Dương Văn Cừ - “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình

 • Bởi Admin
  31/08/2012
  14 phản hồi

  Dương Văn Cừ

  Bình luận – Phê phán

  Thời gian qua, việc tác động để hình thành một “xã hội dân sự” (XHDS) ở Việt Nam theo tiêu chí phương Tây đang được một số người cổ vũ và thực hiện. Vậy thực chất “xã hội dân sự” là gì, đây có phải là một trong các phương thức hoạt động nhằm chuyển hóa chế độ mà những thế lực chủ mưu diễn biến hòa bình (DBHB) đã áp dụng thành công ở Ðông Âu, Trung Ðông, Bắc Phi, và hy vọng sẽ thành công ở Việt Nam?

  Theo một số học giả và tổ chức nước ngoài, khái niệm XHDS (civil society) xuất hiện sớm nhất ở nước Anh, và được hiểu là việc những con người sống trong cộng đồng. Theo lý thuyết của Scottish (thế kỷ XVIII), XHDS có nghĩa là xã hội văn minh với một nhà nước không độc đoán. Ðến thế kỷ XIX, Hegel mô tả XHDS như là một phần của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố gia đình, XHDS và nhà nước, trong đó các cá nhân theo đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp luật thừa nhận… Theo tổ chức Liên minh thế giới vì sự tham gia của công dân (CIVICUS) – một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Nam Phi, XHDS là “diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung”. Cùng với khái niệm XHDS, còn có một số cụm từ, khái niệm khác có liên quan, như: “xã hội công dân” (citizens society – CS), “tổ chức XHDS” (Civil Society Organization – CSO), “tổ chức phi chính phủ” (Non governmental organization – NGO)… Ðây là những khái niệm ra đời từ các chủ thể khác nhau nhưng lại có liên quan chặt chẽ, trong đó nổi bật là quan niệm không có NGO (tổ chức quần chúng, hội, đoàn thể…) thì không thể hình thành XHDS. Trong một xã hội, nếu có nhiều tổ chức NGO hoạt động mạnh thì sẽ có XHDS phát triển và ngược lại. Nhìn từ cấu thành cơ bản một xã hội với ba thành phần là nhà nước, doanh nghiệp và XHDS, một số nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng, nếu ba yếu tố này cân bằng thì xã hội, chế độ chính trị sẽ ổn định, phát triển hài hòa. Ngược lại, nhà nước mạnh sẽ dẫn tới chế độ độc tài, nếu XHDS mạnh, thì sẽ dẫn tới vô chính phủ, bất ổn về xã hội và chế độ sẽ sụp đổ. Ðây chính là lý do để các thế lực thù địch quan tâm nghiên cứu, vận dụng, nhằm lợi dụng vai trò của XHDS trong hoạt động lật đổ một chế độ như họ đã thực hiện tại một số nước trong thời gian qua.

  Một số học giả trên thế giới có quan điểm chống cộng rất đề cao vai trò của XHDS trong các cuộc “cách mạng màu” lật đổ chế độ XHCN tại Ðông Âu trước đây. Bronislaw Geremek, nhà sử học, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Ba Lan Lech Valesa từ những ngày đầu xuất hiện Công đoàn Ðoàn kết cho rằng: “Khái niệm XHDS, được hiểu như một chương trình chống lại chủ nghĩa cộng sản, xuất hiện đầu tiên tại Ba Lan vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ban đầu chỉ đặt trong mối liên quan đến phong trào Ðoàn kết. Thời gian dài sau đó, trong thế giới cộng sản xuất hiện một phong trào độc lập của quần chúng đòi tẩy chay hệ thống cầm quyền”. Bronislaw Geremek đánh giá cao vai trò của XHDS trong việc lật đổ chế độ XHCN tại Ba Lan: “Ðối đầu với phong trào quần chúng khổng lồ này là sức mạnh của bộ máy chế độ, gồm: quân đội, cảnh sát và bộ máy hành chính (kể cả guồng máy Ðảng Cộng sản). Tuy nhiên, đến khi đó, tất cả đều không còn tính hợp pháp, họ bị loại ra khỏi tầm kiểm soát xã hội, đồng thời cũng mất đi mọi sự ủng hộ của xã hội. Trong phong trào Ðoàn kết, chúng tôi đặt hy vọng bao vây, cô lập bộ máy công quyền đó bằng một thứ giống như cái kén tằm, từng bước cô lập và sau đó là đặt bộ máy đảng – nhà nước ra bên lề”.

