Đào Tiến Thi - "Đã có Đảng và Nhà nước lo": Một mệnh đề sai trái toàn diện

 • Bởi Admin
  08/12/2012
  12 phản hồi

  Đào Tiến Thi

  Vấn đề này cũng đã có nhiều người đề cập nhưng tôi thấy vẫn cần phải nói thêm nhiều điều, vì nó hết sức sai trái. Vì nếu vẫn tiếp tục được vận dụng thì hậu quả hết sức tai hại.

  Không rõ câu khẩu hiệu này xuất hiện từ ngày tháng năm nào nhưng chắc chắn chỉ mới gần đây, khi lực lượng chức năng phải trấn áp những cuộc biểu tình chống sự xâm lược của nhà nước Trung Hoa Cộng sản (Trung Cộng). Trước đó ít năm, từ thời đói ăn bước sang thời kỳ đổi mới, một khẩu khẩu hiệu mọi người lấy làm phương châm nằm lòng là “Hãy tự cứu mình”. Nghĩa là ngay trong việc kiếm miếng ăn hằng ngày, Đảng và Nhà nước cũng không lo thay được người dân (hay chí ít mỗi người dân phải cứu mình trước khi được Đảng và Nhà nước cứu). Trước đó nữa, khẩu hiệu/ phương châm mà ai cũng phải thuộc lòng là “Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người”. Câu ấy suy rộng ra nghĩa là: Đảng và Nhà nước vì nhân dân, và nhân dân cũng vì Đảng và Nhà nước, không ai được phép bỏ mặc ai.

  Thế thì vì lý do gì mà bây giờ người ta lại lấy câu “Đã có Đảng và nhà nước lo” làm khẩu hiệu, làm chân lý để giải tán biểu tình chống xâm lược?

  Ta hãy bàn về chữ “lo” trước. “Lo” theo Từ điển Tiếng Việt có các nghĩa sau: 1. Ở trong trạng thái phải bận tâm, không yên lòng vì việc gì đó vì cho rằng có thể xảy ra (Con ốm, mẹ lo cuống quýt). 2. Suy tính, định liệu, chuẩn bị điều kiện, biện pháp để có thể làm tốt việc gì đó thuộc về trách nhiệm của mình (Lo xa). 3. Để cả tâm trí và sức lực vào nhằm làm tốt và thực hiện cho được một công việc cụ thể nào đó (Lo học).

  Như vậy, từ “lo” trong câu đang bàn thuộc nghĩa thứ hai. Đảng và Nhà nước “lo” tức là đề ra chủ trương (chiến lược, sách lược) và chịu trách nhiệm về những thành bại do chủ trương ấy.

  Đảng và Nhà nước lo việc chống xâm lược thì đúng rồi, nhưng chỉ có (và chỉ có) Đảng và Nhà nước mới có quyền được lo việc chống xâm lược thì lại sai.

  1. Về lý thuyết, mệnh đề “Đã có Đảng và Nhà nước lo” trái với tất cả các nguyên lý (đã được nêu thành khẩu hiệu) trước đó. Ví dụ: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử (triết học duy vật lịch sử của CN Mác – Lênin), Dễ muôn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, v.v.. Ngoài ra nó còn trái với cả Hiến pháp hiện hành. Điều 73 của Hiến pháp viết: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Và Điều 53: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân”.

  Ở đây cũng cần phải xác định rạch ròi “Đảng” là ai, “Nhà nước” là ai, “nhân dân” là ai.

