Phạm Hồng Sơn - Tiên Lãng và Nguyễn Mạnh Tường

 • Bởi Admin
  01/03/2012
  5 phản hồi

  Phạm Hồng Sơn

  Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), trong một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc tại Hà Nội vào ngày 30/10/1956, đã có bài diễn văn phê bình Cải cách Ruộng đất (CCRĐ) và chính sách xử lý, sửa sai CCRĐ của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN, lúc đó có tên là Đảng Lao động Việt Nam).

  Đề cập cụ thể tới biến cố CCRĐ, nhưng Nguyễn Mạnh Tường không sa vào các chi tiết, vấn đề cục bộ. Ngay từ đầu, không hề úp mở, Nguyễn Mạnh Tường đã chẩn đoán xác định trách nhiệm cao nhất về CCRĐ nằm ở sự lãnh đạo của ĐCSVN, ông nói:

  Chủ yếu tôi sẽ phê phán và truy nguyên các sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, nhưng theo ý tôi các sai lầm này chỉ là biểu hiện điển hình và bi đát nhất của những thiếu sót trong sự lãnh đạo của Đảng Lao động…

  Tại sao tôi lại tin như vậy? Là vì, không những trong Cải cách Ruộng đất chúng ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng mà cả trong nhiều khu vực khác nữa. Trong các khu vực này, sai lầm cũng đã đưa một số người trong quần chúng đến cái chết thê thảm. Do đó, nếu chỉ cục bộ hóa các sai lầm, chúng ta không thể rút được bài học kinh nghiệm.

  Có thể do hiểu được tâm lý e ngại của cử tọa khi động chạm tới ĐCSVN, ông lại mạnh mẽ nêu rõ trách nhiệm đó một lần nữa: “các sai lầm ta đã mắc trong cuộc Cải cách Ruộng đất này chỉ là những biểu hiện cực độ của các sai lầm ta đã phạm, và các sai lầm ấy nêu lên, như tôi trình bày trên đây, một vấn đề cực kỳ quan trọng là vấn đề lãnh đạo của Đảng Lao động.

  Sau khi xác định rõ trách nhiệm cao nhất về CCRĐ phải thuộc giới lãnh đạo của ĐCSVN, Nguyễn Mạnh Tường đề cập tới các sai lầm có tính kỹ thuật trong CCRĐ, đó là vấn đề pháp lý, đúng hơn là sự bất chấp pháp lý, coi khinh pháp luật của những người thực hiện CCRĐ. Với một sự chân thành tha thiết Nguyễn Mạnh Tường như muốn dốc hết những kiến thức cơ bản về pháp luật để thuyết phục cử tọa:

  Tôi xin phép nhắc tóm tắt sau đây các nguyên tắc căn bản mà pháp lý nêu lên để đạt mục đích ấy.

  …Một nguyên tắc thứ ba là muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng. Phải có nhân chứng là những kẻ đã mục kích sự phạm pháp và cung khai một cách cụ thể, rõ ràng, chắc chắn. Một nhân chứng thôi chưa đủ, ít ra cũng phải có hai nhân chứng cung khai phù hợp với nhau mới được coi là đáng kể. Cung khai của các nhân chứng phải ăn khớp với nhau và trong quá trình phạm pháp các tang vật thu được phải có tác dụng hợp lý, sát hợp với kết quả do cuộc điều tra mang lại.

  Một nguyên tắc thứ tư là thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị tố nhân. Bị tố nhân có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình, và khi thiếu điều kiện nhờ luật sư, khi nào là một trọng tội, Tòa phải cử luật sư bào chữa không, cho bị can. Trong tất cả, giai đoạn điều tra ở trình độ công an thẩm vấn trong phòng dự thẩm, buộc tội trước tòa, quyền lợi của công tố viện ngang với quyền lợi bị can, nghĩa là nếu công tố viện đưa hết lý lẽ để buộc tội, bị can đưa hết lý lẽ để minh oan. Cuộc đấu lý diễn ra trong tất cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử giữa công tố viện và luật sư. Các vị thẩm phán ngồi xét xử phải là vô tư, đứng giữa để theo rõi cuộc đấu lý diễn ra dưới mắt mình. Như thế mới nhận định đúng và xử công minh. Toà án xét xử không chịu lệnh của ai trong khi xét xử, chỉ biết xét xử theo lương tâm của mình và căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ, sau khi nghe hai tiếng chuông buộc tội và gỡ tội. Người thẩm phán phải được đủ đảm bảo để làm nhiệm vụ của mình mà không sợ ai khiển trách hay gây khó khăn cho mình được. Khi điều tra thẩm vấn, tuyệt đối cấm không được dùng phương pháp tra khảo, đánh đập, hành hạ bị can, mớm cung cho bị can, dọa nạt hay dụ dỗ hắn. Khi nào có điều nghi ngờ thì bị can được miễn nghị. Nếu bị kết án thì còn quyền chống án lên tòa trên. Nếu bị kết án tử hình thì lại còn quyền xin ân giảm trước vị Chủ tịch Chính phủ. Con người của bị can, trong tất cả quá trình truy tố và xét xử phải được tôn trọng triệt để, khi bị can ra trước tòa thì không được xiềng xích họ và không lúc nào được dùng nhục hình đối xử với họ.

  Theo một nguyên tắc căn bản, không phải vì một người tác hại cho một người khác mà người ấy phải chịu trách nhiệm trước hình luật. Tác hại cho ai thì chỉ nêu trách nhiệm về phương diện dân sự, nghĩa là bồi thường thôi — của người đã tác hại. Muốn truy tố người ấy để thi hành hình luật đối với hắn thì phải chứng minh rằng hắn phạm một tội, nghĩa là phạm vào một điều khoản nào qui định trong hình luật, và hình luật không bao giờ có tác dụng đối với quá khứ cả: nếu hành động của một người diễn ra trong thời kỳ mà hình luật chưa quan niệm là một tội thì người ấy không thể mang ra truy tố được. Không những bị can phải phạm một tội đã qui định rồi trong pháp luật, mà ta lại còn phải xét xem rằng lúc phạm tội ấy bị can có ý thức, có ý chí phạm pháp hay không, hay là vô tình mà phạm pháp. Sự đối xử trong hai trường hợp ấy khác nhau…

  Không dừng lại ở những sai phạm kỹ thuật pháp lý, điều mà có thể nhiều lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN lúc đó không phải không biết, Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ thẳng vào sai phạm cốt lõi của hệ thống chính trị là tính chất phi dân chủ hay dân chủ giả hiệu. Với con mắt của nhà luật học từ quê hương của Montesquieu, Nguyễn Mạnh Tường đã điểm từng bộ phận giả trong hai nhánh hành pháp, lập pháp của chính thể “dân chủ cộng hòa” giả hiệu, đồng thời kèm theo những lý lẽ chặn trước những bao biện có thể:

  Chính thể ta thiếu dân chủ như thế nào, ta đã từng biết. Vai trò của các vị Bộ và Thứ trưởng ngoài Đảng như thế nào, các vị đó làm được những gì trong Hội đồng chính phủ, trong các ngành chuyên môn mà các vị ấy phụ trách, ta không nên đi quá sâu. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua công việc làm trong mỗi Bộ, ta chỉ cần nghe tiếng than phiền của các cán bộ, công chức làm việc trong các Bộ là ta hiểu. Ta cũng biết rằng chủ trương của Đảng có lẽ không phải như vậy đâu, nhưng trong thực tế công tác, mỗi anh em ta tiếp xúc với các vị Bộ hay Thứ trưởng ngoài Đảng, đều nhận thấy rằng quyền hành của các vị ấy hình như không phải là quan trọng cho lắm. Nhận định như vậy có lẽ ta lầm đấy. Nhất định ta lầm. Nhưng dù sao có “dư luận” không ai chối cãi được. Do đó, nếu chủ trương của Đảng không phải như vậy thì ít ra Đảng cũng mang trách nhiệm không làm thế nào để tiêu tan cái dư luận tai hại mà chúng ta thấy tồn tại từ thời kỳ kháng chiến đến giờ. Nhưng cũng có điều chắc chắn không ai chối cãi được, là các vị Bộ hay Thứ trưởng không có trách nhiệm gì trước Quốc hội, trước nhân dân, chỉ có trách nhiệm trước Chính phủ mà thôi. Chưa bao giờ ta thấy vị Bộ truởng nào bị lật đổ cả. Phải đợi đến các sai lầm đặc biệt nghiêm trọng trong Cải cách mới thấy hai vị Thứ trưởng phải rút lui khỏi Hội đồng Chính phủ. Các hiện tượng ấy chứng tỏ rằng Chính phủ ta chưa thực hiện được dân chủ trong khi lập Hội đồng Chính phủ, vì các vị Bộ hay Thứ trưởng đều được cử hay bị truất, ngoài sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp (qua Quốc hội) của quần chúng.

  Tình trạng của Quốc hội lại rõ hơn nữa. Mười năm Quốc hội đã thành lập. Các vị đại biểu Quốc hội còn phản ảnh được ý nguyện của quần chúng không, quần chúng có tín nhiệm ở Quốc hội nữa không, đó là một vấn đề. Nhưng dù vấn đề ấy ta giải quyết như thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là một Quốc hội già 10 năm rồi mà vẫn tồn tại ngoài sự can thiệp của quần chúng, sự lựa chọn của quần chúng, chứng minh rằng quần chúng 10 năm nay đã bị truất quyền cử đại biểu của mình rồi. Dĩ nhiên trong thời kỳ kháng chiến, bầu lại Quốc hội là một điều không làm được. Và hiện thời, Nam-Bắc bị tạm chia cắt, do đó sự bầu lại toàn thể Quốc hội cũng là khó khăn. Nhưng dù sao riêng ở các miền giải phóng này, nếu ta chú ý đến quyền người dân cử đại biểu của họ thì nhất định ta phải cho phép người dân bỏ phiếu rồi. Từ khi hòa bình trở lại, 2 năm đã qua, mãi bây giờ trước phong trào quần chúng đòi thực hiện dân chủ, ta mới nghĩ đến quyền bỏ phiếu của người dân và bổ sung Quốc hội.

  Nào có thế thôi đâu? Ngay cái Quốc hội ta đang có hiện thời, ta có thực hiện dân chủ với nó không? Chắc chắn là không. Thỉnh thoảng ta mới họp Quốc hội, và trong các buổi họp đó ta chỉ thấy Chính phủ đưa ra các báo cáo để Quốc hội nghiên cứu, xây dựng, hay các chính sách để Quốc hội tán thành và bổ khuyết. Quyền lập pháp của Quốc hội ở đâu? Quyền đề ra đường lối, chủ trương trong nội trị, ngoại giao, quyền nêu trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, quyền lựa chọn nhân viên trong Hội đồng Chính phủ, bấy nhiêu quyền, Quốc hội có được hưởng dụng không? Dư luận quần chúng quan niệm rằng Quốc hội chỉ có quyền thông qua các chính sách mà thôi. Còn như các sắc lệnh hay đạo luật thì thường thường, quyền thông qua ấy chỉ thuộc ban Thường trực của Quốc hội. Nếu Quốc hội là tổ chức cao nhất của quần chúng, đại diện cho quần chúng, thì ta phải khách quan nhận thấy rằng, với vai trò vô cùng yếu ớt của Quốc hội hiện thời, quyền dân chủ của quần chúng không được thực hiện.

  Về Mặt trận Tổ quốc, theo ngôn ngữ ngày nay, là một tổ chức dân sự mẹ của mọi tổ chức dân sự khác, Nguyễn Mạnh Tường đã vạch thẳng ra ý đồ của ĐCSVN chỉ muốn cái tổ chức dân sự đó đóng vai trò làm fan, làm đẹp cho Đảng:

  Ta thấy khó chịu khi nó thỏ thẻ —chỉ thỏ thẻ thôi— những lời làm ta một phút chốc tỉnh giấc mộng chủ quan mà ta trong cấp lãnh đạo đang say sưa. Vì vậy ta chỉ thường cho phép nó, chỉ khuyến khích nó phụ họa ta, tán đồng ta với thái độ của đứa con khen hay khi mẹ nó hát.