  Tại Ðông Âu trước đây, có những “tổ chức chính trị đối lập” hình thành, phát triển và hoạt động với danh nghĩa là “tổ chức XHDS”, như Công đoàn Ðoàn kết ở Ba Lan, Hội Văn hóa Ucraina ở Liên Xô trong những năm 80 của thế kỷ XX… Thông qua việc lôi kéo công nhân, với sự hỗ trợ từ nước ngoài (như Trung tâm Ðoàn kết Lao động Quốc tế Mỹ – ACILS) và một số tổ chức Công giáo, từ những năm 70 tại Ba Lan đã xuất hiện các tổ chức như: Ủy ban bảo vệ công nhân (KOR), Phong trào Bảo vệ các quyền dân sự và con người (ROPCiO), sau đó Công đoàn Ðoàn kết Ba Lan được thành lập. Thông qua Công đoàn Ðoàn kết, các thế lực thù địch đã tổ chức thành công việc lật đổ chế độ XHCN tại nước này. Tương tự, tại Tiệp Khắc, với sự hỗ trợ của bên ngoài, các đối tượng chống đối chế độ đã thành lập Phong trào Hiến chương 77 làm hạt nhân. Các cuộc “cách mạng đường phố” tại các nước vùng Trung Ðông – Bắc Phi thời gian qua cũng cho thấy vai trò của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các NGO, trong việc hỗ trợ các tổ chức XHDS lôi kéo, kích động quần chúng lật đổ chế độ.

  Hiện nay, các nước, các tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển XHDS theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”. Hoạt động này nằm trong ý đồ thực hiện “tiến trình dân chủ ở Việt Nam” với mục đích lợi dụng XHDS để gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, SNG và Trung Ðông – Bắc Phi thời gian qua. Báo cáo Khỏa lấp sự cách biệt: XHDS mới nổi tại Việt Nam của một tổ chức quốc tế cho rằng, các NGO Việt Nam và các tổ chức tại cộng đồng đã tạo ra một thách thức to lớn. Bản báo cáo khuyến nghị một số lĩnh vực cần quan tâm để thúc đẩy XHDS tại Việt Nam, như cải thiện môi trường xã hội, luật pháp và kinh tế cho các NGO, tăng cường năng lực các tổ chức xã hội cho việc thực hiện nghiên cứu và đánh giá các hoạt động của các tổ chức XHDS tại Việt Nam. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, một số NGO nước ngoài rất quan tâm đến các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta và tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức này để chuyển hướng hoạt động chính trị trong khi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đối lập. Thông qua các hoạt động như triển khai dự án, hỗ trợ, tài trợ, tổ chức hội thảo với các NGO Việt Nam, một số tổ chức nước ngoài đã cố gắng tìm hiểu nội bộ, xu hướng quan điểm của các NGO Việt Nam về sự lãnh đạo của Ðảng đối với tổ chức quần chúng, kích động sự thoát ly vai trò lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, cổ vũ quyền tự do lập hội theo tiêu chí phương Tây. Ngoài ra, một số tổ chức nước ngoài còn tài trợ tài chính cho một số NGO Việt Nam để hỗ trợ việc xuất bản, phát hành tài liệu nghiên cứu, văn bản luật nước ngoài nhằm tuyên truyền quan điểm, pháp luật phương Tây đến với công chúng Việt Nam một cách công khai.

