Hiểu thế nào về nội dung của bản tuyên bố ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough?

 • Bởi Hồ Gươm
  26/05/2012
  14 phản hồi

  Trương Nhân Tuấn

  Sau khi một số trí thức Việt Nam viết tuyên bố ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough, đăng trên trang Bô-Xít ngày 25-5-2012, tôi có viết bài "Về bản lên tiếng ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough" đăng trên Dân Luận nhằm phê bình bản lên tiếng này. Ý kiến của tôi trong bài là:

  1/ Thái độ của các trí thức qua bản tuyên bố là một "nghĩa cử đẹp".

  2/ Tiếc là trong bản tuyên bố các tác giả không đưa được tranh chấp Hoàng Sa vào chung với tranh chấp tại bãi cạn Scarborough, đưa hai tranh chấp này vào tranh chấp biển Đông, dưới ảnh hưởng ASEAN.

  3/ Đặt vấn đề về việc "ủng hộ hoàn toàn - fully support" "các hành động bảo vệ quyền chủ quyền của nước Cộng hòa Philippines trong khu vực Panatag Shoal" của các nhà trí thức này.

  Hôm nay tôi đọc được bài của tác giả Dương Danh Huy "Gửi thư ủng hộ Philippines: nên hay không?" đăng trên trang Bô-Xít. Tựa đề bài viết như muốn trả lời một câu hỏi. Nhưng thực ra việc "nên hay không" chỉ là cái cớ để tác giả nói lại cho rõ lại thế nào là "quyền chủ quyền của Phi trong khu vực Panatag Shoal".

  Theo tác giả Dương Danh Huy, ý nghĩa của câu "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền và các hành động bảo vệ quyền chủ quyền của nước Cộng hòa Philippines trong khu vực Panatag Shoal" trong bản tuyên bố được giải thích:

  ... “quyền chủ quyền trong khu vực bãi cạn Scarborough” (một cụm thuật ngữ ám chỉ về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa) là khác với “chủ quyền tại bãi cạn Scarborough” (ám chỉ về các mỏm đá cao hơn mặt nước và lãnh hải 12 hải lý của chúng)… nó không ủng hộ chủ quyền của bên nào đối với các mỏm đá cao hơn mặt nước và lãnh hải 12 hải lý của chúng, nhưng nó ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực, tức là cho rằng vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực đó thuộc về Philippines.

  Trên phương diện pháp lý, có thể giải thích… với lập luận vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực đó thuộc về đảo Luzon của Philippines thay vì thuộc về các mỏm đá cao hơn mặt nước tại bãi cạn Scarborough, bất kể nước nào có chủ quyền đối với các mỏm đá đó."

  Tức việc: "hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực bãi cạn Scarborough" là ủng hộ "vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa" của Phi tại đảo Luzon. Không có việc ủng hộ chủ quyền của Phi tại bãi cạn Scarborough.

  Tôi thấy lối giải thích này hết sức tùy tiện.

  Ta phải biết Phi đã có quan niệm thế nào về tình trạng pháp lý của bãi cạn Scarborough?

  Theo bộ luật SB 2699 về đường cơ sở của Phi, được Thượng viện thông qua ngày 28-1-2009, theo đó bãi cạn Scarbourough được hưởng qui chế "regime of islands", tức có hiệu lực như là "đảo" theo Luật biển 1982.

  danluan_00275.jpg

  Hình: sơ đồ đường cơ bản của Phi theo luật SB 2299. Theo đó bãi cạn Scarborough và các đảo TS có qui chế đảo “regime of islands” theo luật Biển 1982.

  Nếu ta có ý muốn nói khác, tức chỉ ủng hộ vùng ZEE của Phi từ đảo Luzon, thì trong văn bản phải cần ghi cho rõ. Khi nói "ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực bãi cạn Scarborough" mà không bảo lưu ý kiến nào khác là ủng hộ tình trạng pháp lý của bãi này theo quan niệm của Phi. Tức bãi này thuộc chủ quyền của Phi, được xem là đảo, có lãnh hải 12 hải lý (và có thể có ZEE đến 200 hải lý).

  Mặt khác, về định nghĩa thuật ngữ "vùng – area". Trong văn bản thì viết: “Quyền chủ quyền trong khu vực (area) bãi cạn Scarborough”, trong bài này thì viết: "vùng (zone) đặc quyền kinh tế và thềm lục địa". Khu vực hay vùng? Area hay zone?

  Nguyên bản tiếng Anh: We fully support the sovereign rights of the Philippines in the Panatag Shoal area and the Philippines’ actions to defend her sovereign rights. Tiếng Việt: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền và các hành động bảo vệ quyền chủ quyền của nước Cộng hòa Philippines trong khu vực Panatag Shoal.

  Chữ "khu vực" trong tiếng Việt như thế tương ứng với chữ "area" trong tiếng Anh.

  Trong bộ Luật biển 1982, thuật ngữ "area" được định nghĩa như sau:

  "Area" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction;. Được dịch ra tiếng Việt là: “Vùng” là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia;

  “Vùng - area” ở đây không dính dáng gì đến “ZEE và thềm lục địa”, đơn giản vì nó “nằm bên ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia”.

  Trong khi "vùng đặc quyền kinh tế - exclusive economic zone", "vùng" ở đây là "zone" (gồm cột nước biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển).

  Người ta nói “vùng – zone” để chỉ "vùng kinh tế độc quyền" chứ không dùng “vùng - area”. Do đó nói “khu vực (area) bãi cạn Scarborough” là nói “vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa” tính từ đảo Luzon thì hoàn toàn không thuyết phục.

  Thử xem thí dụ: "quyền chủ quyền của Việt Nam tại vùng đảo Phú Quốc". Ta nói ở đây là nói về "vùng đặc quyền kinh tế về thềm lục địa" của bờ biển Việt Nam hay là nói về "quyền chủ quyền" của Việt Nam tại đảo Phú Quốc?

  "Quyền chủ quyền - sovereign rights" ở đây trước hết là quyền thuộc chủ quyền về lãnh thổ. Từ quyền chủ quyền lãnh thổ, ta có các quyền chủ quyền về việc thăm dò khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế... đúng như định nghĩa của Luật biển 1982 (điều 55, vùng ZEE).

  Vì thế ta không thể nhập nhằng, diễn giải tùy hứng, "Quyền chủ quyền - sovereign rights – của Phi trong khu vực Scarborough" thành ra “quyền chủ quyền vùng ZEE của đảo Luzon” được.

  Trong một văn bản quan trọng, các tác giả là những "éminences grises" của Việt Nam, ta có thể giải thích nội dung một cách tùy tiện hay không?

  Các trí thức ký tên vào bản tuyên bố có đồng ý với lối giải thích này của ông Dương Danh Huy hay không?

  Trong khi đó, nếu ta ủng hộ chủ quyền của Phi tại Scarborough thì đã sao? Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao? Điều cần bàn, tôi đã viết trong bài phê bình, là việc “ủng hộ hoàn toàn các hành vi bảo vệ chủ quyền của Phi”. Trong tiếng Pháp, động từ “supporter” sử dụng trong trường hợp này, không chỉ đơn thuần là “ủng hộ” như trong tiếng Việt, mà còn có nghĩa là “prendre en charge”. Nhưng nói cho cùng, nếu Phi và Trung Quốc có xung đột, quí vị trí thức ký tên trong bản tuyên bố có thể vận động quyên góp giúp phương tiện cho Phi chống Trung Quốc. Đó cũng là một hình thức ủng hộ vậy.

  Theo tôi, cách giải thích của ông Dương Danh Huy không thể làm thay đổi nội dung của bản tuyên bố. Ngược lại, nếu cách giải thích này được dịch ra tiếng Anh, đến tai người Phi, thì mọi ấn tượng đẹp đẻ của người Phi đối với thành phần trí thức Việt Nam, vừa đem lại do bản tuyên bố, có thể bị mất đi. Trường hợp xấu, uy tín của những người ký tên không còn, mà còn ảnh hưởng sang đại đa số thành phần trí thức Việt không ký tên khác.

  Trương Nhân Tuấn

  _________________

  Phụ Lục:

  Gửi thư ủng hộ Philippines: nên hay không?

  25/05/2012

  Dương Danh Huy (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

  Ngày 21/5/2012 66 người Việt gửi một bức thư đến đại sứ Philippines ở Việt Nam để bày tỏ sự ủng hộ cho Philippines trong cuộc đối đầu với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Bức thư này đưa ra những điểm chính:

  • Ủng hộ “quyền chủ quyền” của Philippines trong khu vực bãi cạn Scarborough.
  • Phản đối việc Trung Quốc dùng đường 9 đoạn nhằm chiếm đoạt vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines, Việt Nam và một số nước ASEAN khác.
  • Phản đối “các hành động bất hợp pháp, đe dọa dùng vũ lực” của Trung Quốc.
  • Ủng hộ đề nghị của Philippines đưa tranh chấp bãi cạn Scarborough ra Tòa án Luật Biển Quốc tế.
  • Kêu gọi chính phủ và nhân dân các nước ASEAN “đoàn kết với và giúp đỡ Philippines bảo vệ quyền chủ quyền trong khu vực [bãi cạn Scarborough] cũng như quyền chủ quyền của mỗi nước và của cả khối ASEAN theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”.

  Ngày 22/5/2012 báo Manila Times đăng bài trên trang đầu về bức thư này, với toàn bộ danh sách những người ký tên. Như vậy sự ủng hộ đó đã được đưa đến toàn bộ nước Philippines, từ người dân đến tổng thống, và khả năng là đến cả các đại sứ quán các nước ASEAN tại Philippines.

  Điều đặc biệt nhất về bức thư này là đây là lần đầu tiên mà người dân một nước ASEAN viết thư ngỏ ủng hộ một nước khác trong các tranh chấp tại Biển Đông.

  Trên phương diện nội bộ Việt Nam, bức thư này cũng đặc biệt vì có thể cho rằng đó là một hiện thực của ý tưởng “ngoại giao nhân dân” và nằm trong việc “phát huy sức mạnh toàn dân tộc” mà báo chí Việt Nam đã từng đề cao như là những yếu tố cần thiết trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.

  Tuy nhiên, vẫn cần phải hỏi các câu hỏi như “Có nên ủng hộ Philippines hay không?” và “Nếu nên thì ủng hộ như thế có vấn đề gì không?”.

  Ở đây cần khẳng định rằng bãi cạn Scarborough là hoàn toàn tách biệt với quần đảo Trường Sa, và Việt Nam không có tranh chấp chủ quyền hay vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa với Philippines hay Trung Quốc trong khu vực đó.

  Trong bối cảnh rộng hơn, người Việt quan tâm đến tranh chấp biển đảo biết rõ Philippines là một trong những đối thủ của Việt Nam trong tranh chấp Trường Sa, trong quá khứ Philippines đã có hành vi gây thiệt hai cho Việt Nam, bất lợi cho chính họ, và không ai có thể chắc chắn trong tương lai Philippines sẽ hành xử thế nào.

  Vì vậy, về câu hỏi “Có nên ủng hộ Philippines hay không?”, có những ý kiến cho rằng Philippines là đối thủ, đã gây phương hại cho Việt Nam trong quá khứ, có thể gây phương hại trong tương lai, bãi cạn Scarborough lại không dính dáng gì đến mình, hãy để mặc cho họ “chết”.

  Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nếu Trung Quốc áp đặt được đường chữ U tại khu vực bãi cạn Scarborough thì điều đó sẽ bất lợi cho Việt Nam trong những khu vực liên quan đến Việt Nam. Ngoài ra, có thể cho rằng nếu đối thủ Philippines đó hợp tác với Việt Nam trong việc chống đường chữ U thì vẫn có lợi cho Việt Nam, và giảm phần nào rủi ro từ họ cho Việt Nam, hơn là nếu họ là đối thủ và không hợp tác. Hiện nay và trong tương lai có thể thấy được nguy cơ cho Việt Nam là từ Trung Quốc hơn là từ Philippines, cho nên việc hợp tác với Philippines để đối phó với nguy cơ từ Trung Quốc là hợp lý.

  Để có được sự hợp tác đó, Việt Nam và Philippines phải có một quá trình ngoại giao không ít khó khăn, và không bảo đảm là sẽ thành công. Việc gửi thư ủng hộ Philippines góp phần tạo điều kiện cho quá trình đó bằng hai cách: (1) nhắc nhở các nhà hoạch định chính sách Việt, Phi là Việt Nam và Philippines cần hợp tác để chống đường chữ U, và (2) gây thiện cảm với người dân, giới báo chí và chính khách Philippines.

  Không những thế, sự ủng hộ cho Philippines từ các cá nhân người Việt không ràng buộc nước Việt Nam vào bất cứ nghĩa vụ nào. Trung Quốc cũng không nói được đó là chính phủ Việt Nam chống Trung Quốc. Giả sử như cuối cùng Philippines không bao giờ cộng tác với Việt Nam đi nữa, thì việc gửi bức thư đó cũng là một động thái cao quý, góp phần chống lại đường chữ U, và không có giá phải trả cho Việt Nam.

  Vì vậy, xét trên phương diện lợi ích cho Việt Nam, nếu đi xa hơn tâm lý “Phillipnes xấu với mình, cho nó chết, nó không ủng hộ mình, dại gì hủng hộ nó” thì việc gửi thư ủng hộ Philippines này là thực tiễn vì nó trực tiếp chống đường chữ U, góp phần tạo điều kiện cho việc hợp tác chống đường chữ U và cho việc giảm rủi ro từ Philippines cho Việt Nam (những điều đó không có nghĩa không còn tranh chấp giữa Việt Nam và Philippines), mà không đòi hỏi Việt Nam phải trả cho Philippines giá gì.

  Xét về mặt nội dung của bức thư, tức là về câu hỏi “Ủng hộ như thế có vấn đề gì không?”, những người soạn thư có một số lựa chọn chính.

  Lựa chọn thứ nhất: Những người soạn thư có thể ủng hộ chủ quyền Philippines tại bãi cạn Scarborough, nhưng họ đã lựa chọn không làm điều đó. Hiện nay chưa rõ chủ quyền tại bãi cạn Scarborough, tức là chủ quyền đối với các mỏm đá cao hơn mặt nước và lãnh hải 12 hải lý của chúng, thuộc về nước nào. Nếu ủng hộ một bên trong vấn đề chủ quyền thì có khả năng là ủng độ điều sai, cho nên tránh ủng hộ một bên là chính đáng. Bên cạnh đó, nếu ủng hộ một bên trong vấn đề chủ quyền trong khi chưa biết bên nào là đúng thì có thể bị cho là làm điều không công bằng vì vụ lợi cho Việt Nam, chứ không phải hành động vì công lý, và như vậy có thể phản tác dụng. Vì vậy, việc bức thư không ủng hộ bên nào trong vấn đề chủ quyền là chuẩn xác.

  Lựa chọn thứ nhì: Những người soạn thư có thể ủng hộ Philippines trên cơ sở chống các hành động lấn lướt hay đe dọa bạo lực từ phía Trung Quốc, phê phán Trung Quốc gây căng thẳng và bất ổn định cho khu vực, ủng hộ việc Philippines đề nghị đưa tranh chấp ra Tòa án Luật Biển Quốc tế, nhưng không nghiêng về bên nào trong các vấn đề đá hay biển là thuộc về nước nào. Những người soạn thư có thể thêm vào đó sự lên án việc Trung Quốc dùng đường chữ U để tạo yêu sách chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước hữu quan. Lựa chon thứ nhì là hợp lý, cẩn trọng và bao hàm được mục đích chính: chống đường chữ U.

  Lựa chọn thứ ba: Có thể đi xa hơn nữa và thêm vào lựa chọn thứ nhì sự ủng hộ cho quyền chủ quyền của Philippines trong khu vực bãi cạn Scarborough. Điểm tế nhị ở đây là “quyền chủ quyền trong khu vực bãi cạn Scarborough” (một cụm thuật ngữ ám chỉ về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa) là khác với “chủ quyền tại bãi cạn Scarborough” (ám chỉ về các mỏm đá cao hơn mặt nước và lãnh hải 12 hải lý của chúng). Lựa chọn này không đi xa bằng lựa chọn thứ nhất: nó không ủng hộ chủ quyền của bên nào đối với các mỏm đá cao hơn mặt nước và lãnh hải 12 hải lý của chúng, nhưng nó ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực, tức là cho rằng vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực đó thuộc về Philippines.

  Trên phươngdiện pháp lý, có thể giải thích sự ủng hộ trong lựa chọn thứ ba với lập luận vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực đó thuộc về đảo Luzon của Philippines thay vì thuộc về các mỏm đá cao hơn mặt nước tại bãi cạn Scarborough, bất kể nước nào có chủ quyền đối với các mỏm đá đó.

  Nội dung của bức thư là sự lựa chọn thứ ba. Tác giả bài viết này cho rằng đó là sự ủng hộ tối đa có thể dành cho Philippines mà vẫn nằm trong sự công bằng, và nó hoàn toàn phù hợp với pháp lý.Việc ủng hộ Philippines trong vấn đề vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực bãi cạn Scarborough cũng là cụ thể hóa việc chống đường chữ U.

  Tuy nhiên, vẫn tồn tại câu hỏi là đi xa đến mức thứ ba đó có phương hại gì cho Việt Nam hay không. Theo ý kiến của tác giả, nó không gây ra phương hại gì.

  Thứ nhất, Việt Nam không có yêu sách biển đảo gì trong khu vực bãi cạn Scarborough cho nên bức thư không có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi gì của Việt Nam.

  Thứ nhì, bức thư không nói gì về chủ quyền (tức là đối với đảo, đá và lãnh hải 12 hải lý) mà chỉ nói về quyền chủ quyền (thông thường được hiểu là đối với vùng biển cách đảo đá hơn 12 hải lý), cho nên không thể suy diễn gián tiếp gì về, hay gây phương hại cho, vấn đề chủ quyền, thí dụ như đối với các đảo, đá ở Hoàng Sa, Trường Sa.

  Vậy bức thư đó có ý nghĩa gián tiếp gì cho vấn đề vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa hay không?

  Có thể nói rằng nếu những người ký tên cho rằng các mỏm đá tại bãi cạn Scarborough không giành được phần nào của vùng đặc quyền kinh tế từ đảo Luzon, mà sau này lại cho rằng những mỏm đá giống chúng hoặc nhỏ hơn ở Hoàng Sa, Trường Sa lại giành được từ đảo Hải Nam, Palawan, Borneo, thì sẽ thiếu nhất quán.Nhưng điều đó không quan trọng vì (a) Trước sau gì thì cũng thiếu hợp lý, thiếu hợp pháp, nếu dùng những mỏm đá cao hơn mặt nước nhỏ như cái chiếu để đòi giành vùng đặc quyền kinh tế từ những vùng lãnh thổ có bờ biển dài hàng trăm km, (b) Nếu chúng ta đòi như thế thì người khác cũng có thể đòi ngược lại nhằm xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế từ bờ biển đất liền nước ta, (c) Nếu họ muốn, những người ký tên vẫn có thể dùng nhiều đảo, đá khác, thí dụ như lớn hơn các mỏm đá tại bãi cạn Scarborough, trong hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, để đòi giành vùng đặc quyền kinh tế, (d) Một bức thư của 66 người dân không có tính cách ràng buộc pháp lý hay chính trị cho nước Việt Nam, và Việt Nam vẫn hoàn toàn có tự do để lựa chọn lập trường của mình trong tuyên bố cũng như trong đàm phán.

  Vì vậy, việc gửi bức thư đó là một hành động độc đáo góp phần vào những viên gạch tạo điều kiện cho việc xây dựng một sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines nhằm chống đường chữ U mà không gây phương hại gì cho Việt Nam. Hiện nay còn quá sớm để biết có thể xây dựng được sự hợp tác đó hay không. Nhưng góp phần đặt những viên gạch tạo điều kiện như thế vẫn là hay hơn hẳn không làm gì. Câu hỏi kế tiếp là người dân và chính phủ Việt Nam và Philippines có thể làm gì để xây lên trên những viên gạch đó.

  D.D.H.

  Nguồn: BauxiteVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Phản hồi: 

  Không đồng ý với cách thức vơ đủa cả nắm của ông Trương Nhân Tuấn khi kết luận bài phản biện của ông với gbài phản biện của ông Phạm Quang Tuấn: "Trường hợp xấu, uy tín của những người ký tên không còn, mà còn ảnh hưởng sang đại đa số thành phần trí thức Việt không ký tên khác.".
  "đại đa số thành phần trí thức không ký tên khác" làm gì mà bị mang tiếng. Không có tên trong danh sách thi hà cớ gì bị "mất uy tín" từ lá thư ủng hộ của một số người Việt. Lói lập luận cả vu lấp miệng em thướng được cá vị tự cho mình là đỉnh cao đua ra mỗi khi họ không đồng thuận với việc làm của người khác. Đó là quyền phát biểu của cá nhân. Trong xả hội dân chủ tự do đa dạng, quyền có chính kiến là một quyền được tôn trọng.
  Đề nghị ông Trương Nhân Tuấn rút lại lời kết luận sai trái này. Không nên nhân danh (không được sự đồng ý trước) đa số trí thức để bảo vệ lập trường của mình. Có bao nhiêu người trong số hằng vạn người có thể gọi là "trí thức Việt" cùng ký tên với bài viết của ông?.
  Ng Hùng

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Qua Đường][quote=NiMarxNiJesus][quote=Khách lạ]Người ta nói « có nhiều giải pháp giải quyết tranh chấp biển Đông ». Không ai nói giải pháp này « hữu hiệu » hay giải pháp kia « không hữu hiệu ».
  Bác nhà này đọc ở đâu thế ? Chữ « bốc phét » xin trả lại cho chủ.
  Điều hiển nhiên là giải pháp hiện thời của nhà cầm quyền VN là không hữu hiệu. Các việc ngư dân liên tiếp bị bắt bớ, tàu bè bị tịch thu, các hãng khai thác dầu nước ngoài thi nhau cuốn gói rời khỏi VN… đã chứng minh cụ thể việc không hữu hiệu này.[/quote]

  Trong những trường hợp xấu, người lãnh đạo bắt buộc phải chọn lựa giải pháp ÍT XẤU NHẤT .

  Đúng là cách giải quyết hiện nay của chính quyền VN là chưa hữu hiệu nhưng làm thế nào để hữu hiệu ? Chê thì dễ, bốc phét cũng dễ nhưng khi vào cuộc và với những gì VN có thì vấn đề lại không đơn giản tí nào !

  [/quote]

  Ối dào! Nói như bác NiMarxNiJesus thi vì "Bác" Hồ và Đảng "ta" đã lỡ ký cái Công hàm Phạm Văn Đồng nên nay dù có mất Hoàng Sa và Trường Sa cũng đành chịu, cần TỐI THIỂU HÓA SỰ THUA THIỆT (MINIMISE THE LOSS), tức là chọn cái ÍT XẤU nhất như bác NiNi thấy tự thỏa mãn, bằng cách CỨU VÃN được chút biển còn lại nào (như cái Vùng Đặc Quyền Kinh Tế EEZ của VN được quy định trong Luật Biển UNCLOS 1982) là QUÝ HÓA lắm rồi! Đành chịu THUA, bỏ qua tranh chấp HS và TS, để TQ và các nước xâu xé cướp giật lãnh thổ THIÊNG LIÊNG của cha ông ta để lại.

  Bác NiNi thừa nhận rằng cách giải quyết hiện nay của ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN là chưa hữu hiệu, thế sao Bác lại không đòi hỏi ĐCSVN và Chính Quyền CHXHCNVN làm cho hữu hiệu hơn, mà chỉ bằng lòng với tất cả những gì họ đã và đang làm? Xin hỏi tại sao? Bởi vì bác nghĩ "nói thì dễ, nhưng làm thì khó" ư? Vậy thì cứ nằm đắp mền, ăn no, ngủ kỹ, để cho ĐCSVN tùy thích đem đất biển của tổ tiên đi cống cho người ư? Tại sao ĐCSVN không làm ngay chuyện dễ làm NHẤT là để cho toàn dân ta được quyền bày tỏ lòng yêu nước trước hoàn cảnh tổ quốc ta đang bị người "bạn vàng" TQ của Đảng cướp giật đất đai, biển đảo? Tại sai ĐCSVN không trả tự do cho những người yêu nước đang phản đối TQ xâm lấn, cướp giật đất biển của VN ta? Tại sao ĐCSVN không tìm cách ĐOÀN KẾT thật sự với khối người Việt hải ngoại để cùng nhau cứu nước trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, thế nước tựa ngàn cân treo sợi tóc này? Những GIẢI PHÁP hiện nay của ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN liệu có phải là giải pháp TỐI ƯU chưa (dù hiểu theo cả cái nghĩa vô cùng BI QUAN là cách giải quyết ÍT XẤU nhất, như bác NiNi nói)? Tôi không tin như vậy. Cứ xem cách Phi Luật Tân đối phó đường hoàng, minh bạch và đáng nể trước sự xâm lăng biển đảo của TQ đối với của họ, và so sánh với cung cách, thái độ HÈN HẠ, NHU NHƯỢC, VÔ LIÊM SỈ của ĐCSVN trước sự hống hách, ngang tàng, khinh rẻ nhân dân và chính phủ VN của TQ từ hàng chục năm qua là thấy ngay.

  Tại sao ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN không phủ nhận cái Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng, không làm bất cứ điều gì để lấy lại tố quyền của VN trên HS và TS dựa vào tính liên tục pháp lý chủ quyền trên HSTS của Chế độ Quốc gia VN (thời Quốc trưởng BẢO ĐẠI) và của hai nền VNCH trước năm 1975 như ông Trương Nhân Tuấn đã nhiều lần đề nghị một cách rất hợp lý? Điều gì đa NGĂN CẢN ĐCSVN làm những chuyện này? Tại sao ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN nhất mực bất động trước sự chiếm đóng trái phép của TQ trên HS, trước các hành động dã man như giết chóc, đâm chìm tàu thuyền, bắt giữ tàu thuyền của ngư dân ta đang hoạt động trêng vùng biển của Tổ quốc ta ở HS, ngoại trừ những lời phản kháng yếu ớt, chiếu lệ? Còn rất nhiều câu hỏi tương tự mà công dân VN có thể nêu ra trước sự BẤT LỰC, BẤT ĐỘNG và VÔ TRÁCH NHIỆM (có thể nói là PHẢN QUỐC) của nhóm người mang danh là lãnh đạo VN hiện nay.[/quote]

  Vu vạ không phải là giải pháp hay trong thảo luận và chỉ có những cái trán ngắn ngủn mới cho rằng giải pháp ít xấu nhất nghĩa là buông rơi .

  Khổ nhất là phải viết trả lời những bài kiểu này, phí thờgi gian nhưng cũng đành ..hy sinh phí lời 1 lần !!!

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus][quote=Khách lạ]Người ta nói « có nhiều giải pháp giải quyết tranh chấp biển Đông ». Không ai nói giải pháp này « hữu hiệu » hay giải pháp kia « không hữu hiệu ».
  Bác nhà này đọc ở đâu thế ? Chữ « bốc phét » xin trả lại cho chủ.
  Điều hiển nhiên là giải pháp hiện thời của nhà cầm quyền VN là không hữu hiệu. Các việc ngư dân liên tiếp bị bắt bớ, tàu bè bị tịch thu, các hãng khai thác dầu nước ngoài thi nhau cuốn gói rời khỏi VN… đã chứng minh cụ thể việc không hữu hiệu này.[/quote]

  Trong những trường hợp xấu, người lãnh đạo bắt buộc phải chọn lựa giải pháp ÍT XẤU NHẤT .

  Đúng là cách giải quyết hiện nay của chính quyền VN là chưa hữu hiệu nhưng làm thế nào để hữu hiệu ? Chê thì dễ, bốc phét cũng dễ nhưng khi vào cuộc và với những gì VN có thì vấn đề lại không đơn giản tí nào !

  [/quote]

  Ối dào! Nói như bác NiMarxNiJesus thi vì "Bác" Hồ và Đảng "ta" đã lỡ ký cái Công hàm Phạm Văn Đồng nên nay dù có mất Hoàng Sa và Trường Sa cũng đành chịu, cần TỐI THIỂU HÓA SỰ THUA THIỆT (MINIMISE THE LOSS), tức là chọn cái ÍT XẤU nhất như bác NiNi thấy tự thỏa mãn, bằng cách CỨU VÃN được chút biển còn lại nào (như cái Vùng Đặc Quyền Kinh Tế EEZ của VN được quy định trong Luật Biển UNCLOS 1982) là QUÝ HÓA lắm rồi! Đành chịu THUA, bỏ qua tranh chấp HS và TS, để TQ và các nước xâu xé cướp giật lãnh thổ THIÊNG LIÊNG của cha ông ta để lại.

  Bác NiNi thừa nhận rằng cách giải quyết hiện nay của ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN là chưa hữu hiệu, thế sao Bác lại không đòi hỏi ĐCSVN và Chính Quyền CHXHCNVN làm cho hữu hiệu hơn, mà chỉ bằng lòng với tất cả những gì họ đã và đang làm? Xin hỏi tại sao? Bởi vì bác nghĩ "nói thì dễ, nhưng làm thì khó" ư? Vậy thì cứ nằm đắp mền, ăn no, ngủ kỹ, để cho ĐCSVN tùy thích đem đất biển của tổ tiên đi cống cho người ư? Tại sao ĐCSVN không làm ngay chuyện dễ làm NHẤT là để cho toàn dân ta được quyền bày tỏ lòng yêu nước trước hoàn cảnh tổ quốc ta đang bị người "bạn vàng" TQ của Đảng cướp giật đất đai, biển đảo? Tại sai ĐCSVN không trả tự do cho những người yêu nước đang phản đối TQ xâm lấn, cướp giật đất biển của VN ta? Tại sao ĐCSVN không tìm cách ĐOÀN KẾT thật sự với khối người Việt hải ngoại để cùng nhau cứu nước trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, thế nước tựa ngàn cân treo sợi tóc này? Những GIẢI PHÁP hiện nay của ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN liệu có phải là giải pháp TỐI ƯU chưa (dù hiểu theo cả cái nghĩa vô cùng BI QUAN là cách giải quyết ÍT XẤU nhất, như bác NiNi nói)? Tôi không tin như vậy. Cứ xem cách Phi Luật Tân đối phó đường hoàng, minh bạch và đáng nể trước sự xâm lăng biển đảo của TQ đối với của họ, và so sánh với cung cách, thái độ HÈN HẠ, NHU NHƯỢC, VÔ LIÊM SỈ của ĐCSVN trước sự hống hách, ngang tàng, khinh rẻ nhân dân và chính phủ VN của TQ từ hàng chục năm qua là thấy ngay.

