Đảng Vì Dân Việt Nam trao đổi với bạn đọc Dân Luận về vấn đề "đối thoại với CSVN"

 • Bởi Hồ Gươm
  07/12/2012
  7 phản hồi

  (Bài viết này nhằm trả lời Blogger Nguyễn Ngọc Già về một số thắc mắc liên quan đến "Bản lên tiếng của ĐVDVN về việc đối thoại với nhà nước CHXHCNVN" được đăng trên mạng Dân Luận, và đồng thời người viết xin mượn nội dung này để kính chia sẻ thêm cùng quý bạn đọc).

  Nguyễn Ngọc Già Xuất phát từ nguyên nhân cụ thể nào mà Đảng Vì Dân Việt Nam (ĐVD) ra bản tuyên bố này, ngoài việc giải đáp thắc mắc cho các thân hữu, cơ quan truyền thông?

  ĐVDVN: Kể từ ngày chính thức thành lập (01/01/2006) Đảng Vì Dân Việt Nam (ĐVD) đã có chủ trương vận động một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam; qua đó, đối thoại là một tiến trình tự nhiên và cần thiết. Cho nên, khi có tình trạng "lấn cấn" về sự kiện một số "người Mỹ gốc Việt" tiếp xúc với ông Thứ trưởng Ngoại giao CSVN ở thành phố Houston, chúng tôi nhận thấy cần tái xác nhận quan điểm về vấn đề liên quan.

  Đảng Vì Dân chủ trương đấu tranh quyết liệt để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước song lúc nào cũng sẵn sàng dành cơ hội cho các giải pháp chính trị ôn hòa, trong đó có việc đối thoại để tìm kiếm phương thức tháo gỡ các bế tắc chính trị của nước ta. Vấn đề là đối thoại ở đâu, trong điều kiện nào và với mục tiêu gì.

  Nguyễn Ngọc Già Theo ông Nguyễn Công Bằng cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn Ngoại Giao của Việt Nam có đề nghị đối thoại với ĐVD được tổ chức vào ngày 15/10/2012 tại Tòa thị chính thành phố Houston (Texas). Vậy ĐVD có thể cho biết, nội dung phía Nhà nước Việt Nam nêu lên là gì mà ĐVD từ chối tham dự cuộc đối thoại này?

  ĐVDVN: Chúng tôi muốn nói rõ ngay là lời mời tham dự cuộc gặp gỡ đến từ một nhân vật đứng ra tổ chức buổi tiếp xúc, chứ không phải trực tiếp từ phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Nhà nước Việt Nam.

  Khi trao đổi với nhân vật này, chúng tôi được biết một cách tổng quát về nội dung và hình thức dự liệu của cuộc tiếp xúc. Qua các thông tin đó, chúng tôi đánh giá là CHƯA đủ các yếu tính "Cần và Đủ" của một cuộc đối thoại đúng nghĩa, dù chỉ là ở bước đầu, nên đã chính thức từ chối tham dự.

  Nguyễn Ngọc Già Từ chối đối thoại, theo ông Nguyễn Công Bằng cho biết vì chưa hội đủ yếu tố 'Cần và Đủ', xin hỏi, khi chưa đối thoại, làm thế nào để biết CHƯA hội đủ yếu tố này (tất nhiên yếu tố "Cần và Đủ" là theo quan điểm của ĐVD)?

  ĐVDVN: Việc chấp nhận tiếp xúc công khai với Nhà nước Việt Nam ở môi trường cộng đồng người Việt ở ngoài nước là một vấn đề tế nhị và quan trọng. Với tư cách là một đoàn thể đấu tranh, chúng tôi có trách nhiệm phải cân nhắc là việc tiếp xúc như vậy có đúng đắn và phù hợp với quyền lợi chung của đất nước, cộng đồng hay không.

  Trước cuộc tiếp xúc vừa rồi, theo sự tìm hiểu của chúng tôi, phía Nhà nước Việt Nam chỉ muốn tiếp xúc với với "kiều bào" để lắng nghe nguyện vọng, chứ không có ý hướng tiến hành một cuộc đối thoại nhằm mục đích hòa giải dân tộc và tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước.