  Nhân dân thì thật dễ xác định. Đó là tất cả những người lao động không nằm trong bộ máy quyền lực. Nhưng “Đảng”, “Nhà nước” thì không đơn giản. Một đảng viên sai trái mà kết luận rằng Đảng sai trái thì sẽ là không “biện chứng”. Đảng ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, là một thực thể nhưng là một thực thể khá trừu tượng. Vì Đảng cầm quyền thông qua bộ máy Nhà nước. “Đảng lo” phải chăng tất cả các đảng viên của Đảng đều lo? Không phải. Vì chỉ một số ít đảng viên giữ các chức vụ trong bộ máy Nhà nước, còn đa số không có quyền lực gì hơn người ngoài Đảng, nên họ chỉ là Đảng “làm”, không phải Đảng “lo” (có muốn lo cũng chịu), cho nên thực chất những đảng viên này cũng là nhân dân. Vậy Đảng “lo” là các cán bộ có chức có quyền? Cũng không hẳn. Vì hệ thống Đảng là một hệ thống tuân thủ theo thứ bậc rất chặt chẽ, nhất nhất theo chỉ đạo của cấp trên, không thể tự mình “lo” (việc của mình) được. Mỗi cấp uỷ Đảng lo cho cấp dưới còn việc của mình thì lại có cấp trên của mình lo. Cứ dồn ngược mãi lên thì Đảng “lo” là 14 vị U.V. Bộ Chính trị hoặc chỉ là ông Tổng bí thư. Nhưng Điều lệ Đảng lại không quy định ông Tổng bí thư hay Bộ Chính trị, hay BCH Trung ương phải chịu trách nhiệm về những điều nói trên.

  Tóm lại, vẫn biết “Đã có Đảng lo” nhưng cụ thể ai lo thì không xác định được!

  Tình hình đối với Nhà nước cũng tương tự như vậy. Tuy Nhà nước là một thực thể dễ xác định hơn (có bộ máy hành chính – công vụ, có quân đội, có luật pháp, có ngân khố quốc gia và nhiều tài sản khác), nhưng Nhà nước (ở ta) lại chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nói cách khác, tất cả bộ máy Nhà nước là nơi hiện thực hoá chủ trương của Đảng. Cho nên Nhà nước cuối cùng cũng không phải chịu trách nhiệm về chính mình. Một chứng cớ hùng hồn chứng minh cho điều này là trường hợp đồng chí X vừa rồi, sau khi bị phê phán, đồng chí X đã nói rất rành mạch, tự tin (và có lý nữa), rằng tất cả do Đảng phân công, do Đảng chủ trương chứ đồng chí ấy không xin Đảng cái gì, cũng không làm trái Đảng điều gì.

  Cho nên, vẫn biết “Đã có Nhà nước lo” nhưng khó mà truy ai lo, ai phải chịu trách nhiệm việc gì.

  2. Về thực tế, chỉ trong mấy năm gần đây đã cho thấy Đảng và Nhà nước không thể tự mình lo được việc chống giặc ngoại xâm.

  Chỉ tính từ khi nhà cầm quyền Trung Cộng có nhiều hành động xâm phạm quá đáng chủ quyền của Việt Nam, và vì thế xảy ra biểu tình chống Trung Cộng, bắt đầu từ 12-2007, và do đó xuất hiện khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà nước lo”, đến nay vừa 5 năm, thì tình hình chả hề tốt lên; trái lại ngày càng xấu đi. Việc bắt bớ ngư dân hồi 2007 trở về trước còn lẻ tẻ thì nay xảy ra như cơm bữa. Riêng năm ngoái hai lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta. Còn tính riêng từ cuối tháng 6 đến nay, trong vòng 6 tháng, Trung Cộng đã liên tiếp vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam:

  - Mời thầu 9 lô dầu khí trên vùng biển của Việt Nam.

  - Đưa hàng nghìn tàu thuyền rầm rộ vào đánh trong vùng biển của Việt Nam.

  - Nâng cấp huyện Tam Sa (gồm Qđ. Hoàng Sa và Qđ Trường Sa của Việt Nam) thành thành phố Tam Sa, xây dựng trên đó ngày càng đầy đủ một đầu não hành chính, kinh tế và quân sự.

  - Lần thứ ba cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta. Đáng chú ý là nó diễn ra tại địa điểm gần bờ của Việt Nam hơn hai lần trước và tàu vi phạm là tàu cá chứ không phải tàu hải giám. Đáng chú ý hơn nữa là: trong ba ngày đầu khi ta im lặng thì Trung Cộng cũng im lặng, nhưng sau khi chính phủ ta tuyên bố phản đối thì họ đổi trắng thay đen, chối phắt chuyện cắt cáp và dựng chuyện tàu thăm dò dầu khí của ta xâm phạm vùng biển của họ.

  - Và sắp tới đây, nhà cầm quyền Trung Cộng còn cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam lục soát, chiếm tàu hoặc tịch thu các hệ thống liên lạc trên tàu trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền (toàn bộ đường lưỡi bò, chiếm 80% diện tich Biển Đông). Nếu chủ trương này không bị ngăn chặn thì khu vực nằm trong đường lưỡi bò chẳng bao lâu sẽ thuộc về Trung Quốc.

  Tục ngữ Anh có câu “Cái tường thấp mời kẻ trộm”. Những hành động ngày càng trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Cộng ngoài lý do tham vọng quá lớn ở Biển Đông còn có lý do quan trọng là do Đảng và Nhà nước Việt Nam phản ứng quá yếu ớt. Và xu hướng không hề sáng sủa. Có lẽ chúng tiến đến đâu thì ta lùi đến đó!

  Vì sao có tình trạng ấy? Vì Đảng và Nhà nước gần như đối đầu với nhân dân trong vấn đề chống xâm lược. Nhà nước đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Vậy làm sao Trung Cộng không được đà lấn tới? Chúng ngày càng coi Đảng và Nhà nước Việt Nam không ra gì hết, nên cứ thỉnh thoảng lại “bóp mũi” để ra một yêu sách mới.

  Vì Đảng và Nhà nước tự cô lập mình nên trở nên đơn độc. Mà đơn độc thì yếu đuối. Vả lại, không có nhân dân hậu thuẫn nên cũng không có áp lực về vấn đề chịu trách nhiệm. Mất toàn bộ Qđ. Hoàng Sa năm 1974 không ai chịu trách nhiệm. Mất đảo Gạc Ma trong Qđ. Trường Sa năm 1988 không ai chịu trách nhiệm. Những năm gần đây tàu Trung Quốc tự do ra vào đánh cá trên vùng biển của ta, 3 lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta, liên tiếp bắt bớ đánh đập ngư dân ta, rao bán các lô dầu khí của ta,… nhưng cũng không quan chức nào phải chịu trách nhiệm.

  Ngược lại lịch sử trước đó chưa lâu, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân lo đánh giặc thì khác hẳn. Dưới đây xin trích một số câu thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mấy năm đầu kháng Pháp cũng đủ thấy cái không khí “toàn dân lo” chứ chẳng bao giờ chỉ có Chính phủ lo: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến/ Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng/ Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào! Sức ta đã mạnh, người ta đã đông/ Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Thống nhất độc lập, nhất định thành công!(Xuân Đinh Hợi, 1947). Toàn dân đại đoàn kết/ Cả nước dốc một lòng/ Thống nhất chắc chắn được/ Độc lập quyết thành công. (Xuân Mậu Tý, 1948). Người người thi đua/ Ngành ngành thi đua/ Ngày ngày thi đua/ Ta nhất định thắng/ Địch nhất định thua(Xuân Kỷ Sửu, 1949).

  Nhìn lại lịch sử Việt Nam, triều đại nào dựa vào dân thì mạnh, xa dân, đối đầu với dân thì yếu và quân xâm lược thừa cơ đó mà thôn tính. Chỉ xin lấy hai triều đại làm ví dụ.

  Thời nhà Trần (thế kỷ XIII), do “vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận, cả nước góp sức” (lời Trần Quốc Tuấn) nên ba lần đánh thắng giòn giã quân Mông – Nguyên, một đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới đương thời, một đội quân gây tang tóc cho cả hai châu lục Á – Âu.

  Thời nhà Nguyễn (nửa sau thế kỷ XIX) do chính sự hà khắc, nhân dân oán thán, cho nên triều đình tuy có kháng chiến nhưng do dự, lừng chừng, trong lúc có giặc ngoại xâm mà vẫn đàn áp nhân dân một cách khốc liệt, do đó không bao giờ dám kiên quyết với giặc, làm cho quân Pháp có điều kiện gặm dần nước ta. Một điều gần như quy luật trong cuộc chiến này là: khi quân Pháp yếu, bị các đội nghĩa binh tự phát của nhân dân bao vây, đánh tỉa thì chúng tìm cách “hoà” với triều đình; khi chúng mạnh thì chúng mở rộng xâm lược, bất chấp những hoà ước đã ký. Còn phía triều đình thì lúc nào cũng chỉ lo cầu “hoà”, thậm chí để được lòng quân Pháp, có lúc triều đình tìm cách hạn chế hoặc đàn áp các đội nghĩa binh đang tích cực kháng chiến. Nguyên nhân sâu xa là do vua quan quá nhiều quyền lợi phi nghĩa, dẫn đến tư tưởng sợ dân hơn sợ giặc. Đi với giặc vẫn tưởng bảo tồn quyền lợi nhưng rút cục khi đủ mạnh, quân Pháp đánh một đòn quyết định buộc triều đình đầu hàng (điều ước Harmand, 25-8-1883). Một cuộc phản công muộn màng do phái chủ chiến tiến hành sau đó (7-1885) không lấy lại được thế thất bại.

  Khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà nước lo” hiện nay còn nguy hiểm ở chỗ nó tạo nên sự lười nhác và vô trách nhiệm trong mỗi công dân. Tình trạng vô cảm mà ai cũng có quyền kêu than chắc chắn có sự góp phần của cái mệnh đề trên. Điều này trái hẳn với truyền thống dân tộc khi cha ông vẫn dạy “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Thật xấu hổ khi chúng ta nhắc đến cậu bé Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc nào không biết vì mải nghe các vương hầu luận bàn kế đánh giặc, hay chàng trai đan sọt Phạm Ngũ Lão mải lo việc nước mà ngựa của Hưng Đạo Vương đi qua không biết cho đến khi bị quân lính đâm giáo vào đùi.

  Chỉ nhắc đến thế thôi cũng đã thấy cái cực kỳ vô lý và phản động của câu khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà nước lo”. Ai là người đề xướng ra khẩu hiệu này? Tôi nghĩ chắc chắn không phải các vị đứng đầu Đảng và Nhà nước mà chỉ do ai đó “sáng tạo” trong quá trình thực thi công vụ phi lý là dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Cộng mà thôi. Thật là lợi bất cập hại cho chính Đảng và Nhà nước. Tới đây chẳng lẽ lùi mãi trước những hành động ngang ngược của Trung Cộng? Cuối cùng khi đã bị dồn đến chân tường, tôi nghĩ Đảng và Nhà nước vẫn phải chống Trung Cộng xâm lược. Nhưng lúc ấy liệu nhân dân còn ủng hộ? Giả sử lúc đó quân đông, vũ khí tốt thì còn làm được gì? “Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”, bi kịch ấy của Hồ Nguyên Trừng, một vị tướng tài ba xuất chúng thời nhà Hồ chả lẽ không khiến ai hôm nay mảy may xúc động?

  ĐTT

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  12 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ông này định nghĩa về nhân dân như sau: "Nhân dân thì thật dễ xác định. Đó là tất cả những người lao động không nằm trong bộ máy quyền lực."

  Định nghĩa này không chính xác, nhân dân đâu phải chí có những "người lao động". Nói "nhân dân Việt Nam" là ai thì mọi người đều rõ đó là toàn thể những người mang quốc tịch Việt Nam, gồm đủ thành phần, gồm đủ giới, nam, phụ, lão, ấu...

  Còn đảng (danh từ chung) thì ông cũng đéo biết định nghĩa nó là cái gì. Điều sơ đẳng thế mà cũng không biết lại cứ lý luận.
  Còn tranh luạn với bọn CS thì đến tết cCoong go cũng không ngã ngũ, lú chúng nói thế này, lúc chúng nói thế khác, tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Lúc thì "huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị", tức là tất cả các đoàn thể, cơ quan, mọi ngành, mọi giới, mọi người dân. Lúc thì "để Đảng và nhà nước lo".

  Nói chung đối với bọn CS vô học và lắm mưu ma chước quỷ thì "sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng." Vô học nên vô liêm sỉ, nhổ rồi lại
  liếm, liếm rồi lại nhổ.

  Ông hãy trả lời trước "Đảng là cái gì?" trước đã rồi hãy biện luận về vấn đề lo sau thì càng rõ là thái độ bao biện vô lý, nói liều, nói bữa bãi của lũ CS.

