Bút Lông - Câu chuyện của Tổng Bí thư

 • Bởi Admin
  02/01/2012
  3 phản hồi

  Bút Lông

  Trong lời phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương IV vừa qua có một câu chuyện được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể lại khiến nhiều người nhớ mãi.

  Tổng Bí thư kể có lần Bác Hồ nói: “Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy lại lấy cớ “nể Cụ” không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, trong tinh thần mà không nói cho người ta sửa là hại người ta”.

  Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng kể lại câu chuyện trên, bởi tại hội nghị này trung ương đã quyết tâm đặt lại một chủ đề nhạy cảm, khó làm là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Khó làm vì trước đây việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được triển khai theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), có lập bộ phận chuyên trách từ trung ương xuống cơ sở, có sự quyết tâm từ những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, có tiến hành thường xuyên, bền bỉ, liên tục suốt một nhiệm kỳ, song đến nay các hiện tượng suy thoái về bản lĩnh chính trị cũng như đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhất là lãnh đạo cấp cao, vẫn không bị đẩy lùi.

  Trái lại, như nhận định của nhiều đảng viên, hiện tượng suy thoái đó không còn biểu hiện ở các cá nhân đơn lẻ mà đã có dấu hiệu liên kết với nhau, che đỡ cho nhau nhằm phục vụ lợi ích cho một nhóm người, thậm chí len lỏi vào trong các quyết sách quan trọng, bất chấp các quy định của Đảng và luật pháp nhà nước, bất chấp lợi ích chung bị xâm phạm...

  Vì thế những đảng viên trung kiên với sự nghiệp cách mạng rất tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư khi ông nhắc lại câu chuyện trên của Bác, tâm đắc với quan điểm rằng Đảng cách mạng cần phê bình và tự phê bình như cần không khí, một đảng giấu khuyết điểm là một đảng hỏng, có gan thừa nhận và tìm cách sửa chữa thì sẽ tiến bộ...

  Hơn thế, với giải pháp mà Tổng Bí thư đề ra rằng trong cuộc chỉnh đốn, tự phê bình sắp tới, những người lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu, nhiều người tin rằng nếu làm triệt để sẽ có hiệu quả thực tế. Nhất là khi “mỗi ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu” mà ở đó “có sự giám sát của nhân dân, của MTTQ và đoàn thể nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng” (trích phát biểu của Tổng Bí thư)!

  Như vậy, sự gương mẫu thật sự từ nhà lãnh đạo cùng sự giám sát sát sao của nhân dân sẽ tránh cho Đảng những “vết nhọ” khó gột rửa, để luôn giữ trọn niềm tin của nhân dân.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Trích dẫn:
  Tổng Bí thư kể có lần Bác Hồ nói: “Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy lại lấy cớ “nể Cụ” không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, trong tinh thần mà không nói cho người ta sửa là hại người ta”.

  Không hiểu Nguyễn Phú Trọng trích lại lời có thật đúng ý hay không ?
  Nếu đúng ý thì câu của ông Hồ chỉ có thể áp dụng một phần trong phạm vi gia đình, bạn hữu, ... mà thôi chứ nó không có giá trị cho công việc quốc gia, công ty, đảng phái, hội đoàn

  Nếu Hồ Chí Minh làm điều xấu mà vi phạm hiến/luật pháp, có nguy cơ làm hại đến người khác, đến quốc gia, thì việc này phải xử lý theo luật pháp chứ không cho phép phê bình và tự phê rồi thôi

  Việc trong đảng CS là việc riêng của họ, xử lý theo điều lệ của đảng, phù hợp với hiến và luật pháp. Họ muốn "phê" cỡ nào cũng kệ họ miễn là không chà đạp nạn nhân

  "vết nhọ ở trong óc, trong tinh thần" cũng không quan trọng nếu nó "không" biến hoặc "không" có khả năng biến thành hành động làm hại đến của chung, hại hoặc ép buộc đến người khác. Tất cả hãy để lựa chọn qua tranh cử và lá phiếu

  Người ta suy nghĩ cái gì thì kệ người ta miễn là không trở thành hành động có hại đến công cộng, tại sao lại muốn tẩy não, ép buộc tư tưởng ? Hồ Chí Minh mê thích Mác, Lenin, Mao thì là chuyện của ông ta và đảng của ông ta. Cớ sao dùng bạo lực ép người khác phải có "tư tưởng Mac-Le" như mình ?

  Ở đây Hồ Chí Minh đang nói chuyện với "đồng chí"

  Phê bình và tự phê bình là một vũ khí tối tân, nên nói chung là những người ngoài đảng không thể hiều. Những tấm gương tự phê sáng chói: Chủ tịch Tô tỉnh Hà Giang, thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy, Phó giám đốc sở GTVT Cà Mau... vì thực hiện công tác tự phê mà đã hạ cánh an toàn.