  Chúng tôi không phải là "kiều bào" theo định nghĩa của Nhà nước Việt Nam nên không thể chấp nhận việc tham dự với tư cách "kiều bào". Mặt khác, chúng tôi không tin là những sự tham dự với tư cách cá nhân có thể dẫn đến kết quả cụ thể cho tiến trình thành hình một giải pháp chính trị. Ngược lại, khi cuộc tiếp xúc bán chính thức được thực hiện ở Hoa Kỳ (nơi có đông đảo người Việt tỵ nạn nhất trên thế giới) thì chắn chắn sẽ là cơ hội để Nhà nước Việt Nam khai thác tuyên truyền, và gây ra mâu thuẫn đáng tiếc trong sinh hoạt cộng đồng.

  Qua các tường thuật trực tiếp bởi những người tham dự cuộc tiếp xúc vừa rồi, và kể cả từ báo Quê Hương của Nhà nước Việt Nam, chúng tôi nhận thấy sự cẩn trọng ban đầu đó là đúng.

  Nguyễn Ngọc Già Yếu tố "Cần và Đủ" của ĐVD là gì, có thể trình bày chi tiết không?

  ĐVDVN: Theo quan điểm của Đảng Vì Dân, yếu tố "Cần và Đủ" cho một cuộc đối thoại đúng nghĩa có thể chấp nhận được là:

  • 1. Có mục tiêu cụ thể là hòa giải dân tộc và tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.
  • 2. Có sự tương kính và công bằng trong phương thức thực hiện.
  • 3. Phải được thực hiện công khai ở cả trong và ngoài nước.

  Nếu mục tiêu đối thoại chỉ là nhắm vào cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản ở ngoài nước thì yêu cầu #1 chỉ khác ở tầm vóc mà thôi.

  Nếu mục tiêu chỉ nhằm tiếp xúc để tìm hiểu, xây dựng sự cảm thông thì Nhà nước Việt Nam có thể liên lạc trực tiếp từng đoàn thể, từng nhân sĩ... chứ không thể qua một cuộc tiếp xúc tập thể.

  Nếu như Nhà nước Việt Nam thật sự có chủ trương hòa giải và tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước, chúng tôi rất mong nhận được các thông tin liên quan một cách trực tiếp để có thái độ tương xứng.

  Nguyễn Ngọc Già: Sau bản lên tiếng này, ĐVD có ý định CHỦ ĐỘNG đưa ra một kế hoạch gửi đến Nhà nước Việt Nam cùng các đảng phái (VT, THDCĐN, THTNDC, Thăng Tiến...) và phong trào khác (8406, CĐVN) (đương nhiên có thể chưa cần công khai lúc này), trong kế hoạch này nói về chi tiết nội dung, lộ trình cùng các phương án để cuộc đối thoại có thể như là "góp phần tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho hoàn cảnh đất nước"?

  ĐVDVN: Hiện cảnh đất nước ta là hệ quả của một hoàn cảnh lịch sử đầy phức tạp, éo le. Cho nên, chúng tôi nhận thức được rằng việc tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam là một tiến trình đầy cam go, thử thách. Do vậy, việc này cần nhiều chuẩn bị và sự đồng thuận.

  Trong bối cảnh chính trị thực tế hiện nay, một giải pháp chính trị cho Việt Nam không thể thiếu vai trò của phía Nhà nước Việt Nam. Cho nên, không thể có một giải pháp nào có thể tiến hành được nếu như Nhà nước Việt Nam chưa thể hiện được thiện chí đối thoại. Cùng lúc đó, việc tìm kiếm một sự đồng thuận tương đối giữa các đoàn thể đấu tranh cho việc chính thức đối thoại với NNVN cũng không đơn giản. Cuộc đối thoại đúng nghĩa sẽ cần trải qua nhiều thử thách và thời gian, nhưng những sự gặp gỡ thiếu chuẩn bị có thể dẫn đến những hậu quả phân hóa tức thời.