  Là một trí thức đầy uy tín về cả chuyên môn lẫn tư cách, lại đang được ĐCSVN rất quan tâm, dành cho nhiều ưu ái, nhưng không vì thế mà Nguyễn Mạnh Tường im lặng trước thực trạng giới trí thức bị hắt hủi, bị biến thành nô lệ, thành công cụ cho quyền lực của ĐCSVN. Chân tình và chua xót, ông giãi bày:

  Đại đa số các anh em trí thức nói chung, không mơ ước các cương vị, công tác lộng lẫy đâu, họ vui lòng nhường chỗ cho các nhà chính trị, các đảng viên. Họ chỉ thiết tha đòi hỏi được mang khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của họ ra phục vụ nhân dân mà thôi. Họ chỉ thiết tha mong muốn được bảo toàn danh dự trí thức của họ và cái tự do tư tưởng mà họ quan niệm là cần thiết cho nhân phẩm của người trí thức mà thôi. Họ đã từng nghe thấy Đảng tuyên bố: Người trí thức là vốn quí của dân tộc. Nhưng họ cảm thấy vốn ấy quí quá đến nỗi phải cất nó đi thật kỹ, giữ gìn nó trong một bán ảnh, một hoàng hôn trường cửu. Nếu có ai cho rằng tôi nói không đúng, tôi cứ đề nghị người ấy quay mặt nhìn chung quanh, ở các cương vị công tác trong chính thể của ta. Có một chỗ nào mà người trí thức ngoài Đảng nắm được thực quyền không? Tác dụng “hiếu hỉ” hay “cười gật” thì có, mà lại có nhiều. Nhưng ngay ở các cương vị ấy, ngoài vai trò hiếu hỉ, cười gật, người trí thức có một trách nhiệm gì không, có quyền nói gì làm gì không, quần chúng đã biết và miễn tôi giả nhời.

  Các biện pháp sửa sai CCRĐ có tính đối phó, mỵ dân, trốn tội có thể làm hài lòng, thậm chí nức lòng nhiều người nhưng đối với một người yêu nước nồng nàn lại am tường chính trị thì không thể. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Nguyễn Mạnh Tường yêu cầu phải sửa lại toàn bộ tinh thần và qui trình sửa sai:

  Đảng Lao động và chính phủ có nhận thấy cần thiết, trong chính sách sửa chữa các sai lầm trong Cải cách, phải “tăng cường chế độ pháp trị” của ta. Tôi e rằng trong tư tưởng lãnh đạo, sự nhận thức về vấn đề pháp trị chưa được rõ và đầy đủ. Chính trị vẫn coi pháp luật như một “bà con nghèo”. Chữ “tăng cường” là một chứng minh. Tuy rằng trong nước ta có một Bộ Tư pháp, có các toà án, có luật lệ, nhưng chế độ pháp trị hầu như không có. Đó là một điều tôi sẽ nghiên cứu sâu sắc hơn khi nào tôi trình bày ý kiến về chế độ pháp trị, một chế độ pháp trị chân chính. Theo ý tôi, thì vấn đề không phải là tăng cường mà là xây dựng.

  Một chứng minh khác trong chính sách Sửa sai trong Cải cách này, tôi vẫn thấy chính trị lấn áp pháp lý. Trước hết bức thư của ông Hồ Viết Thắng tự phê bình và xin rút lui khỏi Mặt trận Trung ương chỉ là một giải pháp chính trị mà thôi. Trong cuộc mạn đàm với các vị đại biểu đến họp hội nghị này, tôi nhận thấy không ai “thông” về ý kiến và biện pháp ông Hồ Viết Thắng trình bày cả. Riêng về phần tôi là một nhà luật học, tôi chưa thể nào nhận định được trách nhiệm của ông Thắng. Có thể trách nhiệm của ông ấy rất lớn, có thể rất nhỏ. Đứng trên tinh thần pháp lý, sự nhận tội lỗi của một người không đủ để qui định trách nhiệm của người ấy. Trong Cải cách, khi những đảng viên ưu tú bị đoàn Cải cách gán cho là phản động, ra trước nhân dân, có người cũng nhận tội trong khi biết là mình oan. Ta nên rút kinh nghiệm vừa qua, sửa sai không phải là phạm các sai lầm khác.

  Do đó, đứng trên một lập trường pháp trị chân chính, tôi đề nghị phải lập một ủy ban điều tra gồm các vị đại biểu Quốc hội, Mặt trận, Đảng Lao động với sự cộng tác của các vị thẩm phán cao cấp, giàu kinh nghiệm để lập một hồ sơ theo phương pháp pháp lý đã nhận định, trên quá trình đi từ lãnh đạo qua chỉ đạo đến chỗ thực hiện chính sách, trách nhiệm ở chỗ nào và do những ai phải chịu. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, ủy ban ấy sẽ phân tách trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý. Ai chịu trách nhiệm chính trị sẽ trả lời trước Quốc hội biến thành Toà án tối cao. Ai chịu trách nhiệm pháp lý sẽ trả lời trước các tòa án tư pháp. Dưới con mắt của quần chúng theo dõi xây dựng cuộc điều tra và xét xử, công lý phát huy, không còn ai thắc mắc nữa.

  Rất hệ thống, hàn lâm và quyết liệt trong việc truy nguyên sai phạm nhưng khi đề cập tới giải pháp, Nguyễn Mạnh Tường lại rất thực tế, dung dị, nhưng vẫn nền tảng, chỉ nêu ra ba vấn đề cấp thiết nhằm thực hiện một “yêu cầu thiết tha nhất hiện thời của quần chúng là được phản ảnh lên ý nguyện của mình”. Một trong ba vấn đề cấp thiết đó là “Một chế độ tự do ngôn luận, xuất bản báo chí.” Đó là lối tiếp cận giải quyết, nói theo Fareed Zakaria, có tính Dân chủ Tự do (liberal democracy), vừa kinh điển kiểu Thomas Jefferson, vừa dân tộc kiểu Phan Chu Trinh và lại rất toàn cầu hóa.

  Bài diễn văn kết thúc với những ngôn từ thường có ở một nhân cách lớn: “Các ý kiến của tôi, dù sai hay đúng, tôi cứ thành khẩn đề đạt lên các vị, gọi là để góp phần vào hội nghị, một phần nhỏ mọn nhưng chan chứa một niềm hi vọng và tin tưởng vô biên ở tương lai của đất nước.

  Người đọc diễn văn sau đó đã bị cầm cố cho đến tận cuối đời. Và hơn 55 năm sau khi bài diễn văn vang lên ở Hà Nội, một biến cố về đất đai lại xảy ra ở Tiên Lãng.

  Biến cố Tiên Lãng so với Cải cách Ruộng đất –“cách mạng long trời lở đất” (chữ của Hồ Chí Minh) – chỉ như một giọt nước độc trong một hồ nước độc. Nhưng cả hai đều cùng chung một cái nền sinh ra chất độc. Lớp trên của cái nền đó là chính sách (luật) về đất đai, còn lớp dưới cùng là hệ thống chính trị phi dân chủ do ĐCSVN nắm giữ. Để thay hay sửa cái nền đó không thể là việc đơn giản hay không nguy hiểm. Nhưng nếu muốn nước sạch thì không thể vì sự phức tạp hay nguy hiểm mà lại cho rằng không có hay quên đi cái nền độc tính đó.

  Bài đăng ngày 29.2.2012

  © 2012 pro&contra

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Con số chính thức là hơn 170, 000 người, và đây là thiểu số nên không kể ? Chưa hết, mới ra khỏi chiến tranh nên phải thanh trừng dân chúng, cách mạng là thế ah? Có cách nào biện hộ khá hơn không ?

  Và hơn 170, 000 đó bị kết tội không qua một trình tự pháp luật nào cả, thậm chí tội danh cũng không tồn tại trong pháp luật, chỉ tồn tại trong đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa . Đây chính là điểm đang bàn luận .

  Bác Phạm Hồng Sơn, nếu tôi không lầm, dẫn lời trích của Nguyễn Mạnh Tường phàn nàn CCRĐ đã không dựa vào pháp luật, tôi chỉ ra chủ nghĩa đã thay thế pháp luật, thì khi chưa bỏ hẳn chủ nghĩa, đừng hòng pháp luật có mặt . Vụ Tiên Lãng cũng thế, tất cả đã không xảy ra theo đúng trình tự pháp luật nào cả, mà chỉ dựa vào một hệ thống phong kiến được/bị (nếu là dân) tạo ra bởi chủ nghĩa .

  Tiếng súng hoa cải của " con tốt đen Vươn " đã nhập cung nên trong hậu cung người duy nhất - Lê đức Anh - biết được nước chiếu hết rất " của dân "nên ông đã lên tiếng kịp thời, rõ ràng , rành mạch , để định hướng " tự diễn biến " . Có lẽ nỗi nhục nhằn khi rơi vào thế cờ đi đêm ( không cho dân biết ) năm 1900 ở Thành đô nước Tầu đã dằn vặt khiến cuối đời lương tâm ông thức tỉnh!. Tôi hy vọng ông - người duy nhất đầy uy quyền - có thể dùng âm vang của tiếng súng anh Vươn để làm vỡ tan cả " bầy sâu - Sang Trọng Hùng Dũng - kẻ thì đánh trống bỏ dùi , kẻ thì lật đật ngăn chặn tự diễn biến , kẻ thì ngậm miệng ăn tiền !" đưa nước Việt đau thương sang bước ngoặt mới !. Thời vận của bọn lừa lọc nham hiểm đã hết khi chúng lộ rõ bản chất tàn bạo - hợp đồng mọi binh chủng để đàn áp gia đình nông dân Vươn - ; quan thầy của chúng ( đại Hán bá quyền ) sẽ cạn tiền nuôi chúng , bỏ đại cục rút về lo cho các Ô Khảm !.
  Bài viết của ông Tường có hay đến mấy cũng không bằng âm vang của tiếng súng dù chỉ là súng hoa cải.Ông Tường và một lũ kiểu ông Tường đã bị dùng làm son phấn che đậy cho bộ mặt ma quỷ của các lãnh đạo cs rất đáng bị xỉ vả !.Hay ho gì cách sống của các ông này !.Tôi có cảm giác PHS không theo kịp tốc độ chóng mặt của thời đại tin học và nano

  Thật là khập khiễng khi so sánh CCRĐ với vụ Tiên Lãng. Một đằng vừa ra khỏi chiến tranh, CCRĐ là một chính sách hợp với đa số người dân khi họ vì phải tham gia kháng chiến, phải thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến nên đã mất hết đất đai ruộng vườn. Một đằng vụ Tiên Lãng xảy ra khi CNXH đã được xây dựng bao nhiêu năm trong hòa bình.
  Tôi không ủng hộ CCRĐ một cách vô điều kiện. Với tôi, xét theo quan điểm thời đại lúc đó thì CCRĐ là việc cần làm. Nhưng CCRĐ đã trở thành sai lầm khi được triển khai vội vã, vô tổ chức, thiếu một tiêu chuẩn quy định rõ ràng từ cấp TW, người thực hiện lại thiếu tri thức trình độ vì bao gồm toàn bần cố nông nên đã để xảy ra tình trạng vô luật. Đúng như LS Nguyễn Mạnh Tường đã nhận định:

  LS Nguyễn Mạnh Tường viết:
  “Chủ yếu tôi sẽ phê phán và truy nguyên các sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, nhưng theo ý tôi các sai lầm này chỉ là biểu hiện điển hình và bi đát nhất của những thiếu sót trong sự lãnh đạo của Đảng Lao động…"

  Để xem xét phê phán CQ trong vụ Tiên Lãng thì quá dễ, cần gì phải truy vấn tới tận CCRĐ với ý kiến của LS Nguyễn Mạnh Tường. Thật chán!

  Chuyên pháp luật ở nước ta là chuyện nhắng nhít nhất. Vai trò của Đảng trong nhà nước thì thật là kỳ quặc, Đảng là tất cả, nhưng Đảng lại chẳng là cái gì cả. Đảng vừa là cơ quan lập pháp, vừa hành pháp, vừa là cơ quan tư pháp, đó là lúc bình thương, nhưng lúc xẩy ra sự việc gì đó thì Đảng chẳng caí gì cả, nghĩa là không thấy vai trò của Đảng trong những vụ việc cụ thể. NÓi đơn giản là Đảng thông qua quốc hội đề ra luật pháp, rồi lại điều hành cả công việc của các cơ quan thuộc chính phủ, rồi khi tòa án xét cử các vụ án lớn cũng do Đảng chỉ đạo. Nhưng từ cấp phường xã đến trung ương, khi người dân có việc gì đó thì không làm đơn lên Đảng, và khi có việc kiện cáo cũng không thấy Đảng đứng ra xét xử, người dân không hề trông chờ gì vào Đảng cả. Thế thì đâu phải là Đảng vì dân. Một ông nọ cờ bạc hay chơi số đề, trai gái, ai cũng khinh, cũng ghét, nhưng trong cuộc họp tổ dân phố thì ai cũng phải nghe ông ta vì ông ta là bí thư chi bộ, nghĩa là "để thì là hòn đất, nặn thì là ông bụt", ngay ông tổng Trọng cũng thế thôi. Chủ trương CCRD là do Đảng đề ra theo kiểu Trung quốc, nhưng sai lầm (làm chết nửa triệu dân, cứ 5% là địa chủ) nhưng Đảng chẳng cho ai vào tù, nghĩa là Đảng giết người thì không có tòa án xét xử kết tội, người bị giết không có bản án do tòa án tuyên phạt và cũng không biết minh phạm tội gì, đến khi kẻ giết người bị phát hiện là giết nhầm cũng không bị tòa án xét xử. Nói chuyện gần đây là không hiểu Đảng hay cơ quan pháp luật nào ra luật công an và dân phòng được đàn áp người biểu tình chống Trung quốc, nhưng cứ thấy người biểu tình hay có dấu hiệu người biểu tình là công an dân phòng cùng bọn lưu manh côn đồ trấn áp, rôi còn đến tận nhà hạch xách. Điều luật nào cho phép như thế? Không có luật thì làm, nhưng có luật hẳn hoi thì giấu luật đi mà không làm theo luật, đó là trường hợp thủ tướng ban hành nghị định 38, có điều cấm dùng bọn lưu manh côn đồ, người có tiền án tiền sự làm dân phòng, nhưng UBND các phường vẫn thuê bọn này rồi giao cho công an chỉ huy, hàng ngày đi cướp hàng của những người buôn thúng bán mẹt ngồi vỉa hè, hoặc bắt người ta nộp tiền mãi lộ, bọn này được công an bảo kê còn thu tiền đỗ vỉa hè của xe ôm và taxi ở những nơi công cộng như của bệnh viện, bến xe khách...Nhiều lái taxi không biết bọn này là ai và không nộp tiền vì không có biên lai, liền bị chúng hành hung mà không thấy công an đến can thiệp, hỏi ra nới biết chính công an phường bảo kê cho chúng làm bậy. Xã hội ta (do Đảng lãnh đạo) mang tính chất lưu manh là ở những điểm cụ thể như vậy, cứ nói ra sự thật cho nhiều người biết để đánh giá nhà nước XHCN "tốt đẹp" hơn là bàn về lý thuyết dông dài, chẳng ai biết Mác Lê Mao là ai, ở đâu.

  Nếu đứng trên phương diện pháp luật, pháp trị và pháp quyền, Cải cách ruộng đất không thể có cơ hội xảy ra . Lý do, tất cả những người được/bị coi là có tội thật ra hoàn toàn không có tội trên cơ sở pháp lý, họ được/bị buộc tội hoàn toàn dựa trên tính giai cấp, hay nói trắng ra, chủ thuyết đấu tranh giai cấp của Marx. Vì dựa trên quan điểm giai cấp, tất cả các đảng cộng sản có nền tảng để không thèm để ý tới các khái niệm pháp luật, pháp trị và pháp quyền như đã nêu ở trên . Marx đã vạch rõ những khái niệm đó là của tư bản, và cần phải đạp đổ .

  Còn chủ nghĩa Marx thống trị ở VN, TBT Góc Ba Nháng (bác Chổi tíu tít gọi bác Trọng là Ba Chớp bên DLB) còn kiên định CNXH và Mác-Lê, đừng hòng có chuyện pháp trị, pháp quyền hoặc pháp luật đúng nghĩa của nó .