Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Việt Nam Quốc Đảng (25/12/1927 - 25/12/2011)

 • Bởi Khách
  26/12/2011
  5 phản hồi

  Ban đảng sử Việt Nam Quốc Dân Đảng

  Việt Nam Quốc Dân Đảng là đảng cách mạng được thành lập ngày 25-12-1927 nhằm dánh đuổi thực dân Pháp với 3 mục tiêu căn bản:

  Dân Tộc Độc Lập - Dân Quyền Tự Do - Dân Sinh Hạnh Phúc

  Lược Sử Thành Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

  25-12-1927/25-12-2011

  Bối cảnh lịch sử

  Vào thập niên 1920, thực dân Pháp ngày càng đè nặng ách thống trị tàn bạo lên đầu cổ người dân Việt Nam từ Bắc chí Nam. Chúng đàn áp dã man, bóc lột tận xương tủy. Nào sưu cao thuế nặng, nào bắt bớ giam cầm, tù đày, tra tấn, thủ tiêu những người yêu nước. Các phong trào nổi dậy chống Pháp trước đó bị đàn áp dữ dội. Phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu cũng bị dẹp tan. Khắp nơi đâu đâu cũng nghe tiếng oán hờn, nỗi uất hận cao ngút thấu trời xanh.

  Trước cảnh cực kỳ đau thương đó của dân tộc, máu căm hờn sôi sục khắp nơi, thanh niên Việt Nam không thể tiếp tục cúi đầu chịu khuất phục đã cương quyết đứng lên chống lại bạo quyền. Nhà Cách Mạng Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao Đẳng Thương Mại Hà Nội lúc ấy mới 24 tuổi, đã cùng các thanh niên Việt Nam yêu nước khác như Nhượng Tống, Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Hồ Văn Mịch, Phó Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc vân vân... bí mật thành lập một tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm đánh đuổi thực dân giành độc lập và tự do cho dân tộc.

  Nam Đồng Thư Xã: Hạt nhân đầu tiên

  Nam Đồng Thư Xã là hạt nhân phát sinh ra VNQDĐ. Cuối năm 1923, 3 thanh niên trí thức: Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài và Hoàng Phạm Trân (tức Nhượng Tống) đứng ra thành lập Nam Đồng Thư Xã ở số 6 đường 96 khu Nam Đồng Hà Nội, chuyên trứ tác, dịch thuật và xuất bản các sách thuộc loại chính trị, cách mạng, ái quốc như: Cách Mạng Trung Hoa, Lịch Sử Tôn Dật Tiên, Cách Mạng Thế Giới, Chủ Nghĩa Tam Dân. Là loại sách phổ thông, giá bán rất rẻ nên đã gây được tiếng vang lớn, lôi cuốn rất nhiều thanh niên, sinh viên và trí thức nhất là giáo giới và Hạ Sĩ Quan trong Binh Đoàn Thuộc Địa.

  25-12-1927: Ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

  Ngày 25-12-1927 là ngày trọng đại đối với lịch sử dân tộc cận đại: Ngày khai sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng, một lực lượng Cách Mạng Dân Tộc với hệ thống tổ chức chặt chẽ, dân chủ và khoa học đầu tiên tại Việt Nam. (Đảng Cộng Sản Đông Dương chỉ được thành lập năm 1930).

  Lúc ấy, Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ trương một cuộc "cách mạng bạo lực để giành độc lập" và là cuộc "cách mạng dân tộc, dân chủ".

  Ủy Ban Trù Bị Đại Hội do sinh viên Nguyễn Thái Học làm Chủ Tịch gồm tiểu ban dự thảo chương trình và điều lệ do các thanh niên đều dưới 25 tuổi như Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn (mới du học ở Pháp về) và nhà văn Nhượng Tống.

  Hội trường là nhà của đảng viên Lê Thành Vỵ, làng Thể Giáo, ngoại thành Hà Nội, trên tường treo một biểu ngữ bề ngang 4 thước, dài 20 thước với bàn thờ Tổ Quốc rất trang nghiêm: "Nhiệt Liệt Chào Mừng Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ I Và Ngày Thành Lập Đảng 25 - 12 - 1927".

  Nguyễn Thái Học được bầu làm Chủ Tịch Tổng Bộ.

