Bùi Văn Bồng - "Đũa thần" ở đâu?

 • Bởi Admin
  31/10/2012
  4 phản hồi

  Bùi Văn Bồng

  Bế mạc HNT.Ư 6: Mục đích thực hiện NQT.Ư 4 là Tám chữ vàng: "cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe"...


  Trung ương 6 "thành công tốt đẹp!"- Một Hội nghị chưa từng có trong lịch sử 82 năm của Đảng ta.(!)

  Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Tống bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị.

  Không phải cứ lập Ban chỉ đạo là xoay chuyển ngay được tình hình như "một chiếc đũa thần". Bởi vì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, vai trò của các đồng chí Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp là cực kỳ quan trọng. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng hãy là một chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh này”.

  Nhưng, sau Hội nghị Trung ương 6, cán bộ đảng viên và nhân dân trong cả nước bị “dội gáo nước lạnh”, quá bất ngờ. Và khi đó, người ta mới nghiệm ra rằng “đũa thần” khó kiếm lắm, mà tính tiên phong của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng bị mất tiêu luôn. Đọc và suy nghiệm, thấy TBT biết khả năng chống tham nhũng không mấy dễ dàng, cho dù Ban Chỉ đạo PCTN có thuộc Bộ Chính trị do TBT giữ chức Trưởng ban cũng chưa chắc làm ra tấm ra miếng gì.

  Khi con người ta thiếu bản lĩnh, không chí quyết thì chẳng làm được việc gì có chất lượng, huống hồ chống được tham nhũng tràn lan như dịch sâu thì càng là việc khó, cần phải thể hiện quyết tâm bản lĩnh rất cao. Vì vậy, ông cũng tinh khôn rào trước đón sau: “… đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài”…

  Vâng, biết là “khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài”. Cả nước biết rồi, tham nhũng nổi lên và thấy rõ ít nhất cũng hơn 20 năm nay, 4 nhiệm kỳ Đại hội Đảng đều thấy nêu sang sảng trong Nghị quyết là “kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng”. Nay còn xác định lâu dài chắc thế hệ 10X hiện nay đã thành cố nội rồi mà tham nhũng càng dầy thêm tham nhũng, kẻ tham nhũng vẫn là ẩn số: “đồng chí X", rồi "các đồng chí Y, Z, W…” trong phương trình mà những người giải quên hết, hoặc cố tình bỏ qua công thức...(?!).

  Còn khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ tướng thay ông Phan Văn Khải (từ nhiệm trước nhiệm kỳ 1 năm), đã hứa một câu xanh rờn: “Làm Thủ tướng, khong chống đựơc tham nhũng thì tôi xin từ chức!”. Nay, bước sang nhiệm kỳ thứ hai rồi, tham nhũng càng lấn sâu, thủ đoạn tinh vi, cấu kết nhóm lợi ích càng chặt chẽ, khó giằng ra lắm! Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng không làm gì có hiệu quả, cho nên Đảng cầm quyền không chịu được, mới bàn cách: “Thôi, tốt nhất để Đảng làm, vì Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện”. Chỉ riêng động thái đó cũng thấy rằng phòng chống tham nhũng dù Ban Chỉ đạo chuyên trách đã gần 10 năm hoạt động hầu như không phòng được gì và cũng không chống được ai, nhất là các vụ lớn, cán bộ có chức quyền cao, làm thất thoát của nhà nước hàng chục, hàng trăm tỉ đồng, lại sinh ra nợ xấu kìm hãm, gây ách tắc cho nền kinh tế, kéo lùi sự nghiệp đổi mới. Thế mà ngay như kỷ luật Đảng coi như "chịu trách nhiệm về chính trị” mức nhẹ hều là khiển trách cũng không có, nói gì đến từ chức?

  Hóa ra, Thủ tướng chỉ là “nói dzậy mà hổng phải dzậy”, có thấy ai từ chức đâu. Hơn nữa, qua 129/175 lá phiếu tại Hội nghị Trung ương 6 mới rồi, người ta càng thấy rõ là ông TBT NPT nói cũng không sai: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm”.

  Vậy nên, cái "đũa thần" mà TBT đã nêu không ở đâu xa. Đó là lòng dân, là thực thi dân chủ một cách thực sự có hiệu quả cao, là Nhà nước pháp quyền - "sống là làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" - như pa-nô, khẩu hiệu đỏ rực. Đó là thực hiện nghiêm nguyên tắc điều lệ Đảng, kỷ cương phép nước, có bản lĩnh tự chủ, tự quyết, không thỏa hiệp với bất cứ ai hoặc làm theo sự chỉ đạo của bất kỳ thế lực nào....

  Nếu không làm được như thế, “đũa thần” dù muốn cũng không thể có, vì Phật, Bụt đâu có giao đũa thần cho những người mà ngay như cầm quyền cũng không biết cách cầm cho chắc ăn, không biết tôn trọng "thực tế khách quan", không xem xét "khách quan, khoa học, biện chứng", tùy tiện làm theo ý chủ quan, theo sự cạn suy của mình... (chắc Phật nghĩ: Giao đũa thần cho người không biết quý sự thần diệu của sức mạnh đoàn kết toàn dân, sức mạnh công lý, lẽ phải, không khéo bị bọn gian tham ăn cắp đem bán chuyển thành vàng, ngoại tệ).

