Hoàng Minh - Giải pháp cho cách mạng Việt Nam (III)

 • Bởi Hồ Gươm
  18/01/2012
  0 phản hồi

  Hoàng Minh

  <em>“Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố xã hội có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng”</em>.*

  (tiếp theo)

  Phần 4: Chuyển Thể Xã Hội

  Hơn nửa thế kỷ sống trong chế độ độc tài toàn trị đã khiến cho đất nước Việt Nam bị kìm hãm và khủng hoảng về mọi lĩnh vực. Việc tìm kiếm một con đường để đưa dân tộc thoát ra khỏi thể chế độc tài và xác lập chế độ dân chủ là nỗi trăn trở và bế tắc của nhiều tầng lớp người Việt Nam cho đến nay. Quan trọng hơn thế nữa, chúng ta cần một giải pháp chuyển thể xã hội toàn diện và an toàn để phát triển đất nước trong giai đoạn kế tiếp của cuộc cách mạng dân chủ.

  “Đề cương Việt Nam mới” đã đưa ra ba nội dung chính trong phương án chuyển thể xã hội của mình như sau:

  1. Chuyển thể guồng máy nhà nước: Giải thể tức thời cơ chế “Chính ủy” của đảng cộng sản Việt Nam trong toàn bộ cơ quan nhà nước, kể cả quân đội, cảnh sát và công an; toàn bộ guồng máy nhà nước phải được đặt dưới sự điều hành của chính phủ mới – một cơ chế đa thành phần. Sự chuyển thể guồng máy nhà nước là yếu tố cơ bản để thực thi dân chủ từ guồng máy điều hành quốc gia.

  2. Lưu dụng thành phần quân cán chính chuyên ngành: Ngoại trừ một số bộ phận nhân sợ cần được thuyên chuyển tức thời để bảo đảm an ninh cho chính phủ mới, thành phần quân nhân, cảnh sát, công an, công chức các ngành các cấp nên được cứu xét cho tiếp tục phục vụ nhà nước, để đảm bảo sự liên tục trong việc điều hành guồng máy chính quyền các cấp.

  3. Bảo đảm sự sinh hoạt liên tục của xã hội: Tiến trình dân chủ hóa đất nước phải đảm bảo sự sinh hoạt của xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp, và chứng minh được khả năng làm tốt hơn xã hội ngay sau đó.

  Các biện pháp và phương án được cụ thể hóa ở 23 điểm dưới đây:

  1. Trả tự do hoàn toàn và tức thời cho tất cả tù nhân chính trị đang bị giam cầm hay quản chế dưới mọi hình thức.

  2. Hủy bỏ ngay các hình thức sắc luật mang nội dung đàn áp tôn giáo và chính trị do nhà nước CHXHCH Việt Nam ban hành.

  3. Thực thi quyền tự do báo chí, ngôn luận. Tư hữu hóa toàn bộ cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình và truyền thanh.

  4. Nghiêm cấm và nghiêm trị các hành động trả thù, báo oán cá nhân hoặc những hành vi làm xáo trộn xã hội.

  5. Công nhận và tưởng thưởng cả tinh thần và vật chất cho tất cả những người đã có quá trình đấu tranh dân chủ hóa đất nước, đang sống hay đã hy sinh, không phân biệt tổ chức hay thành phần, ở trong hay ngoài nước.

  6. Đền bù xứng đáng cho những người hay gia đình đã thực sự có những đóng góp, hy sinh to lớn trong quá trình tranh đấu giành dân chủ, tự do, độc lập và thống nhất cho đất nước, kể cả thành phần thương phế binh, tử sĩ và gia đình; không phân biệt quá trình, xuất xứ hay chế độ phục vụ.

  7. Phối hợp với chính quyền các nước lân bang để thiết lập các chính sách yểm trợ cấp thời và đặc biệt cho số kiều bào sinh sống ở những nước này.

