Bút Lông - Hai bộ ở đâu?

 • Bởi Admin
  14/06/2012
  1 phản hồi

  Bút Lông

  Chia sẻ tại Quốc hội hôm qua về quản lý nhà nước đối với sai phạm của Vinalines, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ chắc cú “không có trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT”!

  Lý do, theo bộ trưởng, là Thanh tra Chính phủ “không bảo thế”!

  Dĩ nhiên là nếu đem kết luận Thanh tra ra so thì chả thấy cơ quan này đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm đối với hai bộ trên do tiếp tay hoặc chí ít là buông lỏng quản lý, đối với các hoạt động mua sắm tài sản cố định tại Vinalines.

  Nhưng nói hai bộ này chẳng có trách nhiệm gì, tất cả sai phạm đều do ông cựu chủ tịch (đã trốn) gây ra liệu có thuyết phục được cử tri hay không?

  Chẳng hạn đối với Bộ KH&ĐT, cơ quan giúp Chính phủ gác cửa về quản lý hoạt động đấu thầu, mua sắm công, lẽ nào không biết, không hướng dẫn, không kiểm tra việc mua sắm hàng loạt gói thầu cực lớn là những con tàu cũ, ụ kém... trị giá cả trăm tỉ đồng của ban lãnh đạo Vinalines suốt một thời gian dài, kể cả khi Vinashin đổ bể với sự chuyển dịch công nợ?

  Đặc biệt hơn, Bộ Tài chính với các công cụ sắc bén, như Tổng cục Hải quan (gác cửa mảng xuất nhập khẩu), Cục Tài chính DN (gác cửa mảng công nợ, chế độ tài chính DN...), Thanh tra và nhất là bộ máy hùng hậu của Tổng cục Thuế có chức năng kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận, lỗ lã... cả công ty mẹ và hàng chục công ty con, công ty sân sau, công ty đối tác... của Vinalines, lẽ nào cũng “chẳng biết gì” để hôm nay bộ trưởng cứng cỏi bảo “không có trách nhiệm” gì?!

  Thực tế ai cũng hiểu là hoạt động kinh doanh của DN là tương đối tự chủ, nhất là DN tư nhân. Mọi quyết định đầu tư, kinh doanh mà ông chủ đưa ra, nếu lời thì ông ta hưởng, nếu lỗ thì ông ta chịu. Tuy thế không phải vì tôn trọng sự tự chủ đó mà cơ quan nhà nước không nắm được những hoạt động này, bởi theo quy định ít nhất mỗi tháng một lần cơ quan thuế đã phải được báo cáo về việc sử dụng hóa đơn GTGT, việc nộp thuế TNCN cho cán bộ và chuyên gia, việc nộp thuế TNDN... Mỗi quý hoặc theo niên độ kế toán, cơ quan thuế còn trực tiếp kiểm tra quyết toán, chi phí, khấu hao tài sản cố định cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước...

  Cả hệ thống đồ sộ như thế, DN trốn vài đồng thuế còn khó, nói chi những con tàu, ụ nổi cũ rích không sinh lãi (thậm chí gây lỗ lớn) hằng ngày!

  Hơn thế đối với DN nhà nước việc quản lý còn chặt chẽ hơn vì còn có sự phối hợp liên ngành, giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành (Tài chính, KH&ĐT) và cơ quan chủ quản như Cục Hàng hải, Bộ GTVT... Do đó khi thấy bộ trưởng chơi chữ trước Quốc hội, nhiều cử tri đã không thể không đặt câu hỏi: Nếu không có trách nhiệm gì thì thực sự hai bộ đã ở đâu, đã làm những việc gì thời gian qua trước những hoạt động của Vinalines?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Là một TCty nhà nước,hoạt động theo Luật DNNN,Vinalines chịu sự điều chỉnh bỡi Luật này và các quy định liên quan khác của pháp luật,đồng thời Luật cũng quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của các bộ,ngành (trong đó có Bộ TC,Bộ KH-ĐT)về công tác quản lí nhà nước đối với từng lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của các TCty này.Vậy mà khi vụ việc của Vinalines đổ bể,ông bộ trưởng Bộ TC nói là "Không có trách nhiệm của Bộ TC và Bộ KH-ĐT"!!!NÓI NHƯ VẬY LÀ NÓI MỘT CÁCH RẤT VÔ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỒNG VỐN NHÀ NƯỚC (LÀ TIỀN THUẾ CỦA DÂN)ĐÃ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NẦY.