Nguyễn Văn Thạnh - Đảng và Vua

 • Bởi Admin
  06/10/2012
  20 phản hồi

  K.s Nguyễn Văn Thạnh


  Tôi thấy ở đảng là hình ảnh của Vua.

  Thời phong kiến: Nếu ngày nay có một phép lạ là vị anh hùng dân tộc Lê Lợi sống dậy, nói với muôn dân rằng “xưa nước nhà bị quân Minh xâm chiếm, toàn dân tộc phải sống kiếp nô lệ với thảm cảnh “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ”, ta có công đánh đổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, quyền lãnh đạo đất nước này muôn đời của ta và con cháu ta. Các ngươi phải bàn giao chính quyền lại cho con cháu ta” thì sẽ thế nào?

  Ngày xưa khi nước ta còn có vua, người dân chưa biết đến các quyền cơ bản của con người. Vì vậy họ tin đất nước này là của vua – vì vua là con trời (thiên tử) sai xuống để cai trị. Họ chấp nhận cho vua quyền lãnh đạo, quyền sinh sát và Vua bắt mọi người phải phục vụ mình. Chẳng hạn như vua có quyền đem dân chúng và đất đai cho bất kì ai để có được một cái lợi nào đó như lấy được công chúa con vua khác. Ngày nay người dân đã biết đến các quyền cơ bản của con người. Cho nên dù là anh hùng dân tộc, có công lớn đánh đuổi ngoại xâm, nhưng chắc chắn là điều trên không ai ủng hộ và chấp nhận.

  Tư tưởng chính trị hiện đại: Ngày nay, ai cũng biết quyền lực nhà nước đến từ sự ủy quyền của người dân, không còn kiểu Vua, cha truyền con nối nữa. Bất cứ ai muốn nắm quyền phải vận động tranh cử, phải có chương trình hành động mang lại lợi ích cho người dân, trên cơ sở đó thuyết phục họ bỏ phiếu bầu mình. Đây là sinh hoạt chính trị thành nếp ở các nước văn minh. Và gần như dân xứ nào hết chế độ vua chúa cũng biết và thực hiện như vậy.

  Nghệ thuật biến hóa của đảng: Một điều thực tế là hiện nay nếu một cá nhân hay một tổ chức nào đứng ra cai trị nhân dân đời đời kiếp kiếp, “cha truyền con nối” mà không có sự ủy quyền của người dân đều là phi pháp dưới con mắt người dân cũng như thế giới. Vậy ĐCS muốn cai trị mãi mãi và muốn hợp thức hóa điều trên, họ làm thế nào?

  Trước hết vấn đề phải hợp pháp hóa vị trí Vua của họ: ghi vào hiến pháp điều 4 để khẳng định quyền lãnh đạo độc tôn, toàn diện, mãi mãi không ai được quyền thay thế họ. Nên nhớ là hiến pháp này được quốc hội thông qua trên 99% đồng ý và điều đặc biệt ở đây là đến hơn 95% các đại biểu là đảng viên ĐCS. Đây là một điều phi pháp chưa có quốc hội nước nào làm trừ nước Đức dưới thời phát xít Hitler. Sẽ như thế nào nếu các nước dân chủ, khi đảng nào đó nắm quá bán ở quốc hội tiến hành bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp điều tương tự. Thật nực cười đúng không? Rõ ràng đây là hành vi tiếm quyền phi pháp. Điều này cho thấy sự không chính danh của điều 4 hiến pháp. Đó là lý do vì sao ông Nguyễn Minh Triết phải hốt hoảng “bỏ điều 4 là tự sát”.