  Phản hồi: 

  Nói thế này cho ngay: Không phải 3,5 triệu đảng viên mà chỉ 175 ủy viên BCH và 16 ủy viên bộ chính trị Lo. Lo ở đây là tiềng Việt đúng nghĩa : lo giữ ghế, giữ thế, quyền, tiền và mạng sống cho cá nhân và gia đình, gia tộc. Không còn là tổ chức ĐCSVN đúng nghĩa như 1990 về trước. Chen lấn, tranh giành, mua và bán lá phiếu trong đảng và quốc hội để tiếm quyền sinh sát và vì lợi quyền cá nhân . Các chi bộ đảng hiện nay phân hóa rõ rệt : đảng viên Hưu trí thì đến cho vui, oai, cho giết thời gian hoặc phải đền họp cho có. Chi bộ đương chức thì sếp và là Bí thư nói gì nghe nấy (bí thư là cấp trưởng hoặc phó phòng, hoặc giám đốc kiêm BT). Chi bộ ở nông thôn thì kết nạp , sắp xếp cán bộ thôn, xã liên kết cùng họ hàng, vây cánh trong làng xã vv và vv... Túm lại cấp chi bộ chỉ làm đầu sai hoặc hễ có món gì kiếm được chút cháo thì mấy đ/c cấp ủy to nhỏ rồi quyết với nhau. Nếu có quần chúng kiện tụng thì bày binh bố trận bao che, bảo kê cho nhau ( bảo vệ nội bộ đảng). Ôi thôi chỉ còn " cộng sản xanh, tư bản đỏ" , kiếm mấy đảng viên tốt thật khó!??.

  Phản hồi: 

  Thôi thì cứ để đảng và nhà nước CSVN lo về các mảng yêu nước,chống Tàu.Tớ là phó thường dân nam bộ chỉ lo nghĩ có mổi một điều : Sao cái lủ ăn hại đái nát nầy nó sống dai thế nhỉ.

  Phản hồi: 

  Đảng CS có đến hàng tỷ cái sai trái toàn diện chứ đâu phải chỉ có cái câu nói này.
  Giá như hồi chiến tranh đánh Mỹ, toàn dân cứ để Đảng lo thì đâu đến nỗi dân chết như rạ.
  Đánh Mỹ thì hô hào toàn dân tham gia. Nay đối địch với Tàu thì Đảng độc quyền lo.
  Hãy xem học sinh phải bơi qua sông để đến trường. Đảng có lo éo đâu.

  Nay thì Đảng đang lo sốt vó lên đấu đá lẫn nhau. Nào là lo cho con cái đi học nước ngoài, nào là lo làm sao vơ vét cho thật nhiều, nào là lo cái gì chưa phải đánh thuế thì nghĩ ra mà đánh thuế, nào là lo cánh X đang mạnh, lo thế nào giữ được ghế, lo thế nào để thế giới khỏi lên án về nhân quyền, lo thế nào để đàn áp người yêu nước biểu tình, lo thế nào ru ngủ bọn trẻ để không xẩy ra những vụ Uyên Kha, lo thế nào lấy tiền trả lương cho bọn vũ trang để chúng đi đàn áp dân, lo còn lý do nào nữa để cướp ruộng đất của nông dân. Lo thế nào để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài để có cơ hội ăn cắp (tham nhũng).
  Cái lo nhất là làm thế nào cho kín để cánh nhà báo lề dân không lật mặt nạ. Đảng ta còn nhiều môi lo lắm, lo lắm.

  Phản hồi: 

  Cha ông chung ta trước sự đe dọa xâm lược của phương bắc đã tồ chức hội nghị DIÊN HỒNG để nhân dân tự quyết việc nên hòa hay nên đánh.Kết quả là với sự đồng lòng của cả dân tộc chúng ta đã làm nên chiến thắng trước đội quân hùng mạnh nhất thời đó.Nếu nhà nước và đảng không làm thì chúng ta hãy tự tổ chức HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG - không một thế lực nào có quyền ngăn cản chúng ta làm việc đó.Đừng bàn cãi lý thuyết nữa ! HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG.

  Phản hồi: 

  Nếu nói "Người dân sẵn sàng lo" thì khiến cho người dân bình thường, những người chỉ riêng việc kiếm ăn cũng đã vất vả mỗi ngày, lâm vào thế kẹt!

