Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và Đảng CSVN

 • Bởi Admin
  08/08/2012
  16 phản hồi
  Hà Nội, 6 tháng 8 năm 2012


  THƯ NGỎ

  Kính gửi: Quốc hội,
  Chủ tịch nước và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam,
  Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam,

  Chúng tôi, những người đã tham gia ký và gửi tới lãnh đạo Nhà nước và Đảng bản kiến nghị ngày 10-07-2011 về “Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” (dưới đây gọi tắt là kiến nghị 7-11) và bản ý kiến về “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” ngày 08-09-2011 (gọi tắt là ý kiến 9-11), nay xin gửi tiếp thư này tới Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị bổ sung ý kiến trước tình hình mới.

  1- Bản kiến nghị 7-11 và bản ý kiến 9-11 đều có chung nhận định: Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong việc thực hiện mưu đồ chiến lược bá quyền của họ, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến trắng trợn để dụ dỗ, mua chuộc, thâm nhập, lũng đoạn, uy hiếp, lấn chiếm không chỉ trên Biển Đông mà còn trên nhiều địa bàn khác, không chỉ xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải mà còn thâm nhập và gây hại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; đồng thời tìm cách “chia để trị” các nước ASEAN.

  Đúng như dự đoán, hơn một năm qua, Trung Quốc thực hiện những bước mới xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta cũng như các quốc gia giáp Biển Đông. Họ ngang nhiên lập đơn vị hành chính có quân đồn trú ở nơi rất ít dân hòng cai quản vùng biển đảo rộng lớn không phải của mình, mời thầu thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đưa tàu thuyền đánh cá cùng với tàu bán quân sự và quân sự hoạt động trên vùng này, đồng thời bức hại ngư dân ta đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều khả năng những hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ còn tăng mức độ quyết liệt đi đôi với việc chuẩn bị dư luận và điều kiện cho bước leo thang nguy hiểm hơn, kể cả đe dọa gây chiến.

  Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao Luật Biển vừa được Quốc hội thông qua, tạo căn cứ pháp lý cho nhà nước và nhân dân ta bảo vệ, quản lý, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế đối với vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau một thời gian bị kìm hãm, báo chí nước ta đã được cất tiếng nói phê phán thẳng thắn, mạnh mẽ và kịp thời những chủ trương và hành động sai trái của Trung Quốc đối với nước ta.

  Phản đối mạnh mẽ sự chiếm đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc đối với các đảo vốn thuộc chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ven biển, chúng ta kiên trì giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng phương pháp hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế. Chúng ta tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia khác ven Biển Đông, cùng nhau thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển, đặc biệt là đối với các đảo, bãi đá cùng với lãnh hải bao quanh theo đúng Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển. Theo ý kiến đề xuất của các nhà nghiên cứu ở một số nước, lúc này là thích hợp để các quốc gia ven biển Đông thống nhất tên gọi Biển Đông Nam Á thay cho cách gọi khác nhau của từng nước theo vị trí tiếp giáp biển. Đó là những giải pháp thiết thực để củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn biến vùng biển này thành ao nhà của mình.

  Chúng tôi mong Nhà nước công bố trước nhân dân ta và nhân dân thế giới thực trạng quan hệ Việt - Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp quốc tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo ở vùng Biển Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định thiện chí trước sau như một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt với Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình. Nhân dịp này, Nhà nước ta cần chủ động giải thích trước toàn dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý của công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958 về Biển Đông, để bác bỏ dứt khoát mọi xuyên tạc từ phía Trung Quốc. Chúng ta luôn phân biệt những hành động phi đạo lý và trái luật pháp quốc tế của một bộ phận giới cầm quyền Trung Quốc, khác với quan hệ láng giềng thân thiện của đông đảo nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.

  Đi đôi với việc tỏ rõ thái độ như trên, Nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện phát huy năng lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, kể cả các nhà nghiên cứu quốc tế, trong việc sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu lịch sử và pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Các cơ quan chức năng của Nhà nước phối hợp với các nhà nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ có đủ căn cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, công bố rộng rãi để nhân dân ta, nhân dân Trung Quốc và dư luận thế giới hiểu rõ sự thật, không bị lừa mị hoặc rối trí bởi các luận điệu xuyên tạc, dối trá xuất phát từ mưu đồ bành trướng.

