Dương Danh Huy - Xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà

 • Bởi Hồ Gươm
  30/05/2012
  12 phản hồi

  Dương Danh Huy

  Ngày 22/5, trong bài "Về bản lên tiếng ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough" (http://danluan.org/node/12684), ông Trương Nhân Tuấn viết:

  Điều lấy làm tiếc, bản tuyên bố ủng hộ đưa việc tranh chấp Phi - Trung tại bãi cạn Scarborough vào thẩm quyền của ASEAN, hô hào nhân dân và chính phủ các nước trong khối ủng hộ cho Phi, mà lại quên đưa tranh chấp Hoàng Sa vào nội dung bản tuyên bố.

  Ủng hộ và kêu gọi mọi người ủng hộ Phi, trong khi vấn đề của đất nước thì không thấy ai quan tâm. Không phải việc tìm cách đưa tranh chấp Hoàng Sa vào tranh chấp biển Đông là mục tiêu của Việt Nam đó hay sao?

  Ông Trương Nhân Tuấn phê bình và than van về bức thư, "Điều lấy làm tiếc", "trong khi vấn đề của đất nước thì không thấy ai quan tâm".

  Trong bài "Những ngộ nhận của ông Trương Nhân Tuấn liên quan đến bức thư gửi Đại sứ Philippines" gửi BauxiteVN (http://danluan.org/node/12768), tôi đã viết:

  Tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam và các học giả, tác giả Việt Nam có trách nhiệm tranh thủ Philippines nói riêng và thế giới nói chung về Hoàng Sa (cũng như Trường Sa và Biển Đông), nhưng việc không đặt vấn đề Hoàng Sa trong một bức thư ủng hộ là nằm trong phạm vi của sự hợp lý.

  Điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam phải đấu tranh, và các học giả, tác giả Việt Nam phải đấu tranh, chứ không phải là trong bức thư về Scarborough thì cũng phải bàn về Hoàng Sa hay nhiều vấn đề khác trong tranh chấp Biển Đông. Nếu bức thư ủng hộ đó gây được thêm cảm tình với người Phi và chính khách Phi, góp phần tạo điều kiện cho hai cuộc đấu tranh đó thì là cao quý rồi.

  Cũng có thể là như thế là tạm đủ cho câu hỏi “Có nhất thiết phải đặt vấn đề Hoàng Sa trong thư không?” Nhưng có lẽ cũng cần phải hỏi “Nếu đặt vấn đề Hoàng Sa trong thư thì có gì không hay không?”

  Giả sử như 66 trí thức đó đã làm theo như ông Trương Nhân Tuấn xúi, đã đưa vào trong bức thư điều kiện, hay yêu cầu, Philippines ủng hộ Việt Nam về Hoàng Sa, thì sẽ ra sao?

  Bất cứ một người nào có văn hóa hay một sự tinh tế tối thiểu cũng có thể hiểu (phản) tác dụng của việc đó là thế nào. Người Phi, tất cả những người ngoại quốc ở Philippines đọc báo Manila Times đăng bức thư trên trang đầu, sẽ đánh giá 66 người ký tên và sự ủng hộ của họ như thế nào? Có lẽ đại đa số người đọc bài này tự trả lời được câu hỏi đó.

  Cá nhân tôi cho rằng đòi hỏi đặt vấn đề Hoàng Sa trong bức thư là "xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà". Tôi cho rằng những người soạn thư và ký tên, dĩ nhiên là Hoàng Sa có trong tim, trong đầu và trong hành động của họ, đã sáng suốt khi họ không làm như ông Trương Nhân Tuấn muốn.

  Trong cùng bài, ông Trương Nhân Tuấn cũng viết:

  "Hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền" của Phi tại bãi cạn Scarborough thì có thể tạm chấp nhận. "Tạm", là vì chủ quyền của Phi tại đây, trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục. Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình.

  Còn việc "hoàn toàn ủng hộ các hành động bảo vệ chủ quyền" ở đây có nghĩa là như thế nào?

  Ở đây tạm bỏ qua việc Trương Nhân Tuấn không hiểu "quyền chủ quyền" trong cứ thư có nghĩa gì - tôi muốn nói về chuyện khác. Tôi lưu ý người đọc về đoạn "chủ quyền của Phi tại đây [bãi cạn Scarborough], trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục. Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình".

  Sau đó tôi viết bài trên BauxiteVN phân tích rằng bức thư chỉ ủng hộ quyền chủ quyền của Philippines trong khu vực Sacarborough Shoal, chứ không ủng hộ chủ quyền của bên nào đối với các mỏm đá, và cho rằng đó là đúng đắn.

  Như đã biết, ông Trương Nhân Tuấn không đồng ý với tôi. Sự bất đồng ý kiến là bình thường, lành mạnh và cần thiết. Điều tôi muốn nói đến ở đây là ông Trương Nhân Tuấn làm gì trong sự bất đồng ý kiến đó.

  Ngày 26/5, trong bài "Hiểu thế nào về nội dung của bản tuyên bố ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough?"(http://danluan.org/node/12732), ông Trương Nhân Tuấn viết:

  Các trí thức ký tên vào bản tuyên bố có đồng ý với lối giải thích này của ông Dương Danh Huy hay không?

  Trong khi đó, nếu ta ủng hộ chủ quyền của Phi tại Scarborough thì đã sao? Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?

  Ông muốn những trí thức ký tên trả lời rằng họ ủng hộ cả chủ quyền Phi, chứ không chỉ ủng hộ quyền chủ quyền Phi. Như thế sẽ chứng minh rằng các trí thức ký tên không đồng ý với tôi, rằng tôi đã tùy tiện khi phân tích về bức thư, rằng tôi đã sai, rằng ông đã đúng.

  Để đạt điều ông muốn, ông Trương Nhân Tuấn khích họ, "Trong khi đó, nếu ta ủng hộ chủ quyền của Phi tại Scarborough thì đã sao?" Và ông dụ dỗ họ, "Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?"

  Bây giờ tôi muốn người đọc nhớ lại điều ông Trương Nhân Tuấn viết trước đó 4 ngày:

  Chủ quyền của Phi tại đây [bãi cạn Scarborough], trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục. Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình.

  Và tôi hỏi: Nếu 66 trí thức Việt Nam ký tên ủng hộ một điều mà "trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục" thì có "đã sao" không? Thí dụ như có ảnh ưởng gì đến tinh thần “vì công lý” của 66 trí thức đó không? Chính nghĩa của họ có bị ảnh hưởng bởi màu vụ lợi rõ ràng không?

  Rõ ràng là ông Trương Nhân Tuấn lại "xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà". Không những thế, lần này thật ra là ông Trương Nhân Tuấn "xúi trí thức Việt Nam ăn cái mà chính ông đã cho là cứt gà", để ông ấy có thể chứng minh rằng tôi đã sai, rằng ông đã đúng.

  Điều nữa đáng nói ở đây là ông Trương Nhân Tuấn sẵn sàng cố gắng đút bất kể điều gì cho cộng đồng, miễn sao cho phục vụ mục đích cá nhân của ông. Thí dụ như ông ấy viết không ngại bút "Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?", trong khi chính bản thân ông đã nói mới cách đó có 4 ngày, "Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình".

  Một người mang tiếng là nhà nghiên cứu xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà do bản thân người đó kém hiểu biết thì đã là tệ. Một người xúi trí thức Việt Nam ăn cái chính người đó cho là cứt gà thì là người thế nào?

  Dương Danh Huy

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  12 phản hồi

  Phản hồi: 

  Philippines phản đối việc TQ dùng Tam Sa để quản lý Trường Sa và Hoàng Sa:

  http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Asia/Story/A1Story20120725-3...

  Woody Reef is part of the Paracel Islands, which are contested by China and Vietnam. While the Philippines does not have territorial claims in the Paracels, DFA spokesperson Raul Hernandez said China's plan to administer the Paracels and the Spratlys from the new city of Sansha was unacceptable.

  Việc Philippines thêm Hoàng Sa vào phản đối là một cử chỉ đẹp có lợi cho VN.

  Dù bức thư của nhóm BVN không đề nghị Phi phải ủng hộ VN về Hoàng Sa trong việc ủng hộ Phi ở khu vực Scarborough.

