Toàn văn "Phán Quyết của Liên Hiệp Quốc về bắt người tùy tiện tại Việt Nam"

 • Bởi Admin
  18/12/2011
  39 phản hồi
  Kính gửi quí cơ quan truyền thông báo chí,

  Kính chuyển đến quí vị “Toàn văn Phán Quyết của LHQ về bắt người tùy tiện tại VN” nội dung bằng tiếng Việt do Diễn đàn Chân Trời Mới chuyển ngữ. Các phán quyết quan trọng này đã mở ra một diễn đàn mới mà người VN chúng ta cần quan tâm. Đã từ lâu, điều 79 và 88 của Bộ Luật Hình Sự đã bị CSVN lạm dụng nhằm khống chế quyền tự do tư tưởng của người dân.

  Để hổ trợ cho các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, kính mong quí vị tiếp tay phổ biến rộng rãi và cùng chúng tôi lần lượt đưa ra công luận thế giới những trường hợp vi phạm nhân quyền tại VN.

  Trân trọng,
  Mai Hương
  Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Việt Ngữ

  =============

  Liên Hiệp Quốc

  Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền
  Quy chế điều tra đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền

  Ủy ban Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện

  Telefax: (41) (0) 22 917 90 06
  Telegram: UNATIONS, GENEVE
  Telex: 41 29 62
  Telephone: (41) (0) 22 917 92 98
  Internet: www.ohchr.org
  Email: [email protected]

  Địa chỉ: Palais des Nations
  CH-1211 GENEVE 10

  Văn bản số: G/SO 218/2

  Ngày 28 tháng 11 năm 2011


  PHÁN QUYẾT số 46/2011 (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)


  Công văn đã gửi tới Chính phủ (Việt Nam) ngày 24 tháng 6 năm 2011

  Liên quan tới các bà Trần Thị Thúy, Phạm Ngọc Hoa và các ông Phạm Văn Thông, Dương Kim Khải, Cao Văn Tỉnh, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Chí Thành

  Quốc gia này là thành viên ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.

  1. Ủy ban Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện được thành lập theo nghị quyết 1991/42 của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền. Các quyền hạn của Ủy ban Điều tra được nêu rõ và mở rộng bởi nghị quyết 1997/50. Hội đồng Nhân quyền nhận lãnh các quyền hạn này theo quyết định 2006/102. Các quyền hạn được gia hạn thêm 3 năm theo nghị quyết 15/18, thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2010.

  2. Các trường hợp sau đây được Ủy ban Điều tra xem là hành động tước đoạt tự do một cách tùy tiện:

  I. Khi rõ ràng không thể viện dẫn bất kỳ cơ sở pháp lý nào để biện minh cho việc tước đoạt tự do (như khi một người tiếp tục bị giam giữ dù đã mãn hạn tù hay đã được áp dụng luật ân xá) (Loại I);

  II. Khi việc tước đoạt tự do chỉ vì người đó hành xử các quyền và trong các lãnh vực tự do đã được bảo đảm bởi các điều khoản 7, 13, 14, 18, 19, 20 và 21 của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, và đối với các Chính phủ liên quan, đã được qui định tại các điều khoản 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 và 27 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (Loại II);

  III. Khi các nhà nước liên hệ bất tuân thủ, một phần hay toàn bộ, các thông lệ quốc tế về quyền được xét xử công bằng, được thiết lập trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và trong các quy chế quốc tế liên hệ. Sự bất tuân thủ này trầm trọng đến độ tạo ra tính tùy tiện của việc tước đoạt tự do (Loại III);

  IV. Khi những người xin ẩn náu, di dân, hay tị nạn bị giam giữ hành chính quá lâu mà không có quy chế hành chính hoặc pháp lý nào để xét duyệt hay giải tỏa (Loại IV);

  V. Khi việc tước đoạt tự do vi phạm luật pháp quốc tế vì những lý do kỳ thị theo nguồn gốc sinh ra; quốc tịch, chủng tộc hay gốc gác xã hội; ngôn ngữ; tôn giáo; tình trạng kinh tế; quan điểm về chính trị hay các lãnh vực khác; giới tính; xu hướng luyến ái; khuyết tật hay các tình trạng sức khỏe khác. Và sự kỳ thị này nhắm tới hoặc gây ra tình trạng bỏ mặc sự bình đẳng về nhân quyền (Loại V).

  Các dữ kiện đã đệ nạp

  Các trao đổi từ Nguồn đệ đơn

  3. Căn cứ vào Nguồn đệ đơn, các bà Trần (Thị Thuý) và Phạm (Ngọc Hoa); cùng các ông Phạm (Văn Thông), Dương (Kim Khải), Cao (Văn Tỉnh), Nguyễn (Thành Tâm) và Nguyễn (Chí Thành) (sau đây gọi chung là phía “những Người thỉnh cầu”) đều là các nhà hoạt động cho quyền sở hữu đất đai. Họ bị các cán bộ Công an bắt giữ và đưa ra xử ngày 30 tháng 5 năm 2011 tại Tòa án Nhân dân Tỉnh Bến Tre. Họ bị kết tội hoàn toàn chỉ vì họ có quan hệ với “Vietnam Reform Party” (sau đây gọi tắt là “Việt Tân”), một tổ chức đối lập tại Việt Nam.

  4. Nguồn đệ đơn tường thuật rằng Những người thỉnh cầu đã bị bắt giữ và kết tội trong các hoàn cảnh sau đây:

  · Bà Trần (Thị Thúy), bị bắt ngày 10 tháng 8 năm 2010. Không có bất cứ thông tin nào được thông báo cho gia đình về số phận và nơi giam giữ bà cho tới ngày 20 tháng 8 năm 2010. Theo cáo trạng, “Trần Thị Thúy đã tham gia ‘Việt Tân’”, thường xuyên liên hệ và gặp gỡ để nhận tài liệu, khẩu hiệu để phân tán và thường nhận tiền từ “Việt Tân” để trang trải cho các chi phí hoạt động, tổng cộng tới 8 triệu Đồng Việt Nam và 350 Đô la Mỹ”. Bà bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.

  · Ông Phạm (Văn Thông), bị bắt ngày 19 tháng 7 năm 2010. Cáo trạng buộc tội ông vào Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo cáo trạng, “Phạm Văn Thông đã nhận các tài liệu, khẩu hiệu để phát tán, thành lập “Hội ái hữu tương trợ Việt Nam” với thành viên khắp nơi trong nước và nhận tiền từ “Việt Tân” để chi trả cho chi phí hoạt động tổng cộng tới 900 ngàn Đồng Việt Nam”. Ông bị kết án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế.

  · Ông Dương (Kim Khải), bị bắt ngày 16 tháng 8 năm 2010. Ông bị kết án vi phạm Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo cáo trạng, “Dương Kim Khải tham gia tổ chức “Việt Tân”, nhận tài liệu, khẩu hiệu, chỉ thị, tổ chức việc phát tán và nhận tiền từ “Việt Tân”cho các chi phí hoạt động tổng số tới 700 Đô la Mỹ”. Ông bị kết án 6 năm tù giam và 5 năm quản chế.

  · Ông Cao (Văn Tỉnh), bị bắt ngày 22 tháng 2 năm 2011. Ông bị kết án vi phạm Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo cáo trạng, “Cao Văn Tỉnh tham gia tổ chức ‘Việt Tân’”, thường xuyên liên hệ gặp gỡ tổ chức “Việt Tân”, nhận và phát tán các tài liệu, khẩu hiệu và nhận tiền từ “Việt Tân” để trang trải các chi phí hoạt động tổng số tới 1 triệu 700 ngàn Đồng Việt Nam”. Ông bị kết án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế.

  · Ông Nguyễn Thành Tâm, bị bắt ngày 20 tháng 7 năm 2010. Cáo trạng buộc tội ông về Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Bản cáo trạng ghi rằng “Nguyễn Thành Tâm tham gia tổ chức ‘Việt Tân’, nhận và phát tán các tài liệu, khẩu hiệu, thành lập ‘Hội ái hữu tương trợ Việt Nam’ khắp nước và nhận tiền từ ‘Việt Tân’ để trang trải các chi phí hoạt động tổng cộng tới 900 ngàn Đồng Việt Nam”. Ông bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.

  · Ông Nguyễn Chí Thành, bị bắt ngày 19 tháng 11 năm 2010. Ông bị truy tố vi phạm Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Cáo trạng chỉ ra rằng “Nguyễn Chí Thành tham gia tổ chức ‘Việt Tân’, tham gia vào việc chỉ đạo và phân phối tài liệu, khẩu hiệu, và nhận tiền từ ‘Việt Tân’ để trang trải các chi phí hoạt động tổng cộng 1 triệu 800 ngàn Đồng Việt Nam”. Ông bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.

  · Bà Phạm (Ngọc Hoa), bị bắt ngày 19 tháng 11 năm 2010. Bà bị truy tố vi phạm Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam vì đã “tham gia tổ chức ‘Việt Tân’”, nhận tiền của “Việt Tân” cho chi phí hoạt động và phân phối cho các nhóm hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, tổng cộng lên tới 500 Đô la Mỹ và 1 triệu 500 ngàn Đồng Việt Nam”. Bà bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.

  5. Nguồn đệ đơn cho biết từ khi bị bắt cho đến khi bị đưa ra xét xử, những Người thỉnh cầu bị cấm mọi loại liên lạc mặc dù thân nhân và các luật sư bào chữa đã xin liên lạc nhiều lần. Tất cả đã bị xử vào ngày 30 tháng 5 năm 2011 tại Tòa án Nhân dân Tỉnh Bến Tre và bị kết tội hoàn toàn chỉ vì mối quan hệ của họ với “Việt Tân” - một đảng đối lập tại Việt Nam.

  6. Theo Nguồn đệ đơn cho biết, các cáo trạng đối với những Người thỉnh cầu ghi rằng “’Việt Tân’ là 1 tổ chức phản động lưu vong chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ tháng Tám 2009 đến tháng Tư 2010, các bị cáo Trần Thị Thúy, Dương Kim Khải, Phạm Văn Thông, Cao Văn Tỉnh, Phạm Ngọc Hòa, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Chí Thành được tổ chức ‘Việt Tân’ móc nối và đưa ra Thái Lan và Cam Bốt để huấn luyện, kết nạp, và nhận công tác của ‘Việt Tân’ để trở về Việt Nam và hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức ‘Việt Tân’ nhằm lật đổ chính quyền dân dân”.

  7. Tuy nhiên Nguồn đệ đơn đối chứng rằng ‘Việt Tân’, với thành viên tại Việt Nam và trong cộng đồng người Việt hải ngoại, chủ trương thiết lập dân chủ và canh tân Việt Nam bằng những biện pháp ôn hòa. Theo các tin tường thuật, hoạt động của ‘Việt Tân’ tập trung vào việc tạo sức mạnh cho người dân Việt Nam để đòi công bằng xã hội và bảo vệ quyền lợi của họ xuyên qua các hành động đấu tranh dân sự bất bạo động.

  8. Nguồn đệ đơn đệ trình rằng việc tước đoạt tự do của những Người thỉnh cầu mang tính tùy tiện vì đó chỉ là kết quả của việc hành xử quyền tự do nhập hội và quyền tham gia tiến hành các hoạt động công cộng. Theo Nguồn đệ đơn, nhà cầm quyền đã không chứng minh được những Người thỉnh cầu đã làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp xét theo luật pháp quốc tế, để biện minh cho việc giam cầm và kết án họ chỉ vì có sự liên hệ với Việt Tân. Nguồn đệ đơn đối chứng rằng khi làm như thế nhà cầm quyền Việt Nam đã đi ngược lại nội dung của Điều khoản 22 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, và Điều 20 của bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền. Cả 2 điều khoản này bảo đảm quyền tự do nhập hội và tụ tập.

  9. Nguồn đệ đơn trích dẫn điều 79 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam như sau:
  Những ai thực hiện các hoạt động, thành lập hoặc tham gia những tổ chức âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, sẽ bị phạt như sau: Người tổ chức, người xúi giục, và những người tham gia tích cực hoặc những ai gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kết án từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Những tòng phạm khác sẽ bị phạt tù từ 5 đến 15 năm.

  10. Theo quan điểm của Nguồn đệ đơn, nội dung điều khoản này mơ hồ và không đưa ra tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa những hành vi nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia và những hoạt động thuộc lãnh vực cổ võ chính trị ôn hòa. Nguồn đệ đơn trưng dẫn bằng cớ rằng, trong thực tế, nhà cầm quyền xem việc tham gia bất cứ nhóm nào cổ võ cho dân chủ đa đảng đều là ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. Theo Nguồn đệ đơn, cách thức áp dụng Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam đang vi phạm Điều 25 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, và Điều 21 của bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền. Cả hai điều khoản này bảo đảm quyền tham gia vào các công việc quốc gia. Vì thế, Nguồn đệ đơn kết luận rằng việc bắt giữ, xét xử và kết án những Người thỉnh cầu là hệ quả trực tiếp của việc họ thực thi một cách ôn hòa quyền tham gia vào các công việc quốc gia.

  11. Theo Nguồn đệ đơn, các hoạt động của những Người thỉnh cầu được đề cập trong cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bến Tre không hề đe dọa nền an ninh quốc gia của Việt Nam. Theo quan điểm của Nguồn đệ đơn, những hành động như “tham gia các khóa học đấu tranh bất bạo động tại Thái Lan và Cam Bốt”; “làm ra và phát tán những logo mang chữ ‘HS.TS.VN’, nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam”; và “tổ chức nông dân để phản đối tham nhũng” đều hoàn toàn nằm trong khuôn khổ của các quyền được bảo đảm bởi điều 12, 19 và 22 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị.

  12. Hơn thế nữa, Nguồn đệ đơn đối chứng rằng việc giam giữ những Người thỉnh cầu mang tính tùy tiện vì nhà cầm quyền Việt Nam đã không tuân thủ những bảo đảm tối thiểu cho quyền được xét xử công bằng. Trừ trường hợp của ông Nguyễn Thành Tâm, tất cả những Người thỉnh cầu khác đều có luật sư bào chữa do gia đình chỉ định không lâu sau khi họ bị bắt. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt Nam bị tố giác là đã ngăn chận những luật sư này, không cho gặp các thân chủ của họ trong suốt thời gian điều tra đến tận ngày 21 tháng Ba, 2011. Các luật sư chỉ có thể trao đổi ngắn ngủi với thân chủ một vài ngày trước buổi xử vào ngày 30 tháng Năm 2011. Tuần lễ trước khi xử, luật sư bào chữa vẫn không được nhận bản cáo trạng và những tài liệu cần thiết khác liên hệ đến vụ xử. Nguồn đệ đơn nhấn mạnh rằng những ngăn trở của nhà cầm quyền Việt Nam là sự vi phạm những quyền được bảo đảm trong Điều 14(3)(b) của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Điều này ghi rằng “mỗi người đều phải được quyền (....) có đủ thời gian và phương tiện để chuẩn bị cho việc bào chữa và được liên lạc với luật sư do chính mình chọn”.

  13. Ngoài ra nguồn đệ đơn còn viện dẫn Điều 58 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam quy định rằng luật sư bảo chữa có quyền tham gia mọi giai đoạn của tiến trình tố tụng hình sự; cũng như Điều 166 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam, quy định rằng Viện kiểm sát phải thông báo cho bị can và luật sư bào chữa biết trong vòng 3 ngày khi có quyết định khởi tố và trao cho họ bản cáo trạng. Cũng theo Điều 166, luật sư bào chữa được đọc bản cáo trạng, ghi chép, và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án. Không có điều bảo đảm nào trên đây được tôn trọng trong vụ án này.

  14. Nguồn đệ đơn tường trình rằng những Người thỉnh cầu bị kết án trong vòng một ngày xét xử kín. Hành động này vi phạm Điều 14(1) của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, Điều 11 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Điều 18 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam. Theo thông tin nhận được, nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn chận không cho người thân trong gia đình của các bị can đến dự phiên tòa. Nguồn đệ đơn cho Ủy Ban biết rằng những người ủng hộ các bị cáo, bao gồm các thành viên Hội Thánh Mennonite và các dân oan khiếu kiện, đã bị công an xách nhiễu hoặc bị quản thúc tại gia trong những ngày trước buổi xử để ngăn cản họ không đến dự phiên tòa được. Nguồn đệ đơn còn tố giác rằng những người tụ tập trước Tòa Án Nhân Dân Bến Tre ngày 30 tháng Năm 2011 đã bị công an dùng vũ lực bắt đi. Theo các tố giác, nhân viên ngoại giao nước ngoài bị nhà cầm quyền Việt Nam từ chối không cho tham dự phiên tòa.

  15. Theo nguồn đệ đơn, trong phiên xử một ngày đó, mỗi bị cáo phải ra trước tòa một mình, mặc dầu họ bị liệt kê trong cùng một cáo trạng và được Viện Kiểm Sát xem là thuộc về cùng một vụ án. Theo các tố giác, đây là cách để không cho các bị cáo biết nhiều về thủ tục tại tòa và gia tăng cảm giác cô đơn nơi các bị cáo.

  16. Nguồn đệ đơn cho biết luật sư của Bà Trần và Ông Phạm bị kéo ra khỏi tòa án trong khi tranh cãi cho thân chủ, khiến cho các thân chủ này không có luật sư bào chữa trong thời gian còn lại của buổi xử. Theo nguồn đệ đơn, việc này xảy ra khi luật sư bào chữa lập luận rằng khẩu hiệu “HS.TS.VN” do “Việt Tân” cổ xúy không mang tính lật đổ chế độ như Viện kiểm sát cáo buộc, ngược lại nó có nghĩa là Paracel (Hoàng Sa) và Spratly (Trường Sa) thuộc chủ quyền của Việt Nam.

  17. Nguồn đệ đơn cho biết thêm, sau phiên tòa ngày 30 tháng Năm 2011, những Người thỉnh cầu cho đến nay bị cầm tù ở Trại Giam của Bộ Công An tại tỉnh Bến Tre và không được gặp gia đình và luật sư.

  Trả lời từ phía Chính phủ

  18. Trong lá thư đề ngày 24 tháng Sáu 2011, Ủy Ban đã cung cấp cho Chính phủ Việt Nam bản tóm tắt vụ khiếu nại và yêu cầu phía Chính phủ cung cấp những dữ kiện liên hệ đến các tố cáo. Ủy Ban lấy làm tiếc là phía Chính phủ đã không hồi đáp về vụ khiếu nại này do Ủy Ban đưa ra trong hạn định.

  Thảo luận

  19. Mặc dù thiếu thông tin từ phía Chính phủ, Ủy Ban tự thấy đã sẵn sàng để đưa ra phán quyết đối với việc giam giữ những Người thỉnh cầu, theo đúng đoạn 16 của bản Tu Chính Phương Pháp Làm Việc.

  Những vi phạm thuộc loại II

  20. Ủy Ban nhận xét rằng những Người thỉnh cầu đã bị bắt và kết án vì sự liên hệ của họ với “Việt Nam Reform Party”, một đảng đối lập ở Việt Nam, mà hoạt động của tổ chức này chú trọng tới việc tạo sức mạnh cho người dân Việt Nam trong việc mưu tìm công lý xã hội và bảo vệ quyền lợi của họ bằng những hành động đấu tranh dân sự bất bạo động.

  21. Ủy Ban nhắc lại rằng quyền tự do nhập hội và quyền tham gia vào việc điều hành công việc chung được bảo vệ bởi Điều 22 và 25 của Công Ước Quốc Tế vế Quyền Dân Sự và Chính Trị. Việc tước đoạt những quyền tự do nêu trên của những Người thỉnh cầu, vì vậy, rơi vào loại II trong số những trường hợp tước đoạt tự do tùy tiện được đệ trình trước Ủy Ban.

  22. Về những vi phạm luật lệ quốc gia mà nguồn đệ đơn đề cập, cụ thể là Điều 79 của bộ Luật Hình Sự Việt Nam, Ủy Ban nhắc lại trong những phán quyết trước đây số 1/2009 (Viet Nam) (UN Doc. A/HRC/13/30/Add.1,para.37.) và số 1/2003 (Viet Nam) (UN Doc. E/CN.4/2004/3/Add.1, para. 17) rằng, theo đúng nhiệm vụ được giao, Ủy Ban phải bảo đảm luật pháp quốc gia thuần nhất với những điều khoản quốc tế được nêu ra trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền hay những định chế luật pháp quốc tế liên hệ mà quốc gia đó đã đồng ý. Do đó, ngay cả nếu việc giam giữ là đúng với luật pháp quốc gia, Ủy Ban vẫn phải xem xét việc giam giữ này có phù hợp với những điều khoản luật pháp quốc tế liên hệ hay không. Vì không có dữ kiện gì cho thấy tính bạo động trong hoạt động của các Người thỉnh cầu, Ủy Ban kết luận việc giam giữ họ dựa theo Điều 79 của bộ Luật Hình Sự Việt Nam vi phạm các quyền và lãnh vực tự do của họ mà Công Uớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị và bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã thừa nhận.

  Những vi phạm thuộc loại III

  23. Trong vụ việc này, các bị cáo đã bị tước đoạt quyền được trao đổi với luật sư do họ tự chọn lựa trong giai đoạn trước phiên xử. Đó là vi phạm Điều 14(3)(b) của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Đồng thời luật sư của họ cũng không được xem xét hồ sơ của vụ án để chuẩn bị đầy đủ cho việc bào chữa.

  24. Những Người thỉnh cầu đã bị tước đoạt quyền được xử công khai trước công chúng. Đó là vi phạm Điều 14(1) của Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị và những điều 11, 12 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Thực vậy, chính tính công khai của phiên xử mới bảo vệ người bị cáo không bị giới thực thi công lý lạm dụng quyền hành khi không có công luận chứng giám.

  25. Ủy Ban nhận định rằng việc không tuân thủ những thông lệ quốc tế liên quan tới quyền được xét sử công bằng, đặt ra trong Điều 14 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, đã trầm trọng đến mức có thể gọi việc tước đoạt tự do của những Người thỉnh cầu là tùy tiện.

  Kết luận

  26. Dựa trên những phần trên, Ủy Ban đưa ra phán quyết sau đây:

  Việc tước đoạt tự do của các bà Trần (thị Thúy) và Phạm (ngọc Hoa), các ông Phạm (văn Thông), Dương (kim Khải), Cao (văn Tỉnh), Nguyễn Thanh Tâm, và Nguyễn Chí Thành là tùy tiện, vi phạm các điều 9, 10, 20, 21 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều 9, 14, 22, 25 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, mà Việt Nam là một thành viên. Những vi phạm này rơi vào loại II và III trong những thể loại được áp dụng khi xem xét những trường hợp được đệ nạp trước Ủy Ban.

  27. Dựa trên Phán Quyết đã có, Ủy Ban yêu cầu chính phủ Việt Nam tiến hành những bước cần thiết đề sửa chữa tình trạng đối với các bà Trần và Phạm, các ông Phạm, Dương, Cao, Nguyễn Thanh Tâm, và Nguyễn Chí Thành cho đúng với các tiêu chuẩn và nguyên tắc được nêu ra trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.

  28. Ủy Ban tin rằng, sau khi xem xét mọi hoàn cảnh của vụ việc này, cách sửa chữa thỏa đáng là trả tự do cho những nhân vật trên và cung cấp cho họ quyền được bảo đảm đền bồi, theo Điều 9(5) của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.

  Thông qua ngày 2 tháng 9 năm 2011

  Tập tin đính kèmKích thước
  PDF icon UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf836.01 KB

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  39 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tôi đã gởi email đến nhóm làm việc này để hỏi , trước hết là xem cái opinion này có thật hay không, và nếu có thì xin một bản . Sau đây là email trả lời của họ:

  Dear Mr Ngu***,

  Unfortunately, we cannot share the copy with you. In accordance with the methods of work of the Working Group, the copy is only shared with the source submitting the case. We will let you know as soon as it is available to the public domain.

  Kind regards,

  Secretariat
  Working Group on Arbitrary Detention

  [email protected]
  ----- Forwarded by SPB Consultant6 OHCHR/UNCHR/UN on 22/12/2011 16:58 -----

  From: InfoDesk OHCHR/UNCHR/UN
  To: Working Group on Arbitrary Detention OHCHR/UNCHR/[email protected]
  Date: 20/12/2011 14:01
  Subject: Inquiry about WGAD opinion 46
  Sent by: Hyacinthe Medenou

  Xin đặng lên đây để thêm thông tin. Thứ nhất, opinion này có thật, thứ hai, VT có một bản vì có thể họ là người submit .

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Ngu Sĩ]
  À thế ra bác vẫn chưa tin cả bản tiếng Anh ban biên tập DL đưa lên ! Tôi thì tôi khá tin rồi đấy.[/quote]
  Bác ơi, đây không phải là bản tiếng Anh do BBT DL đưa lên. Theo lời admin Dân luận thì:

  [quote]Admin viết:
  Một độc giả đã gửi tới Dân Luận bản scan sau đây của Opinion No 46/2011:
  http://danluan.org/files/UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf
  Tôi xin đăng lên để các bác tham khảo.
  [/quote]
  Người đưa ra cái bản scan đó chỉ là 1 "độc giả" không dám xưng tên. Cái ông/bà "độc giả" này cũng tương tự như ông độc giả "Không thích chửi nhau" thôi chứ có gì khác đâu? Nếu như admin Dân luận nói rằng: "Ông/bà ABC- thành viên của Working Group on Arbitrary Detention gửi đến Dân luận..." thì tôi tin. Tôi tin là tin admin. Tôi biết, admin NCH là 1 nhà khoa học, 1 con người đứng đắn. Chính vì vậy nên NCH chỉ coi cái Opinion do ông /bà độc giả gửi đến có giá trị tham khảo thôi!

  Tôi vừa đọc xong 1 bài phỏng vấn do Radio Chân Trời Mới thực hiện với 1 bà luật sư nước ngoài xung quanh cái Opinion này. Qua bài phỏng vấn càng rõ hơn rằng chính mấy anh Việt Tân "chạy" được cái Opinion! Do vậy, đến nay, tôi vãn nghi ngờ có 2 khả năng:
  - Hoặc là mấy anh VT tự mạo ra;
  - Hoặc là VT "chạy" được bằng cửa sau; không chính danh, minh bạch.[/quote]

  "chạy" được bằng cửa sau

  Có lẽ bạn "Không thích chửi nhau" đang sống ở VN hoặc mới ra khỏi VN cho nên mới có suy nghĩ "gì cũng "chạy"" như ở VN vậy.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau]
  Người đưa ra cái bản scan đó chỉ là 1 "độc giả" không dám xưng tên. Cái ông/bà "độc giả" này cũng tương tự như ông độc giả "Không thích chửi nhau" thôi chứ có gì khác đâu? Nếu như admin Dân luận nói rằng: "Ông/bà ABC- thành viên của Working Group on Arbitrary Detention gửi đến Dân luận..." thì tôi tin. Tôi tin là tin admin. Tôi biết, admin NCH là 1 nhà khoa học, 1 con người đứng đắn. Chính vì vậy nên NCH chỉ coi cái Opinion do ông /bà độc giả gửi đến có giá trị tham khảo thôi!

  Tôi vừa đọc xong 1 bài phỏng vấn do Radio Chân Trời Mới thực hiện với 1 bà luật sư nước ngoài xung quanh cái Opinion này. Qua bài phỏng vấn càng rõ hơn rằng chính mấy anh Việt Tân "chạy" được cái Opinion! Do vậy, đến nay, tôi vãn nghi ngờ có 2 khả năng:
  - Hoặc là mấy anh VT tự mạo ra;
  - Hoặc là VT "chạy" được bằng cửa sau; không chính danh, minh bạch.[/quote]

  Vì không có link chính thức trên trang web cũa UNHRC, nên chưa chứng minh được bản tiếng Anh là có "thật." Do đó tin hay không tin củng tùy từng người nhận xét qua kinh nghiệm. Cá nhân tôi thì cho đó là thật do tôi so cách hành văn của bản văn này với các bản Opinions tìm thấy trên trang web của UNHRC.

  Còn cách suy nghỉ cho là có chuyện "chạy cửa hậu" thì tôi củng cho là do kinh nghiệm mà ra. Nhửng người sống ở một môi trường mà luật sư được coi là người "chạy án," và các bản án có khi được coi như được định sẳn trước khi xử, hay do bị áp lực của báo chí hay các thế lực ngoài toà án, thì cách suy nghỉ là có "chaỵ án" (như ở VN) củng dể hiểu.

  Tuy nhiên, không biết điều gì trong bài phỏng vần khiến bác KTCN cho là có "chạy cửa sau" nều như bản tiếng Anh có thật?

  Riêng cá nhân tôi không tin có chuyện "chạy cửa hậu" bởi mhững lý do sau đây:

  1. Cái bản ý kiến (Opinion) này chẳng có giá trị gì to tát. Nó chỉ là kết quà của việc làm thường lệ của các Working Group, khi nọ nhận đơn khiếu nại thì họ phải báo cáo (họ không có quyền ỉm đi như ở đâu đó). Nếu bác KTCN gời một đơn khiếu nại, thì chắc chắn họ củng sẻ ra một bản "ý kiến" với nội dung tuỳ theo vấn đề khiều nại.

  2. Cái nhóm "working group" này củng chẳng "quyết định" cái gì cả. Công việc của họ là điều tra các đon khiếu nại, và để xem xét, họ có gời văn thư yâu cầu chính phủ VN trả lời các cáo buộc, nhung sau 3 tháng, không nhận được trả lời từ chính phủ VN thì họ ra ý kiến. Các ý kiến này chỉ phản ảnh đơn khiếu nại vì chính phủ VN không trả lời (nếu chính phủ VN trả lời thì tình hình có thề khác).

  3. Ở các nước phương tây, nhất là tại cơ quan LHQ thì không có chuyện "chạy án" như ở VN. Các người làm ở nhửng vị trí như vậy có chuyên môn và tình chuyên nghiệp cao (professional), và các giai đoạn của công việc được kiểm tra và giàm sát kỷ lường.

  4. Không ai cần "chaỵ án" vì đơn từ gởi đền là phải giải quyết. Thủ tục khiếu nại được công khai rõ ràng trên trang web. Hơn nữa, nhửng người gởi đon khiếu nại thường nhờ các các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ làm đơn theo ngôn ngử và phong cách chuyên nghiệp. Nhửng tổ chức thiện nguyện vế nhân quyền bao giờ củng có các luật sư chuyên nghiệp, nên không thể lôi thôi với họ được.

  Phản hồi: 

  [quote=Ngu Sĩ]
  À thế ra bác vẫn chưa tin cả bản tiếng Anh ban biên tập DL đưa lên ! Tôi thì tôi khá tin rồi đấy.[/quote]
  Bác ơi, đây không phải là bản tiếng Anh do BBT DL đưa lên. Theo lời admin Dân luận thì:

  [quote]Admin viết:
  Một độc giả đã gửi tới Dân Luận bản scan sau đây của Opinion No 46/2011:
  http://danluan.org/files/UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf
  Tôi xin đăng lên để các bác tham khảo.
  [/quote]
  Người đưa ra cái bản scan đó chỉ là 1 "độc giả" không dám xưng tên. Cái ông/bà "độc giả" này cũng tương tự như ông độc giả "Không thích chửi nhau" thôi chứ có gì khác đâu? Nếu như admin Dân luận nói rằng: "Ông/bà ABC- thành viên của Working Group on Arbitrary Detention gửi đến Dân luận..." thì tôi tin. Tôi tin là tin admin. Tôi biết, admin NCH là 1 nhà khoa học, 1 con người đứng đắn. Chính vì vậy nên NCH chỉ coi cái Opinion do ông /bà độc giả gửi đến có giá trị tham khảo thôi!

  Tôi vừa đọc xong 1 bài phỏng vấn do Radio Chân Trời Mới thực hiện với 1 bà luật sư nước ngoài xung quanh cái Opinion này. Qua bài phỏng vấn càng rõ hơn rằng chính mấy anh Việt Tân "chạy" được cái Opinion! Do vậy, đến nay, tôi vãn nghi ngờ có 2 khả năng:
  - Hoặc là mấy anh VT tự mạo ra;
  - Hoặc là VT "chạy" được bằng cửa sau; không chính danh, minh bạch.

  Phản hồi: 

  Nói chung, kể cả file pdf đưa ra cũng không hề có bất cứ một ý nghĩa gì, bởi vì cá nhân tôi sau 1 tiếng ngồi thì cũng có thể làm được một file như thế. Đừng nói đến logo liên hợp quốc mà đến cả chữ ký Obama tôi cũng có thể làm, photoshop một cái là xong hết. Huống chi đây là cả một tổ chức lớn với số vốn hàng chục triệu dollar thì càng đơn giản.

  Cơ bản phải có một thông tin chính thức từ chính Liên Hợp Quốc, ví dụ một link từ chính website của LHQ đưa đến, chứ chưa nói đến một cái "working group" nào đó.
  Đảng Việt Tân nếu thực sự có thể đưa được thông tin đến Liên hợp quốc thì hoàn toàn có thể đề nghị LHQ làm được điều đó. Trừ khi có gian dối gì đó, còn không Tôi tin rằng Đảng Việt Tân sẵn sàng đứng ra trả lời trên Dân Luận như họ đã từng làm trước kia.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=NiMarxNiJesus][quote=Không thích chửi nhau][quote=Tran Thi Ngự]
  Theo tôi, sau khi biết đả có bản chính thức bằng tiếng Anh, thì bản bằng tiếng Việt không thể gọi là giả mạo mà chỉ có thể nói rằng đó là bản dịch không trung thực với bản gốc. Còn lý do của sự thiếu trung thực thì vẩn còn là dấu hỏi.[/quote]
  Ô hay, bác tìm ra "bản chính thức bằng tiếng Anh" rồi à? Nó đâu, có link không? Tôi chưa tìm thấy bác ạ! Bác làm ơn chỉ giùm?
  Cảm ơn bác.[/quote]
  Admin viết:

  Một độc giả đã gửi tới Dân Luận bản scan sau đây của Opinion No 46/2011:
  http://danluan.org/files/UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf

  Tôi xin đăng lên để các bác tham khảo.

  Admin đã đưa lên .
  Cá nhân tôi tin bản scan này dù không tìm đuoc link .

  Có thể là cơ quan nàychaajm cập nhật thôi .

  Nhưng bản gốc cho thấy rất là ... phình phường; phán quyết ở đâu mà phán !!![/quote]
  Không có link thì lấy gì đảm bảo? Bản scan? Em có thể làm ra hàng trăm bản scan mẫu mã tương tự nhưng nội dung ngược lại.[/quote]

  Bạn cứ viết thư hỏi thẳng cơ quan có trách nhiệm của LHQ và đính kèm theo văn bản opinion này.

  Việc cơ quan chậm cập nhật là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay cả các công ty tư nhân cũng vậy, báo giấy quảng cáo có số mới rồi mà trên website họ vẫn để quảng cáo số cũ, chưa có số mới. Một công ty tư nhân, hoạt động trong phạm vi một quốc gia, quảng cáo để bán hàng mà, đôi khi, còn chậm trễ như vậy. Trong khi đó LHQ là phạm vi toàn thế giới, phi lợi nhuận ...

  Bạn chịu khó theo dõi thúc dục các cơ quan LHQ up to date các văn bản, biết đâu sau này sẽ có jobs làm cho LHQ.

  Nếu LHQ có trả lời chính thức, biết đâu bạn có bằng chứng vạch ra cái xấu của VT.

  Tôi có dị ứng với cách gọi như "tổng bí thư", "ủy viên" của đảng CS. Nay đảng VT cũng dùng cách gọi y chang như đảng CS ! Tại sao không gọi là "tổng thư ký"

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Ngu Sĩ][quote=Không thích chửi nhau]
  - Nhóm công tác này không bao giờ được phép được gọi là LIÊN HỢP QUỐC. Tương tự như bác Nim nói: "Chả khác gì mặc quần áo nhân viên gác của khách sạn rồi bảo là sinh viên Võ Bị Đà Lạt". Hay nói cách khác: Một ông chép cái còm của ông Không thích chửi nhau rồi tuyên bố xanh rờn: "Trang web Dân luận nêu quan điểm rằng...."[/quote]

  Cái này thì tôi không đồng ý được với bác.

  Tôi và vài thằng bạn rủ nhau lập một cái working group, họp hành nêu ý kiến ý cò này nọ, lấy logo, letterhead của LHQ gắn lên đầu trang nhất, yêu cầu chính phủ nêu tên trong bản ý kiến phải trả lời, công bố đòi ý kiên đưa vào kho dữ liệu của LHQ, được không bác ? Bác làm như dấu hiệu LHQ dũng dễ xài như nhãn thuốc lác ba con voi bán ở Mỹ Tho vậy á !
  [/quote]
  Bác ạ, chính vì tôi đồng ý với bác rằng không thể "dấu hiệu LHQ dũng dễ xài như nhãn thuốc lác ba con voi bán ở Mỹ Tho" nên tôi không thể đồng nhất Nhóm công tác với Liên hợp quốc. Một ông trưởng phòng bảo vệ ở Công ty nọ có thể đồng nhất với Công ty đó không? Hay, ngay như Ủy ban thường vụ quốc hội cũng không thể đồng nhất với quốc hội, đúng không?

  [quote]Ngu Sĩ (khách viếng thăm) viết:
  Bản dịch của VT phục vụ ý đồ của họ và có nhiều điểm gây tranh cãi, do đó mới có nhiều người cất công đi tìm bản gốc, trong đó có tôi. Tuy nhiên không nên vì một bản dịch không hay mà xem thường ý nghĩa của bản gốc.[/quote]
  Tôi hay ai nói ở đâu rằng "vì một bản dịch không hay mà xem thường ý nghĩa của bản gốc". Có mà ngố hay sao mà lại nói vậy? Bản gốc bao giờ cũng có ý nghĩa cao hơn chứ?
  Tiếc là tôi và bác cùng anh em ở Dân luận chưa tìm dc bản gốc![/quote]
  À thế ra bác vẫn chưa tin cả bản tiếng Anh ban biên tập DL đưa lên ! Tôi thì tôi khá tin rồi đấy.

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus][quote=Không thích chửi nhau][quote=Tran Thi Ngự]
  Theo tôi, sau khi biết đả có bản chính thức bằng tiếng Anh, thì bản bằng tiếng Việt không thể gọi là giả mạo mà chỉ có thể nói rằng đó là bản dịch không trung thực với bản gốc. Còn lý do của sự thiếu trung thực thì vẩn còn là dấu hỏi.[/quote]
  Ô hay, bác tìm ra "bản chính thức bằng tiếng Anh" rồi à? Nó đâu, có link không? Tôi chưa tìm thấy bác ạ! Bác làm ơn chỉ giùm?
  Cảm ơn bác.[/quote]
  Admin viết:

  Một độc giả đã gửi tới Dân Luận bản scan sau đây của Opinion No 46/2011:
  http://danluan.org/files/UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf

  Tôi xin đăng lên để các bác tham khảo.

  Admin đã đưa lên .
  Cá nhân tôi tin bản scan này dù không tìm đuoc link .

  Có thể là cơ quan nàychaajm cập nhật thôi .

  Nhưng bản gốc cho thấy rất là ... phình phường; phán quyết ở đâu mà phán !!![/quote]
  Không có link thì lấy gì đảm bảo? Bản scan? Em có thể làm ra hàng trăm bản scan mẫu mã tương tự nhưng nội dung ngược lại.

  Phản hồi: 

  [quote=Ngu Sĩ][quote=Không thích chửi nhau]
  - Nhóm công tác này không bao giờ được phép được gọi là LIÊN HỢP QUỐC. Tương tự như bác Nim nói: "Chả khác gì mặc quần áo nhân viên gác của khách sạn rồi bảo là sinh viên Võ Bị Đà Lạt". Hay nói cách khác: Một ông chép cái còm của ông Không thích chửi nhau rồi tuyên bố xanh rờn: "Trang web Dân luận nêu quan điểm rằng...."[/quote]

  Cái này thì tôi không đồng ý được với bác.

  Tôi và vài thằng bạn rủ nhau lập một cái working group, họp hành nêu ý kiến ý cò này nọ, lấy logo, letterhead của LHQ gắn lên đầu trang nhất, yêu cầu chính phủ nêu tên trong bản ý kiến phải trả lời, công bố đòi ý kiên đưa vào kho dữ liệu của LHQ, được không bác ? Bác làm như dấu hiệu LHQ dũng dễ xài như nhãn thuốc lác ba con voi bán ở Mỹ Tho vậy á !
  [/quote]
  Bác ạ, chính vì tôi đồng ý với bác rằng không thể "dấu hiệu LHQ dũng dễ xài như nhãn thuốc lác ba con voi bán ở Mỹ Tho" nên tôi không thể đồng nhất Nhóm công tác với Liên hợp quốc. Một ông trưởng phòng bảo vệ ở Công ty nọ có thể đồng nhất với Công ty đó không? Hay, ngay như Ủy ban thường vụ quốc hội cũng không thể đồng nhất với quốc hội, đúng không?

  [quote]Ngu Sĩ (khách viếng thăm) viết:
  Bản dịch của VT phục vụ ý đồ của họ và có nhiều điểm gây tranh cãi, do đó mới có nhiều người cất công đi tìm bản gốc, trong đó có tôi. Tuy nhiên không nên vì một bản dịch không hay mà xem thường ý nghĩa của bản gốc.[/quote]
  Tôi hay ai nói ở đâu rằng "vì một bản dịch không hay mà xem thường ý nghĩa của bản gốc". Có mà ngố hay sao mà lại nói vậy? Bản gốc bao giờ cũng có ý nghĩa cao hơn chứ?
  Tiếc là tôi và bác cùng anh em ở Dân luận chưa tìm dc bản gốc!

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=Tran Thi Ngự]
  Theo tôi, sau khi biết đả có bản chính thức bằng tiếng Anh, thì bản bằng tiếng Việt không thể gọi là giả mạo mà chỉ có thể nói rằng đó là bản dịch không trung thực với bản gốc. Còn lý do của sự thiếu trung thực thì vẩn còn là dấu hỏi.[/quote]
  Ô hay, bác tìm ra "bản chính thức bằng tiếng Anh" rồi à? Nó đâu, có link không? Tôi chưa tìm thấy bác ạ! Bác làm ơn chỉ giùm?
  Cảm ơn bác.[/quote]
  Admin viết:

  Một độc giả đã gửi tới Dân Luận bản scan sau đây của Opinion No 46/2011:
  http://danluan.org/files/UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf

  Tôi xin đăng lên để các bác tham khảo.

  Admin đã đưa lên .
  Cá nhân tôi tin bản scan này dù không tìm đuoc link .

  Có thể là cơ quan nàychaajm cập nhật thôi .

  Nhưng bản gốc cho thấy rất là ... phình phường; phán quyết ở đâu mà phán !!!

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự]
  Theo tôi, sau khi biết đả có bản chính thức bằng tiếng Anh, thì bản bằng tiếng Việt không thể gọi là giả mạo mà chỉ có thể nói rằng đó là bản dịch không trung thực với bản gốc. Còn lý do của sự thiếu trung thực thì vẩn còn là dấu hỏi.[/quote]
  Ô hay, bác tìm ra "bản chính thức bằng tiếng Anh" rồi à? Nó đâu, có link không? Tôi chưa tìm thấy bác ạ! Bác làm ơn chỉ giùm?
  Cảm ơn bác.

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau]

  Giả mạo cả văn bản của Liên hợp quốc thì hết biết với anh Nguyễn Quốc Quân, Lý Thái Hùng và bậu sậu VT! Các còm sĩ ở các nơi đó cũng đều là con người, tôi không hiểu sao họ dễ dàng chấp để VT xỏ mũi mãi vậy?[/quote]

  Theo tôi, sau khi biết đả có bản chính thức bằng tiếng Anh, thì bản bằng tiếng Việt không thể gọi là giả mạo mà chỉ có thể nói rằng đó là bản dịch không trung thực với bản gốc. Còn lý do của sự thiếu trung thực thì vẩn còn là dấu hỏi.

  Phản hồi: 

  Không biết bác Huân có thể mời đại diện VT trả lời được không nhi? Có sức chơi, phải có sức chịu (trách nhiệm)!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách B V N]Cứ xem các ý kiến phản hồi thì thấy các bác biết rất nhiều và rất sâu, có vấn đề các bác viện ra rất nhiều trang web để chứng minh. Thế nhưng có câu hỏi mà người khác đưa ra thì lại chẳng thấy bác nào trả lời. Sao thế? Hay các bác cũng giống CS, nghĩa là chỉ nói cái gì theo ý mình, còn né tránh những câu phản biện và những câu hỏi của người khác? Có điều này tôi muốn hỏi, bác nào biết thì trả lời: không biết trên thế giới có người dân nước nào lại phản đối chính quyền của nước mình giống như người dân nước ta hay không? Và có chính quyền nào lại đối xử với người dân nước mình giống như chính quyền CS ở nước ta hay không? Người ta phản đối đến nỗi người ta phải mượn cả ngôn luận nước ngoài. Cãi nhau làm gì cái tổ chức này nọ có phải là LHQ hay không mà nên căn cứ vào cái nội dung đưa ra. Nếu không phải là LHQ mà nói phải thì ta cần chú ý lắng nghe. Có người đã lên tiếng hỏi bác Không thích chửi nhau về luật mà sao bác lảng tránh, không trả lời. Hay đó là câu hỏi nhậy cảm nên bác im? Hay câu hỏi đó ngoài tầm hiểu biết của bác?[/quote]
  Xin lỗi bác, tối qua, tôi chỉ đọc lướt ý kiến này vì còn đang mải trao đổi với bác Ngu Sĩ. Do vậy, tôi không để ý rằng bác có nhắc đến tôi. Giờ tôi đọc lại và xin thưa với bác:

  1- Ở Dân luận, tôi chỉ nói đến luật pháp trong vụ chị Bùi Thị Minh Hằng. Theo thiển ý của tôi, cho đến giờ này, tôi chưa phát hiện được điểm nào sai trái của UBND TP Hà Nội. Nếu bác hoặc ai đó phát hiện được thì xin bác nói rõ tại topic mới nhất về chị Hằng"
  "Luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng chính thức gửi đơn khiếu nại"
  http://danluan.org/comment_redirect/47555
  Chúng ta sẽ thảo luận tại đó. Vì nếu nói ở đây sẽ là lạc đề- spam và sẽ bị anh em Ban Quản trị chê cười.

  2- Tại topic này, chúng ta đang bàn thảo về cái "Phán Quyết của Liên Hiệp Quốc về bắt người tùy tiện tại Việt Nam" do Đảng Việt Tân đưa ra:

  [quote]Kính gửi quí cơ quan truyền thông báo chí,
  Kính chuyển đến quí vị “Toàn văn Phán Quyết của LHQ về bắt người tùy tiện tại VN” nội dung bằng tiếng Việt do Diễn đàn Chân Trời Mới chuyển ngữ. Các phán quyết quan trọng này đã mở ra một diễn đàn mới mà người VN chúng ta cần quan tâm. Đã từ lâu, điều 79 và 88 của Bộ Luật Hình Sự đã bị CSVN lạm dụng nhằm khống chế quyền tự do tư tưởng của người dân.

  Để hổ trợ cho các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, kính mong quí vị tiếp tay phổ biến rộng rãi và cùng chúng tôi lần lượt đưa ra công luận thế giới những trường hợp vi phạm nhân quyền tại VN.

  Trân trọng,
  Mai Hương
  Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Việt Ngữ[/quote]

  Nhưng tiếc rằng Việt Tân chỉ đưa ra bản dịch mà không đưa nguyên bản, link nguồn. Do vậy, các thành viên Dân luận rất có lý khi cho rằng đây là văn bản giả mạo, văn bản rởm do Việt Tân dựng nên.
  Tôi rất mừng là trên mạng, duy nhất có trang Dân luận có cách làm việc khoa học, từ admin đến các thành viên đều thận trọng với mong muốn đi đến cùng sự thật chứ không a dua theo cái sai trái của người khác. Bác thử vô google tra "Phán Quyết của Liên Hiệp Quốc về bắt người tùy tiện tại Việt Nam" mà xem: Khoảng 7.940 kết quả (0,34 giây)! Và hầu như ở các trang web đó các còm sĩ cứ nhắm mắt chửi theo!

  Giả mạo cả văn bản của Liên hợp quốc thì hết biết với anh Nguyễn Quốc Quân, Lý Thái Hùng và bậu sậu VT! Các còm sĩ ở các nơi đó cũng đều là con người, tôi không hiểu sao họ dễ dàng chấp để VT xỏ mũi mãi vậy?

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau]
  - Nhóm công tác này không bao giờ được phép được gọi là LIÊN HỢP QUỐC. Tương tự như bác Nim nói: "Chả khác gì mặc quần áo nhân viên gác của khách sạn rồi bảo là sinh viên Võ Bị Đà Lạt". Hay nói cách khác: Một ông chép cái còm của ông Không thích chửi nhau rồi tuyên bố xanh rờn: "Trang web Dân luận nêu quan điểm rằng...."[/quote]

  Cái này thì tôi không đồng ý được với bác.

  Tôi và vài thằng bạn rủ nhau lập một cái working group, họp hành nêu ý kiến ý cò này nọ, lấy logo, letterhead của LHQ gắn lên đầu trang nhất, yêu cầu chính phủ nêu tên trong bản ý kiến phải trả lời, công bố đòi ý kiên đưa vào kho dữ liệu của LHQ, được không bác ? Bác làm như dấu hiệu LHQ dũng dễ xài như nhãn thuốc lác ba con voi bán ở Mỹ Tho vậy á !

  Bản dịch của VT phục vụ ý đồ của họ và có nhiều điểm gây tranh cãi, do đó mới có nhiều người cất công đi tìm bản gốc, trong đó có tôi. Tuy nhiên không nên vì một bản dịch không hay mà xem thường ý nghĩa của bản gốc.

  Phản hồi: 

  Chuyện nghi ngờ em là công an mạng thì giang hồ đã đồn đại từ 3- 4 năm trước, từ hồi ở Cà quốc khi em mở chủ đề "Rân chủ hải ngoại- bát quái trận đồ": http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=13913.
  Mà cũng từ hồi đó, bác cũng bị ông S37 gì đó tố là công an mạng nằm vùng đó thôi?
  Anh là Việt cộng, tôi là Việt cộng, nó là VC, chúng ta là VC, các anh/chị là VC, tất cả chúng nó đều là VC. Vậy là thế giới đại đồng đến nơi! Hi hi!!!
  Còn về VT, em cũng phục tài họ trong việc dựng nên hàng loạt tổ chức ngoại vi. Thanh niên Phan Bội Châu là 1 trong số đó. Người đẹp Hồng Thuận quả thực là... xinh nhưng anh Ngô Kỷ đang tố cáo ẻm là điệp viên 2 mang!
  Bạn em ở quận Cam nói, hiện nay, nói đến VT là bà con cộng đồng ngán ngẩm. Nhiều tổ chức chống cộng khét tiếng cũng không muốn đứng chung hàng với VT. Nhưng các anh HCĐịnh, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng... đã kịp móc túi đồng bào mấy chục triệu đô từ trước nên bây giờ họ kinh doanh, lãi mẹ đẻ lãi con. Do vậy, VT là đảng phái có tiềm lực kinh tế mạnh nhất hiện nay ở hải ngoại. Họ sẵn sàng vung chút tiền là khối kẻ chạy theo, đặc biệt là những bà con nhẹ dạ trong nước. Họ còn tung ra lời hứa bảo lãnh qua Mẽo như chị Trần Khải Thanh Thủy nữa...

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau][quote=NiMarxNiJesus]

  Hy vọng VT sẽ không biện minh là họ dốt tiếng Anh hay là họ không phải là tác giả của bản dịch vì " phán quyết " này họ đã đưa lên trang web của họ .

  VT cũng tự biết ngượng hay khôn khéo khi mượn tay 1 diễn đàn khác dịch ?

  http://www.viettan.org/Toan-van-Phan-Quyet-cua-LHQ-ve-bat.html[/quote]
  Hì hì!!! Anh Nim của tôi lại không để ý rồi!!!!
  Bản tiếng Việt này trên trang nhà của Việt Tân. Tại đó ghi rõ: Bản này do "DienDanCTM chuyển ngữ". DienDanCTM bác biết của ai không?
  http://diendanctm.blogspot.com/p/about_01.html

  [quote]Diễn Đàn Chân Trời Mới
  Do các anh chị em thuộc ban biên tập đài Radio Chân Trời Mới thực hiện với ước mong vượt qua các rào cản; và tạo điều kiện dễ dàng hơn để bất cứ lúc nào quý thính giả khắp nơi cũng có thể đón nghe chương trình phát thanh mỗi ngày.[/quote]
  Vậy "Radio Chân Trời Mới" từ đâu mà có? Xin bá cáo bác:
  http://radiochantroimoi.com/spip.php?article2544
  [quote]Radio Chân Trời Mới đã được Đảng Việt Tân thành lập từ năm 1992 và hoạt động liên tục đến nay, hiện phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 ký lô chu kỳ (tức AM 1503 Khz), mỗi ngày từ 20:30 đến 21 giờ tối, và trên internet tại địa chỉ http://radiochantroimoi.com .[/quote]
  Thế nên, vòng đi vòng lại cũng là nhóm các anh Nguyễn Quốc Quân, Lý Thái Hùng cả thôi! Còn ai trồng khoai đất này?[/quote]

  Ông KTCN này ở Việt Nam mà còn rành 6 câu hơn cả tớ về những đoàn thể hải ngoại; đặc biệt là VT và những cơ sở ngoại vi .

  Hay là ông là công an mạng với mỗi bài viết sẽ được trả 50 xu như thên hạ thầm thì ? hihi ...

  Tớ chỉ nói trước ý nghĩ của một số vị cực đoan sắp sửa nhảy vào ném đá nếu vắng mặt admin vì tớ rành trò ném đá này lắm .

  Đang chuẩn bị đi ăn trưa đây; khéo lại phải trông trước ngó sau kẻo cái K9 ở đâu nhảy ra ám toán thì bỏ bu ...

  Tí nữa tớ về lạm bàn về mấy cuộc biểu tình và phân tích về những thay đổi gần đây tại làng Bolsavik .

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus]

  Hy vọng VT sẽ không biện minh là họ dốt tiếng Anh hay là họ không phải là tác giả của bản dịch vì " phán quyết " này họ đã đưa lên trang web của họ .

  VT cũng tự biết ngượng hay khôn khéo khi mượn tay 1 diễn đàn khác dịch ?

  http://www.viettan.org/Toan-van-Phan-Quyet-cua-LHQ-ve-bat.html[/quote]
  Hì hì!!! Anh Nim của tôi lại không để ý rồi!!!!
  Bản tiếng Việt này trên trang nhà của Việt Tân. Tại đó ghi rõ: Bản này do "DienDanCTM chuyển ngữ". DienDanCTM bác biết của ai không?
  http://diendanctm.blogspot.com/p/about_01.html

  [quote]Diễn Đàn Chân Trời Mới
  Do các anh chị em thuộc ban biên tập đài Radio Chân Trời Mới thực hiện với ước mong vượt qua các rào cản; và tạo điều kiện dễ dàng hơn để bất cứ lúc nào quý thính giả khắp nơi cũng có thể đón nghe chương trình phát thanh mỗi ngày.[/quote]
  Vậy "Radio Chân Trời Mới" từ đâu mà có? Xin bá cáo bác:
  http://radiochantroimoi.com/spip.php?article2544
  [quote]Radio Chân Trời Mới đã được Đảng Việt Tân thành lập từ năm 1992 và hoạt động liên tục đến nay, hiện phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 ký lô chu kỳ (tức AM 1503 Khz), mỗi ngày từ 20:30 đến 21 giờ tối, và trên internet tại địa chỉ http://radiochantroimoi.com .[/quote]
  Thế nên, vòng đi vòng lại cũng là nhóm các anh Nguyễn Quốc Quân, Lý Thái Hùng cả thôi! Còn ai trồng khoai đất này?

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự]Càm ơn bác Ngu Sĩ đả cho thêm thông tin về "Working Group." Trong bản tin tiếng Việt dùng từ "Ủy Ban" nên tôi cứ đi tìm "Committee."

  Vậy là mọi sự đả rỏ ràng rồi. Không có cái "Phán quyết của LHQ" vế việc bắt giử người tuỳ tiện, mà chỉ có "Ý kiến" của "working group on arbitrary detention." Đây là việc họ bắt buộc phải làm khi nhận được các đon khiêú nại. Các ý kiến của họ sẻ được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.

  Sự việc quá đơn giàn mà sao trang web của VT không công khai ngay bản gốc tiếng Anh mà họ có được để rộng đường dư luận.[/quote]

  Misleading là " nghề " của VT và rất may; DL có thể là trang báo dám đi tìm sự thật; dù sao thì họ cũng đã hò reo khắp nơi và thường thì dư luận sẽ không đếm xỉa đến những phân tích ý nghĩa này .

  Cho nên VT vẫn bịp được bằng cách tuyên truyền sai lạc để lôi kéo quần chúng dễ dãi vốn có con mắt thiếu thiện cảm với chính quyền .

  Hy vọng VT sẽ không biện minh là họ dốt tiếng Anh hay là họ không phải là tác giả của bản dịch vì " phán quyết " này họ đã đưa lên trang web của họ .

  VT cũng tự biết ngượng hay khôn khéo khi mượn tay 1 diễn đàn khác dịch ?

  http://www.viettan.org/Toan-van-Phan-Quyet-cua-LHQ-ve-bat.html

  Phản hồi: 

  Càm ơn bác Ngu Sĩ đả cho thêm thông tin về "Working Group." Trong bản tin tiếng Việt dùng từ "Ủy Ban" nên tôi cứ đi tìm "Committee."

  Vậy là mọi sự đả rỏ ràng rồi. Không có cái "Phán quyết của LHQ" vế việc bắt giử người tuỳ tiện, mà chỉ có "Ý kiến" của "working group on arbitrary detention." Đây là việc họ bắt buộc phải làm khi nhận được các đon khiêú nại. Các ý kiến của họ sẻ được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.

  Sự việc quá đơn giàn mà sao trang web của VT không công khai ngay bản gốc tiếng Anh mà họ có được để rộng đường dư luận.

  Phản hồi: 

  [quote=Admin][quote="Không thích chửi nhai"]Và, đặc biệt là cho đến bây giờ, theo tôi, nhóm công tác này KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN HOẠT ĐỘNG NỮA, nó đã không còn thẩm quyền hoạt động từ ngày 28/9/2010?

  The Human Rights Council, by its resolution 6/4 of 28 September 2007, decided to extend the mandate of the Working Group for three years.[/quote]

  Bác Không thích chửi nhau đã dẫn đúng thông tin lịch sử trên trang của Working Group on Arbitrary Detention, nhưng theo tôi hiểu thì trang này rất ít được duy trì cập nhật, do đó không đề cập đến việc mandate của Working Group này đã được gia hạn thêm 3 năm nữa (tới 2013). Trên thực tế thì cứ 3 năm một lần, mandate của Working Group này sẽ được xem xét lại và gia hạn nếu thấy nó vẫn còn cần thiết. Tôi tìm được một trang nói về điều này:

  The Working Group was created in 1991 by the former U.N. Commission on Human Rights; its mission is to investigate cases of arbitrary deprivation of liberty. Its scope of interest was expanded to include administrative custody of asylum seekers and immigrants, and in 2010 its mandate was extended for three years. This November it will celebrate 20 years of service.

  Theo http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402796_text

  Một bằng chứng khác chứng tỏ Ủy ban này vẫn còn thẩm quyền hoạt động là việc chính phủ Đức mời Ủy ban tới làm việc từ 26/9/2011 tới 5/10/2011:

  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11470&L...
  Vâng! Tôi cũng đã băn khoăn về điều này nên trong còm trước tôi đã phải đặt dấu "?" ở cuối câu:
  [quote] Và, đặc biệt là cho đến bây giờ, theo tôi, nhóm công tác này KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN HOẠT ĐỘNG NỮA, nó đã không còn thẩm quyền hoạt động từ ngày 28/9/2010?[/quote]
  Tôi băn khoăn là bởi trong còm trước nữa của tôi, tôi đã dẫn về các statements của nhóm này trong năm 2011:
  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?NTID=STM&SID=Ar...
  [quote]
  -Statements gần nhất của Nhóm công tác là vào ngày 2011/10/05 với nội dung liên quan tới tình hình ở Đức: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Germany (26 September- 5 October 2011)"
  - Statements xa hơn là vào ngày 6/24/2011 liên quan đến Georgia: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Georgia (15-24 June 2011)"

  Không có statements nào nói về Việt Nam?[/quote]
  Hóa ra anh em ta nhiều người đều đi tìm bản gốc tiếng Anh các Statements về Việt Nam của nhóm công tác này nhưng không ai tìm thấy?
  Và cho dù có tìm thấy thì tôi cam đoan rằng:
  - Về thẩm quyền, nhóm công tác này không bao giờ được đưa ra PHÁN QUYẾT;
  - Nhóm công tác này không bao giờ được phép được gọi là LIÊN HỢP QUỐC. Tương tự như bác Nim nói: "Chả khác gì mặc quần áo nhân viên gác của khách sạn rồi bảo là sinh viên Võ Bị Đà Lạt". Hay nói cách khác: Một ông chép cái còm của ông Không thích chửi nhau rồi tuyên bố xanh rờn: "Trang web Dân luận nêu quan điểm rằng...."

  Phản hồi: 

  [quote="Không thích chửi nhai"]Và, đặc biệt là cho đến bây giờ, theo tôi, nhóm công tác này KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN HOẠT ĐỘNG NỮA, nó đã không còn thẩm quyền hoạt động từ ngày 28/9/2010?

  The Human Rights Council, by its resolution 6/4 of 28 September 2007, decided to extend the mandate of the Working Group for three years.[/quote]

  Bác Không thích chửi nhau đã dẫn đúng thông tin lịch sử trên trang của Working Group on Arbitrary Detention, nhưng theo tôi hiểu thì trang này rất ít được duy trì cập nhật, do đó không đề cập đến việc mandate của Working Group này đã được gia hạn thêm 3 năm nữa (tới 2013). Trên thực tế thì cứ 3 năm một lần, mandate của Working Group này sẽ được xem xét lại và gia hạn nếu thấy nó vẫn còn cần thiết. Tôi tìm được một trang nói về điều này:

  The Working Group was created in 1991 by the former U.N. Commission on Human Rights; its mission is to investigate cases of arbitrary deprivation of liberty. Its scope of interest was expanded to include administrative custody of asylum seekers and immigrants, and in 2010 its mandate was extended for three years. This November it will celebrate 20 years of service.

  Theo http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402796_text

  Một bằng chứng khác chứng tỏ Ủy ban này vẫn còn thẩm quyền hoạt động là việc chính phủ Đức mời Ủy ban tới làm việc từ 26/9/2011 tới 5/10/2011:

  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11470&L...

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Một độc giả đã gửi tới Dân Luận bản scan sau đây của Opinion No 46/2011:

  http://danluan.org/files/UNWGAD_Opinion_No_46-2011-2.pdf

  Tôi xin đăng lên để các bác tham khảo.[/quote]

  Cám ơn TQ; làm mắc công tìm muốn chớt ! haha .

  Thì ra cũng chỉ là 1 bản nêu quan điểm giống như vụ CHHV thôi .

  Chả khác gì mặc quần áo nhân viên gác của khách sạn rồi bảo là sinh viên Võ Bị Đà Lạt !

  Thiệt là đao oooo lòng ! Kiếu này thì đội "thi hành án" của LHQ có mà vất vả , chắc Mỹ và cả Nato phải nhảy vào mất hihi ....

  Bởi vậy mà người ta bảo rằng: Traduire, c’est trahir

  Phản hồi: 

  [quote=Ngu Sĩ][quote=Không thích chửi nhau]Theo tôi, đây chỉ là một "Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện" (trong Ủy Ban nhan quyền) chứ không phải là một Ủy ban, càng không phải là Liên Hợp quốc như Việt Tân nói:“Toàn văn Phán Quyết của LHQ về bắt người tùy tiện tại VN”!
  Thành viên của nhóm công tác làm việc theo 1 cơ chế như các cộng tác viên với Ủy ban Nhân quyền. Kết quả làm việc của nhóm công tác này được thể hiện trong các "Statements"
  Các bác vô trang web của tổ chức này xem có hay không các "Statements" về Cù Huy Hà Vũ hay Trần Thị Thúy, Phạm Ngọc Hoa và các ông Phạm Văn Thông, Dương Kim Khải, Cao Văn Tỉnh, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Chí Thành?
  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?NTID=STM&SID=Ar...

  Tôi chả thấy gì cả! Trong năm 2011, họ chỉ có 2 Statements.
  - Statements gần nhất của Nhóm công tác là vào ngày 2011/10/05 với nội dung liên quan tới tình hình ở Đức: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Germany (26 September- 5 October 2011)"
  - Statements xa hơn là vào ngày 6/24/2011 liên quan đến Georgia: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Georgia (15-24 June 2011)"

  Không có Statements nào nói về Việt Nam?[/quote]

  Tên đầy đủ của nhóm này là: "United Nations Working Group on Abitrary Detention" trực thuộc UN Human Rights Council. Bác nói nó không phải LHQ thì nó là cái gì ?

  Theo tài liệu tiếng anh Việt Tân đăng trên trang web của họ, cũng như link về truòng hợp CHHV bác Nguyễn Ngọc Già nêu ở trên, cái được dịch là "Phán Quyết" chính là các Opinion nhóm này thông qua và trình cho General Asembly. Trong database của họ, tôi chỉ tìm thấy opinion 6/2010 về việc cha Lý . Website của ban này (http://www.unwgaddatabase.org/un/) có vẻ không được cập nhật mấy, thiếu tất cả opinions của năm 2011 chưa có .[/quote]
  Chết, chết!!! Sao bác lại có suy nghĩ như vậy được nhỉ?
  - Đây chỉ là 1 nhóm, 1 bộ phận, 1 tổ công tác do Ủy ban Nhân quyền (trước đây)qưyết định thành lập có thời hạn; Ủy ban nhân quyền là 1 cơ quan của Liên hợp quốc. Sao lại có thể đánh đồng 1 bộ phận, 1 nhóm, 1 tổ công tác tạm thời với Liên hợp quốc?
  Và, kiểu gì thì nhóm công tác này cũng không có quyền PHÁN QUYẾT như Tòa án.

  - Hơn nữa, tên tiếng Anh đầy đủ của nhóm là "Working Group on Arbitrary Detention" chứ không phải là "United Nations Working Group on Abitrary Detention".

  - Và, đặc biệt là cho đến bây giờ, theo tôi, nhóm công tác này KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN HOẠT ĐỘNG NỮA, nó đã không còn thẩm quyền hoạt động từ ngày 28/9/2010?
  Các bạn xem:
  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/History.aspx
  History - Working Group on Arbitrary Detention
  The former Commission on Human Rights has addressed the distributing expansion of arbitrary detention since 1985. In 1990, it requested the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities to undertake a thorough study of the matter and submit recommendations to it for the reduction of such practices.

  At the same time, concern about the guarantees which should be enjoyed by all persons deprived of their liberty was manifested in the adoption by the United Nations General Assembly in December 1988 of the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

  In 1991, in pursuance of the recommendations made in the above-mentioned report of the Sub-Commission, the former Commission on Human Rights, in its resolution 1991/42, set up the Working Group on Arbitrary Detention.

  In 2006, the United Nations General Assembly, by resolution 60/251 of 3 April 2006, established the Human Rights Council; which in turn, by its decision 1/102 of 13 November 2006, decided to assume all mandates of the former Commission on Human Rights.

  The Human Rights Council, by its resolution 6/4 of 28 September 2007, decided to extend the mandate of the Working Group for three years.

  Phản hồi: 

  Cứ xem các ý kiến phản hồi thì thấy các bác biết rất nhiều và rất sâu, có vấn đề các bác viện ra rất nhiều trang web để chứng minh. Thế nhưng có câu hỏi mà người khác đưa ra thì lại chẳng thấy bác nào trả lời. Sao thế? Hay các bác cũng giống CS, nghĩa là chỉ nói cái gì theo ý mình, còn né tránh những câu phản biện và những câu hỏi của người khác? Có điều này tôi muốn hỏi, bác nào biết thì trả lời: không biết trên thế giới có người dân nước nào lại phản đối chính quyền của nước mình giống như người dân nước ta hay không? Và có chính quyền nào lại đối xử với người dân nước mình giống như chính quyền CS ở nước ta hay không? Người ta phản đối đến nỗi người ta phải mượn cả ngôn luận nước ngoài. Cãi nhau làm gì cái tổ chức này nọ có phải là LHQ hay không mà nên căn cứ vào cái nội dung đưa ra. Nếu không phải là LHQ mà nói phải thì ta cần chú ý lắng nghe. Có người đã lên tiếng hỏi bác Không thích chửi nhau về luật mà sao bác lảng tránh, không trả lời. Hay đó là câu hỏi nhậy cảm nên bác im? Hay câu hỏi đó ngoài tầm hiểu biết của bác?

  Phản hồi: 

  Bản văn chụp lại qua link trên DL do anh Già đưa về vụ CHHV; thực sự chỉ là Ý KIẾN của nhóm công tác bắt người tùy tiện thuộc ủy ban nhân quyền dựa vào Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (EDLC) đã đưa ra trước đó và thực sự thì EDLC cũng chỉ là 1 tổ chức tư nhân chứ chả phải là 1 cơ cấu dính líu gì đến LHQ cả .

  Dù sao, ít nhất trong vụ này, quả thục là có Ý KIẾN của 1 ủy ban thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền thuộc LHQ .

  Việt nam: Cần Đảm bảo Xét xử Công bằng đối với Luật gia Cù Huy Hà Vũ

  Link đây, đủ cả Việt lẫn Anh :

  http://www.hrw.org/node/100818

  Các bố cứ dọa thiên hạ bằng những cách sử dụng từ ngữ kêu côm cốp .

  Hiện nay, muốn giải cứu 1 nhân vật bất đồng chính kiến thì chỉ có cách nhờ Mỹ can thiệp và cho qua Mỹ sống là vừa nhanh, vừa dễ.
  Nhưng mà sau cái ứ hự do bà BKT tạo ra, Ô ba ma giờ này muốn xin cho ai ra đi cũng sẽ tìm hiểu kỹ lắm .

  Phản hồi: 

  [quote=Không thích chửi nhau]Theo tôi, đây chỉ là một "Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện" (trong Ủy Ban nhan quyền) chứ không phải là một Ủy ban, càng không phải là Liên Hợp quốc như Việt Tân nói:“Toàn văn Phán Quyết của LHQ về bắt người tùy tiện tại VN”!
  Thành viên của nhóm công tác làm việc theo 1 cơ chế như các cộng tác viên với Ủy ban Nhân quyền. Kết quả làm việc của nhóm công tác này được thể hiện trong các "Statements"
  Các bác vô trang web của tổ chức này xem có hay không các "Statements" về Cù Huy Hà Vũ hay Trần Thị Thúy, Phạm Ngọc Hoa và các ông Phạm Văn Thông, Dương Kim Khải, Cao Văn Tỉnh, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Chí Thành?
  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?NTID=STM&SID=Ar...

  Tôi chả thấy gì cả! Trong năm 2011, họ chỉ có 2 Statements.
  - Statements gần nhất của Nhóm công tác là vào ngày 2011/10/05 với nội dung liên quan tới tình hình ở Đức: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Germany (26 September- 5 October 2011)"
  - Statements xa hơn là vào ngày 6/24/2011 liên quan đến Georgia: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Georgia (15-24 June 2011)"

  Không có Statements nào nói về Việt Nam?[/quote]

  Tên đầy đủ của nhóm này là: "United Nations Working Group on Abitrary Detention" trực thuộc UN Human Rights Council. Bác nói nó không phải LHQ thì nó là cái gì ?

  Theo tài liệu tiếng anh Việt Tân đăng trên trang web của họ, cũng như link về truòng hợp CHHV bác Nguyễn Ngọc Già nêu ở trên, cái được dịch là "Phán Quyết" chính là các Opinion nhóm này thông qua và trình cho General Asembly. Trong database của họ, tôi chỉ tìm thấy opinion 6/2010 về việc cha Lý . Website của ban này (http://www.unwgaddatabase.org/un/) có vẻ không được cập nhật mấy, thiếu tất cả opinions của năm 2011 chưa có .

  Phản hồi: 

  Theo tôi, đây chỉ là một "Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện" (trong Ủy Ban nhan quyền) chứ không phải là một Ủy ban, càng không phải là Liên Hợp quốc như Việt Tân nói:“Toàn văn Phán Quyết của LHQ về bắt người tùy tiện tại VN”!
  Thành viên của nhóm công tác làm việc theo 1 cơ chế như các cộng tác viên với Ủy ban Nhân quyền. Kết quả làm việc của nhóm công tác này được thể hiện trong các "Statements"
  Các bác vô trang web của tổ chức này xem có hay không các "Statements" về Cù Huy Hà Vũ hay Trần Thị Thúy, Phạm Ngọc Hoa và các ông Phạm Văn Thông, Dương Kim Khải, Cao Văn Tỉnh, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Chí Thành?
  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?NTID=STM&SID=Ar...

  Tôi chả thấy gì cả! Trong năm 2011, họ chỉ có 2 Statements.
  - Statements gần nhất của Nhóm công tác là vào ngày 2011/10/05 với nội dung liên quan tới tình hình ở Đức: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Germany (26 September- 5 October 2011)"
  - Statements xa hơn là vào ngày 6/24/2011 liên quan đến Georgia: "Working Group on Arbitrary Detention statement upon conclusion of its mission to Georgia (15-24 June 2011)"

  Không có Statements nào nói về Việt Nam?

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự]Tôi cho là cái bản "phán quyết" này là dởm tới 100%. Chỉ có toà án quốc tế mới có quyền ra "phán quyết."

  Dưới đây là các tồ chức của UNHRC, không có uỷ ban nào có tên "Uỷ Ban Điều Bắt Giử Tuỳ Tiện."

  Charter-based bodies
  • Human Rights Council
  • Universal Periodic Review
  • Commission on Human Rights (replaced by the Human Rights Council)
  • Special Procedures of the Human Rights Council

  Treaty-based bodies: There are ten human rights treaty bodies that monitor implementation of the core international human rights treaties:
  • Human Rights Committee (CCPR)
  • Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
  • Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
  • Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
  • Committee against Torture (CAT)
  • Subcommittee on Prevention of Torture (SPT)
  • Committee on the Rights of the Child (CRC)
  • Committee on Migrant Workers (CMW)
  • Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
  • Committee on Enforced Disappearance (CED)[/quote]

  Human Rights Council Working Groups

  Standard setting

  - Open-ended working group to consider options regarding the elaboration of an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

  - Working Group on a draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearances
  - Working group on a draft declaration on the rights of indigenous peoples
  Others: Open-ended
  - Working group on the right to development
  - Working Group on the effective implementation of the Durban Declaration and Programme of Action
  Others: Special procedures
  - Working Group on Arbitrary Detention
  - Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
  - Working Group on the use of mercenaries
  - Working Group of Experts on People of African Descent
  - Working Group on Situations (Confidential 1503 Procedure)

  Pages