  Đối với Đảng Vì Dân, đối thoại để tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam là một điều tốt và cần thiết, song đó không phải là con đường đấu tranh duy nhất. Mặt khác, chúng tôi chủ trương là việc đối thoại với Nhà nước Việt Nam không phải là cơ hội cho riêng một đoàn thể nào, mà phải là nỗ lực chung của nhiều người, nhiều đoàn thể -- ít nhất là của những người cùng chung quan điểm.

  Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với một số đoàn thể bạn để tìm kiếm những điểm đồng thuận khả thi cho việc đối thoại với Nhà nước Việt Nam nói riêng, và lộ trình chung cho giai đoạn đất nước có biến chuyển lớn.

  Nguyễn Ngọc Già: ĐVD có căn cứ gì để hy vọng cuộc đối thoại hòa đàm mang chất hòa giải diễn ra để làm nền tảng cho dân chủ thăng tiến và hữu hiệu cho việc cứu nguy Tổ Quốc hiện nay? Nếu có, xin cho biết cuộc đối thoại hòa đàm có cơ sở thành công nhiều hay ít?

  ĐVDVN: Cho đến nay, có rất ít dấu hiệu thể hiện thiện chí đối thoại của phía Nhà nước Việt Nam. Ngược lại, phần lớn cho thấy là Nhà nước Việt Nam nhắm vào mục tiêu bình thường hóa sự hiện diện ở hải ngoại, cùng lúc là vô hiệu hóa sự đối kháng của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản. Tuy nhiên, diễn biến kinh tế, xã hội và chính trị ở Việt Nam có thể sẽ dẫn Nhà nước Việt Nam đến nhu cầu tìm kiếm một giải pháp chính trị cần thiết. Khi đó đối thoại có thể sẽ trở thành một tiến trình khả thi.

  Tiến trình việc đối thoại có thành công, hay tạo nên được một kết quả khích lệ hay không, sẽ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố cộng hưởng khác; trong đó có chính sách thực tế của đảng CSVN, và sự đồng tâm quyết chí của các đoàn thể, cộng đồng... tham dự.

  Nguyễn Ngọc Già: ĐVD có đồng ý với quan điểm, cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam kết hợp cứu nguy Tổ Quốc hiện nay thiếu vắng vài "nhạc trưởng" trong một dàn nhạc quy mô mà các "nhà độc tấu" hiện nay còn "mạnh ai nấy chơi", nên chưa tạo ra hiệu quả đặc biệt cho bản giao hưởng "Dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam" không? Nếu không, xin cho biết lý do. Nếu có, xin cho biết ĐVD sẽ làm gì cho điều này có thể diễn ra?

  ĐVDVN: Phong trào đấu tranh dân chủ ở cả trong và ngoài nước đang trong giai đoạn bùng nở và cần có thời gian sàng lọc cần thiết. Tình trạng này sẽ thay đổi khi có một tổ chức hay liên minh tạo được những thành quả lớn có đủ tính thuyết phục, hoặc khi cục diện đất nước biến chuyển đến mức nảy ra nhu cầu liên kết tự nhiên để tạo thành công chung. Điều đáng khích lệ là dù các hoạt động của nhiều tổ chức còn khá độc lập song tính hỗ tương mỗi ngày một nhiều hơn.

  Đảng Vì Dân ý thức được nhu cầu của một thế lực tổng thể có đủ sức mạnh thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước nên luôn tìm kiếm một sự liên kết khả thi với các chính đảng, tổ chức có cùng quan điểm đấu tranh ở cả trong và ngoài nước. Một khi mong ước này trở thành hiện thực, Đảng Vì Dân chủ trương sẽ không giành quyền lãnh đạo liên minh, để tạo yếu tố thuận lợi cho việc liên kết.

  ***

  Thay mặt cho VPLL/ĐVDVN, tôi hân hạnh chia sẻ cùng Blogger Nguyễn Ngọc Già và quý bạn đọc Dân Luận sự trình bày nêu trên.

  Với khuôn khổ hạn hẹp của một bài viết ngắn, sự trình bày về vấn đề hệ trọng này chắc chắn không thể đầy đủ được. Do vậy, chúng tôi sẵn sàng trình bày tiếp tục nếu như nhận được thêm thắc mắc hay ý kiến khác.

  Trân trọng chia sẻ.

  Nguyễn Công Bằng

  TTK/ĐVDVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Phản hồi: 

  pháp luật...cái bộ máy chính trị việt nam cũng còn nhiều (rất nhiều điều không đúng đắn)...lợi dụng chức quyền thì nhiều....tham nhũng thì bao la....người dân thì khổ sở lòng tham....tôi rất hoan nghênh...tôi rất mong muốn càng ngày,càng có những cá nhân(Đoàn Thể Người Dân đứng nói lên sự Thật,sự...phẫn nộ đàn áp.... đặc biệt về nhân quyền người việt Nam...
  ước gì việt nam có 2 đảng... Đà Nẵng..
  Tôi Cảm ơn các bài viết hay ý nghĩa Cuộc Đời Lớn

  Phản hồi: 

  Bà Trần Thị Hồng đã thăm nuôi được mục sư Nguyễn Công Chính

  Hải Huỳnh (Danlambao) - Lúc 22 giờ ngày 14.4.2013 chúng tôi liên lạc được với bà Trần Thị Hồng. Bà vừa đi thăm nuôi mục sư Nguyễn Công Chính ở trại giam An Phước 2 thuộc tỉnh Bình Phước về. Chuyến đi thăm nuôi này sau 1 ngày mẹ con bà Hồng bị công an Gia Lai hành hung và làm nhục đang trên đường đi thăm nuôi vào tối ngày 12.4.2013 (*)

  Khi gặp mục sư Chính trong trại giam An Phước thì bà Hồng đã vén áo cho chồng xem những vết bầm tím do công an Gia Lai đánh đập thì mục sư Chính phản ứng gay gắt. Công an trại giam phải khó khăn mới kiềm chế được phản ứng của mục sư Chính.

  Cuộc gặp mặt chỉ có 1 tiếng đồng hồ với sự hiện diện rất đông giám thị trại giam và cả an ninh của tỉnh Gia Lai đi theo 3 mẹ con bà Hồng.

  Bà Hồng cho biết từ tối ngày 12.4 thì công an Gia Lai lập một chốt gác ngay cổng của nhà bà. Bà đã liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Đài và ông khuyên mẹ con bà không nên đi thăm mục sư Chính ngay lúc này. Vì nghi ngờ có chuyện không hay cho mục sư Chính nên bà Hồng quyết tâm đi thăm để gặp cho được mặt chồng. Mẹ con bà Hồng lên xe thì công an Gia Lai cũng lên xe theo, khi xuống xe họ cũng xuống xe, đón xe ôm vào trại giam thì họ cũng đi theo vào tận trại giam An Phước 2.

  Bà Hồng cho hay hôm 12.4 mẹ con bà đón xe khách Hồng Hải, xe vừa chạy ra khỏi thành phố ngay tại xã Hàm Rồng thuộc thành phố Pleiku thì công an lôi mẹ con bà xuống hành hung và làm nhục, đổ đồ đạc thăm nuôi và cướp luôn điện thoại. Tiền xe đò 500 ngàn đồng cho chuyến đi coi như mất trắng.

  Về tình hình mục sư Chính thì bà Hồng cho biết thấy nước da của ông bủng trắng, huyết áp lên đến 180. Mục sư Chính cho biết ông hiện bị giam cầm chung với nhiều người như thầy giáo Đinh Đăng Định ở Đăk Nông. Đặc biệt mục sư Chính bị giam chung phòng với ông Dương Âu thuộc đảng Vì Dân. Mục sư Chính cho hay là gần 1 năm nay gia đình ông Dương Âu không có thăm nuôi và ông cảm thấy bị bỏ rơi. Mục sư Chính nhắn gởi là bà Hồng nên thông báo cho gia đình ông Dương Âu và Đảng Vì Dân tình trạng của ông Dương Âu hiện nay.

  Đây là lần thứ 3 bà Hồng đi thăm nuôi chồng kể từ ngày mục sư Chính bị chuyển từ trại giam Gia Trung thuộc Gia Lai về trại giam An Phước 2 thuộc tỉnh Bình Phước.

