" thì tiến hành trước cơ quan nào? Đồng thời đã dùng chữ "truy tố" nghĩa là đã công nhận sống và làm việc theo pháp luật.

  Phản hồi: 

  [quote=nhaque]Lỗ trí thâm có lẽ là trí thức TQ biết gì ở VN mà bàn về HP nhặng cả lên. Tôi tiếc rằng bbt DL đã để tên này đưa mấy bài lên rồi. Đề nghị bbt rút bài này xuống đi đừng để giặc tầu len lỏi cả vào đây. Nhục[/quote]

  Bác nhaque có bằng chứng cụ thể Lỗ Trí Thâm là trí thức TQ không ? Bác nhaque hãy vạch ra bác Lỗ Trí Thâm viết điều gì sai, không hợp lý xem nào ?

  Còn đoạn "biết gì ở VN" thì bác nhaque lại hoàn toàn đoán mò. Tụi TQ làm bè nuôi cá ở miền Trung, Cam Ranh, bao nhiêu lâu mà các quan chức CSVN địa phương có biết gì đâu !
  Nhiều nhà báo nước ngoài ở VN cả 10-15 năm, họ còn biết nhiều tin tức VN hơn cả người VN. Chính các báo Nhật, Hàn Quốc đăng tin Nguyễn Sinh Hùng sẽ là chủ tịch Quốc hội trước khi có bầu cử 6 tháng.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]

  Có cụ đảng viên lâu năm còn nói ngay cả kỷ luật Đảng cũng tùy tiện, nếu theo đúng kỷ luật Đảng thì ông TBT Trong Lú phải bị khai trừ vì không theo các điều lệ Đảng. [/quote]

  Tớ thì không bàn đến điều 4 HP nữa, vì đã phát biểu nhiều rồi.

  Nhưng tay nào nói tớ phạm điều nào của kỷ luật Đảng, có ai có thể nói cụ thể ra không? Tớ công nhận là tớ có thỉnh thoảng lú lẫn, cụ thể là giờ này mà còn mơ tưởng đến chủ nghĩa xã hội, nhưng các bác phải thông cảm là tớ đã già, sau nhiệm kỳ là sẽ khởi động sử dụng sổ hưu ngay kẻo mất quyền lợi. Vả lại bài đã viết, tớ chỉ có phải đọc mà thôi, có chó nghe cũng được.

  Phản hồi: 

  Lỗ trí thâm có lẽ là trí thức TQ biết gì ở VN mà bàn về HP nhặng cả lên. Tôi tiếc rằng bbt DL đã để tên này đưa mấy bài lên rồi. Đề nghị bbt rút bài này xuống đi đừng để giặc tầu len lỏi cả vào đây. Nhục

  Phản hồi: 

  Bản hiến pháp 1992 rất quê mùa lại mang tính lạc hậu vì khiên cưỡng, thể hiện những người soạn thảo thiếu trình độ nói chung và thiếu trình độ pháp luật nói riêng. Có bài đã nêu lên những mâu thuẫn trong bàn hiến pháp này. Nhiều chỗ có chữ mà không có nghĩa, chỉ nói lấy được. Ví dụ cụ thể ở Điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  Vừa theo chủ nghiã Mác-Lênin vừa theo tư tưởng HCM là như thế nào? Lại giải thích "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH". Vậy chủ nghĩa Mác Lê nin khác gì CNXH? Mặt khác chủ trương của Đảng ta giống Trung quốc là "chống Tây hóa" nhưng lại theo ông Nga và ông Đức. Các ông ấy có phải là Tây không?

  Mặt khác ta cho ra đời cái hiến pháp ấy chỉ để trang trí trong tủ sách pháp luật thôi. Còn trong thực tế thì có thi hành theo hiến pháp và pháp luật ĐÉO đâu. Hiến pháp quy định tự do ngôn luận, tự do báo chí tự do biểu tình, nhưng trong thực tế thì ai muốn tự do ấy thì nhà nước "tự do" bắt họ vào tù mà không càn luật pháp. Bên cạnh đó còn có nhiều điều luật bí mật, bắt dân phải theo nhưng không hề công bố. Lấy ví dụ cụ thể ta không công bố có luật gửi tin, bài cho đài báo nước ngoài, có nghiã là cho phép gửi hay không cho đều không công bố cho mọi người biết, nhưng ai gửi tin, bài cho đài báo nước ngoài thì bị công an theo dõi (điều này có chủ trươgn của ngành công an) và tìm cách xử lý theo điều luật ma nào đấy.

  Chỉ có cái luật rừng theo chỉ thị miệng thì chính quyền thực thi nghiêm túc nhất. Rồi khi xét xử thì các cơ quan công quyền như công an, Viện kiểm sát và tòa án còn giở trò thủ đoạn bịp bợm.

  Nói tóm lại tình hình luật pháp ở nước ta đang ở thời kỳ mông muội vì cái nhà nước này chưa thực sự trở thành nhà nước theo đúng nghĩa. Nếu chiểu theo pháp luật nghiêm minh thì các quan chức cao cấp đi tù đầu tiên. Có cụ đảng viên lâu năm còn nói ngay cả kỷ luật Đảng cũng tùy tiện, nếu theo đúng kỷ luật Đảng thì ông TBT Trong Lú phải bị khai trừ vì không theo các điều lệ Đảng. Đã theo chủ nghiã Mác Lê nin thì làm gì có thị trường chứng khoán và làm gì có cố phần hóa các cơ sở kinh tế nhà nước. Chẳng có điều luật nào quy định công an và quân đội dùng vũ luật đi cướp đất cuả dân. Vậy mà trong thực tế thì diễn ra ở khắp mọi miền của đát nước. Rồi còn bao nhiêu vụ bắt người tùy tiện khác nữa.

  Nếu bỏ điều 4 trong hiến pháp là bỏ cái gốc nẩy sinh các bất hợp lý trong hệ thống pháp luật của ta. Tại sao lai tự ý quy định người này được lập ra đảng, người khác lại không được lập ra đảng? Thế thì bình đẳng ở đâu? Dân chủ ở đâu?

  Về chủ trương trước kia (lớp người trước kể lại) cho ra đời tem phiếu không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm thì Đảng cũng lý sự rằng đó là hợp lý. Nay thì bắt người dân đóng đủ mọi thứ phí(thuế) cũng cho là đúng. Đảng CS chí nói lấy được mà thiếu lẽ phải. Có cái lậu công khai tài sản thì có quan chứ nào thực hiện đâu?