Luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng chính thức gửi đơn khiếu nại

 • Bởi Admin
  19/12/2011
  37 phản hồi

  btmh2a.jpg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  * * *
  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2011

  ĐƠN KHIẾU NẠI
  Về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
  đối với bà Bùi Thị Minh Hằng

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

  I. Người khiếu nại:

  Bà Bùi Thị Minh Hằng, sinh ngày 20/07/1964, hộ khẩu thường trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Hiện bà Bùi Thị Minh Hằng đang bị cưỡng bức giáo dục tại Cơ sở giáo dục Thanh Hà, địa chỉ xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc quản lý của Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an.

  Liên hệ gia đình: Bùi Trung Nhân, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng trú tại số 90 C5 Lê Hồng Phong, phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại 0165.5535.606.

  Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 17 của Luật khiếu nại, tố cáo, quy định:
  “Người khiếu nại có các quyền:… vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại;”

  Người được ủy quyền khiếu nại: Luật sư Hà Huy Sơn, Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải địa chỉ 81 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội thuộc Đoàn luật sư Hà Nội theo Giấy ủy quyền ngày 15/12/2011 – kèm theo.

  II. Người bị khiếu nại:

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vì đã ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký thay về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng. (QĐ 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 – kèm theo)

  III. Nội dung:

  Khoảng trưa ngày 27/11/2011, nghe tin ở Hà Nội công an bắt một số người tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm vì cho rằng họ có hành vi tự phát biểu thị thái độ ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình làm việc khóa 13 của Quốc hội ban hành Luật biểu tình, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng 03 người khác đã đứng giơ trên tay mảnh giấy ghi “Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình” ở cạnh khu vực Nhà thờ Đức Bà. Sau đó bà Hằng bị bắt đưa vào Công an phường Bến Nghé, quận I, Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 28/11/2011 bà Hằng được đưa đến Cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc và được giao Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
  Việc Chủ tịch ban hành Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 nêu trên đã vi phạm các quy định của pháp luật như sau:

  Thứ nhất:

  Căn cứ điều 87 “Nội dung quyết định đưa vào cơ sở giáo dục” của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, quy định:

  “Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.”

  Thế nhưng, Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 không ghi “điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;”.

  Thứ hai:

  Căn cứ điều 87 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thì Quyết định phải ghi rõ “nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục” nhưng Quyết định 5225/QĐ-UBND lại ghi:

  “Chỗ ở hiện nay: Không có nơi cư trú nhất định”

  Để xác định nơi cư trú của bà Bùi Thị Minh Hằng thì phải căn cứ vào quy định của Luật cư trú năm 2006.

  Khoản 1, điều 12 của Luật cư trú năm 2006, quy định:

  “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

  Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

  Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.”

  Và khoản 1, điều 24 của Luật cư trú năm 2006, quy định:

  "Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.”

  Bà Bùi Thị Minh Hằng có chỗ ở hợp pháp và thường xuyên sinh sống được Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB558764 do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp 07/09/1999 là ở số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Bìa GCN – kèm theo).

  Mặt khác, Sổ hộ khẩu do Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp và CMND số 273278857 do công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2004 và ngay tại điều 1 của Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đều xác định nơi thường trú của bà Bùi Thị Minh Hằng là số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Như vậy nơi cư trú của bà Bùi Thị Minh Hằng là 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Như vậy, với các bằng chứng và các căn cứ pháp luật nêu trên cho thấy việc Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho rằng bà Hằng “Không có nơi cư trú nhất định” là không đúng.

  Thứ ba:

  Căn cứ khoản 1, điều 3 của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 sửa đổi, bổ sung, quy định:

  “Đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục

  Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có tính chất thường xuyên (có từ hai lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12 tháng), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định:”

  Bà Bùi Thị Minh Hằng không phải là người không có nơi cư trú nhất định vì vậy bà Hằng không phải là đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục như quy định tại các Nghị định nêu trên và điều 25 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

  Thứ tư:

  Căn cứ khoản 2, điều 86 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, quy định:

  “Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị đưa vào cơ sở giáo dục, cơ quan Công an cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.”

  Quyết định 5225/QĐ-UBND ký ngày 08/11/2011 thế nhưng đến ngày 28/11/2011 (tức 20 ngày sau) sau khi bị bắt bà Bùi Thị Minh Hằng mới được nhận, trong khi bà Hằng có địa chỉ nhà ở tại số 106 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu nơi bà Hằng ở cùng với con trai là Bùi Trung Nhân 18 tuổi.

  Kết luận: Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng có nơi cư trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hoàn toàn trái pháp luật.

  Căn cứ điều 71, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định:

  “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

  Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.
  Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”

  Căn cứ khoản 1, 2, 4, 5 điều 9 của Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966, Việt Nam tham gia năm 1982, quy định:

  “Điều 9:

  1. Ai cũng có quyền tự do thân thể và an ninh thân thể. Không ai có thể bị bắt giữ hay giam cầm độc đoán. Không ai có thể bị tước đoạt tự do thân thể ngoại trừ những trường hợp và theo những thủ tục luật định.

  2. Khi bị bắt giữ, bị cáo phải được tức thì thông báo về lý do bắt giữ, và phải được thông báo không chậm trễ về tội trạng bị cáo buộc.

  4. Những người bị bắt giữ hay giam cầm đều có quyền yêu cầu toà án thụ lý không chậm trễ về tính hợp pháp của sự giam giữ, và phải được phóng thích nếu sự giam giữ được xét là bất hợp pháp.

  5. Các nạn nhân trong những vụ bắt giữ hay giam cầm bất hợp pháp có quyền khiếu tố đòi bồi thường thiệt hại.”

  YÊU CẦU:

  1- Ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hủy ngay Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng;

  2- Trả tự do ngay và bồi thường danh dự cùng các thiệt hại về tinh thần, vật chất cho bà Bùi Thị Minh Hằng do việc ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch gây ra.

  Hy vọng Ông Chủ tịch thực hiện đúng quy định của pháp luật và xứng danh là Chủ tịch của Thành phố vì hòa bình và Thăng Long 1000 năm văn hiến.

  Trân trọng,
  Người làm đơn
  Luật sư Hà Huy Sơn

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bà Bùi Thị Minh Hằng;
  - Ông Bùi Trung Nhân;
  - Lưu VP, 04b.

  Phụ lục
  - QĐ 5225/QĐ-UBND
  - Giấy ủy quyền cho luật sư

  12.JPG

  11.JPG

  10.JPG

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  37 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Tuấn Cường]Lề trái nói việc bắt bà Hằng là sai luật, lề phải tuyên bố là đúng người đúng tội. Ai đúng ai sai?
  Dù đúng hay sai thì việc này có hai người thua: Bà Hằng vì bà bị mất tự do và chính quyền vì nó đã vứt bỏ chút liêm sỷ cuối cùng mà họ còn cố giữ được sau mấy chục năm cầm quyền.[/quote]
  Bác này nói hay nhỉ? Luật là luật chứ? Luật chỉ có 1 mà thôi! Không có Luật lề trái hay Luật lề phải ạ! Đương nhiên, chúng ta cần thảo luận dựa trên luật pháp VN chứ chẳng lẽ dựa trên luật pháp ... Công gô!?
  Bác là "Lề trái" à? Chẳng lẽ, bác thích đưa ra luật của riêng mình?[/quote]
  Bác KTCN ạ, bác không đọc kỹ ý của tôi hay sao? tôi có viết một ý nào về luật lề trái hay luật lề phải đâu?
  Tất nhiên là bác có lý khi nói là "Luật chỉ có 1 mà thôi!", đúng đấy bác ạ, Đức quốc xã ngày xưa cũng thiêu hàng triệu người Do thái trong các trại tập trung dựa theo luật họ đã ban hành. Khmer đỏ cũng giết hại 2 triệu dân của họ theo "luật" đấy bác ạ, kết quả là hiện tại những nhà cầm quyền Khmer đỏ hiện đang hầu tòa tại tòa án quốc tế, tuy hơi muộn những cũng làm mát lòng những nạn nhân của họ.
  Thưa bác KTCN, tôi không là lề trái và cũng không bênh vực họ, nhưng tôi cũng quan sát lề phải theo tư duy của tôi. Như thế có tội không hả bác? Thôi tôi cũng nghe bác bàn về luật Việt nam. Theo hiểu biết chút ít của tôi về luật (tôi là dân kỹ thuật) thị luật Việt nam cũng có một điều khoản nói về mọi công đân đều vô tội khi tòa án chưa có bản án tuyên bố họ có tội và không ai có quyền xâm phạm tự do của mỗi công dân. Vậy việc tước quyền tự do của một công dân đưa họ vào trại cải tạo khi chưa có một quyết định nào của tòa án thì tôi không biết điều này đúng hay sai và tôi hơi áy náy. Nói theo cách khác thì chính quyền có quyền cho tất cả những ai mà họ không ưa vào trại cải tạo, tước quyền tự do của những người này mà không ai có thể ngăn cản được họ nếu như họ tìm được, và nếu không tìm được thì họ ngụy tạo ra lý do. Và chắc bác cũng rõ việc ngụy tạo lý do là việc "nhỏ như con thỏ". Chính quyền lúc này, chắc bác cũng đồng ý với tôi, có quyền lực tuyệt đối. Và chắc bác cũng biết quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sa đọa tuyệt đối nếu không có ai kiểm soát được quyền lực này.
  Thành thực mong sự góp ý của bác.
  (PS: tôi vừa đọc được một câu nói của Charles de Gaulle viết về chính trị của nước Pháp, tạm dịch là: Không có lý do gì mà một dân tộc có 200 loại pho mat mà chỉ có một đảng chính trị hoạt động.)

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote]Chuyện vụ bắt bà Hằng thì bảo đúng cũng được, bảo sai cũng được[/quote]
  Nhưng tiếc rằng bao nhiêu ngày qua đi, chẳng có bác nào chỉ ra được cái sai cuả UBND TP Hà Nội? Vậy là sao?[/quote]

  Đã có mấy bác dẫn chứng rồi, như bác Trần Thị Ngự, cá nhân em cũng đã viết rồi.

  Nếu bác đã quên hay chưa đọc thì mời bác hãy đọc lại.

  Và bác đã lập đi, lập lại: Vì chưa có trong tay bản quyết định bắt bác Bùi Hằng nên " chúng ta ", trong đó có bác, đừng nên vội vã quyết định phê bình UBND TP Hà Nội đúng hay sai.

  Trong topic này và trong topic " CA HN bắt mẹ tôi..." cháu Nhân đã viết. Bác cũng đã còm rất nhiều.

  Quên, hiểu sai là đặc tính bệnh Alzheimer.

  Sống trong thế giới của mình, không chấp nhận sai lầm là bệnh Schizophrenie.

  Phản hồi: 

  [quote]Chuyện vụ bắt bà Hằng thì bảo đúng cũng được, bảo sai cũng được[/quote]
  Nhưng tiếc rằng bao nhiêu ngày qua đi, chẳng có bác nào chỉ ra được cái sai cuả UBND TP Hà Nội? Vậy là sao?

  Phản hồi: 

  Chuyện vụ bắt bà Hằng thì bảo đúng cũng được, bảo sai cũng được, giống như một ông cốp nhất ngành tòa án đã nói "xử đúng cũng đợc, xử sai cũng được". Nghĩa là vụ bà Hằng nằm chung trong các vụ án khác. Bao nhiêu vụ công an đánh chết người thì chẳng thấy tòa nào khui ra mà cứ ỉm đi mãi. Chuyện tòa án Thanh Hóa thì đã rầm lên vì chính bà phó chánh án còn cầu cứu báo chí. Rồi còn vụ hai ông Thanh trước cùng ở Đà Nẵng, sau một ông Thanh lên làm thiếu tướng chánh thanh tra Bộ Công an còn bị chính quyền Đà Nẵng đưa ra tòa, sau đó có sao đâu. Sao không thấy bác Đ lên tiếng trả lời bác Không thích chửi nhau? Hay bác Đ ĐÉO thích chửi nhau với bác Không thích chửi nhau, vì gặp bác Không thích chửi nhau ở bất cứ đám nào.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách X Y Đ]Đọc trang này toàn gặp gỡ các luật sư không bằng, hay luật sư chưa tốt nghiệp. Nhưng đố các bác biết ở nước ta những ai phạm pháp nhiều nhất và phạm pháp thường xuyên? Các bác có nghĩ ra không? Hay để tôi tự trả lời? Đó là cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Vì sao tôi lại phát biểu thế? Vì tôi đã trải qua và ăn lương ở cả ba loại cơ quan này đến nõi phát khiếp mà phải ra để sau này đỡ phải mang cảnh "đời cha ăn mặn đời con khát nước", ở đời có nhân có quả. Nếu bác nào không tin, xin cứ về Thanh Hóa hỏi chuyện mấy vị tòa án cách đây hơn chục năm thì rõ. Những người làm trong ngành luật pháp đã quá chai sạn với tình trạng oan sai, vi phạm pháp luật và các hình thức không theo luật. Khi cần thì bịa ra luật hoặc vứt văn bản luật vào xó hoặc dùng điều luật này xử tội khác. Có khi còn gài bẫy cho người ta phạm luật...thôi thì đủ kiểu.[/quote]
  Tôi thấy ở đây, các còm sỹ chưa có ai tự xưng mình là luật sư vậy sao bác biết có ai đó là "luật sư không bằng" hay "luật sư chưa tốt nghiệp"?
  Chúng ta chưa bàn tới những thủ đoạn trong quá trình tác nghiệp của ai đó mà mới chỉ bàn tới vấn đề bà Hằng bị xử lý là đúng hay sai?
  Nếu sai, xin bác chỉ ra cái sai đó?

  Phản hồi: 

  [quote=Công dân VN là con người]Chào bạn Không thích chửi nhau,

  Về quyền tự do đi lại của công dân, chính quyền phải tôn trọng một cách tuyệt đối. Chỉ có VKS ra lệnh thì mới tạm giam mà thôi. Bà Hằng không phạm tội hình sự, chẳng có lý do nào giam bà Hằng một cách biệt lập, tách rời rất xa gia đình của họ như vậy. Như vậy phải thả bà ta ra trong lúc chờ đợi xét xử

  Ngày xưa 1975 mấy trăm ngàn quân nhân VNCH cũng vậy. Sau chiến tranh, trong hòa bình, họ bất ngờ bị bắt giam cách ly gia đình nhiều năm mà chẳng bao giờ được xét xử !

  Chúng ta đang bước vào 2012, nên sống có văn minh và đạo đức một chút. Bà Hằng bị tôi gì đi nữa, phải được tiếp xúc gia đình, xét xử công khai và công bằng.

  Công dân VN là con người chứ có phải là con vật đâu mà đối xử tàn nhẫn như vậy
  [/quote]
  Chào bác, có thể bác chưa đọc hết các ý kiến?
  - Thứ nhất, không ai nói rằng bà Hằng phạm tội. Do vậy, đương nhiên không ai có quyền bắt giam. Bà Hằng chỉ có hành vi vi phạm hành chính và đã bị xử lý bằng biện pháp hành chính.
  - Thứ hai, theo pháp luật, giả sử có người nào đó phạm tội (hình sự) thì không phải "Chỉ có VKS ra lệnh thì mới tạm giam mà thôi" như bác nghĩ. Nhưng ở đây, tại chủ đề này ko nói đến luật hình sự hay tố tụng hình sự nên tôi không nói kỹ hơn.
  - Thứ ba, tại đây chúng ta đang nói tới pháp luật hiện hành chứ không bàn tới lịch sử.

  Phản hồi: 

  [quote=Tuấn Cường]Lề trái nói việc bắt bà Hằng là sai luật, lề phải tuyên bố là đúng người đúng tội. Ai đúng ai sai?
  Dù đúng hay sai thì việc này có hai người thua: Bà Hằng vì bà bị mất tự do và chính quyền vì nó đã vứt bỏ chút liêm sỷ cuối cùng mà họ còn cố giữ được sau mấy chục năm cầm quyền.[/quote]
  Bác này nói hay nhỉ? Luật là luật chứ? Luật chỉ có 1 mà thôi! Không có Luật lề trái hay Luật lề phải ạ! Đương nhiên, chúng ta cần thảo luận dựa trên luật pháp VN chứ chẳng lẽ dựa trên luật pháp ... Công gô!?
  Bác là "Lề trái" à? Chẳng lẽ, bác thích đưa ra luật của riêng mình?

  Phản hồi: 

  Đọc trang này toàn gặp gỡ các luật sư không bằng, hay luật sư chưa tốt nghiệp. Nhưng đố các bác biết ở nước ta những ai phạm pháp nhiều nhất và phạm pháp thường xuyên? Các bác có nghĩ ra không? Hay để tôi tự trả lời? Đó là cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Vì sao tôi lại phát biểu thế? Vì tôi đã trải qua và ăn lương ở cả ba loại cơ quan này đến nõi phát khiếp mà phải ra để sau này đỡ phải mang cảnh "đời cha ăn mặn đời con khát nước", ở đời có nhân có quả. Nếu bác nào không tin, xin cứ về Thanh Hóa hỏi chuyện mấy vị tòa án cách đây hơn chục năm thì rõ. Những người làm trong ngành luật pháp đã quá chai sạn với tình trạng oan sai, vi phạm pháp luật và các hình thức không theo luật. Khi cần thì bịa ra luật hoặc vứt văn bản luật vào xó hoặc dùng điều luật này xử tội khác. Có khi còn gài bẫy cho người ta phạm luật...thôi thì đủ kiểu.

  Phản hồi: 

  Chào bạn Không thích chửi nhau,

  Về quyền tự do đi lại của công dân, chính quyền phải tôn trọng một cách tuyệt đối. Chỉ có VKS ra lệnh thì mới tạm giam mà thôi. Bà Hằng không phạm tội hình sự, chẳng có lý do nào giam bà Hằng một cách biệt lập, tách rời rất xa gia đình của họ như vậy. Như vậy phải thả bà ta ra trong lúc chờ đợi xét xử

  Ngày xưa 1975 mấy trăm ngàn quân nhân VNCH cũng vậy. Sau chiến tranh, trong hòa bình, họ bất ngờ bị bắt giam cách ly gia đình nhiều năm mà chẳng bao giờ được xét xử !

  Chúng ta đang bước vào 2012, nên sống có văn minh và đạo đức một chút. Bà Hằng bị tôi gì đi nữa, phải được tiếp xúc gia đình, xét xử công khai và công bằng.

  Công dân VN là con người chứ có phải là con vật đâu mà đối xử tàn nhẫn như vậy

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Trần Độ]
  Đọc các phản hồi của các bác với các câu hỏi và giả định của tôi, thì tôi thấy tôi có thể kết luận thế này: Bà Hằng xứng đáng được hưởng một cuộc tranh tụng. (Vì không thấy các bác phản đối!)[/quote]

  Riêng tôi thì tôi chưa nói đến việc "Bà Hằng xứng đáng được hưởng một cuộc tranh tụng" hay không. Tôi mới chỉ nói tới các quy định của pháp luật hiện hành. Theo thủ tục khiếu nại hiện hành thì ông LS HHS gửi đơn đến ông CT UBND TPHN là đúng địa chỉ. Ông CT UBND TP bắt buộc phải giải quyết.

  [quote]Tiếp tục giả sử có một cuộc tranh tụng xảy ra. Có thể là ông Thảo sẽ bác đơn trên, và gia đình bà Hằng gửi lên cấp cao hơn và được thụ lý chẳng hạn. Chúng ta cũng không cần biết ai là luật sư cho bà Hằng trong trường hợp nay.

  Trong trường hợp có tranh tụng, tôi muốn hỏi các bác về tính chất công bằng của nó. Vì ở đây bà Hằng và gia đình, về bản chất là kiện (khiếu nại) chính quyền. Các bác có thể không đồng ý về điểm này, vì ở đây gia đình bà Hằng đang khiếu nại trực tiếp đối với ông Thảo. Nhưng hãy tạm giả sử rằng ông Thảo có đủ quyền lực để có xem ông ta là một trong những mấu chốt của chính quyền Hà Nội. Do đó tòa án cũng bị ông Thảo gây ảnh hưởng tới phán quyết. [/quote]

  Tôi đã nói rồi: Về thủ tục, nếu giả sử khiếu nại lần đầu bị bác thì sẽ có 2 tình huống xẩy ra:
  - Hoặc là bà Hằng tiếp tục khiếu nại lên cấp hành chính cao hơn (trường hợp này sẽ chẳng có phiên tòa nào cả);
  - Hoặc là bà Hằng khởi kiện ra tòa án. Khi đó sẽ có phiên tòa hành chính, sẽ có tranh tụng: Một bên là bà Hằng cùng luật sư của bà Hằng; bên kia là chủ tịch UBND TP HN hoặc người dc Chủ tịch ủy quyền.

  Vấn đề là cho đến giờ, chúng ta chưa rõ hồ sơ thế nào nên chưa thể biết bên nào đúng, bên nào sai.

  [quote]Theo các bác thì điều giả sử về ông Thảo và chính quyền Hà Nội có hợp lý không? Vì thực tế rất khó có thể loại trừ được trường hợp này. Các bác có thể giúp tôi đưa ra các bằng chứng để loại trừ rằng Ông Thảo không hề có ảnh hưởng tới phán quyết của Tòa (nếu có phiên tòa). Đây là câu hỏi quan trọng, vì cho dù nếu có tranh tụng xảy ra thì bà Hằng và luật sư cũng không thể đảo ngược được quyết đinh.[/quote]
  Chính vì chưa có hồ sơ, chưa biết bên nào đúng bên nào sai nên mọi suy đoán cũng chỉ là... suy diễn chưa có căn cứ. Nếu có phiên tòa diễn ra, chúng ta sẽ được biết lập luận cùng các chứng cứ của các bên đưa ra. Khi đó, chúng ta có cơ sở để đánh giá, bên nào đúng, bên nào sai.[/quote]

  Phản hồi: 

  Lề trái nói việc bắt bà Hằng là sai luật, lề phải tuyên bố là đúng người đúng tội. Ai đúng ai sai?
  Dù đúng hay sai thì việc này có hai người thua: Bà Hằng vì bà bị mất tự do và chính quyền vì nó đã vứt bỏ chút liêm sỷ cuối cùng mà họ còn cố giữ được sau mấy chục năm cầm quyền.

  Phản hồi: 

  [quote=Trần Độ]
  Đọc các phản hồi của các bác với các câu hỏi và giả định của tôi, thì tôi thấy tôi có thể kết luận thế này: Bà Hằng xứng đáng được hưởng một cuộc tranh tụng. (Vì không thấy các bác phản đối!)[/quote]

  Riêng tôi thì tôi chưa nói đến việc "Bà Hằng xứng đáng được hưởng một cuộc tranh tụng" hay không. Tôi mới chỉ nói tới các quy định của pháp luật hiện hành. Theo thủ tục khiếu nại hiện hành thì ông LS HHS gửi đơn đến ông CT UBND TPHN là đúng địa chỉ. Ông CT UBND TP bắt buộc phải giải quyết.

  [quote]Tiếp tục giả sử có một cuộc tranh tụng xảy ra. Có thể là ông Thảo sẽ bác đơn trên, và gia đình bà Hằng gửi lên cấp cao hơn và được thụ lý chẳng hạn. Chúng ta cũng không cần biết ai là luật sư cho bà Hằng trong trường hợp nay.

  Trong trường hợp có tranh tụng, tôi muốn hỏi các bác về tính chất công bằng của nó. Vì ở đây bà Hằng và gia đình, về bản chất là kiện (khiếu nại) chính quyền. Các bác có thể không đồng ý về điểm này, vì ở đây gia đình bà Hằng đang khiếu nại trực tiếp đối với ông Thảo. Nhưng hãy tạm giả sử rằng ông Thảo có đủ quyền lực để có xem ông ta là một trong những mấu chốt của chính quyền Hà Nội. Do đó tòa án cũng bị ông Thảo gây ảnh hưởng tới phán quyết. [/quote]

  Tôi đã nói rồi: Về thủ tục, nếu giả sử khiếu nại lần đầu bị bác thì sẽ có 2 tình huống xẩy ra:
  - Hoặc là bà Hằng tiếp tục khiếu nại lên cấp hành chính cao hơn (trường hợp này sẽ chẳng có phiên tòa nào cả);
  - Hoặc là bà Hằng khởi kiện ra tòa án. Khi đó sẽ có phiên tòa hành chính, sẽ có tranh tụng: Một bên là bà Hằng cùng luật sư của bà Hằng; bên kia là chủ tịch UBND TP HN hoặc người dc Chủ tịch ủy quyền.

  Vấn đề là cho đến giờ, chúng ta chưa rõ hồ sơ thế nào nên chưa thể biết bên nào đúng, bên nào sai.

  [quote]Theo các bác thì điều giả sử về ông Thảo và chính quyền Hà Nội có hợp lý không? Vì thực tế rất khó có thể loại trừ được trường hợp này. Các bác có thể giúp tôi đưa ra các bằng chứng để loại trừ rằng Ông Thảo không hề có ảnh hưởng tới phán quyết của Tòa (nếu có phiên tòa). Đây là câu hỏi quan trọng, vì cho dù nếu có tranh tụng xảy ra thì bà Hằng và luật sư cũng không thể đảo ngược được quyết đinh.[/quote]
  Chính vì chưa có hồ sơ, chưa biết bên nào đúng bên nào sai nên mọi suy đoán cũng chỉ là... suy diễn chưa có căn cứ. Nếu có phiên tòa diễn ra, chúng ta sẽ được biết lập luận cùng các chứng cứ của các bên đưa ra. Khi đó, chúng ta có cơ sở để đánh giá, bên nào đúng, bên nào sai.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau]
  Đây có phải là thảo luận nghiêm túc ko nhỉ?[/quote]

  Chẳng có gì không nghiêm túc cả bác ạ. Không gian mạng tự do, có những ý kiến mơ ngủ thì cũng có những ý kiến đánh thức người mơ ngủ thôi. Thời buổi này mà còn ngồi phân tích "thủ tục tố tụng" để xem ông Hà Huy Sơn đúng hay sai thì đúng là nếu không phải người từ sao Hỏa rơi xuống thì cũng là người lâu ngày chui trong tháp ngà, không hiểu một chút gì về hiện trạng xã hội. Phải để mấy đồng chí này hoặc gia đình gặp chuyện rồi lúc đó mới thấm thía thế nào là "nền pháp lý" XHCN.

  Phản hồi: 

  Toàn những người cầm đèn chạy trước ô tô, đoán già đoán non. Theo trào lưu chung, mình cũng thử đoán xem sao: vì cái danh dự hão của ông CT UBND Hà Nội và vì muốn răn đe những ai còn có lòng yêu nước muốn chống TQ, chính quyền sẽ cương quyết với người đàn bà bất hạnh này và đáng thương cũng đồng thời đáng ghi nhớ bằng cách giữ nguyên mức "án" hay mức gì gì đó là 24 tháng "giáo dục" lòng KHÔNG ĐƯỢC YÊU NƯỚC, như vậy có nghĩa là bán nước thì không bị "giáo dục" hay sao? Điều này thì phải hỏi chính ông CT UBND Hà Nội hay các ông cao hơn chứ nhỉ? MÌnh chỉ biết rằng giá điện sắp tăng và sẽ kéo theo giá nước cũng sẽ tăng, phải yêu nước theo đúng tiêu chuẩn là mỗi tháng cố mà yêu nước đủ 4 mét khối, nếu yêu dưới mức ấy hay không yêu tí nước nào thì vẫn phải trả tiền đúng 4 mét khối. Từ cái bất hợp lý này có thể suy ra nhiều cái bất hợp lý khác vẫn có thể tồn tại trong nhà nước XHCN của chúng ta. Kể cả vụ án bà Bùi Hằng cũng vậy thôi.

  Phản hồi: 

  Gửi các bác,

  Đọc các phản hồi của các bác với các câu hỏi và giả định của tôi, thì tôi thấy tôi có thể kết luận thế này: Bà Hằng xứng đáng được hưởng một cuộc tranh tụng. (Vì không thấy các bác phản đối!)

  Bây giờ hãy tạm bỏ qua việc gia đình bà Hằng có mời văn phòng luật sư trên đứng ra bào chữa không. Do đó, chúng ta hãy tạm không quan tâm tới việc ông Sơn có làm đúng, hợp lý hay không. Và do đó, chúng ta cũng không kết luận việc ông Sơn là ngông nghênh hay không. (Cá nhân tôi đặc biệt không thích nhận xét này, vì nó rất cảm tính và không định nghĩa được!).

  Tiếp tục giả sử có một cuộc tranh tụng xảy ra. Có thể là ông Thảo sẽ bác đơn trên, và gia đình bà Hằng gửi lên cấp cao hơn và được thụ lý chẳng hạn. Chúng ta cũng không cần biết ai là luật sư cho bà Hằng trong trường hợp nay.

  Trong trường hợp có tranh tụng, tôi muốn hỏi các bác về tính chất công bằng của nó. Vì ở đây bà Hằng và gia đình, về bản chất là kiện (khiếu nại) chính quyền. Các bác có thể không đồng ý về điểm này, vì ở đây gia đình bà Hằng đang khiếu nại trực tiếp đối với ông Thảo. Nhưng hãy tạm giả sử rằng ông Thảo có đủ quyền lực để có xem ông ta là một trong những mấu chốt của chính quyền Hà Nội. Do đó tòa án cũng bị ông Thảo gây ảnh hưởng tới phán quyết.

  Theo các bác thì điều giả sử về ông Thảo và chính quyền Hà Nội có hợp lý không? Vì thực tế rất khó có thể loại trừ được trường hợp này. Các bác có thể giúp tôi đưa ra các bằng chứng để loại trừ rằng Ông Thảo không hề có ảnh hưởng tới phán quyết của Tòa (nếu có phiên tòa). Đây là câu hỏi quan trọng, vì cho dù nếu có tranh tụng xảy ra thì bà Hằng và luật sư cũng không thể đảo ngược được quyết đinh.

  Trần Độ

  Phản hồi: 

  Gửi mã số 47539.Nên nhớ rằng, tất cả chúng ta chỉ là trẻ nhỏ đối với chính quyền. Chính quyền kô thích việc biểu tình nên phải bắt. Ông HÀ HUY SƠN dù có cung cách làm việc đẹp thì bà HẰNG vẫn cứ khổ thôi. Các bác đừng nên phân tích nhiều dưới góc độ văn bản. Hãy yên phân theo định hướng như những con cừu đi sẽ kô có điều gì đâu. Chỉ tại cái bà HẰNG này kô chịu làm như thế nên thành như thế đó thôi. Ông LS SƠN làm như thế là có cái lí của ông đấy.

  Phản hồi: 

  [quote=Rule][quote=Không thích chửi nhau]
  Tôi đưa ra dự đoán 100% lá Đơn khiếu nại của LS Hà Huy Sơn sẽ bị bác, và bị bác vì những lý do như trên để mai mốt, khi có Quyết định bác đơn chính thức của CT UBND TP HN thì anh em thành viên Dân luận khỏi ngỡ ngàng, khỏi bức xúc.[/quote]

  Haha, cái này thì không ai ngỡ ngàng bức xúc gì nữa đâu, bác khỏi cần dự đoán làm gì cho mệt. Ai cũng hiểu từ lâu rồi, bây giờ bác mới biết sao?

  Để "chơi" với một chính quyền vừa trẻ con vừa Chí Phèo thì cũng phải giả vờ điên điên khùng khùng một chút. Không phải Cù Huy Hà Vũ không hiểu, không phải Hà Huy Sơn không nhận thức được những điều bác mới "phát hiện" ở đây.[/quote]
  Đây có phải là thảo luận nghiêm túc ko nhỉ?

  Phản hồi: 

  [quote=Trần Độ]Gửi các bác,

  Tôi có 2 điều băn khoăn thế này.

  Một là cho dù đơn của văn phòng luật sư trên có sai về mặt thủ tục, thì bà Hằng có xứng đáng được hưởng một phiên tòa hay điều trần, hay tranh tụng không?

  Hai là liệu có một lỗ hổng hay bất hợp lý nghiêm trọng về mặt Luật Pháp trong trường hợp này không? Vì vị chủ tịch là người ra quyết định về Bà Hằng, nay lại là người quyết định có nên chấp nhận đơn khiếu nại không? Có nên chăng thay đổi Luật để có thể dễ dàng kiện Chủ tịch hơn? Vì như thế sẽ tăng vai trò giám sát của người dân và các ông Chủ tịch hay Giám đốc sẽ phải cẩn trọng hơn khi thực hành quyền lực của mình. (Ở đây chúng ta bàn tới cái vấn đề về mặt pháp luật mà Bà Hằng gặp phải chứ không phải là việc bà Hằng vi phạm hay không vi phạm pháp luật. Và chúng ta cố gắng giả sử các điều Luật trên là không hợp lý, và cần thay đổi.)

  Tôi mới có xem một bộ phim lịch sử về vụ ám sát Tổng thống Lincoln, mời các bác xem: http://vuaphim.net/xem-phim-le/Ke-Chu-Muu-The-Conspirator-RMIEKO.html. Bộ phim có mô tả khá hay về phiên tòa xử người góa phụ. Tôi liên tưởng tới bà Hằng trong trường hợp này.

  Tôi có một đề nghị thế này: Có chăng chúng ta thử giả sử rằng bà Hằng không hề vi phạm pháp luật, và văn phòng LS đang làm đúng vai trò của mình (có thể họ sai về mặt thủ tục), để phân tích sâu hơn nữa về vấn để pháp luật trong trường hợp này. Điều giả sử này cũng giống giả sử rằng các bác đang làm Luật sư cho bà Hằng thì chúng ta nên làm gì? Tôi đề nghị thế này là vì ông Chủ tịch thì có quyền lực, còn bà Hằng thì hầu như là không có. Tôi lo sợ trường hợp xấu nhất là bà Hằng không được hưởng sự công bằng về mặt Pháp Luật cho dù bà ấy sai đi chăng nữa! Mặt khác chúng ta là một người dân, tức là giống bà Hằng hơn là giống ông Chủ tich, cho nên việc đặt mình vào vị chí Bà Hằng thì có lẽ giúp ích cho mình hơn là đặt mình vào vị trí của cơ quan công quyền.

  Xin các bác cho ý kiến.

  Trần Độ[/quote]
  Thưa bác Trần Độ!
  Như ý kiến bác Nim đã trao đổi: "Không phải cứ mỗi lần xảy ra một vấn đề thì lại bàn đến việc sửa đổi luật và sửa đổi luật cũng không nhằm để dễ dàng đi kiện lại ông bí thư này; ông chủ tịch kia."

  Tôi xin nói rõ hơn: Dù không thích cái chế định "Đưa người vào cơ sở giáo dục" chăng nữa thì ông LS Hà Huy Sơn hay thậm chí, ngay ông Chủ tịch HN dù cũng không thích (ví dụ thế) thì họ cũng không thể thay đổi được nó. Vậy thì, ông luật sư của chị Hằng hay chúng ta nói chung nêu ra vấn đề này trong vụ khiếu nại là hoàn toàn vô ích đối với chị Hằng.
  Tương tự như vậy là việc bác mong muốn thay đổi Luật Khiếu nại- Tố cáo để Đơn khiếu nại không cần gửi đến ông Chủ tịch HN, để chị Hằng "được hưởng một phiên tòa hay điều trần, hay tranh tụng." Ông Chủ tịch HN dù có đồng tình với bác (ví dụ thế) chăng nữa thì ông Chủ tịch HN cũng ko thể làm khác vì Luật hiện hành buộc ông ta phải nhận đơn và phải giải quyết lần thứ nhất. Bác hay chúng ta bàn việc này trong vụ khiếu nại cụ thể của chị Hằng cũng là hoàn toàn vô ích đối với chị Hằng. (Từ 1/7/2012 Luật Khiếu nại mới số 02/2011/QH13 có hiệu lực thì nếu không thích qua ông Chủ tịch, chị Hằng có thể khởi kiện ngay ra tòa- đúng như mong muốn của bác Trần Độ).

  Tôi rất đồng tình với bác:
  [quote]Trần Độ (khách viếng thăm) viết:
  Điều giả sử này cũng giống giả sử rằng các bác đang làm Luật sư cho bà Hằng thì chúng ta nên làm gì? Tôi đề nghị thế này là vì ông Chủ tịch thì có quyền lực, còn bà Hằng thì hầu như là không có. Tôi lo sợ trường hợp xấu nhất là bà Hằng không được hưởng sự công bằng về mặt Pháp Luật cho dù bà ấy sai đi chăng nữa! Mặt khác chúng ta là một người dân, tức là giống bà Hằng hơn là giống ông Chủ tich, cho nên việc đặt mình vào vị chí Bà Hằng thì có lẽ giúp ích cho mình hơn là đặt mình vào vị trí của cơ quan công quyền.[/quote]

  Chính vì đồng tình với bác nên tôi đã đưa ra nhận định về LS Hà Huy Sơn: Lẽ ra ông nên bình tĩnh, tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tìm hiểu kỹ các văn bản luật và dưới luật liên quan. Từ đó, ông LS hãy đưa ra quan điểm của mình. Rất có thể trong hồ sơ, ông luật sư tìm ra điều gì đó sai trái của cơ quan công an- là cơ quan thiết lập hồ sơ.
  Tiếc rằng LS HHS hấp tấp, ngông nghênh! Vừa có cái Quyết định 5225 ngày 8/11/2011 là ông đã vội vàng, lớn tiếng quy chụp lung tung như muốn "đập phát chết tươi".

  Bây giờ, tôi đưa ra thêm 1 tư vấn mới cho cháu Nhân:
  Cháu có vào thăm mẹ thì hãy khuyên mẹ:
  1- Hủy hợp đồng ủy quyền với LS Hà Huy Sơn và thuê LS khác; Yêu cầu ông LS khác này phải tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi trao đổi kỹ với mẹ cháu trước khi quyết định các bước tiếp theo.
  2- Đề nghị ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho gặp trực tiếp để đối thoại theo điều 37 Luật Khiếu nại- Tố cáo. Tại cuộc đối thoại này, ông luật sư mới cũng có quyền tham dự. Cháu Nhân hãy khuyên mẹ và ông LS mới này: Hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh, văn minh trong khi đối thoại.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau]
  Tôi đưa ra dự đoán 100% lá Đơn khiếu nại của LS Hà Huy Sơn sẽ bị bác, và bị bác vì những lý do như trên để mai mốt, khi có Quyết định bác đơn chính thức của CT UBND TP HN thì anh em thành viên Dân luận khỏi ngỡ ngàng, khỏi bức xúc.[/quote]

  Haha, cái này thì không ai ngỡ ngàng bức xúc gì nữa đâu, bác khỏi cần dự đoán làm gì cho mệt. Ai cũng hiểu từ lâu rồi, bây giờ bác mới biết sao?

  Để "chơi" với một chính quyền vừa trẻ con vừa Chí Phèo thì cũng phải giả vờ điên điên khùng khùng một chút. Không phải Cù Huy Hà Vũ không hiểu, không phải Hà Huy Sơn không nhận thức được những điều bác mới "phát hiện" ở đây.

  Phản hồi: 

  [quote=Trần Độ]Gửi các bác,

  Tôi có 2 điều băn khoăn thế này.

  Một là cho dù đơn của văn phòng luật sư trên có sai về mặt thủ tục, thì bà Hằng có xứng đáng được hưởng một phiên tòa hay điều trần, hay tranh tụng không?

  Hai là liệu có một lỗ hổng hay bất hợp lý nghiêm trọng về mặt Luật Pháp trong trường hợp này không? Vì vị chủ tịch là người ra quyết định về Bà Hằng, nay lại là người quyết định có nên chấp nhận đơn khiếu nại không? Có nên chăng thay đổi Luật để có thể dễ dàng kiện Chủ tịch hơn? Vì như thế sẽ tăng vai trò giám sát của người dân và các ông Chủ tịch hay Giám đốc sẽ phải cẩn trọng hơn khi thực hành quyền lực của mình. (Ở đây chúng ta bàn tới cái vấn đề về mặt pháp luật mà Bà Hằng gặp phải chứ không phải là việc bà Hằng vi phạm hay không vi phạm pháp luật. Và chúng ta cố gắng giả sử các điều Luật trên là không hợp lý, và cần thay đổi.)

  Trần Độ[/quote]

  Xin góp ý với bạn về đoạn tô đậm .

  Không phải cứ mỗi lần xảy ra một vấn đề thì lại bàn đến việc sửa đổi luật và sửa đổi luật cũng không nhằm để dễ dàng đi kiện lại ông bí thư này; ông chủ tịch kia .

  Thực sự thì HP luôn quy định những quyền công dân và luôn được ràng buộc thêm vào là theo quy định của pháp luật .

  Nhưng chúng ta nên biét rằng từ mấy chục năm nay, QH chưa bao giờ tự ý đưa ra bất cứ dự án luật nào nhằm bảo vệ quyền công dân chiếu theo HP cả; có chăng chỉ có những dự thảo luật do chính phía hành pháp đưa ra và QH phê chuẩn một cách máy móc mà không đếm xỉa gì tới quyền lợi đích thực của công dân; điều này rất dễ hiểu khi mà không chỉ 1 chuyện là đa số các đại biểu là đảng viên mà còn là : Ngay các chức vụ đại biểu cũng chỉ là kiêm nhiệm trong khi công việc chính của họ lại là nằm trong bộ máy hành pháp, vì thế, khi bàn luận hay phê duyệt, ít có đại biểu nghĩ rằng họ đang bảo vệ quyền dân mà đa số; họ chỉ nghĩ đến trách nhiệm công dân và những ràng buộc để chính quyền có thể quản lý trật tự trị an dễ dàng hơn ( Bất chấp vai trò đích thực : Dân làm chủ ) . Đôi khi tôi bâng khâng tự hỏi là : Quyền làm chủ của nhân dân cũng là do quan chức muốn ban bố ra sao thì ban ...

  Tôi có thể đoan chắc rằng ngay luật biểu tình khi đưa ra quốc hội bàn thảo thì dự thảo do bộ Công An đưa ra sẽ tạo thuận lợi cho nhà đương cuộc nhiều hơn là cho dân . Điều này hợp lý thôi, chả lẽ bọ CA lại soạn 1 bộ luật để họ lấy giây cột tay chân họ lại trong trách vụ giữ gìn trật tự .

  Vì thế, vấn đề không phải là cứ hơi 1 tí là sửa luật mà là QH cần nhìn rõ trọng trách cũng như chỗ đứng của họ là : Đại biểu của nhân dân với nhiệm vụ soan các bộ luật bảo vệ quyền công dân; theo dõi; giám sát hoạt động của chính phủ và các ủy ban để bảo vệ dân ; không phải là các nghị gật trao 1 master key cho chính quyền muốn mở thì mở; muốn đóng thì đóng bằng những nghị định tương tự như nghị định cho dân đi "hoc" có thời hạn đến 2 năm mà khỏi cần đưa ra tòa .

  Phản hồi: 

  Gửi các bác,

  Tôi có 2 điều băn khoăn thế này.

  Một là cho dù đơn của văn phòng luật sư trên có sai về mặt thủ tục, thì bà Hằng có xứng đáng được hưởng một phiên tòa hay điều trần, hay tranh tụng không?

  Hai là liệu có một lỗ hổng hay bất hợp lý nghiêm trọng về mặt Luật Pháp trong trường hợp này không? Vì vị chủ tịch là người ra quyết định về Bà Hằng, nay lại là người quyết định có nên chấp nhận đơn khiếu nại không? Có nên chăng thay đổi Luật để có thể dễ dàng kiện Chủ tịch hơn? Vì như thế sẽ tăng vai trò giám sát của người dân và các ông Chủ tịch hay Giám đốc sẽ phải cẩn trọng hơn khi thực hành quyền lực của mình. (Ở đây chúng ta bàn tới cái vấn đề về mặt pháp luật mà Bà Hằng gặp phải chứ không phải là việc bà Hằng vi phạm hay không vi phạm pháp luật. Và chúng ta cố gắng giả sử các điều Luật trên là không hợp lý, và cần thay đổi.)

  Tôi mới có xem một bộ phim lịch sử về vụ ám sát Tổng thống Lincoln, mời các bác xem: http://vuaphim.net/xem-phim-le/Ke-Chu-Muu-The-Conspirator-RMIEKO.html. Bộ phim có mô tả khá hay về phiên tòa xử người góa phụ. Tôi liên tưởng tới bà Hằng trong trường hợp này.

  Tôi có một đề nghị thế này: Có chăng chúng ta thử giả sử rằng bà Hằng không hề vi phạm pháp luật, và văn phòng LS đang làm đúng vai trò của mình (có thể họ sai về mặt thủ tục), để phân tích sâu hơn nữa về vấn để pháp luật trong trường hợp này. Điều giả sử này cũng giống giả sử rằng các bác đang làm Luật sư cho bà Hằng thì chúng ta nên làm gì? Tôi đề nghị thế này là vì ông Chủ tịch thì có quyền lực, còn bà Hằng thì hầu như là không có. Tôi lo sợ trường hợp xấu nhất là bà Hằng không được hưởng sự công bằng về mặt Pháp Luật cho dù bà ấy sai đi chăng nữa! Mặt khác chúng ta là một người dân, tức là giống bà Hằng hơn là giống ông Chủ tich, cho nên việc đặt mình vào vị chí Bà Hằng thì có lẽ giúp ích cho mình hơn là đặt mình vào vị trí của cơ quan công quyền.

  Xin các bác cho ý kiến.

  Trần Độ

  Phản hồi: 

  Bổ sung cái sai quan trọng của LS Hà Huy Sơn:

  Trong 1 còm chiều 20/12 http://danluan.org/comment_redirect/47620 tôi đã đưa ra dự đoán rằng 100% Chủ tịch UBND TP HN sẽ bác Đơn khiếu nại của LS Hà Huy Sơn:
  [quote]Trong trường hợp CT UBND TP không nhất trí với đơn khiếu nại thì ông ta bác đơn. Mà tôi dám chắc 100% là sẽ bác vì LS viết đơn này hấp tấp nên khiếu nại không có căn cứ pháp luật. Chỉ mai mốt sẽ có Quyết định giải quyết khiếu nại của CT UBND TP HN với nội dung bác đơn khiếu nại này.[/quote]
  Tôi dám chắc 100% như vậy là bởi lá đơn khiếu nại này có nhiều cái sai. Điều đó cho thấy ông LS không am tường pháp luật.

  Ngoài cái sai mấu chốt là ông LS không am hiểu khái niệm "KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH", trong Đơn khiếu nại còn có cái sai: Lẫn lộn chế định "Đưa vào cơ sở giáo dục" trong Điều 22 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính với chế định "Bắt giam" tại điều 71 Hiến pháp.
  Tại phần Kết luận trong đơn, ông LS viện dẫn đến Điều 71 Hiến pháp:

  “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
  Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.
  Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”
  Dù ông LS không đồng tình với chế định "Đưa vào cơ sở giáo dục" nhưng Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính là 1 loại văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực nên Pháp lệnh này bắt buộc ông Chủ tịch HN có nghĩa vụ thi hành. Theo pháp luật VN, chế định "Đưa vào cơ sở giáo dục" chỉ là 1 biện pháp xử lý hành chính chứ hoàn toàn không phải là bắt giam, không phải là hình phạt theo điều 71 Hiến pháp:

  Trích Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính:
  "Điều 25. Đưa vào cơ sở giáo dục
  Đưa vào cơ sở giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều này để lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục."
  ==================
  Tôi đưa ra dự đoán 100% lá Đơn khiếu nại của LS Hà Huy Sơn sẽ bị bác, và bị bác vì những lý do như trên để mai mốt, khi có Quyết định bác đơn chính thức của CT UBND TP HN thì anh em thành viên Dân luận khỏi ngỡ ngàng, khỏi bức xúc. Dù rằng, tôi cũng dự đoán trước, khi có quyết định bác đơn như vậy, các trang web chống cộng chả cần biết phân biệt đúng/sai, lại có cơ hội tung hô ông LS Hà Huy Sơn và lại chửi bới chính quyền, rằng chính quyền HN dẫm đạp lên pháp luật...

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus]
  Tớ thấy thế này :

  Về thủ tục khiếu nại và các mẫu khiếu nại có lẽ nhiều người chưa rành; bây giờ cứ như KTCN được nhờ viết 1 đơn khiếu nại cho trường hợp này; ngắn gọn, súc tích và người bị khiếu nại không có cảm giác khó chịu và có được kết quả : Bà Hằng được thả .

  Ở đây, chúng ta cần nhìn rõ mục tiêu : thả 1 người về với cuộc sống bình thường hơn là nhân cơ hội để đi chửi bóng chửi gió : xứng danh là Chủ tịch của Thành phố vì hòa bình và Thăng Long 1000 năm văn hiến.

  Đi khiếu nại oan ức hay đi chửi sỏ ?

  MK; Tớ là đứa cởi mở đây nhưng giả sử tớ phải giải quyết và đọc đoạn đó thì tớ sẽ phang : Này thì 1000 năm vắn hiến ![/quote]

  Bác Nim nói rất đúng! Nếu vì thân chủ thì người LS phải xác định rõ mục tiêu: Làm tất cả mọi cách mà pháp luật cho phép để chị Hằng dc trở về! Viết đơn nói riêng, khiếu nại nói chung, đòi hỏi LS phải có nghệ thuật nghề nghiệp; phải am hiểu cả vấn đề tâm lý người nhận đơn. Ông chủ tịch cũng là 1 con người chứ đâu phải gỗ đá?

  Bác Nim ạ, em đã có "may mắn" được dự một số phiên tòa có ông Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn tham gia, kể cả những vụ hình sự với các tình tiết không có gì nghiêm trọng lắm. Đến phần tranh tụng, các vị LS này thường cố gắng "vạch lá tìm sâu" về những sơ suất mang tính kỹ thuật chứ lại không đi vào bản chất vụ việc.

  (Ví dụ, cái Thông báo của ông Phó giám đốc CSGD Thanh Hà gửi cho cháu Nhân hôm nọ, các vị LS thường móc mói những sơ suất như tại sao khi nói đến Quyết định 5225 ngày 8/11/2011 lại không theo đúng quy định, rằng tại sao con số này không đi kèm các ký hiệu "QĐ/UBND"? hoặc tên của vị PGĐ "chúc" lại viết thường chứ không viết hoa là "Chúc"?... Đành rằng, các "phát hiện" này rất đúng nhưng đó chỉ là những vấn đề tiểu tiết, là những sơ suất kỹ thuật văn bản chứ không phải vấn đề thuộc bản chất, cốt lõi của vụ việc.)

  Thế nhưng, sau khi nêu các sơ suất đó, các vị LS này bắt đầu thao thao bất tuyệt về luật pháp Hoa Kỳ, về các công ước quốc tế... cứ như giáo sư trường luật giảng bài cho Hội đồng xét xử. Khi LS kết thúc bài phát biểu, những người tham dự phiên tòa (đa phần là thân nhân các bị cáo) vỗ tay rầm rầm. Nhưng Hội đồng xét xử thì khó chịu. Dù chưa nghị án nhưng nếu là 1 người bình tâm thì đã có thể dự đoán kết quả phiên tòa: Phát biểu của LS có lợi hay có hại cho bị cáo?!

  Trở lại vụ việc của chị Hằng, bác xem, lời lẽ trong đơn của LS Hà Huy Sơn (mà em chắc là có sự chỉnh sửa, phê duyệt của ông Trưởng văn phòng Trần Vũ Hải) rất trịch thượng, khoe chữ. Nhưng bản chất, mấu chốt của vụ việc này thì ông LS Hà Huy Sơn lại ... SAI! Đó là ông ta không am hiểu khái niệm "KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH".
  Về khái niệm này, ngay từ hôm 15/12/2011, tại topic "Bùi Trung Nhân: Công an đưa mẹ tôi đi "cải tạo" là hoàn toàn trái pháp luật" http://danluan.org/comment_redirect/47205
  em đã viết:

  [quote]Câu hỏi 1- Theo quy định thì chỉ đưa vào cơ sở giáo dục sau khi đã bị áp dụng hình thức giáo dục tại xã phường thị trấn. Tại sao chị Hằng chưa bị giáo dục tại xã phường thị trấn mà đã bị đưa luôn vào cơ sở giáo dục?

  Trả lời: Theo Pháp lệnh Xử lý VPHC số44/2002/PL-UBTVQH10 và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thì có thể đưa luôn vào cơ sở giáo dục mà không cần qua bước giáo dục tại xã phường thị trấn khi đương sự KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH. (Điều 25 Pháp lệnh và Điều 3 Nghị định 125/2008)

  Câu hỏi 2- Vì sao chị Hằng đăng ký thường trú ở Vũng Tàu nhưng lại bị UBND TP Hà Nội xử phạt hành chính?
  Trả lời: Khi đương sự KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH thì Điều 9 Nghị định đã nêu giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; UBND huyện quận nơi đương sự thực hiện hành vi vi phạm pháp luật xem xét, lập hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục.
  Ngay ở trang Dân luận này cũng có bác maile (khách viếng thăm) nói rằng UBND TP HCM là “cấp trên” của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều này cũng không đúng. Thẩm quyền của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ngang với thẩm quyền UBND TP Hà Nội hay TP HCM.

  Câu hỏi 3- Thế nào là “KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH”?
  Trả lời: Theo Thông tư của Bộ Công an số 23/2009/TT-BCA(V19) ngày 22 tháng 04 năm 2009 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2003/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2003/NĐ-CP
  Các trường hợp sau đây được coi là không có nơi cư trú nhất định:
  a) Không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú và thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở ổn định;
  b) Có nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú nhưng không thường xuyên sinh sống tại đó và thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở ổn định. (Điều 2, Mục I)[/quote]
  ------------------------
  Thông tư của Bộ Công an là 1 loại văn bản quy phạm pháp luật, nằm trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nên chủ tịch UBND TP HN bắt buộc phải tuân theo. Ông LS Hà Huy Sơn không biết đến Thông tư của Bộ Công an số 23/2009/TT-BCA(V19) ngày 22 tháng 04 năm 2009 nên ông ta say sưa đi viện dẫn Luật cư trú!? Thông tư này chả có gì mâu thuẫn với Luật cư trú cả, ông LS Sơn ạ!

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Trần Độ]Tôi không thích kết luận vội vàng của bác NiMarxNiJesus về "do ông LS này, từ trước tới nay đều chỉ muốn nổi tiếng trên mạng ảo chứ không muốn mang lại ý nghĩa thiết thực nào cho thân chủ." và "Vì hấp tấp nên ông ta sai căn bản, giới luật gia sẽ cười vào mặt ông ta vì ổng không am hiểu pháp luật mà dám lộng ngôn!"

  Chưa ra tòa thì chưa thể biết là vị luật sư này có vì thân chủ hay không?! Và khi chưa ra tòa thì không biết liệu ông ta có am hiểu pháp luật hay không?

  Vậy hãy đánh giá 2 khả năng là:
  1. Chủ tịch Nguyên Thế Thảo bác đơn kiện và không hề có phiên tòa.
  2. Có phiên tòa được mở để xét sử.

  Theo tôi, khả năng 1 rất dễ xảy ra. Vì chính ông Nguyễn Thế Thảo là người bị kiện và là người có quyền bác đơn kiện. Điều này thể hiện sự mất cân đối rõ ràng về pháp luật. Đáng nhẽ Luật phải qui định, trong trường hợp này đơn kiện sẽ được gửi lên cấp cao hơn ông Thảo hoặc một cơ quan độc lập với cơ quan ông Thảo. Nếu không, ai đảm bảo được là sẽ có công bằng trong trường hợp này?

  Nếu khả năng 2 xảy ra. Thì phải hoan hô ông Thảo. Vì ông ta dám để người khác "thiến dái" mình. (Xin lỗi hơi bậy).

  Trần Độ.[/quote]
  Thưa bác Trần Độ!
  1- Cái ý nhận xét về LS trên kia là của tôi đưa ra. Khi quote, bác Nim có lỗi chi đó nên hóa thành ý kiến của bác Nim.
  2- Theo như lời lẽ trong đơn của LS thì đây là Đơn khiếu nại chứ không phải đơn khởi kiện ra tòa đối với 1 quyết định hành chính. Do vậy, sẽ không có phiên tòa nào cả.
  3- Theo quy định của Luật KNTC mà tôi đã trích dẫn thì đơn khiếu nại đương nhiên phải gửi đến ông Chủ tịch UBND để ông này giải quyết khiếu nại lần thứ nhất.

  Nếu nhất trí với đơn khiếu nại thì CT UBND TP ra quyết định hủy bỏ QĐ 5225/QĐ ngày 8/11/2011 và chị Hằng được về. Trong trường hợp CT UBND TP không nhất trí với đơn khiếu nại thì ông ta bác đơn. Mà tôi dám chắc 100% là sẽ bác vì LS viết đơn này hấp tấp nên khiếu nại không có căn cứ pháp luật. Chỉ mai mốt sẽ có Quyết định giải quyết khiếu nại của CT UBND TP HN với nội dung bác đơn khiếu nại này.

  4- Sau khi có quyết định bác đơn của CT UBND TP, nếu không đồng ý với quyết định đó thì luật sư có 2 lựa chọn: Hoặc là tiếp tục khiếu nại theo con đường hành chính lên cấp cao hơn; hoặc là có đơn khởi kiện ra tòa. Nếu LS có đơn khởi kiện ra tòa thì tòa sẽ thụ lý và mới có phiên tòa hành chính. Nếu LS chọn con đường tiếp tục khiếu nại đến cấp cao hơn thì sẽ không có phiên tòa nào cả, bác ạ.[/quote]

  Tớ thấy thế này :

  Về thủ tục khiếu nại và các mẫu khiếu nại có lẽ nhiều người chưa rành; bây giờ cứ như KTCN được nhờ viết 1 đơn khiếu nại cho trường hợp này; ngắn gọn, súc tích và người bị khiếu nại không có cảm giác khó chịu và có được kết quả : Bà Hằng được thả .

  Ở đây, chúng ta cần nhìn rõ mục tiêu : thả 1 người về với cuộc sống bình thường hơn là nhân cơ hội để đi chửi bóng chửi gió : xứng danh là Chủ tịch của Thành phố vì hòa bình và Thăng Long 1000 năm văn hiến.

  Đi khiếu nại oan ức hay đi chửi sỏ ?

  MK; Tớ là đứa cởi mở đây nhưng giả sử tớ phải giải quyết và đọc đoạn đó thì tớ sẽ phang : Này thì 1000 năm vắn hiến !

  Phản hồi: 

  [quote=Khiếu nại]
  Để trực tiếp tên ông Nguyễn Thế Thảo + chức vụ, cũng được thôi. Có thể khiếu nại "facts" + người chịu trách nhiệm pháp lý

  Người ta vẫn cho rằng HP 1946 là của ông Hồ mặc dù HP 1946 chưa hề được ban hành. HP 1960 cũng là của ông Hồ vì chính tay ông ta ký, ban hành HP với tư cách là chủ tịch nước. Hình chụp thấy bác Tôn (?), chủ tịch QH, hớn hở cười, đứng sau lưng ông Hồ, lúc ông ta ký !

  Việc ông Thảo nghỉ hưu, về quê là chuyện nhỏ. Tòa án vẫn có thể triệu tập ông ta ra hầu tòa, nếu cần[/quote]
  Bác nói cũng có lý nhưng nếu có phiên tòa (nếu LS khởi kiện ra tòa) thì đây là phiên tòa hành chính chứ không phải phiên tòa dân sự. Nếu ông Thảo nghỉ hưu thì ông ấy đương nhiên hết các thẩm quyền về hành chính, do vậy tòa không thể triệu ông ta mà là phải triệu cái ông chủ tịch kế vị.

  Phản hồi: 

  [quote=Trần Độ]Tôi không thích kết luận vội vàng của bác NiMarxNiJesus về "do ông LS này, từ trước tới nay đều chỉ muốn nổi tiếng trên mạng ảo chứ không muốn mang lại ý nghĩa thiết thực nào cho thân chủ." và "Vì hấp tấp nên ông ta sai căn bản, giới luật gia sẽ cười vào mặt ông ta vì ổng không am hiểu pháp luật mà dám lộng ngôn!"

  Chưa ra tòa thì chưa thể biết là vị luật sư này có vì thân chủ hay không?! Và khi chưa ra tòa thì không biết liệu ông ta có am hiểu pháp luật hay không?

  Vậy hãy đánh giá 2 khả năng là:
  1. Chủ tịch Nguyên Thế Thảo bác đơn kiện và không hề có phiên tòa.
  2. Có phiên tòa được mở để xét sử.

  Theo tôi, khả năng 1 rất dễ xảy ra. Vì chính ông Nguyễn Thế Thảo là người bị kiện và là người có quyền bác đơn kiện. Điều này thể hiện sự mất cân đối rõ ràng về pháp luật. Đáng nhẽ Luật phải qui định, trong trường hợp này đơn kiện sẽ được gửi lên cấp cao hơn ông Thảo hoặc một cơ quan độc lập với cơ quan ông Thảo. Nếu không, ai đảm bảo được là sẽ có công bằng trong trường hợp này?

  Nếu khả năng 2 xảy ra. Thì phải hoan hô ông Thảo. Vì ông ta dám để người khác "thiến dái" mình. (Xin lỗi hơi bậy).

  Trần Độ.[/quote]
  Thưa bác Trần Độ!
  1- Cái ý nhận xét về LS trên kia là của tôi đưa ra. Khi quote, bác Nim có lỗi chi đó nên hóa thành ý kiến của bác Nim.
  2- Theo như lời lẽ trong đơn của LS thì đây là Đơn khiếu nại chứ không phải đơn khởi kiện ra tòa đối với 1 quyết định hành chính. Do vậy, sẽ không có phiên tòa nào cả.
  3- Theo quy định của Luật KNTC mà tôi đã trích dẫn thì đơn khiếu nại đương nhiên phải gửi đến ông Chủ tịch UBND để ông này giải quyết khiếu nại lần thứ nhất.

  Nếu nhất trí với đơn khiếu nại thì CT UBND TP ra quyết định hủy bỏ QĐ 5225/QĐ ngày 8/11/2011 và chị Hằng được về. Trong trường hợp CT UBND TP không nhất trí với đơn khiếu nại thì ông ta bác đơn. Mà tôi dám chắc 100% là sẽ bác vì LS viết đơn này hấp tấp nên khiếu nại không có căn cứ pháp luật. Chỉ mai mốt sẽ có Quyết định giải quyết khiếu nại của CT UBND TP HN với nội dung bác đơn khiếu nại này.

  4- Sau khi có quyết định bác đơn của CT UBND TP, nếu không đồng ý với quyết định đó thì luật sư có 2 lựa chọn: Hoặc là tiếp tục khiếu nại theo con đường hành chính lên cấp cao hơn; hoặc là có đơn khởi kiện ra tòa. Nếu LS có đơn khởi kiện ra tòa thì tòa sẽ thụ lý và mới có phiên tòa hành chính. Nếu LS chọn con đường tiếp tục khiếu nại đến cấp cao hơn thì sẽ không có phiên tòa nào cả, bác ạ.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=NiMarxNiJesus]
  Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thì đồng ý ( Người, nơi nhận khiếu nại ) nhưng về nguyên tắc hành chánh, tớ vẫn thấy khiếu nại 1 người là không ổn ! Theo tớ thì phải khiếu nại cái quyết định của UNND chứ không khiếu nại con người bởi vì giá trị 1 văn bản hành chánh vẫn có hiệu lực trong khi con người có thể không còn . Giả sử người ký đã về hưu, đã thuyên chuyển hay qua đời thì khiếu nại ai ?[/quote]
  Em nghĩ rằng Bác đúng!
  Người bị khiếu nại trong vụ này là ông Chủ tịch UBND TP HN. Hôm nay là ông Nguyễn Thế Thảo, ngày mai lỡ ông Thảo nghỉ hưu, về quê; ông Nguyễn Văn A lên thay thì chẳng lẽ ta về tận Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh (quê ông Thảo)để khiếu nại à? Do vậy, nếu ông Thảo nghỉ thì ông CT mới có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại.[/quote]

  Để trực tiếp tên ông Nguyễn Thế Thảo + chức vụ, cũng được thôi. Có thể khiếu nại "facts" + người chịu trách nhiệm pháp lý

  Người ta vẫn cho rằng HP 1946 là của ông Hồ mặc dù HP 1946 chưa hề được ban hành. HP 1960 cũng là của ông Hồ vì chính tay ông ta ký, ban hành HP với tư cách là chủ tịch nước. Hình chụp thấy bác Tôn (?), chủ tịch QH, hớn hở cười, đứng sau lưng ông Hồ, lúc ông ta ký !

  Việc ông Thảo nghỉ hưu, về quê là chuyện nhỏ. Tòa án vẫn có thể triệu tập ông ta ra hầu tòa, nếu cần

  Phản hồi: 

  Tôi không thích kết luận vội vàng của bác NiMarxNiJesus về "do ông LS này, từ trước tới nay đều chỉ muốn nổi tiếng trên mạng ảo chứ không muốn mang lại ý nghĩa thiết thực nào cho thân chủ." và "Vì hấp tấp nên ông ta sai căn bản, giới luật gia sẽ cười vào mặt ông ta vì ổng không am hiểu pháp luật mà dám lộng ngôn!"

  Chưa ra tòa thì chưa thể biết là vị luật sư này có vì thân chủ hay không?! Và khi chưa ra tòa thì không biết liệu ông ta có am hiểu pháp luật hay không?

  Vậy hãy đánh giá 2 khả năng là:
  1. Chủ tịch Nguyên Thế Thảo bác đơn kiện và không hề có phiên tòa.
  2. Có phiên tòa được mở để xét sử.

  Theo tôi, khả năng 1 rất dễ xảy ra. Vì chính ông Nguyễn Thế Thảo là người bị kiện và là người có quyền bác đơn kiện. Điều này thể hiện sự mất cân đối rõ ràng về pháp luật. Đáng nhẽ Luật phải qui định, trong trường hợp này đơn kiện sẽ được gửi lên cấp cao hơn ông Thảo hoặc một cơ quan độc lập với cơ quan ông Thảo. Nếu không, ai đảm bảo được là sẽ có công bằng trong trường hợp này?

  Nếu khả năng 2 xảy ra. Thì phải hoan hô ông Thảo. Vì ông ta dám để người khác "thiến dái" mình. (Xin lỗi hơi bậy).

  Trần Độ.

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus]
  Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thì đồng ý ( Người, nơi nhận khiếu nại ) nhưng về nguyên tắc hành chánh, tớ vẫn thấy khiếu nại 1 người là không ổn ! Theo tớ thì phải khiếu nại cái quyết định của UNND chứ không khiếu nại con người bởi vì giá trị 1 văn bản hành chánh vẫn có hiệu lực trong khi con người có thể không còn . Giả sử người ký đã về hưu, đã thuyên chuyển hay qua đời thì khiếu nại ai ?[/quote]
  Em nghĩ rằng Bác đúng!
  Người bị khiếu nại trong vụ này là ông Chủ tịch UBND TP HN. Hôm nay là ông Nguyễn Thế Thảo, ngày mai lỡ ông Thảo nghỉ hưu, về quê; ông Nguyễn Văn A lên thay thì chẳng lẽ ta về tận Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh (quê ông Thảo)để khiếu nại à? Do vậy, nếu ông Thảo nghỉ thì ông CT mới có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Trần Độ]Có lẽ nên để ý chút tới văn bản trên. Có một chỗ tôi thây rất không bình thường.

  - Đơn khiếu nại gửi trực tiếp tới ông chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và người bị kiện là chính vị chủ tịch này! Nếu là tôi dù rõ ràng tôi làm sai, tôi sẽ tìm đủ mọi lý do để bác đơn khiếu nại trên.

  -> Có 2 kết luận khả dĩ:
  1. Văn phòng luật sư trên không am hiểu pháp luật.
  2. Văn phòng luật sư thực sự không biết gửi cho ai là hợp lý trong trường hợp này. Và rằng hệ thống pháp luật Việt nam thực sự có vấn đề trong trường hợp này. Vì nó không tường minh! Khi nó không tường minh, thì người nắm giữ pháp luật hay thi hành luật có thể làm bất cứ điều gì, và luôn có lý do để biện minh cho nó.
  Trần Độ[/quote]
  - Theo Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998, dc sửa đổi bổ sung vào các năm thì ông Luật sư gửi khiếu nại đến ông Chủ tịch UBND TP HN là đúng, bác ạ:
  [quote]Điều 23
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền:
  1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;
  ...
  [/quote]

  Còn ý kiến bác [quote] Một điều nữa là tại sao gia đình bà Hằng và văn phòng luật sư này, cũng như nhiều trường hợp khác, cho công khai văn bản?[/quote] thì theo tôi là do ông LS này, từ trước tới nay đều chỉ muốn nổi tiếng trên mạng ảo chứ không muốn mang lại ý nghĩa thiết thực nào cho thân chủ. Nếu ông ta vì quyền lợi thân chủ thì không hấp tấp như vậy. Vì hấp tấp nên ông ta sai căn bản, giới luật gia sẽ cười vào mặt ông ta vì ổng không am hiểu pháp luật mà dám lộng ngôn![/quote]

  Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thì đồng ý ( Người, nơi nhận khiếu nại ) nhưng về nguyên tắc hành chánh, tớ vẫn thấy khiếu nại 1 người là không ổn ! Theo tớ thì phải khiếu nại cái quyết định của UNND chứ không khiếu nại con người bởi vì giá trị 1 văn bản hành chánh vẫn có hiệu lực trong khi con người có thể không còn . Giả sử người ký đã về hưu, đã thuyên chuyển hay qua đời thì khiếu nại ai ?

  Phản hồi: 

  Trước đây khi tòa án xử ông Hà Vũ thì nhiều người không biết ông Hà Vũ phạm tội gì, chỉ thấy toà tuyên phạm tội chống nhà nước, nhưng lại không chứng minh. Nay nhiều người cũng không biết bà Bùi Hằng phạm tội gì? Tội hình sự ư? Điều nào, khoản nào của Bộ luật hình sự? Không hề động đến ai, không hề gây ra bất cứ một tại hại nào về vật chất và thân thể cho ai. Lại có người thắc mắc là trên thế giới có nước nào tổ chức ra cái kiểu nhà tù mang danh nghiã là cơ sở giáo dục như nhà nước CHXHCN của ta hay không? Hay là ta thử thí điểm mời luật sư nước ngoài tham gia vụ này xem sao? Sợ rằng nhà nước mình yếu thế nên không dám mời. Trong phạm vi pháp luật thì hình như nước mình là cái quái thai thì phải. Do đó gây ra khó khăn cho cả người xét xử và cả luật sư bào chữa. Cái gốc sai là ở luật. Có nước nào có cái văn bản luật như cái nghị định quái gở quy định bắt người mà không cần xét xử như ở ta nước không? Luật thế này thì chỉ tội cho dân mình thôi. Dân sai thì tòa xử, tòa sai thì cứ ỉm đi để thời gian xóa nhoà. Người sai thì vặn đến nơi đến chốn, mình sai thì thôi miễn phản hồi vì không phù hợp với chủ đề. Cái kiểu này tôi đã mấy lần gặp ở tòa án tối cao, bị người ta hoạnh lại thì mấy ông thẩm phán tòa án tối cao bảo việc này để bàn sau rồi cứ đưa ý kiến của mình ra bắt người ta phải nghe. Được cãi chầy, thua cãi cố, được cãi cố, thua cố cãi. Tôi đã hỏi một ông là làm sao ông biết rõ những những thủ đoạn của tòa án thế? Ông này trả lời: Vì tôi đã làm trong ngành tòa án hơn 30 năm. Nay về hưu mới tiết lộ bí mật. Rồi xem vụ việc bà Hằng sẽ ra sao, nhưng nhiều người đoán là phần thua thuộc về nhân dân, phần thắng thuộc về Tàu khựa.

  Pages