Hoàng Kim - Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”!

 • Bởi Admin
  01/11/2012
  7 phản hồi

  Hoàng Kim (Đồng Tháp)

  Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân? Đây là câu hỏi mà Đảng và Nhà nước phải trả lời công khai cho nông dân chúng tôi được biết: Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?

  Để lãnh đạo xã hội một cách anh minh, Đảng phải tạo sự công bằng cho mọi thành phần trong xã hội. Bắt nông dân như những con tốt một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội, bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo” bằng cách chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, buộc nông dân ngày càng nghèo hơn trong khi mọi thành phần khác ngày càng giàu lên khi đất nước phát triển, là một chính sách bất công đối với người nông dân.

  Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”

  Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?

  Ở miền Nam, sau năm 1975, để tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng quốc hữu hoá mọi tư liệu sản xuất, Đảng và Nhà nước là chủ sở hữu của mọi tư liệu sản xuất. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt nên đất đai phải thuộc sở hữu Nhà nước.

  Thế nhưng, sau đó, Đảng đã lùi một bước từ Chủ nghĩa xã hội về Chủ nghĩa xã hội có định hướng, chấp nhận kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?

  Trước đây, Đảng đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nay, tất cả mọi thành phần, mọi giai cấp khác điều dừng lại chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng đã trả quyền tư hữu lại cho mọi giai cấp khác, mà không trả lại quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân là Đảng đối xữ không công bằng với nông dân.

  Quốc hữu hoá ruộng đất chỉ đúng khi đã tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nay, chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội mà bắt nông dân phải hy sinh quyền lợi để tiến lên một mình, tức là bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”.

  Đất đai thuộc sỡ hữu toàn dân hay sỡ hữu của Đảng?

  Điều 5 khoản 1 qui định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”.

  Điều 5 khoản 2 mục c lại quy định Nhà nước có quyền thực hiện quyền định đoạt: “Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”, với quy định này, Đảng và Nhà nước chính thức chiếm đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, bằng cách quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân.

  Chúng ta điều đã biết: “toàn dân” tức là không phải của ai cả, không của ai cả mà Nhà nước đại diện chủ sở hữu, Nhà nước lại có quyền thu hồi đất thì có nghĩa là đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước. Đảng bộ các cấp lãnh đạo chính quyền các cấp, thế nên, thực chất của Điều 5 khoản 1 nói cho đúng sẽ như sau:

  Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng đại diện sở hữu”.

  Nông dân có đồng ý cho Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu ruộng đất của mình không?

  Câu trả lời tất nhiên là không.

  Đất đai là tài sản thiêng liêng của nông dân, không nông dân nào lại muốn Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu của mình, để có thể bị thu hồi và bị cưỡng chế bất cứ lúc nào với giá đền bù rẻ mạt.

  Nếu bây giờ, Đảng và Nhà nước thử trưng cầu nông dân ý về quyền sở hữu đất đai, tôi tin rằng 99,99% nông dân sẽ không đồng ý cho Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu ruộng đất của mình (không được 100% là do tôi trừ hao một số đảng viên có đất, nhưng vì tấm thẻ đảng nên buộc phải đồng ý với Đảng).

  Cho nên, cần phải khẳng định rằng quy định: “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” mà thực chất là: “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng là đại diện sở hữu” là một quy định đi ngược lại tâm tư, nguyện vọng của tất cả nông dân.

  Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân?

  Đây là câu hỏi mà Đảng và Nhà nước phải trả lời công khai cho nông dân chúng tôi được biết: Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?

  Cần phải khẳng định: Thay đổi quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” hay không, không phải là công việc nội bộ của Đảng, mà liên quan đến quyền lợi của tất cả nông dân, mà là tâm tư, nguyện vọng của tất cả nông dân.

  Vì thế, Đảng phải có nhiệm vụ giải thích cho tất cả nông dân biết, lợi ích to lớn nào của quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” khiến cho Đảng quyết tâm bám giữ quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” – một quy định đi ngược lại nguyện vọng của nông dân.

  Tốt nhất, Đảng hãy đưa những ông đảng viên nào quyết tâm nhất trong việc bám giữ quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” trong đại hội Đảng vừa rồi, đăng đàn giải thích rõ ràng lợi ích tuyệt đối của “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” so với  “đất đai thuộc sở hữu nông dân” cho nông dân chúng tôi được “sáng mắt sáng lòng”.