  Thực hiện tham vọng bá quyền và chính sách thực dân mới, nhà cầm quyền Trung Quốc ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự, tìm cách đánh lừa dư luận, lẩn tránh luật pháp và công lý quốc tế, đang tự phơi bày bộ mặt thật, đồng thời lại phải đối mặt với những vấn đề chính trị nóng bỏng trong nước, như các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chủng tộc và mâu thuẫn trong các tầng lớp lãnh đạo, nên thế cô lập về chính trị của họ trước thế giới càng sâu sắc thêm.

  Việt Nam có chính nghĩa. Nhiều quốc gia trên thế giới mong đợi Việt Nam tự lực, tự cường, thoát khỏi vòng kiềm tỏa, chi phối của Trung Quốc, cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới hợp thành sức mạnh ngăn chặn và làm thất bại mọi mưu đồ bành trướng của Trung Quốc.

  Trong bối cảnh này, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

  2- Đi đôi với tăng cường quốc phòng, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra, chúng ta cần phát huy thế mạnh cơ bản là ý chí độc lập, tự chủ được hun đúc từ lòng yêu nước của nhân dân ta và sự ủng hộ quốc tế đối với nước ta. Chúng tôi đã đề xuất mấy giải pháp chính là tiến hành cải cách sâu sắc, toàn diện về chính trị, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh cải cách các lĩnh vực khác, trước hết là cải cách kinh tế và giáo dục. Nội dung cải cách chính trị nhằm trước hết đổi mới căn bản thể chế lãnh đạo và quản lý của bộ máy công quyền, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ của dân đã được Hiến pháp quy định, nhằm phát huy ý chí và năng lực của nhân dân, tăng cường đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng và làm trong sạch bộ máy công quyền.

  Nhân dân ta rất quan tâm tới việc sửa đổi Hiến pháp để tạo cơ sở cải cách thể chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và có kết luận về sửa đổi Hiến pháp (và về Luật đất đai); đề nghị Bộ Chính trị tuyên bố rõ là việc này không cản trở nhân dân và cán bộ, đảng viên tiếp tục góp ý kiến về vấn đề hệ trọng này trước khi Quốc hội quyết định.

  Trong việc bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ, cần nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa. Việc nhân dân ta biểu tình phản đối hành vi xâm lược, bành trướng của Trung Quốc góp phần hỗ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và động viên ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc. Nhân dân đang đòi hỏi khẩn trương xây dựng luật bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân đã ghi trong Hiến pháp. Chúng tôi cho rằng chính quyền nước ta cùng với ý thức làm chủ của nhân dân ta hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm các cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lược, bành trướng của Trung Quốc diễn ra ôn hòa, trật tự, đúng mục đích. Điều có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm cải cách chính trị hợp lòng dân là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã và đang bị kết án hình sự.

  Bước tiến mạnh mẽ về thực hiện dân chủ, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng là đòn xeo xoay chuyển tình hình nước ta, đồng thời tăng ảnh hưởng tích cực trong quan hệ quốc tế, tác động tới tình hình Trung Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa Nhà nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự phát triển của mỗi nước và cho sự nghiệp hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

  Dân tộc Việt Nam đang mong đợi chủ trương và hành động thiết thực của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị để đưa đất nước vượt qua hiểm họa, phát triển mạnh mẽ và bền vững. Chúng tôi mong các nhà lãnh đạo đất nước đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, nỗ lực thực hiện trách nhiệm nặng nề trong tình thế hiểm nghèo, không phụ lòng mong đợi của nhân dân./.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  16 phản hồi

  Phản hồi: 

  Thử đứng trước cửa nhà (vẫn còn trong nhà mình) cầm bảng hoặc trep trên sân thượng nhà mình khẩu hiệu phản đối TQ xâm lược HS-TS.

  Có bị tụi dân phòng, công an, an ninh bắt bớ, xông vào nhà làm khó dễ không Phan Sơn và NiNi ?

  [quote=thichkhach][quote=Khách Qua Đường]

  Sao quý vị không viết lời HIỆU TRIỆU toàn dân đứng lên BẢO VỆ TỔ QUỐC khi quân Tàu đang tràn ngập Biển Đông và trên đất liền của Tổ Quốc ta, khi HỌA MẤT NƯỚC đang gần kề, mà cứ CAM TÂM lải nhải những lời KHUYÊN BẢO Đảng ta này nọ?[/quote]

  Tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc còn phải làm đơn xin.
  Tung ra một lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân đứng lên bảo vệ Tổ Quốc VN để mất mạng à?
  Tớ đề nghị các bác đã ký tên xuống đường biểu tình đem cờ Tổ Quốc VN và biểu ngữ chống Trung Quốc, ngay bây giờ, không chờ được cho phép ( còn lâu mới được phép!) xem nhà nước ta phản ứng như thế nào? Không nhẽ bắt giam, theo dõi tất cả các bác cùng một lúc? Nhà nước ta chỉ dám bắt giam, theo dõi dân đen thôi, chứ nổi tiếng như các bác đã ký tên, đã kiến nghị, ai dám động tới?

  Từ đó mới lôi kéo được quần chúng nhân dân và có thể sẽ làm nhà nước thay đổi chính sách.[/quote]

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường]

  Sao quý vị không viết lời HIỆU TRIỆU toàn dân đứng lên BẢO VỆ TỔ QUỐC khi quân Tàu đang tràn ngập Biển Đông và trên đất liền của Tổ Quốc ta, khi HỌA MẤT NƯỚC đang gần kề, mà cứ CAM TÂM lải nhải những lời KHUYÊN BẢO Đảng ta này nọ?[/quote]

  Tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc còn phải làm đơn xin.
  Tung ra một lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân đứng lên bảo vệ Tổ Quốc VN để mất mạng à?
  Tớ đề nghị các bác đã ký tên xuống đường biểu tình đem cờ Tổ Quốc VN và biểu ngữ chống Trung Quốc, ngay bây giờ, không chờ được cho phép ( còn lâu mới được phép!) xem nhà nước ta phản ứng như thế nào? Không nhẽ bắt giam, theo dõi tất cả các bác cùng một lúc? Nhà nước ta chỉ dám bắt giam, theo dõi dân đen thôi, chứ nổi tiếng như các bác đã ký tên, đã kiến nghị, ai dám động tới?

  Từ đó mới lôi kéo được quần chúng nhân dân và có thể sẽ làm nhà nước thay đổi chính sách.

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn Ngọc Già]Cám ơn bác Khách Qua Đường đã đính chính hộ tôi. Cám ơn bác Phiên Ngung đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi thật ra chỉ là người lao động bình thường. Thật tình, tôi cũng ước ao được cùng ký tên trong bản thư ngỏ này và cũng có suy nghĩ giống các độc giả khác là: phải chi thư này được cho những thường dân như chúng ta cùng hưởng ứng thì rất tốt.
  [/quote]

  Thưa ông Nguyễn Ngọc Già!

  Cái khó khăn hiện nay là những người ký tên vào thư ngõ đó chắc chắn có liên lạc với nhau. Nhưng họ phải gởi đến truyền thông để được đăng tải cho công luận biết. Tuy nhiên, các trang mạng chỉ làm nhiệm vụ đưa tin chứ không đi thêm một bước nữa là vận động mọi người cùng ký vào bức thư này.

  Để việc này có thể thực hiện được, cần có một trang mạng có lòng như trang Dân Luận chẳng hạn, dùng trang này để mọi người cùng ký tên và sau đó lên danh sách thì chắc chắn có hiệu quả hơn.

  Nếu có nhiều trang mạng, như các trang của Câu lạc bộ báo chí lề trái, đồng thuận làm việc này thì hiệu quả vô cùng to lớn.

  Phản hồi: 

  @ Innova

  Ý của bạn cũng đúng. Tuy nhiên, khi thư đã ra rồi, mình lại đi làm vậy dễ bị cho là "ăn theo nói leo" hay "theo đóm ăn tàn", có vẻ cơ hội lắm.

  Tôi cũng đồng ý có người ký vô rồi lại rút ra như bạn nói thì cũng khó xử cho 71 vị kia. Như vụ của TS. CHHV trước đây, vụ PTCĐVN vừa rồi cũng có một ông nào đấy tự nguyện tham gia rồi rút ra vì cho là bản thân bị nhầm lẫn gì đó. Làm vậy coi không được.

  Riêng cái chữ "trí thức" "nhân sĩ", tôi cũng thấy không thích chữ "nhân sĩ" (nghe phong kiến kiểu La Sơn Phu Tử lắm, đợi mời hết lần này tới lần khác mới ra tay góp sức cho dân cho nước, tôi cũng không khoái ông La Sơn Phu Tử này), còn "trí thức" thì mình tôn trọng người có ăn có học lại có lòng cho dân cho nước thì mình gọi thôi. Tôi cũng đồng ý là người trí thức (thiệt) chẳng ai dám tự nhận là trí thức cả. (Tôi không nói tôi đâu nhé, tôi cam đoan tôi là dân lao động bình dân mà nhiều người trước đây cứ nghĩ tôi là nhà báo, nhà giáo, nhà văn, nhà tùm lum, tôi đã đính chính nhiều lần rồi như Bùi Văn Nịt lầm chẳng hạn)

  Phản hồi: 
  Cám ơn bác Khách Qua Đường đã đính chính hộ tôi. Cám ơn bác Phiên Ngung đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi thật ra chỉ là người lao động bình thường. Thật tình, tôi cũng ước ao được cùng ký tên trong bản thư ngỏ này và cũng có suy nghĩ giống các độc giả khác là: phải chi thư này được cho những thường dân như chúng ta cùng hưởng ứng thì rất tốt.

  Tôi nghĩ ai muốn hưởng ứng thì cứ viết mail đến bác nào soạn thảo văn bản trên để lần sau họ biết mà thêm vào. Vấn đề là có can đảm hay không thôi vì rất có thể an ninh sẽ gọi điện đến hỏi có thật sự là đã tham gia ký tên không. Đã có trường hợp có người "bị" tham gia mà không biết gì rồi.

  Hơn nữa tôi hơi dị ứng với các từ "nhân sĩ", "trí thức".

  Lục trong thư ngỏ trên thì tôi không thấy bất cứ từ "nhân sĩ", "trí thức" nào. Tôi đánh giá cao điều đó vì họ làm như vậy là đúng đắn. Chẳng ai dám tự nhận mình là "nhân sĩ", "trí thức", ngoại trừ những người tự nổ.

  Nhưng khi ABS viết bài thì gọi 71 người này là "nhân sĩ", "trí thức". Vừa qua thì cũng đã có một tranh luận về thế nào là "trí thức" rồi nên nói thêm là không cần thiết. Chỉ là gọi họ là "nhân sĩ", "tri thức" như vậy thì thứ nhất là xa cách với người thường, thứ hai không hiểu rõ lắm thế nào là nhân sĩ trí thức, và thứ ba là nghe nó thật là cổ (tôi nghĩ hợp với thời đại Phan Châu Trinh trở về trước).

  Sao không gọi là "Thư ngỏ của 71 người gửi ....", như vậy bác NNG và bác khách em đ/c Đỗ Mười không phải thắc mắc là mình không tham gia được. Hay phải thêm "nhân sĩ, tri thức" cho có sức nặng?

  Lạm bàn một chút cho vui.

  Phản hồi: 

  [quote=PVĐ][quote=Phiên Ngung]
  ...Một trong những vị ký tên vào bức thư này là ông Nguyễn Ngọc, tức ông Nguyễn Ngọc Già, cây viết trụ cột của Dân Luận nay đã tham gia Phong trào Con Đường Việt Nam.
  Nếu ông Nguyễn Ngọc có thể giúp xin ý kiến của những vị nhân sĩ và trí thức khác trong nhóm này ....[/quote]
  Tôi cũng đã 1 lần nhầm lẫn và bây giờ lại thấy có người cũng nhầm lẫn .
  Xin thưa rằng ông Nguyễn Ngọc Già hay nói ở DL không phải người có tên trong danh sách trên . Vừ rồi sau khi tôi cho rằng Sài Gòn hèn lắm, Sài Gòn ơi thì có một vị chát chửi tôi te tua trong Fecebook, tôi định gọi ông Nguyễn Ngọc Già ra làm chứng , nhưng cũng không thấy ổng ta đâu . Lâu nay hổng thấy ổng vô Dân Luận cũng thấy nhớ , theo chữ của ông Phiên Ngung tìm , nhưng lại hóa ra ông PN nhầm .[/quote]

  @ Điệp thân mến!

  Thể theo lời yêu cầu của 8.879 (nghĩa là điều 88 và 79 đấy nha) độc giả cùng độc giả PVĐ,:-)) NNG xuất hiện tiếp đây! :-)) Cám ơn Điệp vì đã nhớ tới Già này.

  Ừ quên! Ai mà chửi anh Điệp nhà tôi te tua thế?! Mà ông gọi tôi ra làm chứng cái gì vậy? Nói thử để tôi nhắm có thể làm chứng được, tôi làm liền!

  Phản hồi: 

  Cám ơn bác Khách Qua Đường đã đính chính hộ tôi. Cám ơn bác Phiên Ngung đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi thật ra chỉ là người lao động bình thường. Thật tình, tôi cũng ước ao được cùng ký tên trong bản thư ngỏ này và cũng có suy nghĩ giống các độc giả khác là: phải chi thư này được cho những thường dân như chúng ta cùng hưởng ứng thì rất tốt.

  Nhân đây tôi xin có vài ý kiến đến 71 vị trí thức đã cùng ký tên:

  1. Tôi hoàn toàn đồng tình với việc gọi tên BIỂN ĐÔNG NAM Á. Do đó, đề nghị các vị trí thức hãy đề nghị cụ thể thêm, bởi vừa có bài của Thủ tướng Việt Nam (1) kêu gọi Asean củng cố đoàn kết. Nên đưa việc gọi tên BIỂN ĐÔNG NAM Á này ra khu vực các nước Asean để cùng bàn thảo và tìm kiếm đồng thuận cũng như thống nhất tên gọi, đó cũng là quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ của các quốc gia Asean. Sau khi đạt được đồng thuận của đa số ủng hộ, tiến hành đăng ký tên gọi mới này (nghĩa là BIỂN ĐÔNG NAM Á) với:

  + Hiệp hội địa lý Quốc tế (International Association of Geographic)

  + Tổ chức Thủy văn học quốc tế (International Hydrographic Orgnization - IHO)

  + Hội đo đạc bản đồ thế giới.

  + Các tổ chức thế giới khác chuyên về địa lý, thủy văn, lịch sử (tôi không rành, đề nghị mọi người bổ sung giúp).

  Sau đó, các nước khối Asean đồng loạt thay đổi tên gọi mới này trên bản đồ thuộc phạm vi từng quốc gia và cả khu vực. Loan báo với toàn thế giới về sự kiện trọng đại này để các nước trên thế giới cũng điều chỉnh tên gọi này trên toàn thế giới.

  + Song song đó, khối Asean đồng đứng tên đăng ký chính thức với Liên Hiệp Quốc tên gọi BIỂN ĐÔNG NAM Á.

  Tên gọi Biển Nam Trung Hoa từ nay nên được loại bỏ vĩnh viễn bằng cách làm ôn hòa như thế.

  Đây là việc trọng đại, khó khăn vì chắc chắn Trung Quốc sẽ tìm mọi cách ngăn cản, do đó quá trình đổi cho được tên gọi BIỂN ĐÔNG NAM Á không phải là ngắn, vì thế cần sự kiên trì và đồng tâm của các nước Asean.

  2. Liên quan đến công hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký, tôi hoàn toàn đồng ý, tôi chỉ đề nghị ngoài việc "chủ động giải thích trước toàn dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý", có lẽ đã đến lúc Việt Nam cần mạnh dạn, khẳng khái lên tiếng xin lỗi chính thức Nhà nước và nhân dân Trung Hoa về những gì liên quan đến bản công hàm này để dẫn đến những hiểu lầm và căng kéo quá nhiều trong hơn 50 năm qua. Tôi cho rằng lời xin lỗi như thế này không có gì để e ngại về mặt quốc thể, ngược lại, nó chứng tỏ sự ngay thẳng, trong sáng và biết nhìn thẳng vào sai lầm của cả hai phía (Việt Nam và Trung Quốc), như tôi đã từng đề xuất (2).

  3. Ý kiến làm tôi xúc động và vui mừng nhất: "Điều có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm cải cách chính trị hợp lòng dân là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã và đang bị kết án hình sự.. Tôi xin đề xuất thêm, trước hết cần đưa vụ án Điếu Cày - Tạ Phong Tần - Phan Thanh Hải ra xử ngay trong tháng 8 này theo hướng: thời gian 3 bloggers này đã bị giam bằng đúng án tù tuyên phạt và trả tự do ngay tại tòa. Đây là hướng đi tốt đẹp nhất cho cả 3 bloggers và Nhà nước. Đó cũng là tinh thần hòa giải giữa Nhà nước và nhân dân - đang cần lắm trong bối cảnh hôm nay.

  Một lần nữa, chân thành cám ơn 71 vị trí thức đã đồng ký tên vào thư ngỏ gởi nhà cầm quyền Việt Nam.

  Nguyễn Ngọc
  _____________

  http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/83854/thu-tuong-viet-nam-keu-goi-asean... (1)

  http://danluan.org/node/9230 (2)

  Phản hồi: 

  [quote=Phiên Ngung]
  ...Một trong những vị ký tên vào bức thư này là ông Nguyễn Ngọc, tức ông Nguyễn Ngọc Già, cây viết trụ cột của Dân Luận nay đã tham gia Phong trào Con Đường Việt Nam.
  Nếu ông Nguyễn Ngọc có thể giúp xin ý kiến của những vị nhân sĩ và trí thức khác trong nhóm này ....[/quote]
  Tôi cũng đã 1 lần nhầm lẫn và bây giờ lại thấy có người cũng nhầm lẫn .
  Xin thưa rằng ông Nguyễn Ngọc Già hay nói ở DL không phải người có tên trong danh sách trên . Vừ rồi sau khi tôi cho rằng Sài Gòn hèn lắm, Sài Gòn ơi thì có một vị chát chửi tôi te tua trong Fecebook, tôi định gọi ông Nguyễn Ngọc Già ra làm chứng , nhưng cũng không thấy ổng ta đâu . Lâu nay hổng thấy ổng vô Dân Luận cũng thấy nhớ , theo chữ của ông Phiên Ngung tìm , nhưng lại hóa ra ông PN nhầm .

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường][quote=Phiên Ngung]

  Một trong những vị ký tên vào bức thư này là ông Nguyễn Ngọc, tức ông Nguyễn Ngọc Giàu, cây viết trụ cột của Dân Luận nay đã tham gia Phong trào Con Đường Việt Nam.

  [/quote]

  Tôi e rằng bạn Phiên Ngung đã NHẦM giữa hai nhân vật Nguyễn Ngọc, tức là tên thật bác Nguyễn Ngọc GIÀ (không phải GIÀU) một người có bài viết khá thường xuyên trên Dân Luận, và nhà văn NGUYÊN NGỌC (Nguyên không có dấu ngã), một nhà văn khá nổi tiếng, người đang điều hành Trường Đại học PHAN CHÂU TRINH ở Hội An, Quảng Nam, gần thành phố Đà Nẵng.

  Người ký tên trong thư ngỏ là nhà văn NGUYÊN NGỌC, không phải là bác Nguyễn Ngọc (Già).[/quote]

  Cám ơn bạn Khách Qua Đường đã mách chổ sai và xin lỗi nhà văn Nguyên Ngọc cùng ông Nguyễn Ngọc Già.

  Phản hồi: 

  [quote=Những công dân][quote=Do Muoi Mot]Sao quý vị không cho nhân dân kí tên với. Tôi nghĩ quí vị nên cho nhân dan cùng kí tên.

  Kính[/quote]

  Ý kiến này cũng hợp lý giống như ý kiến đò hỏi nhà cầm quyền VN giải thích chính thức bối cảnh lịch sử của công hàm Phạm Văn Đồng. Bọn TQ đánh phá như thế mà đảng CSVN và chính phủ VN vẫn ra sức bưng bít thông tin ! Có tội với lịch sử VN.

  Hãy công bố thư ngỏ khắp nơi và đổi tên "Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức và được sự ủng hộ của những công dân"[/quote]

  Theo tôi hiểu, vì bức thư ngỏ này do những vị là nhân sĩ, trí thức cùng ký tên nên báo chí và các cơ quan truyền thông đặt cho nó tiêu đề như thế mà thôi.

  Một trong những vị ký tên vào bức thư này là ông Nguyễn Ngọc, tức ông Nguyễn Ngọc Già, cây viết trụ cột của Dân Luận nay đã tham gia Phong trào Con Đường Việt Nam.

  Nếu ông Nguyễn Ngọc có thể giúp xin ý kiến của những vị nhân sĩ và trí thức khác trong nhóm này để xin thêm chữ ký của bất kỳ người Việt nam nào quan tâm đến những vấn đề ghi trong bức thư này, chắc chắn sẽ có nhiều người tham gia cùng ký tên (thật) và ghi địa chỉ.

  Lúc đó, bức thư này chắc chắn có giá trị hơn vì đó là thước đo sự quan tâm của người Việt đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước.

  Phản hồi: 

  [quote=Phiên Ngung]

  Một trong những vị ký tên vào bức thư này là ông Nguyễn Ngọc, tức ông Nguyễn Ngọc Giàu, cây viết trụ cột của Dân Luận nay đã tham gia Phong trào Con Đường Việt Nam.

  [/quote]

  Tôi e rằng bạn Phiên Ngung đã NHẦM giữa hai nhân vật Nguyễn Ngọc, tức là tên thật bác Nguyễn Ngọc GIÀ (không phải GIÀU) một người có bài viết khá thường xuyên trên Dân Luận, và nhà văn NGUYÊN NGỌC (Nguyên không có dấu ngã), một nhà văn khá nổi tiếng, người đang điều hành Trường Đại học PHAN CHÂU TRINH ở Hội An, Quảng Nam, gần thành phố Đà Nẵng.

  Người ký tên trong thư ngỏ là nhà văn NGUYÊN NGỌC, không phải là bác Nguyễn Ngọc (Già).

  Phản hồi: 

  [quote=Do Muoi Mot]Sao quý vị không cho nhân dân kí tên với. Tôi nghĩ quí vị nên cho nhân dan cùng kí tên.

  Kính[/quote]

  Ý kiến này cũng hợp lý giống như ý kiến đò hỏi nhà cầm quyền VN giải thích chính thức bối cảnh lịch sử của công hàm Phạm Văn Đồng. Bọn TQ đánh phá như thế mà đảng CSVN và chính phủ VN vẫn ra sức bưng bít thông tin ! Có tội với lịch sử VN.

  Hãy công bố thư ngỏ khắp nơi và đổi tên "Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức và được sự ủng hộ của những công dân"

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường][quote=Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức]

  Chúng tôi mong Nhà nước công bố trước nhân dân ta và nhân dân thế giới thực trạng quan hệ Việt - Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp quốc tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo ở vùng Biển Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định thiện chí trước sau như một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt với Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình. Nhân dịp này, Nhà nước ta cần chủ động giải thích trước toàn dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý của công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958 về Biển Đông, để bác bỏ dứt khoát mọi xuyên tạc từ phía Trung Quốc. Chúng ta luôn phân biệt những hành động phi đạo lý và trái luật pháp quốc tế của một bộ phận giới cầm quyền Trung Quốc, khác với quan hệ láng giềng thân thiện của đông đảo nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.
  [/quote]

  Đề nghị này nghe cũng HỢP LÝ lắm. Nhưng khổ nỗi Đảng và Nhà Nước "ta" biết giải thích cách nào đây về cái Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng. Chả nhẻ lại giải thích như "kụ" Phạm Văn Đồng rằng "vì lúc đó đang chiến tranh nên tôi phải nói thế" hay lại nói như "kụ" cựu Bộ Trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm kiểu bla-bla-bla mà thế giới ai sẽ thấy được thuyết phục đây?

  Tôi thấy quý vị trí thức nhân sĩ trong thư ngỏ sao giống như ông quan Gián Nghị Đại Phu thời phong kiến, đang khấu đầu CAN NGĂN ĐCSVN là một hôn quân luôn bỏ ra ngoài tai mọi lời CAN NGĂN của vị quan nhất mực TRUNG THÀNH, một lòng sống chết THỜ VUA theo mấy chữ "Quân quyết thần tử, thần bất tử bất trung". Than ôi!

  Sao quý vị không viết lời HIỆU TRIỆU toàn dân đứng lên BẢO VỆ TỔ QUỐC khi quân Tàu đang tràn ngập Biển Đông và trên đất liền của Tổ Quốc ta, khi HỌA MẤT NƯỚC đang gần kề, mà cứ CAM TÂM lải nhải những lời KHUYÊN BẢO Đảng ta này nọ?[/quote]

  [quote="Khách Qua Đường"]Tôi thấy quý vị trí thức nhân sĩ trong thư ngỏ sao giống như ông quan Gián Nghị Đại Phu thời phong kiến, đang khấu đầu CAN NGĂN ĐCSVN là một hôn quân luôn bỏ ra ngoài tai mọi lời CAN NGĂN của vị quan nhất mực TRUNG THÀNH, một lòng sống chết THỜ VUA theo mấy chữ "Quân quyết thần tử, thần bất tử bất trung". Than ôi![/quote]

  Họ chẳng qua vì thời thế, thế thời nên phải kiến nghị như thế. Cái bọn quan nha nhất mực TRUNG THÀNH, một lòng sống chết THỜ ĐẢNG mới đáng trách. Bọn này cũng đầy rẫy trên Dân Luận, một lòng sống chết bảo vệ đảng và nhà nước hủ bại CHXHCNVN

  Phản hồi: 

  Sao quý vị không cho nhân dân kí tên với. Tôi nghĩ quí vị nên cho nhân dan cùng kí tên.

  Kính

  Phản hồi: 

  Đảng ta đã mắt mù tai điếc trước những góp ý chân thành của nhiều người, trong đó có các vị nhan sĩ trí thức nổi tiếng. Điều này cũng giống như Trung quốc phớt lờ trước những lý do chính đáng mà ta đưa ra để chứng minh những đảo ở biển Đông là thuộc chủ quyền của nước ta.

  Mặt khác Đảng nói một đằng, làm một nẻo, có những việc làm vừa bất chấp pháp luật vừa bất chấp lẽ phaỉ, đạo lý, vô cùng thát nhân tâm và rất đê hèn, ti tiện, bẩn thỉu như cho công an bám sát người ta từng bước. Nói một đừng làm một nẻo cũng là cái bệnh chung của Đảng ta và Trung quốc. Khác là Trung quốc nó làm với nước ta, còn Đảng ta làm với dân ta.

  Phải tìm cách khác để đấu tranh thôi, cứ kiến nghị và góp ý với Đảng thì chờ đến khi Đảng đổ mới thay đổi.

  Phản hồi: 

  [quote=Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức]

  Chúng tôi mong Nhà nước công bố trước nhân dân ta và nhân dân thế giới thực trạng quan hệ Việt - Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp quốc tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo ở vùng Biển Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định thiện chí trước sau như một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt với Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình. Nhân dịp này, Nhà nước ta cần chủ động giải thích trước toàn dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý của công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958 về Biển Đông, để bác bỏ dứt khoát mọi xuyên tạc từ phía Trung Quốc. Chúng ta luôn phân biệt những hành động phi đạo lý và trái luật pháp quốc tế của một bộ phận giới cầm quyền Trung Quốc, khác với quan hệ láng giềng thân thiện của đông đảo nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.
  [/quote]

  Đề nghị này nghe cũng HỢP LÝ lắm. Nhưng khổ nỗi Đảng và Nhà Nước "ta" biết giải thích cách nào đây về cái Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng. Chả nhẻ lại giải thích như "kụ" Phạm Văn Đồng rằng "vì lúc đó đang chiến tranh nên tôi phải nói thế" hay lại nói như "kụ" cựu Bộ Trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm kiểu bla-bla-bla mà thế giới ai sẽ thấy được thuyết phục đây?

  Tôi thấy quý vị trí thức nhân sĩ trong thư ngỏ sao giống như ông quan Gián Nghị Đại Phu thời phong kiến, đang khấu đầu CAN NGĂN ĐCSVN là một hôn quân luôn bỏ ra ngoài tai mọi lời CAN NGĂN của vị quan nhất mực TRUNG THÀNH, một lòng sống chết THỜ VUA theo mấy chữ "Quân quyết thần tử, thần bất tử bất trung". Than ôi!

  Sao quý vị không viết lời HIỆU TRIỆU toàn dân đứng lên BẢO VỆ TỔ QUỐC khi quân Tàu đang tràn ngập Biển Đông và trên đất liền của Tổ Quốc ta, khi HỌA MẤT NƯỚC đang gần kề, mà cứ CAM TÂM lải nhải những lời KHUYÊN BẢO Đảng ta này nọ?