Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Đặng Hùng Võ: UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai

 • Bởi Admin
  12/01/2012
  24 phản hồi
  Tiên Lãng, thuộc đơn bị bầu cử số 3 ở Hải Phòng, chính là nơi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ứng cử đại biểu quốc hội khóa 13 vừa rồi. Để xem đại biểu quốc hội Nguyễn Tấn Dũng giúp được dân cái gì đây!

  TT - Là người tận tường Luật đất đai, khi xem các quyết định giao đất của UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn, ông Đặng Hùng Võ cho rằng các quyết định giao đất do huyện Tiên Lãng ban hành đều trái Luật đất đai.

  Ông phân tích:

  Với các quyết định giao đất cho ông Vươn, phải khẳng định không thuộc trường hợp đất công ích do cấp xã đứng ra đấu thầu, cho thuê trực tiếp để tạo ngân sách xã. Đây là việc giao đất cho hộ gia đình cá nhân, theo Luật đất đai năm 1993, cụ thể là theo nghị định 64 về việc giao đất sản xuất đối với đối tượng ở đây là giao đất sản xuất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì thời hạn giao đất được Luật đất đai quy định là 20 năm.

  Cách tính thời hạn được xác định nếu quyết định đó giao sau ngày 15-10-1993 thì được tính từ thời hạn ban hành quyết định giao đất. Nếu giao đất từ trước thời điểm trên thì bắt đầu tính thời hạn từ 15-10-1993. Như vậy, thời hạn mà huyện Tiên Lãng giao đất cho ông Vươn quy định 14 năm là trái luật, mà phải giao 20 năm mới đúng.

  Quyết định giao bổ sung 19,3ha đất do huyện Tiên Lãng ký ban hành ngày 9-4-1997 nhưng lại tính thời điểm giao đất từ ngày 4-10-1993 rồi UBND huyện lý giải việc tính thời hạn như vậy vì ngày 4-10-1993 đã có quyết định giao 21ha đất cho ông Vươn, nay chỉ giao bổ sung nên tính cùng một thời điểm cũng không đúng.

  Luật đất đai 1993 không cho phép tính như vậy. Nếu thời điểm năm 1997 huyện Tiên Lãng ban hành quyết định điều chỉnh diện tích giao đất thì có thể được, nhưng quyết định năm 1997 của huyện Tiên Lãng là quyết định giao đất bổ sung, do vậy thời hạn giao đất bắt buộc phải tính từ ngày ban hành quyết định 9-4-1997, thời hạn giao đất cũng phải là 20 năm, tức là đến năm 2017 mới hết hạn. Còn việc giao 21ha đất vào thời điểm năm 1993 thì được tính đến năm 2013 mới hết hạn.

  Hiện nay việc giao đất theo nghị định 64 nếu tính từ thời điểm sớm nhất là từ ngày 15-10-1993 thì chưa có trường hợp nào đến hạn phải thu hồi và cũng chưa có địa phương nào xem xét xúc tiến thu hồi vì chưa có chủ trương chung là thu hồi hay giao tiếp. Với diện giao đất 20 năm đến nay Quốc hội cũng chưa quyết là hết thời hạn giao đất thì làm gì.

  Nên việc huyện Tiên Lãng lại chủ động làm trước về chủ trương là điểm sai nữa.

  Còn nếu thu hồi để giao đất cho dự án đầu tư được phép nhưng việc thu hồi này phải căn cứ vào nghị định 84. Với quyết định thu hồi 19,3ha đất đối với ông Vươn thì mục đích thu hồi không rõ ràng. Giả sử có thu hồi giao cho dự án đầu tư thì tại thời điểm ban hành quyết định ngày 7-4-2009 phải tuân thủ theo trình tự thủ tục của nghị định 84. Tức là phải qua các bước từ chủ trương thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tổng thể, ban hành quyết định thu hồi đất gửi đến từng hộ gia đình, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư chi tiết và công bố công khai tại trụ sở xã để tiếp nhận đóng góp ý kiến của người dân bị thu hồi đất... Nhưng trong quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng đối với diện tích 19,3ha không có nội dung nào ăn nhập với nghị định 84, và đây cũng là điểm sai.

  Một điểm sai nữa của huyện là về hạn mức giao đất. Luật quy định hạn mức được giao đối với một hộ gia đình cá nhân không được vượt quá 2ha. Vì vậy, huyện Tiên Lãng giao tới hơn 40ha thì về diện tích giao cũng sai. Trong trường hợp này nếu là cho thuê đất thì không có vấn đề gì, thậm chí cho thuê 14 năm hay ít hơn cũng được, nhưng cả hai quyết định đều ghi là giao đất mà giao đất thì bắt buộc theo hạn mức quy định và thời hạn quy định.

  Việc sửa chữa những cái sai của cơ quan chức năng bây giờ là muộn. Tuy nhiên, tôi nghĩ công và tội cần nên rạch ròi. Cái gì áp dụng sai thì phải sửa. Nếu theo luật thì huyện Tiên Lãng phải quyết định lại việc giao đất đối với ông Vươn kéo dài thời hạn đúng 20 năm, nhưng diện tích giao đất chỉ tối đa 2ha, còn lại là chuyển sang cho thuê.

  Vấn đề ở đây là cả UBND huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng đều có trách nhiệm. Trách nhiệm của huyện là làm sai, còn trách nhiệm của TP là kiểm tra thực thi pháp luật không trọn vẹn. Vấn đề là Nhà nước nói với người dân qua các quyết định hành chính thì Nhà nước phải giữ chữ tín, do vậy sai của cơ quan chức năng đến đâu thì phải sửa đến đó.

  XUÂN LONG ghi

  Phải bàn giao mới cho thuê tiếp


  Ông Ngô Ngọc Khánh Ảnh: Nguyễn Khánh. Ảnh: Nguyễn Khánh

  Sau cả chiều 9-1 và gần hết buổi sáng 10-1 chờ đợi được gặp lãnh đạo huyện, cuối buổi sáng 10-1 các phóng viên mới được chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh tiếp chuyện xung quanh việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ngày 5-1.

  Ông Khánh nói chưa xếp được lịch để các phóng viên phỏng vấn Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền, nếu muốn phỏng vấn thì từng báo phải có công văn, câu hỏi cụ thể gửi xuống.

  * Truyền hình An ninh: Trong biên bản thỏa thuận được lập tại TAND TP Hải Phòng, đại diện UBND huyện có nói là dân rút đơn kiện thì được tiếp tục cho thuê đất, nhưng sau đó UBND huyện không thực hiện, xin ông cho biết thông tin chính thức?

  - Văn bản thỏa thuận là có. Nhưng mà nói huyện không thực hiện là không đúng. Tức là văn bản thỏa thuận này nói rằng khi anh Vươn chấp hành trả lại vùng đầm cho Nhà nước, huyện sẽ tạo điều kiện để anh Vươn tiếp tục thuê đất sản xuất trên vùng đầm đó. Tức là mọi cái sau này phải theo thỏa thuận với nhau. Anh vẫn như mọi công dân khác, nhưng anh được ưu tiên.

  * Tuổi Trẻ: Nhưng sau khi có văn bản thỏa thuận, ông Vươn đề nghị được tiếp tục giao đất để sản xuất, nuôi trồng thủy sản, tại sao UBND huyện không gia hạn mà lại thu hồi?

  - Đây là quy định. Dứt khoát anh phải làm các thủ tục bàn giao lại, anh cứ phải bàn giao tôi mới cho anh thuê tiếp.

  * Nông Thôn Ngày Nay: Có thông tin cho rằng UBND huyện thu hồi để tổ chức đấu giá?

  - Cái đó chúng tôi không thể nói là có hay không có. Nhưng nếu thu hồi thì việc kế tiếp phải thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

  * Pháp Luật TP.HCM: UBND huyện chỉ giao đất cho ông Vươn 14 năm, trong khi pháp luật về đất đai quy định là giao 20 năm cho loại đất nuôi trồng thủy sản, tại sao vậy?

  - Tôi nghĩ về cái chung pháp luật khống chế mức sàn của nó. Nhưng về địa phương chúng tôi có thể giao mức thấp hơn do tình hình thực tế, có thể năm năm, mười năm. Còn đối với anh Vươn chúng tôi giao đất có thời hạn theo những thỏa thuận hai bên.

  * Pháp Luật TP.HCM: Quyết định thu hồi đất nói là không bồi thường cho ông Vươn, nội dung này căn cứ vào quy định nào của Nhà nước?

  - Quyết định ghi rõ khi hết hạn được giao đất, anh Vươn phải bàn giao toàn bộ đất và tài sản trên đó cho Nhà nước. Còn căn cứ vào đâu thì anh phải hỏi cơ quan chuyên môn, chứ tôi làm chánh văn phòng không thể biết hết được.

  * Tuổi Trẻ: Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vươn và ông Vũ Văn Luân đều đã công bố, vậy khi nào UBND huyện sẽ thực hiện cưỡng chế với ông Luân?

  - Việc này hiện nay xin phép chưa thông tin. Hôm nay các nhà báo chỉ nên nắm việc cưỡng chế với ông Vươn thôi.

  LÊ KIÊN ghi

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  24 phản hồi

  Cán bộ địa phương này như 1 lũ chó dại! Người dân làm sao có thể sống được với 1 lũ cường hào hắc ám như thế? Có cái chế độ nào thối nát hơn thế này nữa không?

  Công luận xung quanh việc phá nhà dân tại Tiên Lãng

  Lời chính quyền với thực tế khác xa nhau trong vụ san bằng nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Những khoảng cách này cũng như cách hành xử của cơ quan công quyền sở tại có nhiều việc cần làm sáng tỏ hơn trước công luận.

  Nhiều ngày im lặng sau vụ cưỡng chế thu hồi đầm bãi của ông Đoàn Văn Vươn, lần đầu tiên lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lên tiếng.

  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng là ông Đỗ Trung Thoại, trong cuộc họp giao ban báo chí tại Hà Nội đưa ra thông tin, việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc nên làm vậy.

  Hiện tượng người dân vùng Tiên Lãng có thể ngang nhiên đứng ra phá nhà hàng xóm của mình, quả là một việc khó hiểu trong mắt dư luận. Một lần nữa, phóng viên đài Á Châu Tự do liên hệ với người dân địa phương và được biết như sau:

  "Hôm đấy là sự việc xảy ra khống chế xong, là hôm sau chính quyền cho cần cẩu về phá nhà, đốt quần áo, rồi ngan gà vịt lợn bắt hết. Giờ không còn cái gì, trắng tay không còn cái gì.

  Mà vợ con anh ấy về, bảo là đem đồ ra dựng cái lều ở, họ không cho ở. Họ đuổi, họ không cho ở. Ra dựng lại đầm để kiếm con tôm con cá nhưng họ không cho ở, họ phá hết"

  Hành động đập phá nhà cửa này đã gây ra nhiều phản ứng trong cộng đồng dân cư địa phương, bởi ngoài ý nghĩa là nơi trú ngụ, nhà cửa còn là tài sản của nhân dân. Người thì cũng đã bắt, nhà thì cũng đã đập, liệu các hành vi của chính quyền sở tại tác động đến gia đình anh Đoàn Văn Vươn còn tiến đến đâu trong tương lai, một người dân từng chứng kiến sự việc đã phát biểu rằng:

  "Chúng tôi rất bức xúc về việc làm của chính quyền. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng là không có một chế độ, chính quyền nào mà lại làm những việc như thế này. Nó lớn quá, nó ảnh hưởng đến chính trị. Tai tiếng rất lớn"

  Hai lần anh hùng

  Câu chuyện đập phá ngôi nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn không thể tảng lờ đi được, các cơ quan hữu trách phải có nhiệm vụ giải quyết thấu đáo, một khi sự việc liên quan đến một trong những quyền cơ bản của con người được quy định trong Hiến pháp: công dân có quyền có nhà ở.

  Hiện nay, trong lúc chưa đưa thủ phạm san bằng ngôi nhà của anh Đoàn Văn Vươn ra trước ánh sáng pháp luật thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm nhất định, chí ít về mặt đạo lý. Theo ý kiến một người dân trong xã Vinh Quang thì sự việc cần giải quyết như sau:

  "Chỗ nhà mà bị phá hủy, chính quyền phải đền bù cho bác ấy có được ngôi nhà cho vợ con trú ngụ làm ăn. Bây giờ hai đứa con vẫn còn đang tuổi đi học đi hành mà công việc không có, nhà cửa cũng không có, rất là khổ"

  Quả thật, những phát ngôn về nhân dân cần cân nhắc, nếu không sẽ trở thành là vu khống đồng bào mình. Liệu người nông dân địa phương huyện Tiên Lãng có thể là thủ phạm trong vụ phá nhà anh Đoàn Văn Vươn không, một khi họ phát biểu về người hàng xóm của mình như sau:

  "Anh ấy là con người gọi là dám nghĩ dám làm. Nay mai mà anh Vươn mà thành công thì dân chúng em phong cho anh ấy là anh hùng chống tham nhũng.

  Anh hùng vươn ra biển rồi bây giờ lại phong cho là anh hùng chống tham nhũng. Anh ấy dám đứng lên chống lại, mang lại quyền lợi cho nhân dân. Anh ấy là người quá tốt"

  Suy nghĩ của những người nông dân miền biển vùng Tiên Lãng rực tình trong những ngày khốn khó này, có lẽ những tháng ngày cùng bán mặt cho đất bán lưng cho trời đã kết chặt tấm lòng đồng bào hơn. Khi hỏi về những trăn trở của mình sau khi toàn bộ sự việc xảy ra với bản thân và gia đình, câu trả lời của chị Hiền vợ anh Đoàn Văn Quý cũng thể hiện nghĩa cử trên:

  "Thưa anh, là đến bây giờ thì em vẫn không ân hận cái việc làm của gia đình nhà em, bởi vì em nghĩ là cái mất của gia đình nhà em sẽ là cái được của mọi người. Và nhất là cái được của các hộ nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng này.

  Bởi vì chúng em bị bất công quá nhiều rồi, nếu như việc này nó xảy ra với nhà em, còn nếu như nó xảy ra với các hộ khác thì sự việc nó cũng hẳn như thế thôi ạ"

  Đánh đập dã man người có mang

  Trong lúc thủ phạm phá căn nhà của gia đình anh Vươn chưa được công bố thì dư luận có thể sẽ càng sửng sốt hơn, khi nghe những lời của chị Hiền vợ anh Quý kể về những gì mình phải chịu đựng trong những ngày tạm giam, liệu đây là những tình huống đặc trưng hay phổ biến trong nước:

  "Khi mà họ bắt đi điều tra thì họ ép cung rất là dữ. Họ cứ bắt bọn em phải nhận là bọn em là tòng phạm. Bởi vì ý họ bảo là “mày phải có tội... Họ đánh cũng rất mạnh, ở công an thành phố Hải Phòng đấy, họ đánh cũng rất là dữ anh ạ. Không nhận rồi cũng phải nhận. Họ đánh là họ cứ giật ngược tóc lại đằng sau và rồi họ tát, xong họ lấy cây côn họ đánh chân, anh ạ. Đánh vào cẳng chân đấy, bằng cái cây côn. Mà hai côn, họ tháo ra từng khúc một để họ đánh, anh ạ"

  Khi phóng viên đặt nghi vấn về mức độ tin cậy trong hình thức bức cung này thì được cho biết, trước đó chị Hiền cũng từng bị những trận đòn công khai trong một tình huống khác, giọng nói của nạn nhân vẫn còn lạc đi trong tủi hờn nấc nghẹn:

  "Lúc mà em bị đánh, họ dùng gậy sắt mà đánh vào bụng em đấy, thì mọi người dân người ta kêu lên là “nó đang có bầu đấy”. Nhưng mà họ vẫn đánh, anh ạ… để không đánh nữa, nhưng mà họ vẫn đánh…"

  Dư luận về vụ án đất Tiên Lãng không còn gói gọn trong nước nữa mà đã lan ra ngoài biên giới Việt Nam, đánh động đến lương tâm của nhiều người trên thế giới. Thế giới đang dõi mắt trông theo số phận gia đình anh Đoàn Văn Vươn và cách hành xử của chính quyền địa phương nơi đây.

  Những người nông dân miền biển Tiên Lãng đã cố gắng rất nhiều song liệu họ sẽ có được bao nhiêu cơ hội tìm thấy công lý. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán này, với nỗi khổ không nhà cùng với gia đình ly tán, những người thân anh Đoàn Văn Vươn khó mà ăn Tết trọn vẹn.

  Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/public-opinion-on-the-people-house-destruction-in-tien-lang-01202012140955.html

  'Cưỡng chế đầm tôm ông Vươn để đảm bảo công bằng'

  Đại diện UBND xã Vinh Quang lẫn Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho rằng, cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Vươn nhằm đảm bảo công bằng khi mà diện tích đất của người dân hạn hẹp.

  Sáng 20/1, đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Mặt trận tổ quốc Hải Phòng và huyện Tiên Lãng xung quanh việc cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

  Trả lời chất vấn của đoàn giám sát về việc thu hồi và cưỡng chế, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền cho biết, đất của gia đình ông Vươn là đất giao khoán nuôi trồng thủy sản, thuộc bãi bồi ven biển. Diện tích đất được quy hoạch nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, tăng nguồn lợi và thu nhập cho người dân. Bãi bồi này cũng từng bước nằm trong một số dự án như đưa dân ra khai thác sử dụng bãi bồi, quai đê lấn biển.


  Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền: "Trong hơn chục năm được giao đất, đóng góp vào ngân sách của gia đình ông Vươn không nhiều". Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Theo ông Tuyền, lực lượng cưỡng chế ngày 5/1 hoàn toàn của địa phương, có một số công an huyện và cán bộ ban chỉ huy quân sự, biên phòng, nhưng chỉ để đảm bảo an ninh, không mang theo vũ khí. Chỉ sau khi gia đình ông Vươn kích nổ mìn, nổ súng, lực lượng vũ trang của thành phố mới mang vũ khí, phương tiện về để ứng phó.

  "Chúng tôi có dự tính đến việc chống đối nhưng không ngờ nhà ông Vươn manh động, quyết liệt như vậy", ông Tuyền nói.

  Theo người đứng đầu mặt trận huyện Tiên Lãng, gia đình ông Vươn không chấp hành tốt chủ trương của huyện trong khi nhiều chủ đầm khác chấp hành tốt, được hưởng quyền lợi tham gia thầu khoán mới. Không những thế, trong hơn chục năm được giao đất, đóng góp vào ngân sách của gia đình ông Vươn không nhiều.

  "Chúng tôi đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể vận động để anh Vươn sớm nhận thức và chấp hành quy định song anh cố tình không chấp hành. Vì thế, chính quyền phải cưỡng chế để đảm bảo công bằng cũng như tăng cường quản lý nhà nước chặt chẽ hơn diện tích bãi bồi ven sông ven biển", ông Tuyền nói và giải thích, nếu không cưỡng chế thu hồi, những hộ nuôi trồng thủy sản khác sẽ tị nạnh vì mất công bằng.

  Theo vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, trung bình mỗi người dân Tiên Lãng chỉ được hơn một sào đất nông nghiệp, trong khi nhà anh Vươn có hơn 40 ha mà không thực hiện nghĩa vụ. Hơn nữa, thời hạn giao đất đã hết. "Mặt trận Tổ quốc phải ủng hộ cao việc cưỡng chế thu hồi đất vì nó đúng đắn", ông Tuyền nói và cho biết thêm, dư luận nhân dân "đa số ủng hộ".


  Bí thư xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan. Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Quan điểm của ông Tuyền cũng trùng với Bí thư xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan. Ông Hoan cho rằng, việc thu hồi đất của ông Vươn là để đảm bảo công bằng xã hội. Trong khi những người như ông Đoàn Văn Vươn, Vũ Văn Luân có hộ khẩu ngoài xã, được giao tới hơn 40 ha đất thì 8.000 người dân Vinh Quang chỉ có diện tích đất sản xuất trung bình 1 sào 11 thước.

  Theo Chánh văn phòng Mặt trận tổ quốc Hải Phòng Đỗ Quang Gia, chắc chắn phải có mục đích huyện, xã mới tổ chức thu hồi đất, chứ "không thể có chuyện lãnh đạo tự dưng làm thế". Tuy nhiên, ông Gia cho rằng, đúng sai của việc cưỡng chế phải xem xét sau.

  Sự việc âm ỉ từ nhiều năm nay song Mặt trận tổ quốc không hề có thông tin, theo ông Gia là do gia đình ông Vươn không có đơn thư gửi tới các cấp mặt trận. "Nếu công dân Đoàn Văn Vươn gửi đơn thì sự việc sẽ khác, mặt trận chắc chắn vào cuộc, tôi khẳng định như vậy", ông Gia nói.

  "Đất này được giao 20 năm mà phải đóng rất nhiều nghĩa vụ. Còn đối với đầm bãi, diện tích mà địa phương quản lý giao khoán theo chu trình 5 năm, các chủ vùng nộp rất nghiêm túc. Trong khi đó những người như anh Vươn, anh Luân không chấp hành", ông Hoan so sánh.

  Trao đổi với đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Công Nguyên (Trưởng ban Kinh tế đối ngoại - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc) cho biết, dân xã Vinh Quang đang phẫn nộ về việc có ý kiến nói người dân phá nhà ông Vươn. Ngoài ra, dư luận địa phương đánh giá cao công lao của gia đình ông Vươn với người dân xã Vinh Quang.

  "Có thông tin, nếu gia đình ông Vươn rút đơn thì huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho thuê đất, thực hư ra sao trong khi chủ trương của ta nếu cho thuê lại thì phải ưu tiên cho chủ đã thuê, đầu tư. Chúng tôi băn khoăn về cái tâm của người lãnh đạo vì theo người dân, tính cặn kẽ cũng không hết công của nhà anh Vươn", ông Nguyên nói.

  Cùng chung quan điểm, giáo sư Nguyễn Lang băn khoăn, những người như ông Vươn thuộc diện được giao đất, sao không tính đến việc đền bù khi thu hồi. "Gia đình họ bỏ nhiều công sức, đầu tư bao nhiêu tiền để làm đê, ta tính như thế nào? Có chiếu cố quyền lợi chính đáng của ông ấy không?", giáo sư đặt câu hỏi.

  Tuy nhiên, những băn khoăn của đoàn giám sát chưa được đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và huyện Tiên Lãng giải thích.


  Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Theo Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc Hải Phòng Lê Văn Nhã, chủ trương của Hải Phòng là vươn ra biển, phát triển kinh tế biển. Nhiều năm qua thành phố có diện tích đất vươn ra biển lớn, mang lại nhiều nguồn lợi. Ông Nhã cho rằng, sự việc ở Tiên Lãng là một bài học đắt giá.

  "Mặt trận tổ quốc, với chức năng giám sát của mình, có những việc không thể làm mà chỉ nắm tình hình rồi báo cáo. Riêng việc đúng sai trong giao đất, thu hồi đất phải chờ kết luận của cơ quan chức năng", ông Nhã nói.

  Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc thành phố cũng khẳng định, trong dịp Tết, sẽ giao cho Mặt trận tổ quốc huyện quan tâm tới gia đình, vợ con ông Vươn và ông Quý - những phụ nữ thuộc diện khó khăn đột xuất sau vụ cưỡng chế.

  Thay mặt đoàn giám sát, luật sư Lê Đức Tiết đã gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hải Phòng 6 kiến nghị:

  - Dẹp bỏ sự nghi kỵ cho dân vì có một số người trả lời báo chí đã bị chính quyền dọa nạt.

  - Cởi bỏ việc cấm dân ra đầm làm việc và tuyên bố rõ ràng cho dân biết.

  - Vợ ông Quý, ông Vươn tâm sự, chồng sai đến đâu thì có pháp luật nhưng muốn bảo vệ chồng ở nơi tạm giam.

  - Mặt trận tổ quốc huyện nên thăm hỏi động viên gia đình ông Vươn, ông Quý để hàn gắn rạn nứt giữa chính quyền và người dân.

  - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang nói dân ngụ cư nên không được quan tâm khi thu hồi đất là không đúng. Luật pháp không phân biệt việc này, một Bí thư xã mà nói thế thì cần phải chấn chỉnh.

  - Sau Tết, cần có cuộc đối thoại giữa dân và chính quyền. Chính quyền cần làm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tự phê về những cái chưa đúng, cái sai và dân cũng nhận cái gì mà mình sai. Hai bên cùng bàn thảo về chủ trương lấn biển. Thời hạn giao đất cây nông nghiệp ngắn ngày là 20 năm, cây ăn quả, rừng là 50 năm.

  Nguyễn Hưng

  http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/cuong-che-dam-tom-ong-vuon-de-dam-bao-cong-bang/

  Các đồng chí Tiên Lãng đang dọa các đồng chí Hải Phòng nếu các anh không che chở để chuyện lớn ra sẽ chết cả nút. Đến lượt mình, các đồng chí Hải Phòng dọa lên các đồng chí Trung Ương nếu không làm lắng dịu vụ việc xuống sẽ có nguy cơ sập chế độ.

  Và thế là đã có hướng mới: Đất thu hồi nhà ông Vươn là đúng theo pháp luật, sẽ dùng làm sân bay và đê quai di dân (vnexpress). Hố hố, giống hệt các vụ cướp đất nhà thờ, nuốt không trôi thì bao che nhau bẻ lái vụ việc qua hướng khác. Hòa cả làng, cứt trâu hóa bùn.

  Một vụ động trời tiếp theo lại sắp chìm xuồng. Quan chức ta sẽ tiếp tục yên tâm hiếp dâm học sinh như Hà Giang, cướp đất như Tiên Lãng, rút ruột xăng như PVN... Quá đã.

  Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn!

  Cán bộ địa phương thông tin quanh co, bất nhất. Trong khi đó, người dân khẳng định nhà của gia đình ông Vươn bị cơ quan chức năng dùng máy xúc phá


  Đoàn giám sát kiểm tra hiện trường ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn bị san phẳng

  Ngày 19-1, đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã về làm việc với MTTQ huyện Tiên Lãng, chính quyền xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang.

  Thu đất làm sân bay (?)

  Tại cuộc làm việc, đại diện các cơ quan của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là GS Nguyễn Lang, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế; luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ pháp luật; ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế đối ngoại và ông Nguyễn Anh Đức, Thường trực Hội đồng Tư vấn kinh tế, cùng đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo MTTQ huyện Tiên Lãng, Ban Dân vận huyện ủy Tiên Lãng và lãnh đạo xã Vinh Quang về những vấn đề xung quanh vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và các hộ khác.

  GS Nguyễn Lang đặt câu hỏi: “Sự việc xảy ra trong nhiều năm, có khiếu kiện của dân, vậy với vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân, MTTQ huyện đã làm việc cụ thể những gì?”. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tiên Lãng, khẳng định: Việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và các hộ khác là đúng quy định của pháp luật vì nơi đó sẽ làm sân bay (?) và huyện sẽ quai đê lấn biển lần 2 để di dân ra đó”. Trong khi đó, trả lời báo chí trước đây, chính quyền xã Vinh Quang đã từng khẳng định việc thu hồi đầm của ông Vươn để sau này sẽ chia nhỏ ra, tổ chức đấu thầu cho người khác thuê. Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánhlại từng khẳng định rằng cứ thu hồi đát trước đã, sau đó giao cho ai sẽ tính sau.

  Tại buổi làm việc, ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, đưa ra những căn cứ khẳng định việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là đúng pháp luật. Ông nói: “Ông Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân đều không có hộ khẩu tại xã Vinh Quang, được nhận giao đất bãi bồi ven biển. Đất này được xác định là đất chưa ổn định và không phải đất nông nghiệp vì đây là vùng ngoài đê quốc gia, nên việc giao đất phải có hạn. Riêng nhà anh Vươn xây trên đất không cấp để ở, chỉ để trông coi. Nhân dân rất không đồng tình với việc chống nhà chức trách của gia đình ông Vươn” – ông Hoan khẳng định. Cũng theo ông Hoan, do vợ con ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý không có hộ khẩu tại địa phương nên việc bảo đảm cuộc sống của họ, xã cũng chỉ có trách nhiệm phần nào.

  Trái ngược hoàn toàn với sự khẳng định trước đó của ông Đỗ Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, rằng “người dân bất bình phá nhà ông Vươn”, ông Nguyễn Duy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Quang, khẳng định: “Nhà của ông Vươn là do lực lượng chức năng dùng máy xúc phá”.

  Cưỡng chế sao lại lấy tài sản của dân?

  Đoàn giám sát cũng đã gặp gỡ một số người dân địa phương để nắm bắt thêm tình hình. Trả lời thành viên đoàn giám sát - luật sư Lê Đức Tiết, ông Mai Công Chứng, 85 tuổi, 50 năm tuổi Đảng, ở thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang, bộc bạch: “Tôi lập nhà ở sát Cống Rộc gần 50 năm nay, trước đây nơi này là biển nước, chỉ có vài cây sú, bần, cói không mọc nổi. Từ ngày ông Vươn đổ tiền của, công sức đắp kè, làm đầm, trồng cây chắn sóng thì nhiều gia đình khác như nhà tôi không còn nơm nớp lo vỡ đê chạy bão”.

  Chia sẻ với GS Nguyễn Lang, ông Vũ Hồng Khê (thôn Đông Dưới, xã Vinh Quang) bày tỏ: “Việc của ông Vươn không chỉ là chuyện riêng của xã Vinh Quang mà Nhà nước cần vào cuộc, làm rõ. Chính quyền lại dùng máy xúc san phẳng nhà dân rồi để người lạ đến chia “chiến lợi phẩm” từ gà chó, chặt chuối đến cả việc bắt cá tôm. Dân bất bình lắm”. Cùng bức xúc như ông Kê, bà Giót - một người dân sở tại - nói: “Cưỡng chế thì phải niêm phong, giữ nguyên hiện trường chứ sao lại phá nhà dân rồi thu vén như vậy”. Anh Nguyễn Xuân Trường (thôn Rừng Thông, xã Vinh Quang) bất bình: “Thật khó hiểu với chính quyền xã khi đất của anh Vươn thu hồi buổi sáng thì buổi tối đã có người tên K. đến tiếp quản. Thực tế chẳng có người dân nào có thể vào để phá nhà ông Vươn cả”.

  Trao đổi với ông Nguyễn Anh Đức, Thường trực Hội đồng Tư vấn kinh tế, ông Phạm Văn Bài (thôn Chùa Trên) khẳng định ông Vươn tấn công người thi hành công vụ là sai nhưng việc ông làm cho người dân xã Vinh Quang là rất lớn và là người rất tốt với mọi người xung quanh. “Có lẽ do bị dồn vào bước đường cùng nên ông Vươn mới hành động như vậy” – ông Bài nhận định.

  Đến 20 giờ cùng ngày, đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mới rời xã Vinh Quang, Tiên Lãng để về TP Hải Phòng. Dự kiến, sáng nay (20-1), đoàn giám sát sẽ làm việc với lãnh đạo MTTQ TP Hải Phòng.

  Luật sư Lê Đức Tiết cho biết tất cả những trình bày, báo cáo của chính quyền, cơ quan chức năng xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và tâm tư, chia sẻ của người dân sẽ được tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương.

  Mong được hưởng khoan hồng

  Thay mặt đoàn giám sát, luật sư Lê Đức Tiết đã gặp gỡ và thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn và bà Phạm Thị Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý. Bà Hiền cho biết hiện gia đình bà và gia đình bà Thương vẫn đang tá túc tại nhà anh Đoàn Văn Thoại (em trai út của ông Vươn). Bà Thương chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ mong muốn được các ban ngành Trung ương quan tâm, xem xét làm rõ sự việc. Gia đình chúng tôi mong muốn vụ án được xét xử công bằng, toàn diện, đúng pháp luật

  Bài và ảnh: Thế Dũng

  http://nld.com.vn/2012011911452970p0c1002/vu-cuong-chet-o-tien-lang-hai-phong-dung-nghi-nguoi-dan-khong-hieu-luat.htm

  Admin viết:

  Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Phải chữa từ nguyên nhân”

  ...

  Về phần của cơ quan xét xử, sau khi tòa án sơ thẩm xử cho huyện “thắng”, người dân đã kháng cáo lên tòa thành phố. Đại diện Tòa thành phố lại giải quyết theo cách để UBND huyện và ông Vươn thỏa thuận với nhau và huyện đã đặt điều kiện nếu ông Vươn rút đơn kháng cáo thì sẽ tiếp tục giao đất cho gia đình sử dụng. Nhưng sau đó huyện không thực hiện thỏa thuận, không giao đất tiếp mà lệnh cưỡng chế. Cách xử lý của tòa như vậy theo ông có phù hợp?

  Án sơ thẩm bị kháng cáo thì phải được xét xử phúc thẩm. Tòa phúc thẩm, phải bằng bản án, hủy án sơ thẩm nếu xét thấy trái pháp luật, giữ nguyên án sơ thẩm nếu cho là đúng. Việc Tòa phúc thẩm “mặc cả” quyền kháng cáo của dân là việc làm trái nguyên tắc xét xử hai cấp.

  ...

  http://dantri.com.vn/c728/s728-557820/vu-cuong-che-o-hai-phong-phai-chua-tu-nguyen-nhan.htm

  Vấn đề là tòa án được tổ chức theo cấp hành chánh và các chánh án đều là đảng viên, cấp thấp cho nên phải nghe theo CT UBND, phó bí thư cấp ủy

  Chánh án bên tòa án đi ra đi vô ở địa phương, ăn nhậu, cùng họp đảng ủy với bên công an, VKS, UBND, HĐND, MTTQ hoài cho nên họ phụ thuộc nhau và bao che cho nhau.

  Tòa án nên tổ chức theo hình kim tự tháp để tránh phụ thuộc cấp hành chánh của UBND và phải tổ chức thi tuyển chánh án, thẩm phán cho tất cả những người đủ điều kiện về khả năng và bằng cấp

  Bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND chỉ huy các "đảng viên" trong địa phương trong đó có cả chánh án, thẩm phán. Chẳng có tên chánh án nào thật sự khách quan, chỉ hành động vì luật pháp và công lý đâu nếu có dính dáng đến chính quyền. Đừng có mơ !

  Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Phải chữa từ nguyên nhân”

  (Dân trí) - “Trong vụ việc ở Tiên Lãng, xử lý ông Vươn rõ ràng là xử lý hậu quả nhưng chữa bệnh thì phải chữa từ nguyên nhân” - LS Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ & Pháp luật UBTW MTTQ nhận định.

  Nhìn lại toàn bộ quá trình giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế trong vụ việc của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng vừa qua cũng như trả lời của các cấp chính quyền địa phương về vụ việc, ông có ý kiến gì?

  Trong vụ việc này có hai câu hỏi cần phải trả lời cho dân biết: Có cơ sở pháp lý để thu hồi đất của dân đang sử dụng hợp pháp không? Nếu việc thu hồi đất là trái pháp luật thì chính quyền có được phép ra lệnh cưỡng chế không?

  Điều 5 Luật đất đai 1993 quy định rõ nhà nước khuyến khích người dân đầu tư cải tạo đất. Theo Điều 20, đất nuôi trồng thủy sản như của ông Vươn khi được giao, có thời hạn sử dụng 20 năm. Điều 26 quy định nhà nước thu hồi đất khi người sử dụng không có nhu cầu hoặc vi phạm luật. Điều 27 quy định: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại.”

  Ở đây, ông Vươn không vi phạm luật và vẫn có nhu cầu sử dụng đất. Nhà nước không có nhu cầu thu hồi đất. Vậy huyện ra lệnh thu hồi đất để làm gì?

  Khi không có có sở pháp luật để thu hồi đất mà còn huy động lực lượng để cưỡng chế dân thì đây là hành vi không bình thường. Tòa sơ thẩm huyện càng không có căn cứ pháp luật để công nhận việc làm của chính quyền huyện là đúng pháp luật (!)

  Trong buổi họp báo về sự việc, đại diện UBND huyện Tiên Lãng có lý giải là không áp dụng luật đất đai 1993 vì thời điểm ký giao đất cho ông Vươn trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực 10 ngày?

  Theo trật tự pháp luật, luật ra sau có giá trị thi hành nếu luật ban hành trước đó chưa quy định hay quy định trái với luật mới. Luật trước năm 1993 không quy định thời hạn giao đất thì có nghĩa là vô thời hạn. Đến 1993, Luật định thời hạn là 20 năm thì nhất định phải thi hành theo đó.

  Về phần của cơ quan xét xử, sau khi tòa án sơ thẩm xử cho huyện “thắng”, người dân đã kháng cáo lên tòa thành phố. Đại diện Tòa thành phố lại giải quyết theo cách để UBND huyện và ông Vươn thỏa thuận với nhau và huyện đã đặt điều kiện nếu ông Vươn rút đơn kháng cáo thì sẽ tiếp tục giao đất cho gia đình sử dụng. Nhưng sau đó huyện không thực hiện thỏa thuận, không giao đất tiếp mà lệnh cưỡng chế. Cách xử lý của tòa như vậy theo ông có phù hợp?

  Án sơ thẩm bị kháng cáo thì phải được xét xử phúc thẩm. Tòa phúc thẩm, phải bằng bản án, hủy án sơ thẩm nếu xét thấy trái pháp luật, giữ nguyên án sơ thẩm nếu cho là đúng. Việc Tòa phúc thẩm “mặc cả” quyền kháng cáo của dân là việc làm trái nguyên tắc xét xử hai cấp.

  Trong vụ việc này còn có chi tiết lực lượng cưỡng chế phá hủy căn nhà không nằm trên diện tích đất phải cưỡng chế. Theo ông, việc này phải giải quyết theo hướng nào?

  Việc này là vi phạm pháp luật. Phá nhà của dân thì phải đền bù đầy đủ thiệt hại vật chất và tinh thần. Người ra lệnh phá nhà phải bị xử lý theo pháp luật.

  Huyện Tiên Lãng đặt vấn đề thu hồi đất của ông Vươn từ 2005, đến nay đã là 6 năm. Suốt quá trình đó, người dân không dám đầu tư trên diện tích đất rộng như vậy, gây thiệt hại, lãng phí lớn. Ông ý kiến gì về vấn đề này?

  Người dân ở vùng biển Tiên Lãng đã phơi sương, đội nắng hàng chục năm, đối mặt với bão tố để mong có bát cơm đầy cho gia đình và làm giàu cho đất nước. Nay đến ngày hái quả bỗng nhiên lại bị thu hồi. Nếu việc thu hồi đất là minh bạch, thỏa đáng thì người dân không hề đắn đo, còn mọi lý do đưa ra để bào chữa cho việc thu hồi đất trái pháp luật đều không thể chấp nhận.

  Gia đình ông Vươn sử dụng hình thức chống đối như thế là quá nhưng đặt vấn đề ông chủ tịch huyện, chủ tịch xã, ông thẩm phán tòa sơ thẩm… ở vào tình thế như ông Vươn, bản thân các ông đó có chịu đựng được không?

  Xử lý ông Vươn rõ ràng là xử lý hậu quả. Chữa bệnh thì phải chữa từ nguyên nhân. Nước bị ô nhiễm thì phải làm trong sạch từ nơi xuất xứ chứ không phải là từ hạ lưu.

  Hành động chống người thi hành công vụ của ông Vươn và người thân là đáng phê phán. Tuy nhiên, xung quanh vụ việc, các chuyên gia, luật sư, nguyên lãnh đạo cấp cao đều phân tích là chính quyền địa phương sai trước, nhưng cho đến nay lãnh đạo huyện, thành phố chưa có động thái nào nhận sai. Ông ý kiến gì về việc này?

  Việc này không phải là vấn đề gì rắc rối về pháp luật mà rõ ràng là có hành vi cố ý làm sai pháp luật với những động cơ không trong sáng, minh bạch. Việc này không thể dựa vào phê bình và tự phê bình được. Vấn đề cần giải quyết, trước hết là trách nhiệm của Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố.

  Tôi tán thành ý kiến của ông Đặng Hùng Võ. Hành vi của ông Vươn và những người trong gia đình đáng phê phán nhưng vấn đề đáng lên án, đáng phải xử lý là hành vi làm sai pháp luật của những người cầm cân nảy mực.

  Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nói những việc này nếu không xử lý nghiêm sẽ làm mất lòng tin của nhân dân, ông có ý kiến gì?

  Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của nguyên Chủ tịch nước. Đây không phải là sự việc đơn lẻ, duy nhất mà đã từng xảy ra cả ở những nơi khác. Vậy nên vụ việc này mà không giải quyết, không làm rõ trách nhiệm của huyện, của tỉnh, của cả chính quyền và tòa án, người dân sẽ mất lòng tin.

  Xin cảm ơn ông!

  _______________

  Đoàn Văn Vươn là tội phạm, cũng vừa là…nạn nhân!

  Trao đổi về vụ cưỡng chế đầm tôm của ông Vươn, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh nhận định:

  Chính quyền huyện Tiên Lãng đã có những sai sót ngay từ quyết định giao đất. Theo quy định của luật đất đai thì việc giao đất nuôi trồng thủy sản của huyện Tiên Lãng đã không tuân thủ luật định về thời hạn giao đất là 20 năm mà chỉ giao 14 năm và cần phải xác định loại đất gia đình ông Vươn được giao là loại đất nông nghiệp, khi thu hồi đất cần có phương án đền bù và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

  Việc UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất khi chưa xác định rõ mốc giới mà trong trường hợp ngôi nhà 2 tầng của ông Vươn nằm ngoài diện tích đất bị thu hồi và giải phóng mặt bằng là việc làm sai. Cơ quan tổ chức cưỡng chế phá ngôi nhà của ông Đoàn Văn Quý không thuộc phần đất có quyết định cưỡng chế là đã trực tiếp hủy hoại tài sản của người dân. Tôi cho rằng hành vi đó là xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp và hủy hoại tài sản, trách nhiệm cần phải được xem xét và bồi thường tài sản cho gia đình ông Vươn theo quy định của pháp luật về Bồi thường Nhà nước.

  Hơn nữa, vì phía gia đình người bị thu hồi đất đã có hành vi chống người thi hành công vụ thì cần phải xác định ngôi nhà 2 tầng nằm ngoài diện tích đất bị thu hồi là địa điểm và hiện trường gây án, cần có biện pháp bảo vệ, giữ nguyên hiện trường để cơ quan công an điều tra làm cơ sở đưa vào phục vụ điều tra vụ án chứ không thể phá nát được.

  Hành vi chống người thi hành công vụ của ông Đoàn Văn Vươn có thể được xem là thái quá dẫn đến phạm tội, vì gia đình bị can cũng đã cố gắng để bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, từ việc làm đơn xin bổ sung, gia hạn đối với diện tích đất mình đang được giao, sử dụng khi có quyết định thu hồi đã tham gia tố tụng tại tòa án... Tôi cho rằng hành vi “chống người thi hành công vụ” của Đoàn Văn Vươn có thể được xem xét dưới góc nhìn “phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
  Quốc Đô

  Cấn Cường - Phương Thảo (thực hiện)

  http://dantri.com.vn/c728/s728-557820/vu-cuong-che-o-hai-phong-phai-chua-tu-nguyen-nhan.htm

  TIÊN LÃNG ƠI, HẾT THUỐC RỒI

  Đến giờ thì vụ Tiên Lãng có vẻ đã rõ, dù các công bộc ở đấy từ to đến nhỏ cố sức, ra sức và hết mình bảo vệ nhau, đổ vấy cho nhân dân. Hàng loạt bài báo, tờ báo, hàng loạt quan chức cấp cao và cựu cấp cao, các chuyên gia đầu ngành đã có ý kiến, đều cho rằng Tiên Lãng và Hải Phòng sai, sai trầm trọng.

  Tin mới nhất là nhân dân xã Vinh Quang tuyên bố nếu ông Đỗ Trung Thoại không rút lại lời nói bố láo trước thanh thiên bạch nhật đổ cho họ tội tày đình là phá nhà dân (rất dễ bị đi tù nhé, tội hủy hoại tài sản công dân) thì họ sẽ kiện.
  Kẻ thù của chính quyền Tiên Lãng đây. Tết này họ ăn đâu ở đâu các công bộc Tiên Lãng và hải Phòng có biết không?

  Qua sự việc này (đã rất nhiều báo cả mấy lề bàn rồi), mình thấy nổi lên một vấn đề rất cơ bản, rất lớn, ấy là cán bộ.

  Chưa bao giờ mà cán bộ lại bộc lộ sự coi thường dân, ngạo mạn, nhưng lại cũng dốt nát và hèn nhát đến thế. Từ bác đại tá giám đốc công an coi đây là cuộc tập trận thành công khi cả hàng trăm công an bộ đội đằng đằng sát khí, vũ khí tận răng tấn công... 1 người dân với súng hoa cải, tầm sát thương rất thấp, thế mà quân ta bị thương đến 6 chú. Những người bị bắt sau đó như vợ chồng con cái anh Vươn đều không phải là những người tấn công lực lượng cưỡng chế mà ở phía ngoài khu vực cưỡng chế, có người đứng xem, người đang trên đường đến viện kiểm sát để nộp đơn kiện. Bác này còn nói nhiều điều rất kinh, giễu võ giương oai với dân và cột tội dân rất ghê. Đến Đỗ Trung Thoại, hàm phó chủ tịch thành phố trực thuộc Trung ương mà phát biểu trước báo giới như phát biểu với 1 bầy cừu. Coi nhân dân như cái sọt rác nhà mình, muốn đổ gì thì đổ, coi tất cả mọi người trên đất nước này như mù như điếc, thích gì giải nấy khi ông ta giải thích về vụ Tiên Lãng nhà ông, nói dối 1 cách trắng trợn và xấu hổ, rất xấu hổ như thói quen thời xưa của cán bộ ta, đến cả anh em nhà chủ tịch huyện và xã, gọi là cưỡng chế nhưng thực sự là cưỡng đoạt, là ăn cướp của dân, những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một nắng hai sương quần quật, đổ máu, mồ hôi và cả tính mạng con gái của mình, giờ mới tươm tươm một tí thì 2 kẻ ấy nhân danh chính quyền tước đoạt. Họ ăn cơm của dân, uống nước của dân mà lại căm thù nhân dân đến thế ư?...

  Cán bộ như thế, dân mong nỗi gì, trông nỗi gì ở họ?

  Hết thuốc.

  Theo blog Văn Công Hùng

  Người Quan Sát - Thông tin thêm về vụ án ông Đoàn Văn Vươn

  VRNs (18.01.2012) – Hải Phòng – Trước những quyết định ráo riết của anh em nhà ông chủ tịch Lê Văn Hiền, anh Đoàn Văn Vươn đã có đơn kêu cứu gửi tới ông chủ tịch Hải Phòng.

  Lá đơn này gửi đi bằng thư bảo đảm để đến văn phòng ông Diên, chủ tịch UBNDTP Hải Phòng nhưng không thấy hồi âm. Theo như gia đình anh Vươn cho biết thì có thể ông Diên không nhận được lá đơn này, gia đình anh Vươn tin rằng ông Diên chủ tịch UBND Hải Phòng là một người có trách nhiệm, sống gần gũi với dân nếu nhận được đơn kêu cứu chắc ông Diên sẽ xem xét cẩn thận.

  Một số người dân xung quanh khu vực đầm anh Vươn kể rằng, sau khi rút quân về, một tiếng sau cảnh sát đặc nhiệm đổ quân bao vây khu vực đầm anh Vươn, xả súng AK bắn thẳng hàng loạt đạn thật vào những túp lều, căn nhà, ném lựu đạn hơi cay một chập sau khi kêu gọi người bên trong ra hàng. Lát sau tiến vào thì phát hiện không còn ai.

  Một đại gia trong vùng tên là Thanh Kết thường có mối quan hệ mất thiết với chủ tịch xã đã tiếp quản khu vực đất của anh Vươn, đại gia lắm đàn em, quan hệ rộng này đã cho máy ủi của nhà mình san phẳng căn nhà anh Vươn dưới sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền xã. Sau khi tiếp quản Thanh Kết đã tổ chức đánh bắt cá trên 40 héc ta đầm nhà anh Vươn, chặt cây cối, thu hoạch hoa quả. Đồng thời đốt nhà mái tranh, đập tan ban thờ tổ tiên và ban thờ Chúa

  Khi báo chí lên án việc có cá nhân đã sử dụng đầm, vườn nhà anh Vươn, thì xã cho dân quân canh gác và tuyên bố xã đang quản lý.

  Vợ anh Vươn được tại ngoại, xuống khu đất không nằm trong diện bị thu hồi. Dân quân, công an xã không cho vào với lý do sợ còn mìn bên trong. Vợ anh Vươn hỏi rằng nếu có mìn thì tại sao những người đánh cá, chặt cây cối thu hoạch hoa màu trong vườn, đầm nhà tôi kia không sợ bom mìn. Công an, dân quân xã trả lời về mà đi hỏi cấp trên. Vợ anh Vươn tìm tên Liêm chủ tịch xã để hỏi, tên này nói rằng giờ y phải hỏi cấp trên.

  Chị vợ anh Vươn nói rằng khi ở trại giam của CATP trở về, chị và vợ anh Quý phải ký vào những tờ giấy trắng, ký ở giữa một tờ, và cuối một tờ do công an đưa và chỉ chỗ ký.

  Người Quan Sát
  http://www.chuacuuthe.com/archives/25165

  Vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng ở Tiên Lãng: Chủ đầm Đoàn Văn Vươn: “Nếu ai có ý nghĩ, hành động như tôi thì nên từ bỏ”…

  Chiều 12-1, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông tin về việc cưỡng chế thu hồi diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã hết thời hạn sử dụng và vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Đồng thời đại diện cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng cũng thông báo kết quả bước đầu của việc điều tra vụ án Đoàn Văn Vươn và các đối tượng liên quan khác.


  Đoàn Văn Vươn thành khẩn khai báo và nhận thức được hành vi vi phạm của mình tại cơ quan công an

  Giao đất có thời hạn để sử dụng vào mục đích NTTS

  Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền cho biết, theo quy định của pháp luật về đất đai thời kỳ 1993-1997, UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng bằng các quyết định giao đất có thời hạn tại khu vực đất bãi bồi ven sông, ven biển ngoài đê quốc gia. Trong các quyết định giao đất ghi rõ thời hạn sử dụng đất, nêu rõ hết thời hạn sử dụng đất, chủ sử dụng đất phải giao trả lại đất để nhà nước quản lý. UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp hết thời hạn, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết các trường hợp tiếp tục có nhu cầu xin thuê lại đất theo quy định. Đa số các trường hợp chủ sử dụng đất chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Tuy nhiên, có một số trường hợp không chấp hành mà có khiếu kiện kéo dài, cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện, trong đó có ông Đoàn Văn Vươn, ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng.

  Đối với trường hợp của ông Vươn, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết thêm, ngày 4-10-1993, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 447/QĐ-UB giao cho ông Vươn diện tích 21 ha đất bãi biển khu vực Nam cống Rộc, xã Vinh Quang (phần giáp đê quốc gia) để sử dụng vào mục đích NTTS, thời hạn sử dụng là 14 năm tính từ ngày ban hành quyết định giao đất. Quá trình sử dụng, từ năm 1993 đến năm 1997, ông Vươn đã tự ý đắp bờ bao để sử dụng vượt quá diện tích được giao.
  Ngày 2-3-1997, ông Vươn có đơn xin giao đất bổ sung phần diện tích ông Vươn đã lấn chiếm ngoài diện tích được giao. Ngày 9-4-1997, UBND huyện ký Quyết định số 219/QĐ-UB xử phạt vi phạm hành chính hành vi lấn chiếm đất đai của ông Vươn với số tiền 1 triệu đồng. Ngày 9-4-1997, UBND huyện ban hành Quyết định số 220/QĐ-UB giao bổ sung cho ông Vươn 19,3 ha (phần diện tích ông Vươn sử dụng vượt so với quyết định giao ban đầu) giáp với diện tích cũ (phía giáp bãi trồng rừng phòng hộ), thời hạn 14 năm tính từ ngày 4-10-1993. Như vậy với 2 quyết định trên, ông Vươn được UBND huyện giao 40,3 ha đất để NTTS.
  Ngày 20-12-2001, UBND xã Vinh Quang có Báo cáo số 02/BC-UB báo cáo việc phá rừng chắn sóng của ông Vươn. Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, đến thời điểm hết thời hạn giao đất, UBND huyện đã làm thủ tục để thu hồi toàn bộ 40,3 ha đất nói trên. Riêng đối với diện tích 19,3 ha (được giao theo quyết định số 220/QĐ-UB, ngày 9-4-1997), sau khi làm các thủ tục theo quy định, ngày 7-4-2009 UBND huyện ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND thu hồi 19,3ha đất giao đã hết hạn sử dụng đối với ông Vươn.

  Không có cơ sở để “giao đất” lại

  Việc ông Vươn yêu cầu huyện Tiên Lãng tiếp tục để ông sử dụng vào mục đích NTTS bằng hình thức “giao đất” như giao đất nông nghiệp sử dụng lâu dài cho nông dân, ông Hiền khẳng định là không có cơ sở.

  Ông Hiền lý giải, đây là đất bãi bồi ven biển, thuộc quỹ đất chưa sử dụng. Theo quy định tại điều 29, Điều 47 Luật Đất đai năm 1987, UBND huyện giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn vào mục đích cụ thể, mà trong trường hợp này là để NTTS. Theo Điều 11 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11-12-2000 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 1993 và Khoản 3, Điều 80 Luật Đất đai năm 2003, thì diện tích đất này nhà nước cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, thu tiền sử dụng đất hàng năm sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, NTTS.

  Đối với 40,3 ha đất ông Vươn được huyện Tiên Lãng giao sử dụng vào mục đích NTTS tại xã Vinh Quang, đối chiếu với quy định của pháp luật xác định như sau: Diện tích 21ha, huyện Tiên Lãng giao cho ông Vươn tại Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4-10-1993. Đây là thời điểm trước khi Luật Đất đai 1993 có hiệu lực (trước ngày 15-10-1993). Theo đó, áp dụng điểm b khoản 4 Điều 13 Luật Đất đai năm 1987 là đúng thẩm quyền (giao đất chưa sử dụng cho tổ chức và cá nhân sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp). Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Luật Đất đai năm 1987, thì việc giao đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng vào mục đích nông nghiệp có thời hạn là phù hợp. Luật Đất đai năm 1987 chưa quy định chế độ thuê đất.

  Đối với diện tích 19,3ha, UBND huyện Tiên Lãng giao (bổ sung) cho ông Vươn tại Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9-4-1997, thời hạn 14 năm kể từ 4-10-1993 là phù hợp với thực tế sử dụng đất của hộ ông Vươn. Mặt khác, việc làm này cũng là nhằm tạo điều kiện hợp thức hóa hành vi vi phạm hành chính lấn chiếm đất của ông Vươn theo quy định tại điểm a, khoản 11, mục I, Thông tư 278/TT-ĐC ngày 7-3-1997 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/CP ngày 10-1-1997 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 1993.

  Cùng với đó, đây là diện tích đất bãi bồi ngoài đê biển sử dụng vào mục đích NTTS, không thuộc quỹ đất nông nghiệp giao ổn định cho hộ gia đình cá nhân theo Nghị định số 64/1993/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ. Ông Vươn là người có hộ khẩu thường trú tại xã Bắc Hưng đã được UBND xã Bắc Hưng giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại nơi sinh sống và cư trú. Không thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài có thời hạn 20 năm tại xã Vinh Quang. Khi hết thời hạn giao đất thì UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất số 461/QĐ-UB ngày 7-4-2009 là phù hợp với khoản 10 điều 38; điều 80 Luật Đất đai năm 2003.

  Việc ông Vươn khiếu nại quyết định hành chính của UBND huyện Tiên Lãng đã được TAND thành phố Hải Phòng giải quyết tại quyết định đình chỉ số 02/2010HCPT-QĐ ngày 22-4-2010 Bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng có hiệu lực pháp luật là căn cứ để UBND huyện Tiên Lãng thi hành. Việc ông Vươn được huyện Tiên Lãng giao đất tại xã Vinh Quang để NTTS theo Luật Đất đai năm 1987, nay hết thời hạn sử dụng, nếu ông Vươn tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để UBND huyện Tiên Lãng cho thuê đất.

  Bên cạnh đó, địa điểm đất thu hồi là khu vực đã được UBND thành phố phê duyệt Dự án Đê quai lấn biển theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố. Việc tiếp tục cho thuê đất để sử dụng vào mục đích NTTS cần phải xem xét trên cơ sở phù hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Ngoài ra, ông Vươn cố tình không chấp hành việc bàn giao đất đã hết hạn thu hồi để làm lại các thủ tục theo quy định của pháp luật mặc dù UBND huyện Tiên Lãng đã nhiều lần làm việc, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục. Trong khi đó, đa số các trường hợp được giao đất sử dụng vào mục đích NTTS tương tự, sau khi hết thời hạn sử dụng đất đã chấp hành nghiêm túc quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Hành vi của ông Vươn đã gây bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương.

  “Theo đó, việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành là cần thiết, đúng quy định của pháp luật để nhanh chóng ổn định tình hình địa phương và tăng cường kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, phù hợp với quy định tại Điều 39 Luật Đất đai năm 2003 và đã được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ” - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền khẳng định.

  NHÓM PV
  http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/VanDeDuLuanQuanTam/2012/1/14/21742/

  Về việc thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng: Đầy đủ cơ sở pháp lý

  Báo ANHP trên các số ra ngày 6 và 9-1-2012 đã đưa tin về vụ nổ súng chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vinh Quang - Tiên Lãng. Xung quanh vụ việc này, có ý kiến cho rằng Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng là thiếu cơ sở pháp lý, dẫn tới sự phản ứng, chống đối quyết liệt của những đối tượng bị thu hồi. Để bạn đọc có thêm thông tin, Báo ANHP xin trở lại vụ việc dưới góc độ của Luật Đất đai năm 2003.

  Trước hết, cần phải khẳng định rằng Quyết định số 461/QĐ-UB ngày 7-4-2009 của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi diện tích đất giao nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn sử dụng đất đối với ông Đoàn Văn Vươn, sinh năm 1963, ở Bắc Hưng, Tiên Lãng, là hoàn toàn có căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Bởi theo Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9-4-1997 của UBND huyện Tiên Lãng về việc giao cho ông Vươn 19,3 ha đất bãi bồi ven biển thuộc địa phận xã Vinh Quang - Tiên Lãng, thì thời thời hạn mà ông Vươn được sử dụng diện tích đất trên để nuôi trồng thủy sản chỉ đến ngày 4-10-2007. Nhưng ông Vươn đã khiếu nại Quyết định số 461/QĐ-UB ngày 7-4-2009 của UBND huyện Tiên Lãng và ngày 19-6-2009, UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành Quyết định số 1237 về việc giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất đối với ông Vươn. Sau đó ông Vươn tiếp tục khởi kiện ra tòa ở hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm vì cho rằng theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật Đất đai năm 2003, thì thời hạn mà ông được giao sử dụng diện tích 19,3 héc ta đất bãi bồi thuộc địa phận xã Vinh Quang - Tiên Lãng phải là 20 năm.

  Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, tại khoản 1 điều 70 Luật Đất đai năm 2003 đã quy định rõ: "Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba héc ta với mỗi loại đất". Và tại khoản 2 điều 67 Luật Đất đai năm 2003 cũng quy định cụ thể: "thời hạn sử dụng đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức do được giao trước ngày 1-9-1999, bằng một phần hai thời hạn quy định tại khoản 1 điều 67, sau đó phải chuyển sang thuê đất".

  Như vậy, ông Vươn đã được giao đất quá hạn mức trước ngày 1-9-1999 và thời hạn mà ông Vươn được giao sử dụng 19,3 héc ta đầm chỉ là 10 năm (bằng một phần hai thời hạn quy định tại khoản 1 điều 67 Luật Đất đai năm 2003, tức đến tháng 4-2007), nên đến ngày 7-4-2009, UBND huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định thu hồi đất số 461/QĐ-UB như đã nêu trên (do ông Vươn không làm thủ tục xin thuê đất được giao sử dụng đã hết thời hạn và cũng không được gia hạn giao đất) là hoàn toàn có cơ sở.

  Tại khoản 10 điều 38 Luật Đất đai năm 2003 đã quy định nhà nước có quyền thu hồi đất trong trường hợp: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn". Và theo quy định tại khoản 1 điều 43 Luật Đất đai năm 2003, thì Nhà nước khi thu hồi đất cũng không phải bồi thường về đất trong các trường hợp: "người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước", hoặc "Đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn"…

  Trong khi đó, tại khoản 2 điều 44 Luật đất đai năm 2003 cũng quy định: "Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư…" nên việc UBND huyện Tiên Lãng đã ra quyết định thu hồi đất số 461/QĐ-UB ngày 7-4-2009 đối với ông Đoàn Văn Vươn như nêu trên là đúng thẩm quyền. Điều này cũng có nghĩa, do ông Vươn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật, nên việc UBND huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định số 3307/QĐ-UB ngày 24-11-2011 "về việc cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vươn", là đúng thẩm quyền. Việc ông Vươn và một số đối tượng có liên quan đã cố tình chống đối, nổ súng vào lực lượng chức năng trong khi làm nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cần sớm được làm rõ, xử lý nghiêm để giữ gìn kỷ cương trong quản lý đất đai thuộc sở hữu Nhà nước.

  PHẠM THẾ
  http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/VanDeDuLuanQuanTam/2012/1/11/21723/

  Vụ nổ súng chống người thi hành công vụ nghiêm trọng ở Tiên Lãng: Hung thủ nổ súng khai gì tại cơ quan điều tra?

  Như ANHP đã đưa tin, ngày 5-1-2012, tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm. 18h30’ ngày 7-1, đối tượng nổ súng chống người thi hành công vụ đã ra đầu thú. Hung thủ là Đoàn Văn Quý, em trai Đoàn Văn Vươn - người đứng ra thuê đầm.


  Đoàn Văn Quý ký biên bản ghi lời khai

  Cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất

  Ngày 9-4-1997, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 220/QĐ-UB giao cho ông Đoàn Văn Vươn, sinh 1963, ở Bắc Hưng, Tiên Lãng, 19,3ha đất bãi bồi ven biển thuộc địa phận xã Vinh Quang, thời hạn sử dụng đến 4-10-2007. Ngày 7-4-2009, UBND huyện ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất giao nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn sử dụng đối với ông Vươn. Ông Vươn khiếu nại các quyết định thu hồi của UBND huyện Tiên Lãng. Ngày 19-6-2009, UBND huyện ban hành Quyết định số 1237/QĐ-CTUBND về việc giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất đối với ông Vươn.

  Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện, ông Vươn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Ngày 27-10-2010, TAND huyện Tiên Lãng có mở phiên tòa xét xử sơ thẩm số 01/2010/HCST, theo đó bác đơn khởi kiện của ông Vươn và giữ nguyên quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Ông Vươn có kháng cáo bản án sơ thẩm. Tòa án hành chính TAND TP đã thụ lý hồ sơ.

  Ngày 22-4-2010, TAND TP có Quyết định số 02/2010/HCPT-QĐ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính, quyết định “Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2010/HCST ngày 27-1-2010 của TAND huyện Tiên Lãng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này”. Sau khi TAND TP có Quyết định trên, từ ngày 20-8-2010 đến 10-6-2011, UBND huyện Tiên Lãng đã gửi 3 thông báo và tổ chức 5 lần làm việc với ông Vươn.

  Tất cả các thông báo, các buổi làm việc với ông Vươn, UBND huyện yêu cầu ông Vươn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích giao nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn sử dụng, bàn giao diện tích đất bị thu hồi cho nhà nước. Nếu ông Vươn có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì làm các thủ tục để đề nghị thuê lại đất theo quy định hiện hành, nhưng ông Vươn cố tình không chấp hành.

  Trường hợp ông Vũ Văn Luân, ở xã Hùng Thắng, thuê 17,5ha đầm ở xã Vinh Quang, thời hạn sử dụng đến hết tháng 3-2004. Ngày 10-12-2004, UBND huyện Tiên Lãng đã ra quyết định thu hồi.

  Do việc Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân cố tình không thực hiện các quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng sau khi đã có các cấp giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật và vẫn sử dụng hàng chục héc ta đất nuôi trồng thủy sản nhưng không nộp nghĩa vụ tài chính, gây bức xúc trong nhân dân và tạo ra tiền lệ xấu cho các chủ đầm khác không chấp hành các quyết định khi nhà nước thu hồi đất.

  Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân.

  Tổ chức chống người thi hành công vụ

  7h30’ngày 5-1-2012, đoàn công tác của huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế giải toả khu đầm Đồng Nam, Cống Rộc, thuộc thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang, do Đoàn Văn Vươn, ở xã Bắc Hưng thuê. Khi đoàn công tác tiếp cận hàng rào tre dóc chắn đường vào nhà của Đoàn Văn Quý ở khu đầm trên thì có một tiếng nổ ngay dưới chân hàng rào làm tung đất đá, kèm theo một bình ga lớn tung lên rơi xuống đầm. Vụ nổ không làm ai trong đoàn cưỡng chế bị thương.

  Khi đoàn công tác tiếp cận với hàng rào thứ hai cách đó khoảng 20m thì Đoàn Văn Quý cùng hai đối tượng khác nấp trên tầng hai của ngôi nhà dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 4 phát làm 7 cán bộ chiến sĩ bị thương (thượng tá Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện; đại úy Vũ Anh Tuấn, Đội phó Đội CSĐT TP về ma túy; thiếu tá Đào Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế; trung sĩ Nguyễn Văn Phong và trung sĩ Đỗ Xuân Trường, trinh sát Đội CSĐT TP về ma túy; đồng chí Lê Văn Ghi và Hoàng Trung Dũng, BCH QS huyện Tiên Lãng).

  Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với CAH Tiên Lãng và các lực lượng chức năng tại địa phương tiến hành các mũi tiến công, bủa vây truy bắt các đối tượng, nhưng chúng đã nhanh chân tẩu thoát. Tiếp đó, lực lượng phối hợp đã chiếm lĩnh được toàn bộ khu đầm và bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.


  Hai anh em Vươn (trái), Quý

  Đến 16h cùng ngày, cơ quan công an đã tạm giữ 4 đối tượng có biểu hiện chống đối, liên quan để phục vụ công tác điều tra, gồm: Đoàn Văn Sịnh (anh cả của Đoàn Văn Quý), sinh 1957, ở xã Đông Hưng; Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ của Quý), sinh 1982, ở xã Vinh Quang; Đoàn Văn Vệ, sinh 1974, ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng; Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn). Ngày 6-1, cơ quan điều tra đã bắt giữ Đoàn Văn Vươn, đồng thời làm rõ vai trò chủ mưu của y gây ra vụ bắn người, chống đối trên.

  Các đối tượng bỏ trốn gồm: Đoàn Văn Quý, sinh 1966, ở xã Bắc Hưng; Đoàn Văn Thoại (em ruột Đoàn Văn Quý), sinh 1969, ở cùng xã Bắc Hưng và Phạm Thái (em vợ của Đoàn Văn Quý), sinh 1969, ở Lỗ Trường, Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình.


  4 đối tượng cùng bàn bạc chống người thi hành công vụ

  Đến 18h30 ngày 7-1, Đoàn Văn Quý được vận động đã ra đầu thú. Tại trụ sở công an, bước đầu Quý và các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Trước Quyết định cưỡng chế thu hồi diện tích đầm của UBND huyện Tiên Lãng, anh em Quý, Vươn và một số đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất hành động chống đối.

  Trong các ngày 2, 3 và 4-1-2012, Vươn, Quý, Sịnh, Thoại, Báu và Thương tập trung làm hàng rào tre dóc chắn đường. Đồng thời chúng còn chuẩn bị các chất nổ, cháy, gồm: 2 bình gas, 2 gói thuốc nổ (mỗi gói kèm theo 4 kíp nổ), bình ắc quy, xăng, vận chuyển nhiều rơm dạ chất trên các lối đi và xung quanh nhà để đốt.


  Tang vật vụ án

  Riêng Quý mua sẵn 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và một số đạn của một đối tượng nhằm tấn công lại lực lượng cưỡng chế. Tiếp đó, Đoàn Văn Sịnh bày cho cả nhóm cách làm hố đặt bình gas, rải đá, phủ rơm, tưới xăng để đốt và dùng đá ném khi lực lượng cưỡng chế đến khu đầm. Tối 4-1, Vươn và Quý yêu cầu phụ nữ và trẻ em trong gia đình tạm lánh về nhà Đoàn Văn Thoại. Ở lại đầm có Quý, Thoại và Thái, còn Vươn sẽ ở ngoài khu vực đầm để chỉ đạo.

  Sau khi dùng ắc quy kích nổ bình gas và nổ súng vào các chiến sĩ công an và quân sự huyện, Quý, Thoại và Thái xuống một thuyền nhỏ, mạnh ai nấy bơi qua khu rừng ngập mặn lẩn trốn. Trên đường chạy trốn, Quý cầm theo hai khẩu súng là phương tiện gây án, sau đó ném xuống vùng cửa sông Hoá để phi tang.

  Cơ quan CSĐT CATP ra quyết định khởi tố vụ án giết người; chống người thi hành công vụ và đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi Đoàn Văn Thoại, Phạm Thái sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

  PV

  http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/AnNinhXaHoi/2012/1/9/21705/

  Lập đoàn giám sát vụ cưỡng chế đất Hải Phòng

  Tại cuộc họp sáng 18/1, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã thống nhất lập đoàn giám sát để tìm hiểu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quy trình giao, thu hồi đất, thực hiện cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

  Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng hệ thống chính trị địa phương, bao gồm cả Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở đã không phát hiện sớm những bức xúc của người dân về cách hành xử của chính quyền.

  Ngoài ra, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng về vụ cưỡng chế lại sao chép các tài liệu từ chính quyền, không phản ánh được đa chiều nguyện vọng của người dân.

  Tại cuộc họp sáng 18/1, một số ý kiến băn khoăn về cách làm của huyện Tiên Lãng từ khâu giao đất đến thu hồi, cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng như các hộ dân khác. Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền là anh em ruột với Chủ tịch xã Vinh Quang Lê Văn Liêm - nơi có đầm thủy sản bị thu hồi khiến nhiều ý kiến đề cập tới tính khách quan của quyết định thu hồi và cưỡng chế thu hồi...

  Trao đổi với VnExpress.net, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, các ý kiến thống nhất nhận định vụ việc không còn là chuyện riêng của Tiên Lãng hay Hải Phòng mà là mối quan tâm chung của cả nước. Vì vậy, cần lập đoàn giám sát tại địa phương.

  Theo ông Kim, đoàn sẽ làm rõ nhiều nội dung. Hành vi nổ súng, chống người thi hành công vụ của gia đình ông Vươn là sai, song Mặt trận Tổ quốc sẽ xem xét và cho ý kiến về các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ. Đặc biệt, đoàn sẽ dành thời gian để tìm hiểu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quy trình giao, sử dụng cho đến thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng.

  Đối với việc cưỡng chế thu hồi đầm thủy sản ngày 5/1, ông Kim cho rằng, việc này có dấu hiệu áp đặt không khác gì cưỡng đoạt, thiếu coi trọng quyền lợi người dân trong khi họ đã bỏ công sức, sinh mạng để gây dựng. "Vì sao cưỡng chế mà lại huy động cả lực lượng quân đội? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đề nghị Chính phủ sớm thanh tra toàn diện, xử lý nhanh và trả lời gấp cho dư luận xã hội", ông Kim nói và cho biết thêm, việc huy động quân đội ở vụ cưỡng chế này có dấu hiệu vi hiến.

  Trước đó ngày 5/1, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương. Vụ nổ súng không chỉ tồi tệ nhất trong lịch sử cưỡng chế ở Hải Phòng mà còn làm chấn động dư luận cả nước.

  Ngày 10/1, 4 bị can gồm Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được toại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

  Tuy nhiên, bên cạnh việc vi phạm pháp luật của người dân, nhiều vấn đề cũng đã được đặt ra như tính pháp lý của quyết định thu hồi đất khai hoang, thẩm phán ký vào thỏa thuận rút đơn kiện, chính quyền phá hủy nhà ông Đoàn Văn Vươn ngoài khu vực cưỡng chế .

  Nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định, quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng với gia đình ông Vươn vừa trái luật vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân. Và ông cho biết, sẵn sàng đối chất với huyện Tiên Lãng về vấn đề này.

  Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch UBND Hải Phòng kiểm tra làm rõ trách nhiệm vụ cưỡng chế đất. Bộ Công an, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã vào cuộc.

  Nguyễn Hưng
  http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/lap-doan-giam-sat-vu-cuong-che-dat-hai-phong/

  Ông Đặng Hùng Võ: 'Tôi sẵn sàng đối chất về vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng'

  Ngay sau khi UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định quyết định thu hồi đất của ông Vươn đúng luật, ngày 13/1 GS Đặng Hùng Võ cho biết sẵn sàng đối chất với địa phương để làm rõ sai phạm.

  Chiều 12/1, một tuần sau vụ nổ súng bắn trọng thương 6 cảnh sát, bộ đội tham gia cưỡng chế đầm tôm ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền tái khẳng định việc giao và thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đúng quy định, chiểu theo Luật đất đai năm 1987. Theo ông Hiền thời điểm giao đất cho người dân (4/10/1993) là trước ngày Luật đất đai 1993 có hiệu lực (15/10/1993).

  Dù các phóng viên liên tiếp đề nghị UBND huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng lý giải tại sao giao đất bổ sung cho người dân năm 1997, thời hạn vẫn chỉ là 14 năm, tính từ năm 1993, nhưng các lãnh đạo huyện và thành phố có mặt tại buổi họp không ai lên tiếng.

  Sáng 13/1, trao đổi với VnExpress.net, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ cho biết, Luật đất đai năm 1993 là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước vào thời điểm đó. Luật này quy định thời hạn giao đất là 20 năm, còn Luật đất đai 1987 không quy định thời hạn này.

  Vì vậy, theo ông Võ, nếu UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho người dân 10 ngày trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực thì sau đó cần phải điều chỉnh thời hạn giao đất lên 20 năm như luật định. Còn việc giao đất năm 1997 và đến năm 2007 quyết định thu hồi là sai. “Huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng không trả lời về việc này có nghĩa là họ đã sai”, ông Võ nhấn mạnh.

  Cũng theo nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, cái sai nữa của UBND huyện Tiên Lãng là hành vi thu hồi do hết hạn nhưng lại không căn cứ vào khoản 10, điều 38 Luật đất đai. Bởi khi hết hạn giao đất nhưng người dân khai thác có hiệu quả và Nhà nước không có dự án cần thu hồi thì người dân đương nhiên tiếp tục được kéo dài thời gian giao đất.

  “Chắc chắn là UBND Hải Phòng và Bộ Tài nguyên Môi trường phải đưa ra ý kiến. Nhiệm vụ của Bộ là quản lý nhà nước về đất đai nên chuyện tày đình thế này thì Bộ đương nhiên phải vào cuộc chứ không thể đứng ngoài”, GS Đặng Hùng Võ nói thêm.

  Trước việc UBND huyện Tiên Lãng luôn khẳng định việc giao và thu hồi đất là đúng, GS Đặng Hùng Võ cho biết: “Tôi sẵn sàng đối chất với huyện Tiên Lãng. Chuyện này quá đơn giản, nhưng trước hết UBND Hải Phòng phải có ý kiến đã. UBND huyện Tiên Lãng đã sai về thời hạn thì sẽ kéo theo những cái sai khác”.

  Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng báo cáo ngay về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

  Trước đó, ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng.

  Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được toại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

  Trả lời Pháp luật TP HCM, ông Phạm Văn Tỉnh, Phó chánh thanh tra Tổng cục quản lý đất đai cho biết, chính quyền thu hồi đất mà không bồi thường, hỗ trợ cho ông Vươn là chưa hợp lý. Theo luật, đất được giao mà thu hồi trước thời hạn thì người sử dụng đất được bồi thường đối với đất và tài sản trên đất trên cơ sở tính giá trị còn lại. Nếu thu hồi đất này đúng thời hạn thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ với công trình trên đất như nhà trông coi nơi nuôi trồng thủy sản, cống dẫn nước, bờ bao…

  Theo ông Tỉnh, cần giao lại đất cho hộ gia đình ông Vươn và đảm bảo đúng theo hạn mức do pháp luật quy định. Số diện tích còn lại, địa phương cho gia đình ông Vươn thuê hết hoặc chỉ cho thuê một phần. Nếu chỉ cho thuê một phần thì phần còn lại địa phương thu hồi rồi có thể đưa ra đấu thầu. Phần đưa ra đấu thầu, gia đình ông Vươn cũng được tham gia đấu thầu bình đẳng như những hộ dân khác trong khu vực.

  Tiến Dũng

  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/toi-san-sang-doi-chat-ve-vu-cuong-che-dat-o-hai-phong/

  Không thích chửi nhau viết:
  Hi hi!!!! Lâu lâu vì bận kiếm cơm, không vô danluan tám với các cụ. Mong các cụ đại xá!
  Về vụ Tiên Lãng, các PV Tuổi trẻ, PL TPHCM, Lao động, Thanh Niên.... đều chả am tường pháp luật về đất đai, viết linh tinh, tào lao.
  Đến vị GS, nguyên Thứ trưởng cũng lý sự ko đúng luật là sao nhỉ?
  Ở danluan có nhiều bài về vụ TL. Tôi ko có time trao đổi ở hết các topic. Vậy tôi chọn topic có cụ Đặng Hùng Võ này. Nếu cụ Đặng Hùng Võ đọc danluan thì tôi mong cụ lập nick để chúng ta tranh luận. Tôi rất mong các PV Tuổi trẻ, PL TPHCM,Lao động.... hay bất cứ ai vô đây tranh luận. Nhưng tôi xin nói trước: Phạm vi tranh luận nên gói vào các việc trình tự, quy trình giao, cho thuê đất, thu hồi đất là đúng hay sai theo quy định của pháp luật... chứ không nên thảo luạn ra ngoài. Ví dụ như Luật đất đai có phù hợp hay ko? Có nên cho tư hữu đất hay ko hay chế độ CS có phù hợp hay ko.... Những ý kiến đi ra ngoài phạm vi topic, tôi xin phép coi là lạc đề (spam) và miễn cho tôi hồi âm.

  Đúng sai dựa vào văn bản thì KTCN cứ nêu ra, ở đây không mấy ai ôm văn bản đầy đủ để tranh luận đâu nhưng cho dù đúng hay sai; tớ vẫn khẳng định rằng các sự việc đối phó, ứng xử, trình tự giải quyết ... của UBND Huyện TL là láo lếu , lạm quyền, sai từ nguyên tắc ứng xử cho đến những lời phát biểu vô cảm, thiếu tinh thần công bộc .

  Vậy thì bước đầu, tớ đề nghị KTCN đưa ra các văn bản luật, sau đó chứng minh là UBND Huyện TL đã thi hành đúng, sau đó chúng ta chiến đấu nhé .

  À; đấy mới là bàn về đúng sai của áp dụng luật, quy định .

  Còn xét riêng về mặt tác động và người làm chính trị; lãnh đạo giờ này phải làm sao để hàng triệu hộ dân đang được giao cấp đất không đứng về phía gia đình anh Vươn khi hạn định thu hồi cũng đang đến dần .

  Bất cứ quyết định hành chánh nào bênh vực việc làm của huyện TL trong vụ này sẽ đẩy nông dân về phía gia đình anh Vươn.

  Cho nên dù theo luật có đúng chăng nữa, 1 người lãnh đạo cũng phải cân nhắc để có những quyết định chính trị hợp lòng dân lúc này .

  Tớ đưa lên đây 1 tấm hình như 1 sự nhắn nhủ , đây là 1 vụ tranh chấp đất đai cách nhà tớ có 10 km thôi và cách nay hơn 20 năm, thông tin có thể gúc và để thấy cái khôn khéo của người làm chính trị cũng như cách ứng xử ở Tây phương :

  http://en.wikipedia.org/wiki/Oka_Crisis

  Hi hi!!!! Lâu lâu vì bận kiếm cơm, không vô danluan tám với các cụ. Mong các cụ đại xá!
  Về vụ Tiên Lãng, các PV Tuổi trẻ, PL TPHCM, Lao động, Thanh Niên.... đều chả am tường pháp luật về đất đai, viết linh tinh, tào lao.
  Đến vị GS, nguyên Thứ trưởng cũng lý sự ko đúng luật là sao nhỉ?
  Ở danluan có nhiều bài về vụ TL. Tôi ko có time trao đổi ở hết các topic. Vậy tôi chọn topic có cụ Đặng Hùng Võ này. Nếu cụ Đặng Hùng Võ đọc danluan thì tôi mong cụ lập nick để chúng ta tranh luận. Tôi rất mong các PV Tuổi trẻ, PL TPHCM,Lao động.... hay bất cứ ai vô đây tranh luận. Nhưng tôi xin nói trước: Phạm vi tranh luận nên gói vào các việc trình tự, quy trình giao, cho thuê đất, thu hồi đất là đúng hay sai theo quy định của pháp luật... chứ không nên thảo luạn ra ngoài. Ví dụ như Luật đất đai có phù hợp hay ko? Có nên cho tư hữu đất hay ko hay chế độ CS có phù hợp hay ko.... Những ý kiến đi ra ngoài phạm vi topic, tôi xin phép coi là lạc đề (spam) và miễn cho tôi hồi âm.

  Luật Pháp VN có quá nhiều kẻ hở nhưng nó chỉ dành cho kẻ có chức có quyền còn đối với dân đen thấp cổ bé họng thì khôgn có 1 khe hở
  1/ Lấy đất lại rồi mới giao: xin hỏi 1 quá trình SX có dừng lại được không thưa các ông làm luật? sao khi gần hết hạn không tiến hành luôn đi để đến ngày đó rồi bàn giao cho người khác hay tiếp tục. Giả dụ thời điểm bàn giao là nằm giữa mùa vụ thì có phải là phải mất 01 mùa vụ mà khonglàm gì à? --> quá lãng phí thưa các ông.
  2/ Nói là ông Vuơn làm lợi cho cá nhân: xin thưa ai nói được câu này tôi xin khâm phục, đầu chỉ dùng để làm gì vậy? dân giàu thì nước như thế nào?
  Đọc và suy ngâm vụnày + kinh nghiệm thực tế: nếu thu hồi thì không bao giờ giao lại cho ông Vuơn, sự quyết tâm cao dộ cảu chính quyền Tiên Lãng không phải là không có động cơ thậm chí là động cơ rất lớn mới ra tay đối với người dân 1 cách quyết tâm như thế.
  Cáốgnai của ông Vươn là khi đã có thu nhập thì không chịu chia cho chính quyền Tiên Lãng để mấy ông mới nói là làm lợi cá nhân chứ những người lãnh đạo TIên lãng không có miêng nào cả.
  Suy cho cùng là chính quyền ép dân làm liều, ép dân đi vào cửa tử thì họ mới như vậy. Mười mấy ănm khổ cự, hy sinh thì không ai nhòm ngó, không ai trong chính quỳen tạo điều kiện nhưng khi đã có chút ít lợi nhuận thì mấy ông chính quyền nhòm ngó đòi chia chác ngay
  Có cái hay của mấy quan là " đói không ngó chứ có lợi thì phải chia" hay " sống chết thì mặc bây" miễn sao quan có tiền bỏ túi là được

  Hải Phòng họp báo vụ cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng

  TT - Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều tối 12-1 các cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp báo kéo dài gần hai giờ về vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

  Tuy nhiên, cuộc họp báo vẫn chưa làm thỏa mãn những vấn đề dư luận đặt ra.

  Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an TP Hải Phòng Vũ Sỹ Hưng cho biết sau khi bị bắt và bị khởi tố, chủ đầm Đoàn Văn Vươn cùng các bị can khác đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

  Giao bổ sung để hợp thức hóa lấn chiếm?

  Trả lời câu hỏi báo chí xung quanh quyết định giao đất và thu hồi đất của UBND huyện đã đúng quy định của Luật đất đai, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền vẫn khẳng định việc giao đất cho các hộ nuôi trồng thủy sản dưới 20 năm là đúng quy định Luật đất đai và theo đề nghị của ông Vươn. Do hết thời hạn giao nên các hộ phải giao trả cho UBND huyện để UBND huyện cho thuê. Lý giải về việc tại sao có hai quyết định giao đất, ông Hiền nói rằng lúc đầu (năm 1993) huyện chỉ giao 21ha, nhưng trong quá trình khai thác ông Vươn lấn chiếm thêm 19,3ha nữa. Vì vậy, UBND huyện đã hợp thức hóa 19,3ha bằng quyết định giao đất bổ sung (quyết định ký năm 1997, nhưng tính thời điểm giao đất từ năm 1993 - PV).

  Theo ông Bùi Quang Sản - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định giao đất cho công dân để nuôi trồng thủy sản vào thời điểm 4-10-1993. Trong khi Luật đất đai 1993 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-10-1993, như vậy quyết định giao đất này phải áp dụng theo Luật đất đai 1987 chứ không phải Luật đất đai 1993. Quyết định giao đất và thu hồi đất là đúng và phù hợp. Huyện Tiên Lãng đã khẳng định đây không phải là đất nông nghiệp, nên quan niệm phải giao đất 20 năm là không đúng. “Hơn nữa, quy định phải giao đất cho người địa phương, trong khi ông Vươn không phải ở xã Vinh Quang (ông ở xã Bắc Hưng). Huyện Tiên Lãng còn thu hồi muộn vì đúng ra đã hết hạn từ lâu” - ông Sản nói. Nhưng khi phóng viên đặt vấn đề rằng đây là giao đất nuôi trồng thủy sản nên thời hạn phải là 20 năm, ông Sản không trả lời thẳng mà nói: “Huyện có thẩm quyền giao đất cho các tổ chức, cá nhân, trong đất nông nghiệp có đất trồng cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản”.

  Tòa gửi văn bản trả lời nhầm đối tượng?

  Tham gia cuộc họp báo, phó chánh án TAND TP Hải Phòng Phạm Văn Phích cung cấp một thông tin làm nhiều phóng viên ngỡ ngàng: thẩm phán Ngô Văn Anh lẽ ra phải gửi văn bản trả lời ông Vũ Văn Luân thì văn bản này lại được gửi cho ông Đoàn Văn Vươn. “Đây là sai sót của thẩm phán Ngô Văn Anh. Thẩm phán Ngô Văn Anh đã kiểm điểm về sự việc này” - ông Phích cho hay.

  Theo thông tin ông Phích cung cấp, tại thời điểm đó cả ông Luân và ông Vươn đều có đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Thẩm phán Ngô Văn Anh được giao thụ lý vụ ông Vũ Văn Luân, thẩm phán Cao Thành Ngọc thụ lý vụ ông Đoàn Văn Vươn. Trong hai vụ này thì chỉ vụ ông Vũ Văn Luân được lập biên bản thỏa thuận. Sau đó, khi ông Luân có đơn khiếu nại thì ông Ngô Văn Anh (lúc này là chánh tòa hành chính) có văn bản trả lời nhưng lại trả lời ông Vươn.

  Phóng viên tiếp tục chất vấn ông Phích rằng mặc dù hai vụ kiện khác nhau nhưng bản chất chỉ là một, việc thẩm phán cho lập biên bản thỏa thuận đã khiến người dân hiểu nhầm là đã được tòa giải quyết. Ông Phích nói rằng mặc dù trả lời nhầm nhưng bản chất vụ việc không thay đổi. “Tòa mà xử phúc thẩm thì cũng sẽ tuyên như án sơ thẩm thôi” - ông Phích khẳng định.

  Khi phóng viên hỏi vấn đề dư luận đang rất quan tâm là liệu UBND huyện có cưỡng chế nhầm vị trí đất và tháo dỡ ngôi nhà của ông Vươn? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông Lê Văn Hiền cho biết hai căn nhà trên phần đất được cho là cưỡng chế nhầm sở dĩ đã bị tháo dỡ (thực tế đã bị đánh sập hoàn toàn - PV) là do khi cưỡng chế các đối tượng gây án đã ẩn nấp trong đó. Ông Hiền giải thích rằng sau khi cưỡng chế, chính quyền không để người nhà ông Vươn vào sản xuất phần diện tích 21ha chưa bị cưỡng chế và ngăn cản phóng viên tác nghiệp là do sợ còn sót mìn do các đối tượng gây án cài trước đó.

  VIẾT THẮNG - LÊ KIÊN

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/473820/Hai-Phong-hop-bao-vu-cuong-che-dat-dai-tai-Tien-Lang.html

  Cướp đất của dân thì đem cả bộ đội, CSCĐ, còn khi tàu của Trung quốc xâm phạm hải phận miền trung, đánh giết ngư dân của ta thì chẳng thấy bóng dáng quân đội và công an đâu. Phải chăng quân đội nhân dân là để đàn áp nhân dân, công an nhân dân là để đi cướp của dân? Ngoài thầy Võ ra, chưa thấy quan chức nào lên tiếng, cũng chưa thấy luật sư nào lên tiếng. Hay là cứ để tiếng súng chống đối lên tiếng vì "tức nước vỡ bờ" hay sao? Đất đầm ven biển bỏ không bao nhiêu năm, người ta bỏ công sức ra đào đắp, nay thấy hái ra tiền thì cướp. Cái kiểu người trong một nước mà bóc lột lẫn của nhau, ăn quẩn của nhau thì đất nước không giàu lên được. Chính quyền huyện phải tìm cách làm giầu chứ đừng cướp của người này làm giầu cho người khác. Cách làm giầu thì dốt, nhưng kiểu cướp và thủ đoạn, mưu mẹo thì quá siêu. Tại sao người ta phải bàn giao cho huyện rồi mới được tái thuê? Đây là một thủ đoạn tráo trở, lật lọng của bọn chính quyền lưu manh. Ông Vươn đã để lại bài học cho bọn cường hào mới. MOng pháp luật của nước CHXHCN VN học lại bài học của thực dân Pháp xử vụ án cướp đất đồng Nọc Nạn ở Nam Bộ. Chẳnt lẽ chính quyền này dã man và bất nhân hơn cả bọn thực dân hay sao?

  'Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế'

  Sau khi xảy ra vụ nổ súng, ngôi nhà 2 tầng của gia đình Đoàn Văn Vươn đã bị kéo sập. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), có thể vị trí nhà nằm trong diện tích 21 ha chưa bị cưỡng chế.

  Theo UBND huyện Tiên Lãng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn được giao 40,3 ha đầm, khi hết thời hạn giao đất, huyện sẽ làm thủ tục thu hồi cả 40,3 ha. Ngày 5/1, UBND huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi 19,3 ha đầm theo quyết định do Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền ký ngày 24/11/2011. Quyết định không nêu việc cưỡng chế thu hồi 21 ha đất còn lại trong khu đầm được huyện giao cho ông Vươn từ năm 1993.

  Sau vụ nổ súng căn nhà hai tầng của gia đình ông Vươn đã bị đập bỏ. Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết, sau vụ cưỡng chế, xã đã quản lý khu đầm.


  Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng sáng 5/1. Ảnh: Pháp luật TP HCM

  Khi được hỏi căn nhà bị sập có nằm trong phần diện tích bị cưỡng chế không, ông Liêm nói: "Có thể vị trí nhà bị sập nằm trong phần diện tích 21 ha chưa bị cưỡng chế nhưng đây là địa điểm xảy ra vụ án. Gia đình ông Vươn vẫn có thể vào khu vực chưa bị cưỡng chế".

  Không còn nhà, chị Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Thương cùng các con tá túc ở nhà bà Trần Thị Mịn. Bà Mịn là vợ của một trong hai người đang lẩn trốn - Đoàn Văn Thoại.

  Mượn chiếc áo da to sụ để mặc chống rét, bà Thương (vợ ông Vươn) cho biết, đêm trước vụ cưỡng chế, sau khi ăn cơm tối bà đưa các con về nhà thím Mịn để yên tâm học hành. Chị Hiền cùng hai con nhỏ cũng đi cùng. "Dự định chỉ về một hai hôm nên tôi chỉ mang ít sách vở cho các cháu. Không thể tưởng tượng mọi chuyện lại xảy đến thế này", bà Thương kể.

  Người phụ nữ này cho hay, công việc của bà ở đầm thủy sản chủ yếu lo cho vườn chuối, chăm nom các cháu nhỏ và làm việc vặt. "Giờ chúng tôi như chết đuối giữa dòng, không biết bấu víu vào đâu, không biết lấy gì nuôi con,. Hy vọng chính quyền sớm làm mọi việc sáng tỏ để gia đình có thể tiếp tục được thuê khu đầm làm ăn trả nợ", bà nói.

  Trong khi đó, chị Phạm Thị Hiền (vợ Đoàn Văn Quý - nghi can được cho là trực tiếp nổ súng vào cảnh sát) cho biết, đêm trước khi bị cưỡng chế, khi thấy chồng cùng các anh em trai chuẩn bị vũ khí để đối phó với lực lượng cưỡng chế, chị đã góp ý khuyên bảo. Tuy nhiên, do đây là chuyện quan trọng nên phụ nữ và trẻ em không được can dự nhiều.

  Chị Hiền kể, nhiều năm nay gia đình đã gõ đủ các cửa cơ quan công quyền ở Hải Phòng bằng đủ các loại văn bản, giấy tờ nhưng kết quả như đá ném ao bèo. Công khai phá của anh em, vợ con, họ hàng đối với khu bãi ven sông, cửa biển ở xã Vinh Quang đứng trước nguy cơ mất trắng.

  Trong khi đó, dù mang tiếng được quản lý khu đầm thủy sản màu mỡ, trù phú nhưng bao nhiêu của cải, đất đai, nhà cửa đều đã bán đi hết để đổ đầu tư vào đây, chưa kể đến khoản nợ nhiều tỷ đồng vẫn treo lơ lửng trên đầu.

  "Nguyên nhân dẫn đến hành động như vừa rồi là do gia đình em bị dồn nén quá lâu, quá nhiều. Kế sinh nhai ở đầm tôm, nếu mất nó chúng em không còn gì", người phụ nữ cắn môi, khóc rấm rứt.


  Chị Hiền (trái) và bà Thương (giữa) kể về đêm trước khi xảy ra vụ cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Cũng như bà Thương, trước hôm diễn ra vụ việc sáng 5/1, chị Hiền đưa hai đứa con trai 8 tuổi và 5 tuổi về nhà thím Mịn ngủ. Sáng sớm, sau khi đưa các con đi học, nghe tin cưỡng chế, chị và bà Thương chạy lên. Từ trên đê hai người chứng kiến cảnh cả trăm cảnh sát, bộ đội ồ ạt tiến vào khu đầm. Ngay sau đó, cả hai cùng cháu Quỳnh (học sinh lớp 11, con ông Vươn) cũng bị bắt.

  Người phụ nữ này cho hay, gia đình vẫn hy vọng vào công lý. Vì thế, trước hôm cưỡng chế, ông Vươn đã mang toàn bộ giấy tờ, văn bản tới nhà bạn ở trong xã ngủ. Sáng sớm, khi vụ cưỡng chế diễn ra, ông không có mặt ở khu đầm mà vẫn tới kêu với cơ quan chính quyền, Viện Kiểm sát. Khi tới Viện KSND thành phố thì ông bị bắt.

  Hiện, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Ông Sịnh, Vươn, Quý là anh em ruột, còn Vệ là cháu ruột của 3 người này. Hai người đang bỏ trốn là Đoàn Văn Thoại và Phạm Văn Thái. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

  Ngày 10-11/1, nhiều phóng viên đã liên hệ để có được ý kiến chính thức từ lãnh đạo thành phố về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng khi cưỡng chế ngày 5/1 ở Tiên Lãng. Tuy nhiên, Chánh văn phòng UBND thành phố Phạm Hữu Thư đã từ chối: "Tôi chưa thể trả lời ngay được, phải có lịch. Tôi không nói việc này không quan trọng nhưng thành phố còn nhiều việc quan trọng khác, đâu chỉ có việc này".

  Trước đó, trao đổi với VnExpress trước đó, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh khẳng định, việc cưỡng chế đối với diện tích đầm thủy sản của hộ ông Đoàn Văn Vươn là căn cứ theo quyết định của UBND huyện. Từ năm 2007, khu đất giao cho ông Vươn đã hết hạn, UBND huyện đã 8 lần làm việc yêu cầu ông Vươn bàn giao lại nhưng hộ này nhất quyết không trả. “Ông Vươn luôn chống đối, không chấp hành”, ông Khánh nói.

  Nguyễn Hưng
  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/ngoi-nha-xay-ra-no-sung-co-the-nam-ngoai-dat-cuong-che/

  Tôi gọi GS TS nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT là thầy Đặng Hùng Võ, vì tôi đã học thầy khá nhiều.

  Nhưng tôi yêu quí nhất ở thầy là nụ cười, mà tôi gọi là Nụ cười Chính khách đẹp nhất và duy nhất ở VN. Tất cả các chính khách VN hiện nay xuất hiện trước công chúng, dù trên TV hay ngoài đời đều không cười, đều cau có hay đều cười giả dối! Chỉ có nụ cười tươi tắn của thầy Đặng Hùng Võ của tôi là gây được niềm tin cho công chúng.

  Nhưng thầy Võ không chỉ luôn cười bằn trái tim, thầy cũng hành động bằng nụ cười và trái tim đó: thẳng thắn, trung thực và dũng cảm. Vì thế, thầy đã phải trả giá bằng chính sự nghiệp của mình! Thầy không thể là chính khách cộng sản được!

  Mới được học thầy 2 ngày nữa trong một khoá đào tạo về BĐS ở HN tháng trước, 12/2011, thầy nói về quyền sở hữu chính đáng của dân... nay lại được nghe thầy nói về Luật và chính sách đất đai áp dụng cho trường hợp gia đình anh Vươn và UB"ND" huyện Tiên Lãng, tôi lại như thấy được nụ cười hiền của của thầy, nụ cười gieo niềm tin vào sự công bằng của từng lời Thầy nói.

  Thầy ơi, dù chúng nó có lờ đi hay thậm chí sẽ ngầm hãm hại thầy vì những lời nói khách quan công bằng chính trực đó thì nhân dân và hy vọng cả gia đình anh Vươn cũng sẽ cảm nhận được nụ cười hiền và trái tim của Thầy trong đó.

  Em, học trò của thầy, xin cảm ơn thầy vì điều đó.

  PCT

  Chính quyền có thể hiện sự lưu manh, lật lọng. Đấu lý không được thì đấu súng. Địa phương cũng thế mà trung ương cũng thế. Đã đến lúc người dân phải vùng lên để thể hiện đất nước này do dân làm chủ, dân quyết định vận mệnh của đất nước. Các vị trí thức cần tham gia, làm cho những người cầm súng biết đâu là trái, đau là phải, đứng về phía nào. Ở nông thôn thì cường hào ác bá đang nổi lên, cướp ruộng đất của nông dân là chuyện diễn ra như cơm bữa. Ở thành phố thì bọn cướp ngày đủ loại, loại cướp lớn, cướp nhỏ đã phơi mặt ra rồi. Chức lớn thì cướp lớn, chức nhỏ thì cướp nhỏ. Tự chính quyền tạo ra sự bất ổn thì dân cho chính quyền biết tay. Không thay đổi chính quyền này thì còn nhiều bi kịch diễn ra.

  Thực sự thì tớ thương và phục anh Vươn này nhưng một số người vì thương hay vì lý do nào đó mà cứ bơm lên đâm ra hơi lố bịch; Thí dụ như chuyện cháu bé 8 tuổi không may bị chết . Đây là 1 việc không may cho cháu bé và gia đình và có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào có con chứ đâu phải vì công ích mà anh ta hy sinh cháu gái . Yếu tố này lẽ ra chỉ cần coi như 1 hoàn cảnh đáng thương chứ không cho vào phần công lao, hy sinh .

  Còn cái ông chánh văn phòng thì tớ cho là thành phần không đáng để lãnh đạo hay chừa mặt ra trả lời vì kém cỏi quá .

  Còn sai đúng thì chỉ xét qua những gì xảy ra , thêm tí thông tin từ báo lề phải cũng đủ cho thấy viẹc làm này sai từ gốc ( Các quyết định hành chánh ) cho đến ngọn ( Xử lý tình huống lúc cưỡng chế ) .

  Góc nhìn đối lập về chủ đầm tôm bị cưỡng chế

  Trong khi người dân xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) coi ông Đoàn Văn Vươn như “người hùng” khai hoang, lấn biển thì UBND huyện lại cho rằng ông Vươn "đắp đê thu lợi cá nhân chứ có ích gì cho xã hội".

  Chiều 10/1, tại khu vực đầm thủy sản ngoài đê xã Vinh Quang, hàng chục người dân vẫn tập trung bàn tán về vụ cưỡng chế đối với hộ ông Đoàn Văn Vươn. Cách triền đê chừng vài trăm mét, đầm thủy sản của gia đình ông Vươn tiêu điều với dấu tích còn sót lại của căn nhà hai tầng bị san phẳng. Nhiều vật dụng lẫn trong đống đổ nát.

  Ánh mắt buồn nhìn sang khu đầm của hàng xóm, chủ đầm Vũ Văn Hiền nói: “Chống người thi hành công vụ là anh Vươn sai rồi. Nhưng trước đó, phải phong cho anh Vươn là người hùng”.

  Là người cùng khai phá vùng đất ven sông cửa biển xã Vinh Quang từ hàng chục năm nay, ông Hiền thấm thía cảnh gia đình ông Vươn đổ mồ hôi công sức, thậm chí cả tính mạng của cô con gái 8 tuổi và một người cháu trên mảnh đất này. “Gia đình anh Vươn đã dám đương đầu với trời đất, thiên tai, làm được việc mà lực lượng thanh niên xung phong không làm được, phải bỏ đi”, ông Hiền nói.

  Người dân ở xã Vinh Quang khi nói về ông Vươn đều khẳng định ông sống hòa nhã, quan tâm tới mọi người. Công trình lấn biển của khu đầm thủy sản, đi đầu là gia đình ông Vươn đã giúp hàng trăm hộ dân xã Vinh Quang không còn phải chạy đôn chạy đáo mỗi mùa mưa bão.

  “Trước đây chưa có khu đồng này thì dân luôn lo vỡ đê. Mùa bão chúng tôi kinh lắm, có bão phải chạy tới mãi xã trong. Có đồng của ông Vươn chúng tôi yên tâm, bão gió chúng tôi không phải chạy”, ông Doãn, người xóm chùa trên nói.

  Còn với ông Phạm Văn Danh, nguyên Bí thư đảng ủy xã Vinh Quang, dù đã 20 năm, ông vẫn không thể nào quên hình ảnh kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vươn tìm đến ông xin được khẩn hoang khu bãi ngoài đê. “Lúc nó xuống xin làm tôi khuyên là không làm được đâu, nhà nước còn không làm được nữa là. Nhưng nó không nghe, cứ quyết làm”, đảng viên 82 tuổi nhớ lại.

  Ông Danh kể, để thực hiện “canh bạc” với trời đất, ông Đoàn Văn Thiểu, bố của Vươn đã phải bán đàn vịt 1.000 con và 20 tấn thóc. Vươn huy động tất cả anh chị em cùng bà con, làng xóm cùng tiến ra vùng biển hoang... Nhiều năm vật lộn với trời đất được đền đáp bằng bờ kè dài chừng hai km, tạo nên bãi bồi màu mỡ, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Khu đầm còn là lá chắn vững chãi cho khu dân cư phía trong đê.

  “Tôi và cả xã Vinh Quang không ngờ Vươn làm được và thành công”, ông bí thư già cứ nhắc đi nhắc lại.


  Ông Phạm Văn Danh: “Tôi và cả xã Vinh Quang không ngờ Vươn làm được và thành công”. Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Trong khi đó, trao đổi với VnExpress, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh nói: “Anh Vươn không phải người tốt. Nói đúng ra, anh Vươn chẳng có công lao gì, cũng chẳng phải là người đi đầu vì sử dụng hàng chục ha và thu lời nhưng không đóng góp gì cho địa phương. Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, anh hoàn toàn ăn không. Anh đắp đê để thu lợi cá nhân chứ có ích gì cho xã hội”.

  Ông Khánh cho rằng, dư luận tốt về ông Vươn “chỉ là của một số người”. “Người ta nói thế là không đúng”, ông Khánh nói chắc nịch.

  Đại diện UBND huyện Tiên Lãng tái khẳng định, việc cưỡng chế đối với diện tích đầm thủy sản của hộ ông Đoàn Văn Vươn là căn cứ theo quyết định của UBND huyện. Từ năm 2007, khu đất giao cho ông Vươn đã hết hạn, UBND huyện đã 8 lần làm việc yêu cầu ông Vươn bàn giao lại nhưng hộ này nhất quyết không trả. “Ông Vươn luôn chống đối, không chấp hành”, ông Khánh nói.

  Trước nghi vấn việc cưỡng chế khu đầm của ông Vươn để giao cho một số người đã được “nhắm” trước, ông Khánh cho biết, đây là việc sau này, còn hiện tại cứ bàn giao cho xã quản lý. "Trách nhiệm của huyện, đúng - sai, cơ quan chức năng sẽ xem xét”, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng nói.


  Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng: "Anh Vươn không phải người tốt". Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Chánh văn phòng Khánh khẳng định, cán bộ huyện, xã là những người làm công ăn lương nhà nước, không có thù hằn với ông Vươn. “Quan điểm của huyện là khi thu hồi đất đầm này sẽ giao cho dân để tiếp tục sản xuất, không phải ngăn cấm, loại trừ ai cả. Khi thuyết phục đáng ra anh Vươn cứ trả lại đầm rồi làm đơn xin giao tiếp thì cơ quan có thẩm quyền mới quyết định việc có giao nữa hay không”.

  Vụ việc ở khu đầm thủy sản xã Vinh Quang đã âm ỉ nhiều năm nay. Cho rằng bị UBND huyện Tiên Lãng bội ước, các hộ dân không chấp hành. Khi thông báo cưỡng chế được phát đi, một số người dân nằm trong diện phải thu hồi đất đã thể hiện tinh thần không chấp thuận bằng những tuyên bố sẽ có phản kháng.

  Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng.

  Hai trung đội cảnh sát đặc nhiệm cùng nhiều lực lượng cảnh sát bảo vệ được điều xuống Tiên Lãng tăng cường. Giám đốc, 4 phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng trực tiếp có mặt hiện trường. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiếp cận ngôi nhà, những người nổ súng đã biến mất.

  Ngay sau đó ông Đoàn Văn Vươn (52 tuổi) bị bắt giữ. Chiều 7/1, ông Đào Văn Quý (46 tuổi), em trai ông Vươn, được công an xác định là nghi can nổ súng, đã trình diện. 7 người liên quan hiện đã bị bắt giữ, 2 người đang bị truy bắt. Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca thừa nhận, đã không lường được hết tính chất phức tạp của vụ cưỡng chế.

  Khi phóng viên đến gần khu vực đầm thủy sản của của ông Đoàn Văn Vươn ngày 10/1, nhiều thanh niên dáng bặm trợn, mang theo hung khí đã xông ra cản đường. Ba người khác tự xưng là công an xã án ngữ lối đi hẹp, đòi xuất trình “giấy giới thiệu của ủy ban”. Phải tới khi có chỉ đạo của trưởng công an xã, những người này mới nhường đường.

  Trả lời về việc này, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh cho biết, việc này huyện không có chủ trương nhưng đây là biện pháp quản lý. “Báo chí muốn tác nghiệp thì phải liên hệ chính quyền địa phương. Nếu cứ đến mà tác nghiệp thì họ ngăn cấm là đúng”, ông Khánh cho biết.

  Nguyễn Hưng

  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/goc-nhin-doi-lap-ve-chu-dam-tom-bi-cuong-che/