Tuyên bố về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa của Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/1/2008

 • Bởi Admin
  29/09/2012
  1 phản hồi

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  __________________

  TUYÊN BỐ
  VỀ VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
  CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  XÉT RẰNG vào ngày 2/12/2007 Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam;

  XÉT RẰNG Việt Nam có chủ quyền bất khả xâm phạm đối với Hoàng Sa và Trường Sa cả về phương diện pháp lý (de jure) lẫn phương diện thực tế (de facto) theo Công pháp quốc tế; và

  XÉT RẰNG chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã được ghi nhận rõ ràng trong nhiều tài liệu và chứng cứ lịch sử của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc và quốc tế.

  VÌ NHỮNG LẼ NÊU TRÊN
  ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  TUYÊN BỐ

  THỨ NHẤT, quyết định phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa của Quốc vụ Viện Trung Quốc là sự phủ nhận lịch sử và bất chấp công lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

  THỨ HAI, Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là lãnh thổ không tách rời và bất khả xâm phạm của Việt Nam cả về phương diện pháp lý (de jure) lẫn phương diện thực tế (de facto).

  Ngày 5 tháng 1 năm 2008
  Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  Chủ nhiệm
  LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

  * * *

  Hình ảnh buổi đọc Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa

  2209098485_aa53fbaf81.jpg

  Ông Nguyễn Thành Tài tại Hội nghị (trước khi đọc Tuyên bố)

  2209891432_4742c8bbd3.jpg

  Luật sư Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trình bày lý do Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ra bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa

  2209111531_01391108eb.jpg

  "Sông núi nước Nam, dân Nam ở
  Rành rành định phận ở sách trời
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
  Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời."

  "Chúng ta biểu thị thái độ kiên quyết bảo vệ hai quần đảo thân yêu Hoàng Sa và Trường Sa!" (LS Nguyễn Đăng Trừng - Chủ nhiệm LS Đoàn TP)

  2209113723_d173179c8c.jpg
  Hàng ngàn cánh tay biểu thị sự quyết tâm và đồng thuận. (Tiếc quá! lãnh đạo TP về mất rồi!)

  2209920804_72e4d1ccc5.jpg

  Yếu tố bất ngờ, đúng thời điểm và hợp pháp đã giúp cho buổi đọc Tuyên bố và biểu thị thái độ được thực hiện đầy đủ và đúng như mong đợi của hơn hai nghìn luật sư.

  2209983096_bd15ff6958.jpg

  Luật sư Lê Công Định - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, người chấp bút bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa.

  Nguồn: Blog LS Trừng Nguyễn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ra tuyên bố về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa thì hay rồi

  Luật sư Lê Công Định - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, người chấp bút bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa.

  Tại sao đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh không lên tiếng bảo vệ mà lại khai trừ Luật sư Lê Công Định ra khỏi đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ?