Mai Thanh Hải - Những điều đảng viên không được làm

 • Bởi Hồ Gươm
  29/02/2012
  9 phản hồi

  Mai Thanh Hải

  Ngày 1/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định:

  Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;

  - Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng,

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

  Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

  I- Những điều Đảng viên không được làm

  1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

  2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.

  4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác. Đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý.


  nguyên Chủ tịch - Phó Bí thư Hà Giang Nguyễn Trường Tô

  5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

  Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

  6- Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

  7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

  8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.


  Nguyên Phó Bí thư Yên Bái Nguyễn Văn Ngọc

  Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác.

  Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.

  Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.

  9- Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng.

  10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định.


  Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

  Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định.

  Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

  11- Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

  12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định.


  nguyên Bí thư Cà Mau Võ Thanh Bình

  13- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền.

  14- Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia.


  Nguyên Bí thư Ninh Bình Đinh Văn Hùng

  15- Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định.

  Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định.

  16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

  17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

  Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định.


  Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành (áo khoác màu sáng)

  18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

  19- Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.

  II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

  1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.


  nguyên Bí thư Quảng Trị Vũ Trọng Kim

  Các Cấp uỷ Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với Cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua Uỷ ban Kiểm tra của Cấp uỷ cấp trên.

  Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

  2- Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  3- Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về những điều Đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến Chi bộ để thực hiện.

  T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  TỔNG BÍ THƯ

  (Đã ký)

  Nguyễn Phú Trọng

  __________________________________________

  MỘT SỐ CÁN BỘ CAO CẤP BỊ KỶ LUẬT TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

  1/ Ngày 12/1/2004, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Vũ Trọng Kim (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nay là Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN) bằng hình thức khiển trách, do có phần trách nhiệm trong việc để tình trạng mất đoàn kết nội bộ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kéo dài.

  2/ Giữa tháng 7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng với ông Võ Thanh Bình (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) do mắc một số sai phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

  3/ Tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) giữa tháng 10/2010 đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Văn Hùng (khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) với hình thức cảnh cáo, để ông Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, nghỉ công tác để nghỉ hưu. Lý do kỷ luật ông Hùng là: Chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của thường trực Tỉnh ủy trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, quy định số 51-QĐ/TW của Ban Bí thư; vi phạm tiêu chuẩn Đảng viên, Cấp ủy viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống.

  4/ Ngày 19/7/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 1718- QĐNS/TW, kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Tô (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang), với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn.

  Ông Nguyễn Trường Tô cũng bị HĐND tỉnh Hà Giang miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

  5/ Ngày 16/2/2012, Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức họp kiểm điểm Đảng viên, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế. 9/9 thành viên tham dự đã bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Cao Minh Quang, trong đó 2 phiếu đề nghị khiển trách, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo, 4 phiếu đề nghị cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và 1 phiếu đề nghị khai trừ Đảng.

  Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng đã có cuộc họp với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế để thông báo kết luận sau khi làm rõ một số vấn đề ông Cao Minh Quang bị tố cáo (khai man bằng cấp, mượn tiền doanh nghiệp…). Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đã yêu cầu Đảng bộ Bộ Y tế triển khai kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang theo quy trình.

  6/ Cuối năm 2010, cái tên "Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Văn Ngọc" được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý, bởi việc đi học, lấy Bằng Tiến sĩ chỉ diễn ra trong 6 tháng và bằng tiền Ngân sách.

  Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập Đoàn Kiểm tra, xác minh vụ việc, kết luận: "Bằng Tiến sĩ không có giá trị sử dụng... trong nước" và nghiêm khắc phê bình, yêu cầu ông Ngọc "rút kinh nghiệm sâu sắc".

  Tiếp đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015), diễn ra từ 22-23/10/2010, ông Nguyễn Văn Ngọc đã không được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, tất nhiên không thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bởi không có tên trong Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và tất nhiên, bị mất chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

  Hơn 6 tháng sau, ông Nguyễn Văn Ngọc được giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Doanh nghiệp Trung ương (tương đương Thứ trưởng), nhiệm kỳ 2010-2015. Việc điều động ông Ngọc vào chức vụ mới, được thực hiện theo nội dung Công văn số 519-CV/VTTU (5-4-2011) của Văn phòng Trung ương Đảng.

  Sáng 26/4/2011, tại Hà Nội, ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư, điều động ông Nguyễn Văn Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

  7/ Phần này dành để "ghi danh" 1 chú to to nữa, sắp có quyết định kỷ luật. He! He!..

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  9 phản hồi

  Phản hồi: 

  Quá hay , cho chỉnh tí :

  Lẳng lặng mà nghe nó bắt nhau
  Mười chín điều cấm đừng có quên
  Trò hề bao lâu giờ vẫn thế
  Bỏ tù quan tham được mấy... tên

  Khi nghe Phú Trọng đọc cái sớ 19 điều ,tớ phì cười vì cái e nghe quá cũ, kỉ luật hay không kỉ luật do cái thằng Bí Thư, mà thằng này thúi thì nó làm sao biết ai thơm hay thúi mà trị nên Đảng Ta vẫn thế xưa và nay.Có điều sẵn đây, nếu ai là người có bản lĩnh thì nên ra khỏi Đảng , vừa giữ được lương tâm , vừa không vi phạm Điều Lệ.

  Phản hồi: 

  Một khi một đảng phái cứ phải lên tiếng "chỉnh đốn" đi đi lại lại mãi thì cái đảng đó không còn là một đảng phái có chính nghĩa nữa, và càng không có quyền gì để nắm chính quyền nữa. 19 điều cấm này chứng tỏ đảng CSVN chỉ toàn là những đảng viên thối tha, không có nhân cách đạo đức xứng đáng để cầm quyền. Đây là lời tự thú lập lại một lần nữa của ĐCSVN. Vậy mà họ không biết xấu hổ, nhục nhã với dân VN và với thế giới.

  Cả 19 điều này đều là rác vì ngay cả nhóm, hay các nhóm, vua mafia tập thể lơn nhỏ đều sẽ không thực hiện được. Đúng ra Đảng CSVN chỉ nên có một điều: đảng CSVN không phải là chủ nhân của đất nước và nhân dân VN, đảng không phải là luật và càng không phải là chính quyền cho nên phải hủy bỏ cái đảng này để trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân.

  Phản hồi: 

  Độc giả DL gửi tới:

  Lẳng lặng mà nghe

  Lẳng lặng mà nghe nó thúc nhau
  Đứa cần sám hối đứa ăn năn
  Phen này ắt hẳn gương tăng giá
  Làm ngay một mớ sẽ được giàu

  Lẳng lặng mà nghe nó bắt nhau
  Mười chín điều cấm đừng có quên
  Trò hề bao lâu giờ vẫn thế
  Bỏ tù quan tham được mấy người

  Lẳng lặng mà xem đó nước Nam
  Đời sống nhân dân vẫn điêu tàn
  Kẻ thù phương Bắc thì quì lạy
  Thể chế như nay chẳng mấy hồi.

  Nhại Tế Xương

  Phản hồi: 

  Ở những chỗ người ta hay đái bậy thường thấy có hàng chữ: "Cấm đái bậy" hoặc "Cấm phóng uế bừa bãi".

  Phản hồi: 

  Đảng viên khác người ngoài Đảng là:
  Đảng viên tội nặng thì tha
  Ngoài Đảng tội nhẹ thì ra pháp trường.
  Một nghịch lý của kỷ luật Đảng là người bị kỷ luật xong lại được lên chức như các đồng chí Vũ Trọng Kim, bí thư tỉnh Quảng Trị, bị kỷ luật thì ra Hà Nội làm Bí thư thứ nhất TW Đoàn, trên đà ấy lại tiến lên nữa, rồi đến đ/c Đào Ngọc Dung chức như đ/c Kim ở TW Đòan, bị kỷ luật cũng lại lên chức, lại thêm đ/c Nguyễn Văn Ngọc...thế thì ai mà chẳng thích bị kỷ luật. Còn noí về chuyện ăn cắp (tham nhũng) thì xin các vị giở trang mang "Những người giầu nhất VN" và "Danh sách 300 quan chức CS gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài" ra thì biết các ông chóp bu ăn cắp kinh khủng. Xem báo chí nhiều năm nay thì có thấy phanh phui vụ ăn cắp nào đâu, mà loại ăn cắp lớn này thì toàn đảng viên CS thực hiện. NÓi cơ chế tạo ra ăn cắp, nhưng Đảng lại là bố đẻ ra cơ chế. Rồi cơ chế tạo ra cả ăn cướp trắng trợn ruộng đất của dân nghèo, cũng lại do Đảng đẻ ra. Bộ mặt giả dối của Đảng bây giờ không che giấu được nữa rồi. Chẳng rõ điều luật nào của Đảng cho phép các quan chức được nhét con vào những vị trí ngon ăn mà thấy ngày nay nhiều con ông cháu cha dốt nát toàn làm cương vị lãnh đạo. Rồi nạn bằng cấp giả tràn lan, có thể ngay chính các vị ngồi họp chỉnh đốn kỳ này cũng khối vị mang bằng giả. Đảng có khui ra không hay lại sợ người nọ tố cáo người kia, tôi là sâu thì anh này là bọ, anh kia là dòi.

  Phản hồi: 

  Tối qua, 28/2/2012 VTV1 cho cô Vân Anh, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ dân chương trình Thời Sự lúc 7pm đọc nguyên văn 19 điều đảng viên không được làm. Dù gương mặt vô cùng thánh thiện của MC Vân Anh cũng không làm tôi chửi đổng trong phòng:
  - Đ. mẹ, thằng Trọng nguy rồi!!!!
  Bằng 19 điều này, toàn dân VN sẽ chửi từ các vị thánh như Võ Nguyên Giáp...đến những nguyên thủ quốc gia hiện nay như Nguyễn Tấn Dũng ( Con gái lấy con của kẻ thù của ĐCSVN). Bác Nguyễn Phú Trọng sẽ khai trừ ít nhất là 80% đảng viên ra khỏi ĐCSVN
  Ối ông Trọng ơi!!! Tôi đoán không sai mà. Ông sẽ mất chức giữa nhiệm kỳ!!!! Tôi thật sự thương hại ông
  Bằng 19 điều đảng viên không được làm này tôi sẽ theo bác Võ Nguyên Giáp :Không sinh hoạt Đảng nữa bởi tôi biết tôi không thể ngồi im, câm mồm khi bọn Tầu xâm chiếm bờ cõi trên đất liền và trên biển. Tôi vẫn sẽ đi biểu tình và viết bài.....

  Phản hồi: 

  Trong 19 điều đảng viên không được làm, TT Nguyễn Tấn Dũng vi phạm các điều 8,9,11,12,13,16,17,18, các cụ Lê Đức Anh, Nguyễn Văn An, Võ Nguyên Giáp, Đặng Hùng Võ,... và nhiều cụ về hưu khác vi phạm điều 1,2,4,5, Hồ Chí Minh vi phạm điều 3, 17. Gần 100% Bộ Chính trị, các ủy viên Trung ương, các quan chức lãnh đạo cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các lãnh đạo DNNN vi phạm hết thảy từ điều 8 đến điều 19!

  Phản hồi: 

  [quote=Hồ Gươm]Mạn phép copy một số còm trên mạng để độc giả DL cùng tham khảo

  [quote="Nguyễn Thông"]Sao lại 19 điều, có thể hơn nữa chứ. Mình bổ sung điều 20 và 21:

  20. Khi đương chức đương quyền, tìm mọi cách, kể cả móc ngoặc, thỏa thuận, liên kết, đổi chác, mua bán với những người có chức quyền khác để sắp xếp, đưa con cái, cháu chắt vào các cương vị lãnh đạo trung ương, bộ ngành, địa phương, nhất là ban chấp hành trung ương.

  21. Không học hành bài bản, không theo các khóa đào tạo chính quy hoặc tại chức nhưng vẫn có đủ các loại bằng cấp chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ; có đủ thứ học hàm học vị nhằm thăng tiến cao hơn, giữ ghế lâu hơn.[/quote]

  [quote="Nguyễn Thông"]"bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định" (trích điều 17). Con ông lấy thì ông bảo đúng quy định, con tôi lấy thì ông bảo trái, dù chỉ chung một thứ quy định thôi. Luật sờ lần như thế thì biết đường nào mà lần. Thế mới biết bọn quần chúng nhân dân sướng, vừa trong sạch, vừa con cái lấy tây tàu việt kiều thoải mái.[/quote][/quote]

  Ới Bác Nguyễn Thông ơi! em thấy bác khó chịu quá đi! Em thì em chỉ góp ý 1 điều thôi, đấy là điều 17: bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định, tuy nhiên loại trừ các quốc gia sau đây: Bắc Triều Tiên, Trung QUốc, Cuba, Venezuela có quyền lấy thỏai con gà mái, khuyến khích đồng chí nào nhân giống tốt, ví dụ có quyền lấy trên 1 vợ và đẻ trên 5 con. Cứ mỗi con vợ thì được thưởng 100 triệu USD (ý lộn) 1 tỉ VNĐ, mỗi đứa con đẻ thêm thưởng 200 triệu USD (ý lộn) 2 tỉ VNĐ.

  Đinh Mạnh Vĩnh

  Phản hồi: 

  Mạn phép copy một số còm trên mạng để độc giả DL cùng tham khảo

  [quote="Nguyễn Thông"]Sao lại 19 điều, có thể hơn nữa chứ. Mình bổ sung điều 20 và 21:

  20. Khi đương chức đương quyền, tìm mọi cách, kể cả móc ngoặc, thỏa thuận, liên kết, đổi chác, mua bán với những người có chức quyền khác để sắp xếp, đưa con cái, cháu chắt vào các cương vị lãnh đạo trung ương, bộ ngành, địa phương, nhất là ban chấp hành trung ương.

  21. Không học hành bài bản, không theo các khóa đào tạo chính quy hoặc tại chức nhưng vẫn có đủ các loại bằng cấp chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ; có đủ thứ học hàm học vị nhằm thăng tiến cao hơn, giữ ghế lâu hơn.[/quote]

  [quote="Nguyễn Thông"]"bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định" (trích điều 17). Con ông lấy thì ông bảo đúng quy định, con tôi lấy thì ông bảo trái, dù chỉ chung một thứ quy định thôi. Luật sờ lần như thế thì biết đường nào mà lần. Thế mới biết bọn quần chúng nhân dân sướng, vừa trong sạch, vừa con cái lấy tây tàu việt kiều thoải mái.[/quote]