  Tôi dám đảm bảo, các ông đảng viên cương quyết nhất này nếu không bị nông dân chúng tôi phản biện cho cứng họng, thì Đảng xử tội gì tôi cũng chịu.

  Riêng Hoàng Kim tôi, nếu được tranh luận trực tiếp với đại diện của Đảng về quyền sở hữu ruộng đất, một mình tôi xin chấp một chục ông chuyên gia của Đảng.

  “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước” tạo ra nửa triệu dân oan

  Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kể từ khi luật đất đai năm 2003 bắt đầu có hiệu lực, đã có gần 1 triệu lượt đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong số này số lượng các vụ khiếu nại tố cáo đúng, hoặc có đúng có sai chiếm tỷ lệ gần 50%. Cũng có nghĩa là 10 năm qua, trong lĩnh vực đất đai đã có xấp xỉ gần 500.000 sai phạm của các cấp chính quyền.

  Những con số thống kê cho thấy, luật đất đai 2003 đang tồn tại nhiều bất cập. Đó cũng chính là nguyên nhân của tình trạng lạm quyền và hoặc tham nhũng của cán bộ, thiệt thòi và bức xúc của nhân dân.

  10 năm thực hiện luật đất đai 2003 cho thấy: Những công trình mà người dân mất đất chịu nhiều thiệt thòi nhất lại thường là những công trình do nhà nước đứng ra thu hồi đất. Có thực tế, đất đai mặc dù ở cùng một khu vực nhưng có thể được các địa phương định giá đền bù quá chênh lệch.

  Bên cạnh đó, người dân trong cùng một địa phương, nhưng nếu nhà nước thu hồi đất thì giá đền bù có thể thấp hơn nhiều so với việc được chủ đầu tư tự thỏa thuận. Thậm chí trong cùng một dự án, ở cùng một địa phương, nhưng vẫn lại có thể có sự chênh lệch về giá đền bù khác nhau do sự khác biệt về thời điểm thu hồi đất và cách vận dụng văn bản quy phạm pháp luật” – Đài Truyền hình ViệtNam cho biết.

  Trong vòng 10 năm bắt đầu phát triển, cán bộ đảng viên đã gây oan ức, đau khổ cho 500.000 gia đình nông dân, nếu tính mỗi gia đình nông dân có 4 người, thì có 2 triệu con người bị cán bộ, đảng viên đưa vào vòng oan ức, khiến cho 2 triệu con người đau khổ triền miên vì tài sản lớn duy nhất của mình bị tước đoạt bất chính là cả một tội ác.

  10 năm tới con số sẽ là bao nhiêu triệu gia đình nông dân bị oan khuất?

  Đất nước càng phát triển nông dân biến thành dân oan càng nhiều, đất nước càng phát triển, mọi thành phần khác điều giàu lên nhờ quyền tư hữu tư liệu sản xuất nên hớn hở vui tươi, chỉ có nông dân một mình than khóc vì mất đất do ruộng đất bị thu hồi, bị cưỡng chế là một nghịch lý vô đạo đức, đầy bất công với nông dân, sẽ đẩy nông dân vào thế đối kháng với Đảng và Nhà nước.

  “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước” đẻ ra “liên minh ma quỷ” giữa đảng viên ăn hối lộ và các chủ dự án

  Ở Văn Giang, tiền đền bù cho nông dân là 135.000 đồng/m2, nhưng giá bán đất rẻ nhất là 20 triệu đồng/m2, đắt nhất là 45 triệu đồng/m2.

  Dù lấy giá rẻ nhất là 20 triệu đồng/m2 thì chênh lệch giữa đền bù cho nông dân và giá bán là 19.865.000 đồng/m2, trừ cho chi phí đầu tư các chủ dự án vẫn đạt được siêu lợi nhuận.

  Siêu lợi nhuận này, khiến cho chủ dự án đủ sức mua đứt mọi đảng viên lãnh đạo các cấp liên quan đến việc thu hồi đất.

  Siêu lợi nhuận này sẽ tạo ra “liên minh ma quỷ” giữa chủ dự án và đảng viên lãnh đạo ăn hối lộ.

  Thu hồi đất càng nhiều, đền bù đất càng rẻ thì chủ dự án càng lời to, có lời to các chủ dự án hối lộ cho đảng viên lãnh đạo càng nhiều, nhận được hối lộ càng nhiều đảng viên lãnh đạo thu hồi đất càng tăng, đền bù đất càng rẻ để nhận hối lộ nhiều hơn, “ liên minh ma quỷ” này sẽ càng ngày càng gia tăng việc thu hồi đất của nông dân.