  Tôi ở Mỹ. Người dân xứ này "lo việc nước" bằng cách viết thư cho vị đại biểu quốc hội ở địa phương mình.

  Các đại biểu quốc hội Mỹ rất có thực lực! Họ có thể triệu tập bất cứ quan chức nào trong chính phủ đến để điều trần về các tán thán của người dân.

  Và khi về đến địa phương mình, các đại biểu Mỹ lại tỏ ra rất biết điều! Họ chiều chuộng cử tri hết mình, hy vọng được cử tri bầu lại cho họ trong nhiệm kỳ tới.

  Ở Việt Nam, các đại biểu quốc hội dường như chưa biết đến quyền lực tiềm tàng của cái định chế gọi là cơ quan đại diện cao nhất của toàn dân. Tôi chưa bao giờ nghe thấy quý vị ấy thành lập tiểu ban để điều tra những sự vụ đang diễn ra trong xã hội, gây bức xúc cho dân. Dường như họ bị áp lực phải cư xử đồng bộ với chính quyền do thủ tướng đứng đầu.

  Các đại biểu quốc hội Việt Nam dường như khá xa rời cử tri. Có ai lập văn phòng địa phương để đón nhận ý kiến của người dân trong địa hạt tranh cử của mình? Mà họ có thật là do dân bầu? Hay họ đã quá tự tin vì đủ điểm trong hệ thống đảng để được xuất hiện trên lá phiếu, cho nên không cần tranh thủ hoặc chiều chuộng cử tri tại địa hạt nhà?

  Phản hồi: 

  [quote=Innova]
  ...
  Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực ngoại giao là nhà nước vẫn rất tự tin: "cứ để nhà nước lo, các bác nhà mình coi vậy chứ lợi hại lắm".

  Tôi cũng mong họ lợi hại thật, chứ nó bể ra như tham nhũng, bắt cướp, rồi các lĩnh vực khác thì thiệt hại tới mức làm sao?

  Đó là tâm sự của tôi, cũng như nhiều người khác. Tôi sẽ để nhà nước lo với điều kiện họ chứng tỏ được thực lực của mình.[/quote]

  Các bác,

  Dân bầu ra nhà nước thì nhà nước lo là đúng rồi nếu không thì nhà nước không có lý do để tồn tại, khỏi tốn tiền thuế nuôi bọn điều hành

  Cái vấn đề láo lếu của đảng (nhà nước) CSVN là họ đòi độc quyền lo và cấm người dân phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm.
  Thực tế ra việc nước là của chung, nhà nước lo và dân cũng có quyền lo (bổn phận) và phản đối chính sách của nhà nước nếu họ không đồng ý. Nhà nước phục vụ dân, làm theo ý dân. Nhà nước phải giải thích, cung cấp thông tin đầy đủ những gì về ngoại giao đối với TQ.
  Nhà nước phải chuyển ý muốn của dân thành ngôn từ ngoại giao

  Nguyễn Phú Trọng xúc phạm công dân VN khi Trọng luôn che giấu "biển Đông không có gì mới lạ", luôn ăn mày dĩ vãng với TQ (đó là việc riêng của cái đảng của Trọng).

  Phản hồi: 

  Câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến việc cấm và cho phép sử dụng súng ở Mỹ.

  Bối cảnh là nước Mỹ thời xa xưa, khi mà lực lượng cảnh sát không đủ để bảo vệ an toàn cho dân chúng. Thế nên người dân phải mua súng để bảo vệ cho chính mình. Chưa kể nhiều lúc chính quyền còn móc ngoặc với ăn cướp nên không thể trông cậy vào chính quyền để bảo vệ mình được. Từ đó họ có thói quen tự bảo vệ mình.

  Quay lại vấn đề Việt Nam, chính quyền trong nước thường nói để nhà nước lo. Nhưng câu hỏi là liệu có thể trông cậy vào nhà nước được không?

  - Thí dụ vấn đề tham nhũng, để nhà nước lo, rồi nhà nước lo không nổi tới mức Chủ tịch Sang phải nài khẩn nhân dân tố cáo giúp.

  - Thí dụ vấn đề ăn cướp, nhà nước cũng lo không nổi tới mức cướp giết lộng hành, lại đi trông cậy vô lực lượng "hiệp sĩ đường phố".