  Điều biến hóa tiếp theo là: ĐCS không thể nhân danh thánh thần, thiên tử để đứng ra cai trị nên họ cần lập bình phong cho việc này. Họ lập ra các tổ chức hợp pháp: quốc hội, chính phủ, chủ tịch nước. Và họ đạo diễn việc bầu cử cho có tính dân chủ nhưng kỳ thực rất mị dân. Bỡi lẽ: người được bầu là người họ cử ra (đảng cử-dân bầu), dân bầu ai không quan trọng vì cuối cùng thắng cử vẫn là người của đảng. Còn điều này nữa: đó là người tổ chức bầu, người giám sát, người kiểm phiếu, người công bố, truyền thông kết quả đều là người của đảng. Với vở kịch bầu cử này thì họ muốn có một con bò ra lãnh đạo cũng được: chỉ việc cử hai con bò ra ứng cử, thế nào cũng có một con trúng cử. Rõ ràng việc bầu bán là một trò hề, tốn thời gian, tiền của nhân dân. Họ đã ảo thuật việc nắm quyền phi pháp qua một vở kịch bầu cử. Đó là lý do vì sao có những tên đại biểu quốc hội ngồi vào ghế chỉ để ngủ trong khi dân ở mọi miền lầm than.

  Lãnh đạo cái xứ sở nhỏ bé, còn nghèo nàn này không phải một hệ thống quyền lực mà có hai hệ thống chạy song song từ trung ương đến địa phương: hệ thống đảng và hệ thống nhà nước. Cao nhất hệ thống đảng là bộ chính trị với vị tổng bí thư, cao nhất bên nhà nước là chính phủ với vị thủ tướng và buồn cười là vị thủ tướng cũng có chân ở bộ chính trị, dưới quyền vị tổng bí thư. Dân nghèo khổ nhưng phải è cổ đóng thuế để nuôi hai hệ thống cai trị này. Tại sao cần đến hai hệ thống? Vì một thực quyền nhưng phi pháp: đảng, một ảo nhưng hợp pháp và bù nhìn: chính phủ. Dân Việt thật sự bị nạn một cổ hai tròng.

  Xưa khi nước ta dưới chế độ phong kiến tài sản đất nước: đất đai, rừng, biển là của Vua. Vua tuyển quan lại giúp việc mình, cấp bổng lộc cho họ, vua muốn lấy đất nơi nào, cấp cho ai là quyền của Vua, toàn bộ nguồn sống của một đất nước là của Vua. Vì vậy nhân dân ăn gì, uống gì, làm gì cũng nghĩ là ơn Vua. Ngày nay chuyện như vậy rõ là chuyện ngu muội. ĐCS đã biến điều ngu muội đó thành hiện thực thế nào?

  Cũng giống như vua, họ cần có quyền hành với mọi tài sản, mọi kế sinh nhai trên đất nước. Tất nhiên không thể tuyên bố đất của đảng, nước của đảng, trời của đảng như Vua được. Vậy họ làm cách nào? Một ảo thuật tuyệt vời cho vấn đề này: sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý. Cái thực thì họ nắm, cái danh thì dân giữ. Nghe đến sở hữu toàn dân “người dân ai cũng có phần ở nhà máy, sân bay, bến cảng, rừng vàng, biển bạc,...”, họ có vẻ vui sướng vì điều đó. Đó chỉ là cái danh hão, dù họ là kẻ hành khất xin ăn qua ngày cũng chẳng vì sở hữu đó mà khá hơn. Thực tế thì mọi nguồn sống, nguồn lực nằm trong tay đảng, vì sao vậy? Vì tất cả các cán bộ điều hành, quản lý từ chính quyền đến doanh nghiệp đều là người của đảng. Vì vậy mới có chuyện nực cười đảng muốn lấy đất của ai thì lấy, bồi thường mức nào do đảng quyết dù có phi lý đến mức không tưởng “bồi thường 5.000 m2 đất giá 2 triệu, giao cho chân tay bán lại giá vài tỷ”, nếu dân không tuân lệnh đảng sẽ dùng công an, quân đội cưỡng chế. Nếu có khiếu nại hoặc kiện cáo thì người điều tra, xét xử cũng là người của đảng. Nếu cần tranh luận thì đảng dùng bộ máy truyền thông khổng lồ của mình từ trung ương đến địa phương để định hướng dư luận, để lu loa hoặc bưng bít. Nên chú ý là tất cả các việc làm đó đảng sẽ dựa vào các bình phong “chính phủ, nhà nước” để hợp pháp hóa. Rõ ràng đảng khôn ngoan và thâm sâu.