  8. Phục hồi công thổ, tài sản quốc gia đã bị tiếm dụng dưới mọi hình thức; cứu xét hoàn trả các tài sản đoàn thể, cá nhân bị ép buộc sung công trước đây. Tái thẩm định các hiệp định, hiệp ước, văn kiện quốc tế đã được nhà nước CHXHCN Việt Nam ký kết, để tìm biện pháp thương lượng với các quốc gia liên hệ, hay vô hiệu hóa các trường hợp cần thiết.

  9. Cấp thời vận động ngoại giao truy hồi phần lãnh hải và lãnh thổ đã bị nhượng đi bởi nhà nước CHXHCN Việt Nam; tái khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hồi hương cấp thời số phụ nữ, trẻ em bị ép buộc hành nghề mãi dâm và có các chương trình trợ giúp đặc biệt để giúp thành phần này sớm phục hồi cuộc sống bình thường.

  10. Yểm trợ đặc biệt cho các chương trình trợ giúp dành cho số kiều bào gặp hoàn cảnh khó khăn ở các nước láng giềng.

  11. Thực hiện chương trình trợ giúp cấp thời cho các thành phần nông dân và công nhân nghèo.

  12. Thực hiện chính sách giảm thuế đặc biệt cho thành phần lao động nghèo và công chức cấp thấp.

  13. Nâng đỡ đời sống của thành phần cảnh sát, quân nhân, công chức cấp thấp thuộc mọi thành phần chính quyền.

  14. Ưu tiên xây dựng thêm trường ốc, bệnh viện, bệnh xá để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

  15. Chăm lo một cách nhân đạo cho tất cả gia đình cô nhi, quả phụ, thương phế binh, tử sĩ không phân biệt chế độ phục vụ trước đây.

  16. Cứu xét giảm án cho tất cả tù nhân đang thụ án để tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho những người lỡ phạm tội lần đầu.

  17. Tình nguyện giải quyết tận gốc vấn đề MIA của Hoa Kỳ và các nước đồng minh một cách nhanh chóng và vô điều kiện.

  18. Chỉnh trang nghĩa trang quân đội cho tử sĩ thuộc cả hai chế độ Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng Sản.

  19. Bảo đảm sự sinh hoạt và phát triển liên tục của xã hội trong mọi lĩnh vực một cách hợp hiến và hợp pháp.

  20. Nghiêm cấm và nghiêm trị các hoạt động mãi dâm trẻ em vị thành niên.

  21. Giải quyết cấp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi sinh hay hủy hoại sinh thái. Thi hành luật bảo vệ môi sinh, đặc biệt là trong lĩnh vực Công kỹ nghệ.

  22. Thực hiện hệ thống thông tin công cộng trên toàn lãnh thổ để tạo điều kiện phổ biến các chương trình thông tin, giáo dục đến toàn dân.

  23. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thiện nguyện nước ngoài (kể cả cơ quan thiện nguyện của người Việt sống ở nước ngoài) vào Việt Nam để trực tiếp giúp đỡ những người nghèo khổ và tiếp tay với chính quyền mới để giải quyết những khó khăn của xã hội.

  Với một cách nhìn toàn diện, đề cương đã đưa ra được toàn bộ nội dung chuyển thể xã hội một cách rộng lớn và cụ thể. Các điểm trên bao hàm những ý nghĩa nhân bản trên tinh thần phục vụ con người, lấy con người làm trọng tâm của công cuộc chuyển thể xã hội. Toàn thể nhân dân Việt Nam và mọi thành thành phần xã hội khác có thể yên tâm cho một sự chuyển đổi dân chủ tốt đẹp cho dân tộc. Một sự chuyển đổi mà sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân Việt Nam bằng việc đảm bảo những lợi ích tốt đẹp về tinh thần và vật chất, bằng việc thực thi các quyền dân chủ và khôi phục sự đoàn kết toàn dân tộc.

  Phần 5: Điều kiện thiết yếu để chuyển đổi Dân Chủ

  Để quá trình chuyển đổi từ thể chế chính trị độc tài sang thể chế dân chủ được thành công mà không gây tổn hại đến tiến trình phát triển đất nước, toàn thể các thành phần chính trị tại Việt Nam cần hướng tới những mục tiêu sau đây:

  - Không dẫn đến sự khủng hoảng chính trị, khả dĩ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;

  - Không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;

  - Không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.

  Những mục tiêu trên nhằm điều hướng đất nước vào một lộ trình chuyển đổi Dân chủ an toàn và không gây xáo trộn cho hiện tình đất nước. Các thành phần chính trị cần có một giải pháp để tiến trình đàm phán và thỏa thuận được diễn ra tốt đẹp trên tinh thần xây dựng, vì mục tiêu Dân chủ hóa nước nhà.

  Đây là giai đoạn quan trọng nhất của tiến trình Dân chủ hóa, cần được thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc và nhìn xa trông rộng vì tương lai đất nước, vì một Việt Nam Dân chủ - tiến bộ. Sự thỏa thuận và thương lượng trong hòa bình là điều kiện tối ưu cho giải pháp Dân chủ hóa Việt Nam. Tiến trình này cần phải được thực hiện bởi những nội dung then chốt sau:

  1. Xây dựng giải pháp chính trị: Đại diện Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam cùng các nhân vật, đoàn thể chính trị đối lập ở trong nước hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

  2. Thành hình Hiến Pháp Lâm thời: Tổ chức bầu cử “Hội đồng Lập Hiến” để soạn thảo bản Hiến Pháp lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho tiến trình Dân chủ hóa và ổn định xã hội.

  3. Tổ chức bầu cử địa phương: Tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp theo tinh thần bản Hiến Pháp mới.

  4. Tổ chức tuyển cử quốc gia: Tổ chức tổng tuyển cử tự do cấp quốc gia để bầu chọn thành phần lãnh đạo ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp với sự giám sát của Quốc tế.

  Các tổ chức chính trị trong và ngoài nước cũng như các quốc gia Dân chủ cần tạo một áp lực đủ mạnh để Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt nam phải chấp nhận một tiến trình dân chủ hóa đất nước trong ôn hòa để có thể làm điều kiện tiến hành các bước trên. Các thành phần chính trị cần chấp nhận đối thoại trên tinh thần xây dựng, để tìm cách tháo gỡ những bế tắc chính trị.

  Việc đối thoại dân chủ nhằm mục đích tìm ra những giải pháp chính trị thích hợp mà nội dung chính là thỏa thuận các nguyên tắc để đi đến thành lập một “Hội đồng Lập Hiến” với nhiệm vụ soạn thảo bản Hiến Pháp mới. Bản Hiến pháp này tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho những sinh hoạt chính trị dân chủ sau này, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của sự nghiệp dân chủ. Vì vậy cần có sự thỏa thuận đầy đủ và nghiêm chỉnh giữa các đoàn thể chính trị hiện hữu, kể cả đảng Cộng sản Việt nam.

  Để tiến trình Dân chủ hóa được diễn ra thuận lợi, các thành phần chính trị cần yêu cầu nhà cầm quyền phải trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị đang bị giam giữ trái phép, chấm dứt sự đàn áp đối với các thành phần đối lập. Các quyền tự do căn bản của con người như: Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do sinh hoạt chính trị, v.v… phải được tôn trọng thực sự.

  Các tổ chức chính trị trong và ngoài nước cũng như các quốc gia dân chủ tiến bộ cần tạo một áp lực đủ mạnh để Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt nam phải chấp nhận một tiến trình dân chủ hóa đất nước thay vì ngăn cản và đàn áp. Ngoài sự nỗ lực của các thành phần chính trị dân chủ tiến bộ thì việc nhà cầm quyền Cộng sản có được một cái nhìn đúng đắn về tiến trình dân chủ là điều hết sức quan trọng cho công cuộc chuyển đổi Dân chủ được diễn ra trong hòa bình và tốt đẹp. Đảng Cộng sản cần phải vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của toàn dân mà chấp từ bỏ thể chế chính trị độc tài mà họ đang nắm giữ. Chỉ khi đó thì tất cả các đoàn thể chính trị mới có thể dẹp bỏ những bất đồng vốn có mà cùng nhìn về một hướng: Đó là sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà.

