Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị (10/2012)

 • Bởi Innova
  20/10/2012
  3 phản hồi

  Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.

  Cuộc chấn chỉnh triều đình mùa thu không thành công. Vệ Kính Vương rơi nước mắt trước bàn dân thiên hạ giãi bày tâm tư. Dân khắp nơi ai cũng bàng hoàng nghe kết quả cuộc chấn chỉnh mơ hồ, tâm trạng chán chường. Nhất là lúc giá cả vẫn tăng vọt, đắt đỏ lên hàng ngày. Dân tình chạy ăn từng bữa

  Khi trước lúc chấn chỉnh, dư luận ồn ào kể xấu nhà Chúa. Bộ Hình cho người đi lùng bắt gắt gao kẻ nào đưa tin ấy, đồng thời bộ Huấn cũng ra sức tuyên truyền phản bác và kêu gọi khẩn trương tìm bắt trừng trị những kẻ phao tin nói xấu nhà Chúa.

  Cuộc chấn chỉnh không đi đến đâu, Chúa có mệnh trời, lúc trước sang Tề chầu xin che chở, trong nước kinh tài nắm cả, thật là thế lực nghiêng trời , lệch đất. Việc Chúa thoát nạn âu cũng là lẽ thường, uy thế nhà Chúa lúc này lớn rộng khắp thiên hạ. Như con chim hồng hộc đủ lông cánh bay trên trời cao, dẫu Bàng Mông, Hậu Nghệ cũng không thể nào bắn tới.

  Nhà Chúa vững như bàn thạch sau phút xôn xao, dư luận ồn lên trách cứ nhà Sản bất tài, mọi oán trách đổ lên đầu Vệ Kính Vương. Lạ thay lời oán trách khắp hàng cùng, ngõ hẻm chê trách nhà Sản, chê trách Vương như thế. Mà bộ Hình, bộ Huấn dường như tảng lờ không biết những lời oán thán, chê bai ấy. Đã thế bộ Huấn còn vác loa đi khen ngợi cuộc chấn chỉnh của nhà Sản đã thành công, đạt nhiều kết quả tốt.

  Bây giờ tạm yên, nhà Chúa mới đem những phường văn sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ chống Tề đem ra trừng trị. Từ lúc Chúa lên ngôi, không khi nào nhà tù không có người chống Tề ở cả. Lứa này về có lứa khác gối đầu thay thế, lớp trước sắp về thì lớp sau sắp đem ra xử. Lớp trước sắp đem ra xử thì bắt thêm lớp sau để kế tiếp tuần hoàn cho nhịp nhàng như dòng nước không bao giờ cạn.

  Đầu thu xử ba văn sĩ chống Tề mức án nặng nề, giữa thu xử tiếp hai nhạc sĩ, cuối thu bắt thêm một nữ học trò can tội làm thi sĩ chống Tề. Mưu thần nhà Chúa thật hiểu thế thời. Bắt người chống Tề thì nhà Sản không thể không đồng tình, lại được lòng của Tề nữa. Vì thế bộ Hình đang mở chiến dịch rà soát những đối tượng kháng Tề để lên biện pháp đấu tranh.

  Nước Vệ nhờ thế trở nên ổn định chinh sự, hoà bình bốn cõi. Nhân dân tuy khổ sở vì thuế má, gạo châu, củi quế nhưng an tâm vì không có xáo trộn, binh đao.

  Chúa vững vàng như thế, bầy tôi mưu kế như thế ,tựa chim hồng hộc đủ lông cánh.

  Lẽ nào không bay cao, xem trăm họ dưới đất thuộc giống gì.!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Bác NBG có nhiều bài viết hay, thâm thúy, sâu sắc, phải ngẫm nghĩ, suy diễn mới hiểu. Nhưng nhiều người (có lẽ chỉ là nhưgnx người lao động bình thường, tí trình độ) lại thíc nói thẳng, nói đơn giản, đọc là hiểu ngay. Chiều được mọi người, mọi đối tượng độc giả là điều khó, chắc không làm được. Nay tôi có mắy thắc mắc chẳng biết hỏi ai, xin hỏi bác, hy vọng được đáp ứng:
  1- Nay ta có nhiều thành phần kinh tế, nhưng chỉ có một thành phần tư tưởng, như vậy nó có vênh với lý luận đã dạy cho các đối tượng Đngr không? Chẳng biết các vị trong Hội đồng lý luận TƯ giải thích vấn đề này như thế nào? Hay các vị ấy né tránh? Né tránh các vấn đề mâu thuãn giữa lý luận và thực tế là căn bệnh của các nhà lý luận XHCN.
  2- Hiện nay có tình trạng nhiều con em gia đình nông dân đi học các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội, nhà trường dạy đủ mọi điều hay về chế độ XHCN, về lý tưởng của Đảng và bác Hồ. Thế nhưng về nhà mới tháy một thực tế vô cùng phũ phàng, đó là nhà bị cướp ruộng đất, làm nguồn kinh phí do cha mẹ trợ cấp để theo học bị ảnh hưởng, có khi bị cắt, gây rất nhiều khó khăn. Vậy giải thích, động viên con em thế nào để chúng theo học tiếp? Nếu không tiếp tục học thì không thoát khỏi kiếp "con trâu đi trước cái cày đi sau và người nông dân đi sau tiếp", mà ở nông thông thì bị lũ "đầy tớ" cường hào mới áp bức đủ đường, khổ cực lắm, bác ơi!

  "Đầu thu xử ba văn sĩ chống Tề mức án nặng nề, giữa thu xử tiếp hai nhạc sĩ, cuối thu bắt thêm một nữ học trò can tội làm thi sĩ chống Tề".
  Nhục ơi là nhục!

  Xem bài này tự dưng nhớ đến câu:
  "Nguyễn Hữu Chỉnh như con chim bằng, cánh lông tỏa rộng cả đất Bắc"
  (trong một lời giới thiệu cuốn Hoàng Lê nhất thống chí, không nhớ ai viết).