  Tại sao ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN không phủ nhận cái Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng, không làm bất cứ điều gì để lấy lại tố quyền của VN trên HS và TS dựa vào tính liên tục pháp lý chủ quyền trên HSTS của Chế độ Quốc gia VN (thời Quốc trưởng BẢO ĐẠI) và của hai nền VNCH trước năm 1975 như ông Trương Nhân Tuấn đã nhiều lần đề nghị một cách rất hợp lý? Điều gì đa NGĂN CẢN ĐCSVN làm những chuyện này? Tại sao ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN nhất mực bất động trước sự chiếm đóng trái phép của TQ trên HS, trước các hành động dã man như giết chóc, đâm chìm tàu thuyền, bắt giữ tàu thuyền của ngư dân ta đang hoạt động trêng vùng biển của Tổ quốc ta ở HS, ngoại trừ những lời phản kháng yếu ớt, chiếu lệ? Còn rất nhiều câu hỏi tương tự mà công dân VN có thể nêu ra trước sự BẤT LỰC, BẤT ĐỘNG và VÔ TRÁCH NHIỆM (có thể nói là PHẢN QUỐC) của nhóm người mang danh là lãnh đạo VN hiện nay.

  Phản hồi: 

  [quote=Phạm Quang Tuấn]

  3. Sai lầm về quan điểm của Phi về EEZ của Scarborough Reef

  TNT viết: “Khi nói ‘ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực bãi cạn Scarborough’ mà không bảo lưu ý kiến nào khác là ủng hộ tình trạng pháp lý của bãi này theo quan niệm của Phi. Tức bãi này thuộc chủ quyền của Phi, được xem là đảo, có lãnh hải 12 hải lý (và có thể có ZEE đến 200 hải lý)”.

  Có thật là quan niệm của Phi là như vậy? Trang mạng chính thức của Bộ Ngoại giao Phi, ngày 28/4/2012, viết rõ như sau:

  “As noted, there are only about five rocks in Bajo de Masinloc that are above water during high tide. The rest are below water during high tide. Accordingly, these rocks have only 12 NM maximum territorial waters under Article 121 of UNCLOS”. (Như đã nói, chỉ có khoảng 5 hòn đá ở Scarborough Reef cao hơn mặt nước lúc thủy triều cao. Phần còn lại chìm dưới nước lúc thủy triều cao. Do đó, những hòn này chỉ có tối đa 12 NM lãnh thủy theo quy định tại Điều 121 của UNCLOS).

  Như vậy không có chuyện rằng “theo quan niệm của Phi” thì bãi này “có thể có ZEE đến 200 hải lý” như TNT viết.

  [/quote]

  Để thấy rõ hơn quan điểm của Phi về bãi cạn Scarborough shoal mà Phi gọi là Bajo de Masinloc, kính mời quý vị xem bài sau:

  Editorial

  Bajo de Masinloc

  Philippine Daily Inquirer

  11:31 pm | Sunday, April 22nd, 2012
  share147 131

  (Nguồn: Vhttp://opinion.inquirer.net/27377/bajo-de-masinloc )

  It is just as well that the Philippines has decided to unilaterally elevate its dispute with China over the Scarborough Shoal to the International Tribunal for the Law of the Sea (Itlos). Despite China’s assurances that it wants the matter diplomatically settled, it has not made any effort to have the issue mediated. Instead it has browbeaten the Philippines and showed off its military might, aggravating the standoff in the process. It brooks no opposition and its arrogance is irredeemable.

  The Philippines stands on solid legal ground in asserting its sovereign territorial rights over Bajo de Masinloc, as the shoal is called in the Philippines. The Philippines invokes the United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos), which recognizes the 200-nautical mile (NM) exclusive economic zone (EEZ) of the Philippines, which includes the shoal.

  Bajo de Masinloc is part of the municipality of Masinloc, Zambales province. It is located 124 NM west of Zambales and is within the 200-nautical mile EEZ and the Philippine Continental Shelf. China maintains that historically the shoal—Huangyan Island to the Chinese—is part of its territory.

  But Bajo de Masinloc is not an island. It’s a shoal. It is a ring-shaped coral reef, which has several rocks encircling a lagoon. Several of these rocks are above water even during high tide. The rest are below water during high tide. This explains why it’s called by its Spanish name, Bajo de Masinloc, that is, “under” the waters of Masinloc. Bajo de Masinloc’s chain of reefs and rocks is about 124 NM from the nearest coast of Luzon and approximately 472 NM from the nearest coast of China. By the relative distance alone, the area is clearly part of Philippine territory. Bajo de Masinloc is also within the Philippines’ 200-NM EEZ and continental shelf.

  The Department of Foreign Affairs explains that a distinction has to be made between the rock features of Bajo de Masinloc and the larger body of water and continental shelf where the geological features are situated. The Philippines exercises full sovereignty and jurisdiction over the rocks of Bajo de Masinloc, and sovereign rights over the waters and continental shelf where the rock features of Bajo de Masinloc are situated.

  China claims historic right over Bajo de Masinloc, claiming the area to have been discovered during the Yuan Dynasty. But the Philippines has been exercising effective occupation and jurisdiction over the area. Maps produced in the Philippines, Europe and the United States identify it as part of Philippine territory. A lighthouse was put up there in 1965 and renovated in 1992. Representatives Roque Ablan and Jose Yap put up a Philippine flag there in 1997. In 2009, the Philippines passed the amended archipelagic baseline law that identified Bajo de Masinloc as among the “regime of islands” that form part of its territory, consistent with the Unclos. The National Museum has been conducting archaeological surveys and other Philippine agencies have done geodetic researches there.

  Most important, Philippine fishermen have been fishing there and the Philippine Coast Guard has been enforcing strict Philippine laws against the destruction of corals and the capture of endangered marine species. Against all this the Chinese have chosen to flout the rules and raid Bajo de Masinloc’s rich marine resources at the cost of environmental conservation. In the standoff, the Coast Guard dispatched an inspection team that reported large amounts of illegally collected corals, giant clams and live sharks, which were found in the compartments of the Chinese fishing vessels. Beijing calls them fishermen, but the evidence shows they are poachers.

  The harvesting of endangered marine species is illegal in the Philippines and under international law, in particular the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. The protection extended by China to its poachers reveals again its arrogant disdain of international standards of conduct among states.

  The Philippines should vigorously pursue all forms of international arbitration and mediation to settle the dispute while enforcing its effective jurisdiction over Bajo de Masinloc. Manila should reveal China’s true colors before the international community. Let the bully be exposed and humiliated.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách lạ]Người ta nói « có nhiều giải pháp giải quyết tranh chấp biển Đông ». Không ai nói giải pháp này « hữu hiệu » hay giải pháp kia « không hữu hiệu ».
  Bác nhà này đọc ở đâu thế ? Chữ « bốc phét » xin trả lại cho chủ.
  Điều hiển nhiên là giải pháp hiện thời của nhà cầm quyền VN là không hữu hiệu. Các việc ngư dân liên tiếp bị bắt bớ, tàu bè bị tịch thu, các hãng khai thác dầu nước ngoài thi nhau cuốn gói rời khỏi VN… đã chứng minh cụ thể việc không hữu hiệu này.[/quote]

  Trong những trường hợp xấu, người lãnh đạo bắt buộc phải chọn lựa giải pháp ÍT XẤU NHẤT .

  Đúng là cách giải quyết hiện nay của chính quyền VN là chưa hữu hiệu nhưng làm thế nào để hữu hiệu ? Chê thì dễ, bốc phét cũng dễ nhưng khi vào cuộc và với những gì VN có thì vấn đề lại không đơn giản tí nào !

  Ngay cả việc ủng hộ Phi cũng chả phải là khôn ngoan , VN cứ lo cái thân mình và như bài dưới đây là tốt rồi, chả ai nói phét mà chống lại được tàu địch, pháo địch cả và 1 sự thực rành rành là ăn thua ở thái độ của Mỹ mà Mỹ thì cũng sẽ chỉ nhảy vào nếu có lợi, có thể không lợi chỗ này nhưng phải có lợi chỗ khác, chơi với tư bản thì phải hiểu kẻo lại cắm đầu cắm cố bò chạy như ngày 30/4 .

  [quote=Nguyễn SG][quote]
  2/ Tiếc là trong bản tuyên bố các tác giả không đưa được tranh chấp Hoàng Sa vào chung với tranh chấp tại bãi cạn Scarborough, đưa hai tranh chấp này vào tranh chấp biển Đông, dưới ảnh hưởng ASEAN.
  [/quote]

  Trong mọi tình huống, trong và ngoài nước, các kênh chính thức và không chính thức của VN cần tranh thủ để luôn khẳng định chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa, nhắc nhở, đề nghị, yêu cầu và kêu gọi quốc tế ủng hộ VN giải quyết tranh chấp với TQ thông qua thương lượng song phương và đa phương về quần đảo Hoàng Sa

  Ngoài luật biển, VN cần thiết lập chi tiết các đảo ở Hoàng Sa để dùng trong tài liệu ngoại giao, giáo khoa và pháp lý[/quote]

  Phản hồi: 

  Người ta nói « có nhiều giải pháp giải quyết tranh chấp biển Đông ». Không ai nói giải pháp này « hữu hiệu » hay giải pháp kia « không hữu hiệu ».
  Bác nhà này đọc ở đâu thế ? Chữ « bốc phét » xin trả lại cho chủ.
  Điều hiển nhiên là giải pháp hiện thời của nhà cầm quyền VN là không hữu hiệu. Các việc ngư dân liên tiếp bị bắt bớ, tàu bè bị tịch thu, các hãng khai thác dầu nước ngoài thi nhau cuốn gói rời khỏi VN… đã chứng minh cụ thể việc không hữu hiệu này.

  Phản hồi: 

  [quote]
  2/ Tiếc là trong bản tuyên bố các tác giả không đưa được tranh chấp Hoàng Sa vào chung với tranh chấp tại bãi cạn Scarborough, đưa hai tranh chấp này vào tranh chấp biển Đông, dưới ảnh hưởng ASEAN.
  [/quote]

  Trong mọi tình huống, trong và ngoài nước, các kênh chính thức và không chính thức của VN cần tranh thủ để luôn khẳng định chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa, nhắc nhở, đề nghị, yêu cầu và kêu gọi quốc tế ủng hộ VN giải quyết tranh chấp với TQ thông qua thương lượng song phương và đa phương về quần đảo Hoàng Sa

  Ngoài luật biển, VN cần thiết lập chi tiết các đảo ở Hoàng Sa để dùng trong tài liệu ngoại giao, giáo khoa và pháp lý

  Phản hồi: 

  http://www.boxitvn.net/bai/37370

  Những sai sót trong các bài về Scarborough Reef của ông Trương Nhân Tuấn
  Phạm Quang Tuấn

  Thư của một nhóm nhân sĩ Việt Nam gửi ủng hộ Philippines trong cuộc tranh chấp bãi Scarborough đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người trong và ngoài nước. Nhà nghiên cứu Dương Danh Huy (“Gửi thư ủng hộ Philippines, nên hay không?”) viết: “Việc gửi bức thư đó là một hành động độc đáo góp phần vào những viên gạch tạo điều kiện cho việc xây dựng một sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines nhằm chống đường chữ U mà không gây phương hại gì cho Việt Nam”. Tuy nhiên, ông Trương Nhân Tuấn (TNT) đã viết nhiều bài đả kích mạnh mẽ (“Tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough”, “Về bản lên tiếng ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough”, “Hiểu thế nào về nội dung của bản tuyên bố ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough?”), cho rằng sự ủng hộ này là “phi lý”, “bất bình thường”, “ủng hộ Phi, trong khi vấn đề của đất nước thì không thấy ai quan tâm”, và “có thể đem lại bất lợi cho VN về sau”.

  Ông Trương Nhân Tuấn có quyền có những ý kiến đó và không ai bắt ông phải ủng hộ bản tuyên bố. Tuy nhiên, để bảo vệ quan điểm của mình, ông đã đưa ra nhiều luận cứ sai lầm hay lỏng lẻo, cần phải làm sáng tỏ.

  1. So sánh khập khiễng để chứng minh rằng Scarborough Reef đủ lớn để được vùng Đặc quyền kinh tế

  Theo Luật Biển (UNCLOS), Điều 121, những đảo đá không thích hợp cho người ở hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền về kinh tế 200 hải lý (EEZ) và thềm lục địa. TNT đưa ra bốn thí dụ để chứng tỏ là Scarborough Reef có thể đủ lớn để có EEZ: (a) Đảo Clipperton; (b) McDonald và Herald; (c) Okinotorishima; (d) St-Pierre và St-Paul.

  (a) Đảo Clipperton có diện tích 6 km2 (600 ha).

  (b) Đảo Heard and McDonald (tác giả viết lầm là McDonald và Herald) có diện tích 369 km2 (36900 ha) với một ngọn núi cao 2845 m.

  Đem những đảo đó mà so sánh với Trường Sa thì thật nực cười: đảo lớn nhất ở Trường Sa là đảo Ba Bình chỉ có 43 ha. Đem so sách với Scarborough Reef thì còn nực cười hơn nữa, vì khi mực nước cao thì ở đó chỉ có vài hòn đá nhỏ, diện tích vài m2, nhô trên mặt nước (có thể xem ảnh ở http://www.scarboroughreef.com/srphotos.html).

  (c) Đảo Okinotorishima: đảo này là một bãi san hô hình vành khăn tương tự như Scarborough Reef. Nhật đòi EEZ cho đảo này nhưng bị Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối và mọi việc chưa ngã ngũ.

  (d) St-Pierre và St-Paul: TNT viết: “Nó [St-Pierre và St-Paul] được đầy đủ vùng ZEE và thềm lục địa”: thực ra, Brazil đã đơn phương tuyên bố mở rộng EEZ ra 200 hải lý quanh quần đảo này, và vì vùng này ở giữa Đại Tây Dương, không chồng lấn lên EEZ của nước nào khác, nên không (hay chưa) có nước nào phản đối, nhưng điều đó không có nghĩa là EEZ này được quốc tế công nhận.

  TNT viết: “Năm 2004, Brésil đệ trình hồ sơ thềm lục địa mở rộng, xác định vùng biển và thềm lục địa tại hai đá [St Peter andSt Paul] này. Hồ sơ không bị bác, với 15 phiếu thuận và 2 phiếu chống”.

  Đoạn này viết mập mờ nên có thể hiểu là đòi hỏi EEZ cho đảo St Peter and St Paul của Brazil đã được quốc tế chấp nhận với 15 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Thực ra không phải như vậy. Đây là phiếu bầu trong CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf) để xét việc nhận đơn đòi thềm lục địa mở rộng (TLĐMR) (extended continental shelf) của Brazil. Ủy ban CLCS này không có thẩm quyền để xét về EEZ mà chỉ xét về thềm lục địa mở rộng. Khi đòi hỏi TLĐMR, Brazilkhông đòi hỏi vùng nào chung quanh quần đảo St Peter and St Paul(xem bản đồ những đòi hỏi của Brazilở đây), và do đó CLCS không xét về EEZ quanh St Peter andSt Paul. Nói tóm lại, quyết định của CLCS hoàn toàn không dính dáng đến EEZ của St Peter andSt Paul.

  Từ những thí dụ trên mà TNT kết luận: “Các thí dụ ở trên cho thấy một đảo, đá, có thể không có người sinh sống và nền kinh tế tự túc, đôi khi vẫn có hiệu lực đầy đủ về ZEE và thềm lục địa. Nếu so sánh các đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thậm chí bãi cạn Scarborough với các đảo trên, đồng thời xét qua các án lệ về chủ quyền và tình trạng pháp lý của các đảo, thì các đảo Hoàng Sa, Trường Sa hay bãi cạn Scarborough có thể được xem là ‘lãnh thổ’. Từ đó một nước có thể chiếm hữu, có thể đòi hiệu lực về ZEE và thềm lục địa” thì thật là thiếu thuyết phục!

  2. Đưa sự kiện sai lạc về diện tích các đảo Trường Sa

  TNT viết: “Đây [St-Pierre và St-Paul] là một tập hợp 12 đá nhỏ do núi lửa cũ cấu thành, ở phía đông Brésil. Đá cao nhất 22,5 mét. Đá lớn nhất có kích thước 350 mét x 200 mét, diện tích khoảng 10.000 m². Một ngọn hải đăng được dựng nơi đây. Đá này còn nhỏ hơn bất kỳ đá nào ở Trường Sa, nhưng nó được đầy đủ vùng ZEE và thềm lục địa”.

  “Đá này còn nhỏ hơn bất kỳ đá nào ở Trường Sa” là hoàn toàn sai, và không hiểu tác giả viết như vậy là vì không biết hay vì cố tình bịa đặt. Chẳng nhẽ một người quan tâm tới Trường Sa mà không có ý niệm gì về diện tích các đảo này? Theo CIA và Wikipedia tiếng Việt thì Trường Sa gồm khoảng 100 đảo và bãi (reefs), trong đó chỉ có 13 đảo và đá lớn hơn 1 ha (10000 m2): Loại Ta (Loaita) 6,45 ha; Vĩnh Viễn (Nanshan) 7,9 ha; Song Tử Đông (Northeast Cay) 12,7 ha; Thị Tứ (Thitu) 37,2 ha; Bến Lạc (West York) 18,6 ha; Ba Bình (Itu Aba) 46 ha; An Bang (Amboyna Cay) 1,6 ha; Nam Yết (Namyit) 5,3 ha; Sơn Ca (Sand Cay) 7 ha; Sinh Tồn (Sin Cowe) 8 ha; Song Tử Tây (Southwest Cay) 12 ha; Trường Sa (Spratly) 13 ha; Hoa Lau (Swallow Reef) 6,2 ha.

  3. Sai lầm về quan điểm của Phi về EEZ của Scarborough Reef

  TNT viết: “Khi nói ‘ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực bãi cạnScarborough’ mà không bảo lưu ý kiến nào khác là ủng hộ tình trạng pháp lý của bãi này theo quan niệm của Phi. Tức bãi này thuộc chủ quyền của Phi, được xem là đảo, có lãnh hải 12 hải lý (và có thể có ZEE đến 200 hải lý)”.

  Có thật là quan niệm của Phi là như vậy? Trang mạng chính thức của Bộ Ngoại giao Phi, ngày 28/4/2012, viết rõ như sau:

  “As noted, there are only about five rocks in Bajo de Masinloc that are above water during high tide. The rest are below water during high tide. Accordingly, these rocks have only 12 NM maximum territorial waters under Article 121 of UNCLOS”. (Như đã nói, chỉ có khoảng 5 hòn đá ở Scarborough Reef cao hơn mặt nước lúc thủy triều cao. Phần còn lại chìm dưới nước lúc thủy triều cao. Do đó, những hòn này chỉ có tối đa 12 NM lãnh thủy theo quy định tại Điều 121 của UNCLOS).

  Như vậy không có chuyện rằng “theo quan niệm của Phi” thì bãi này “có thể có ZEE đến 200 hải lý” như TNT viết.

  4. Hiểu lầm thuật ngữ “Area” (Vùng) trong UNCLOS

  Nói về câu “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền và các hành động bảo vệ quyền chủ quyền của nước Cộng hòa Philippines trong khu vực Panatag Shoal” (“We fully support the sovereign rights of the Philippines in the Panatag Shoal area and the Philippines’ actions to defend her sovereign rights”) trong thư của các nhân sĩ, TNT viết:

  “Trong bộ Luật biển 1982, thuật ngữ ‘area’ được định nghĩa như sau: ‘Area’ means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction. Được dịch ra tiếng Việt là: ‘Vùng’ là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia; ‘Vùng – area’ ở đây không dính dáng gì đến ‘ZEE và thềm lục địa’, đơn giản vì nó ‘nằm bên ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia’.”

  Ở đây TNT đã lẫn lộn chữ “area” (không viết hoa), hiểu theo nghĩa thường ngày, là vùng hay khu vực, và “The Area” (luôn luôn viết hoa), một thuật ngữ riêng được định nghĩa ở ngay Điều 1 của luật biển UNCLOS là vùng biển chung của nhân loại, nằm ngoài EEZ và thềm lục địa của bất cứ nước nào. UNCLOS dùng chữ “area” hay “Area” theo cả hai nghĩa này, nhưng không bao giờ sợ nhầm lẫn, vì một chữ viết hoa (và thường có chữ “The”), không có phụ từ, còn chữ kia thì viết thường và phải có phụ từ để bổ nghĩa.

  Chẳng hạn, Điều 35 nói tới “areas of internal waters” (vùng nội thủy), Điều 51 nói về “areas falling within archipelagic waters” (vùng nước trong quần đảo), Điều 55 định nghĩa “The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea…” (EEZ là một vùng ở ngoài và tiếp cận lãnh hải…”). Như vậy chữ “area” (không viết hoa) đã được UNCLOS áp dụng không những cho EEZ mà còn cho nội thủy, chứ không phải là “không dính dáng gì đến ZEE và thềm lục địa” như TNT viết.

  5. Lẫn lộn giữa “Chủ quyền” và “Quyền chủ quyền”

  Nói về thuật ngữ “quyền chủ quyền” (soverign rights) trong thư của các nhân sĩ, TNT viết: “‘Quyền chủ quyền – sovereign rights’ ở đây trước hết là quyền thuộc chủ quyền về lãnh thổ. Từ quyền chủ quyền lãnh thổ, ta có các quyền chủ quyền về việc thăm dò khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế… đúng như định nghĩa của Luật biển 1982 (Điều 55, vùng ZEE)”. Từ đó, TNT kết luận rằng lá thư đã ủng hộ chủ quyền của Phi trên lãnh thổ Scarborugh Reef, chứ không phải là chỉ ủng hộ quyền khai thác vùng biển quanh lãnh hải của đảo này (vốn thuộc về EEZ của Phi do chỉ cách đảo Luzon dưới 200 hải lý).

  Ở đây TNT đã lẫn lộn hai khái niệm sovereignty (chủ quyền) và sovereign rights (quyền chủ quyền). Trong UNCLOS phân biệt hai khái niệm này rất rõ ràng:

  - Chủ quyền (sovereignty) áp dụng cho đất, đảo và lãnh hải 12 hải lý mà thôi, như trong Phần II Điều 2 viết: “The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea” (Chủ quyền của quốc gia ven biển được mở rộng ra ngoài lãnh thổ và nội thủy của mình, và trong trường hợp một quốc gia quần đảo, ra ngoài vùng nước quần đảo, đến một vùng biển tiếp liền, gọi là lãnh hải).

  - Quyền chủ quyền (sovereign rights) áp dụng cho EEZ và Thềm Lục địa, như trong Điều 56 về EEZ ghi rõ: “In the exclusive economic zone, the coastal State has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources [...]” (Trong vùng đặc quyền về kinh tế, quốc gia ven biển có các quyền chủ quyền về việc thăm dò khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên [...]), và Điều 77 về TLĐ: “The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources” (Quốc gia ven biển thực hiện các quyền chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình).