  Các tổ chức phản động nước ngoài cũng tìm cách phát triển XHDS tại Việt Nam để phục vụ ý đồ chống phá từ bên trong. Tổ chức Bảo vệ người lao động (của Trần Ngọc Thành tại Ba Lan) gia tăng hoạt động nhằm chuyển hướng hoạt động xâm nhập vào trong nước với ý đồ xây dựng các tổ chức công đoàn tự do. Tổ chức Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường đã tiến hành Ðại hội thanh niên sinh viên Việt Nam trên thế giới lần thứ V vào tháng 1-2008 tại Malaysia với chủ đề XHDS: dân chủ từ sức mạnh quần chúng với mục đích trao đổi để tìm cách cho ra đời một XHDS độc lập với chính quyền, tôn trọng nhân quyền, có các công đoàn độc lập, có tự do báo chí… Tại đại hội này, các đối tượng tham gia đã đề ra mục tiêu để tiến hành “cuộc cách mạng hòa bình” tại Việt Nam là phải xây dựng được một XHDS bền vững và muốn thay đổi xã hội thì không chỉ trên phương diện chính trị, mà còn trên các phương diện kinh tế, luật pháp, trong mỗi cộng đồng dân cư. Tại hội thảo Chuyển đổi Nhà nước Việt Nam: Các tác động lên Việt Nam và khu vực do các đối tượng bên ngoài tổ chức ở Hồng Công tháng 8-2008 đã tập trung bàn luận các nội dung: thách thức tự nhiên của XHDS đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam; XHDS trong bối cảnh Việt Nam, sự trỗi dậy của XHDS qua việc tập trung vào hoạt động của Khối 8406 và Việt Tân. Qua đây cho thấy, các thế lực phản động bên ngoài rất quan tâm đến việc lợi dụng XHDS để thực hiện âm mưu lật đổ chế độ.

  Ðáng chú ý là một số đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai… Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ XHCN thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam. Ðây là phương thức đấu tranh công khai rất nguy hiểm, nếu không cảnh giác có thể sẽ giúp các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức XHDS để đưa ra những kiến nghị nhằm thay đổi thể chế, thay đổi hệ thống luật pháp XHCN bằng luật pháp dân chủ, tư sản.

  Ðể góp phần phòng, chống âm mưu và hoạt động tác động hình thành XHDS theo tiêu chí phương Tây, chúng ta cần đề cao cảnh giác trước các âm mưu và hoạt động tác động hình thành XHDS của các thế lực thù địch, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của vấn đề này đối với an ninh quốc gia. Bên cạnh việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cần thường xuyên tổ chức, tiến hành các hoạt động tuyên truyền về âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề XHDS để tác động chuyển hóa chính trị. Ðảng, Nhà nước cần ban hành các chủ trương, chính sách, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phù hợp, điều chỉnh hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội phù hợp với định hướng phát triển đất nước. Cùng với việc nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, hoạt động của các hội, đoàn thể cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, sao cho phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa Việt Nam. Ðồng thời tăng cường công tác quản lý các tổ chức xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng. Trong bối cảnh các tổ chức xã hội đang có xu hướng ngày càng phát triển, cần thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các tổ chức này nhằm phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia để chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống hiệu quả. Ðặc biệt, cần kiên quyết xử lý các hành vi hoạt động vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường đối thoại, tiếp xúc, cảm hóa, không để các thế lực thù địch lôi kéo nhằm thực hiện ý đồ chống đối từ bên trong…

  DƯƠNG VĂN CỪ

  Nguồn: Nhân dân

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Nhắc đến Công Đoàn Đoàn Kết Ban Lan làm tôi nhớ lại vụ VPF ra đời.
  Một giải bóng bá của một VFF mất sạch uy tín đã bị đào thải với bao nhiêu là nỗi ê chề và nhục nhã. Một cái bóng vô hồn của VFF là bài học, là tấm gương to bằng mẹt. Cho nên một VPF ngạo mạn ra đời là thách thức vô cùng to lớn đối với quyền lãnh đạo của ĐCSVN. Chính nó là tiền lệ và là lá cờ đầu cho Xã Hội Dân Sự (XHDS)ở VN. Tiền lệ này mà cứ để tái diễn và nhân rộng ra nhiều lĩnh vực khác thì sẽ có ngày Cục thuế sẽ thanh tra tài chính đảng...
  Vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, tôi cho rằng VPF biến VFF thành thây ma mới là nguyên nhân chính.
  Khi tôi đọc bài này lại không chú ý tác giả và xuất sứ, nên khi đọc cứ ngờ ngợ sao lại có người không muốn XHDS tồn tại ở VN thế! Đọc xong, thì ra là xã luận báo ND. Không còn gì bình luận nữa.
  May có INNOVA nhắc đến VPF đúng ý tôi.

  VN2006A viết:
  Chiến thắng là ngọn lửa đun nóng nhiệt tình cách mạng!!! Có cụ nào nói thế?!

  Lúc thời chiến thì Đảng dẫn dắt quần chúng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác!!!

  Ngày nay, trong nền KT thị trường định hướng XHCN (cũng do Đảng dẫn dắt), thắng lợi thì ít, sập tiệm thì nhiều. Nên thế lực thù địch thế chân cho thắng lợi. Nhân Dân phải có việc mà làm, có cái mà trừng trị, không lẽ ngồi xuông???

  Đặt câu hỏi ngỏ ở đây:

  - Nếu không có địa ngục, liệu chúng ta có cần đến thiên đường???
  - Nếu không có quỷ satan, liệu chúng ta có phải đi theo/ cần đến Chúa hay không???

  Nếu trả lời được, sẽ thấy được sự cần thiết, vai trò quan trọng của các thế lực thù địch!!!

  Trước khi trả lời câu hỏi trên, xin hỏi Đảng và thế lực thù địch ai là thiên đường và ai là địa ngục

  Chiến thắng là ngọn lửa đun nóng nhiệt tình cách mạng!!! Có cụ nào nói thế?!

  Lúc thời chiến thì Đảng dẫn dắt quần chúng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác!!!

  Ngày nay, trong nền KT thị trường định hướng XHCN (cũng do Đảng dẫn dắt), thắng lợi thì ít, sập tiệm thì nhiều. Nên thế lực thù địch thế chân cho thắng lợi. Nhân Dân phải có việc mà làm, có cái mà trừng trị, không lẽ ngồi xuông???

  Đặt câu hỏi ngỏ ở đây:

  - Nếu không có địa ngục, liệu chúng ta có cần đến thiên đường???
  - Nếu không có quỷ satan, liệu chúng ta có phải đi theo/ cần đến Chúa hay không???

  Nếu trả lời được, sẽ thấy được sự cần thiết, vai trò quan trọng của các thế lực thù địch!!!

  Bài này đăng trên báo Nhân Dân với nội dung như vậy, có lẽ một là để cảnh báo những ai muốn lợi dụng tổ chức XHDS làm làm suy yếu chính phủ và đảng "ta". Thứ hai là tạo "cơ sở" để truy tố những ai dính dáng đến tổ chức XHDS nào đấy mà họ cảm nhận sẽ gây hại đến chế độ (có thể một số luật lệ sẽ được thay đổi nhằm vào mục đích này). Chứ không phải bài này nhắm vào đả phá hoàn toàn XHDS hay các NGO, mà thật ra đảng "ta" vẫn lợi dụng chúng để kiếm lợi miễn là họ có thể kiểm soát chặt chẽ (ví dụ NGO làm việc thì CP khỏi ra tay và tiền thay vì chi tiêu sẽ được chia nhau bỏ túi).

  Vì thế những hoạt động như PT CDVN nên cẩn trọng hơn (theo tôi nghĩ)

  Trước hết Mọi tôi xin đính chính câu đối mà anh em hay nói mỗi khi thấy những cảnh gia đình chẳng ra làm sao.

  Viết sai câu trên là:
  Nhà NỌ vô phúc con khinh bố
  Hộ nọ lao đao vợ chán chồng.
  Xin chữa là
  Nhà KIA vô phúc con khinh bố.
  Ý thứ hai tôi muốn nói về ý bác Innova là nên tranh luận về XHDS. Chẳng biết ý mọi người ra sao, chứ riêng Mọi tôi chán chán ngấy đến mang tai những tranh luận của các nhà "lý loạn" rồi. Chỉ có mỗi cái chuyên "phản biện" "xưa như quả đồi" mà các nhà lý loạn tung ra bao nhiêu lý thuyết. MỌi tôi chỉ bảo phản biện là cãi lại những giám đóc ngu như bò, thế là xong, là hoạnh lại những chủ tịch công đoàn hay đưa ra lý thuyết dở hơi kiểu thằng điên, không sát thực tế, thế là mọi người tán thành ngay, cưới híp cả mắt
  Còn nói về XHDS thì Mọi tôi lại thấy nó na ná như đa nguyên, nghĩa là cũng có các đaòn thể quần chúng như nghiệp đoàn, hội nọ hội kia, đảng này đảng nọ. Trong một xã hội ấy cá nhân con người được tôn trọng, chính phủ (chính quyền) làm việc gì cũng phải vì dân và thông qua người đại diện của họ là các nghiệp đoàn, hội ...Những điều này thì lại là tiêu chuẩn (hay biểu hiện) của xã hội dân chủ.
  Như vậy dân ta cứ lên tiếng đòi dân chủ là được, điều này phù hợp với hiến pháp và những khẩu hiệu nhà nước nêu "Xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh".
  Thực ra nhắc lại những điều trong Hiến pháp hay khẩu hiệu là để nhắc lại thế thôi, chứ nhà nước ta (tức Đảng ta có làm theo luật pháp và khẩu hiệu mình đề ra ĐÉO đâu). Nhưng Đảng ta lại bắt dân ta phải sống
  theo pháp luật.
  Đúng là phải làm thay đổi tình hình xã hội thôi, theo hướng dân chủ hay hướng XHDS cũng được, vì để cái nhà nước CS này thì bị cả thế giới ghét vì nó toàn lừa dối, vừa tham nhũng vừà những nhiễu, kẻ không làm gì mà chỉ nói suông thì sướng, còn người lao động đích thực thì khổ lắm. Tội lỗi chính của CNCS là cái kéo lùi lịch sử, kìm hãm sản xuất, mất tự do chính trị thì mất cả tự do sáng tạo. Nhà nước công nông ĐÉO gì mà toàn bóc lột công nhân và cướp đất của nông dân.
  Cả giai cấp công nhân thì lãnh đạo, còn từng người công nhân thì bị giám đốc khinh như mẻ, lại bị bóc lột thậm tệ. Lắm lúc tiếp xúc với mấy vị trong Đảng ở ngay phân xưởng, Mọi tôi đã phải nói:
  - Anh làm công tác Đảng thì mới anh lên văn phòng Đảng ủy, ở đây thợ lãnh đạo thợ, nếu anh lãnh đaọ được thì xin anh cho biết anh là thợ bậc mấy, anh đứng máy tôi xem thử, anh giỏi hơn tôi thì anh mới lãnh đạo được tôi, nếu anh không làm được thì mời anh cút, tức là Đảng cút.
  Đảng đuổi công nhân thì ai nuôi Đảng? Mọi tôi nói thế mà cánh thợ lại ủng hộ mới chết chứ lỵ.
  NÓi chung trình độ dân trí của dân ta chũng như cánh thợ chúng tôi thôi, còn thấp lắm, xin các vị đừng lý luạn cao siêu, hãy dẫn chứng cho chúng tôi bằng những sự việc cụ thể để nói lên chế độ nào tốt, chế độ nào xấu là được rồi. Ông to làm công tác tuyên huấn đến chỗ chúng tôi mà nói lý thuyết thì bị ngay cánh thợ phản biện bẳng tình hình thực tế và biến nhà lý luận thành trò cười. Hay đáo để.

  Vừa vào chỗ này của Liên Hiệp Quốc, thấy liệt kê cả đống NGO, trong đó có vài chục cái NGO ở Việt Nam.

  Không hiểu chừng nào thì chính quyền Việt Nam nhận ra "thế lực thù địch" từ trong mấy cái tổ chức phi chính phủ này và phát động chiến dịch đánh dẹp?

  Phản động nhất là thằng Liên Hiệp Quốc! Xin dịch đoạn mở đầu trong trang vừa dẫn:

  Trích dẫn:
  Các tổ chức xã hội dân sự -- cũng được biết như những tổ chức phi chính phủ (NGO) -- là các tác nhân tối cần trong sự thăng tiến của các giá trị phổ quát về nhân quyền, môi trường, tiêu chuẩn lao động và chống tham nhũng. Trong khi thị trường toàn cầu hòa nhập thêm nữa, vai trò của chúng đã có thêm tầm quan trọng đặc biệt trong việc xếp đặt các hoạt động kinh tế với các ưu tiên xã hội và môi trường.

  Thế này thì Liên Hiệp Quốc chính là "thế lực thù địch" rồi còn gì?

  Trước hết phải thấy là tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam không được tiếp xúc với thông tin trung thực. Đối với những người chỉ quen nghe đài, đọc báo, xem TV của đảng thì "Diễn Biến Hòa Bình", "Xã Hội Dân Sự" là những khái niệm trừu tượng, bị bóp méo theo nghĩa xấu, gắn liền với phản động, loạn lạc. Nhiều ông tổ trưởng dân phố cứ nói leo lẻo các từ này mà đâu có hiểu là đang nói gì.