  Phó Chủ Tịch:Nguyễn Thế Nghiệp

  Ủy Ban Tổ Chức: Phó Đức Chính, Trưởng Ban.

  Lê Văn Phúc, Phó Trưởng Ban.

  Ủy Ban Tuyên Truyền: Nhượng Tống, Trưởng Ban.

  Ủy Ban Ngoại Giao: Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch.

  Ủy Ban Tài Chánh: Đặng Đình Điển, Trưởng Ban

  Đoàn Mạnh Chế, Phó Trưởng Ban.

  Ủy Ban Giám Sát: Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Ban.

  Hoàng Trác, Phó Trưởng Ban.

  Ủy Ban Trinh Sát: Trương Dân Bảo, Phạm Tiềm.

  Ủy Ban Ám Sát: Hoàng Văn Tùng.

  Ủy Ban Binh Vụ: (Khuyết. Đại hội kỳ II do Trần Văn Môn, Đội Tàu Bay phụ trách).

  Hơn 5 giờ sáng, 16 Đồng Chí tuổi từ 60, 70 đến 20, 30, nghiêm trang tuyên thệ trước Bàn Thờ Tổ Quốc với lời tâm nguyện:

  "Quyết tâm làm tròn sứ mệnh đã được trao phó, hăng say đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công mỹ mãn. Tuyệt đối hy sinh tất cả cho nước và cho Đảng. Nếu sai lời thề xin chịu tội tử hình".

  Đại Hội đã biểu quyết Nam Đồng Thư Xã là ĐỆ NHẤT CHI BỘ, đó là chi bộ hạt nhân nói lên tinh thần tập thể lãnh đạo Đảng. Ông Đỗ Văn Sinh là Niên Trưởng Chi Bộ, thống thuộc Tổng Bộ.

  Chủ Nghĩa Đảng

  Việt Nam Quốc Dân Đảng theo con đường Dân Tộc Cách Mạng.

  Điều lệ của Việt Nam Quốc Dân Đảng lúc bấy giờ ghi rõ: "Mục đích và tôn chỉ của Đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam độc lập Cộng hòa. Đồng thời giúp các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ đặc biệt là các lân quốc Ai Lao, Cao Mên".

  Trong giai đoạn đầu, VNQDĐ dựa vào lý thuyết Tam Dân của Tôn Dật Tiên, quốc phụ Trung Hoa và sáng lập Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Tam Dân Chủ Nghĩa với 3 nguyên tắc làm cơ sở tư tưởng:

  - Dân Tộc Độc Lập.
  - Dân Quyền Tự Do.
  - Dân Sinh Hạnh Phúc.

  Khẩu hiệu của Đảng là: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc (*)

  Việt Nam Quốc Dân Đảng đã được thành lập vào ngày 25-12-1927, trùng với ngày kỷ niệm của Thiên Chúa Giáng sinh lần thứ 1927.

  Như vậy Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thành lập được 84 năm (25-12-1927 - 25-12-2011)

  ____________________________

  (*) Việt Nam Quốc Dân Đảng là đảng cách mạng được thành lập ngày 25-12-1927 nhằm dánh đuổi thực dân Pháp với 3 mục tiêu căn bản:

  Dân Tộc Độc Lập - Dân Quyền Tự Do - Dân Sinh Hạnh Phúc

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phạm Văn Bản viết:
  Cũng vào giờ phút nghiêm trọng chuẩn bị cho cuộc Tổng Khởi Nghĩa, thì những người cán bộ của Đông Dương Cộng Sản Đảng lại đã rải truyền đơn khắp nơi báo rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng sắp tấn công Bắc Kỳ. Cô Giang cầm tờ truyền đơn trao cho Nguyễn Thái Học, nhưng ông vẫn quả quyết: “Tôi không tin! Vì không thể nào anh em cộng sản lại có thể hành động như thế được!”

  Cám ơn bạn Phạm Văn Bản về tin này. Đúng như bạn nói, tôi có đọc một số tài liệu nói giống như bạn. Có một tài liệu tôi còn lưu trong computer nhưng hiện chưa tìm ra lại, có nói kỹ hơn về chuyện này. Theo đó, một thời gian trước ngày Tổng Khởi Nghĩa, Việt Nam Quốc Dân Đảng gửi người qua Thái Lan để tìm mua thêm vũ khí. Ở đây, mấy đảng viên VNQDĐ gặp một nhóm CS Việt Nam (hình như có cả ông Hoàng Văn Hoan). Vì là những người cùng chí hướng đuổi Pháp giành độc lập và cũng vì đã quen biết nhau trước, nên các đảng viên VNQDĐ này đã sơ hở cho đám người CS biết về dự định Tổng Khởi Nghĩa của đảng họ. Những người CS đã báo cáo về cho Tổ chức của họ ở VN biết. Vì sợ nếu VNQDĐ thành công trong vụ khởi nghĩa này thì ĐCSVN không còn cơ hội giành thắng lợi và đưa nước VN vào chủ nghĩa CS, nên ông Hồ và những đồng chí thân cận đã quyết định ném đá giấu tay bằng cách thông báo cho Pháp biết trước VNQDĐ sắp tổng khởi nghĩa bằng những truyền đơn như bạn nói trên đây. Chính nhờ vậy mà Pháp đã phòng bị trước, nên cuộc Tổng Khởi Nghĩa đã thất bại, dẫn đến sự hy sinh của 13 liệt sĩ VNQDĐ trên đoạn đầu đài. Và sau đó, phe CS đã trám chỗ của phe VNQDĐ, đồng thời rêu rao với toàn dân là cuộc chiến đấu của phe tư sản để giành độc lập là không hiệu quả, chỉ có chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng mới đưa dân tộc ta đến thành công trong việc đuổi Pháp. Thực tế là ĐCSVN, lợi dụng sự hy sinh vô bờ bến của dân tộc ta vì lòng yêu nước và khát vọng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, đã đuổi được Pháp (và sau này cả Mỹ) ra khỏi VN, nhưng đó không phải là để cho VN được Độc lập, Tự do. Mà đó là để “dịch chủ tái nô” đưa VN vào tròng đô hộ của chủ nghĩa CS do Liên Xô, TQ trước đây, và TQ hiện nay (sau khi Liên Xô bị hoàn toàn sụp đổ vào năm 1991) lãnh đạo, dẫn đến việc VN có nguy cơ bị hoàn toàn xóa sổ trên bản đồ thế giới trong tương lai không xa, nếu dân tộc ta không vùng lên giành lại quyền làm chủ đất nước để cứu nguy Tổ quốc.

  Việt Nam Quốc Đảng viết:
  Việt Nam Quốc Đảng hình như chỉ hoạt động ở miền Bắc ?
  Sau 1954 và sau 1975 Việt Nam Quốc Đảng có còn hoạt động hay không ?

  Câu trả lời là Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động trên toàn quốc, nhưng mạnh nhất là ở Bắc bộ. Sau năm 1954 và sau 1975, cho mãi đến hôm nay, Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn còn hoạt động. Để biết rõ hơn, kính mời bạn đọc thêm bài sau đây:

  Sơ lược Lịch sử Việt - Nam Quốc Dân Đảng

  http://www.tinparis.net/chanhtri/vnqd_ls.html

  Việt Nam Quốc Đảng hình như chỉ hoạt động ở miền Bắc ?
  Sau 1954 và sau 1975 Việt Nam Quốc Đảng có còn hoạt động hay không ?

  Xin chúc mừng ngày kỷ niệm 84 năm thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng.

  * * * *

  Cùng thời điểm lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp giành lại độc lập cho Việt Nam, vào cuối năm 1925 ba thanh niên Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, Hoàng Phạm Trân tự là Nhượng Tống đứng ra tổ chức Nam Đồng Thư Xã, sáng tác dịch thuật các sách chính trị cách mạng của Trung Hoa, của thế giới và gây được tiếng vang, nhất là trong giới sinh viên. Thư Xã này trở thành một nơi gặp mặt của các sinh viên Việt, trong đó đặc biệt có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hồ Văn Mịch… nhằm thảo luận về chính trị.

  Cuối tháng 10 năm 1927 Nguyễn Thái Học triệu tập phiên họp và đưa ra phương án lập đảng cách mạng bí mật, nhằm lật đổ chế độ thực dân phong kiến và thiết lập thể chế Cộng Hòa đem lại độc lập tự do hạnh phúc tiến bộ cho quốc gia dân tộc. Ý kiến này cũng được mọi người nhiệt tình tán thưởng, rồi họ kết hợp lại thành một tổ chức mang tên Chi Bộ Nam Đồng Thư Xã do Nguyễn Thái Học làm Chi Bộ Trưởng.

  Tới ngày 25 tháng 12 năm 1927 đại hội thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng với Tổng Bộ Lâm Thời gồm Chủ tịch Nguyễn Thái Học, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức Phó Đức Chính, Phó Ban Lê Văn Phúc, Trưởng Ban Tuyên truyền Nhượng Tống, Phó Ban Trúc Khê Ngô Văn Triệu, Trưởng Ban Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Ban Hồ Văn Mịch, Trưởng Ban Tài chánh Đặng Đình Điển, Phó Ban Đoàn Mạnh Chế, Trưởng Ban Giám sát Nguyễn Hữu Đạt, Phó Ban Hoàng Trác, Trưởng Ban Trinh sát Trương Dân Bảo, Phó Ban Phạm Tiềm, và Ủy Ban Ám sát do Hoàng Văn Tùng đặc trách.

  Đầu năm 1929 Việt Nam Quốc Dân Đảng có những buổi họp nhằm xúc tiến cuộc tổng khởi nghĩa. Nhưng tới cuối năm tức ngày 25 tháng 12 năm 1929, đảng hội nghị tại làng La Võng huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ, sau nhiều lần đình hoãn thì quyết định tấn công vào đêm 9 tháng 2 năm 1930.

  Cũng vào giờ phút nghiêm trọng chuẩn bị cho cuộc Tổng Khởi Nghĩa, thì những người cán bộ của Đông Dương Cộng Sản Đảng lại đã rải truyền đơn khắp nơi báo rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng sắp tấn công Bắc Kỳ. Cô Giang cầm tờ truyền đơn trao cho Nguyễn Thái Học, nhưng ông vẫn quả quyết: “Tôi không tin! Vì không thể nào anh em cộng sản lại có thể hành động như thế được!”

  Yên Bái là một căn cứ quan trọng của Pháp và có hai đồn do quân lính Pháp trú đóng. Đồn dưới thì do Đại úy Jourdain chỉ huy và đồn cao thì do Thiếu tá Tacon đảm trách, nằm bên bờ Sông Thao. Yên Bái đã bị Việt Nam Quốc Dân Đảng tiến chiếm. Vừa chiếm đồn dưới bài hịch khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng được loan truyền và 4 câu cuối bài là:

  Đuổi giặc Pháp về nước Pháp
  Đem nước Nam trả người Nam
  Cho trăm họ khỏi lầm than
  Được thêm phần hạnh phúc.

  Sáng hôm sau quân Pháp phản công mãnh liệt và tái chiếm đồn dưới. Ngoài khu vực Yên Bái trong đêm đó Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng còn đánh chiếm những mục tiêu quan trọng như Hưng Hóa, Lâm Thao, Hà Nội, Vĩnh Bảo, Phụ Dực, Hải Dương.

  Thế nhưng đại cuộc chưa thành, ngày 17 tháng 6 năm 1930 Nguyễn Thái Học và 13 yếu nhân của Việt Nam Quốc Dân Đảng anh dũng bước lên đoạn đầu đài Yên Bái với bao nghĩa khí. Với cái chết của những chiến sĩ vị quốc vong thân, gây một niềm xót thương cho toàn thể thanh niên Việt và trở thành mối tang chung chẳng bao giờ xóa nhòa trong lòng dân tộc.

  Phạm Văn Bản
  Lynnwood ngày 26 tháng 12 năm 2011

  Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, kính mời quý vị đọc thêm bài NHỮNG TRANG SỬ BI HÙNG CỦA CON ĐƯỜNG CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ CUỐI THẾ KỶ 19 (phần II) của Bác Sĩ Trần Tiễn Sum:

  http://khoahocnet.com/2011/12/01/bs-tr%E1%BA%A7n-ti%E1%BB%85n-sum-nh%E1%BB%AFng-trang-s%E1%BB%AD-bi-hung-c%E1%BB%A7a-con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%E1%BB%91ng-ngo%E1%BA%A1i-xam-t%E1%BB%AB-cu%E1%BB%91i-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-19-ph-2/