  Hải Huỳnh
  danlambaovn.blogspot.com

  http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/ba-tran-thi-hong-tham-nuoi-uoc-m...

  Phản hồi: 

  Thưa ông PVĐ,
  Xuyên qua nội dung góp ý của ông, chúng tôi cảm thấy rất tiếc đã có một sự ngộ nhận như vậy.
  Là tác giả bài viết và phần trả lời thư của Blogger Nguyễn Ngọc Già, tôi nhận lỗi về phần mình trước. Đó là chúng tôi đã chủ quan tin rằng các độc giả góp ý cho "Bản lên tiếng của ĐVDVN về việc đối thoại với nhà nước CHXHCNVN" đều đã theo dõi thật kỹ nội vụ chuyện gặp gỡ giữa phái đoàn ông Nguyễn Thanh Sơn và một số "người Mỹ gốc Việt" tại thành phố Houston, TX (xảy ra vào ngày 15/10/2012).
  Phát biểu vừa rồi cho thấy là rất có thể ông chưa có dịp xem qua các đoạn video hội luận liên quan đến vấn đề này trên YouTube, và cũng chưa xem nhiều các bài viết liên hệ. Vì vậy, tôi xin được trình bày thật rõ ràng như sau:
  Nhóm chữ "tư cách cá nhân" trong câu: "... chúng tôi không tin là những sự tham dự với tư cách cá nhân có thể dẫn đến kết quả cụ thể cho tiến trình thành hình một giải pháp chính trị." được dùng là chủ ý nói đến trường hợp các vị "người Mỹ gốc Việt" đã tiếp xúc ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, chứ không nhằm ám chỉ ông Sơn.
  Phần giải thích tại sao thì chúng tôi đã trình bày.
  Chúng tôi rất tiếc đã khiến ông cảm thấy phẩn nộ vì một điều xét thấy phi lý, và mong lời giải thích trên đây đã có được sự hợp lý của nó.
  Mặt khác, cho đến nay chúng tôi chưa có đủ yếu tố để an tâm rằng NNVN nói chung, và ông Nguyễn Thanh Sơn nói riêng, đang có thiện chí đối thoại để hòa giải dân tộc và tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tin rằng thời thế và hoàn cảnh sẽ là yếu tố thay đổi những gì đang được công luận xem là sơ cứng. Thế giới ngày nay không có gì bất biến, và trong thực tế, diễn biến đang dồn dập xảy ra ở VN, cũng như ở nội bộ đảng Cộng sản VN.
  Không phải tự bây giờ mà từ khi thành lập ĐVD, chúng tôi đã chủ trương đối thoại để tìm cách hóa giải các bế tắc của đất nước một cách ôn hòa. Dù tổ chức vẫn đang cố gắng hết sức để thúc đẩy chuyển biến ở VN, chúng tôi vẫn luôn dành cơ hội cho các giải pháp ôn hòa. Trong đó, luôn sẵn sàng tham dự những cuộc đối thoại đúng nghĩa, như đã từng khẳng định. Phần còn lại là chủ trương và thiện chí của phía NNVN.
  Nhân đây tôi xin lỗi BBT và quý bạn đọc Dân Luận về sự sơ ý của chúng tôi, đã gây ra một nhận xét không vui ở đây.
  Trân trọng.
  Nguyễn Công Bằng

  Phản hồi: 

  Hình như ông PVD không có theo dõi nội vụ này nên comment trật lất.
  Tôi đọc bài trả lời này thấy ông Bằng đầu có chê tư cách cá nhân của ông NTS, chỉ đòi hỏi ông Sơn nên tôn trọng tư cách đối lập của những tổ chức ở ngoài nước mà..
  Theo tôi hiểu thì trong vụ gặp gỡ ở Houston, các ông đảng phái không được chấp nhận tiếp xúc với tư cách đại diện tổ chức của họ, mà chỉ là "người Mỹ gốc Việt"?!!! Chính điểm này gây nên những sự bất bình của cộng đồng người Việt ở houston.
  Phải chi ông chịu khó đặt câu hỏi nghiêm chỉnh, đàng hoàng như ông Ngọc Già thì chắc là ông cũng sẽ nhận được sự giải thích cẵn kẽ từ ông Bằng (đảng VD).
  Ông nói như vậy không mang tinh thần đối thoại như ông dạy ông Bằng.
  Chắc cả làng cũng thấy là sự kết luận cua ông PVD quá hấp tấp, thiếu tinh thần xây dựng?
  Ông NC Bằng cũng nên nói lên ý nghĩ của ông dùm. cảm ơn.

  Phản hồi: 

  Mỗi Đảng có một chủ trương, chiến lược và chiến thuật của mình, nhưng khi đọc các câu trả lời của ông Tổng TK Đảng Vì Dân , tôi có cảm tưởng ông TTK này đưa ra những hành vi không song hành với lời nói .
  Đành rằng đối thoại phải không những chỉ có chủ đề và mục đích mà còn phải chọn đối tượng và thời điểm , nhưng ông TTK từ chối đối thoại khi Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn Ngoại Giao của Việt Nam có đề nghị đối thoại với ĐVD được tổ chức vào ngày 15/10/2012 tại Tòa thị chính thành phố Houston (Texas)thì đó chỉ là hành vi hạ sách và không có lý lẽ nào bào chữa nổi .
  Lời đề nghị của Thứ trưởng BNG NTS và phái đoàn ngoại giao của VN không thể cho đó là " tư cách cá nhân" . VN không cho phép những người đó sang Hoa Kỳ để thực hiện các việc cá nhân . Đó là cảm nhận vô cớ .
  Thậm chí , một quan chức VN trốn giờ công vụ mà có lời đề nghị đối thoại thì ĐVD cũng nên chấp thuận . ĐVD không dám đối thoại với 1 công chức , không dám đối thoại với một người dân thì Đảng đó coi như đã chết lâm sàng, chính quyền khỏi cần phải đối thoại .
  Đối thoại để thuyết phục , nhưng không đối thoại để thuyết phục từng cá nhân hay từng công chức mà đòi đối thoại với cả một tập thể thì đó là tham vọng không có duyên .
  Nhớ khi xưa , Đảng CS VN đã kiên trì vận động , thuyết phục ( thông qua đối thoại) với từng người dân , từng quan chức , từng đối tượng để chính người dân , quan chức , đối tượng được cảm hóa qua đối thoại ngày mỗi đông thành triệu triệu người mà đem lại thành công theo quy luật Sự biến đổi về lượng sẽ dẫn đến biến đổi về chất.

  Phản hồi: 

  Thưa anh Nguyễn Ngọc Già và quý bạn đọc,
  Kính cảm ơn lời khích lệ của anh. Các anh chị em ĐVD góp sức đấu tranh trong tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung cùng toàn dân và luôn biết có thể phải hy sinh tự do của riêng mình để góp phần mưu cầu dân chủ, tự do cho cả dân tộc.
  Những sự quan tâm và đóng góp ý kiến như của anh là điều đáng quý và rất cần thiết để tạo sự cảm thông, tương trợ giữa những người có cùng chung một ước mơ lớn.
  Trân trọng.
  Nguyễn Công Bằng

  Phản hồi: 

  Chân thành cám ơn cá nhân ông Nguyễn Công Bằng nói riêng và ĐVD nói chung, đặc biệt tri ân các đảng viên ĐVD như ký giả Trương Minh Đức, bà Phạm Thị Phượng và nhiều cá nhân khác đã hy sinh và chịu tù đày.

  Tôi đánh giá cao nội dung dưới đây của ĐVD:

  Một khi mong ước này trở thành hiện thực, Đảng Vì Dân chủ trương sẽ không giành quyền lãnh đạo liên minh, để tạo yếu tố thuận lợi cho việc liên kết. (ĐVD trả lời)

  Hy vọng rằng trong biến chuyển khá nhanh và theo chiều hướng tích cực cũng như có lợi cho tình hình VN hiện nay, một liên minh như mong muốn của nhiều người sẽ sớm hình thành dựa trên tinh thần dân chủ, vì dân và toàn vẹn lãnh thổ VN.