  Chẳng mấy khi báo Nhân Dân, tờ báo mà bắt buộc các tổ đảng địa phương, các loa truyền thanh xã phải đọc hàng ngày, mới có bài viết nêu rõ về XHDS như bác Cừ đã cất công làm. Nhiều cái đầu óc bị u tối lâu nay, nhờ bài này mới có dịp hiểu rõ mục tiêu của "Biến Biến" là gì, bản chất của con ngáo ộp XHDS ra sao.

  "đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai… ". Cách đây 2 năm, nhiều người Việt còn ngại tư hữu hóa đất đai, sau tiếng bom Đoàn Văn Vươn và vụ Tiên Lãng, tư hữu hóa đất đai đã được đa số người dân coi là cần thiết. Do vậy bác Cừ đã gãi đúng chỗ ngứa của người dân, khi đưa vấn đề đất đai vào đây, điều mà các nhà hoạt động nhân quyền đã có lúc chưa lưu tâm đầy đủ.

  Khi ngay cả đến phần lớn đảng viên coi việc gắn CNXH vào mọi đường lối chính sách ở VN chỉ là những hành động cửa miệng, bịp bợm để che dấu quá trình tư bản hóa khốc liệt đang diễn ra bằng các phương pháp Mafia thì việc bác Cừ đưa câu kết luận: "...Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ XHCN thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam." tức là khẳng định: xây dựng XHDS là một đòi hỏi tất yếu và bức thiết của giai đoạn phát triển hiện nay ở VN"

  Phải chăng nhiều bác hơi nóng khi vội chửi đại tá Cừ?

  Nguyễn Việt

  Tôi vừa có dịp tranh luận với cậu em trai mới đi tham dự lớp bồi dưỡng lý luận của đảng. Đường lối thông suốt trong đảng là: Đa đảng là mất nước.
  Haizzzz! Đảng nhồi nhét gì mà kỳ vậy.
  Tôi hỏi: Tại sao đa đảng lại mất nước? Nếu đa đảng thì không đảng này thì đảng khác sẽ lên nắm quyền, nhưng đều là người Việt. Mất nước làm sao được. Chi khi nào chính quyền quá nhu nhược thì nước mới mất thôi.
  Về sau em tôi nói: Đa đảng thì đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo, là mất nước.
  À ra thế. Đảng tự phong cho mình là đất nước, là dân tộc. Lạy hồn.

  Nhìn từ cấu thành cơ bản một xã hội với ba thành phần là nhà nước, doanh nghiệp và XHDS, một số nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng, nếu ba yếu tố này cân bằng thì xã hội, chế độ chính trị sẽ ổn định, phát triển hài hòa. Ngược lại, nhà nước mạnh sẽ dẫn tới chế độ độc tài, nếu XHDS mạnh, thì sẽ dẫn tới vô chính phủ, bất ổn về xã hội và chế độ sẽ sụp đổ.

  Tôi nghĩ đoạn này thích hợp để phát triển thành một cuộc tranh luận critical thinking.

  Về định nghĩa thế nào là xã hội dân sự. Wiki viết thế này:

  Xã hội dân sự đề cập tới một mảng các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ý thích chung. Về lý thuyết, các hình thái tổ chức xã hội dân sự khác biệt hẳn với các hình thái tổ chức nhà nước, gia đình và thị trường. Nhưng trong thực tế thì, ranh giới giữa nhà nước, xã hội dân sự, gia đình và thị trường là khá lẫn lộn, mập mờ và không rõ ràng. Xã hội dân sự thường bao gồm một sự đa dạng về phạm vi hoạt động, các thành viên tham gia và các hình thái tổ chức, khác nhau về mức độ nghi lễ, tự do và quyền lực. Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phòng trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư.

  Nói đơn giản thì nói đến xã hội dân sự tức nói đến các tổ chức do người dân lập ra để làm việc độc lập với chính quyền, như công đoàn, các hội tổ chức. Xã hội dân sự tồn tại vì đơn giản nhà nước không có hứng thú với các ý thích quá chi tiết của nhân dân. Hơn nữa khi người dân muốn kiểm tra chéo với chính quyền thì nó sẽ hữu hiệu.

  Các tổ chức dân sự không có quyền lực và tài chính như các cơ quan nhà nước. Nếu nó không hoạt động một cách khoa học thì tiếng nói càng thiếu sức nặng. Uy tín của tổ chức dân sự hoàn toàn do hoạt động nó mang lại, chứ không phải như các tổ chức nhà nước.

  Thế nhưng ở một nước như VN thì các tổ chức dân sự dường như đang chiếm được cảm tình của người dân. Đơn giản vì các tổ chức nhà nước hoạt động quá ọe. Thí dụ như những năm trước có hội nghiên cứu độc lập IDS gồm các think tank, đứng độc lập với các cơ quan nhà nước. Nhưng các báo cáo của họ được đánh giá rất cao vì báo cáo nhà nước thiếu khách quan.

  Nói vậy không có nghĩa là nếu các cơ quan nhà nước mạnh thì xã hôi dân sự bị dập tắt, mà nó sẽ luôn tồn tại để kiểm tra chéo thông tin nhà nước.

  Thực tế hiện nay ở VN, không có hiện tượng xã hội dân sự mạnh mà chỉ có hiện tượng nhà nước ôm các tổ chức dân sự vào mình. Thí dụ như tổ chức công đoàn, tổ chức hội luật sư, hội nhà báo, hội phụ nữ. Giả sử nhà nước ôm các tổ chức đó chấp nhận được, thì việc ngăn cấm lập các tổ chức tương tự là sai.

  Ví dụ các ông bầu bóng đá lật đổ VFF để lập thành VPF là ví dụ sinh động nhất của xã hội dân sự. Liệu nhà nước có cần quản lý tới mức thâm nhập vào giải bóng đá các câu lạc bộ. Nếu tất cả các môn thể thao đều muốn lập giải thì liệu nhà nước có ôm xuể không? Nên thả nó về cho người dân định đoạt.

  Còn nếu XHDS mạnh thì vô chính phủ và bất ổn? Điều này có thể xảy ra nếu CP mất uy tín đến mức người dân chỉ tin vào các tổ chức dân sự. Thí dụ nếu các tổ chức kiểm định xăng dầu nói xăng đạt chuẩn, trong khi một hội phân tích tư nhân xác định chỉ số octane thấp, nhiều methanol, nước. v..v... thì rõ ràng nhà nước sẽ mất uy tín. Sự bất ổn đó chủ yếu do sự yếu kém của chính phủ trong cuộc chiến uy tín. Nên nhìn xã hội dân sự là một tấm gưong phản chiếu để nhà nước soi mình trong đó. Chỗ nào XHDS mạnh tức chỗ đó nhà nước yếu. Hơn nữa cần xem xét chỗ nào nhà nước nên nhúng tay vào, chỗ nào không nên. Còn chế độ sụp đổ chỉ đúng với chế độ hiện nay ở VN, tức 1 Đảng lãnh đạo. Chỗ này tôi không phân tích thêm.

  Theo ý kiến riêng của Mọi tôi thì bài này có hai phần rõ rệt, một phần rất hay và một phần rất dở.
  Phần hay là nói về các nước có hình thức XHDS, phần này tác giả viết sâu và rõ, thể hiện kiến thức uyên thâm, nói chung phần này viết có hồn, có sức thuyết phục. Đọc phần này, MỌi tôi rất mơ ước được sống ở những nước đó.
  Thế như đọc đến phần sau thì mình cụt hẫng, chẳng hiểu tại sao phần đầu hay thế, mà phần sau lại xổ toẹt? Mọi tôi cảm thấy hình như tác giả này không hào hứng, không phấn khởi viết phần sau, nên chỉ thấy mấy câu chung chung, khuôn xáo, trống rỗng.
  Độc giả có đưa ra mấy câu hỏi cho tác giả về CNXH, bản thân ông ta (DVC) cũng đang sống trong lòng xã hội XHCN, ông ta chẳng lạ gì. Có khi viết thế, nhưng trong bụng ông ta nghĩ khác cũng nên, vì thế viết rất dời dạc, không có hồn. Ông ta cũng đề xuất ý nọ ý kia, nhưng những ý ấy chẳng ai thực hiện vì nó cũng đở hơi dở hồn, có thực hiện cũng chẳng thực hiện nổi. Còn chẳng lạ gì ngành công an có nghiệp vụ riêng của họ, rõ nhất là đàn áp và bỏ tù.