  Tất cả kế sinh nhai là nằm trong tay Đảng. Đất đai thì bị thâu tóm bỡi chiêu bài sở hữu toàn dân. Nhà máy, cơ sở công nghiệp thì chiêu bài quốc hữu hóa. Nếu ai đã trải qua giai đoạn bao cấp thì biết sự kinh hoàng khi nguồn sống nằm trong tay đảng với cái tem phiếu mua gạo. Còn nghiệt ngã hơn thời vua chúa. Hiện nay có nới lỏng hơn nhưng nguyên lý trên vẫn còn: đất đai, điện, xăng dầu, cảng biển, nhà máy, xí nghiệp quan trọng, viễn thông, truyền thông,….đều nằm trong tay điểu khiển của đảng. Ai chống đảng trong cái xứ sở này là có nguy cơ không có đất dung thân.

  Tính pháp lý của chức tổng bí thư: Chúng ta thấy một thực tế ở nước ta nguyên thủ đảng là nguyên thủ đất nước. Thực tế đó tồn tại là dựa trên sự tiếm quyền bất hợp pháp của ĐCS hiện nay. Đúng lý ra nguyên thủ đất nước phải là do dân bầu vì quyền lực nguyên thủ đến từ sự ủy quyền của dân, họ phải do dân chọn. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ được các nước cùng phe nhóm: Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn xem là nguyên thủ, còn tất cả các nước có nền dân chủ đa nguyên không xem là nguyên thủ, chỉ xem như đảng trưởng của một nhóm người.

  Trên đây là vài nét để chúng ta thấy tính không chính danh hiện nay của ĐCS trong việc độc tôn nắm quyền đất nước. Họ là một bản sao của chế độ phong kiến xưa kia: độc tôn, cha truyền con nối, nắm hết tài sản-sinh kế người dân trong tay. Chỉ khác là họ biến hóa một chút cho hợp thời bằng những thủ đoạn tinh tướng: bầu cử trò hề, lập quốc hội bù nhìn, lập chính phủ tay sai để dễ bề điều khiển. Mọi quyền lực thực của đất nước nằm ở bộ chính trị mà cái bộ này chẳng do người dân bầu, nó là một nhóm chóp bu của một băng đảng mang tên ĐCS.

  Kết luận: Lịch sử Việt Nam vẫn chưa qua chế độ phong kiến thối nát mà còn tệ hơn chế độ phong kiến, chỉ có một sự khác biệt nhỏ là thay vì một vị là làm Vua, chúng ta có Vua tập thể với 14 vị. Điều cay đắng là 14 vị này gánh trách nhiệm giang sơn đất nước không nặng như các đấng thiên tử xưa kia, thưa đồng bào!

  K.s Nguyễn Văn Thạnh

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  20 phản hồi

  Phản hồi: 

  Trị nói đúng

  Có điều tôi không hiểu dân ta lại ủng hộ đảng Cộng Sản thế . Rõ ràng, đảng Cộng Sản có coi dân là cái thớ gì đâu, đánh dân chết lên chết xuống, cải cách ruộng đất chết -theo thống kê- gần 200 ngàn, đánh tư sản, cướp đất dân, triệt đường sống của dân, dân oan thì bị ức hiếp đến chết cũng không màng, bị công an đánh chết ... Ôi, chuyện dân chết về tay chính phủ nhiều đến nỗi không kịp quan tâm . Vừa rồi thủy điện nhà nước xả lũ dìm chết cả làng, thiên hạ coi như pha .

  Đảng nói dân trí thấp là đúng quá rồi . Dân trí thấp nên bị đảng đánh chết lên chết xuống mà vẫn một lòng trung kiên với đảng . Có ông bị đấu tố chết sạch cả ông bà cha mẹ, nhà tan cửa nát vẫn còn tin vào sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng Sản .

  Dân trí kiểu này không cần dân chủ, chỉ xứng đáng được đảng Cộng Sản lãnh đạo thôi .