  Còn tính tiên phong, nhắc lại như TBT nêu lên: “Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng hãy là một chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh này”. Rõ là họ đã rất tiên phong. Tiên phong trong việc bỏ lá phiếu cho xong, rồi về, tiếp tục củng cố “trận địa tham nhũng” để khi cần là kịp thời phản pháo, trả đũa lại ai chống tham nhũng. Chỉ có dzậy và chỉ dzậy, không mong gì hơn. Vì thế, trời sinh ra tiếng gáy của con gà trống sau khi đã sung sướng phạch, phạch trên lưng con gà mái, nhảy lên chỗ cao nhất trên đụn rạ: “Đời-có-thế-mà-thôi (!).

  Bùi Văn Bồng

  - Này con, hỏi ý kiến của con, nhà ta "dân chủ" mà! Coi như bố có lỗi, con đánh bố đi!

  - Thôi, kỳ lắm, ai lại ngược đời, con lại đánh bố bao giờ, mang tội "dưới kỷ luật trên", bất hiếu lắm! ... Hì, hì.. con chưa đánh, bố đã mếu máo rồi, thấy "xương nhắm", tha cho bố đấy!

  - A! Thằng này giỏi, biết ý tứ! Vậy là con tha cho bố? ... Hí hí, he he... thế là bố công khai với mọi người: "Ta không có lỗi gì cả!"...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Đồng chí Bùi Văn Bồng (không biết có họ hàng vì với Bùi Văn Nịt không? Là đại tá đương chức mà viết thế này thì đúng là quân đội nhân dân, "ở nhân dân mà ra, được dân tin, được dân yêu muôn phần". Đây mới chính là tấm gương cho quân đội ta học tập. "Văn là người", qua bài này cũng thấy được dù con người Việt Nam dù ở lĩnh vực nào, làm việc gì cũng có người tốt, kẻ xấu, dân không mất hết hy vọng ở những người cầm súng. Quay bút trước, rồi quay súng sau, tư tưởng có trước, hành động có sau. Những người đồng ngũ trước đây còn hy vọng... Tôi lại liên hệ đến đại tá Bùi Tín. Hoan hô họ Bùi. Một anh bạn họ Bùi nói với tôi: "Họ Bùi chưa bao giờ làm vua, nhưng có nét chung của họ Bùi..." Có "Bút thần" xuất hiện thì sẽ có nỏ thần. Xin đừng "nỏ thần sơ ý trao tay giặc..."

  Bài phân tích rất hay
  Nhưng cái chuyện nhỏ kèm theo thì không hay chút nào.
  Cứ ví von thế này thì đừng trách sao nó ngồi xổm trên luật pháp.
  Ngày nào người dân (đặc biệt là giới cầm bút) còn tự ví mình là con và coi một ai đó trong đám cầm quyên là bố, thì nó sẽ tiếp tục hành xử gia trưởng. Tức là 1 cách xử xự theo lệ nhà mà bất cần luật nước.
  Và như thế là nó ngồi xổm luôn trên đầu dân (tính luôn người cầm bút).
  Tự mình đã tư duy thế thì làm sao trách nó được!
  Ngió qua tưởng đâu vui, nhưng ký thực là đúng theo ý nó muốn chúng ta luôn giữ đúng vị trí làm con của nó.
  Phải tự mình chấm dứt kiểu suy nghĩ đó trước khi hy vọng chấm dứt cái chế độ đã đẻ ra nó. Ngay cả trên chuyện phiếm hay biếm.
  Ông Đinh Tấn Lực có bài Mối tương quan mất dạy có đăng trên diễn đàn này, rất đáng ngẫm.

  Vậy nên, cái "đũa thần" mà TBT đã nêu không ở đâu xa. Đó là lòng dân, là thực thi dân chủ một cách thực sự có hiệu quả cao, là Nhà nước pháp quyền - "sống là làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" - như pa-nô, khẩu hiệu đỏ rực. Đó là thực hiện nghiêm nguyên tắc điều lệ Đảng, kỷ cương phép nước, có bản lĩnh tự chủ, tự quyết, không thỏa hiệp với bất cứ ai hoặc làm theo sự chỉ đạo của bất kỳ thế lực nào....

  Chính xác, bác Bổng đã nêu lên chân lí của vấn đề.

  Ông tổng Trọng nói: "đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước."

  Tôi không hiểu "đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ" thì có "vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài" bằng đánh Mỹ hay không? Ông Trọng Lú thử so sánh xem sao? Lúc thì Đảng bảo để "Đảng và nhà nước lo", nay thì lại hô hào "toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị" cùng vào cuộc và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng."
  Đảng lãnh đạo đã bao nhiêu năm nhưng toàn thất bại thì Đảng nên để người khác thay chứ. Đảng này đã thất bại liên tiếp mà vẫn khư khư giữ vai trò lãnh đạo thì đến tết Công Gô cũng không hết tham nhũng.
  Rồi ông Trọng lại nói tiếp: "Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng hãy là một chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh này”.
  Chính các đồng chí TƯ tham nhũng thì lại hô hào các đồng chí ấy tiên phong, có tiên phong tham nhũng thì có.
  Đảng hô hào dân chống tham nhũng nhưng chính Đảng tha cho đồng chí TƯ tham nhũng cỡ bự thì hoá ra dân có tham gia cũng thành công cốc, nước đổ lá khoai hay sao? Không biết ông Trọng còn lú đến bao giờ? Nếu ông làm trưởng ban phòng chống tham nhũng mà tham nhũng vẫn không hết thì ông co từ chức hay không? Hay cứ để ông giữ ghế phòng chống tham nhũng cho đến tết Công Gô, vì chờ đến Tết Công gô cũng không hết tham nhũng. Chính các ông đã tham nhũng cả tiền đem bán "đũa thần " rồi cũng nên.