  Thực ra bài này có ý tuyên truyền cho XHDS nhiều hơn. Còn muốn tuyên truyền cho CNXH thì dù có bôi son trát phấn nó vẫn lộ bộ mặt quá bỉ ổi rồi, vừa lừa dối, vừa tàn ác, bất nhân. Gia đình là tế bào của xã hội, chế độ CS nó phá vỡ gia đình, nghĩa là phá vỡ ngay cái tế bào của xã hội. Có người còn tặng xã hội này câu đối như sau:
  Nhà nọ vô phúc con khinh bố
  Hộ nọ lao đao vợ chán chồng.

  Mọi tôi thấy nhiều gia đình xung quanh có xẩy ra tình trạng này thật, ly hôn nhiều quá, điều này có nguyên nhân xã hội, các quan lớn còn chẳng gương mẫu nữa là dân. Gia đình Việt Nam đang phổ biến xẩy ra cảnh này đây.

  Chẳng biết ông Cừ có đọc những ý kiến của độc giả DL viết về ông hay không? Còn bài đăng trên báo Nhân dân thì có cảnh "Người đọc không đọc, người viết đọc", giống như hàng mậu dịch thời bao cấp ấy mà, "người mua không mua, người bán mua"

  Mọi tôi tán thành ý của ông Cừ: "Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ XHCN thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam." Không "nếu" gì cả, cứ thực hiện thì dân mình không XHCN tức là không xuống hố cả nút. Hiện nay trên thế giới chỉ còn sót lại mấy cái nước theo CNXH biến chất, ô nhiễm, chứ chẳng ai biết CNXH nguyên chất như thế nào.

  huycanh viết:
  Dương văn Cừ chắc đang mắc bệnh thần kinh nặng rồi. Chẳng lẽ hơn 200 quốc gia trên thế giới có mô hình XHDS phát triển đều là thù địch của nước CHXHCNVN, đều là xấu xa, đáng lên án, bỏ qua?Thật không có gì xấu hổ, và khốn nạn hơn khi giới ní nuận của nước nhà có những vị như Cừ này

  " Các tổ chức phản động nước ngoài cũng tìm cách phát triển XHDS tại Việt Nam "

  Đảng CSVN, thông qua bài viết Dương văn Cừ, mới chính là tổ chức phản động trong nước.
  Phản động vì Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, đi ngược lại hiến chương Liên Hiệp Quốc, đi ngược lại các trào lưu thế giới và nhất là đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc VN.
  Yêu cầu Nguyễn Sinh Hùng, CT QH, tổ chức trưng cầu ý dân

  visitor viết:
  DVC viết:
  ...
  đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai… Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ XHCN thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam.
  ...

  Hahaha, theo ông thì CNXH theo tiêu chí của VN cụ thể là gì vậy hỡi ông DVC? "các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí VN" là gì vậy? Hay tiêu chí VN có nghĩa là phủ nhận tất cả những quyền này?

  Hay là ông này không biết rằng nói như vậy có nghĩa là CNXH của VN đối lập với HP 1946; không chấp nhận Tòa án HP, XHDS cũng như các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội phổ quát được nêu trong hiến chương LHQ.

  Này các bác visitor, VN2006A, Hiến pháp năm 1946 do ông Hồ tham gia soạn thảo.
  Tại sao Dương Văn Cừ (đảng CSVN) lại ra sức ngăn cản trở về Hiến pháp năm 1946 ?
  Đảng CSVN có phản bội lại ông Hồ không hay là chính ông Hồ muốn như thế ?

  DVC viết:
  ...
  đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai… Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ XHCN thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam.
  ...

  Hahaha, theo ông thì CNXH theo tiêu chí của VN cụ thể là gì vậy hỡi ông DVC? "các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí VN" là gì vậy? Hay tiêu chí VN có nghĩa là phủ nhận tất cả những quyền này?

  Hay là ông này không biết rằng nói như vậy có nghĩa là CNXH của VN đối lập với HP 1946; không chấp nhận Tòa án HP, XHDS cũng như các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội phổ quát được nêu trong hiến chương LHQ.

  Dương văn Cừ chắc đang mắc bệnh thần kinh nặng rồi. Chẳng lẽ hơn 200 quốc gia trên thế giới có mô hình XHDS phát triển đều là thù địch của nước CHXHCNVN, đều là xấu xa, đáng lên án, bỏ qua?Thật không có gì xấu hổ, và khốn nạn hơn khi giới ní nuận của nước nhà có những vị như Cừ này