  Phản hồi: 

  [Đại đa số nhân dân ta đang một lòng một dạ ủng hộ đảng ta cầm quyền. Bằng chứng hùng hồn là có ai đòi khởi nghĩa, lật đổ chính quyền này nọ đâu, trừ một thiểu số vốn mang nhiều tham vọng cá nhân, ảo tưởng. Nếu đâu đó có một số hiền nhân quân tử vốn nặng lòng ưu tư, lo lắng cho tương lai tươi sáng của tổ quốc dân tộc ta, muốn đất nước ta ngày càng gia tốc, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì họ cũng sẽ chỉ góp ý, kiến nghị trên tinh thần hòa nhã, cởi mở, xây dựng, tích cực cho đảng ta chứ không như các luận điệu xuyên tạc, kích động đầy ác ý, tức tối của các thế lực thù địch phản động.](Trích phản hồi của Trị)

  Chỉ một đoạn bình luận trên đây của Trị đủ thấy là bệnh "Kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa" mà Lenin từng lên án vẫn luôn ngự trị trong đời sống chính trị VN hiện nay.

  Nếu Trị tự tin như vậy thì tôi thách Trị và ĐCSVN dám tổ chức trưng cầu dân ý (không tốn kém lắm đâu)về Thể chế chính trị của VN đấy : Xem nhân dân VN sẽ lựa chọn thể chế Đa nguyên đa đảng Tam quyền phân lập hay độc đảng toàn trị nhất nguyên (chế độ hiện nay) ? Tất nhiên là có cho kẹo ĐCSVN cũng không dám, vì biết trước là sẽ thua cuộc. Tất nhiên là hiện nay Đcsvn vẫn giữ được chính quyền dựa vào súng ống, tuyên truyền lừa gạt và bộ máy công an ăn hại còn đảng còn mình. Nhưng vẫn có gì đấy như ăn cơm va phải sạn, húp bát canh có con sâu, có quyền cao nhưng không có chức trọng, có giàu nhưng không có sang, phú mà không quý có khác gì thằng lưu manh vừa móc túi được cái ví đút vào túi của mình rồi la ầm lên là ví tiền của tao hay giống như đứa trẻ chăn trâu chân lấm tay bùn hôi như cú người đầy rận mặc áo gấm vừa trộm được rồi la lớn "Vua đây". Người quân tử phải có chính danh, nếu Đcsvn không dám cho trưng cầu dân ý về quyền lãnh đạo của mình (rất ít tốn kém mà-không phải như tổng tuyển cử đâu) thì thực sư không có tính chính danh do đó vẫn chỉ là một thằng tiểu nhân không hơn không kém !

  Tôi thách Đảng cộng sản VN dám tổ chức trưng cầu dân ý về quyền lãnh đạo của mình đấy ! Bố bảo cũng không dám, vừa mới nghe nói tới chắc đã sợ thọt d.. lên cổ rồi ! Còn Trị với dọng lưỡi của bọn lưu manh (la ó cái đek giề !) chắc cũng sợ thun d.. lại rổi. Đến đây không thể không nhớ tới cựu hoàng Bảo Đại với câu nói bất hủ "Chúng mình già trẻ lớn bé mắc lừa bọn du côn".

  Xin hỏi Trị tại sao các nước giàu có văn minh gấp chục lần và trăm lần VN như Anh,Pháp,Mỹ,Nhật,Đai Hàn,Đài Loan,Singapore người ta lại không áp dụng và duy trì cái thể chế như của đảng của Trị mà chỉ có tại VN- một trong những nước nghèo nàn lạc hậu và tăm tối nhất thế giới. Đến bao giờ thì Dân tộc VN mới có thể thoát khỏi kiếp bị trời đày ! Hay là kiếp trước chúng ta phạm tội tập thể gì chăng ? (lại tập thể!!)

  Bài viết của Nguyễn văn Thạnh có cách trính bày mạch lạc đơn giản dễ hiểu tuy nội dung không có gì mới mà đều đã từng được đề cập đến trong các tác phẩm của Hà Sỹ Phu và các bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn văn An nguyên chủ tịch QH.

  Vấn đề là phải làm gì và làm thế nào, chúng ta viết và nói mãi từ lâu rồi mà vẫn lại là ông Vũ như Cẩn ! S.O.S.

  Phản hồi: 

  Đọc xong cái bài này của chú Thạnh thì bỗng dưng muốn hét, thông minh, sáng tạo cái con coặc ! cần cù lần thì đúng.

  Phản hồi: 

  [quote=Hà Van Trung]Sao lắm thằng phá rối phản động nhỉ. Không hiểu nó ăn quái gì mà muốn làm loạn đất nước nhỉ. Chỉ có các tổ chức phản động cho đâu vài sen là múa lên cho oai.[/quote]

  Có phải là bạn muốn nói các đảng viên trong trung ương đảng CS là phản động không ? Chậc, hoàn toàn đồng ý với bạn. Cứ coi gương của Bạc Hy Lai, đảng viên CS trong bộ chính trị thì biết, toàn là một bọn tham nhũng, phản động, phản nhân dân, phá hoại đất nước cả

  Phản hồi: 

  [quote=Hà Van Trung]Sao lắm thằng phá rối phản động nhỉ. Không hiểu nó ăn quái gì mà muốn làm loạn đất nước nhỉ. Chỉ có các tổ chức phản động cho đâu vài sen là múa lên cho oai.[/quote]

  Chú định nghĩa từ phản động cho anh nghe!
  Chú ăn cái quái gì mà hèn với giặc (tàu) ác với dân?

  Phản hồi: 

  Sao lắm thằng phá rối phản động nhỉ. Không hiểu nó ăn quái gì mà muốn làm loạn đất nước nhỉ. Chỉ có các tổ chức phản động cho đâu vài sen là múa lên cho oai.

  Phản hồi: 

  " phản kháng bằng cách quay phim, chụp hình những việc tồi tệ đang xảy ra nhan nhản ở VN mỗi ngày, rồi đưa lên báo đài". Trong khi báo đài cũng do "bọn lưu manh có quá nhiều sức mạnh" này kiểm soát. Quyền " xử" cũng trong tay chúng. Dân tay không " làm gì được " "đám vua thời hiện đại này"?! Ở tp cũng không thể kéo cả làng ra, mỗi người một gậy "tự xử" đám lưu manh này y như mấy thằng trộm chó ở Nghệ An, Hải Dương?

  Phản hồi: 

  Nói cho cùng, chỉ những cộng đồng xã hội của những kẻ nhược tiểu, hèn nhát, và ích kỷ thì mới có những chuyện như trong video clips xảy ra. Một cộng đồng mà những con người biết yêu thương, đoàn kết thì những kẻ khốn kiếp làm chó săn cho những con chó săn khác không thể nào đánh đập những người dân vô tội một cách trắng trợn, táo tợn như thế kia.

  Nói cho cùng, não trạng dân VN u tối quá nên phải đáng để bị đè đầu cỡi cổ bởi một đám "vua thời hiện đại."

  Thử hỏi: nếu hàng triệu triệu người sẵn sàng để những kẻ vừa ngu vừa ác khác đè đầu cỡi cổ, thì chỉ có hai khả năng:

  1. Những kẻ bị đè đầu cởi cổ ngu hơn nhưng kẻ đang đè đầu cởi cổ.

  2. Những kẻ đang bị đè đầu cởi cổ có thể khôn ngoan hơn đám đè đầu cởi cổ họ những toàn là những kẻ hèn nhát, nhụt chí đến nhũn nhặn của loài sâu trùng.

  Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh hay nói rằng bọn lưu manh này có quá nhiều sức mạnh dân đen không làm gì được. Với sự hiện hữu của máy điện thoại cá nhân vừa có thể chụp hình, quay phim, thu âm. Nếu mỗi cá nhân có ý thức và phản kháng bằng cách quay phim, chụp hình những việc tồi tệ đang xảy ra nhan nhản ở VN mỗi ngày, rồi đưa lên báo đài hay youtube hay Facebook, liệu tội ác của những kẻ thống trị có ngày càng tàn bạo như hiện nay?