  Và nhiều thí dụ như vậy, từ y tế, giáo dục, văn hóa, nhiều thứ nhà nước lo không nổi nên đẻ ra chiêu bài "xã hội hóa" để người dân lo giúp nhà nước.

  Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực ngoại giao là nhà nước vẫn rất tự tin: "cứ để nhà nước lo, các bác nhà mình coi vậy chứ lợi hại lắm".

  Tôi cũng mong họ lợi hại thật, chứ nó bể ra như tham nhũng, bắt cướp, rồi các lĩnh vực khác thì thiệt hại tới mức làm sao?

  Đó là tâm sự của tôi, cũng như nhiều người khác. Tôi sẽ để nhà nước lo với điều kiện họ chứng tỏ được thực lực của mình.

  Phản hồi: 

  Câu "Đã có Đảng và Nhà nước lo" người ta nghe riết từ lâu rồi. Vì thế mới sinh ra "phản biện" dân gian "Để Đảng và Nhà nước NO".

  Câu ấy gần đây lại áp dụng cho quan hệ VN và TQ để biện minh cho việc đàn áp biểu tình chống TQ. Có thể nào sẽ trở thành "Để Đảng và Nhà nước no đòn"? Nếu là đòn của TQ thì dân VN cũng bị vạ lây. Thế thì nên là đòn của chính nhân dân mình.

  Phản hồi: 

  Đã có Đảng và Nhà nước lo !?

  Cái gì của các bác thì các bác phải có chú ý đến nó chứ không thể phó thác 100% cho người khác, cho đại diện. Tụi đại diện có thể bây giờ nó đàng hoàng nhưng nếu các bác lơ là, có cơ hội nó sẽ lừa các bác, không nhiều thì ít, đời là thế

  Các bác ở nhà chung cư thì phải lo chú ý đến vệ sinh chung, quản lý, bảo trì chung. Cho dù các bác ở tầng 1, không cần thang máy mỗi ngày nhưng các bác vẫn phải trả tiền bảo trì thang máy. Các bác phải chú ý tụi ban quản trị đấu thầu với công ty nào, giá cả ra sao, ... chứ không thể kệ tụi BQL muốn làm gì thì làm thì có ngày chúng nó móc ngoặc với các công ty bắt các bác trả tiền mệt nghỉ

  Phải tỏ ra bằng hành động là mình quan tâm và hiểu biết đến những gì thuộc về mình để khỏi bị lừa và để chúng nó khinh là ngu (nên mới bị lừa)

  Phản hồi: 

  THÁI BÁ TÂN - MẮNG CON

  Mày láo, dám khuyên bố
  Mai không đi biểu tình.
  Chuyện ấy có nhà nước,
  Không liên quan đến mình.
  Mày nói y như đảng.
  Không liên quan thế nào?
  Nước là của tất cả,
  Của mày và của tao.
  Biểu tình chống xâm lược,
  Chứ có lật ai đâu.
  Không lẽ mày không biết
  Cái dã tâm thằng Tàu?
  Mày bảo có nhà nước.
  Nhà nước hèn thì sao?
  Mà ai cho nhà nước
  Quyết việc này thay tao?
  Xưa đánh quân Mông Cổ,
  Vua còn hỏi ý dân.
  Sao không thấy nhà nước
  Xấu hổ với vua Trần?
  Đành rằng thế mình yếu,
  Phải thế nọ, thế này.
  Nhưng ở đời, con ạ,
  Mềm nắn, rắn buông ngay.
  Bố biết con thương bố,
  Lo cho bố, cảm ơn.
  Con "biết sống", có thể.
  Xưa bố còn "biết" hơn.
  Chính vì khôn, "biết sống",
  Tức ngậm miệng, vờ ngây,
  Mà thế hệ của bố
  Để đất nước thế này.
  Ừ, bố già, lẩn thẩn,
  Nhưng vẫn còn là người.
  Mà người thì biết nhục,
  Biết xấu hổ với đời.
  Mai biểu tình, thế đấy.
  Bố không bắt con đi,
  Nhưng cũng đừng cản bố.
  Cản cũng chẳng ích gì.

  http://huynhngocchenh.blogspot.dk/2012/07/thai-ba-tan-mang-con.html