  Điều đặc biệt là “ liên minh ma quỷ” này lại nhân danh những điều tốt đẹp, nhân danh quy hoạch, nhân danh phát triển đất nước… để giựt đất của nông dân, và chúng trở lại tố cáo nông dân vi phạm pháp luật để xua quân cưỡng chế.

  “Liên minh ma quỷ” này nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Trung Ương.

  Thay đổi Luật Đất Đai đúng đắn phải trả quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân

  Khi đất nước chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội, để công bằng, Đảng phải trả quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân.

  Nếu đất đai thuộc quyền sở hữu của nông dân, ai muốn sở hữu đất này phải thoả thuận mua của nông dân, nông dân có quyền ấn định giá bán, nông dân có quyền không bán đất nếu không muốn.

  Thế nhưng, nay Đảng lại chiếm quyền sở hữu đất đai của nông dân, rồi lại giao cho đảng viên của mình quyền thu hồi đất, quyền cưỡng chế đất, khiến cho nông dân mất cả hai quyền là quyền ấn định giá bán và quyền không bán đất nếu không muốn.

  Ở Văn Giang, tiền đền bù cho nông dân chỉ có 135.000 đồng/m2, sau đó chủ dự án chỉ đầu tư vào một ít, giá đất lên đến 20 – 45 triệu đồng/m2, giá trị gia tăng do chuyển mục đích từ đất làm lúa sang đất đô thị chủ dự án hưởng trọn, nông dân chỉ được đền bù rẻ mạt theo giá đất nông nghiệp.

  “Về giá đất bồi thường cho người có đất bị thu hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết: “nhiều ý kiến tán thành việc định giá đất để bồi thường cho người sử dụng đất phải theo mục đích sử dụng tại thời điểm thu hồi, có tính đến công sức đầu tư, bồi bổ của người sử dụng đất, nhưng không tính phần giá trị tăng thêm do quy hoạch của Nhà nước vì phần này không do đầu tư của người sử dụng đất tạo ra. Ngoài giá đất bồi thường, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống, việc làm cho người có đất bị thu hồi”” – theo báo Tuổi Trẻ.

  Thưa ông Giàu:

  Cha ông của nông dân chúng tôi mấy đời bám trụ ở mảnh đất khỉ ho cò gáy, chịu cực khổ thiếu thốn đủ điều để gìn giữ và truyền lại mảnh đất đó cho nông dân chúng tôi, nay mảnh đất khỉ ho cò gáy đó nằm ở địa thế phát triển thành đô thị, gía đất sẽ tăng, vậy tại sao nông dân chúng tôi lại không được nhận phần giá trị gia tăng đó?

  Mấy đời bám trụ của ông bà, cha mẹ chúng tôi ông không thèm tính, vậy theo ông ai xứng đáng hưởng giá trị tăng thêm do đất đó phát triển thành đô thị? Đảng của ông xứng đáng hơn nông dân chúng tôi chăng? Hay các tay trọc phú là chủ dự án xứng đáng hưởng hơn chúng tôi?

  Trong thực tế, hiện nay, chính “liên minh ma quỷ” giữa đảng viên ăn hối lộ và các chủ dự án táp hết giá trị gia tăng này đấy, và cả sau khi luật đất đai sửa đổi theo kiểu không sửa gì cả này “ liên minh ma quỷ” sẽ tiếp tục táp hết giá trị gia tăng khi chuyển từ đất nông nghiệp sang các mục đích sử dụng khác.

  Tôi đưa thêm một thí dụ làm sáng tỏ rằng Luật Đất Đai dù có sửa đổi vẫn bất công với nông dân:

  Giả sử tôi có 1 ha đất là lúa nằm cặp lộ lớn, có một người muốn mua đất của tôi để xây dựng nhà máy, giá thoả thuận là 1 triệu đồng một mét vuông, thế nhưng tôi bán không được, vì muốn chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp phải trình đến Thủ tướng, thế rồi có dự án thành lập khu công nghiệp, đất tôi lọt vào qui hoạch, bị thu hồi và đền bù có 100.000 đồng/m2, vì tôi không được hưởng giá trị gia tăng, không cho tôi bán đất giá cao 1 triệu đồng/m2 rồi thu hồi đền bù giá thấp 100.000 đồng/m2 liệu có hợp lý không thưa ông Giàu?

  Đất tăng giá mà nông dân không được hưởng, để cho các chủ dự án và đảng viên ăn hối lộ hưởng là một chính sách ngu xuẩn và bất công đấy, ông Giàu ạ.

  Không trả quyền tư hữu đất đai cho nông dân thì dù có đổi: “Nhà nước xác định giá đất sát với giá thị trường” thành “giá đất do Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước” cũng sẽ tiếp tục đẻ ra “liên minh ma quỷ” và tiếp tục tạo ra dân oan.

  Không thay đổi Luật Đất Đai để trả quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân, Đảng treo trên đầu nông dân thanh gươm Damocles thu hồi, cưỡng chế đất. Nhưng không trả lại quyền sở hữu đất đai cho nông dân Đảng cũng tự treo thanh gươm Damocles dân oan, dân đối kháng trên đầu chính mình.

  H.K.

  Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Phản hồi: 

  Một điểm nữa là ông này bóp méo số liệu một cách trắng trợn, người ta nói có nửa triệu đơn khiếu nại liên quan đến đất đai thì ông suy diễn ngay thành có nửa triệu hộ nông dân chịu oan ức bởi chính quyền. Thứ nhất, nửa triệu đơn khiếu nại không có nghĩa là nửa triệu hộ nông dân bởi vì một người có thể khiếu nại nhiều lần ở nhiều cấp khác nhau. Thứ hai,nửa triệu đơn khiếu nại không chỉ là khiếu nại về đất nông nghiệp mà còn bao gồm cả đất đô thị. Thứ ba, nửa triệu đơn khiếu nại thì không chỉ duy nhất có đơn của nông dân khiếu nại chính quyền mà một phần không nhỏ là dân kiện lẫn nhau, nhất là khi đất ở các đô thị có giá thì tình trạng tranh giành quyền sử dụng là đáng kể.

  Phản hồi: 

  Ông Hoàng Kim về cơ bản đã hiểu sai khái niệm quyền sở hữu ruộng đất nên toàn bộ bài viết của ông ấy không có giá trị. Để tôi trích ra đây một đoạn về chuyển mục đích sử dụng đất ở hạt Bitterroot bang Motana nước Mỹ trong cuốn "Sụp đổ" của Jared Diamond, một học giả Mỹ nổi tiếng về nghiên cứu lịch sử nhân loại, cuốn sách này đã được xuất bản tiếng Việt 2006 bởi nhà xuất bản Tri Thức.
  [quote="Chương "Dưới trời Montana bao la" trang 82"]Có một ngoại lệ là dự án Hamilton Heights của tôi, tôi mua một nông trại cũ rộng 40 mẫu và hiện đang dự kiến chia thành những lô nhỏ. Tôi trình lên chính quyền hạt một kế hoạch phát triển chi tiết đòi hỏi phải qua ba lần phê duyệt, và tôi đã vượt qua hai lần. Nhưng tới lần thứ ba và là bước cuối cùng, chính quyền tổ chức lấy ý kiến của công chúng. Khoảng 80 người tới dự và phản đối rằng việc chia nhỏ những lô đất có nghĩa là sẽ làm mất đất nông nghiệp...

  "Kế hoạch của tôi bị bác bỏ bởi những nhà quy hoạch của hạt không muốn làm mất lòng 80 cử tri trước một cuộc bầu cử tới gần. Trước khi trình kế hoạch, tôi đã không đàm phán với những người hàng xóm bởi tôi là kẻ cứng đầu. [/quote]

  Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Thứ nhất là đất nông nghiệp luôn phải tuân thủ quy hoạch chung và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được chính quyền chấp nhận. Thứ hai, chủ sở hữu đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất thôi thì chỉ thuyết phục chính quyền là không đủ mà còn phải thuyết phục được các chủ đất xung quanh nữa. Quyền sở hữu đất đai không phải là muốn làm gì với mảnh đất của mình thì làm mà ngược lại phải hành động một cách đầy trách nhiệm với cộng đồng.