  Phản hồi: 

  [quote=Trị]Các cô các chú la ó cái đek giề !

  Phong kiến, dân chủ hay rân chủ gì gì đi nữa thì cũng phải lựa chọn người xứng đáng để trao quyền.

  Xưa muốn lên làm vua được thì cũng phải là hạng anh hùng cái thế, tụ tập hiền tài, khởi nghĩa đập tan được triều đại thối nát hiện hữu, thì mới lên ngôi dựng nghiệp cho triều đại mới chứ. Hạng tiện dân thì liệu làm được gì ?

  Thử xem trên đất nước thân yêu của chúng ta hiện nay còn lực lượng nào xứng đáng hơn đảng ta, kể cả về bề dày thành tích, công lao, truyền thống cách mạng lẫn thành tựu dựng nước, giữ nước hiện tại. Thực tế lịch sử cận hiện đại của dân tộc ta đã ghi chép rõ ràng từng trang sử vàng của đảng ta như thế, hôm nay và cho mãi mãi mai sau.

  Đại đa số nhân dân ta đang một lòng một dạ ủng hộ đảng ta cầm quyền. Bằng chứng hùng hồn là có ai đòi khởi nghĩa, lật đổ chính quyền này nọ đâu, trừ một thiểu số vốn mang nhiều tham vọng cá nhân, ảo tưởng. Nếu đâu đó có một số hiền nhân quân tử vốn nặng lòng ưu tư, lo lắng cho tương lai tươi sáng của tổ quốc dân tộc ta, muốn đất nước ta ngày càng gia tốc, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì họ cũng sẽ chỉ góp ý, kiến nghị trên tinh thần hòa nhã, cởi mở, xây dựng, tích cực cho đảng ta chứ không như các luận điệu xuyên tạc, kích động đầy ác ý, tức tối của các thế lực thù địch phản động.

  Nếu xã hội, đất nước ta không cần phải chia thành nhiều phe phái, tổ chức ứng cử, bầu cử rắc rối, làm tốn kém, lãng phí tiền thuế của dân, kích thích chủ nghĩa cá nhân phe nhóm đầy vị kỷ, gây chia rẽ trầm trọng giữa các tầng lớp xã hội, mà nhân dân ta vẫn có thể sống an vui trong sự cai trị sáng suốt, tài tình của một lực lượng cầm quyền tiên phong, tiến bộ, đầy uy tín và bản lĩnh như đảng ta, thì há chẳng phải là phúc lớn của dân tộc ta lắm ru ? nếu mang đi so sánh với nhiều dân tộc khác hiện đang phải gánh chịu rất nhiều bất ổn, loạn lạc trên thế giới hiện nay.

  Không nên đứng núi này trông núi nọ, tham bát bỏ mâm, ganh ăn đập bát các bạn ạ.[/quote]

  Này thì "anh hùng cái thế" này:

  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130715/bi-don-vi-cu-cai-csgt.aspx
  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130715/video-clip-bi-don-vi-cu-cai-c...

  Phản hồi: 

  Các cô các chú la ó cái đek giề !

  Phong kiến, dân chủ hay rân chủ gì gì đi nữa thì cũng phải lựa chọn người xứng đáng để trao quyền.

  Xưa muốn lên làm vua được thì cũng phải là hạng anh hùng cái thế, tụ tập hiền tài, khởi nghĩa đập tan được triều đại thối nát hiện hữu, thì mới lên ngôi dựng nghiệp cho triều đại mới chứ. Hạng tiện dân thì liệu làm được gì ?

  Thử xem trên đất nước thân yêu của chúng ta hiện nay còn lực lượng nào xứng đáng hơn đảng ta, kể cả về bề dày thành tích, công lao, truyền thống cách mạng lẫn thành tựu dựng nước, giữ nước hiện tại. Thực tế lịch sử cận hiện đại của dân tộc ta đã ghi chép rõ ràng từng trang sử vàng của đảng ta như thế, hôm nay và cho mãi mãi mai sau.

  Đại đa số nhân dân ta đang một lòng một dạ ủng hộ đảng ta cầm quyền. Bằng chứng hùng hồn là có ai đòi khởi nghĩa, lật đổ chính quyền này nọ đâu, trừ một thiểu số vốn mang nhiều tham vọng cá nhân, ảo tưởng. Nếu đâu đó có một số hiền nhân quân tử vốn nặng lòng ưu tư, lo lắng cho tương lai tươi sáng của tổ quốc dân tộc ta, muốn đất nước ta ngày càng gia tốc, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì họ cũng sẽ chỉ góp ý, kiến nghị trên tinh thần hòa nhã, cởi mở, xây dựng, tích cực cho đảng ta chứ không như các luận điệu xuyên tạc, kích động đầy ác ý, tức tối của các thế lực thù địch phản động.

  Nếu xã hội, đất nước ta không cần phải chia thành nhiều phe phái, tổ chức ứng cử, bầu cử rắc rối, làm tốn kém, lãng phí tiền thuế của dân, kích thích chủ nghĩa cá nhân phe nhóm đầy vị kỷ, gây chia rẽ trầm trọng giữa các tầng lớp xã hội, mà nhân dân ta vẫn có thể sống an vui trong sự cai trị sáng suốt, tài tình của một lực lượng cầm quyền tiên phong, tiến bộ, đầy uy tín và bản lĩnh như đảng ta, thì há chẳng phải là phúc lớn của dân tộc ta lắm ru ? nếu mang đi so sánh với nhiều dân tộc khác hiện đang phải gánh chịu rất nhiều bất ổn, loạn lạc trên thế giới hiện nay.

  Không nên đứng núi này trông núi nọ, tham bát bỏ mâm, ganh ăn đập bát các bạn ạ.

  Phản hồi: 

  Đảng CS vừa là vua vừa là cướp, vừa là giặc, vừ là lưu manh (vua lưu manh). Chính xác thì là vua lừa, bạo chúa, vừa là vua hèn, vua tồi.

  Phản hồi: 

  Bài viết phân tích rất chính xác:
  Thế kỷ 21 mà nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị thống trị bởi "một băng đảng mang tên ĐCS ".
  (Kinh khủng hơn "băng đảng" này lại nguyện làm chư hầu, cúc cung nghe lệnh băng đảng ngoại bang phương bắc).

  Phản hồi: 

  Đọc xong bài báo mà đau lòng, xót dạ cho dân tộc Việt, nước Việt. Chừng nào dân Việt, nước Việt mới được sống đàng hoàng: hết sống trong giả dối mà sống với đồ "thiệt"? Thành tâm cầu nguyện Trời, Phật cứu độ.

  Phản hồi: 

  XHCN Việt Nam là một thứ hệ điều hành “Quân Chủ Phong Kiến Version 2.x”

  Người đặt luật (QH) do đảng đề cử; người thi hành luật (nhà nước) do đảng bổ nhiệm; người xét sử luật (tòa án) do đảng chỉ định. Không những thế, chỉ đảng có quyền lãnh đạo QG.

  Thế "đảng" bằng "vua" thì có phải là khác gì thời xưa, dù thời phong kiến việc xét sử thường cũng là các quan. Dân gian phải luôn cung phụng các quan, ca tụng nhà vua, triều đình; đi lề trái là mất đầu, khổ sai như chơi.

  May là bỏ đi cái vô sản để trở lại tư sản tự nhiên như xưa, chứ nếu không thì chỉ giết nhau mà ăn; nhưng tựu lại, cũng chẳng khác gì thời vua chúa và còn tệ hơn vì đạo đức giả, giáo dục dởm, bằng cấp gian, báo chí dối ...

  Phản hồi: 

  "Đảng ta là đảng cầm quyền", Hồ chủ tịch nói như vậy. Thế thì Đảng thay cả nhà nước, Đảng có quyền làm bất kỳ điều gì Đảng muốn, kể cả những điều sai trái, bất hợp lý, bất chấp pháp luật. Luật cũng do Đảng định ra cho nên nó không đúng ở những nước dân chủ (dân bầu những người lãnh đạo đất nước), nhưng nó hoàn toàn đúng ở những nước Đảng độc quyền lãnh đạo. Muốn xóa bỏ những điều bất hợp lý thì phải triệt tận gốc, tức là Đảng phải trả lại nhà nước cho dân. Đảng chỉ can thiệp vào những chuyện nội bộ của Đảng, tức của một nhóm người là đảng viên. Nay toàn dân phải đóng đảng phí, trong khi đó đảng chỉ đem lại quyền lợi cho một thiểu số người trong Đảng.

  Phản hồi: 

  Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.

  Dân đáng quí nhất, rồi đến đất nước, còn đảng không đáng kí lô nào.

  Phản hồi: 

  Trong hiến pháp không hề thấy cái chức vụ nào gọi là tổng bí thư hay chủ tịch đảng

  Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền nhà nước một cách bất hợp pháp, một Ngụy vương, Ngụy đế.

  Hơn nữa việc phê và tự phê hiện nay trong đảng là hết sức phản động và bất hợp pháp
  Một đảng chỉ có quyền phê bình đảng viên của họ về những việc nội bộ của đảng. Một khi một đảng viên của họ tham gia việc nước, đảng phái chính trị không có quyền can thiệp vào việc nước, giám sát đảng viên của mình những gì liên quan đến việc nước

  Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng mà lại bị cái bọn trong trung ương đảng phê bình, có thể bị kỷ luật thì thật là kinh dị và bất hợp pháp. Hãy cứu lấy các chức vụ nhà nước. Điều 79 và 88 có điều khoản nào về những hành vi như vậy ?
  Nguyễn Tấn Dũng đã vi phạm luật và làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản đất nước. Hãy để việc phê bình, xét xử và giám sát các thành viên chính phủ cho quốc hội, cho tòa án, cho báo chí và nhất là cho dân

  Phản hồi: 

  Thời phong kiến thì cả nước có một ông vua, người dân có phải cống hiến cho vua thì chỉ cống một ông. Còn chế độ do Đảng lãnh đạo tập thể nên có tới "14 ông vua tập thể". Dân phải cống cho cả 14 ông, tức là sức chịu đựng của dân tăng lên 14 lần. Vua CS lại hay chí chóe lẫn nhau nên càng khó cho dân, được lòng ông nọ mất lòng ông kia. Khi sai thì lỗi chẳng thuộc về ông vua nào.
  Cái khó cho người dân là vua chẳng ra vua, mỗi vua có nguồn xuất xứ khác nhau, hợp nhau lai thành nhóm vua, có vua gái, có vua tham nhũng, có vua lừa bịp, có vua bằng giả, có vua vô đạo đức và có cả vua vô học nên mọi việc cứ dùng vũ lực để giải quyết. Các vua này tụ tập lại thành một sức mạnh hành dân vô điều kiện.

  Phản hồi: 

  Họ là một bản sao của chế độ phong kiến xưa kia: độc tôn, cha truyền con nối, nắm hết tài sản-sinh kế người dân trong tay. Chỉ khác là họ biến hóa một chút cho hợp thời bằng những thủ đoạn tinh tướng: bầu cử trò hề, lập quốc hội bù nhìn, lập chính phủ tay sai để dễ bề điều khiển.

  ------------------------

  Gọi là bầu cử trò hề có lẽ còn nhẹ

  Phải gọi là Bầu cử gian lận, bịp bợm, của đảng CSVN, của Trọng, Dũng ... Thay vì dân tự do ra ứng cử, tranh cử, trái lại chỉ thấy bầy sâu của đảng và bọn cò mồi được phép ứng cử

  Chính phủ tay sai của đảng thì chính xác vì hiện nay Dũng và bộ sậu đang bị Trọng, Sang bên đảng ký đầu (phê), đá đít (tự phê)