  Như vậy, thư của các nhân sĩ (viết với sự đóng góp của các chuyên viên về luật biển) rõ ràng là không đề cập đến chủ quyền của Phi trên đảo Scarlborough Reef mà chỉ ủng hộ quyền của Phi khai thác vùng EEZ chung quanh nước này.

  6. Trích dẫn sai lạc

  Thư của các nhân sĩ viết: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền và các hành động bảo vệ quyền chủ quyền của nước Cộng hòa Philippines…”. TNT dẫn một cách sai lạc (nhưng lại để trong ngoặc kép như thể là dẫn nguyên văn) là “ủng hộ hoàn toàn các hành vi bảo vệ chủ quyền của Phi”. Vẫn biết TNT không phân biệt được hai khái niệm “chủ quyền” và “quyền chủ quyền” như đã nói trên, nhưng đã trích dẫn trong ngoặc kép mà còn trích sai thì quả là một việc không thể chấp nhận được nếu có một chút lương tâm chức nghiệp.

  7. Không hiểu nghĩa của từ “support” (ủng hộ) trong tiếng Anh

  TNT viết: “Trong tiếng Pháp, động từ ‘supporter’ sử dụng trong trường hợp này, không chỉ đơn thuần là ‘ủng hộ’ như trong tiếng Việt, mà còn có nghĩa là ‘prendre en charge’”. Từ đó, ông mỉa mai những người ký lá thư: “Nhưng nói cho cùng, nếu Phi và Trung Quốc có xung đột, quí vị trí thức ký tên trong bản tuyên bố có thể vận động quyên góp giúp phương tiện cho Phi chống Trung Quốc. Đó cũng là một hình thức ủng hộ vậy”.

  Ý TNT nói rằng bản tiếng Anh dùng chữ “support” (“We fully support the sovereign rights of the Philippines in the Panatag Shoal area and the Philippines’ actions to defend her sovereign rights”) là sai, vì “support” có nghĩa là ủng hộ bằng hành động, vật thể chứ không phải chỉ bằng lời nói. TNT tưởng rằng “support” trong tiếng Anh đồng nghĩa với “supporter” trong tiếng Pháp! Thực ra, “support” trong tiếng Anh hay “ủng hộ” trong tiếng Việt phải dịch ra tiếng Pháp là “soutenir”. Trong một ngữ cảnh khác, to support cũng có thể có nghĩa là hỗ trợ, chu cấp (như trong thành ngữ “child support”), nhưng rõ ràng là không thể hiểu vậy trong ngữ cảnh này. Ở chỗ khác TNT cũng mỉa mai: “Còn việc ‘hoàn toàn ủng hộ các hành động bảo vệ chủ quyền’ ở đây có nghĩa là như thế nào? Nếu Phi (hay Trung Quốc) sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp thì việc ‘ủng hộ hoàn toàn’ sẽ được giải thích ra sao? Những người ký tên sẽ tình nguyện đi lính sang giúp Phi?”.

  Dịch sai từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, rồi từ đó liên tiếp mỉa mai các nhân sĩ đã ký vào thư: không biết TNT có ý định xin lỗi họ không?

  P.Q.T.

  Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

  Phản hồi: 

  [quote=Khách lạ]« Đọc 3 bài của bác TN Tuấn trên Dân Luận, kèm với comments của một số người, thấy một phần bức tranh vì sao Việt Nam chậm phát triển »

  Đọc đoạn này cười bể bụng. Việt Nam chậm phát triển là do TN Tuấn và đồng bọn trên Dân Luận đó nghe chưa ! Đảng cộng sản không có trách nhiệm gì hết ![/quote]

  Tôi nghĩ bác Khách lạ nên học lại cách đọc tiếng Việt. Tôi nói thấy một phần bức tranh chứ tôi không nói đó là nguyên nhân duy nhất Việt Nam chậm phát triển.

  Tôi biết bác đang sắp sửa quăng cho tôi cái mũ. Nhưng tôi vốn chỉ muốn nhìn nhận vấn đề ở góc độ học thuật, bởi vậy xin trả lại bác cái mũ. Sau đây có không trả lời bác thì bác cũng hiểu vì sao. Hóa ra cái trò quăng mũ và chụp mũ không phải là đặc quyền của riêng ai cả.

  Phản hồi: 

  Chỉ bốc phét !

  Ai dám cho rằng có nhiều giải pháp để giải quyết tranh chấp tại biển đông một cách hữu hiệu, duy trì được biển đảo của VN, không phải kiểu nằm ngủ mơ há miẹng chờ sung thì cứ đưa ra thử !

  VN có 1 dại biểu tên Hoàng Hữu Phước cũng đủ khốn nạn cho đất nước này rồi, nay lại thêm khối kẻ nhìn vấn đề dẽ cứ như gắp món ăn trên bàn !

  Các vị " mộng du " cứ đưa thử vài giải pháp thực tiễn xem nào !

  Phản hồi: 

  « Đọc 3 bài của bác TN Tuấn trên Dân Luận, kèm với comments của một số người, thấy một phần bức tranh vì sao Việt Nam chậm phát triển »

  Đọc đoạn này cười bể bụng. Việt Nam chậm phát triển là do TN Tuấn và đồng bọn trên Dân Luận đó nghe chưa ! Đảng cộng sản không có trách nhiệm gì hết !

  Phản hồi: 

  [quote=Titi]Chúng ta có nhiều cách giải quyết tranh chấp này. Tại sao lại bắt tổ quốc làm con tin, bắt mọi người mặc đồng phục cho tư tưởng, không ai được quyền có ý kiến khác ?[/quote]

  Bác Titi nói đúng. Có nhiều giải pháp để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông và mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình. Nhưng có lẽ vấn đề trước mắt cần giải quyết chính là giữa các nhà nghiên cứu với nhau, ngay ở diễn đàn Dân Luận được tự do ngôn luận này. Làm sao để cho họ tôn trọng sự khác biệt về quan điểm của nhau, tranh luận trên tinh thần thuần túy học thuật chứ không phải dưới cái mũ của một động cơ chính trị hay ý thức hệ nào đó. Làm sao để họ chấp nhận rằng việc cần làm là hướng tới một giải pháp tối ưu nhất trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước chứ không phải là đi quy chụp một giải pháp (và người đưa ra giải pháp) là đại diện cho CS hay CH, là dọn đường chuẩn bị dư luận cho sự thua cuộc, hay gây tổn hại cho dân tộc, chỉ vì giải pháp đó không đúng với ý mình mong muốn.

  Đọc 3 bài của bác TN Tuấn trên Dân Luận, kèm với comments của một số người, thấy một phần bức tranh vì sao Việt Nam chậm phát triển. Ba năm trước cái gì xảy ra ở talawas, giờ vẫn thế, có thay đổi được theo hướng tốt đẹp đâu.

  Phản hồi: 

  Chúng ta gồm 80 triệu người có chung một tổ quốc. Chúng ta có nhiều phương cách để xây dựng đất nước. Điều bất hạnh là chúng ta không có quyền lựa chọn nào, ngoài việc chịu đựng hơn nửa thế kỷ một phương cách xấu nhất. Chúng ta có một tranh chấp biển Đông. Chúng ta có nhiều cách giải quyết tranh chấp này. Tại sao lại bắt tổ quốc làm con tin, bắt mọi người mặc đồng phục cho tư tưởng, không ai được quyền có ý kiến khác ?

  Phản hồi: 

  Buổi trưa nay đọc bài của Dương Danh Huy trên Boxitvn, tối đã thấy Trương Nhân Tuấn "phản biện", vẫn như trên Talawas cách đây 2 năm.

  Phải chăng: "Trời đã sinh ra Huy, sao lại sinh ra Tuấn" ? Đây đâu có phải là cuộc chiến của Tam Quốc. Chúng ta chỉ có một tổ quốc mà thôi.

  Nguyễn Việt