Cầu Nhật Tân - Hội nghị Bộ Chính trị thông qua nội dung tự kiểm điểm, tự phê của các Ủy viên

 • Bởi Admin
  26/09/2012
  2 phản hồi

  Cầu Nhật Tân

  Thực hiện kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, tiếp tục 2 đợt tự phê bình và kiểm điểm mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, tuần này, Bộ Chính, Ban Bí thư đã họp thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bản tiếp thu giải trình, đánh giá chính thức về kết quả kiểm điểm, xem xét việc kỷ luật (kiến nghị có hay không, đến mức nào) đối với tập thể và từng cá nhân để báo cáo trước Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị TƯ 6 dự kiến tổ chức vào tháng 10.


  Tứ trụ của Bộ Chính trị

  Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng cho ý kiến về một số công tác xây dựng Đảng.

  Trước đó, Bộ Chính trị đã tiến hành tự phê trước trong hai đợt. Đợt 1 từ 21 đến 25/7/2012, bốn đồng chí cán bộ cao cấp nhất Hùng, Dũng, Sang, Trọng tự phê. Đợt 2 từ 1 đến hết 7/8/2012, các đồng chí Bộ Chính trị và Ban Bí thư còn lại kiểm điểm và tự phê.

  Quá trình kiểm điểm, phê và tự phê diễn ra rất gay cấn. Có đồng chí phải dự thảo nội dung tự phê nhiều lần mà vẫn chưa sáng tỏ được các khúc mắc, đặc biệt liên quan đến con cái, tham ô nên chưa thể thông qua. Một số đồng chí phát biểu rất sôi nổi, hăng hái khi phê bình đồng chí của mình vì vậy có nội dung tự phê của một đồng chí đã khiến thời gian phải kéo dài hơn so với dự kiến. Những vấn đề chưa thể thông qua, Tổng Bí thư đã trực tiếp giao Ủy Ban Kiểm tra Trung ương thẩm tra, làm rõ.

  Lần này, hội nghị do Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận về kiểm điểm của từng người. Bộ Chính trị sẽ ban hành các kết luận này để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

  Để phục vụ việc kiểm điểm, tự phê của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã thành lập Bộ phận Thường trực giúp Bộ Chính trị gồm đồng chí Tổng Bí thư (trực tiếp làm Trưởng Bộ phận), đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ban Bí thư ra quyết định thành lập Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực gồm các đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được cử làm Tổ trưởng.

  Thẩm tra của Trung ương lần này xoay quanh 25 nội dung về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines, tiêu cực tài chính, ngân hàng, về một số dư luận bức xúc liên quan đến cá nhân, con cái của một Ủy viên Bộ Chính trị, một số vấn đề về kiện toàn tổ chức, xây dựng Đảng mà Trung ương đã đề ra.

  Trước đó, một số hội nghị yêu cầu góp ý đã được tổ chức tại 3 miền. Các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu được yêu cầu đóng góp ý kiến bằng văn bản. Kết quả, có hàng trăm văn bản đóng góp được gửi tận tay đồng chí Tổng Bí thư, trong đó tập trung vào mấy vấn đề: tham nhũng, chủ quyền biển đảo và vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành kinh tế vĩ mô.

  Đối với những bản góp ý nội dung kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị mà các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước gửi trực tiếp đến đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo Tổ giúp việc tập hợp nguyên văn các ý kiến này (không ghi tên người gửi) để gửi đến tất cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm thông tin.

  Đa số các ý kiến toát lên bức xúc về tình trạng tham nhũng, đặc biệt một số vụ vô cùng nghiêm trọng như Vinashin, Vinalines, điều hành các tập đoàn kinh tế nhà nước, chính sách kinh tế vĩ mô, tiêu cực về tài chính ngân hàng… trách nhiệm cá nhân của đồng chí trực tiếp lãnh đạo.

  Về công tác xây dựng Đảng thực hiện Nghị quyết 4, Kết luận 21, Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đã phê bình Chính phủ trình các (ba) phương án Ban Phòng chống tham nhũng chưa quán triệt tinh thần Hội nghị 4, Kết luận 21 của Hội nghị Ban Chấp hành TƯ 5. Quan điểm chỉ đạo chung của Hội nghị Bộ Chính trị là lấy phương án một, song chưa nên sa đà vào những chi tiết cụ thể, việc thể chế hóa có thể kiện toàn sau.

  Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm, tự phê của từng cá nhân mà Tổng Bí thư trực tiếp kết luận nội dung kiểm điểm và tự phê của từng Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt một số trường hợp “có vấn đề” tồn từ Hội nghị trước chưa kết luận được. Ý kiến kết luận của Tổng Bí thư được Bộ phận Thường trực, Tổ Giúp việc tổng hợp để Bộ Chính trị báo cáo trước Trung ương trong Hội nghị TƯ 6 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.

  Để đảm bảo dân chủ trong Đảng, tránh quy kết là áp đặt cá nhân như đồng chí Lê Khả Phiêu đã từng chịu tiếng, Hội nghị Bộ Chính trị lần này không đưa ra quyết định cuối cùng về một đồng chí Ủy viên. Trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư mà Bộ Chính trị sẽ đưa vấn đề ra báo cáo, thảo luận tại Hội nghị Trung ương để Trung ương sẽ có những kết luận phù hợp cuối cùng dựa trên các nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Như vậy, quyết định cuối cùng sẽ là quyết định của toàn thể Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị cũng có thể chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự do Quốc hội phê chuẩn trong trường hợp cần thiết (ám chỉ Thủ tướng vì chức danh này được Chủ tịch nước đề cử và do Quốc hội phê chuẩn).

  Tuy nhiên, tình hình thực tế sẽ không đơn giản. Lịch sử đã cho thấy, nhiều kết luận, quyết định của Bộ Chính trị không triển khai được ở Trung ương. Tương tự, nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng mà Trung ương đã thông qua nhưng khi đưa xuống Đảng bộ cơ sở và đưa sang Quốc hội thì lại “có vấn đề”, thậm chí cho kết quả trái ngược với mong đợi ban đầu, khi đem ra triển khai. Vụ kiện toàn Ban Phòng chống tham nhũng vừa qua là ví dụ mới nhất. Về thực tế, tới đây, ai nắm được đa số Trung ương ủy viên, người đó sẽ điều khiển được kết quả Hội nghị TƯ 6.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Để tham khảo, chưa biết đúng sai ra làm sao nhá các bác :D

  CON HỔ ĐIÊN BỖNG HOÁ CON MÈO ƯỚT ĐỂ CÁC ÔNG TÁO THƯƠNG HẠI!

  Quanlambao - Cu đen tôi từ hôm rồi đến giờ ngân ngơ, buồn quá, Hà Nội khắp nơi kháo nhau việc "Tự nhiên một con hổ điên lại biến mình thành một con mèo ướt để mọi người nhủ lòng thương".

  Số là thế này, 13 ông táo BCT những tưởng chuẩn bị tinh thần ba Dũng sẽ giương nanh vuốt như vẫn đang hành sử đố với dân đen vô tội. Ai dè với gương mặt thểu não trình bày rằng chẳng qua do cơ chế, do'nhiệt tình' thực hiện Nghị quyết của BCT, nào là "Một mực trung thành với Đảng, với CNXH...., "có thể do yếu kém mà ra chứ không phải do tư lợi bản thân?!" (Vì lời khai KHÔNG có giá trị!)....

  Cuối cùng thì cái ông béo ăn tiền Út Em đề nghị để TƯ quyết định!!!!! 13 ông táo còn bj lừa và đá bóng sang cho 180 Uỷ viên TƯ và dự khuyết thì thư hỏi còn ai làm gì nữa???

  Những ngày tới báo hiệu sẽ là những ngày tàn khốc để ba Dũng tung hết đòn bản nhất ra đe doạ và cũng là lúc ban phát quyền lợi nhiều nhất để mua chuộc chon đến ngày 15/10 thì 180 con khỉ đỏ bỏ phiếu cho ông ta!!!!!

  Đáng thương thay cho Dân tộc Việt Nam ta! Chẳng lẽ các ông táo này dễ dàng bị 'con mèo ướt' Nguyễn Tấn Dũng lừa vậy sao? Có lẽ chẳng ai dễ bị lừa vậy, chẳng qua các ông đều 'sợ' những đòn bẩn của con hổ điên mà thôi!

  Cu đen

  http://quanlambao.blogspot.com/2012/09/con-ho-ien-bong-hoa-con-meo-uot-e-cac.html

  Có một điều nhiều người thắc mắc là Bộ CT là ai? Chính phủ là ai? Quốc hội là ai? Những người ở các bộ phận khác nhau này có độc lập với nhau không? Nếu những người này phạm pháp như tham nhũng... bao che cho kẻ tham nhũng... thì ai xử? Một điều nữa là đã có quy định về công khai tài sản thì xin cho biết tài sản của những vị tai to mặt bự? Họ lấy tiền ở đâu cho con cái ra học ở các nước tư bản?

  Nhân đây cũng xin đưa ra hai ý kiến thắc mắc:

  1- Các vị đang "học tập tư tưởng đạo đức HCM". Vậy xin hỏi:

  - Tư tưởng HCM gồm những tư tưởng gì?

  - Học tập đạo đức HCM thì học tập cái gì?

  HCM chết từ thế kỷ trước, nay thời thế đã thay đổi, nhìn chung tình hình tiến vùn vụt, vậy không ai hơn HCM để gánh vác trọng trách trong tình hình hay sao mà cứ phải học tập HCM?

  2- Tại sao không cho truyền hình các vị phê và tự phê, kiểm điển cho toàn dân biết để các cơ sở Đảng cấp dưới học tập?