  Phản hồi: 

  Người ta không kêu ca vì... người ta được lợi trong cái sự tù mù sở hữu đất đai toàn dân này. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tầng lớp trung lưu v.v... được lợi từ thu mua đất giá rẻ của người nông dân, biến chúng thành những dự án sinh lời hoặc khu sinh thái, nhà ở để hưởng thụ, có ai động tới họ đâu? Trong khi các nhóm đặc lợi tha hồ tung hoành, thì người nông dân thấp cổ bé họng vẫn phải tiếp tục hy sinh lợi ích của mình vì chủ nghĩa xã hội :( Đó là ý mà bài viết muốn nói tới!

  [quote=Kép Tư Bền][quote]Tác giả viết:

  Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?[/quote]

  Ông này làm như thể những người khác thì được tư hữu đất đai, chỉ riêng nông dân không được tư hữu đất đai không bằng! Vớ vẩn.

  Chả có người dân hay DN nào có quyền tư hữu đất đai hết, mà chỉ có quyền sử dụng. Nhưng có ai kêu ca gì đâu.

  Cho nên vấn đề thực chất không nằm ở chỗ "quyền tư hữu" hay "quyền sử dụng", mà là ở cách thức thực thi các quyền đó.[/quote]

  Phản hồi: 

  Cái ông kép tư gì đó cần phải hiểu rằng, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu của người nông dân. Theo ý nghĩa này, thì sở hữu nhà nước về đất đai, không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai, thì với người nông dân coi như đi lên CNXH chỉ có một mình là đúng như tác giả đã viết đấy, thưa ông kép bền ạ

  Phản hồi: 

  [quote=Kép Tư Bền][quote]Tác giả viết:

  Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?[/quote]

  Ông này làm như thể những người khác thì được tư hữu đất đai, chỉ riêng nông dân không được tư hữu đất đai không bằng! Vớ vẩn.

  Chả có người dân hay DN nào có quyền tư hữu đất đai hết, mà chỉ có quyền sử dụng. Nhưng có ai kêu ca gì đâu.

  Cho nên vấn đề thực chất không nằm ở chỗ "quyền tư hữu" hay "quyền sử dụng", mà là ở cách thức thực thi các quyền đó.[/quote]

  Bác Tư Bền lại đánh tráo khái niệm (do vô tình hay cố ý?) khi chỉ ra sự "sai lầm" của tác giả vì cho rằng các khu vực phi nông nghiệp được quyền tư hữu đất đai. Xin bác đọc lại đoạn văn ngắn ấy: tác giả chỉ nói quyền tư hữu thôi, nghĩa là quyền tư hữu các phương tiện sản xuất như xe cộ, máy móc, cơ xưởng, v.v. vốn tương đương với đất đai trong nông nghiệp. Chứ tác giả không nói các khu vực phi nông nghiệp được quyền tư hữu đất đai.

  Bác Tư Bền có nhận ra rằng đất để làm nhà ở/cơ xưởng so với đất làm nông nghiệp khác nhau rất nhiều chứ? Một đàng có cơ sở vật chất/tài sản và con người choán chỗ thì khó/không thể đẩy đi chỗ khác được; đàng kia sau mùa vụ thì đất trống trơn chẳng có gì cả cho nên rất dễ bị chiếm đoạt.

  Dựa vào khác biệt ấy, bác có thể nào đề ra (hay cho biết ai đó đã đề ra) cách thực thi dựa trên pháp luật hiện hành của VN, làm sao cho nông dân khỏi kêu ca không?

  Nếu không thể thì rõ ràng đất đai cho nông dân có vấn đề, và cách giải quyết tốt nhất là trả lại quyền tư hữu cho họ vốn do tự nhiên và phổ thông từ bao đời và ở khắp nơi trên trái đất này.

  Phản hồi: 

  [quote]Tác giả viết:

  Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?[/quote]

  Ông này làm như thể những người khác thì được tư hữu đất đai, chỉ riêng nông dân không được tư hữu đất đai không bằng! Vớ vẩn.

  Chả có người dân hay DN nào có quyền tư hữu đất đai hết, mà chỉ có quyền sử dụng. Nhưng có ai kêu ca gì đâu.

  Cho nên vấn đề thực chất không nằm ở chỗ "quyền tư hữu" hay "quyền sử dụng", mà là ở cách thức thực thi các quyền đó.

  Phản hồi: 

  Nông dân hãy làm một mùa vụ để dành ăn trong cả năm, rồi đình công không làm vụ nào nữa. Không bán bất kỳ một gram thóc cho ai cả, để cho đảng biết nông dân là ai....!!!

  Bây giờ là hành động, không bằng lời nói nữa.