  Phản hồi: 

  [quote=Dương Danh Huy]
  Tôi có thể nói là tôi rất ủng hộ bức thư đó và tôi nghĩ ai đã ký tên vào đó thì đã làm một việc có ý nghĩa, độc đáo, và là một điều đáng tự hào.[/quote]

  Ông nói thư đó hay, đáng tự hào, sao lại ký rồi rút tên. Hết biết luôn.

  Phản hồi: 

  [quote=Le Quoc Trinh]Tranh chấp chủ quyền TQ vs Phi
  Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông Dương Danh Huy đã rút tên khỏi Danh Sách 66 người ký tên "Ủng hộ Phi Luật Tân trong vụ tranh chấp chủ quyền bãi đá cạn Sacarborough" từ hồi tháng Ba 2012.
  [/quote]

  Bác Lê Quốc Trinh có thể cho biết vì sao không?

  Tôi có thể nói là tôi rất ủng hộ bức thư đó và tôi nghĩ ai đã ký tên vào đó thì đã làm một việc có ý nghĩa, độc đáo, và là một điều đáng tự hào.

  Phản hồi: 

  Tranh chấp chủ quyền TQ vs Phi

  Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông Dương Danh Huy đã rút tên khỏi Danh Sách 66 người ký tên "Ủng hộ Phi Luật Tân trong vụ tranh chấp chủ quyền bãi đá cạn Sacarborough" từ hồi tháng Ba 2012.

  Khi tôi viết E-Mail xin được đăng ký vào bản danh sách đó tôi cũng đã thầm nghĩ kỹ đắn đo vì sợ sẽ vướng vào chuyện tranh chấp với Phi sau này trông vùng Bãi Đá Cạn đó. Tuy nhiên sau hơn bốn năm bàn cãi hăng say của nhiều vị tri thức từ TSGS Nguyễn Nhã trong nước, đến các vị ở hải ngoại như các ông Dương Danh Huy, Trương Nhân Tuấn tôi chưa hề nghe nhắc đến Bãi Đá Cạn Scarborough trong vấn đề chủ quyền VN. Đó là lý do tôi yên tâm đưa tên họ vào Danh Sách, tránh ngộ nhận đáng tiếc.

  Tôi cũng dư biết bãi đá cạn này nằm rất xa hai quần đảo HS-TS, nhưng cũng lọt vào tầm ngắm của bọn bành trướng TQ. Cho nên khi Bắc Triều Tiên sửa soạn rầm rĩ bắn hoả tiễn liên lục địa (hồi đầu tháng Ba) thì TQ đã ngấm ngầm đưa cả ham đội dân quân đánh cá tiến vào vùng bển này để chiếm lĩnh trận địa. Chẳng qua đây chỉ là một màn phối hợp TQ-Bình Nhưỡng để "Đương Đông Kích Tây" nhắm vào vùng Biển Đông. Nếu Bình Nhưỡng thành công vụ phóng hoả tiễn thì thế trận ngày nay đã chuyển sang thắng lợi cho TQ vì Hoa Kỳ khong đủ khả năng bảo vệ các nước đồng minh (Nhật, Nam Hàn).

  Dù sao Bắc Triều Tien thất bại ê chề, không tạo được điểm nóng căng thẳng lôi kéo HK vào khu vực Hoàng Hải, thì TQ chỉ còn có nước lộ diện hiện rõ tính hung hăng hiếu chiến với Phi và từ đó thế giới sẽ hiểu thâm bản chất thật của ông bành trướng này.

  Đó chính là lý do tôi ký tên vào bản Danh Sách, vì đã đến lúc các nước nhỏ vùng Đông Nam Á ASEAN nên đoàn kết lại thành bó đũa lớn, vì VN không lên tiếng thì Phi sẽ trở thanh đơn độc lẻ loi và sẽ bị ông to đầu bắt nạt dễ dàng. Ông mà ra tay bẻ từng cây đũa một thì VN cũng sẽ bị ông chiêm trọn, ông đã ngang nhiên chuyển dàn khoan khổng lồ vào hút dầu hoả trong hải phận VN rồi.

  Phản hồi: 

  Tôi đồng ý với quan điểm của bác.Hiện nay chúng ta cần sáng suốt bình tĩnh và đoàn kết.Đừng làm kẻ thù coi thường chúng ta.

  Phản hồi: 

  Thật ra ông TNT cũng không phải là người mâu thuẫn. Trước ông viết:

  "Hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền" của Phi tại bãi cạn Scarborough thì có thể tạm chấp nhận. "Tạm", là vì chủ quyền của Phi tại đây, trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục.

  Nghĩa là ông cũng OK với việc ủng hộ [quyền] chủ quyền của Phi trên bãi cạn Scarborough, dù theo ông [cách chứng minh] chủ quyền của Phi thuyết phục.

  Sau ông viết:

  Trong khi đó, nếu ta ủng hộ chủ quyền của Phi tại Scarborough thì đã sao? Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?

  Có thể thấy cũng rất hợp với đoạn đầu nếu chú ý ba chữ "thì đã sao" ở đoạn sau và ba chữ "tạm chấp nhận" ở đoạn trước. Hơn nữa, có thể hiểu ý của ông TNT là [cách chứng minh] chủ quyền của Phi tuy không thuyết phục [được ông] nhưng vẫn rõ rệt hơn [cách chứng minh] chủ quyền của TQ.

  Theo tôi, ông TNT không mâu thuẫn trong hai đoạn trên, dù có phần cảm tính.

  Phản hồi: 

  Tôi nghĩ chính bạn mới là người "kẻ đâm bì thóc , chọc bị gạo". Hai ông TNT và DDH tranh luận với nhau về lợi ích/bất lợi của việc gửi thư thì bạn lại đưa chuyện trí thức vào đây.

  Phản hồi: 

  [quote=PVĐ]Trong câu viết , ông Dương Danh Huy đã loạng quạng nhưng vẫn không bỏ được kiểu nét của kẻ đâm bì thóc , chọc bị gạo , không lương thiện. Ví dụ như : Rõ ràng là ông Trương Nhân Tuấn lại "xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà".
  Làm gì có chuyện ông TNT coi 66 ông ất ơ nào đó là trí thức Việt Nam . Cùng lắm là chỉ được coi trong "" hoặc "nhóm trí thức" hoặc "các trí thức" chứ là gì có chuyện như ông D D Huy tưởng bở được gọi là trí thức Việt Nam . Ong TNT đâu có ý nào xui trí thức Việt Nam ? Còn nếu ông D D Huy tự nhận thì chỉ lên lương thiện viết đúng theo hiểu biết của mình với câu như sau "Rõ ràng là ông Trương Nhân Tuấn lại "xúi NHÓM trí thức ( 66 ông này) Việt Nam ăn cứt gà"
  Có phải như vậy mới hợp lý không ạ ??[/quote]

  Hoàn toàn đồng ý với bạn PVĐ trong nhận định trên. Nhận định này của bạn PVĐ, theo tôi, là công bình, chính xác. Làm gì mà 66 ông trí thức trong lá thư lại có thể đại diện cho toàn thể trí thức Việt Nam như ông Dương Danh Huy đã "loạn ngôn", hay cố ý cầm nhầm, vơ vào thế này được. Cái gì của ai thì phải nói là của người đó. 66 trí thức là 66 trí thức cụ thể ký tên trong lá thư, không phải là (toàn thể) TRÍ THỨC VN được (vì ngay ông TNT, người chống đối lá thư, và bạn PVĐ cũng là trí thức có kém gì quý ông DDH, PQT, v.v... đâu, chẳng lẽ ông TNT lại tự xúi bản thân mình ăn cứt gà chăng).

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn SG]Tôi nghĩ rằng các bác cả hai bên đều nóng giận rồi.
  Hãy calm down, để tranh luận trong tỉnh táo và giữ thể diện cho nhau hơn một chút[/quote]

  Tôi nghĩ ý ông Huy muốn nói là thế này:

  "ông Trương Nhân Tuấn sẵn sàng cố gắng đút bất kể điều gì cho cộng đồng, miễn sao cho phục vụ mục đích cá nhân của ông."

  Ông TN Tuấn nói các trí thức nếu ký tên ủng hộ "thì đã sao", ủng hộ một điều mà chính ông Tuấn nói nói, "trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục". Vậy nếu 66 trí thức Việt Nam làm điều đó thật, vậy họ sẽ lộ mặt là vụ lợi, vì mục đích chính trị chứ không phải là vì công lý.

  Vạch ra điểm này của ông TN Tuấn theo tôi là cần thiết để làm trong sạch môi trường thảo luận duy lý. Tôi nghĩ nếu người viết không phải là ông DD Huy mà là một người khác thì có lẽ bác sẽ không nhìn bài viết này như một sự mất bình tĩnh.

  Phản hồi: 

  Trong câu viết , ông Dương Danh Huy đã loạng quạng nhưng vẫn không bỏ được kiểu nét của kẻ đâm bì thóc , chọc bị gạo , không lương thiện. Ví dụ như : Rõ ràng là ông Trương Nhân Tuấn lại "xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà".
  Làm gì có chuyện ông TNT coi 66 ông ất ơ nào đó là trí thức Việt Nam . Cùng lắm là chỉ được coi trong "" hoặc "nhóm trí thức" hoặc "các trí thức" chứ là gì có chuyện như ông D D Huy tưởng bở được gọi là trí thức Việt Nam . Ong TNT đâu có ý nào xui trí thức Việt Nam ? Còn nếu ông D D Huy tự nhận thì chỉ lên lương thiện viết đúng theo hiểu biết của mình với câu như sau "Rõ ràng là ông Trương Nhân Tuấn lại "xúi NHÓM trí thức ( 66 ông này) Việt Nam ăn cứt gà"
  Có phải như vậy mới hợp lý không ạ ??

  Phản hồi: 

  Tôi nghĩ rằng các bác cả hai bên đều nóng giận rồi.
  Hãy calm down, để tranh luận trong tỉnh táo và giữ thể diện cho nhau hơn một chút

  Hiện nay TQ là lực lượng mạnh nhất và hung hăng nhất với đường lưỡi bò U.
  - Tập trung phản đối đường lưỡi bò U của TQ
  - ủng hộ Phi ngăn cản TQ
  - và quan trọng nhất là khẳng định chủ quyền của VN đối với HS và TS.

  Nếu các bác nào làm được một trong ba điều trên là tốt rồi

  Phản hồi: 

  Tôi cam đoan với quý vị là ông Dương Danh Huy nhìn gà nói vịt , hoàn toàn không có trí tuệ để hiểu những lập luận của ông Trương Nhân Tuấn. Lập luận của ông TNT chỉ ra rằng không nên công nhận chính thức gì với Phi vì Phi cũng là kẻ phản trắc, đã từng chọc sau lưng VN ( có thể Phi không ưa gì lãnh đạo VN nên chơi đểu mà khỏi cần ngượng ngùng). Còn công nhận thì ở mức độ "Tạm" để lợi dụng kẻ cắp đánh cướp giật, chứ Tạm cũng không ổn về mặt pháp lý. Vậy mà ông D D Huy lại nghĩ xiên sẹo để cho rằng ông TNT xúi 66 trí thức với hình ảnh coi 66 trí thức ký tên là loại trẻ con. Cái điều dở gàn và tự ty của ông D D Huy trong câu này là ông TNT chưa gọi 66 trí thức đó là gì thì ông D D H tự nhận họ được coi như con trẻ.
  Về pháp lý câu ông TNT viết : Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình. ông D D Huy cũng hiểu sai, kém tư duy và hậu quả là ông nói gà, bà nói vịt, cãi lộn mất thời gian. "Động thái hợp pháp" ở đây là động thái phù hợp với công pháp quốc tế. Điều này Phi chưa hề đạt được. Tuyên bố đơn phương của Phi hay của TQ làm sao gọi đó là động thái hợp pháp ( Mọi người công nhận ) được.
  Tóm lại là trình độ đọc, hiểu của nhóm ông D D Huy quá tồi. Tôi góp ý rằng : Các ông nên đọc nhiều lần 1 tài liệu, không hiểu hết thì hỏi thêm người khác, không nên giấu dốt, và khi nói thì uốn thử lưỡi trên chục lần khi nói về các vấn đề quốc gia trọng đại. Chứ còn kiểu này, khó mà lạc quan nổi .