  Các cuộc bầu cử sẽ được diễn ra ngay sau đó theo các quy định của bản Hiến pháp Dân chủ mới. Các thành phần chính trị sẽ tham chính qua hình thức ứng cử vào các chức vụ Dân Cử, theo tinh thần của nội dung Hiến pháp mới, góp phần thực thi tiến trình Dân chủ hóa một cách văn minh và tiến bộ. Người dân thực sự được tham gia bầu cử tự do và dân chủ, họ có quyền lực hoàn toàn trong việc lựa chọn cho mình những đại biểu xứng đáng mà không bị ai ép buộc. Chính quyền địa phương sẽ được thiết lập thông qua bầu cử dân chủ, thay vì cơ cấu và dàn xếp như nhà cầm quyền Cộng sản vẫn làm. Từ sự thay đổi dân chủ đó, chính quyền sẽ thực sự là của dân: người dân có quyền lực tuyệt đối trong việc lựa chọn cho mình những đại biểu xứng đáng, và sẽ phế truất khi các đại biểu đó không làm được việc hay đi ngược lại ý nguyện của người dân.

  Chế độ chính trị Dân chủ và một cuộc bầu cử tự do là ý nguyện thiết tha của cả dân tộc Việt Nam suốt mấy mươi năm nay, kể từ khi người dân bị chế độ độc tài Cộng sản cướp hết mọi quyền lực. Hạnh phúc và tự do – dân chủ sẽ thực sự đến với nhân dân Việt Nam một khi mà lộ trình Dân chủ hóa được thực hiện. Tất cả các thành phần đảng phái cũng như những cá nhân có tâm huyết xây dựng đất nước đều có thể tham gia vào tiến trình phụng sự dân tộc, phụng sự nhân dân. Toàn thể các tổ chức chính trị và nhân dân Việt Nam hãy cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp, hướng tới sự chuyển đổi Dân chủ vì hạnh phúc của toàn thể dân tộc.

  Phần 6: Giải pháp cho tình huống cấp thiết

  Trong tình huống mà Đảng Cộng Sản bị mất quyền lãnh đạo bất ngờ bởi một biến cố chính trị thì các tổ chức chính trị có thực lực trong nước cần hội đàm để đi đến một giải pháp cấp thiết nhằm ổn định tình hình. Đó là thực hiện nhanh chóng những biện pháp tức thời để đưa tiến trình xã hội vào một giai đoạn chuyển tiếp theo lộ trình dân chủ. Những biện pháp đó sẽ bao gồm:

  Ổn định tình hình:

  - Các tổ chức chính trị trong nước cần thỏa thuận cấp thời về một chủ trương và nguyên tắc lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp. Những nguyên tắc này đảm bảo cho quá trình chuyển tiếp dân chủ được thực thi một cách đúng mức và hợp lệ, giúp cho tình hình đất nước sớm được đi vào ổn định. Nhờ vậy mà quá trình dân chủ hóa sẽ được thực hiện nhanh chóng và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Tránh những đổ vỡ và mất mát không cần thiết cho đất nước và nhân dân. Các phương án phải được soạn thảo một cách công khai và được sự thừa nhận rộng rãi của các tổ chức, đảng phái cũng như đông đảo nhân dân. Vì mục tiêu và nhiệm vụ của giai đoạn chuyển tiếp là thực thi chế độ dân chủ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

  - Các lực lượng quân đội, cảnh sát và công chức hành chính cần được duy trì nhiệm vụ đang có để đảm bảo sự ổn định và liên tục của sinh hoạt xã hội. Trường hợp cần thiết có thể cần đến sự hiện diện của lực lượng Bảo An Liên Hợp Quốc để đảm bảo an ninh trật tự, giúp ngăn ngừa tình trạng khủng hoảng quân sự có thể xảy ra. Tuy nhiên trong thời điểm lịch sử này, vai trò chủ động của nhân dân đối với vận mệnh dân chủ của chính mình là chính yếu, sự trợ giúp và can dự của quốc tế chỉ là thứ yếu. Đa số nhân dân Việt Nam hãy phát huy quyền làm chủ xã hội đã bị tước đoạt lâu nay để xây dựng xã hội tương lai ngay từ thời điểm này. Đó là điều cần thiết và quan trọng cho lịch sử Việt Nam giai đoạn này, tránh được những khủng hoảng không cần thiết có thể gây thiệt hại cho đất nước.

  Xây dựng chính quyền lâm thời:

  - Thống nhất để đi đến thành lập một cơ chế “Chính phủ Lâm thời”;

  - “Chính phủ Lâm thời” có trách nhiệm hậu thuẫn cho việc thành hình một bản Hiến Pháp Dân chủ mới, thiết lập một cơ chế có đủ tư cách và thẩm quyền để lãnh đạo quá trình chuyển tiếp dân chủ.;

  - Soạn thảo Hiến Pháp Lâm thời: Hội đồng lập hiến có nhiệm vụ soạn thảo bản Hiến pháp lâm thời. Sau khi quá trình này đã thực hiện và được chấp thuận thì Hội đồng lập Hiến sẽ tự giải tán;

  - Tổ chức tuyển cử Quốc gia;

  - Tổ chức bầu cử địa phương.

  Tất cả những nội dung của phương án trên nhằm tiến tới mục tiêu chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị hiện nay tại nước ta, thay vào đó là một chính quyền dân cử tự do. Tiến trình này ngắn hay dài, tốt đẹp hay nhiễu nhương là do thiện chí của các lực lượng chính trị tại Việt Nam và ý thức dân chủ của toàn thể nhân dân.

  Người dân cần đóng vai trò then chốt để chủ động thực thi quyền làm chủ xã hội của mình. Điều này giúp giảm thiểu sự can thiệp quốc tế nếu tình hình chuyển đổi xét thấy không cần thiết. Ngay từ thời điểm này, người dân đã có thể bắt tay vào công việc kiến thiết xã hội dân chủ mà nền tảng là xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh và đúng nghĩa. Điều vốn bị cấm đoán và làm sai lệch ý nghĩa của chính quyền độc tài trước đây.

  Lộ trình này nhằm thiết lập và đảm bảo việc thực thi một chế độ dân chủ, tự do đích thực và công bằng. Chúng ta kiên quyết không chấp nhận một sự thay đổi quyền lực đơn thuần bằng việc thay thế sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản bằng một đảng hay một liên minh chính trị khác mà không thông qua một cuộc tổng tuyển cử tự do – dân chủ. Vì chỉ có một cuộc bầu cử tự do, công bằng mới có thể thiết lập nên một chính quyền dân cử hợp pháp.

  Giải pháp trên đây được nêu ra đã được dự liệu cặn kẽ tiến trình cách mạng dân chủ sẽ xẩy ra tại Việt Nam trong trường hợp cấp thiết, đó là sự sụp đổ bất ngờ và nhanh chóng của đảng Cộng sản thông qua một cuộc chính biến hay đảo chính quân sự. Tuy nhiên chúng ta sẽ áp dụng lộ trình này theo diễn tiến và tình hình cụ thể xã hội lúc bấy giờ. Nhưng một cuộc tổng tuyển cử tự do là con đường tất yếu phải đi để đưa dân tộc Việt Nam tiến bước trên con đường dân chủ hóa. Bởi đó là một giải pháp dân chủ nhằm thực thi quyền bình đẳng và tự do của người dân.

  Sự tự do, dân chủ là mục tiêu của tất cả các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì vậy sự ổn định của đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp là điều kiện quan trọng để thực thi tiến trình dân chủ. Để làm được điều này, toàn thể nhân dân Việt Nam hãy đoàn kết cùng với các Tổ chức đấu tranh Dân chủ xây dựng và xác lập một thể chế dân chủ cho đất nước, tất cả vì hạnh phúc của toàn dân hôm nay và mai sau. Sự đoàn kết và chủ động của nhân dân sẽ đưa tình hình đất nước sớm đi vào ổn định trong tình trạng có biến cố. Vì cuộc cách mạng dân chủ với đối tượng và mục đích phục vụ cuối cùng là toàn thể nhân dân Việt Nam, vì sự làm chủ của họ đối với vận mệnh dân tộc và chính bản thân mình.

  Hoàng Minh (Hà nội, VN)

  (còn tiếp)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi